r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,"

Transcriptie

1 Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse voorwaarden r Geregistreerd partnerschap r Samenwonend, samenlevingscontract r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand Kind(eren) Naam en leeftijd :rja : (1) (2) (3) (4) rnee Huidige woonsituatie :r Huurwoning, huurprijs per maand r Koopwoning (zie specificatie onder ) Inkomen Beroep Zelfstandig Dienstverband :rja : Fulltime r Parttime, r Onbepaalde tijd I" Bepaalde tijd Intentieverklaring :,Ja r Nee Nederlands belastingplichtig :,Ja, Nee,Nee :r Ja r Nee uren :r Fulltime r Parttime, r Onbepaalde tijd, Bepaalde tijd :r Ja r Nee :r Ja,Nee uren Bruto jaarinkomen : : Hoe schat u de ontwikkeling van uw inkomen : r Gelijkblijvend,Waardevast (inflatie) Stijging % in r Idem plus inflatie, Dalend met % :r Gelijkblijvend :,Waardevast (inflatie) jaar I" Stijging % in I" Idem plus inflatie, Dalend met % jaar Gaat u minder werken :r Ja, vanaf jaar, % :, Ja, vanaf jaar, % (bijvoorbeeld i.v.m. kinderen),nee rnee Maakt u gebruik van VUT, :r Ja, vanaf jaar : r Ja, vanaf jaar prépensioen,nee,nee VUT-inkomen/prépensioen : : Pensioen : : 1

2 Cliënt 1 Cliënt Vermogen Bank en/of spaartegoeden : : Effecten portefeui 11e : : Onroerende zaken Waarde huidige woning : : Hypotheek : : Overwaarde : : Wordt of is woning verkocht : r Ja F Nee : r Ja r Nee Transport per Tweede woning : rja Nee : rja rnee Waarde tweede woning : : Hypotheek : : Overwaarde : : Wordt of is woning verkocht : rja r Nee : r Ja r Nee Transport per Overig vermogen Kapitaalverzekering(en) 1. Maatschappij Kapitaal bij overlijden: op het leven van r cliënt 1 r cliënt 2 Kapitaal bij leven : op basis van r sparen r beleggen r anders: Premie : per r maand geplaatst in r box 1 verpand r box 2 F ja r nee 2. Maatschappij Kapitaal bij overlijden: op het leven van r cliënt 1 r: cliënt 2 Kapitaal bij leven Premie : op basis van :r sparen :r beleggen r anders: : per r maand 2

3 geplaatst in box 1 r box 2 verpand ria r nee 3. Maatschappij Kapitaal bij overlijden: op het leven van r cliënt 1 r cliënt 2 Kapitaal bij leven : op basis van r sparen r beleggen r anders: Premie : per r maand geplaatst in r box 1 r box 2 verpand r ja r nee Risicoverzekering(en) 1. Maatschappij Kapitaal bij overlijden: op het leven van r cliënt 1 r cliënt 2 Premie : per r maand verpand r: ja r nee 2. Maatschappij Kapitaal bij overlijden : op het leven van r cliënt 1 r cliënt 2 Premie : per r maand verpand r ja I" nee 3. Maatschappij Kapitaal bij overlijden: op het leven van cliënt 1 r cliënt 2 Premie verpand : per r maand r ja r nee 3

4 2.1.3.Financiële verplichtingen Huidige woning Hypothecaire geldlening(1) :, rente %, vast tot, Variabel Geldverstrekker (1) Hypothecaire geldlening(2) :, rente %, vast tot, Variabel Geldverstrekker (2) Tweede woning Hypothecaire geldlening(1) :, rente %, vast tot r Variabel Geldverstrekker (1) Hypothecaire geldlening(2) :, rente %, vast tot, Variabel Geldverstrekker (2) Financiële (consumptieve verplichtingen Soort Hoofdsom Bedrag per maand Geschatte, Doorlopend krediet :, Persoonlijke lening :, Lease contract :, Verzendhuiskrediet :, Winkelpas :, Creditcard :,Overig, :, Alimentatieverplichting : t.b.v. t.b.v. ex-echtgenote kind(eren) Is er sprake van een BKR-registratie met achterstandscoderingen:,ja (1) (2) (3),Nee 2.2. Algemeen e mven ansa re van a e re evan e ant gegevens IS een wezen IJ on er ee van e an a vies. e adviseur dient op grond van zijn zorgplicht een grondige inventarisatie te maken van de persoonlijke en financiële situatie van de klant, van zijn wensen en van zijn financiële mogelijkheden (het "ken uw klant principe"), uitmondend in het klantprofiel. In het adviesdocument dienen deze gegevens, voorzover zij relevant zijn, volledig en nauwgezet te worden vastgelegd Kennis en ervaring Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving :, Daar weet ik heel veel van I" Daar weet ik weinig van I" Daar weet ik niets van Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat :,Daar weet ik heel veel van I" Daar weet ik genoeg van F Daar weet ik weinig van, Daar weet ik niets van ~007 4

5 Wat weet u van het inkomen van uw nabestaanden na uw overlijden Wat weet u van uw inkomenssituatie arbeidsongeschikt wordt Wat weet u van hypotheken Wat weet u van beleggingsproducten als u r Daar weet ik weinig van r Daar weet ik weinig van r Daar weet ik heel veel van r Daar weet ik weinig van I" Daar weet ik weinig van I" Daar weet ik niets van Wat weet u van financiële producten in het algemeen Wat wilt u weten als u een financieel product :r Ik zorg dat ik altijd goed op de hoogte blijf r Ik wil globaal op de hoogte blijven r Ik heb geen zin om me hierin te verdiepen r Idem, ik vertrouw op anderen r Ik wil alles weten en verricht zelf vooronderzoek I" Ik wil globaal informatie, niet in detail r Ik wil geen informatie en vertrouw op anderen Doelstelling Wat vindt u belangrijk in uw leven (meerdere opties mogelijk) Wat is de door u gewenste pensioenleeftijd Verwacht u de komende 2-5 jaar te gaan verhuizen :r Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk r Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties r Geld beschikbaar voor dure studies r Grotere woning in de toekomst r Een wereldreis ooit te kunnen maken r Anders, jaar r Nee Verwacht u de komende 2-5 jaar bij een Andere werkgever te gaan werken of voor Uzelf te beginnen Risicobereidheid :rja r Nee Kunt u leven met financiële risico's r Ik zoek altijd zo veel mogelijk zekerheid r Ik waag wel eens een gokje, maar vermijd grote risico's r Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's 5

6 Bent u bereid uw uitgavenpatroon bij te stellen Ingeval van financiële tegenvallers Wat zoekt u vooral als u een financieel product wilt aanschaffen Wat spreekt u het meest aan :r Ja, ik ben bereid mijn huis te verkopen, Ja, ik ben bereid op de belangrijkste kosten van levensonderhoud te moeten besparen, Beperkt, ik ben bijvoorbeeld bereid een keer minder met vakantie te gaan I" Beperkt, ik spreek desnoods mijn financiële bufteraan r Nee, geheel niet :r Meer risico met kans op een hoger rendement r Minder risico maar garantie op veilig rendement r Hoe meer risico's zijn uitgesloten hoe beter r De beste kwaliteit in voorwaarden :r Zekerheid r Rendement 2.3. Hypotheken Kennis en ervaring Wat weet u van algemene hypotheekvormen als spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek en beleggingshypotheken r Daar weet ik weinig van Doelstelling waarom wilt u een hypotheek afsluiten :r Aankoop woning r Verbouwing en/of onderhoud eigen woning r Lagere maandlasten r Benutten van de overwaarde voor vermogensopbouw (met het extra geld gaan sparen en/of beleggen) r Benutten van de overwaarde voor inkomensaanvulling (het extra geld gaan gebruiken als aanvulling op het inkomen) r Voor consumptieve doeleinden (bijvoorbeeld aankoop auto, wereldreis) Risicobereidheid Hoeveel van de hypotheekschuld wilt u op het van de looptijd hebben afgelost Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen van u en/of uw partner vanwege werkloosheid, overlijden, arbeidsongeschiktheid of pensionering toch de kosten van een hypotheek moet blijven opbrengen :r De gehele hypotheek r 75% tlm 100%,50% tot 75% r 25% tot 50%,1% tot 25% F Niets, ik ben bekend met dit risico,ja r Beperkt,Nee 6

7 Hoe lang wilt u de hypotheekrente vastzetten Bent u gedurende de looptijd van de hypotheek bereid wijzigingen in de maandlast, door bijvoorbeeld rentestijgingen te accepteren Bent u bereid te accepteren dat uw hypotheekschuld niet vermindert zoals gepland, doordat de aflossing (mede) afhankelijk is van ongewis beleggingsresultaat :r Variabele rente r 1 tot 3 jaar r 5 tot 10 jaar r 12 tot 20 jaar r 30 jaar :,Ja F Beperkt, Nee r Ja, Beperkt,Nee 2.4. Nabestaandenvoorziening Kennis en ervaring Wat weet u van de verschillende soorten Nabestaandenvoorzieningen zoals risico- Verzekeringen, pensioenregeling via de werkgever, ANW, uitkering in lijfrente of kapitaal : r Daar weet ik heel veel van, Daar weet ik weinig van, Daar weet ik niets van Doelstelling Waarvoor wilt u een nabestaandenvoorziening treffen :,aanvulling van het nabestaanden pensioen of lijfrente r Eénmalige uitkering bij overlijden ruitvaartverzorging, Aflossing van een (hypotheek)schuld r Voorziening voor de opvang van kinderen Risicobereidheid Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen van u en/of uw partner vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid toch de kosten van een nabestaandenvoorziening moet blijven opbrengen Voor welke periode wilt u uw overlijdensrisico verzekeren :,Ja, Beperkt,Nee :r Levenslang, Tijdelijk r Niet verzekeren 2.5. Arbeidsongeschiktheid Kennis en ervaring Wat weet u van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering : r Daar weet ik heel veel van, Daar weet ik genoeg van, Daar weet ik weinig van, Daar weet ik niets van 7

8 Doelstelling Welke doelstelling(en heeft u met de arbeidsongeschiktheidsverzekering Welk deel van uw inkomen of hypotheeklasten wenst u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid te ontvangen,lnkomensaanvulling, Opvang hypotheeklasten, Opvang hypotheeklasten in combinatie met een aanvullende werkloosheidsuitkering :,100%, 80% tot 100%,50% tot 80% r lager dan 50% Risicobereidheid Sommige arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen : I" Ja hebben een wachttijd tot de start van de uitkering., Nee Neemt u het risico dat u tijdens deze wachttijd op I" Niet van toepassing een andere wijze in uw inkomsten moet voorzien? Afhankelijk van uw pensioendatum, looptijd van uw hypotheek of krediet loopt u het risico van verlies aan inkomen door arbeidsongeschiktheid. :r Ik wil mij hiervoor volledig verzekeren r Ik wil mij hiervoor gedeeltelijk verzekeren r Ik wil mij hiervoor zeer beperkt verzekeren 2.6. Pensioenvoorziening Kennis en ervaring Wat weet u van de verschillende soorten pensioenvoorzieningen (pensioenregeling via de werkgever), AOW, uitkering in lijfrente en kapitaal r Daar weet ik weinig van Doelstelling WaaNoor wilt u een pensioenvoorziening treffen : r Inkomens aanvulling vanaf de huidig bekende pensioendatum r Eerder kunnen stoppen met werken dan de huidig bekende pensioendatum r Combinatie Welk deel van uw inkomen wenst u vanaf de door : r meer dan 80% u gewenste pensioendatum te ontvangen r 70% tot 80% r 50% tot 70% r lager dan 50% Risicobereidheid Bent u bereid te accepteren dat uw pensioen minder is dan gepland, doordat minder vermogen dan verwacht is opgebouwd :r Nee, ik wil een gegarandeerde uitkering r Ja, het pensioen mag afhankelijk zijn van ongewisse beleggingsresultaten (risicoprofiel opstellen) r Ja, ik wil bij voorkeur een combinatie van een gegarandeerde uitkering en beleggingen (risicoprofiel opstellen) 8

9 Wenst u een levenslange of een tijdelijke Pensioenvoorziening Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen van u en/of uw partner vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid toch de kosten van een pensioenvoorziening moet blijven opbrengen : I" Levenslang I Tijdelijk r Combinatie r Ja, Beperkt,Nee 2.7. Vermogensopbouw kennis en ervaring Met welke vormen van vermogensopbouw heeft u ervaring :r Geen evaring I" Sparen via een verzekering r Beleggen via een beleggingsverzekering I Beleggen via beleggingsfondsen r Zelf handelen in individuele aandelen/opties Houdt u bij wat er op de financiële markten gebeurt Doelstelling :r Nooit Soms r Vaak (1 x per maand) (1 x per week) Waarvoor wilt u een vermogen opbouwen :r Voor aflossing hypotheek r Om geld op korte termijn beschikbaar te hebben r Voor financiering van studie later I Voor toekomstige bestedingsdoeleinden r Voor extra inkomensaanvulling later Risicobereidheid U kunt te maken krijgen met een lager doelvermogen dan gepland. Bent u bereid dat risico te nemen Verwacht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde :r Nee, ik verwacht een gegarandeerd uitkering op de r Ten dele, het kapitaal op de mag deels afhankelijk zijn van het rendement op aandelen (risicoprofiel opstellen) r Ja, het kapitaal op de mag volledig :rja r Nee afhankelijk zijn van het rendement op aandelen (risicoprofiel opstellen) Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen van u en/of uw partner vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of overlijden toch de kosten van vermogensopbouw moet blijven opbrengen :rja I Beperkt rnee 9

10 2.8. Consumptief krediet Kennis en ervaring Wat weet u van de verschillende soorten van consumptieve financiering zoals doorlopendkrediet, persoonlijke lening, leasing en dergelijke Daar weet ik weinig van Doelstelling Waar wilt u de financiering Risicobereidheid voor gebruiken :r Duurzaam consumptiegoed (auto, caravan, Inrichting en dergelijke) Verbouwing, verbetering woning r Privé uitgaven zoals studie kinderen, vakantie en dergelijke Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen van u en/of uw partner vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of overlijden toch de kosten van de financiering moet blijven opbrengen :r Ja r Beperkt r Nee 10

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie