Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel"

Transcriptie

1 Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011

2 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden. Uw persoonlijke doelstellingen en belangen spelen hierbij een belangrijke rol die daarom geïnventariseerd moeten worden. Bij een financieel advies wordt dit het Klantprofiel genoemd. Uw kennis, ervaring en risicobereidheid zijn tevens belangrijke gegevens in het adviesproces bij de keuze voor een financiële beslissing of bij de aanschaf van een financieel product. Ieder mens is immers anders en daarom moeten producten en diensten bij uw profiel passen. Zo kunnen onverwachte en ongewenste situaties worden voorkomen. Op de navolgende pagina's van dit document treft u de uitwerking van uw Klantprofiel aan dat bestaat uit drie categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid De verstrekte informatie van uzelf en uw adviseur bij de onderdelen Toelichtingen van de hierboven genoemde categorie n, zijn van groot belang bij de interpretatie van dit document. De inventarisatie van uw financiële gegevens maakt een apart onderdeel uit van het adviesproces en zijn zodoende geen onderdeel van uw Klantprofiel. Financiële onderwerpen Voor welke financiële onderwerpen wilt u geadviseerd worden? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk met uitzondering van antwoord algemeen/oriënterend.) Algemeen / oriënterend Hypotheek of Lening Nabestaandenvoorziening Pensioen Arbeidsongeschiktheid Sparen/Beleggen

3 Doelstellingen Vragen Wat is voor u het best van toepassing? Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: Antwoorden Nu lekker kunnen leven; geld opzij leggen voor inkomen later is voor mij minder belangrijk. Alleen voor specifieke doelstellingen geld opzij leggen voor later. Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties. U met pensioen gaat: Geen idee Circa 25% Circa 50% Circa 75% Circa 100% U arbeidsongeschikt raakt: Geen idee Circa 25% Circa 50% Circa 75% Circa 100% U komt te overlijden: Geen idee Circa 25% Circa 50% Circa 75% Circa 100% Wat is uw gewenste pensioenleeftijd?... jaar Welke veranderingen verwacht u in de komende 5 jaar in uw persoonlijke situatie? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) Verhuizen. Erfenis / Schenking. Kinderen (b.v. kinderwens, studie,etc.). Inkomen (b.v. andere baan, pensionering, eigen bedrijf, etc.). Anders, namelijk Wat zijn uw belangrijkste (financiële) doelstellingen die u wilt realiseren? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) Geld beschikbaar krijgen voor studies. Grotere woning in de toekomst. Ooit een wereldreis te kunnen maken. Parttime gaan werken. Anders, namelijk

4 Doelstellingen De volgende drie vragen zijn alleen van toepassing als u voor het financiële onderwerp Hypotheek en lenen heeft gekozen. Vragen Hypotheek en lenen Waarom wilt u een hypotheek of lening afsluiten? Wat is uw voorkeur ten opzichte van het aflossen van de schuld? (Denk ook aan de situatie bij overlijden.) Als u kunt kiezen uit de volgende opties, hoe lang wilt u dan de rente van uw hypotheek of lening vastzetten? Antwoorden Hypotheek en lenen Ik wil een (andere) woning kopen. Ik wil een verhoging van mijn bestaande hypotheek of lening. Ik wil mijn hypotheek of lening oversluiten. Andere reden, namelijk Ik wil het liefst helemaal geen aflossing. Ik wil ongeveer 25% van de schuld aflossen. Ik wil ongeveer 50% van de schuld aflossen. Ik wil ongeveer 75% van de schuld aflossen. Ik wil de volledige schuld aflossen. Variabele rente. 1 tot 3 jaar vast. 5 tot 10 jaar vast. 12 tot 20 jaar vast. Of een combinatie hiervan De volgende vraag is alleen van toepassing als u voor het financiële onderwerp Nabestaandenvoorziening heeft gekozen. Vragen Nabestaandenvoorziening Waarom wilt u een nabestaandenvoorziening treffen? Antwoorden Nabestaandenvoorziening De voorzieningen via mijn werkgever zijn hiervoor onvoldoende. Ik ben Zelfstandig Ondernemer / DGA en ik moet zelf een voorziening treffen. Andere reden, namelijk

5 Doelstellingen De volgende vraag is alleen van toepassing als u voor het financiële onderwerp Pensioen heeft gekozen. Vragen Pensioen Waarom wilt u een pensioenvoorziening treffen? Antwoorden Pensioen De voorzieningen via mijn werkgever zijn hiervoor onvoldoende. Ik ben Zelfstandig Ondernemer / DGA en ik moet zelf een voorziening treffen. Andere reden, namelijk De volgende vraag is alleen van toepassing als u voor het financiële onderwerp Arbeidsongeschiktheid heeft gekozen. Vragen Arbeidsongeschiktheid Waarom wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Antwoorden Arbeidsongeschiktheid De voorzieningen via mijn werkgever zijn hiervoor onvoldoende. Ik ben Zelfstandig Ondernemer / DGA en ik moet zelf een voorziening treffen. Andere reden, namelijk De volgende vraag is alleen van toepassing als u voor het financiële onderwerp Sparen/Beleggen heeft gekozen. Vragen Sparen/Beleggen Antwoorden Sparen/Beleggen Waarvoor wilt u sparen of beleggen?

6 Doelstellingen: Toelichting Consument Toelichting Adviseur:

7 Kennis en ervaring Vragen Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk met uitzondering van antwoord "Geheel niet".) Antwoorden Geheel niet. Sparen via spaarrekening(en) / spaarverzekering(en). Beleggen via beleggingsverzekering(en). Beleggen via beleggingsfonds(en). Individueel vermogensbeheer. In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt? Pensioen: Niet Redelijk Goed Overlijden: Niet Redelijk Goed Arbeidsongeschikt: Niet Redelijk Goed In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurd? (Denk hierbij aan beurzen, rentestanden, wetgeving, ect.) Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft? Bent u bekend met financiële begrippen zoals risicoverzekeringen, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, pensioenregelingen, Aow, Anw, Wia, etc.? Nooit. Soms (ten minste 1 x per maand). Vaak (ten minste 1 x per week). Niet, ik vertrouw op mijn adviseur. Globaal. Gedetailleerd. Daar weet ik niets van. Ik weet daar weinig van. Daar weet ik genoeg van. Daar weet ik heel veel van.

8 Kennis en Ervaring: Toelichting Consument Toelichting Adviseur:

9 Risicobereidheid Vragen In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl? In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? (Denk hierbij aan het sparen voor een pensioenvoorziening, het aflossen van een lening of hypotheek, etc.) Kunt u leven met financiële risico's? Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? (Denk hierbij ook aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioneren en renteverhogingen.) Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op? Antwoorden Het inkomen is ruim voldoende, we sparen flink. Het inkomen is voldoende, we houden nog wat over. Het inkomen is redelijk, maar we houden niets over. Het inkomen is ontoereikend. Volledig, ik heb geen andere voorzieningen getroffen. Neutraal, ik beschik enigszins over alternatieven als het mis gaat. Onafhankelijk, ik beschik over ruime financiële reserves als het mis gaat. Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's. Ik waag wel eens een gokje maar vermijd grote risico's. Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid. Ik ben desnoods bereid mijn huis te verkopen. Ik ben bereid om mijn levensstijl te verlagen. Beperkt, ik ben maximaal bereid om een keer minder op vakantie te gaan. Geheel niet. De risico's die aan een belegging verbonden zijn. Of de verwachte rendementen opwegen tegen de risico's van de belegging. Het rendement dat ik met een belegging denk te kunnen behalen.

10 Risicobereidheid: Toelichting Consument Toelichting Adviseur:

11 Algemene aandachtspunten Belasting over vermogen Kapitaalverzekeringen worden volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 via Box 3 belast. Over de gemiddelde waarde van de polis is jaarlijks 1.2%'+ vermogens rendementsheffing verschuldigd. Het kapitaal dat te zijner tijd wordt uitgekeerd, staat echter vrij ter beschikking. Neveninkomen Heeft u nog neveninkomsten dan dient u rekening te houden dat u hiervoor nog aan het einde van het jaar een aanslag inkomstenbelasting kunt verwachten (bijverdiensten, 2e baan, auto van de zaak). Wij wijzen u erop dat op de door ons gemaakte overzichten de totale belasting en AOW-premie voordeel vermeld is, dus inclusief het bedrag dat u anders had moeten bijbetalen. In de praktijk betekent dit, dat het bedrag waarvoor een voorlopige teruggave wordt verstrekt, lager is dan op de overzichten staat vermeld. Overbruggingskrediet Als u de overwaarde van uw huidige koopwoning gebruikt om uw nieuwe hypotheek te verlagen, hebt u waarschijnlijk tot de tijd dat uw huidige woning verkocht en betaald is, een overbruggingskrediet nodig. Over het algemeen wordt een overbruggingskrediet gelijktijdig met de nieuw af te sluiten hypotheek aangevraagd bij dezelfde geldverstrekker. Tijdens de overbruggingsperiode heeft u in feite twee leningen waar u over het opgenomen bedrag rente betaalt. Rente van lopende hypotheek aanpassen Denk erom dat aan het aanpassen van het huidige (hoge) rentepercentage van uw hypotheek, naar het momenteel (lager) geldende renteniveau, kosten verbonden zijn. Over het algemeen zult u die uit eigen middelen moeten betalen. Inkomen overige verplichtingen Bij de beoordeling van de inkomstennorm hebben wij aangenomen dat lopende verplichtingen uit een PL of doorlopend krediet wel of niet zijn ingelost. Woonlasten Het feit dat u het benodigde geld kunt lenen, wil niet zeggen dat de te verwachten woonlasten binnen uw persoonlijke uitgavenpatroon passen. De beoordeling van uw draagkracht is sterk afhankelijk van uw levensstijl en bereidheid deze, indien nodig, aan te passen. Disclaimer Disclaimer Dit klantprofiel is samengesteld aan de hand van een inventarisatie die met de grootste zorgvuldigheid is uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van de door u verstrekte gegevens omtrent uw huidige financiële situatie (inkomen, vermogen, pensioen etc.), verzekeringswensen alsmede uw wensen voor de toekomst. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend Disclaimer arbeidsongeschiktheid Wij hebben u gewezen op de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid. We hebben u geattendeerd op de mogelijkheden om deze financiële risico's geheel of gedeeltelijk te verzekeren. U heeft expliciet aangegeven hier op dit moment geen gebruik van te willen maken. Wij hebben u er op gewezen dat de acceptatie en/of hoogte van de premie van een dergelijke verzekering afhankelijk is van uw gezondheid- en arbeidssituatie. Deze kan in de toekomst afwijken van de huidige situatie. Handtekening Consument Handtekening Partner Handtekening van Adviseur

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie