Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken adres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres"

Transcriptie

1 Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Relatiegegevens o gehuwd gg / hv o gereg. partner gg / pv o samenw. contract / geen contract o alleenstaand Sinds Gescheiden ja nee Gescheiden ja nee Weduwe/weduwnaar ja nee Weduwe/weduwnaar ja nee Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken adres Kinderen Kind 1 geb. datum / / Kind 2 geb. datum / / Kind 3 geb. datum / / Doel afspraak o Algemeen financieel advies o Hypotheekadvies o Pensioenadvies o Anders, nl: GeldXpert Pagina 1

2 Financiële doelstelling bij lang leven Partner Partner Cliënt (Hoger) inkomen na pensionering leeftijd stoppen met werken gewenst besteedbaar inkomen(in % huidig besteedbaar inkomen) % % hoe belangrijk is dit doel voor jou? o van het grootste belang o belangrijk o minder belangrijk o niet erg belangrijk Eerder stoppen met werken leeftijd stoppen met werken gewenst besteedbaar inkomen(in % huidig besteedbaar inkomen) % % hoe belangrijk is dit doel voor jou? o van het grootste belang o belangrijk o minder belangrijk o niet erg belangrijk Andere doelstellingen GeldXpert Pagina 2

3 Welke aspecten opnemen in de analyse? Geef ook aan waarom aspecten niet worden meegenomen! Financiële situatie bij lang leven o n.v.t o recent geanalyseerd o wordt later geanalyseerd o klant heeft geen interesse o op aanraden adviseur Financiële situatie voor de nabestaanden o n.v.t o recent geanalyseerd o wordt later geanalyseerd o klant heeft geen interesse o op aanraden adviseur Financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid o n.v.t o recent geanalyseerd o wordt later geanalyseerd o klant heeft geen interesse o op aanraden adviseur GeldXpert Pagina 3

4 Kennis en ervaring (vul als producten met een beleggingscomponent tot de mogelijke oplossingen behoren ook het beleggingsprofiel in!) Hoe is jouw kennis van de AOW Hoe is jouw kennis van werknemers-pensioenregelingen Hoe is jouw kennis van lijfrentes Hoe is jouw kennis van kapitaalverzekeringen Hoe is jouw kennis van spaarrekeningen Hoe is jouw kennis van beleggingsrekeningen Hoe is jouw kennis van leningen (niet hypotheken) Hoe is jouw kennis van de levensloopregeling Hoe is jouw kennis van de spaarloonregeling Anders, Anders, Financiële doelstelling(en) nabestaanden Financiële zekerheid nabestaanden bij overlijden cliënt Inkomen partner aanvullen tot leeftijd Gewenst besteedbaar inkomen (in % huidig besteedbaar inkomen) % Hoe belangrijk is dit doel voor jou? o van het grootste belang o belangrijk o minder belangrijk o niet erg belangrijk Financiële zekerheid nabestaanden bij overlijden partner Inkomen cliënt aanvullen tot leeftijd Gewenst besteedbaar inkomen(in % huidig besteedbaar inkomen) % Hoe belangrijk is dit doel voor jou? o van het grootste belang o belangrijk o minder belangrijk o niet erg belangrijk Andere doelstellingen GeldXpert Pagina 4

5 Kennis en ervaring Hoe is jouw kennis van de ANW Hoe is jouw kennis van partnerpensioenregelingen Hoe is jouw kennis van wezenpensioenregelingen Hoe is jouw kennis van overlijdensrisicoverzekeringen Hoe is jouw kennis van anw-hiaatverzekeringen Hoe is jouw kennis van nabestaandenlijfrenten Anders, Anders, Financiële doelstelling(en) bij arbeidsongeschiktheid / werkloosheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid cliënt Inkomen cliënt aanvullen tot leeftijd Gewenst besteedbaar inkomen (in % huidig besteedbaar inkomen) % hoe belangrijk is dit doel voor jou? o van het grootste belang o belangrijk o minder belangrijk o niet erg belangrijk Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid partner Inkomen partner aanvullen tot leeftijd Gewenst besteedbaar inkomen (in % huidig besteedbaar inkomen) % Hoe belangrijk is dit doel voor jou? o van het grootste belang o belangrijk o minder belangrijk o niet erg belangrijk Andere doelstellingen, bijv. financiële zekerheid bij werkloosheid GeldXpert Pagina 5

6 Kennis en ervaring Hoe is jouw kennis van de WIA Hoe is jouw kennis van de WW Hoe is jouw kennis van arbeidsongeschiktheidsregelingen Hoe is jouw kennis van WIA-hiaatverzekeringen Hoe is jouw kennis van WIA-hiaatverzekeringen particulier Hoe is jouw kennis van woonlastenverzekeringen Anders, Anders, Inventarisatie Nog te ontvangen gegevens Inkomsten cliënt partner cliënt partner Heeft geen inkomsten Dienstbetrekking werkgever Beroep Client: Partner Aard dienstverband vast / bepaalde tijd vast / bepaalde tijd Evt. datum einde dienstverband / / / / DGA dienstbetrekking bij BV IB-onderneming Ontvangt uitkering Ontvangt alimentatie Ontvangt op dit moment pensioen Autobijtelling Neemt deel aan levensloop Neemt deel aan spaarloon Pensioenregelingen Pensioen bij huidige werkgever Premievrije pensioenaanspraken Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Woonlasten-AOV WIA-aanvullingsverzekering Orv (niet verpand aan hypotheek) Erfrente/ANW-aanvullings- Verzekeringen Lijfrente/koopsompolissen Kapitaalverzekering (niet verpand) GeldXpert Pagina 6

7 Vermogen soort rekening Soort rekening betaal spaar beleg betaal spaar beleg betaal spaar Omschrijving: Saldo: Doel: Overige opmerkingen / overige vermogen: Leningen soort lening 1 dk pl Omschrijving Saldo Rente % Doel Bedrag/maand soort lening 2 dk pl Omschrijving Saldo Rente % Doel Bedrag/maand soort lening 3 dk pl Omschrijving Saldo Rente % Doel Bedrag/maand Eigen woning / Huur koop, vvw: erfpacht: huur, per maand: GeldXpert Pagina 7

8 Hypotheek Leningdeel 1 box 1 box 3 Soort hypotheek aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair Hoofdsom rentevastperiode Rente vast tot rentepercentage / / / / Ingangsdatum hypotheek / / / / Overige opmerkingen: Leningdeel 2 box 1 box 3 Soort hypotheek aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair Hoofdsom rentevastperiode Rente vast tot rentepercentage / / / / Ingangsdatum hypotheek / / / / Overige opmerkingen: Leningdeel 3 box 1 box 3 Soort hypotheek aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair Hoofdsom rentevastperiode Rente vast tot rentepercentage / / / / Ingangsdatum hypotheek / / / / Overige opmerkingen: Leningdeel 4 box 1 box 3 Soort hypotheek aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair Hoofdsom rentevastperiode Rente vast tot rentepercentage / / / / Ingangsdatum hypotheek / / / / Overige opmerkingen: GeldXpert Pagina 8

9 Aanvullende gegevens Noteer hier onder andere welke gegevens uw cliënt nog moet opsturen Specificatie tegoeden Gegevens woning Specificaties hypotheken Specificaties leningen Testament Huwelijks vw / samenlevingscontract Echtscheidingspapieren Overige kopie legitimatie cliënt kopie legitimatie partner origineel gezien door adviseur Overige gegevens / diversen Voldoet aan weken- en jareneis(ww) wekeneis cliënt jareneis cliënt wekeneis partner jareneis partner GeldXpert Pagina 9

10 Financiële Toekomst Verwacht je binnen enkele jaren belangrijke wijzigingen in de situatie? Wijziging in de gezinssamenstelling geboorte van een kind er is een kinderwens kinderen gaan zelfstandig wonen een (mogelijke) scheiding anders, nl. Veranderingen in inkomsten (cliënt) promotie of andere werkgever starten eigen bedrijf stoppen met werken parttime werken anders, nl. Veranderingen in inkomsten (partner) promotie bij werkgever starten eigen bedrijf stoppen met werken parttime werken anders, nl. Er moeten grote uitgaven gedaan worden studie kinderen onderhoud woning aankoop woning of verhuizing aankoop auto anders, nl. GeldXpert Pagina 10

11 De ontvangst van een groot bedrag Erfenis Anders, nl. Sparen/beleggen en besparingen Houdt u jaarlijks geld over? ja nee Wilt u jaarlijks sparen/beleggen ja nee Opmerkingen over sparen / beleggen GeldXpert Pagina 11

12 Beleggingsprofiel Invullen als producten met een beleggingscomponent tot de mogelijke oplossingen behoren! 1. Hoeveel jaar wil je met deze belegging vermogen opbouwen? a. Korter dan 8 jaar. score 5 b. 8 tot 10 jaar. score 5 c. 10 tot 15 jaar. score 5 d. Vanaf 15 jaar. score 5 2. Ben je voor het betalen van de verschuldigde inleg een lening aangegaan? Let op! beleggen met geleend geld brengt extra risico met zich mee. a. Ja score 1 b. Nee score 5 3. Wil je gedurende de looptijd regelmatig (elke maand/kwartaal) grote bedragen aan de waarde van de belegging onttrekken (grote bedragen zijn meer dan 5% van de waarde van de belegging)? a. Ja score 3 b. Nee score 5 4. Met deze belegging wil je vermogen opbouwen voor: a. Uw pensioen of lijfrente om eerder te stoppen met werken. score 5 b. Een studievoorziening. score 5 c. Het (geheel of gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek. score 5 d. Geen specifiek doel of een consumptieve besteding (boot, wereldreis); u heeft geld en wilt gebruik maken van de kansen op de beurs. score 5 5. Heb je ervaring met het opbouwen van vermogen via beleggen? Kies het antwoord dat het beste bij je past. a. Nee, ik heb nog nooit belegd (ga door naar vraag 7). score 3 b. Enigszins, ik heb in het verleden wel eens belegd. score 4 c. Ja, ik beleg voornamelijk in beleggingsfondsen en obligaties. score 5 d. Ja, ik beleg zelf actief in aandelen en/of derivaten. score 5 GeldXpert Pagina 12

13 6. Hoelang heb je ervaring met beleggen? a. Ik heb geen ervaring met beleggen, maar ben me wel bewust dat beleggen risico s met zich meebrengt. score 2 b. Maximaal 1 jaar ervaring. score 3 c. Maximaal 4 jaar ervaring. score 4 d. Langer dan 4 jaar ervaring. score 5 7. Het vermogen dat ik met deze belegging ga opbouwen: Kies het antwoord dat het beste bij je past. a. Heb ik nodig om aan mijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. score 3 b. Vormt een redelijk deel van mijn toekomstig vermogen. score 4 c. Vormt een klein deel van mijn toekomstig vermogen. score 5 d. Vormt een appeltje voor de dorst. score 5 8.Bij beleggen kunnen goede en slechte jaren elkaar afwisselen. Stel het zit in het eerste jaar niet mee, want jouw inleg daalt in waarde. Wat is de maximale waardedaling die je voor deze belegging in dit jaar acceptabel vindt. Let op: beleggen gaat gepaard met koersschommelingen. Er kan niet gegarandeerd worden dat de genoemde waardedalingen niet overschreden worden. a. Een daling is niet acceptabel. score 1 b. Maximaal 10% van de inleg. score 3 c. Maximaal 25% van de inleg. score 5 d. Meer dan 25% van de inleg. score 5 9.Bij beleggen kunnen goede en slechte jaren elkaar afwisselen. Over een periode van ongeveer vijf jaar zit het niet mee, want de belegging daalt in waarde. Wat is de maximale waardedaling die je voor deze belegging voor een periode van vijf jaar acceptabel vindt? a. Ik vind een daling over vijf jaar op deze belegging niet acceptabel en wil over een periode van vijf jaar een positief rendement over de totale inleg behalen. score 2 b. Ik wil over vijf jaar ten minste mijn inleg terug. score 3 c. Maximaal 10% van de inleg. score 4 d. Maximaal 20% van de inleg. score 5 e. Meer dan 20% van de inleg. score 5 GeldXpert Pagina 13

14 10. Als je jezelf als belegger zou typeren, welke van de onderstaande typeringen pas dan het best bij jou? a. Voorzichtige _ belegger: Voor mij is het beperken van risico belangrijker dan het behalen van hoog rendement. score 1 b. Defensieve belegger Ik wil mijn risico beperkt houden en neem genoegen met het rendement dat daarbij hoort. score 2 c. Neutrale belegger Ik wil een redelijk rendement behalen en ben me ervan bewust dat ik hierdoor een zeker mate van risico loop. score 3 d. Ambitieuze belegger Om de kans op een hoger rendement te vergroten, mag een aanzienlijk deel van mijn portefeuille belegd worden. score 4 e. Offensieve belegger Om een zeer hoog rendement te behalen, aanvaard ik een hoog risico. score 5 Laagste score vraag 1 t/m 10= 1, 2, 3, 4, 5 De definitieve beleggingskeuze wordt bepaald aan de hand van het beleggingsprofiel en de persoonlijke en financiële situatie. De definitieve beleggingskeuze kan dus afwijken. De volgende pagina toont het met de score corresponderende beleggingsprofiel GeldXpert Pagina 14

15 Beleggingsprofielen 1. Voorzichtige belegger Voor jou is het beperken van risico belangrijker dan het behalen van een hoog rendement. Dit betekent dat jestreeft naar een iets beter rendement dan een spaarrekening, maar zonder risico s. Verdeling van de belegging: bijna geheel in liquiditeiten en obligaties. Niet of nauwelijks in aandelen. 2. Defensieve belegger Je wilt de risico's beperkt houden en neemt genoegen met het rendement dat daarbij hoort. Dit betekent dat je streeft naar een hoger rendement, maar je wilt de risico s beperkt houden. Verdeling van de belegging: voornamelijk in liquiditeiten en obligaties. Beperkt gedeelte in aandelen. 3. Neutrale belegger Je wilt een redelijk rendement behalen en je bent je ervan bewust dat je hiermee een zekere mate van risico loopt. Dit betekent dat je kunt beleggen, maar zonder al te veel risico s. Verdeling van de belegging: gelijkmatig gespreid over de categorieën liquiditeiten, obligaties en aandelen. 4. Ambitieuze belegger Om de kans op een hoger rendement te vergroten, mag een aanzienlijk deel van jouw portefeuille risicovol belegd worden. Dit betekent dat je kunt beleggen op de langere termijn, met een hoger risico. Verdeling van de belegging: voornamelijk in aandelen en een beperkt gedeelte in liquiditeiten en obligaties. 5. Offensieve belegger Om een zeer hoog rendement te kunnen behalen, aanvaard je een hoog risico. Dit betekent dat je bijvoorbeeld kunt beleggen in aandelen wereldwijd, met selectie van veelbelovende sectoren. Grote fluctuaties op de korte en lange termijn. Verdeling van de belegging: bijna geheel in aandelen en niet of nauwelijks in obligaties en liquiditeiten. GeldXpert Pagina 15

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie