De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen"

Transcriptie

1 Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties Geld beschikbaar voor dure studies Grotere woning in de toekomst oit een wereldreis te kunnen maken Auto kopen eens in de x jaar Boot kopen Woning verbouwen Sparen voor trouwerij Scheiding financieel verwerken Besparen op (hypotheek/krediet)lasten Geld voor studeren van kinderen opzij zetten Sparen voor Sabatical Geld schenken Zorgeloos met pensioen Wat is de door u gewenste pensioenleeftijd? 65 Verwacht u de komende 2-5 jaar te gaan verhuizen? Verwacht u de komende 2-5 jaar bij een andere werkgever te gaan werken of voor uzelf te gaan beginnen? Algemeen - Toekomst Hoe verwacht u dat uw inkomen zich ontwikkelt? Bent u van plan in de toekomst minder te gaan werken? Verwacht uw partner inkomensstijging? Wordt een wijziging in de gezinssituatie verwacht? Verwacht u een erfenis? Verwacht uw partner een erfenis? Algemeen - Kennis en ervaring Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van hypotheken? X X Gelijkblijvend Waardevast Bepaald. % gedurende jaar, vanaf jaar met %

2 Klantprofiel Pagina 2 Wat weet u van beleggingsproducten? Wat weet u van financiële producten in het algemeen? Wat wilt u weten als u een financieel product aanschaft? Heeft u al eerder advies gehad van een financiële dienstverlener? Hoe vaak heeft u advies gehad over verzekeringen en/of hypotheken? Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten? Algemeen - Risicobereidheid Kunt u leven met financiële risico's? Bent u bereid uw uitgavenpatroon bij te stellen in geval van financiële tegenvallers? Wat zoekt u vooral als u een financieel product wilt aanschaffen? Wat spreekt u het meeste aan? Ik zorg zelf dat ik altijd goed op de hoogte blijf Ik wil globaal op de hoogte blijven van dit soort zaken Ik heb geen zin me in deze materie te verdiepen Ik vertrouw hierbij op anderen Ik wil altijd het naadje van de kous weten en verricht zelf veel onderzoek Ik wil globaal begrijpen wat het voor mij betekent maar verdiep me niet in de details Ik heb geen zin me in deze materie te verdiepen Ik vertrouw hierbij op anderen, een assurantie- en/of hypotheekadviseur, een bank, via internet verzekeringen afgesloten, via een direct writer afgesloten, nog niet eerder verzekeringen of hypotheken afgesloten Niet eerder 1 tot 3 keer 3 tot 6 keer 6 tot 10 keer 10 keer of meer Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid Ik waag wel eens een gokje, maar vermijd grote risico's Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's, ik ben bereid mijn huis te verkopen, ik ben bereid om op de belangrijkste kosten van levensonderhoud te moeten besparen Beperkt, ik ben bereid een keer minder op vakantie te gaan Beperkt, ik spreek desnoods mijn financiële buffer aan, geheel niet Meer risico met een kans op hoog rendement Minder risico maar garantie op veilig rendement De beste kwaliteit in voorwaarden en dit mag wat kosten Hoe meer risico's zijn uitgesloten hoe beter ik me voel Zekerheid Rendement

3 Klantprofiel Pagina 3 Algemeen - Aanleiding Wat is de aanleiding van het (advies)gesprek? Aankoop nieuwe woning Aankoop nieuwbouwwoning Verbouwing / verbetering eigen woning Afkoop erfpacht Maandlastenverlichting Echtscheiding / beëindiging relatie Einde rentevastperiode huidige hypotheek Consumptieve besteding Hypotheek - Kennis en ervaring Bent u een starter op de woningmarkt? Heeft u al eerder ervaring opgedaan met een hypotheek? Wat weet u van algemene hypotheekvormen als spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek en beleggingshypotheek? Bent u bekend met de volgende kenmerken en risico's van een hypotheek? Hoe heeft u die kennis opgedaan? Wat weet u van de fiscale aftrekbaarheid van rente van leningen? Hoe heeft u die kennis opgedaan?, ik heb geen ervaring met hypotheken, ik heb al eerder een hypotheek afgesloten, ik heb nog een hypotheek lopen Bij een spaarhypotheek is de spaarrente gekoppeld aan de hypotheekrente Bij een spaarrente staat de opbouw van het vermogen om de hypotheek (deels) af te lossen vast Bij een beleggingshypotheek wordt de inleg belegd waarbij de opbrengst van de beleggingen afhankelijk is van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de duur van de rentevastperiode Bij een aflossingsvrije hypotheek is de maandlast lager, maar blijft er aan het einde van de looptijd een restschuld over Bij een hybride hypotheek kunt u een deel van de inleg sparen en een deel van de inleg beleggen Ik heb me georiënteerd door het bestuderen van financiële bijsluiters Via gesprekken met familie, kennissen en/of vrienden Door het lezen van vakliteratuur Ik ben bekend met de maximering van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente tot 30 jaar Ik ben bekend met de bijleenregeling Ik ben bekend met het verschil tussen fiscale aftrekbaarheid van leningen voor de eigen woning en voor bijvoorbeeld een auto Ik heb me georiënteerd door het bestuderen van financiële bijsluiters Via gesprekken met familie, kennissen en/of vrienden Door het lezen van vakliteratuur

4 Klantprofiel Pagina 4 Hypotheek - Doelstelling Wat zijn uw wensen en doelstellingen m.b.t. het afsluiten van een hypotheek? Benutten van de overwaarde voor vermogensopbouw (ik wil met het extra geld gaan sparen/beleggen) Benutten van de overwaarde voor inkomensaanvulling (ik gebruik het geld als aanvulling op mijn inkomen) Voor consumptieve doeleinden (bv. aankoop auto) Een woning kopen met een koopsom van Verbouwen van de eigen woning Verrichten van meerwerk Een zo laag mogelijke maandlast Maximale netto hypotheeklast per maand: Stabiele maandlasten gedurende een lange(re) periode Kapitaal opbouwen t.b.v. de aflossing van (een deel van) de hypotheek Een zo hoog mogelijke aflossingsvrije lening Fiscaal zo gunstig mogelijk Financiële zekerheid m.b.t. uw woonlasten bij een vroegtijdig overlijden Financiële zekerheid m.b.t. uw woonlasten bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid m.b.t. uw woonlasten bij werkloosheid Uitkoop partner i.v.m. echtscheiding Hypotheek - Risicobereidheid Bent u zich bewust van het restschuldrisico? Bent u bereid dit risico te lopen? Hoeveel van de hypotheekschuld wilt u op het eind van de looptijd hebben afgelost? De gehele hypotheek 75 tot 100% 50 tot 75% 25 tot 50% 0 tot 25% Ik wil niets aflossen en ben bekend met dit risico Bent u bereid renterisico te lopen met als gevolg eventuele wijzigingen in de maandlast? Als u kunt kiezen uit de volgende opties, hoe lang wilt u dan de hypotheekrente vastzetten? Bent u bereid te accepteren dat uw hypotheekschuld niet vermindert zoals gepland, doordat de aflossing (mede) afhankelijk is van een ongewis beleggingsresultaat? Bent u bereid het risico van rentestijging te lopen, met als gevolg een eventuele stijging van de maandlasten? Ik wil gedurende de gehele looptijd van de hypotheek stabiele maandlasten Ik wil zekerheid van gelijkblijvende maandlast voor langere periode, bijvoorbeeld 10 tot 15 jaar Ik vind een zekere stijging van de maandlast acceptabel Ik vind het belangrijk dat ik eerst lagere maandlast heb, ook al betekent dat een groter risico dat mijn maandlast stijgt door een hogere rente Variabele rente 1 tot 3 jaar vast 5 tot 10 jaar vast 12 tot 20 jaar vast Beperkt, stijging maandlasten tot 50 per maand is acceptabel, stijging maandlasten van 50 tot 100 per maand is acceptabel, stijging maandlasten van 100 tot 150 per maand is acceptabel

5 Klantprofiel Pagina 5 verlijden - Kennis en ervaring Wat weet u van het inkomen van uw nabestaanden na uw overlijden? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'verlijdensrisicoverzekeringen'? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'Pensioenregeling via de werkgever'? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'ANW'? Wat weet u van het soort nabestaandenvoorziening: 'Uitkering in lijfrente of kapitaal'? verlijden - Doelstelling Waarvoor wilt u een nabestaandenvoorziening treffen? Wilt u na overlijden van de partner in de woning blijven wonen? Indien ja, heeft u dan alternatief vermogen of inkomsten om het risico van inkomensterugval op te vangen? verlijden - Risicobereidheid Voor welke periode wilt u uw overlijdensrisico verzekeren? Arbeidsongeschiktheid - Kennis en ervaring Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u arbeidsongeschikt wordt? Wat weet u van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en van de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering? Arbeidsongeschiktheid - Doelstelling Welke doelstelling(-en) heeft u met de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Aanvulling van het nabestaandenpensioen of lijfrente Eenmalige uitkering bij overlijden Uitvaartverzorging Aflossing van een (hypotheek)schuld Voorziening voor de opvang van kinderen Levenslang Wil ik niet verzekeren Tijdelijk Inkomensaanvulling pvang hypotheeklasten pvang hypotheeklasten in combinatie met aanvullende dekking bij werkloosheid

6 Klantprofiel Pagina 6 Wilt u na arbeidsongeschiktheid van u en/of uw partner in de woning blijven wonen? Indien ja, heeft u dan alternatief vermogen of inkomsten om het risico van inkomensterugval op te vangen? Welk deel van uw inkomen of hypotheeklasten wenst u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid te ontvangen? 100% 80 tot 100% 50 tot 80% Minder dan 50% Arbeidsongeschiktheid - Risicobereidheid Sommige arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen hebben een wachttijd tot de start van de uitkering. mt u het risico dat u tijdens deze wachttijd op een andere wijze in uw inkomsten moet voorzien? (Deze vraag is meestal niet van toepassing op personen in loondienst) Werkloosheid - Kennis en ervaring Wat weet u van werkloosheidsverzekeringen en van de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering? Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u werkloos wordt? Werkloosheid - Doelstelling Welke doelstelling(-en) heeft u met de werkloosheidsverzekering? Voor mij niet van toepassing Inkomensaanvulling pvang hypotheeklasten Welk deel van uw inkomen of hypotheeklasten wenst u in geval van werkloosheid te ontvangen? 100% 80 tot 100% 50 tot 80% Minder dan 50% Werkloosheid - Risicobereidheid Bent u bereid het risico te nemen dat bij een lager inkomen van u en/of uw partner vanwege werkloosheid u toch de kosten van de financiering moet blijven opbrengen? Pensioen - Kennis en ervaring Wat weet u van uw inkomenssituatie als u en/of uw partner met pensioen gaat? Wat weet u van het soort pensioenvoorziening 'Pensioenregeling via de werkgever'? Wat weet u van het soort pensioenvoorziening 'AW'? Beperkt

7 Klantprofiel Pagina 7 Wat weet u van het soort pensioenvoorziening 'Uitkering in lijfrente of kapitaal'? Wat denkt u aan inkomen nodig te hebben, uitgedrukt in percentages van uw huidig inkomen, als u met pensioen gaat? 50% - 70% 70% - 90% 90% - 100% Weet niet Pensioen - Doelstelling Waarvoor wilt u een pensioenvoorziening treffen? Inkomensaanvulling vanaf de huidig bekende pensioendatum Eerder kunnen stoppen met werken dan de huidig bekende pensioendatum Beide Welk deel van uw inkomen wenst u vanaf de door u gewenste pensioendatum te ontvangen? 100% 80 tot 100% 50 tot 80% Minder dan 50% Wenst u een levenslange of tijdelijke pensioenvoorziening? Pensioen - Risicobereidheid Bent u bereid te accepteren dat uw pensioen minder is dan gepland, doordat minder vermogen dan verwacht is opgebouwd? Vermogensopbouw - Kennis en ervaring Met welke vormen van vermogensopbouw heeft u ervaring? Indien u al eerder belegd heeft, waarin en hoe frequent was dat? Hoe vaak was dat? Met welke bedragen? Wanneer was dat? Houdt u bij wat er op de financiële markten gebeurt? Vermogensopbouw - Doelstelling Wat is het belangrijkste spaar- of beleggingsdoel? Levenslang Tijdelijk Beide Geen, ik wil een gegarandeerde uitkering op einddatum, het pensioen mag afhankelijk zijn van ongewisse beleggingsresultaten. (Let op, risicoprofiel opstellen), ik wil bij voorkeur een combinatie van gegarandeerde uitkering op einddatum en beleggen. (Let op, risicoprofiel opstellen) Geen Sparen via een verzekering Beleggen via een beleggingsverzekering Beleggen via beleggingsfondsen Zelf handelen in individuele aandelen Nooit Soms (1x per maand) Vaak (1x per week) Voor de volledige aflossing van de hypotheek Voor de gedeeltelijke aflossing van de hypotheek m geld op korte termijn beschikbaar te hebben Voor financiering van studie later Voor toekomstige bestedingsdoeleinden Voor extra inkomensaanvulling later m van de opbrengst te kunnen leven

8 Klantprofiel Pagina 8 Vermogensopbouw - Risicobereidheid U kunt te maken krijgen met een lager doelvermogen dan gepland. Bent u bereid dat risico te nemen? Verwacht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde? Hoe wilt u het doelvermogen realiseren? Bent u bereid een beleggingsrisico te lopen?, ik verwacht een gegarandeerde uitkering op de einddatum, het kapitaal op de einddatum mag volledig afhankelijk zijn van het rendement op aandelen. (Let op, risicoprofiel opstellen) Ten dele, het kapitaal op de einddatum mag deels afhankelijk zijn van het rendement op aandelen. (Let op, risicoprofiel opstellen) Sparen Beleggen Combinatie of beleggen met gegarandeerd deel Maandelijks aflossen Beleggingen variëren continu in waarde. Bij welke (tussentijdse) waardedaling van uw totale beleggingsportefeuille voelt u zich nog comfortabel? 0% Bij een waardedaling van 1 tot 5% Bij een waardedaling van 5 tot 15% Bij een waardedaling van 15 tot 25% Bij 25% en hoger Bij een waardedaling die gelijke tred houdt met de (markt)index Wat is uw beleggingshorizon? Met andere woorden, hoe lang wilt u beleggen? Korter dan 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar Langer dan 15 jaar Bent u bereid (een deel van) uw inleg te verliezen in geval van calamiteit bijvoorbeeld bij echtscheiding?, 0% tot 5%, 5% tot 10%, meer dan 10% ndergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Plaats: Datum: Handtekening De heer

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie