over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar"

Transcriptie

1 Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

2 Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden of arbeidsongeschiktheid? U kunt dan bij ons terecht voor een uitgebreid advies. In bepaalde gevallen kunnen we u een compact advies geven. Bijvoorbeeld als u al weet welk product u wilt afsluiten en voor welk bedrag. In dat geval bespreken we met u de kenmerken en risico s van het product. Daarnaast kunt u sommige producten ook zelf afsluiten via internet, zonder advies van de Rabobank. We zetten de verschillende adviesvormen voor u op een rij in deze brochure. 1

3 Uitgebreid advies Waarvoor kunt u bij ons terecht voor een uitgebreid advies: Inkomen voor later: advies over uw inkomen nadat u gestopt bent met werken. Zorg voor nabestaanden: advies over een aanvulling op het inkomen na het overlijden van uzelf, uw partner, of uw compagnon. Arbeidsongeschiktheid: advies over de mogelijkheden om u als ondernemer tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Bestaande beleggingsverzekering: advies over uw bestaande beleggingsverzekering op basis van uw wensen en behoeften. U kunt ook kiezen voor een advies Inkomen voor later waarin we deze beleggingsverzekering meenemen. Financiële Planning: advies over het realiseren van uw doelen en wensen op het gebied van inkomen en vermogen, nadat we deze via een financieel plan in kaart hebben gebracht. We kijken daarbij ook naar uw situatie bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en na overlijden. Meer informatie vindt u in de brochure Financiële Planning. Vraag hiernaar bij uw adviseur of kijk op: Wat mag u van de Rabobank verwachten bij een uitgebreid advies? 1. Bij een uitgebreid advies berekent uw adviseur van de Rabobank uw eventuele inkomenstekort na pensioen, overlijden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook berekent hij welk bedrag u moet sparen of verzekeren om uw tekorten aan te vullen. Uw adviseur geeft advies over de verschillende mogelijkheden om een tekort aan te vullen en berekent welke oplossingsrichting voor u passend is. 2. Nadat u een keuze heeft gemaakt, werkt uw adviseur voor u de samenstelling van het gekozen product uit. Hij legt het product uit, inclusief de voor- en nadelen en de risico s van het product. 3. Uw adviseur berekent de premie voor een verzekering of de inleg voor een vermogensproduct en (indien van toepassing) de verwachte eindwaarde en jaarruimte. U ontvangt van ons een uitgebreid adviesrapport met daarin: inzicht in uw huidige financiële situatie, zowel nu als na pensioen, overlijden of arbeidsongeschiktheid; ons advies voor het realiseren van uw wensen en doelen; inzicht in uw nieuwe financiële situatie. 2

4 Compact advies Voor welke producten kunt u bij ons terecht voor een compact advies: De producten Rabo ToekomstSparen en/of Rabo ToekomstBeleggen voor het opbouwen van een inkomensaanvulling na pensioen of voor het oversluiten van een bestaand lijfrentekapitaal. De producten Rabo ToekomstUitkering, Rabo GoudenHanddrukUitkering of een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering (desgewenst inclusief een Contraverzekering) voor het periodiek uitkeren van een opgebouwd lijfrente- of goudenhanddrukkapitaal. Het product Rabo GoudenHanddrukSparen voor het oversluiten van een bestaand goudenhanddrukkapitaal. Het verlengen van uw bestaande koopsommenverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering voor een uitkering na het overlijden van u, uw partner of uw compagnon. Wat mag u van de Rabobank verwachten bij een compact advies en wat verwachten wij van u? 1. U bepaalt zelf of u een inkomenstekort heeft na pensioen of overlijden en hoe hoog dat tekort is. Uw adviseur van de Rabobank geeft hierover geen advies. 2. Uw adviseur van de Rabobank bespreekt met u de mogelijkheden om een tekort aan te vullen. Hij adviseert u over het samenstellen van het product, de risico s en de werking van het product. Ook berekent hij de premie voor een verzekering en (indien van toepassing) de verwachte eindwaarde en jaarruimte. 3. U ontvangt van ons een beknopt adviesrapport met daarin ons advies voor het afsluiten van een of meer producten. Een compact advies is voor u minder geschikt als: u een korte tijd heeft om uw pensioenprobleem op te lossen; u te maken had/heeft met een echtscheiding waarbij een deel van het pensioen toekomt aan de ex-partner; u minder of geen (nabestaanden) pensioen opbouwt in een pensioenregeling via uw werkgever en dus afhankelijk bent van een inkomensaanvulling die u zelf regelt. In deze gevallen kunt u beter voor een uitgebreid advies terecht bij uw lokale bank. Een compact advies is voor u niet geschikt als: u inzicht wilt in uw financiële situatie nu en na pensioen of na overlijden van u of uw partner; u advies wilt over de verschillende oplossingsmogelijkheden (sparen, aflossen hypotheek) om uw tekorten aan te vullen; u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten om te zorgen dat uw woonlasten betaalbaar blijven na het overlijden van u of uw partner. In deze gevallen kunt u beter voor een uitgebreid advies terecht bij uw lokale bank. 3

5 Zelf afsluiten via internet De producten Rabo ToekomstSparen, Rabo ToekomstUitkering, Rabo GoudenHanddrukSparen en Rabo GoudenHanddrukUitkering kunt u in principe ook afsluiten zónder advies. Wel vinden wij het belangrijk dat u zelf over voldoende kennis beschikt om deze producten af te sluiten. Daarom doorloopt u bij het afsluiten van de producten een toets die u dit inzicht geeft. Vervolgens bepaalt u zelf of het product voor u geschikt is en stelt u het zelf samen. Zelf afsluiten via internet is voor u niet geschikt als: u niet beschikt over een particuliere betaalrekening en Rabo Internetbankieren; u wilt beleggen met Rabo ToekomstBeleggen; u inzicht wilt in uw financiële situatie nu en na uw pensioen; u advies wilt over de verschillende oplossingsmogelijkheden (sparen, aflossen hypotheek) om uw tekorten aan te vullen; u onvoldoende kennis en ervaring heeft met complexe financiële producten. In deze gevallen kunt u beter voor een uitgebreid advies of compact advies terecht bij uw lokale bank. Wat moet u weten over het uitgebreid en compact advies van de Rabobank? Wij adviseren u over producten van de Rabobank. Zijn deze producten niet geschikt voor u, dan kunnen wij eventueel ook adviseren over producten van andere aanbieders. De Rabobank treedt dan op als bemiddelaar. Bij verzekeringen treedt de Rabobank altijd op als bemiddelaar. Meestal adviseren wij over en bemiddelen wij in verzekeringen van Interpolis. Interpolis is onderdeel van Achmea; de Rabobank Groep heeft een deelneming van meer dan 10% in Achmea B.V. Wij kunnen u ook andere financiële producten adviseren die te maken hebben met vermogensopbouw, zoals spaarrekeningen zonder fiscaal voordeel of een beleggersrekening. Ook kunnen wij u adviseren over verzekeringen en leningen voor uw woning. Kosten van het advies Hiernaast vindt u een overzicht van de advieskosten. Dit zijn vaste bedragen. De Rabobank werkt niet met uurtarieven. De advieskosten betaalt u ook wanneer u vervolgens besluit geen product bij ons af te sluiten. De kosten voor advies worden van uw rekening afgeschreven. Uiteraard gebeurt dit pas nadat u akkoord bent gegaan met deze kosten. U tekent hiervoor een dienstverleningsovereenkomst. 4

6 Soort advies Uitgebreid advies over: Advieskosten Inkomen voor later 550 Zorg voor nabestaanden * 550 Arbeidsongeschiktheid voor ondernemers ** 525 Bestaande beleggingsverzekering (eventueel in combinatie met Inkomen voor Later) *** 0 Compact advies over: Rabo ToekomstSparen en/of Rabo ToekomstBeleggen **** 250 Rabo ToekomstUitkering 250 Direct Ingaande Lijfrenteverzekering (inclusief contraverzekering) 250 Rabo GoudenHanddrukSparen 250 Rabo GoudenHanddrukUitkering 250 Verlengen looptijd Koopsommenverzekering 250 Overlijdensrisicoverzekering 200 Overlijdensrisicoverzekering compagnon 300 Zelf afsluiten via internet Afsluitkosten Rabo ToekomstSparen / Rabo GoudenHanddrukSparen 30 Rabo ToekomstUitkering / Rabo GoudenHanddrukUitkering Als u een product zonder advies afsluit betaalt u alleen de genoemde afsluitkosten. * Sluit u een overlijdenrisicoverzekering af naar aanleiding van een hypotheekadvies of zakelijk financieringsadvies, dan worden geen aparte advieskosten in rekening gebracht. ** Heeft u interesse in een arbeidsongeschiktheidsverzekering als werknemer? Neem dan contact op met uw lokale bank. *** Eenmalig advies over een of meer via de bemiddeling van de Rabobank lopende beleggingsverzekeringen. **** Voor het oversluiten van een bestaand lijfrentekapitaal naar een bestaande rekening RTS tijdens de looptijd brengt de Rabobank geen advieskosten in rekening. Korting op de advieskosten Heeft u na 1 januari 2013 al een betaald advies van ons ontvangen, dan betaalt u 150 minder voor een advies over inkomen voor later, zorg voor nabestaanden of arbeidsongeschiktheid. Plant u direct na een betaald adviesgesprek een vervolggesprek in voor inkomen voor later, zorg voor nabestaanden of arbeidsongeschiktheid, dan betaalt u hiervoor

7 Voorafgaand aan uw advies Oriëntatiegesprek Voordat u kiest voor een advies van de Rabobank, wilt u uiteraard weten of wij uw vragen en wensen kunnen beantwoorden. Dat bepaalt u samen met één van onze adviseurs in een oriëntatiegesprek. Dat kan op een Rabobankkantoor of via de telefoon. In dit gesprek: brengen we uw wensen en behoeften ten aanzien van uw vermogen, levens- en inkomensverzekeringen in beeld; bespreken we de verschillen tussen compact en uitgebreid advies, zodat we samen kunnen bekijken welke adviesvorm passend is voor u; inventariseren we voor welke risico s u zich wilt verzekeren, of vragen we u om een inschatting te maken van het bedrag dat u wilt besteden aan bijvoorbeeld uw pensioenaanvulling; lichten we toe wat u van een advies bij de Rabobank kunt verwachten, wat een advies bij de Rabobank kost en welke stappen we doorlopen. Voorbereiding op het adviesgesprek Wanneer u besluit dat u een advies van de Rabobank wilt, dan kunt u zich hierop zelf voorbereiden. Om u goed te kunnen adviseren, hebben wij gegevens en documenten nodig. Welke dit zijn en hoe u die kunt aanleveren, leest u in de brief die u ontvangt als we een afspraak maken voor het adviesgesprek. De informatie hebben wij een aantal dagen voor de afspraak nodig om het gesprek goed voor te kunnen bereiden. Tijdens het gesprek gaat dan alle aandacht uit naar de onderwerpen die er voor u toe doen. Lukt het niet om alle informatie op tijd aan te leveren, dan maken we in overleg met u een nieuwe afspraak. Het oriëntatiegesprek is geheel vrijblijvend. Op basis hiervan bepaalt u of u een advies van de Rabobank wilt. 6

8 Na afloop van uw advies Afsluiten van een product Besluit u om na ons advies een financieel product bij de Rabobank af te sluiten, dan ontvangt u van ons een offerte en/of een overeenkomst om de gemaakte afspraken vast te leggen. U ontvangt ook de productinformatie. Bij verzekeringen ontvangt u een aanvraag voor de verzekering. Als u de offerte, overeenkomst en/of aanvraag ondertekent, maken wij alles in orde en zorgen we ervoor dat uw eventuele aanvraag voor een verzekering bij de verzekeraar in behandeling genomen wordt. Voordat u de aanvraag, offerte of overeenkomst ondertekent, vragen we u alle informatie nog eens goed door te lezen, inclusief de voorwaarden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur. Kosten als u een product afsluit Dit zijn de kosten die u betaalt als u een product sluit nadat u betaald advies hebt gehad: Afsluitkosten Naast de kosten voor het advies betaalt u afsluitkosten voor het afsluiten van een product. Dit zijn kosten voor onder andere het opstellen van de offerte en/of overeenkomst. Dit geldt ook voor verzekeringen die u via de Rabobank sluit. Onderhoudskosten Onderhoudskosten betaalt u voor Rabo ToekomstBeleggen en de levens- en inkomensverzekeringen (zie onderstaande tabel). Deze kosten betaalt u gedurende de gehele looptijd van het product. Deze kosten zijn onder andere voor een gesprek tijdens de looptijd en voor kosten van de Rabobank, zoals computersystemen, overboekingen, (rekening) afschriften en het tonen van informatie in Rabo Internetbankieren. Bij de andere producten zijn deze kosten verwerkt in het rentepercentage van het product. 7

9 De tarieven in de tabel gelden per rekening en/of verzekering. Zegt u het product op voor de afgesproken einddatum, dan vindt er geen teruggave van de advies- of afsluitkosten plaats. De kosten voor het afsluiten en de kosten voor service en onderhoud van uw rekening of verzekering worden van uw rekening afgeschreven. Uiteraard gebeurt dit pas nadat u akkoord bent gegaan met deze kosten. U tekent hiervoor een dienstverleningsovereenkomst. Product Afsluitkosten Onderhoudskosten per jaar Rabo ToekomstSparen Rabo GoudenHanddrukSparen Rabo ToekomstBeleggen (Altijd in combinatie met Rabo ToekomstSparen dus 2x afsluitkosten) Rabo ToekomstUitkering Rabo GoudenHanddrukUitkering Koopsomverzekering Direct Ingaande Lijfrenteverzekering Contraverzekering (altijd in combinatie met een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering (DIL), dus 2 x afsluitkosten) Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemer 1 2 x 2 x 150 * * 80 n.v.t ** n.v.t ** Bent u geen ondernemer, maar werkt u in loondienst? Informeer dan bij uw bank naar de advies-, afsluit- en onderhoudskosten. * Als u gedurende de looptijd bepaalde handelingen of overboekingen wilt doen, dan kunnen daarvoor (administratie)kosten verschuldigd zijn. Meer informatie hierover leest u in de brochure Productkenmerken en voorwaarden van het product. U ontvangt deze brochure bij de offerte/ overeenkomst. ** Bij Rabo ToekomstUitkering en Rabo GoudenHanddrukUitkering brengen wij op het bruto uit te betalen bedrag per uitkering 2,50 uitbetalingskosten in rekening. 8

10 Gedurende de looptijd van een product Ook tijdens de looptijd van een product gaan we graag met u in gesprek om te zien hoe het op financieel gebied met u gaat. En of de gekozen oplossing nog bij u past. Uw situatie kan immers veranderen. Denk aan wijzigingen in uw inkomen, gezinssituatie of persoonlijke situatie. Samen met u bekijken we of het afgesloten product nog bij u past. Maar er kunnen meer redenen zijn om met ons in gesprek te gaan, bijvoorbeeld omdat de overheid wetten of regels verandert. Heeft u nog vragen? Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen, dan kunt u terecht bij uw Rabobank. Ook vindt u meer informatie over verzekeringen op: Meer informatie over vermogen vindt u op: Voor uiteenlopende informatie over onze diensten en producten kunt u terecht op: De locaties van onze kantoren vindt u op onze website onder Vestigingen. Heeft u een klacht? Als u een klacht heeft over de Rabobank als adviseur of tussenpersoon, neem dan contact op met uw lokale bank. Bent u ontevreden over de klachtenafhandeling door de lokale bank, dien dan schriftelijk een klacht in bij: Klachtenservice Rabobank Nederland Antwoordnummer ZJ Utrecht Dit document heeft een informatief karakter en is onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 9

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie