Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker"

Transcriptie

1 Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker

2 U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het verstandig is om ze af te dekken en hoe u preventief maatregelen kunt nemen om (financiële) schade te voorkomen. Kortom, u wilt een goed advies over verzekeringen. De Rabobank geeft dat graag. Wat mag u van ons verwachten? Wat bespreekt de adviseur met u? En wat kost het? Daarover gaat deze brochure. U leest ook wat wij aan u vragen om u een advies te geven dat zo goed mogelijk bij u past. STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

3 Oriëntatie Voordat u kiest voor de Rabobank, wilt u weten of wij uw vragen en wensen kunnen beantwoorden. Dat doet u samen met een van onze adviseurs in een kosteloos oriëntatiegesprek via de telefoon, op een Rabobankkantoor of bij u op het bedrijf. U kunt zich ook online oriënteren op Tijdens de oriëntatie: Vragen we naar uw wensen en eisen ten aanzien van verzekeringen. Inventariseren we voor welke risico s u zich wilt verzekeren. Lichten we toe wat u van een advies bij de Rabobank kunt verwachten en welke stappen we doorlopen. Wat vragen we van u? Vindt het oriëntatiegesprek plaats op kantoor? Dan vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Ook vragen wij u onder andere om ons inzage te geven in de bedrijfsactiviteiten die u uitoefent. Wat kost het? Oriënteren bij de Rabobank is kosteloos. Als u zich oriënteert bij de Rabobank, waarderen wij het als u advies bij ons vraagt. Het verplicht u tot niets. In sommige gevallen zijn aan het advies wel kosten verbonden. Meer hierover leest u hierna onder Advies en Wat kost het?. Advies Een verzekering geeft financiële zekerheid als een bepaald risico zich voordoet en rust in de periode daarvoor. Het is dan ook een belangrijke financiële beslissing. Wij helpen u graag bij het nemen van deze beslissing. Dat doen we met een advies dat op uw persoonlijke situatie en op de situatie van uw bedrijf is toegespitst. Daarbij gaan we ook nadrukkelijk in op mogelijkheden om schade te voorkomen; goede preventieve maatregelen kunnen verzekeringen (deels) overbodig maken en kunnen ervoor zorgen dat u minder premie betaalt. Ons advies past nu bij u, maar houdt ook zoveel mogelijk rekening met de toekomst. Immers, verzekeringen sluit u meestal voor meerdere jaren. In die tijd kan veel veranderen; ook dan moet de verzekering bij u en uw bedrijf passen. We kijken naar de financiële positie van uw onderneming nu en in de toekomst. Maar ook de ontwikkelingen binnen uw onderneming nemen we in het advies mee. Heeft u al verzekeringen, dan bekijkt de adviseur of die nog bij u of uw bedrijf passen of dat aanpassingen in de verzekeringen nodig zijn. De Rabobank geeft u advies, op basis daarvan maakt u uw eigen keuzes. Dit kan uitmonden in een offerte of het direct afsluiten van een product. Bij het afdekken van financieel risico bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een adviesrapport. Hierin staan onze berekeningen en adviezen en uw eigen keuzes. U kunt ze nog

4 eens rustig nalezen en overdenken. Als u iets wilt veranderen, dan bespreekt u dit met de adviseur en ontvangt u een aangepast adviesrapport. Staan uw keuzes vast en wilt u een of meerdere verzekeringen bij de Rabobank afsluiten, dan stellen we een offerte van de verzekering voor u op. Uitgebreid assortiment om risico s te verzekeren De Rabobank biedt u verzekeringen om de belangrijkste risico s af te dekken. We onderscheiden drie soorten verzekeringen: Schadeverzekeringen: verzekeringen die de schade vergoeden en hulp bieden als er bijvoorbeeld brand is geweest, bij diefstal uit uw bedrijf of bij arbeidsongeschiktheid. Levensverzekeringen: verzekeringen waarmee u spaart voor een inkomensaanvulling bij pensionering of andere toekomstige uitgaven en verzekeringen die uitkeren bij pensioen of voortijdig overlijden van u of een gezinslid. Zorgverzekeringen: verzekeringen die de ziektekosten van uw werknemers dekken. Wat vragen we van u? We vragen u gegevens en documenten aan te leveren die nodig zijn voor een goed advies. Welke dit zijn en hoe u die kunt aanleveren, leest u in de brief die u ontvangt als we een afspraak maken voor een advies. Meestal vragen wij u de informatie een aantal dagen voor het adviesgesprek aan te leveren. Lukt dit niet, dan verzetten we in overleg de afspraak voor het gesprek. De gevraagde gegevens hebben we nodig om het gesprek goed voor te bereiden en een aantal zaken inzichtelijk te maken. Tijdens het gesprek kan dan alle aandacht uitgaan naar de onderwerpen die er voor u toe doen. Juiste en volledige informatie is ook van belang omdat u dan zeker weet dat de gesloten dekking volledig is; bij onjuiste of onvolledige informatie hoeft een verzekeraar de schade namelijk niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden. En u voorkomt dat u dubbele of ontbrekende verzekeringen heeft. Wat kost het? Aan het advies voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn kosten verbonden. Welke kosten dat precies zijn, leest u in deze brochure bij Wat betaalt u ons?. Wij vragen u een dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen. Daarmee gaat u akkoord met het betalen van de kosten voor het advies van de Rabobank. Ook geeft u aan akkoord te gaan met het betalen van de afsluit- en onderhoudskosten op het moment dat u verzekeringen bij ons afsluit. Deze afsluit- en onderhoudskosten betaalt u alleen als u daadwerkelijk een financieel product afsluit.

5 Afsluiten Als u na ons advies een of meerdere verzekeringen wilt afsluiten, verzorgen wij de aanvraag bij de verzekeraar. In de meeste gevallen bieden wij een verzekering van Interpolis aan. Wij bemiddelen echter niet op basis van objectieve analyse van het volledige marktaanbod, maar voor een aantal verzekeringsmaatschappijen die wij geselecteerd hebben. Interpolis is onderdeel van Achmea Groep. De Rabobank Groep heeft een deelneming van meer dan 10% in Achmea B.V en daardoor meer dan 10% in (onder andere) Interpolis. In specifieke gevallen bemiddelen we ook voor Nationale Nederlanden, ASR Verzekeringen, De Amersfoortse, Delta Lloyd, DAS Rechtsbijstand, Legal & General en eventueel andere verzekeraars. Wat vragen we van u? Voordat u een product afsluit of een offerte ondertekent, vragen we u alle documenten en voorwaarden goed door te lezen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw adviseur. Nadat alles is geregeld Als er na het afsluiten van de verzekering veranderingen in uw situatie of in de situatie van uw bedrijf zijn, geeft u dat aan ons door. Samen bekijken we dan of de gekozen verzekeringen nog passen bij de gewijzigde situatie. Daarvoor maken we opnieuw een afspraak. Maar er kunnen meer redenen zijn om met ons in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld omdat de overheid wetten of regels verandert en u denkt dat dit gevolgen heeft voor u. Uiteraard nemen wij ook contact met u op als wij denken dat dat verstandig is. Zo zorgen we er samen voor dat uw verzekering bij u blijft passen. Wat kost het? Bij levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaalt u onderhoudskosten rechtstreeks aan de Rabobank. Bij zakelijke schadeverzekeringen ontvangt de Rabobank periodiek een vergoeding van de verzekeraar in de vorm van een percentage van de premie. Wat kost het? Voor het afsluiten van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaalt u afsluitkosten. Meer hierover leest u in deze brochure bij Wat betaalt u ons?.

6 Verloop van de verzekering Aanvraag Als u een verzekering aanvraagt, maken we met u duidelijke afspraken over de ingangsdatum. Uw verzekering is pas actief als de verzekeringsmaatschappij uw aanvraag accepteert. In bepaalde gevallen kan er een voorlopige dekking gegeven worden. Als uw verzekering definitief is, ontvangt u van de verzekeraar de polis en polisvoorwaarden. Schademelding Heeft u een Interpolisverzekering, dan kunt u een schade melden op U kunt ook bellen. Als u een Interpolis ZekerVanJeZaak heeft, belt u Heeft u een BedrijvenCompactPolis, dan belt u Voor schademeldingen bij andere verzekeringsmaatschappijen belt u Beëindiging U heeft tot de eind- of beëindigingsdatum van uw verzekering gekozen voor de Rabobank als tussenpersoon. Uw relatie met ons is dan ook onlosmakelijk verbonden aan deze verzekering. U heeft het recht om de relatie met ons te beëindigen. Ook wij kunnen besluiten om de relatie met u te beëindigen. Het beëindigen van uw relatie met ons als tussenpersoon heeft echter gevolgen. Zo stopt onze dienstverlening aan u. Doordat onze ondersteuning bij uw verzekeringen dan wegvalt, kan de verzekeraar uw verzekeringen opzeggen: de verzekeraar is namelijk slechts aanbieder van de verzekeringen, beheer en advisering maken geen deel uit van haar rol en werkzaamheden. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

7 Wat betaalt u ons? Het is belangrijk dat u weet wat de kosten zijn bij advies, afsluiten en onderhoud van een verzekering. De meeste kosten staan vast en zijn niet afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag. U weet dus vooraf hoeveel u betaalt en wat u daarvoor mag verwachten. We hanteren verschillende soorten kosten. Zakelijke advieskosten Voor het advies betaalt u een vast bedrag. U betaalt deze kosten ook als u geen verzekering via ons afsluit. Voor overig advies betaalt u geen advieskosten. Genoemde tarieven gelden per 17 juni 2013 en kunnen aangepast worden. Soort advies Advieskosten Zakelijke Overlijdensrisicoverzekering 300 Basisadvies arbeidsongeschiktheidsverzekering 275 Maatwerkadvies arbeidsongeschiktheidsverzekering 525

8 Zakelijke afsluit- en onderhoudskosten Afsluitkosten betaalt u als u naar aanleiding van een advies een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons afsluit. Bij deze verzekeringen incasseren wij ook jaarlijks of maandelijks onderhoudskosten. Heeft u een schadeverzekering via ons afgesloten, dan ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraar in de vorm van provisie. Deze provisie is onderdeel van de premie die u betaalt aan de verzekeraar. Provisie en onderhoudskosten vervallen als wij niet langer de bemiddelaar van uw verzekeringen zijn. De genoemde tarieven gelden per 17 juni 2013 en kunnen aangepast worden. Product Afsluitkosten Onderhouds- Onderhoudskosten p/j kosten p/m Zakelijke Overlijdensrisicoverzekering 60 Basisadvies arbeidsongeschiktheidsverzekering 75 12, Maatwerkadvies arbeidsongeschiktheidsverzekering 25

9 Hoe betaalt u ons? De kosten voor het afsluiten van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en de kosten voor service en onderhoud worden van uw rekening afgeschreven. Hiermee gaat u akkoord als u de dienstverleningsovereenkomst ondertekent. Wat moet u weten over de diensten die de Rabobank aanbiedt? De Rabobank is een financiële dienstverlener. Wij bieden allerlei financiële diensten en producten, waaronder verzekeringen. Daarbij adviseren wij ook. Dit geldt voor onze adviezen: Wij adviseren primair over verzekeringen van Interpolis. Interpolis is onderdeel van Achmea Groep. De Rabobank Groep heeft een deelneming van meer dan 10% in Achmea B.V. en daardoor van meer dan 10% in (onder andere) Interpolis. In specifieke gevallen bemiddelen we ook voor Nationale Nederlanden, ASR Verzekeringen, De Amersfoortse, Delta Lloyd, DAS Rechtsbijstand, Legal & General. Omdat we niet gebonden zijn aan deze maatschappijen, kunnen we eventueel uitwijken naar andere verzekeraars. Wij kunnen u ook andere financiële producten aanbieden die te maken hebben met verzekeringen. Waar vindt u ons? De Rabobank is goed bereikbaar voor haar klanten. Op internet vindt u ons op De locaties van onze kantoren staan op onze website onder Vestigingen. Post aan de Rabobank kunt u zonder postzegel verzenden naar: Rabobank Informatieservice Antwoordnummer VT Eindhoven (postzegel niet nodig)

10 Heeft u een klacht? Als u een klacht heeft over de Rabobank als tussenpersoon of adviseur, neem dan contact op met uw lokale bank. Bent u ontevreden over de klachtenafhandeling door de lokale bank, dien dan schriftelijk een klacht in bij: Klachtenservice Rabobank Nederland Antwoordnummer ZJ Utrecht (postzegel niet nodig) Bent u daarna nog steeds niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Deze zal de klacht doorleiden naar de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Kunt u zich ook niet in de uitkomst hiervan vinden, leg uw geschil dan voor bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (deze valt ook onder het KiFiD). Voor meer informatie over deze instantie kijkt u op: Nederlands Op onze advisering en bemiddeling is het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. De Rabobank communiceert in de Nederlandse taal, tenzij anders overeengekomen is. Vragen Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen, schrijf deze dan op en stel ze aan uw adviseur. Meer informatie over verzekeringen: Dit document heeft een informatief karakter en is onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 25 februari 2014