Alles over de kosten van ons advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles over de kosten van ons advies"

Transcriptie

1 Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven Januari 2015

2 Persoonlijk contact De Roos van Renswouw adviseert u of uw bedrijf over alle risico s en de mogelijke financiële gevolgen daarvan. Indien nodig verzekeren wij deze risico s voor u bij een verzekeraar. Daarnaast geven wij met onze shop-in-shop Huis & Hypotheek advies over eigen woningfinanciering, en ondersteunen wij bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting. Wij zijn een financieel adviseur in de meest brede zin van het woord. De Roos van Renswouw gelooft in persoonlijk contact met haar klanten. Het persoonlijke contact is zelfs een voorwaarde voor ons. Wij verkopen dus geen verzekeringen via internet en adviseren ook geen mensen of bedrijven die wij niet kennen. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij periodiek contact met u hebben. Alleen dan kunnen we adequaat adviseren en reageren op veranderingen in uw wensen en omstandigheden. De Roos van Renswouw werkt anders dan veel collega-adviseurs. Onze dienstverlening is ook niet gratis. Omdat de Roos van Renswouw voor niet-complexe producten provisie ontvangt en voor complexe producten geen provisie, zijn de kosten die wij rekenen per adviescategorie verschillend. Om u goed inzicht te geven in alle kosten, hebben wij deze brochure geschreven. Naast deze brochure hebben wij ook een Dienstenwijzer en een Dienstverleningsdocument. U vindt deze op onze website: In het eerste deel van deze brochure leggen wij uit dat de basis voor onze dienstverlening persoonlijk contact is en dat wij daar een doorlopende vergoeding voor vragen. Vervolgens laten wij zien wat u in elke fase van ons adviesproces bij complex advies mag verwachten en welke kosten wij voor deze dienstverlening in rekening brengen. In het laatste deel leggen wij uit hoe onze dienstverlening en de kosten bij advies voor niet-complexe producten werkt. Heeft u vragen over deze brochure of over onze werkwijze? Stel deze vragen dan nu: , of mail ons: De Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam

3 Ons team Lidia Chris Han Joyce Christiaan Gre Raymond Mike Ingrid Anouk Marcel Yvonne Rene

4 Altijd een abonnement De Roos van Renswouw heeft zorgplicht en is aansprakelijk voor de financiële producten die wij voor u beheren. Passend adviseren kan in onze filosofie alleen wanneer je regelmatig contact met elkaar hebt. Uitgangspunt is dat wij met onze particuliere klanten minimaal iedere 3 jaar een gesprek hebben en met onze zakelijke klanten minimaal iedere 12 maanden. Persoonlijk advies is mensenwerk en kost dus geld. Tot 31 december 2012 ontvingen adviseurs zoals de Roos van Renswouw uitsluitend provisie van een verzekeraar of bank. Provisie is een bepaald percentage van de premie die wij van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. De wetgever heeft destijds besloten om voor complexe producten zoals bijvoorbeeld levensverzekeringen en hypotheken de provisies wettelijk te verbieden. Op schadeverzekeringen ontvangt de Roos van Renswouw nog wel steeds provisie van de aanbieder. Wanneer u ervoor kiest uw verzekeringen/financiële producten bij ons in beheer te geven, dan rekenen wij dus altijd een vergoeding. Dus ook wanneer wij schadeprovisie ontvangen op uw niet-complexe verzekeringen. Deze vergoeding in de vorm van ons abonnement, maakt het voor ons financieel mogelijk om ten minste iedere 3 jaar (ondernemers iedere 12 maanden) een gesprek met u te hebben over uw verzekeringen/financiële producten. De provisie die wij op niet-complexe verzekeringen ontvangen, dient ter betaling van bijvoorbeeld onze schadebehandeling en alle werkzaamheden die wij op grond van de Wet Financieel Toezicht minimaal voor u doen. Wat wij buiten ons periodieke gesprek nog meer voor u doen in ons abonnement leest u verderop in deze brochure. Lees ook onze aparte abonnementsvoorwaarden. Lidia Driegen

5 Is een abonnement verplicht? Wanneer u na een advies verzekeringen of financiële producten bij ons in beheer wilt geven, dan doen wij dit niet zonder ons abonnement. Uiteraard is het aangaan van een abonnement niet verplicht. Wanneer u er vanaf ziet om te kiezen voor ons abonnement, dan respecteren wij dit. Wij nemen uw financiële producten echter niet op in onze bemiddeling en gaan ook niet periodiek een gesprek met u aan. Uitzondering is er voor sommige complexe producten gesloten voor 1 januari Voor sommige complexe financiële producten is bij het afsluiten een afsluitprovisie ineens betaald. Deze bestaande producten beheren wij zonder abonnementsvergoeding. De afsluitprovisie diende mede voor de dienstverlening tijdens de looptijd van het product. Raymond Kruiver

6 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Oriëntatie Advies Afsluiten Daarna Oriëntatie op ons advies is altijd kosteloos. Voordat u voor ons kiest, wilt u immers weten of wij uw vragen en wensen kunnen beantwoorden. Dit doet u in een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs of relatiebeheerders. Tevens zullen we de wederzijdse rechten, plichten en verwachtingen op elkaar afstemmen. U ontvangt in dit gesprek ons Dienstverleningsdocument, onze Dienstenwijzer, onze abonnementsvoorwaarden en ook deze brochure. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en te bepalen of onze dienstverlening aansluit bij uw (advies) vraag. U vertelt ons uw wensen en wij leggen onze werkwijze aan u uit. Hierna kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. Marcel Havermans

7 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Orientatie Advies Afsluiten Daarna Wanneer u na de oriëntatiefase heeft gekozen voor ons, dan bespreken wij uw (financiële) wensen en doelen. Vervolgens wordt uw huidige financiële positie (inkomen, uitgaven, hypotheek, pensioen, etc.) geïnventariseerd. Wij zullen de door u verstrekte informatie en documentatie analyseren en nagaan of uw huidige situatie is afgestemd op uw wensen, doelen, risicobereidheid, kennis en ervaring. Op basis van de gegevens uit de inventarisatie, analyse en gevoerde gesprekken zal een duidelijk financieel plan worden opgesteld, waarin wordt geadviseerd en de mogelijkheden worden getoond om uw wensen en doelen te verwezenlijken. Wat kost ons advies? U kunt ervoor kiezen ons advies per uur te betalen. U krijgt dan een specificatie van de door ons gemaakte uren. U ontvangt vooraf altijd een urenindicatie. U kunt er ook voor kiezen een vast bedrag te betalen. In een opdrachtbevestiging leggen wij vast wat wij voor u gaan doen en welk tarief wij in rekening brengen. Indien u wel advies wenst, maar geen product bij ons afsluit, dan betaalt u uitsluitend de advieskosten. Dus ook als u geen verzekering via ons afsluit. Soort advies (tarieven per 1 januari 2015) Advies overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek 375,- Advies overlijdensrisico zonder hypotheekadvies 500,- Hypotheekbescherming bij een hypotheek 125,- Arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemers 245,- Uitvaartverzekering (inclusief afsluitkosten) 60,- Advies direct ingaande lijfrente 625,- Advies vermogensopbouw 625,- Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige 625,- Hypotheekadvies starter 875,- Hypotheekadvies doorstromer 1.125,- Hypotheekadvies ondernemer 1.625,-

8 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Orientatie Advies Afsluiten Daarna Afsluit- en onderhoudskosten Afsluitkosten betaalt u aan ons, wanneer u naar aanleiding van een advies een complex product zoals een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, via ons afsluit. Deze afsluitkosten zijn eenmalig bij de totstandkoming van een verzekering. Naast de eenmalige afsluitkosten incasseren wij ook onderhoudskosten voor deze producten. Deze onderhoudskosten vervallen direct wanneer wij niet langer de bemiddelaar van uw financiële product zijn. Wij zijn adviesvrij. Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten. De onderhoudskosten worden maandelijks tezamen met uw Zekerabonnement geïncasseerd. Product Eenmalige kosten gericht op afsluiten Onderhoudskosten per maand Overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek 125,- In hypotheek onderhoud Overlijdensrisicoverzekering zonder hypotheek 125,- 2,75 Hypotheekbescherming bij een hypotheek 125,- In hypotheek onderhoud Arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemers 55,- 2,75 Uitvaartverzekering 0,75 Direct ingaande lijfrente 55,- 2,75 Vermogensopbouw 60,- 2,75 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 125,- 12,75 Hypotheek starter 875,- 6,75 Hypotheek doorstromer 1.125,- 6,75 Hypotheek zelfstandige 1.125,- 6,75

9 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Orientatie Advies Afsluiten Daarna Daarna Als er na het afsluiten van uw financiële producten/verzekeringen veranderingen in uw situatie of in de situatie van uw bedrijf zijn, geeft u dat altijd aan ons door. Samen bekijken we dan of de gekozen verzekeringen nog passen bij de gewijzigde situatie. Maar er kunnen meer redenen zijn om met ons in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld omdat de overheid wetten of regels verandert en u denkt dat dit gevolgen heeft voor u. Uiteraard nemen wij ook contact met u op wanneer wij denken dat dat verstandig is. Zo zorgen we er samen voor dat uw verzekeringen bij u blijven passen. Dagelijks zijn wij bereikbaar voor al uw vragen. Wat kost het? Bij complexe producten, zoals levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheekbescherming betaalt u onderhoudskosten (zie pagina hiervoor). Bij particuliere schadeverzekeringen ontvangt de Roos van Renswouw voor haar bemiddelingsactiviteiten provisie in de vorm van een percentage van de premie (zie particuliere schadeverzekeringen).

10 Particuliere schadeverzekeringen bij de Roos van Renswouw Voor onze dienstverlening bij uw particuliere schadeverzekeringen betaalt u geen advies of afsluitkosten per polis aan de Roos van Renswouw. Heeft u een schadeverzekering via ons afgesloten, dan ontvangen wij namelijk een vergoeding van de verzekeraar in de vorm van doorlopende provisie. Deze provisie is onderdeel van de premie die u betaalt aan de verzekeraar. De Roos van Renswouw rekent voor particuliere schade-verzekeringen wel een maandelijkse beheervergoeding in de vorm van ons abonnement. Deze vergoeding maakt het mogelijk om iedere 3 jaar met elkaar in gesprek te gaan en uw pakket up-to-date te houden. De Roos van Renswouw kiest ervoor om uitsluitend met klanten samen te werken die bereid zijn eens per 3 jaar persoonlijk contact te hebben en daar dus ook voor bereid zijn te betalen in de vorm van ons abonnement. Yvonne Roovers

11 Zekerabonnement U kiest voor onze basis dienstverlening. Dit is onze minimale dienstverlening en deze is voor al onze relaties hetzelfde. Onze werkzaamheden worden op basis van schadeprovisie betaald. Vanuit deze provisie wordt onze dienstverlening bij bijvoorbeeld schadebehandeling betaald. Wij geloven in persoonlijk contact. In dit abonnement heeft u daarom iedere 3 jaar een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers over uw pakket bij ons op kantoor. Wij nemen het initiatief tot dit gesprek. Wat krijgt u daarvoor? Iedere 36 maanden gesprek om uw pakket up-to-date te houden Verzorgen aanvragen en mutaties van uw particuliere verzekeringen Communicatie met verzekeraars Beantwoorden vragen over lopende polissen Premie en poliscontrole Overstapservice voor elders lopende verzekeringen naar DRVR Second opinion voor elders lopende verzekeringen Productinhoudelijk informeren over uw verzekeringen Voegt u complexe verzekeringen toe in uw abonnement, dan betaalt u de onderhoudkosten die bij dit product horen. Zie onze abonnementsvoorwaarden voor meer informatie. Ons Zekerabonnement is de basis voor onze dienstverlening en kost 7,75 per maand. Anouk Lust

12 ZZP abonnement Ons ZZP-abonnement geldt voor zakelijke klanten zonder personeel en is de basis voor onze zakelijke dienstverlening. Wij geloven in persoonlijk contact. In dit abonnement heeft u daarom iedere 12 maanden een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers over uw pakket. Wij nemen het initiatief tot dit gesprek. Wat krijgt u daarvoor? Iedere 12 maanden een gesprek om uw pakket up-to-date te houden Verzorgen aanvragen en mutaties van uw zakelijke verzekeringen Communicatie met verzekeraars Beantwoorden vragen over lopende polissen Premie en poliscontrole Overstapservice voor elders lopende verzekeringen naar DRVR Second opinion voor elders lopende verzekeringen Productinhoudelijk informeren over uw verzekeringen Zie onze abonnementsvoorwaarden voor meer informatie. U betaalt in dit abonnement een vast bedrag voor ieder product dat u bij ons in beheer geeft. Basistarief: 17,75 per maand Schadeverzekeringen: 2,75 per dekking per maand Joyce van Buuren

13 MKB abonnement Ons MKB abonnement geldt voor zakelijke klanten met personeel en is de basis voor onze zakelijke dienstverlening. U betaalt in dit abonnement per dekking. Wij geloven in persoonlijk contact. In dit abonnement heeft u daarom iedere 12 maanden een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers over uw pakket. Wij nemen het initiatief tot dit gesprek. U betaalt in dit abonnement een vast bedrag voor ieder product dat u bij ons in beheer geeft. Wat krijgt u in dit abonnement? Iedere 12 maanden gesprek om uw pakket up-to-date te houden Verzorgen aanvragen en mutaties van uw zakelijke verzekeringen Communicatie met verzekeraars Beantwoorden vragen over lopende polissen Premie en poliscontrole Overstapservice voor elders lopende verzekeringen naar DRVR Second opinion voor elders lopende verzekeringen Productinhoudelijk informeren over uw verzekeringen Indien u behoefte heeft aan meer dan eens per jaar contact, dan kunnen wij een abonnement op maat maken. Graag maken wij op uw wensen een passende offerte. Zie onze abonnementsvoorwaarden voor meer informatie. Basistarief: 35,75 per maand Schadeverzekeringen: 3,75 per dekking per maand Mike Vogelaar

14 Wettelijke regels voor beloning via abonnementen voor financieel adviseurs Nazorg is een belangrijk onderdeel van financiële dienstverlening. Door het provisieverbod, dat sinds 1 januari 2013 geldt, is het nodig deze nazorg op een andere wijze te financieren dan voorheen gebruikelijk was (uitsluitend via doorlopende provisie). Het is belangrijk dat daarbij het klantbelang centraal blijft staan. De toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) vindt het belangrijk dat consumenten niet dubbel betalen voor dezelfde dienstverlening. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van dubbele betaling wanneer een financiële dienstverlener voor dezelfde doorlopende zorg zowel een doorlopende provisie ontvangt als een fee (in bijvoorbeeld de vorm van een abonnement). De dienstverlener moet voorkomen dat de klant dubbel betaalt en het klantbelang centraal stellen. De beloning die een financiële dienstverlener van zijn klant ontvangt hoort passend te zijn. Dubbele beloning doorlopende provisie plus abonnement voor dezelfde (nazorg) werkzaamheden is in veel gevallen niet passend. De Roos van Renswouw heeft om die reden de werkzaamheden die uit door- lopende schadeprovisie worden betaald, gescheiden van werkzaamheden die vanuit het abonnement worden betaald. De Roos van Renswouw wil uitsluitend op basis van periodiek persoonlijk contact adviseren en kiest er derhalve voor om een betaalbaar abonnement voor iedereen aan te bieden. Met het abonnement betaalt u dus voor het persoonlijke advies. Het behandelen van bijvoorbeeld een schade wordt daarentegen betaald vanuit de doorlopende provisie. Zie onze uitgebreide voorwaarden voor meer informatie. Bij veel collega s bestaan ook zogenoemde netto abonnementen. Dit is een abonnement waarbij de schadeverzekeringen allemaal provisievrij worden gemaakt. Een dergelijk abonnement bieden wij voor particulieren op dit moment niet aan. Voor zakelijke klanten kunnen wij op verzoek een offerte op maat maken.

15 Zaandam, januari 2015 Het is inmiddels 4 jaar geleden dat wij ons eerste abonnement hebben geïntroduceerd. Het was even wennen voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Advies is natuurlijk nooit gratis geweest. Financiële dienstverleners -ook de Roos van Renswouwhebben dit in het verleden echter niet altijd goed uitgelegd. Wat u betaalde voor financieel advies was onduidelijk. Daarnaast werd door de financieel dienstverlener niet vastgelegd welke dienstverlening u mocht verwachten. Wij zijn blij dat dit is veranderd. Het onderscheid tussen de kosten voor advies enerzijds en de kosten voor een financieel product anderzijds is veel duidelijker geworden. Het staat iedereen eindelijk vrij om wel of niet te kiezen voor een adviseur. Mensen die geen behoefte hebben aan persoonlijk advies, hebben in het nieuwe model ook niet langer de verplichting een adviseur te kiezen. Zij kiezen ervoor rechtstreeks een product te kopen bij een financiële aanbieder. Iedereen heeft een andere reden om te kiezen voor onze dienstverlening en niemand is daarbij hetzelfde. Of het nu gaat om onze deskundigheid, onze contacten met verzekeraars of onze scherpe hypotheekrentetarieven. Wij willen u graag persoonlijk adviseren. Nu en in de toekomst. Heeft u vragen over deze brochure, of over onze dienstverlening, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen: (075) , of stuur mij een de Roos van Renswouw voor alle zekerheid. Christiaan Heijne Directeur de Roos van Renswouw

16 de Roos van Renswouw Westzijde GJ Zaandam T E

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven:

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven: Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie