DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1

2 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener. Wij adviseren volstrekt onafhankelijk en beschikken over ruim 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van hypotheken, pensioenen, sparen en verzekeren voor zowel particulier als bedrijf. Life & Finance hecht grote waarde aan heldere en duidelijke dienstverlening. In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de dienstenwijzer die wij u apart overhandigen. In deze dienstenwijzer treft u algemene informatie aan over ons bedrijf, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Advies op maat Elke klant is uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. Een vrijblijvend gesprek om een inschatting te kunnen maken, is een logisch begin. Het beste advies is voor ieder persoon anders. Het is een samenhang van uw persoonlijke situatie, wet- en regelgeving en het beschikbare productaanbod. Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 2

3 De kwaliteit van onze dienstverlening Life & Finance Groep is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onze werkzaamheden vallen onder de Wet op het Financieel Toezicht. Onze adviseurs beschikken over de vereiste diploma s. Onze hypotheekadviseurs zijn ook erkend door de stichting erkend hypotheekadviseurs. Alleen adviseurs die aantoonbaar over voldoende kennis en ervaring beschikken, komen voor de erkenning in aanmerking. Onze adviseurs zijn vanuit de wet op het financieel toezicht verplicht deel te nemen aan een voortdurend scholingsprogramma. Hierdoor blijven zij op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in het vakgebied, zodat u gewaarborgd bent van deskundig en zorgvuldig advies. Informatievoorziening Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met aanbieders van belang zijn. Wanneer u niet zeker bent of gewijzigde omstandigheden consequenties hebben voor uw persoonlijk advies verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ons. Met betrekking tot hypotheken wijzen wij u op het feit, dat de meeste banken u rechtstreeks informeren omtrent een op handen zijnde rente verlenging. Het rente verlengingsvoorstel wordt u meestal rechtstreeks toegezonden. Wij benadrukken, dat het al dan niet ontvangen van dit voorstel uw verantwoording blijft. Mocht u een dergelijk voorstel niet tijdig ontvangen, dan is en blijft het uw verantwoording ons daarvan in kennis te stellen. Positie van Life & Finance ten opzichte van financiële instellingen Life & Finance is een onafhankelijk intermediair. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten op financieel gebied. Wij behartigen de belangen van onze klanten en worden betaald door onze klanten. Financiële instellingen zullen alleen worden aanbevolen als hier meetbare voordelen voor de klant zijn gevonden en dit gebeurt normaliter na de adviesfase. Het aantal financiële instellingen waar wij zaken mee kunnen doen is ruimschoots voldoende. Op hypotheekgebied zijn dat meer dan 25 instellingen en op overig financieel gebied zijn dat meer dan 10 instellingen. Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 3

4 Uw financiële zaken De meest voorkomende situaties verdelen wij onder in financiële scenario s. Alle scenario s zijn nauw met elkaar verbonden, doordat zij invloed hebben op elkaar. Het is onze taak om u die verbanden te laten zien en de consequenties hiervan duidelijk te maken. Zodat u een overwogen besluit kunt maken voor een zorgeloze toekomst. Elk financieel scenario kan meerdere producten omvatten afhankelijk van de persoonlijke wensen en behoeften. Ook bestaande producten zullen worden meegenomen in het advies op maat. Aan de hand van een stappenplan proberen wij voor u te beschrijven wat er moet gebeuren om tot een correct advies te komen. Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 4

5 Stappenplan adviestraject Oriëntatie Als nieuwe klant leert u de adviseur kennen en de adviseur leert u kennen. Uw wensen worden besproken en er wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden. Verder wordt het adviestraject uitgebreid uitgelegd. Inventarisatie Uw adviseur wil zo veel mogelijk weten over uw (financiële) situatie, uw wensen en uw levensstijl. Hij maakt daarvan een klantprofiel. Zo weet u zeker, dat met alle factoren in uw huidige en toekomstige situatie rekening wordt gehouden. Analyse Op basis van uw persoonlijke gegevens, wet en regelgeving en het actuele aanbod maken wij een uitgebreide analyse en zullen dit verwerken in ons advies. Advies Het advies bestaat uit een combinatie van de best passende constructie en het maximale bedrag dat u maandelijks wilt besteden. Dit advies wordt zorgvuldig met u doorgenomen en toegelicht. Na een selectie van producten op basis van het advies zullen wij voor u gaan bemiddelen met de financiële instellingen. In samenspraak kan dan een offerte worden aangevraagd. Gelijktijdig verzorgen wij alle contacten met derde partijen, zoals de bank, notaris, makelaar en taxateur. U hoeft nu alleen nog de voor de financiering benodigde stukken aan te leveren. Service, beheer en onderhoud Onze dienstverlening stopt niet nadat de financiële producten zijn afgesloten. Wij blijven uw belang zo goed mogelijk behartigen en zijn alert op nieuwe mogelijkheden en veranderingen. Het is belangrijk dat ook in de toekomst het advies blijft passen bij uw specifieke situatie. Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 5

6 Met onze abonnementen bieden wij onder andere een 3 jaarlijks updategesprek en een financieel rapport. Bovendien informeren wij u altijd over belangrijke ontwikkelingen en kijken we wat de gevolgen zijn als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. Zo zorgen we ervoor dat uw financiële zaken de gekozen koers blijven volgen. Onderhoud en beheer voor hypotheken en financiële scenario s Uw belang is ons belang De dienstverlening van Life & Finance houdt niet op, nadat wij u geadviseerd hebben over een hypotheek en/of financieel scenario. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid dat uw financiële zaken en het advies passend blijven bij uw persoonlijke situatie. Veel factoren zijn van invloed op uw persoonlijke situatie en dus ook op een passend advies. Zo kan de gezinsituatie wijzigen, vindt u misschien een nieuwe baan of wilt u ooit weer eens verhuizen. Daarnaast zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen of kan de wet- en regelgeving veranderen. Door middel van ons service abonnement kunt u zich verzekeren van onderhoud en beheer. Wij controleren dan ook periodiek of het gegeven advies nog steeds het juiste is. Recht op onderhoud en beheer. Indien u advies en bemiddeling op basis van een vast bedrag of urendeclaratie heeft afgenomen kunt u zich verzekeren van beheer en onderhoud door middel van de door ons gevoerde abonnementen. De minimale looptijd van een abonnement bedraagt 3 jaar. Een eventuele mutatie en/of aanvullend advies is geen onderhoud of beheer en zal separaat in rekening worden gebracht. Service abonnement onderhoud en beheer voor hypotheken Periodiek updategesprek Eens in de 3 jaar bieden wij u een controle gesprek aan met één van onze adviseurs. We checken dan of het gegeven advies en de lopende hypotheek nog aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie. Nieuwsbrief Via een nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke wettelijke wijzigingen en financieel nieuws waaronder de rente en huizenmarktontwikkelingen. Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 6

7 Helpdesk Wij beantwoorden graag vragen over de afgesloten hypotheek. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens nodig hebt voor het doen van belastingaangifte of als u documenten van de geldverstrekker krijgt die niet helemaal duidelijk zijn. Natuurlijk zijn er tal van zaken betreffende uw hypotheek waarover u vragen kunt hebben. Wij staan altijd voor u klaar. Rentewekker We controleren periodiek of u een lagere hypotheekrente kunt krijgen. Bijvoorbeeld doordat er een opslag kan vervallen of wanneer u een lagere rente bij uw huidige of een andere geldverstrekker kunt krijgen. Begeleiding van de renteherziening Aan het eind van de rentevaste periode nodigen wij u uit voor een adviesgesprek. Daarbij bespreken wij met u de verschillende mogelijkheden, zodat u een goede keuze kunt maken voor een nieuwe rentevast periode. Houdt u daarbij rekening met het feit, dat de bank u meestal rechtstreeks schriftelijk informeert over de renteverlenging. De ontvangst van dit voorstel is en blijft uw verantwoording. Pensioencheck Eens in de 3 jaar maken we voor u inzichtelijk hoe uw financiële positie eruit ziet wanneer u stopt met werken. Natuurlijk kan er ook een tussentijdse analyse worden gedaan wanneer uw inkomen wijzigt of wanneer u van baan verandert. Aanvragen/aanpassen voorlopige belastingteruggave In de meeste gevallen is de hypotheekrente aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt ervoor kiezen om dit vooraf maandelijks te ontvangen. Deze zogenaamde voorlopige teruggave kunnen wij voor u aanvragen of aanpassen. Service abonnement onderhoud en beheer voor financiële scenario s (pensioen, inkomensrisico, vermogensvorming). Periodiek updategesprek Eens in de 3 jaar bieden wij u een controle gesprek aan met één van onze adviseurs. We checken dan of het gegeven advies en de lopende producten nog aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie. Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 7

8 Nieuwsbrief Via een nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke wettelijke wijzigingen en financieel nieuws waaronder de rente en huizenmarktontwikkelingen. Helpdesk Wij beantwoorden graag vragen over uw lopende producten. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens nodig hebt voor het doen van belastingaangifte of als u documenten van de maatschappij krijgt die niet helemaal duidelijk zijn. Administratie Wij controleren uw producten en passen deze aan wanneer er veranderingen plaatsvinden. Financiële scan met pensioencheck Eens in de 3 jaar maken wij voor u een financiële scan waarin we overzichtelijk voor u in kaart brengen wat de consequenties zullen zijn bij de meest voorkomende scenario s. Werkzaamheden die voortvloeien uit onze service worden tegen geldende tarieven uitgevoerd.dit wordt uiteraard voor aanvang van de werkzaamheden met u besproken en vastgelegd. Belangrijke voordelen Naast het gebruikelijke traject biedt onze werkwijze nog een aantal aantrekkelijke voordelen. Hypotheken Onafhankelijk hypotheekadvies Afspraken ook in de avonduren Aankoopbegeleiding inbegrepen Controle van de koopovereenkomst Persoonlijk financieel rapport Controle van uw notaris afrekening Controle van de akte van eigendom Controle van de hypotheekakte Begeleiding bij uw notarisafspraak. Aanvragen voorlopige belastingteruggave Financiële scenario s Pensioen,Inkomensrisico,Vermogensvorming. Onafhankelijk financieel advies Afspraken ook in de avonduren Tarieven per financieel scenario Persoonlijk financieel rapport Driejaarlijkse controle van het advies Financiële scan Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 8

9 Tarieven Life & Finance Uurtarieven Product/Dienst type klant Aard van onze dienst Reikwijdte Indicatie aantal uren Prijsindicatie BTW Compleet hypotheek advies starter ± 30 aanbieders uren Min 2.500,- Max 3.500,- Compleet hypotheek advies doorstromer ± 30 aanbieders uren Min 3.000,- Max 3.750,- Omzetting bestaande hypotheek uren Min 2.000,- Max 2.500,- 2 e hypotheek* ± 30 aanbieders uren Min 1.500,- Max 2.000,- Opname verhoogde inschrijving* ± 30 aanbieders uren Min 1.000,- Max Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid* ± 30 aanbieders uren Min 1.500,- Max 2.500,- WOZ krediet* (met orv en/of ao) Aanvraag consumptief krediet* (met orv en/of ao) ± 6 aanbieders 2-4 uren 395,- ± 6 aanbieders 2-4 uren 395,- Herziening rentevast periode* Adviseren Bemiddelen ± 30 aanbieders 2-3 uren Min 495,- Max 995,- 21% btw Belastingaangifte en Voorlopige teruggaaf Financieel scenario Pensioen Inkomen Vermogen n.v.t. n.v.t. 0,5-1 uur 80,- 21% btw n.v.t. n.v.t. 1-3 uren 250,- 21% btw Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 9

10 Product/Dienst type klant Abonnementen en gespreide betaling financieel scenario Aard van onze dienst Reikwijdte Indicatie aantal uren Abonnement BTW Financiële scenario s Advies ± 10 aanbieders 8-10 uren ± 25,- p/mnd 36 maanden max. Onderhoud en Beheer voor hypotheken Beheer Onderhoud n.v.t. n.v.t. 15,- p/mnd Onderhoud en beheer voor financiële scenario s Beheer Onderhoud n.v.t. n.v.t. 10,- p/mnd Provisie Product/Dienst type klant Aard van onze dienst Reikwijdte Indicatie aantal uren Provisie BTW Schadeverzekeringen Onderhoud Beheer ± 25 aanbieders n.v.t. 20%-25% van de premie Overlijdensrisico Onderhoud Beheer 10 aanbieders 1-2 uur 15% van de premie minimaal 5,- Uitvaartverzekeringen Onderhoud Beheer ± 10 aanbieders 3-5 uren 15% van de premie Toeslagen: Ondernemer 500,- vrij van btw Niet conform gedragcode 250,- vrij van btw * nieuwe klanten (extra) 500,- vrij van btw Schadeverzekeringen Schadebehandeling voor schade die gedekt is onder uw verzekering zal kosteloos worden verricht. Indien echter sprake is van verhaal van schade op een derde of derden, dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het dossier. Vooraf zal een inschatting van deze kosten worden gemaakt. Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 10

11 Beëindiging relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Het kan hierbij voorkomen dat reeds gemaakte advieskosten in één keer bij u in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering(en) ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. Kostprijs per uur Life & Finance Deze kostprijs wordt berekend bij het verrichten van onze werkzaamheden. Hypotheekadviseur Particulier & Zakelijk 125,- excl. btw Assurantieadviseur Particulier 95,- excl. btw Assurantieadviseur Zakelijk 115,- excl. btw Medewerker binnendienst Particulier & Zakelijk 80,- excl. btw Openingstijden kantoor - Maandag van 9.00 uur tot uur - Dinsdag van 9.00 uur tot uur - Woensdag van 9.00 uur tot uur - Donderdag van 9.00 uur tot uur - Vrijdag van 9.00 uur tot uur - Zaterdag en in de avonduren alleen op afspraak. Vragen? Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag. Life & Finance Financiële Dienstverlening BV of bel Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 11

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door H&H hypotheekadviseurs, met kantoren in Arnhem, Kronenburgpromenade 30, 6831 EA en in Westervoort, Dorpstraat 88,

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie