Dienstverleningsdocument (DVD)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument (DVD)"

Transcriptie

1 DVD 1

2 Dienstverleningsdocument (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Hierbij heeft u ook ons benaderd voor een vrijblijvend/oriënterend gesprek. Wij hebben u in dit gesprek geïnformeerd over onze werkwijze en over ons kantoor. Wij hebben u ook verteld dat wij zoveel mogelijk helderheid willen geven over hoe wij werken, welke diensten wij voor u (gaan) verrichten en hoe wij hiervoor worden beloond, c.q. wat wij hiervoor in rekening zullen brengen. Deze helderheid moet u vóóraf hebben. In dit dienstverleningsdocument hebben wij alle afspraken en belangrijke informatie voor u op een rijtje gezet. Lees het document s.v.p. aandachtig door. Mocht u na lezing nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid om een en ander toe te lichten. Zoals u van Intermediair kunt verwachten: helder, duidelijk en zeker. INHOUDSOPGAVE Wat is een dienstverleningsdocument? 3 De dienstverlening 3 De dienstverlening, nadere toelichting en kosten 4 Tot slot 6 Bijlage 1: Nadere gegevens Intermediair Assurantiën 7 Bijlage 2: Tarievenkaart 8 2

3 WAT IS EEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT? Een dienstverleningsdocument beschrijft de diensten die wij voor u kunnen/gaan verrichten. Ook willen wij u zo duidelijk en transparant mogelijk vertellen hoe wij hiervoor worden beloond en wat de hoogte is van de beloning voor ons werk (ons honorarium en/of eventuele commissies). Wettelijk verplicht Sinds enige tijd zijn alle aanbieders en bemiddelaars van complexe financiële producten wettelijk verplicht een dienstverleningsdocument aan te bieden aan mensen die complexe financiële producten willen aanschaffen of advies hierover willen hebben. Deze wettelijke verplichting draagt o.a. bij aan de transparantie van de beloningsstructuur en daarmee aan de bescherming van de consument u. U ontvangt het document altijd aan het begin van het aankoop- en afhandelingsproces, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan! Voor andere financiële producten (bijv. voor eenvoudigere (schade)verzekeringen) is een dienstverleningsdocument niet verplicht. Wij hebben er echter voor gekozen dit document te gebruiken voor vrijwel alle financiële producten die wij aanbieden, ook wanneer dit niet wettelijk verplicht is. Alleen bij relatief eenvoudige verzekeringsproducten (bijv. reisverzekeringen) doen wij dit alleen op verzoek. Complexe financiële producten? Wat zijn complexe financiële producten precies? Even een korte toelichting. Complexe financiële producten zijn producten waarbij de financiële dienstverlener voor de individuele aanvrager een traject op maat moet uitzetten. Onder deze noemer vallen o.a. hypotheken, pensioenen, levensverzekeringen (zoals lijfrente, een koopsompolis, en dergelijke). Hiervoor en hierover heeft de toezichthouder van de overheid recentelijk speciale regels opgesteld. Dit document is mede een weerslag van die regels. Het dienstverleningsdocument is bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium in staat te stellen om een bewuste keuze te maken voor wat betreft de invulling van de dienstverlening en de manier waarop wij de beloning, het honorarium, ontvangen voor ons werk. DE DIENSTVERLENING Onze dienstverlening bestaat uit vier onderdelen (fases) die in principe los staan van elkaar, maar die wel één samenhangend proces vormen. De onderdelen zijn: 1 Oriëntatie 2 Analyse en advies 3 Bemiddeling 4 Onderhoud en nazorg Deze diensten sluiten op elkaar aan maar u bepaalt helemaal zelf welke diensten wij, in het kader van complexe financiële producten, voor u gaan verrichten! 3

4 DE DIENSTVERLENING, NADERE TOELICHTING EN KOSTEN Wat doen wij precies voor u bij Intermediair? En welke kosten zijn hieraan verbonden. Een inventarisatie: 1 Oriëntatie In deze eerste fase bespreken wij samen met u waarom u ons hebt benaderd en wat u precies wilt. Wij geven u algemene informatie over de mogelijkheden en de mogelijke risico s. In dit gesprek nemen wij ook dit dienstverleningsdocument met u door. Voor deze (wederzijdse) oriënterende bespreking trekken wij ongeveer één uur uit. Uiteraard is dit gesprek geheel vrijblijvend en kosteloos. Na afloop beslist u zelf of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten en onze expertise. 2 Analyse en advies Het doel van deze stap is om uiteindelijk tot een onafhankelijk advies te komen met betrekking tot uw vraag tijdens het oriënterende gesprek (bijvoorbeeld de beste hypotheek, een goede en betrouwbare oudedagsvoorziening, de financiële zekerstelling van uw gezin op de langere termijn of een arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandige ondernemers). Allereerst voeren wij een grondig onderzoek uit. Wij kijken naar uw wensen en uw doelen en leggen vervolgens uw financiële positie onder de loep, op de korte maar ook op de lange termijn. Wij kijken daarbij ook naar uw kennis en ervaring. Een belangrijk onderdeel van de analyse is ook uw risicobereidheid. Dit onderzoek wordt uiteraard in alle discretie door onze experts verricht. Naar aanleiding van de analyse stellen wij een document op, het klantenprofiel. Dit document dient als basis voor een doorwrocht, goed onderbouwd advies voor een passend product. U ontvangt een kopie van dit document op schrift. Het advies bespreken wij uitgebreid met u in een adviesgesprek, waarbij wij open en helder ingaan op alle aspecten niet alleen de voordelen, maar ook de eventuele risico s. In uw specifieke situatie zullen wij een datum aangeven wanneer wij het advies uiterlijk hebben afgerond. Deze datum zullen wij ook opnemen in de opdrachtbevestiging die wij u zullen toesturen. 3 Bemiddeling Het doel van deze stap is om uiteindelijk tot een zo goed en gunstig mogelijk eindresultaat te komen: de beste hypotheek voor uw situatie met de best mogelijke condities en de zekerheden die u wilt hebben; een gegarandeerde oudedagsvoorziening voor u en uw gezin; de optimale nabestaandenverzekering, enz. Als u dit wilt, kunnen wij voor u op basis van het uitgebrachte advies bemiddelen bij de aanbieder(s) van het geadviseerde product. Wij hebben uitstekende contacten met vele aanbieders en kunnen in de meeste gevallen het geadviseerde product tegen uitstekende condities voor u verzorgen. Uitgangspunt blijft altijd het met u in het klantprofiel besproken advies. Dit is immers het product dat past bij uw situatie en het door u aangegeven en gewenste risicoprofiel. Wij zullen ons inspannen om het bemiddelingstraject binnen een acceptabele termijn af te ronden. 4

5 Het honorarium U hebt de keuze uit twee vergoedingsvormen: U kiest voor honorering op uurbasis. Voor Analyse en advies (2) en Bemiddeling (3) brengen wij u dan een honorarium in rekening van 125,- per uur. Voor de analyse, het onderzoek, het opstellen van het profiel en het bemiddelingstraject houden wij de door ons gemaakte uren bij. Wij factureren alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Op de bijgevoegde tarievenkaart hebben wij een schatting van deze uren voor uw vraag aangegeven. U kiest voor een vooraf overeengekomen vaste som. Zie ook hiervoor bijgevoegde tarievenkaart. Opmerking: in het verleden werden bemiddelaars/financieel adviseurs altijd middels een provisie voor hun werk betaald door de aanbieders. De overheid heeft besloten dat met ingang van 01 januari 2013 over o.a. complexe financiële producten (alle levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, uitvaart verzekeringen en zakelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) die na deze periode zijn afgesloten geen provisie meer betaald mogen worden door aanbieders aan bemiddelaars/financieel adviseurs. Hierdoor zijn vele van deze financiële producten bij bemiddeling via ons substantieel goedkoper geworden. Het vrijgekomen bedrag kunt u naar eigen inzicht besteden in het aankoopproces (bijvoorbeeld professionele ondersteuning). 4 Onderhoud en nazorg Doel van deze fase is om te zorgen dat uw product ook na aanschaf zo optimaal mogelijk blijft ingevuld. Omstandigheden veranderen. Mensen verhuizen, er kunnen echtscheidingen komen, geldleningen of inkomsten kunnen wijzigen. Misschien moet een product worden aangepast aan die gewijzigde omstandigheden. In deze fase adviseren wij u over eventuele noodzakelijke of verstandige aanpassingen en bemiddelen wij, waar nodig, bij de aanbieder(s) over aanpassingen. Het honorarium Voor deze aanpassing heeft Intermediair een abonnementensysteem opgesteld. Het abonnement is afhankelijk van de aard van het product, de hoeveelheid werk die continue bewaking in beslag neemt, en uw wensen. Tijdens het oriënterend gesprek lichten wij de diverse abonnementsmogelijkheden en de kosten ervan uitgebreid toe. Het afsluiten van een particuliere schade of levensverzekering via onze bemiddeling is onlosmakelijk verbonden aan een abonnement voor het beheer hiervan. Hiervan zullen wij u periodiek een bedrag in rekening brengen, in aanvulling op de provisie die wij eventueel van aanbieders ontvangen. De tarieven staan vermeld in de bijgesloten tarievenkaart. De inhoud van het abonnement (Particuliere Zekerheid 1 en Helderheid 1) staan in de brochure Zekerheid en Helderheid die u aan treft op onze website. Op verzoek sturen u wij graag een exemplaar per post. Indien u dit wenst kunt u deze abonnementen uitbreiden na meer service en beheersdiensten, nl.: Particuliere Zekerheid 2 of 3 en Helderheid 2 of 3. Zie brochure Zekerheid en Helderheid. 5

6 TOT SLOT Intermediair wil u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld door ons te benaderen voor financieel advies. Wij geloven in een persoonlijke benadering en in persoonlijke aandacht, zeker ook op de lange termijn. Wij willen graag een goede zakelijke relatie aangaan met onze klanten en zullen alles doen om hieraan een passende invulling te geven! Wij zijn er voor ú. Paraaf voor ontvangst van dit dienstverleningsdocument: (naam) 6

7 BIJLAGE 1 NADERE GEGEVENS INTERMEDIAIR ASSURANTIËN Assurantiebedrijf Intermediair BV Bezoekadres: Oosterhamrikkade 10, 9714 BB Groningen Postadres: Postbus 1750, 9701 BT Groningen Telefoon: Schademeldingen (24 uur per dag): Fax: Internet: Wij zijn actief op het gebied van Schadeverzekeringen Levensverzekeringen en pensioenen Hypothecaire kredieten Sparen en betalen Beleggen Klachten Het kan zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval verzoeken wij u ons hierover direct te informeren. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken en indien nodig uw klacht volgens onze interne klachtenprocedure in behandeling nemen. Wanneer wij niet samen tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Telefoon: of ( 0,10/min) Fax: Internet: Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Hierbij stellen wij onze klantenbelangen voorop. Wij werken dan ook met diverse voorkeurs-maatschappijen, die door onszelf zijn uitgezocht. Op deze selectie is onze advisering gebaseerd. Overige zaken Ons kantoor is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van specifieke banken of verzekeraars. Bovendien zijn wij een zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft zeggenschap in onze onderneming. In alle dienstverlening die wij voor u uitvoeren mag u van ons verwachten dat wij op vertrouwelijke wijze met uw gegevens omgaan conform de normen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Registraties en lidmaatschappen AFM (Autoriteit Financiële Markten) - vergunningnummer KvK - nummer KiFiD - nummer Adfiz SEH (Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs) 7

8 BIJLAGE 2 TARIEVENKAART Onze dienstverlening wordt naar keuze van de opdrachtgever verricht op basis van een uurhonorering ( 125,- per uur) of een vooraf afgesproken vast tarief. In de tabel hieronder vindt u de door ons gehanteerde vaste tarieven. Dienst 1 Analyse en advies op basis van vast tarief 2 Aantal uren à 125,- 3 Analyse, advies en bemiddeling op basis van vast tarief 4 Aantal uren à 125,- 5 Serviceabonnementen voor onderhoud en nazorg A Hypotheekplan op basis van aankoop of herfinanciering van uw woning 1.500,-* ,-* B Hypotheekplan op basis van een tweede hypotheek 750,-* ,-* C Hypotheekplan op basis van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid 500,-* ,-* 8-14 D E F Basisabonnement voor onderhoud en nazorg van uw hypotheek, spaar en bankspaarregelingen Uitgebreid abonnement voor onderhoud en service van uw hypotheek, spaar en bankspaarregelingen Extra uitgebreid abonnement voor onderhoud en service van uw hypotheek spaar en bankspaarregelingen 7,62 per 17,80 per 27,96 per G Scan ten behoeve van een second opinion bij een hypotheek, spaar of bankspaarregeling 500,-* ,-* H Analyse van vermogensopbouw, oudedagsvoorzieningen, direct ingaande lijfrente, uitstellen lijfrente en omzetten van lijfrentepolis naar bancair tot ,- 125,-* tot ,- 225,-* ,- 325,-* 4-8 tot ,- 250,-* tot ,- 450,-* ,-* 650,-* 8-14 I J K Basisabonnement voor nazorg en onderhoud van (een pakket) particuliere schadeverzekeringen: Particuliere Zekerheid 1, 2 en 3 Uitgebreid abonnement voor nazorg en onderhoud van (een pakket) particuliere schadeverzekeringen: Particuliere Zekerheid 1, 2 en 3 Extra uitgebreid abonnement voor nazorg en onderhoud van (een pakket) particuliere schadeverzekeringen: Particuliere Zekerheid 1, 2 en 3 7,62 per 12,71 per 15,77 per 8

9 Vervolg tarievenkaart Dienst 1 Analyse en advies op basis van vast tarief 2 Aantal uren à 125,- 3 Analyse, advies en bemiddeling op basis van vast tarief 4 Aantal uren à 125,- 5 Serviceabonnementen voor onderhoud en nazorg L Analyse van inkomensrisico bij Arbeidsongeschiktheid 500,-* ,-* M Analyse van inkomensrisico bij overlijden 250,-* ,-* 5-8 N Uitvaartverzekering 120,-* ,-* 3-5 O Dienstverleningsabonnement voor het onderhoud en de nazorg van een arbeidsongeschiktheidsverzekering 25,42 per * P Analyse van de pensioensituatie 1.000,-* ,-* Q Jaarruimteberekening 75,-* 1 R Reserveringsruimteberekening 150,-* 1-2 S Financial planning 250,-* ,-* 4-8 * Bij deze dienstverlening wordt geen afsluitprovisie in rekening gebracht. ** Deze vergoeding betaalt u naast de provisie die wij eventueel van de aanbieders van het product ontvangen. Wij berekenen standaard het basis service-abonnement Zekerheid 1. Indien wij minder dan 3 particuliere schadeverzekeringen voor u beheren berekenen wij 2,54 per polis per maand. Voor meer service en nazorg hebben wij meer uitgebreidere service-abonnementen: Particuliere Zekerheid 2 en Particuliere Zekerheid 3. *** Bij deze dienstverlening wordt geen afsluitprovisie in rekening gebracht. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is onlosmakelijk verbonden aan een abonnement voor het onderhoud en de verdere nazorg ervan. U kiest zelf welk abonnement u wilt. Kosten en belasting Bij betaling per acceptgiro zijn de kosten 1,25 per acceptgiro. De kosten van betaling middels het zgn. rekeningcourant systeem met een vast voorschotbedrag aan ons kantoor zijn 2,50 per maand. Per prolongatie wordt 1,25 aan kosten in rekening gebracht. Indien wij de namens de maatschappij de premie bij u incasseren dan zijn deze kosten in de premie verwerkt. Alle genoemde bedragen met uitzondering van de service-abonnementen, zijn exclusief (21%) btw en inclusief eventuele assurantiebelasting. 9

10 Intermediair Assurantiën, aangenaam! Intermediair Assurantiën is een allround financieel dienstverlener. Intermediair staat voor duidelijkheid in dienstverlening, helderheid over financieel complexe producten, zekerheid als het om verzekeringen gaat en zakelijkheid voor ondernemers. Typerend voor onze dienstverlening is de hoge mate van persoonlijke betrokkenheid. Wij zijn ons bewust dat wij boven alles werken voor onze klanten, zowel bedrijven als particulieren. Deze betrokkenheid koppelen wij aan deskundigheid en een proactieve opstelling. En dit doen wij met volle inzet, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. Wij zijn er voor úw belangen, úw gemak en úw toekomst. assurantiebedrijf intermediair bv postbus bt groningen bezoekadres oosterhamrikkade bb groningen telefoon fax internet 10

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BYANNELIES

DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES WAAROM DEZE DIENSTENWIJZER? Ik wil mij graag aan je voorstellen en je informeren over wie ik ben en hoe mijn werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V.

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wie zijn wij? 4 Geschiedenis van ons kantoor 4 Deskundigheid & Kwaliteit 4 Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 4 Contactgegevens

Nadere informatie

In dit Dienstverleningsdocument geven wij een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze, waarin u als klant centraal staat.

In dit Dienstverleningsdocument geven wij een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze, waarin u als klant centraal staat. Dienstverleningsdocument Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. U bent op generlei wijze verplicht om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om bepaalde overeenkomsten

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wie zijn wij? 4 Geschiedenis van ons kantoor 4 Deskundigheid & Kwaliteit 4 Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 4 Contactgegevens

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Bastinck & van Doesum 2015

Dienstenwijzer en tarieven Bastinck & van Doesum 2015 Dienstenwijzer en tarieven Bastinck & van Doesum 2015 Inleiding Deze dienstenwijzer van Bastinck & van Doesum is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor consumenten

Dienstverleningsdocument voor consumenten Dienstverleningsdocument voor consumenten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument ! Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wie zijn wij? Den Hartigh Adviesgroep is de handelsnaam van de besloten vennootschap Den Hartigh Adviesgroep B.V. (KvK 24421060). In dit document vindt u belangrijke informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Ask4benefits

Dienstverleningsdocument Ask4benefits Dienstverleningsdocument Ask4benefits A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie