Dienstverleningsdocument Commandeur Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Commandeur Verzekeringen"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Commandeur Verzekeringen

2 Inleiding: Hierbij ontvangt u het dienstverleningsdocument van Commandeur Verzekeringen. Dit document heeft als doel inzicht te geven in onze dienstverlening en hetgeen u van ons mag verwachten. Commandeur Verzekeringen biedt u deskundig advies op het gebied van: Schadeverzekeringen; Levensverzekeringen; Inkomensverzekeringen; Zorgverzekeringen; Sparen en beleggen; Pensioenen; Uitvaartverzekering; Hypotheken; Mediation. Diensten: Zowel ondernemers als particulieren behoren tot onze klantenkring. Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten als volgt van dienst: Kennismaken: De eerste ontmoeting is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt van ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. Inventariseren: Wij vergaren informatie over uw wensen en behoeften( eenvoudige inventarisatie ) en eventueel aanvullende informatie over uw financiële positie, ervaring en risicobehoefte ( uitgebreide inventarisatie ). Analyseren: Nadat wij ons een goed beeld hebben kunnen vormen van uw situatie en uw wensen gaan wij deze gegevens analyseren. In deze stap lichten wij verschillende mogelijkheden toe en geven daarbij de voor- en nadelen aan. Advisering: Een financieel advies moet invulling geven aan uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden. Wij zullen ons advies schriftelijk motiveren en aan u uitleggen. Bemiddeling: Wij helpen u bij het afsluiten / aanvragen van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Nazorg: Ook na aanschaf van uw gewenste financiële product, begeleiden wij u. Indien het nodig is, onderhouden wij namens u de contacten met verzekeraars en/of geldverstrekkers van deze financiële producten. Ook staan wij u bij wanneer u veranderingen wilt aanbrengen op uw polis. Indien voor u een abonnement van toepassing is, kan de mate van nazorg afhankelijk zijn van het gekozen abonnement.

3 Beloning Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij provisie. Op 01 januari 2013 is provisie op complexe producten en uitvaartverzekering verboden. Dit betekent dat wij vanaf die datum niet langer provisie ontvangen van de financiële aanbieder. Vanaf 1 januari 2013 betaalt u rechtstreeks aan ons voor het gegeven advies. De premie voor het financiële product zal hierdoor lager zijn. Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of rechtstreeks door u, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is, voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. De vergoedingen zijn vastgesteld op basis van personeelskosten (bijvoorbeeld salarissen, belastingen en opleidingen) en kantoorkosten (bijvoorbeeld huisvestiging, vergunningen, belastingen, telefoon, internet, software en hardware). Aan de hand van deze kosten hanteren wij de volgende uurtarieven: Adviseur Particulier / Zakelijk: 125,00 Commercieel medewerker binnendienst: 80,00 Administratief medewerker: 60,00 De tarieven die vermeld staan zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening leidt tot de totstandkoming van een of meerdere financiële producten (bemiddeling). Indien dit niet het geval is, dienen wij BTW in rekening te brengen over onze advieskosten. In het onderstaande overzicht geven wij u een opgave van de vergoedingen en abonnementen van onze diensten: Producten: Provisie / eenmalige vergoeding / abonnement - Schadeverzekeringen 0 % - 27,50% provisie over de premie - Uitvaartverzekering advies inclusief bemiddeling: 195,00 eenmalige vergoeding; indien er meerdere gezinsleden worden verzekerd geldt een tarief van in totaal maximaal 390,00 (indien alleen advies wordt uitgebracht, bedraagt de vergoeding 125,00 met een maximum van 250,00). - Overlijdensrisicoverzekering - Woonlastenverzekering advies inclusief bemiddeling: 350,00 eenmalige vergoeding; (indien alleen advies wordt uitgebracht, bedraagt de vergoeding 195,00). - Arbeidsongeschiktheidsverzekering Eenmalige vergoeding / Abonnement * - (Bancaire) lijfrenteverzekering Advies inclusief bemiddeling: 195,00 eenmalige vergoeding (indien alleen advies wordt uitgebracht, bedraagt de vergoeding 150,00) - Hypotheek Provisie / eenmalige vergoeding/abonnement * - Pensioen (Individueel) Expiratie Advies inclusief bemiddeling: 395,00 eenmalige vergoeding (indien alleen advies wordt uitgebracht, bedraagt de vergoeding 295,00) * Voor zowel arbeidsongeschiktheidsverzekering als hypotheek volgt hieronder een uitleg over de abonnementen en mogelijkheden.

4 Beloning Arbeidsongeschiktheidsverzekering: De arbeidsongeschiktheidsverzekering valt onder de complexe producten. Dit betekent dat het vanaf niet meer mogelijk is om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te sluiten op basis van provisie. Derhalve dienen wij onze kosten rechtstreeks aan u door te berekenen. Daar staat tegenover dat de premie van de verzekering aanmerkelijk lager wordt. De kosten voor een advies conform WFT (Wet Financieel Toezicht) bedragen 750,00. Hiervoor ontvangt u een compleet adviesrapport. Om een keuze te bieden hebben wij de mogelijkheid om de advieskosten eenmalig te betalen in combinatie met een basis abonnement of een plus abonnement waarbij de 750,00 aan advieskosten in het abonnement verwerkt zijn. Hieronder een overzicht van de inhoud van het serviceabonnement: Abonnement Standaard 19,50 per maand inclusief eenmalige vergoeding van 750,00 Abonnement Plus 32,00 per maand Professioneel advies en ondersteuning op basis van het WFT adviesrapport Bemiddeling bij afsluiten / aanvragen Informeren over (wets)wijzigingen in voorwaarden Verzekeraars informeren over mutaties aan de hand van een 2 jaarlijkse checklist, waarbij o.a. aanpassing verzekerd bedrag / eigen risico / urenverdeling Premie en poliscontrole Schadebehandeling - Toezending Schadeformulier; - Controle binnenkomst Schadeformulier; - Hulp bij het invullen Schadeformulier; - Toezending stukken naar verzekeraar; - Bewaken van de voortgang van de schade; - Controle Schade-uitkering Elke vier jaar een marktscan om te kijken of u elders een beter passende oplossing krijgt Op basis van facturatie per uur. Op basis van facturatie per uur. Op basis van facturatie per uur. * Bij beëindiging van het Abonnement Plus binnen vijf jaar zal de eenmalige vergoeding van 750,00 alsnog pro rato in rekening gebracht worden. Het verschil van Abonnement Standaard en Abonnement Plus bedraagt 12,50 per maand. Stel dat het abonnement na 2 jaar wordt opgezegd, dan hebben wij 300,00 ontvangen in plaats van 750,00. U ontvangt van ons dan nog een nota voor het verschil van 450,00. De contractsduur van de abonnementen bedraagt een jaar vanaf de eerste van de volgende maand. Daarna wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand. De nu geldende vergoedingen kunnen door Commandeur Verzekeringen worden herzien, doch verhogingen zijn begrenst met het CBS Consumentenprijsindex cijfer of indien niet voorhanden een vergelijkbare index.

5 Toezicht: Commandeur is onder haar statutaire naam Commandeur Assurantiën BV vermeld in het register bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). U kunt onze vergunning raadplegen in het Wfd-register onder nummer via Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MiFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in veilige handen conform de Wet Bescherming persoonsgegevens. Onze vermelding kunt u inzien op onder meldingsnummer Klachten: Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut KiFiD in Den Haag. Zie ook Wij zijn geregistreerd onder nummer Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure, dan kunt u deze bij ons opvragen. Contactgegevens: Naam Kantoor Commandeur Verzekeringen Kantooradres Korenmarkt 15 Postcode en plaats 1681 PB Zwaagdijk-Oost Postadres Postbus ZJ WERVERSHOOF Telefoonnummer Faxnummer Website adres Inschrijfnummer AFM Inschrijfnummer Handelsregister KvK Kifid-nummer Openingstijden Maandag t/m Vrijdag: 08:30 uur uur

6 Opdracht tot dienstverlening / Vergoedingen / Verrichtingen Ondergetekenden: 1. Naam: 2. Commandeur Verzekeringen Partner:.. Korenmarkt 15 Adres: 1681 PB Postcode: Zwaagdijk-Oost Woonplaats:. Hierna te noemen Opdrachtnemer ; Bankrekeningnummer: Hierna te noemen Opdrachtgever ; Artikel 1 Diensten, bemiddeling en advies vallend onder Wet financieel toezicht (Wft) 1.1 Opdracht tot het verlenen van diensten en aanvaarden zoals beschreven in dit dienstverleningsdocument kunnen zowel schriftelijk als per worden gegeven. Artikel 2 Beloningstransparantie Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) 2.1 Opdrachtnemer zal vooraf tot stand komen van de dienstverlening informeren over de beloning. Artikel 3 Aard van de dienstverlening en informatieverstrekking 3.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever bevestigen de dienstverlening met ondertekening van deze opdracht tot dienstverlening / vergoedingen /verrichtingen. Opdrachtbevestiging: Bij deze komen ondergetekende overeen dat Commandeur Verzekeringen voor de te verrichten werkzaamheden beloond zal worden op basis van de hiervoor beschreven beloningsregeling, te weten: Beloning op basis van provisie (schadeverzekeringen / Hypotheek); Beloning op basis van een eenmalige vergoeding (uitvaart-, overlijdensrisico-, woonlastenverzekering, hypotheek en pensioen). Het overeengekomen bedrag bedraagt:. Beloning op basis van een abonnement: m.i.v. Abonnement Standaard ( 19,50 per maand inclusief 750,00 eenmalige vergoeding Abonnement Plus ( 32,00 per maand) Service Abonnement Hypotheken ( 9,95 per maand) (Let op maandbetaling is alleen mogelijk bij automatisch incasso) Machtiging Door dit hokje aan te kruisen geeft u aan dat uw handtekening tevens betrekking heeft op een machtiging voor automatische incasso van de beloning. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd of om andere redenen niet succesvol is geïncasseerd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het verschuldigde bedrag te verhogen met 5,00. Indien u niet kiest voor automatisch incasso ontvangt u van ons een nota voor de verrichten werkzaamheden. Commandeur Verzekeringen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Plaats:. Opdrachtgever:. Opdrachtgever Partner:.. Datum: Opdrachtnemer:...

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door D&P Personal Finance B.V., Bezoekadres: Prins Alexanderweg 28,3712 AB, Huis ter Heide, hierna te noemen DP Personal

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie