DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LAROC Financieel Advies Carlo van der Heijden

2 Mogen wij ons even voorstellen? Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: LAROC Financieel Advies. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Wie zijn wij? Bedrijfsnaam : LAROC Financieel Advies Bezoekadres : Zandstraat 30 Postcode : 5425VB Plaats : De Mortel Telefoon : Buiten kantooruren: Fax : Internetadres : Bereikbaarheid: U kunt ons op veel manieren bereiken: Kantoor De Mortel Telefoon: Telefoon: Internet: Ons kantoor is op werkdagen uitsluitend geopend op afspraak. Op zaterdag zijn wij gesloten In noodgevallen kunt ons buiten kantoortijden bereiken via telefoonnummer: Registraties: Wettelijke verplichtingen Voor het uitoefenen van ons bedrijf hebben wij volgens de Wet financiële dienstverlening een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer AFM nr Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op In het register van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer: KvK nummer Informatie: Informatie over de aard en reikwijdte van de dienstverlening van LAROC Financieel Advies. Wij bieden u diensten aan op het gebied van: 1 Hypotheken 2 Levensverzekeringen 3 Schadeverzekeringen 4 Sparen en betalen 5 Consumptief Krediet 6 Financiële Planning 7 Uitvaartverzekeringen Ook kunnen wij u adviseren over beleggingsfondsen. Desgewenst geven wij orders voor u door. Als ons kantoor namens u orders doorgeeft, vragen wij u vooraf toestemming. Dienstverlening: Onze dienstverlening bestaat uit werkzaamheden met betrekking tot: 1: Verkenning en inventarisatiefase: a: Invullen klantinventarisatie. b: Verzamelen stukken volgens de checklist. c: Invullen klantprofiel conform de Wet op het Financieel toezicht (Wft).

3 2: Adviesfase: In de fase wordt de klantinventarisatie en klantprofiel samen met de verzamelde stukken verder uitgewerkt en wordt eventueel een eerste berekening gemaakt. Dit houdt in: Onderzoeken mogelijkheid Nationale Hypotheek Garantie. Onderzoeken mogelijkheid koopsubsidie of starters lening. Bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering. Vergelijkende berekeningen verschillende constructies. Vergelijken premies, productvoorwaarden en rentestanden. Bepalen wenselijkheid nabestaandenvoorziening. Bepalen wenselijkheid arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidsvoorziening. Bepalen wenselijkheid vermogensopbouw. Bepalen wenselijkheid consumptief krediet. Bepalen wenselijkheid uitvaart voorziening. Bepalen wenselijkheid schadeverzekeringen. Uitwerkingen berekeningen en opstellen rapportage. Afspraak voor presentaties en bespreking rapportage Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies. 3: Bemiddelingsfase: Aan het eind van de adviesfase wordt het definitieve advies bepaald. In de bemiddelingsfase wordt de keuze die u gemaakt heeft verwerkt tot een offerteaanvraag. Na ontvangst van de offerte wordt deze met u besproken en indien u akkoord gaat vindt ondertekening van de offerte(s) plaats. Daarnaast worden aanvraagformulieren voor de besproken producten en/of verzekeringen verwerkt. Tevens verzamelen en complementeren wij het dossier met de benodigde stukken, zoals salarisstroken, identiteitsdocumenten, taxatierapport enz. Daarnaast bestaan onze werkzaamheden onder meer uit: a: Voortgangscontacten met banken en verzekeraars. b: Het verzorgen van bankgarantie en eventuele overbruggingsfinanciering. c: Het controleren van de hypotheekakte en notarisafrekening. d: Controle van de opgemaakte producten/verzekeringen en het totale dossier door eventueel en indien mogelijk een collega ( vier ogen principe) 4: Nazorg: Dossierbeheer en het beantwoorden van eventuele vragen gedurende de periode dat de hypotheek en/of verzekeringen bij LAROC Financieel Advies zijn ondergebracht. In ons advies betrekken wij een groot aantal door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen. Wij bieden U de keuze uit verschillende producten van diverse aanbieders, te weten: Hypotheken: Aflosvrije hypotheek - Bank spaar hypotheek(sew) - Spaar hypotheek - Annuïteiten hypotheek - Lineaire hypotheek - Leven hypotheek - Beleggings hypotheek - Hybride hypotheek. Keuze uit plus minus 6 geldverstrekkers(banken) Levensverzekeringen: Uitvaartkosten verzekering Spaar verzekering Garantie verzekering Beleggingsverzekering Spaarhypotheek verzekering Overlijdensrisico Verzekering. Schadeverzekeringen: Brand verzekering Verkeers verzekering Recht verzekering - Zorg verzekering Inkomensverzekering Overige zakelijke verzekeringen. Vermogensopbouw: Direct ingaande lijfrenteverzekering Uitgestelde garantie lijfrente verzekering Nabestaanden verzekering. Sparen en Betalen: Bankspaarrekening Spaarrekening eigen woning hypotheek (SEW) Lijfrente Banksparen. Keuze uit plus minus 6 banken Consumptief Krediet: Persoonlijke Lening Doorlopend Krediet. Keuze uit plus minus 3 kredietverstrekkers

4 Provisie: Wij werken betreffende niet complexe producten op basis van provisie. Bij het afsluiten van niet complexe producten betaald de financiële instelling deze provisie rechtstreeks aan ons kantoor uit. Dit betekent dat u, behalve provisie, geen extra kosten aan ons verschuldigd bent, tenzij anders met u schriftelijk overeengekomen. De provisie is afhankelijk van de verzekeringspremies of verzekerde som. Daarnaast verschilt de provisie per product(soort) per aanbieder. Beloning op basis van uurtarief: Voor sommige van onze diensten berekenen wij een vergoeding op basis van uurtarief ad 115,00 excl. 21% BTW. Vooraf spreken wij met u af waar onze dienstverlening uit bestaat en geven wij u een schatting van de kosten. Na afloop van de afgesproken dienst ontvangt u van ons een nota. Wij specificeren onze nota s en de in rekening gebrachte kosten. Deze betalingen dient u rechtstreeks aan ons kantoor te doen. Voor onze dienstverlening brengen wij de volgende tarieven in rekening: Adviseur 115,00 per uur Administratief medewerker 60,00 per uur Bedragen zijn geldig tot de eerstvolgende herziening van het dienstverleningsdocument van LAROC Financieel Advies, welke u kunt vinden op en zijn exclusief 21% btw. Voor een integraal advies zijn wij gemiddeld tussen de 18 en 30 uren bezig. Het aantal uren is afhankelijk van de diensten die wij met u afspreken. Beloning op basis van advies en bemiddelingskosten: Voor onze diensten kunnen wij u een vergoeding op basis van een van te voren met u besproken en overeengekomen vast tarief berekenen. Het vooraf met u besproken tarief brengen wij bij u in rekening middels een nota, advies en bemiddelingskosten. Indicatie van afsluitkosten: 1. Afsluitkosten uitvaartverzekering 300,00 2. Afsluitkosten overlijdensrisicoverzekering 300,00 3. Afsluitkosten vermogensvorming 750,00 4. Afsluitkosten arbeidsongeschiktheidsverzekering 750,00 5. Afsluitkosten maandlastenbeschermer 500,00 Deze kosten zijn excl. 21% BTW Diensten die wij na het afsluiten van de verzekering verrichten, worden op uurbasis verrekend Beloning op basis van vaste fee: Het is ook mogelijk om op basis van een vaste vergoeding (FEE), door LAROC Financieel Advies uw hypotheek ( advies), te laten verzorgen. U betaald dan een eenmalige vergoeding, daardoor is de hypotheek provisievrij, wat wil zeggen dat er geen doorlopende kosten aan de hypothecaire lening zijn verbonden gedurende de periode dat de hypotheek via LAROC Financieel Advies loopt. Onze advies-, bemiddeling-, administratieve-, personele- en service kosten zullen dan in deze vaste vergoeding zijn verwerkt. Onderstaand ziet u een tabel waar de kosten zijn aangegeven zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. De bedragen waar het Om vaste FEE gaat zijn in tegenstelling tot het uurtarief inclusief BTW. Hoogte van de hypotheekbedragen Vaste FEE Punt B Van 0,00 tot en met , ,00 Nota te voldoen via transport bij de notaris Van ,00 tot en met , ,00 Nota te voldoen via transport bij de notaris Van ,00 tot en met , ,00 Nota te voldoen via transport bij de notaris Van ,00 tot en met , ,00 Nota te voldoen via transport bij de notaris Van ,00 en hoger 3.750,00 Nota te voldoen via transport bij de notaris Bedragen zijn geldig tot eerstvolgende herziening van het dienstverleningsdocument van LAROC Financieel Advies. Welke u kunt vinden op Voor een integraal advies zijn wij gemiddeld tussen de 24 en 32 uren bezig. Het aantal uren is afhankelijk van de diensten die wij met u afspreken.

5 Beëindiging van de relatie: U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling: Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Voordat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uw klacht in behandeling kan nemen, moet de interne klachten procedure (IKP) van uw bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener zijn doorlopen. De financiële dienstverleners in ons land zijn verplicht: - zich aan te sluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut dat is erkend door de minister van Financiën, zoals Kifid, - klachten van hun klanten eerst zelf behoorlijk te behandelen. U kunt terecht bij de Financiële Ombudsman van Kifid zodra uit een brief van de directie of van de interne klachten commissie van uw financiële dienstverlener blijkt dat de klacht is afgewezen. Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid Postbus AG DEN HAAG Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Wij vertrouwen erop u met deze dienstenwijzer een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant)relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal duren. Hierbij tekenend u voor ontvangst, dat het dienstverleningsdocument van LAROC Financieel Advies is doorgenomen en overhandigd. d.d. te Naam klant: Naam Klant: Handtekening:. Handtekening:

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Fized Verzekeringsbeheer en/of medewerkers van Fized Verzekeringsbeheer is/zijn aangesloten bij:

Dienstenwijzer. Fized Verzekeringsbeheer en/of medewerkers van Fized Verzekeringsbeheer is/zijn aangesloten bij: Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Impala advies BV Harry Pauwlaan 22 2497AN Den Haag 070 4156043 info@impala-advies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door D&P Personal Finance B.V., Bezoekadres: Prins Alexanderweg 28,3712 AB, Huis ter Heide, hierna te noemen DP Personal

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en waar u aan toe bent.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en waar u aan toe bent. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en waar u aan toe bent. CONTACTGEGEVENS Naam: Armand M.H.C.A.P.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ( DVD ) Dit document wordt u aangeboden door; Verzekering en Administratiekantoor J.M.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ( DVD ) Dit document wordt u aangeboden door; Verzekering en Administratiekantoor J.M. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ( DVD ) Dit document wordt u aangeboden door; Verzekering en Administratiekantoor J.M. van der Horst ( in het vervolg aangeduid met VAK J.M. van der Horst ) bezoekadres

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk. Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde

Nadere informatie