DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer Pagina 1 van 8

2 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening of verzekering aanvraagt. In dit document informeren wij u over wie wij zijn, welke werkzaamheden wij voor u kunnen verrichten, de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren en hoe wij beloond worden. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft. Contactgegevens V.O.F. Kuijs Reinder Kakes/HypotheekNet Westzijde GK Zaandam Wij zijn gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Castricum, Heerhugowaard, Krommenie en Zaandam. Onze openingstijden zijn dagelijks van 8.30 uur tot uur. s Avonds en op zaterdag kunt u ook bij ons terecht, dan werken wij op afspraak. Voor het uitoefenen van ons bedrijf hebben wij volgens de Wet op het financieel toezicht een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op In het register van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Kwaliteit Kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers en diensten staan bij ons hoog in het vaandel. Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn daarom aangesloten bij de Stichting Certificering FFP en Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Wft nummer Pagina 2 van 8

3 Dienstverlening Onze dienstverlening bestaat uit werkzaamheden met betrekking tot advies, productbemiddeling en doorlopende begeleiding. Wij bieden u diensten op het gebied van: - hypotheken - levensverzekeringen - schadeverzekeringen - pensioenen - sparen & betalen - consumptief krediet - financiële planning U heeft een ruime keuze uit verzekeringen, hypothecaire geldleningen en de hieraan gerelateerde verzekeringen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening en de bijbehorende verzekeringen. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. Het is onze taak u te helpen die verzekering en/of hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vier stappen: Stap 1, kennismaking Wij beginnen ons gesprek met u te adviseren over onze dienstverlening en onze kosten. Daarnaast brengen wij uw persoonlijke situatie uitgebreid in kaart. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen en doelstellingen ten aanzien van de verzekering en/of hypotheek en uw financiële situatie. Tevens besteden wij aandacht aan uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring op het gebied van financiële producten. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze verzekering en/of geldlening moeten worden gemaakt. Wft nummer Pagina 3 van 8

4 Stap 2, beeldvorming In deze fase gaan wij ons verder verdiepen in uw persoonlijke situatie. Wij zullen u aanvullende vragen stellen zodat u een gerichte keuze kunt maken uit de verschillende mogelijkheden. Wij helpen u bij het vaststellen van uw prioriteiten en informeren u over de consequenties van bepaalde keuzes en uitgangspunten. Stap 3, oplossing Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van verzekeringen en/of hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke verzekering en/of hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Stap 4, nazorg Wij zullen u, indien u dat wenst, nadat de verzekering en/of hypothecaire geldlening is afgesloten, blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of de verzekering/hypotheek blijft passen bij uw situatie (uw doelstellingen, de risicobereidheid, uw financiële positie) of bij tegenvallende opbouw van het vermogen, dat zo goed mogelijk toch de gewenste vermogensopbouw zal plaatsvinden. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien. Onze relatie met financiële instellingen Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij werken met vergelijkingsprogramma s. Op die manier maken wij voor u een objectieve analyse van het geldende productaanbod van een groot aantal instellingen. Wij bieden u de ruime keuze uit een groot aantal producten van diverse aanbieders. Wft nummer Pagina 4 van 8

5 Hoe gaat u ons betalen? De betalingen, die u in verband met een afgesloten financieel product verschuldigd bent, dient u rechtstreeks aan de financiële instelling te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende instelling, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Voor een aantal verzekeraars verzorgt ons kantoor de incasso van uw verzekeringspremie. Betaling van de verzekeringspremie (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u dan via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of acceptgiro. Per overeenkomst zullen wij daarover afspraken met u maken. Voor sommige van onze diensten berekenen wij een vergoeding op basis van uurtarieven of bedragen per handeling. Vooraf spreken wij met u af voor welke diensten u extra kosten verschuldigd bent en geven wij u een schatting van de kosten. Na afloop van de afgesproken dienst ontvangt u van ons een nota. Wij specificeren onze nota s en de in rekening gebrachte uren/handelingen. Deze nota dient u rechtstreeks aan ons kantoor te voldoen. Wat gaat u ons betalen? Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van de verzekering en/of hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest. Wij werken op basis van: - uurtarief - vaste vergoeding. Wft nummer Pagina 5 van 8

6 Hieronder geven wij een indicatie van het aantal te besteden uren en de hoogte van de provisie. HYPOTHEKEN Tijdbesteding Gemiddelde Met abonnement (gemiddeld) kosten Standaard Uitgebreid Afsluiten 1 e hypotheek 22 uur 2.500,- - - Afsluiten 2 e hypotheek 15 uur 1.750, , ,- Omzetten Aflosvorm 6 uur 750,- 500,- 350,- Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid 10 uur 1.000,- 750,- 500,- Extra aflossing regelen 1,5 uur 125,- 50,- 0,- Rente advies 1,5 uur 125,- 50,- 0,- OVERIGE PRODUCTEN Tijdbesteding (gemiddeld) Gemiddelde kosten Met abonnement Standaard Uitgebreid Betalingsbeschermer 3 uur 225,- 150,- 0,- Overlijdensrisicoverzekering 3 uur Per verzekerde 225,- 2 verzekerden 350,- Per verzekerde 150,- 2 verzekerden 225,- Per verzekerde 0,- 2 verzekerden 0,- Uurtarief U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Voor onze dienstverlening brengen wij de volgende uurtarieven in rekening: - Financieel planner 150,- - Financieel/Assurantie adviseur 125,- - Administratief medewerker 85,- Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december 2013 en exclusief BTW. Wft nummer Pagina 6 van 8

7 Vaste vergoeding Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is in dat geval niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Overige kosten Voor het overige worden aan u voor de dienstverlening ter zake het advies en de daaraan gerelateerde bemiddeling door ons kantoor geen kosten in rekening gebracht, behoudens de kosten van een eventueel benodigd taxatierapport of bouwkundig rapport. Hoe worden onze medewerkers beloond? Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om hypotheken of verzekeringen bij bepaalde partijen onder te brengen. Onze objectiviteit wordt gewaarborgd doordat de adviseurs van V.O.F. Kuijs Reinder Kakes/HypotheekNet geen provisie ontvangen, maar een vast salaris met daar bovenop eventueel een variabele beloning. Deze variabele beloning is afhankelijk van het totaal afgesloten hypotheken en een aantal objectief meetbare kwalitatieve normen. Onze adviseurs hebben geen financieel belang bij bepaalde producten en zetten zich steeds optimaal in voor úw belangen. Wft nummer Pagina 7 van 8

8 Niet tevreden? Uiteraard hopen wij een prettige samenwerking met u aan te gaan. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze dienstverlening, dan kunt u twee dingen doen: 1. Een klacht indienen. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar direct over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mochten we gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): KiFiD Postbus AG, Den Haag tel. : website: U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. 2. De relatie beëindigen. U hebt het recht om dit op elk gewenst moment te doen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Overigens kunnen wij in uitzonderlijke gevallen ook het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw hypotheek of verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt. Volgens de wet moeten wij kunnen aantonen dat het dienstverleningsdocument tijdig aan u is verstrekt. Wij vragen u daarom dit dienstverleningsdocument voor ontvangst te tekenen. Getekend voor ontvangst d.d.: Wft nummer Pagina 8 van 8

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 Inleiding U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of een levensverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Inleiding Indien u uw hypotheek wil herzien of een nieuwe woning gaat kopen kunt u gebruik maken

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 -

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 - WEGWIJZER FINDIGO Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Impala advies BV Harry Pauwlaan 22 2497AN Den Haag 070 4156043 info@impala-advies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. www.huis-hypotheek.nl/rotterdam-capelle

Onze Dienstenwijzer. www.huis-hypotheek.nl/rotterdam-capelle Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Rotterdam-Capelle (statutair: HMJ Makelaardij B.V.) Jacob van Campenplein 67 3067 LA Rotterdam KVK 24302924 AFM 12006938 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Rotterdam-Capelle

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Assumburg 49 4385 EH Vlissingen Website: www.zuppelli.nl Telefoon: 0118-463485

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Van Dijk Lease & Financiering

Van Dijk Lease & Financiering Let op! Geld lenen kost geld DIENSTENWIJZER Van Dijk Lease & Financiering Noorderstraat 24 1621 HV HOORN telefoon (0229) 24 88 97 fax (0229) 24 66 37 info@vandijk-financiering.nl www.vandijk-financiering.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Vermeer Hypotheken B.V. Bezoekadres: Postadres: Julianastraat 2 Postbus 885 3161 AK Rhoon 3160 AB Rhoon Telefoon : 010-5018888 Fax : 010-5010877 E-mail : info@vermeerhypotheken.nl

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie