<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV"

Transcriptie

1 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat HK Uden T RABO KvK AFM <<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te willen maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. In deze dienstenwijzer stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze dienstverlening. Hiermee voldoen wij aan de Wet Financieel Toezicht ( Wft ) Hierin is vastgelegd dat de financiële dienstverleners verplicht zijn om u voorafgaand aan het uitbrengen van advies- te informeren. Wie zijn wij? Hobro Hypotheken & Assurantiën BV is een onafhankelijke financiële dienstverlener en biedt u advisering en diensten aan op het gebied van : Hypotheken Levens Verzekeringen Schadeverzekeringen ( woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid auto enz. Consumptief krediet. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de door ons geadviseerde financiële producten. Wij streven er naar u op goede en professionele wijze te ondersteunen met betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van de dienstverlening staat daarbij voorop. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Wij kunnen voor u bemiddelen tussen verschillende geselecteerde aanbieders van producten zoals banken, verzekeringmaatschappijen, hypotheekverstrekkers en vermogensbeheerders wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen uitsluitend UW belangen. Op geen enkele wijze zijn wij verplicht om uw producten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, sparen en financieringen bij een bepaalde financiële instelling onder te brengen.

2 Onze diensten U kunt kiezen uit een groot aanbod van financiële producten. Het is zeer belangrijk dat u het product kiest dat nu maar ook in de toekomst past bij uw situatie. Niet alleen omdat u een overeenkomst aangaat die soms tientallen jaren duurt. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. U bent bij ons vrij in de ( eind)keuze van aanbieder(s) en product (en) Om u hierin te adviseren volgen wij een standaard procedure welke bestaat uit vijf stappen: Stap 1, Inventariseren Het adviestraject start met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij bespreken wij uw wensen en uw financiële situatie Stap 2, analyseren Na het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie voeren wij een zorgvuldige analyse uit. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke producten die aansluiten op uw wensen. In deze fase lichten wij de mogelijkheden toe en geven aan wat de voor- en nadelen zijn. 1 Stap 3, advies Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij aan welk(e) product(en) het beste aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Daarnaast geven we aan bij welke financiële instelling(en) en tegen welke voorwaarden dit kan worden afgenomen. Stap 4, bemiddeling Over het algemeen lopen alle contacten met de financiële instelling(en ) via ons. Dit om de door ons geadviseerde constructie ook op correcte wijze door de financiële instelling uit te laten voeren. Stap 5, nazorg Wij blijven u, nadat het financiële product is afgesloten, ondersteunen. U kunt met al uw vragen over het afgesloten product bij ons terecht. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie dan is de kans groot dat ook uw product(en) moet(en) worden aangepast. Er dient periodiek gekeken te worden of uw financiële producten nog aansluiten op uw persoonlijke situatie. Tijdsbesteding Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. Het best passende product is immers maatwerk,waarbij uw wensen centraal staan. Het aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van deze wensen. Om u inzicht te geven in het aantal uur dat wij besteden aan adviesgesprekken volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uur dat past bij deze producten. Hypotheken 10 tot 20 uur Levensverzekeringen 5 tot 7 uur Woonlastenverzekering 5 tot 7 uur Schadeverzekeringen 5 tot 7 uur Financieringen 5 tot 7 uur Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen en te voldoen aan uw verwachtingen vragen wij van u:

3 Ons tijdig en volledig te informeren over alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie, daardoor zijn wij in staat om uw financiële producten op peil te houden. Het gaat dan in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals geboorte, scheiding, overlijden, verhuizen etc. en veranderingen in inkomens en arbeidssituatie of beëindiging van lopende verzekeringen. Bij onjuiste of onvoldoende informatie kan de financiële dienstverlener contracten beëindigen of overeenkomsten niet erkennen. Alle informatie en bijbehorende documenten op juistheid controleren. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij dat u deze zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 10 dagen schriftelijk aan ons doorgeeft. Uw betalingsverplichtingen tijdig na te komen zodoende achterstanden in premiebetalingen te voorkomen. Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? Ons kantoor is bereikbaar op de volgende dagen; Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag Andere tijden alleen op afspraak uur uur Bezoekadres Paukenstraat 10 Postcode 5402 HK Plaats UDEN Telefoon Website Betalingen Hypotheken en kredieten Alle betalingen die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s ) dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt gedaan via automatische incasso. Wij raden u aan de betalingen tijdig te verrichten respectievelijk te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetaling op of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Verzekeringen Betaling van verzekeringspremies ( per maand,kwartaal,halfjaar of jaar ) kunt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappijen doen door middel van acceptgiro of automatische incasso. Als u de premies betaald heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dan ongewijzigd in stand. Blijft betaling aan verzekeringmaatschappijen uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal de verzekeringmaatschappij u tijdig waarschuwen.

4 Wat kost onze dienstverlening Wij doen alle werkzaamheden binnen dit veelal intensieve adviestraject graag voor u. Dit is natuurlijk niet gratis. U betaald ons voor de tijd, kennis en kunde die wij voor u inzetten. Deze investering is goed besteed, want een goed financieel advies bespaart ook veel geld. Het eerste gesprek is altijd voor onze rekening. Wij investeren namelijk graag in u. In dit intakegesprek leren wij elkaar kennen en kunnen wij u onze dienst verlening en kosten nader toelichten. Ver volgens spreken wij met u af hoe onze kosten betaald kunnen worden. De beloning van onze dienstverlening bevat keuzemogelijkheden, welke onderstaand worden toegelicht, te weten; Beloning op basis van uurtarief Beloning op basis van een vast tarief Voorafgaand aan onze dienst verlening worden de afspraken hierover vastgelegd in een dienstverleningsopdracht. Overige kosten aan derden Er kunnen naast onze kosten, ook nog kosten door andere partijen bij u in rekening gebracht worden. Denk hierbij aan kosten voor een taxatierapport een bouwkundige keuring of notariskosten. Deze moet u zelf betalen. In de meeste gevallen worden deze kosten opgenomen in de financieringsopzet die wij met u bespreken. De kosten worden daardoor veelal betaald vanuit de hypotheek en afgerekend na afloop van het traject bij de notaris. Beloning op basis van een vaste fee. Onze dienstverlening bestaat uit meerdere adviesonderdelen. Voor iedere fase zal een aparte vaste vergoeding in rekening gebracht worden. De vergoeding voor de verschillende fases zal worden vastgelegd in het opdrachtenformulier. U ontvangt een factuur op basis van de daadwerkelijk afgenomen adviesonderdelen Hieronder leest u over onze tarieven voor veel voorkomende adviestrajecten; Hypotheek advies + bemiddeling 1.950,00 Oversluiten lopende hypotheek 1.950,00 Verhoging van een lopende hypotheek 1.250,00 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 1.250,00 Hypotheek alleen advies 750,00 Beoordeling elders gekregen advies 300,00 Andere voorkomende adviestrajecten Risicoanalyse overlijdensverzekering 350,00 Risicoanalyse arbeidsongeschikt / WW 450,00 Lijfrente ( opbouwfase ) 500,00 Direct ingaande lijfrente ` 500,00 Beloning op basis van uurtarief Indien u er voor kiest voorkeur voor een uurtarief te hebben dan nemen wij als uitgangspunt de op pagina 2 aangeven indicatie met betrekking tot het aantal uren. Het uurtarief dat wij hanteren inzake deze producten is 95,00

5 Wettelijke verplichtingen Ons kantoor heeft volgens de Wet Financieel Toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM ) onder nummer voor het uitoefenen van ons bedrijf. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd: wij staan ingeschreven bij het college Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m In het handelsregister van de kamer van Koophandel staan wij ingeschreven onder nummer Beëindiging van de relatie U bent geheel vrij om onze relatie te beëindigen zonder opgave van redenen, zonder kosten en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Op uw verzoek zal de betreffende leverancier uw verzekering of andere financiële dienst -die wel blijft doorlopen overdragen naar een andere tussenpersoon. Ook wij kunnen ervoor kiezen om niet langer zaken met u te doen. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Uw belangen worden dan behartigd door een andere tussenpersoon van uw keuze. Klachtenregeling Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. U kunt schriftelijk tot ons richten. Wij doen er dan alles aan om samen met u tot een passende oplossing te komen. Verloopt de klachtenafwikkeling niet naar wens dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Kifid wij zijn aangesloten onder nummer Klachteninsittuut financiële Dienstverlening Postbus 93257, 2509 Ag Den Haag T Wij vertrouwen erop u met deze dienstenwijzer een goed beeld te geven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal duren

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Impala advies BV Harry Pauwlaan 22 2497AN Den Haag 070 4156043 info@impala-advies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. www.huis-hypotheek.nl/rotterdam-capelle

Onze Dienstenwijzer. www.huis-hypotheek.nl/rotterdam-capelle Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Rotterdam-Capelle (statutair: HMJ Makelaardij B.V.) Jacob van Campenplein 67 3067 LA Rotterdam KVK 24302924 AFM 12006938 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Rotterdam-Capelle

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door D&P Personal Finance B.V., Bezoekadres: Prins Alexanderweg 28,3712 AB, Huis ter Heide, hierna te noemen DP Personal

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Inleiding Indien u uw hypotheek wil herzien of een nieuwe woning gaat kopen kunt u gebruik maken

Nadere informatie