DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer Pagina 1 van 8

2 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening of verzekering aanvraagt. In dit document informeren wij u over wie wij zijn, welke werkzaamheden wij voor u kunnen verrichten, de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren en hoe wij beloond worden. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft. Contactgegevens V.O.F. Kuijs Reinder Kakes/HypotheekNet Westzijde GK Zaandam Wij zijn gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Castricum, Heerhugowaard, Krommenie en Zaandam. Onze openingstijden zijn dagelijks van 8.30 uur tot uur. s Avonds en op zaterdag kunt u ook bij ons terecht, dan werken wij op afspraak. Voor het uitoefenen van ons bedrijf hebben wij volgens de Wet op het financieel toezicht een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op In het register van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Kwaliteit Kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers en diensten staan bij ons hoog in het vaandel. Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn daarom aangesloten bij de Stichting Certificering FFP en Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Wft nummer Pagina 2 van 8

3 Dienstverlening Onze dienstverlening bestaat uit werkzaamheden met betrekking tot advies, productbemiddeling en doorlopende begeleiding. Wij bieden u diensten op het gebied van: - hypotheken - levensverzekeringen - schadeverzekeringen - pensioenen - sparen & betalen - consumptief krediet - financiële planning U heeft een ruime keuze uit verzekeringen, hypothecaire geldleningen en de hieraan gerelateerde verzekeringen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening en de bijbehorende verzekeringen. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. Het is onze taak u te helpen die verzekering en/of hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vier stappen: Stap 1, kennismaking Wij beginnen ons gesprek met u te adviseren over onze dienstverlening en onze kosten. Daarnaast brengen wij uw persoonlijke situatie uitgebreid in kaart. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen en doelstellingen ten aanzien van de verzekering en/of hypotheek en uw financiële situatie. Tevens besteden wij aandacht aan uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring op het gebied van financiële producten. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze verzekering en/of geldlening moeten worden gemaakt. Wft nummer Pagina 3 van 8

4 Stap 2, beeldvorming In deze fase gaan wij ons verder verdiepen in uw persoonlijke situatie. Wij zullen u aanvullende vragen stellen zodat u een gerichte keuze kunt maken uit de verschillende mogelijkheden. Wij helpen u bij het vaststellen van uw prioriteiten en informeren u over de consequenties van bepaalde keuzes en uitgangspunten. Stap 3, oplossing Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van verzekeringen en/of hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke verzekering en/of hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Stap 4, nazorg Wij zullen u, indien u dat wenst, nadat de verzekering en/of hypothecaire geldlening is afgesloten, blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of de verzekering/hypotheek blijft passen bij uw situatie (uw doelstellingen, de risicobereidheid, uw financiële positie) of bij tegenvallende opbouw van het vermogen, dat zo goed mogelijk toch de gewenste vermogensopbouw zal plaatsvinden. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien. Onze relatie met financiële instellingen Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij werken met vergelijkingsprogramma s. Op die manier maken wij voor u een objectieve analyse van het geldende productaanbod van een groot aantal instellingen. Wij bieden u de ruime keuze uit een groot aantal producten van diverse aanbieders. Wft nummer Pagina 4 van 8

5 Hoe gaat u ons betalen? De betalingen, die u in verband met een afgesloten financieel product verschuldigd bent, dient u rechtstreeks aan de financiële instelling te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende instelling, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Voor een aantal verzekeraars verzorgt ons kantoor de incasso van uw verzekeringspremie. Betaling van de verzekeringspremie (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u dan via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of acceptgiro. Per overeenkomst zullen wij daarover afspraken met u maken. Voor sommige van onze diensten berekenen wij een vergoeding op basis van uurtarieven of bedragen per handeling. Vooraf spreken wij met u af voor welke diensten u extra kosten verschuldigd bent en geven wij u een schatting van de kosten. Na afloop van de afgesproken dienst ontvangt u van ons een nota. Wij specificeren onze nota s en de in rekening gebrachte uren/handelingen. Deze nota dient u rechtstreeks aan ons kantoor te voldoen. Wat gaat u ons betalen? Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van de verzekering en/of hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest. Wij werken op basis van: - provisie - uurtarief - vaste vergoeding. Provisie Bij het afsluiten van een financieel product betaalt de financiële instelling deze provisie rechtstreeks aan ons kantoor uit. Dit betekent dat u naast de provisie geen extra kosten aan ons verschuldigd bent. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de hoogte van het gesloten hypotheekbedrag en/of de hoogte van de verzekeringspremies of verzekerde som. Daarnaast verschilt de provisie van product(soort) per aanbieder. Wft nummer Pagina 5 van 8

6 Hieronder geven wij een indicatie van het aantal te besteden uren en de hoogte van de provisie. HYPOTHEKEN Tijdbesteding Minimale Maximale inkomsten inkomsten Aflossingsvrije hypotheek 8 tot 20 uur 750, ,- (Bank)Spaarhypotheek 20 tot 32 uur 750, ,- Beleggingsverzekeringshypotheek 20 tot 32 uur 750, ,- Annuïteitenhypotheek 20 tot 32 uur 750, ,- 2 e hypotheek 8 tot 20 uur 750, ,- Omzetten Aflosvorm 3 tot 5 uur 500, ,- VERMOGENSOPBOUW Tijdbesteding Minimale Maximale inkomsten inkomsten Levensverzekering 1 tot 3 uur 250, ,- Lijfrente 3 tot 5 uur 250, ,- Beleggingspolis 3 tot 5 uur 250, ,- Bankspaarproduct 3 tot 5 uur 250, ,- Bankbeleggingsproduct 3 tot 5 uur 250, ,- OVERIGE PRODUCTEN Tijdbesteding Minimale Maximale inkomsten inkomsten Betalingsbeschermer 3 tot 5 uur 225,- 225,- Uitvaartverzekering 3 tot 5 uur 225,- 500,- Overlijdensrisicoverzekering 3 tot 5 uur 225, ,- Consumptief Krediet 3 tot 5 uur 225, ,- Als u een keuze heeft gemaakt voor een specifieke dienst en product, informeren wij u wat wij aan provisie ontvangen. Daarbij hanteren wij, op grond van deze tabel, voor het afsluiten van een hypothecaire geldlening een minimum van 750,- aan afsluitprovisie die wij initieel van de betreffende financiële instelling ontvangen. Indien de afsluitprovisie lager dan 750,- is, zullen wij u voor het verschil middels een factuur separaat belasten. Uurtarief U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u Wft nummer Pagina 6 van 8

7 hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Voor onze dienstverlening brengen wij de volgende uurtarieven in rekening: - Financieel planner 150,- - Financieel/Assurantie adviseur 125,- - Administratief medewerker 85,- Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december 2012 en exclusief BTW. Vaste vergoeding Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is in dat geval niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Overige kosten Voor het overige worden aan u voor de dienstverlening ter zake het advies en de daaraan gerelateerde bemiddeling door ons kantoor geen kosten in rekening gebracht, behoudens de kosten van een eventueel benodigd taxatierapport of bouwkundig rapport. Hoe worden onze medewerkers beloond? Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om hypotheken of verzekeringen bij bepaalde partijen onder te brengen. Onze objectiviteit wordt gewaarborgd doordat de adviseurs van V.O.F. Kuijs Reinder Kakes/HypotheekNet geen provisie ontvangen, maar een vast salaris met daar bovenop eventueel een variabele beloning. Deze variabele beloning is afhankelijk van het totaal afgesloten hypotheken en een aantal objectief meetbare kwalitatieve normen. Onze adviseurs hebben geen financieel belang bij bepaalde producten en zetten zich steeds optimaal in voor úw belangen. Wft nummer Pagina 7 van 8

8 Niet tevreden? Uiteraard hopen wij een prettige samenwerking met u aan te gaan. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze dienstverlening, dan kunt u twee dingen doen: 1. Een klacht indienen. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar direct over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mochten we gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): KiFiD Postbus AG, Den Haag tel. : website: U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. 2. De relatie beëindigen. U hebt het recht om dit op elk gewenst moment te doen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Overigens kunnen wij in uitzonderlijke gevallen ook het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw hypotheek of verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt. Volgens de wet moeten wij kunnen aantonen dat het dienstverleningsdocument tijdig aan u is verstrekt. Wij vragen u daarom dit dienstverleningsdocument voor ontvangst te tekenen. Getekend voor ontvangst d.d.: Wft nummer Pagina 8 van 8

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 Inleiding U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact

Onze Dienstenwijzer. huis-hypotheek.nl/hoorn-infact Onze Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact (statutair: Welke Financieel Adviseurs B.V.) Boedijnhof 82 1628 SE Hoorn KvK 37087343 AFM 12008374 Dienstenwijzer Huis & Hypotheek Hoorn InFact - versie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF Goedkopehypotheek.nl VOF Henric de Cranestraat 70 8374 KR KUINRE Tel: 0527-231 231 Fax: 0527-231 530 Mail: info@goedkopehypotheek.nl Web: www.goedkopehypotheek.nl Geachte heer, mevrouw, Zoals u van ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie 4-2014 1 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie