Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat wij niet gebonden zijn aan bepaalde banken of verzekeraars, kunnen wij altijd aantrekkelijke voorwaarden en scherpe tarieven aanbieden. Vaes Finance kenmerkt zich door eerlijk advies en een transparante beloning. Wij ontvangen op geen enkele wijze provisie vanuit een bank of verzekeraar. Welke diensten verrichten wij Wij adviseren en/of bemiddelen in de volgende financiële producten: Hypotheken Bankspaarproducten Kapitaalverzekeringen Overlijdensrisicoverzekeringen Beleggingsrekeningen (icm hypotheken) Lijfrenteverzekeringen Inkomensverzekeringen Uitvaartverzekeringen Consumptief krediet De kwaliteit Wij kenmerken ons door eerlijk en deskundig advies. Alle werknemers zijn gediplomeerd in het advies wat ze geven over een product. Op deze manier bent u er van verzekerd dat u de juiste informatie krijgt. Een goed hypotheekadvies is maatwerk en daarom kunt u bij ons rekenen op persoonlijke begeleiding. Uw persoonlijke situatie en wensen staan centraal als uitgangspunt bij onze advisering. Op basis van deze gegevens gaan wij op zoek naar de financiële producten die hier het beste bij passen.

2 Na objectieve analyse van een aantal vergelijkbare alternatieven komen we met een voorstel. Vanzelfsprekend wordt er bij ieder advies in het bijzonder gelet op de volgende onderdelen: Is het klantprofiel voldoende en uitgebreid genoeg ingevuld Sluiten de financiële producten aan bij het klantprofiel Is er voldoende en correct gemotiveerd over de financiële producten Zijn de fiscaliteiten correct toegepast, zoals de 30-jaarsregeling, eigenwoningforfait, bijleenregeling, box 1/3 plaatsing, vermogensrendementsheffing etc. De werkwijze Inventariseren Indien u ons om advies vraagt voor een (complex) product, bespreken we eerst met u de werkwijze. Tijdens deze uitleg bespreken we het te volgen proces, de dienstverlening en vergoedingsregeling van Vaes Finance. Hierna gaan we samen uw persoonlijke en financiële situatie in kaart brengen. Wij gaan uw kennis, ervaring, doelstelling, risicobereidheid en haalbaarheid vast stellen met betrekking tot de financiële producten waar u interesse in heeft. Analyseren Na deze inventarisatie hebben wij een goed beeld van uw persoonlijke situatie en wensen. Wij gaan de financiële risico s voor u inzichtelijk maken en daarna met u de financiële gevolgen bespreken. De inventarisatie en analyse verwerken wij in een financieel plan welke de basis vormt voor het advies. Advies Uit het financieel plan zal blijken of er passende maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van de financiële risico s. Wij gaan op basis hiervan een eerste selectie maken van mogelijke hypotheekvormen, verzekeringen en andere financiële producten die aansluiten op uw persoonlijke situatie en wensen. We bespreken de verschillende mogelijkheden en geven aan wat de voor en nadelen zijn. Uiteindelijk komen we tot een passend advies over de financiële producten, welke financiële instellingen deze aanbieden en onder welke voorwaarden.

3 Bemiddeling In deze fase gaan wij over tot het bemiddelen bij de financiële aanbieder. Wij begeleiden u bij het afsluiten van het product en zorgen voor het contact met de financiële aanbieder, zodat de door ons geadviseerde constructie op de juiste manier tot stand komt. Nazorg Het is essentieel dat het financieel plan en de bijbehorende financiële producten op een periodieke basis worden bijgesteld aan uw financiële situatie van dat moment. Op deze manier zorgen wij er voor dat deze producten passend blijven. Vanuit onze zorgplicht moeten wij u tijdig informeren over fiscale/juridische wijzigingen betreffende uw dossier. Vindt er een wijziging plaats in uw situatie dan horen wij dat graag, zodat wij u kunnen informeren wat deze wijziging voor u betekent in combinatie met uw financiële producten. Deze nazorg is gebaseerd op een service abonnement. Dit houdt in dat wij de afgesloten producten administreren, beheren en op periodieke basis advies geven betreffende uw dossier. Op deze manier beschikt u altijd over onze kennis. Voor deze service betaalt u maandelijks een vast bedrag. De betaling zal plaats vinden op basis van een machtiging voor een automatische incasso. Kiest u er voor om geen service abonnement aan te gaan, maar u wilt tijdens de looptijd van de financiële producten wel advies, dan rekenen wij hiervoor een vergoeding op basis van ons uurtarief. Onze service abonnementen Service abonnement Hypotheek & Leven Service abonnement Fiscaal Service abonnement Uitvaartverzekering In de bijlagen vindt u gespecificeerd wat onze werkzaamheden zijn voor elk service abonnement. Tarievenoverzicht Aan het einde van dit document vindt u onze vaste tarieven die wij rekenen voor onze dienstverlening. Indien er vooraf geen juiste inschatting gemaakt kan worden hoeveel werk er met een bepaalde opdracht is gemoeid, kunnen wij deze diensten verrichten op

4 declaratiebasis. U betaalt ons dan op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met het uurtarief zoals vermeld in het tarievenoverzicht. Opdrachtbevestiging Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, dan worden de gemaakte afspraken ten aanzien van de dienstverlening en de vergoeding vooraf vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Zo weet u altijd exact waar u aan toe bent. BTW De genoemde tarieven voor beloning op basis van een vaste vergoeding zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening leidt tot de bemiddeling in een of meerdere financiële producten. Indien dit niet het geval is, brengen wij BTW in rekening over onze advieskosten. Privacy Vaes Finance zal de door u verstrekte persoonsgegeven behandelen in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van u als klant. Beroepsaansprakelijkheid Wij streven er naar u zo zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan, wij zijn voor die gevallen toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Algemene Voorwaarden Op alle dienstverlening van Vaes Finance zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd en worden op verzoek toegezonden. Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten met Vaes Finance en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing.

5 Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Onze hypotheekspecialisten zijn als Erkend Hypotheekadviseur ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Lid worden is pas mogelijk als aan de kwaliteitseisen van de SEH is voldaan. Daarnaast moet een adviseur zich jaarlijks bijscholen op het gebied van vakkennis, adviesvaardigheid en integriteit. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met Vaes Finance te beëindigen. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij verzoeken om de lopende verzekeringen over te dragen naar een door u gewenst intermediair. Ook vanuit onze kant zijn wij vrij om de relatie met u te beëindigen. Ook in dit geval zal er verzoek gedaan moeten worden richting de verzekeraar. Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financieel dienstverleners. Vaes Finance beschikt over de verplichte vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het uitoefenen van ons bedrijf. De vergunning is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Klachtenregeling Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u echter toch een klacht over onze dienstverlening laat ons dit dan, al dan niet schriftelijk, direct weten. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Uiteraard zullen wij ook hier ons uiterste best doen om u weer tevreden te stellen. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Bent u van mening dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de Kifid. Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Vaes Finance is aangesloten bij het Kifid en staan ingeschreven onder het nummer Postbus AG Den Haag

6 Service abonnement Hypotheek & Leven 10% korting op het uurtarief Afspraak maken en voorbereiden 2-jaarlijks telefonisch contact up-date 2-jaarlijks adviesgesprek over uw hypotheekdossier 2-jaarlijkse vergelijking hypotheekrente/marktrente 2-jaarlijkse bespaarscan op uw levensverzekeringen 2-jaarlijkse verwerking gegevens in financieel rapport Ondersteuning en onderhoud hypotheek Onderhoud en controle levensverzekeringen Advies bij keuze nieuwe rentevast periode Recht op 1 service uur per jaar (a 120,- per uur) Regelen van (voorlopige) dekkingen bij mutaties en/of nieuwe verzekeringen Bemiddeling bij calamiteiten (hypotheekdossier) Bepaling risicoprofiel Doorlopende inventarisatie van risico en risicobereidheid Netto tarief op alle financiële producten Jaarruimteberekening lijfrente Inzage financiële producten in Service abonnement Fiscaal Afspraak maken accountantskantoor Tempelman & Partners Voorbereiden afspraak accountantskantoor Tempelman & Partners Definitieve belastingaangifte door accountantskantoor Tempelman & Partners Aanvullende informatie opvragen en verstrekken door Vaes Finance Controle belastingaangifte door accountantskantoor Tempelman & Partners Aanvraag Voorlopige Teruggave door Vaes Finance Service abonnement Uitvaartverzekering 2-jaarlijkse bespaarscan op uw uitvaartverzekering Telefonisch antwoord op uw uitvaartverzekeringen

7 Diensten Tarieven Indicatie aantal uur Intakegesprek kosteloos 1-3 Hypotheekadvies 1.500, Hypotheekadvies en bemiddeling 2.750, Vermogensopbouw 975, Kapitaalverzekering en/of bankspaarrekening, indien los van de hypotheek Overlijdensrisicoverzekering 450,- 5-7 Indien los van de hypotheek Woonlastenverzekering 450,- 5-7 Uitvaartverzekering 200,- 2-3 Advies en/of bemiddeling op uurtarief 120,- Consumptief krediet 0,1% - 0,7% openstaand saldo

8 Diensten Tarieven Indicatie aantal uur 2e hypotheek / verhoging hypotheek 975, Omzetting aflosvorm hypotheek 975, Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 975, Service abonnement Hypotheek & Leven 12,50 p.m. (vrij van btw) Service abonnement Fiscaal 7,50 p.m. (excl. btw) Service abonnement Uitvaartverzekering 2,50 p.m. (vrij van ass.belast.)

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wie zijn wij? Den Hartigh Adviesgroep is de handelsnaam van de besloten vennootschap Den Hartigh Adviesgroep B.V. (KvK 24421060). In dit document vindt u belangrijke informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door AKD Adviesgroep, Betje Wolfftuin 6, 1705 KA HEERHUGOWAARD. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Van Dijk Lease & Financiering

Van Dijk Lease & Financiering Let op! Geld lenen kost geld DIENSTENWIJZER Van Dijk Lease & Financiering Noorderstraat 24 1621 HV HOORN telefoon (0229) 24 88 97 fax (0229) 24 66 37 info@vandijk-financiering.nl www.vandijk-financiering.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie