DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo"

Transcriptie

1 Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen. Deze normen gelden zowel voor het advies, de wijze van adviseren, de administratieve afwikkeling en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken en overige kredietvormen, schade- en levensverzekeringen, spaar- en beleggingsproducten. Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd, waaronder: AFM KIFID Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM ziet krachtens de Wet Financieel Toezicht (Wft) toe op de deskundigheid en integriteit van onder financiële adviseurs. Ons kantoor heeft een vergunning voor het adviseren en bemiddelen in financiële diensten, en is geregistreerd bij de AFM onder nummer ( ). U kunt het register van vergunninghouders raadplegen op Ons kantoor bemiddelt en adviseert in beleggingsproducten conform het zogenaamde Nationaal Regime en is daartoe bevoegd op basis van de Wft-vergunning. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Postbus AG DEN HAAG Ons aansluitnummer bij KIFID is U kunt zich ook wenden tot de burgerlijke rechter. Onze adviseurs zijn op persoonlijke titel geregistreerd Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Vanzelfsprekend wordt veel tijd en aandacht besteed aan het op peil houden en vergroten van onze deskundigheid door het volgen van opleidingen en permanente educatietrajecten. Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Pagina 1 van 6

2 Hoe komen wij tot een advies? U staat als klant centraal. Uw persoonlijke gegevens en wensen zijn onze leidraad. Na een gedegen inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden zullen wij u bepaalde financiële producten aanbevelen. Alvorens wij overgaan tot het leveren van diensten (advies, met of zonder bemiddeling) leggen wij u een opdracht tot dienstverlening ter ondertekening voor, waarin wordt vastgelegd wat we voor u gaan doen, en onder welke condities. Ons kantoor heeft bij geen enkele maatschappij de verplichting om producten aan te brengen. Wij zijn volledig vrij in onze adviezen. Wij maken periodiek een selectie uit de beschikbare aanbieders op de diverse deelterreinen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren, waaronder de factor prijs/kwaliteit. Maar ook het serviceniveau van de financiële instelling, de beschikbaarheid van een bepaald product, de acceptatienormen of de kwaliteit van het personeel van de desbetreffende maatschappij spelen een rol. Op onze website vindt u een overzicht van de partijen met wie wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming, zodat onze onafhankelijkheid gewaarborgd is. Om u te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen: Stap 1, inventariseren Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt. Stap 2, analyseren Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Stap 3, advies Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Stap 4, bemiddeling Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Pagina 2 van 6

3 Stap 5, nazorg Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien. Hoe worden wij betaald? Ook wij hebben inkomsten nodig voor de continuïteit van onze dienstverlening en organisatie. Onze dienstverlening is dus niet gratis. Opheij Hypotheken werkt met belangrijke geldverstrekkers en kan daardoor hypotheken van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijk en optimaal advies. Wij verrichten hierbij werkzaamheden voor zowel de geldverstrekkers als voor u als klant. Opheij Hypotheken hanteert daarom een betalingsmodel waarbij de kosten voor onze werkzaamheden (nog) worden vergoed door de financiële instelling en/of door de klant. Vergoeding door de klant In beginsel worden wij beloond op basis van een uurtarief. Dit bedraagt thans 150,= exclusief BTW voor door onze organisatie te besteden tijd. Het is ook mogelijk dat wij vooraf een vast honorarium met u overeenkomen. Indien u ons opdracht geeft voor het uitwerken van een hypotheekadvies, zullen wij u minimaal een bedrag van 1.500,-- exclusief BTW in rekening brengen, ook al ziet u af van verdere dienstverlening. Voor complexe situaties kunnen wij een hoger bedrag met u overeenkomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij periodiek (in veel gevallen jaarlijks) onze wettelijke zorgplicht dienen te vervullen, wat een tijdsinvestering met zich mee brengt. In beginsel zullen wij deze kosten bij u in rekening brengen. Deze kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Pagina 3 van 6

4 In de navolgende tabel vindt u de verschillende bandbreedtes van het provisiepercentage per financieel product terug. Verdienmodel Product Hypotheek (Aflossingsvrij, Annuïteiten, Lineair) * (Bank-)Spaarhypotheek / Beleggingshypotheek * Gemiddeld aantal uren voor fase 1 t/m vaste fee minimaal 2.500,-- minimaal 2.500,-- Hypotheekverhoging 8 15 vaste fee 1.000,-- Levensverzekering 8-15 Schadeverzekering NVT NVT Spaarrekening 4 8 0,1 0,2 over de inleg Overlijdensrisicoverzekering 4-10 Minimaal 300,-- Woonlastenverzekering 8-15 Minimaal 300,-- Uitvaartverzekering van het overlijdenskapitaal Kredieten / leningen 4 8 Doorloopprovisie geldverstrekker * Geldt voor hypotheken tot ,-, vaste tarieven voor hogere hypotheken worden in onderling overleg vastgesteld. Pagina 4 van 6

5 Voor zover wij met u een beloning op basis van uurtarief of een vast honorarium zijn overeengekomen, zullen wij deze verrekenen met te ontvangen afsluitprovisies in het 1 e jaar. Met andere woorden: als de door ons te ontvangen afsluitprovisie in het 1 e jaar onze declaratie dekt, ontvangt u van ons geen nota. In het geval dat deze beloningsvorm met u wordt overeengekomen geldt meestal een terugverdienperiode van minimaal 5 jaar. Als u lopende overeenkomst(en) voortijdig (binnen de terugverdienperiode) wenst te beëindigen, dan moet ook naar rato de door ons ontvangen vergoeding worden terugbetaald. In dat geval zullen wij deze terugboeking bij u declareren als advieskosten. Wij vragen ook iets van u Om u goed te kunnen adviseren zijn wij afhankelijk van de informatie die u aan ons verstrekt. In onze relatie met u vragen wij van u dan ook dat u ons (tijdig) informeert over relevante wijzigingen in uw financiële of gezinssituatie. Als wij u informatie toezenden in het kader van onze dienstverlening, gaan wij er zonder meer van uit dat u die informatie doorneemt, en ons zo nodig raadpleegt. In een aantal gevallen gaat het immers om informatie die wij u op grond van wettelijke voorschriften moeten verstrekken. Verder vragen wij u polissen en/of contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Pagina 5 van 6

6 Contactgegevens Postadres: Bezoekadres Postbus AB Venlo Burg. van Rijnsingel 20B 5913 AN Venlo Bereikbaarheid: Telefoon / Internet: Bankrelatie: SNS Bank Bankrekeningnummer Vanzelfsprekend kunt u ons op kantoor bezoeken, bij voorkeur op afspraak. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. In voorkomende gevallen zijn wij bereid om een afspraak met u te maken buiten kantoortijden. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn wij geregistreerd onder nummer Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. Pagina 6 van 6

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen

Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Dienstenoverzicht Algemeen versie 1.0 d.d. 04 september 2012 WFT nummer 12041122. Dienstenoverzicht Algemeen Inleiding Indien u uw hypotheek wil herzien of een nieuwe woning gaat kopen kunt u gebruik maken

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of een levensverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Impala advies BV Harry Pauwlaan 22 2497AN Den Haag 070 4156043 info@impala-advies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 -

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 - WEGWIJZER FINDIGO Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Wanneer u kiest voor Roger Mordang Financieel Advies als adviseur en/of bemiddelaar, doet u zaken met een onafhankelijke, professionele organisatie.

Wanneer u kiest voor Roger Mordang Financieel Advies als adviseur en/of bemiddelaar, doet u zaken met een onafhankelijke, professionele organisatie. Dienstenwijzer Wij stellen ons graag aan u voor Roger Mordang Financieel Advies is gericht op het adviseren en bemiddelen van hypothecaire- en consumptieve financieringen, levensverzekeringen, spaar- en

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze waarin u als klant centraal staat. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie