DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

2 WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond. Graag willen wij u, als onze klant, op de hoogte stellen van alle adviezen en diensten die wij u kunnen bieden. In dit document leest u wie wij zijn en voor welke producten en diensten u bij ons aan het juiste adres bent. Dit document gaat voornamelijk over (de beloning voor) complexe producten en vormt een geheel met onze dienstenwijzer. In de dienstenwijzer wordt onder andere ook de beloning van schadeverzekeringen genoemd, evenals het direct sluiten via Internet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. EEN DEGELIJK ADVIES BIJ U OM DE HOEK Hoe complex verzekeringen en financiën soms ook lijken: een eerlijk en betrouwbaar advies is dichterbij dan u denkt. Want met KZN profiteert u niet alleen van de voordelen van een professionele organisatie, maar ook van de betrokkenheid van een regionaal kantoor. KZN werkt professioneel, en dat begint met aandacht, persoonlijk en vertrouwd. Niet voor niets staat onze naam voor: Kwaliteit, Zorgplicht en Neutraliteit. KZN WERKT GRAAG MET U PERSOONLIJK! Internet biedt veel informatie. Belangrijke informatie, waardoor u in staat bent over diverse onderwerpen kennis op te doen. Dit geldt ook voor schade- en levensverzekeringen. Ook wij maken veel gebruik van de mogelijkheden die Internet biedt. Kennis vergaren is één, iets met die kennis doen is vaak nog belangrijker. Daar ga je rustig voor zitten met vertrouwde adviseurs. KERNGEGEVENS De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij deze brief. In deze bijlage, dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ONZE GEBRUIKELIJKE DIENSTVERLENING Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenverzekeringen als volgt van dienst. Met onze afspraakbevestiging voor een adviesgesprek ontvangt u onze dienstenwijzer en dit dienstverleningsdocument. Wij stellen ons aan u voor en vertellen u over onszelf, onze dienstverlening en vormen van beloning, onze werkwijze en wat wij standaard altijd voor u zullen doen. Ten aanzien van onze vorm van beloning kan al in een vroeg stadium een afspraak worden gemaakt. Deze wordt uiteraard schriftelijk bevestigd. Wij inventariseren uw wensen, risico s en mogelijkheden. Wij bespreken de persoonlijke financiële situatie en gaan na waar uw doelstellingen, prioriteiten en ambities liggen. Is uw situatie eenmaal bekend, dan formuleren wij een adviesopdracht en geven wij u een opgave van de bijbehorende beloning. KZN is transparant in haar beloning. Wij analyseren alle gegevens en toetsen uw wensen aan bestaande voorzieningen. Wij adviseren u over mogelijke oplossingen waarlangs u uw wensen kunt realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een groot aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen. Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen. In de uit te brengen offertes wordt onze beloning voor complexe producten schriftelijk vastgelegd. Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld ingeval van schade of overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling. Onze nazorg bestaat uit het periodiek controleren of de gekozen oplossingen nog bij uw persoonlijke situatie passen. Tenminste een keer per jaar (en indien nodig doen wij dat vaker) spreken wij met u. Ook ontvangt u jaarlijks een overzicht van alle bij ons kantoor gesloten verzekeringen. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij zijn wel afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Het spreekt voor zich dat wij u vragen om ons de juiste informatie te verschaffen. Alleen dan kunnen wij ons werk goed doen. Het is altijd heel triest om te merken dat onjuiste of onvolledige informatie leidt tot een beperkte (of geen) schadevergoeding. Om ons advies goed onderbouwd en compleet te maken, is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van eventueel elders lopende verzekeringen. Ook wanneer uw persoonlijke situatie (door bijvoorbeeld samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden van partner, relevante wijzigingen in uw inkomen, verhuizing/verbouwing) of zakelijke situatie (verhuizing, uitbreiding, hoedanigheidomschrijving) wijzigt, of andere veranderingen die van invloed zijn op uw verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u deze aan ons doorgeeft. Hiermee stelt u ons in staat uw polissen en/of overige financiële producten aan uw nieuwe situatie aan te passen. In geval van twijfel kunt

3 u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij onderhouden in principe voor u de contacten met de verzekeraars. Wanneer u toch (mondeling of schriftelijk) met de verzekeraar in contact komt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wij vragen u de gegevens uit de rechtstreeks ontvangen stukken te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. HOE WORDEN WIJ BELOOND? Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij provisie. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product. KZN maakt gebruik van een Service Provider, de Melching Groep in Drachten. Wij betalen Melching 25% van elke provisie als vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Is er sprake van restitutie van premie (en dus ook van teruggave van provisie) dienen wij eveneens genoemde 25% als vergoeding aan Melching te betalen. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij declaratie. In sommige gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is. U ZIET EXACT WAT ONZE KOSTEN ZIJN Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij u wel globaal aangeven wat gemiddeld genomen de kosten van onze dienstverlening zijn. In de tabel laten wij als voorbeeld een aantal vergoedingen en diensten zien. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld denken te besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst. AFWIJKINGEN VAN HET GEMIDDELDE Zoals aangegeven geeft de opsomming zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kostenvergoeding zal zijn. Wij geven wij u hierna een inschatting van het aantal benodigde uren voor onze advisering en onze uurtarieven. Ook laten wij enkele voorbeelden zien van beloning op provisiebasis. Welke vorm van beloning u ook kiest, wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van onze verdiensten. Op onze site treft u daarvoor eveneens een transparant overzicht aan. Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust. KZN Assurantiën B.V. Zwarteweg VL AALSMEER Tel.:

4 UURTARIEF 2011: Basisadvies Pensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsadvies voor bedrijf resp. DGA/Zelfstandige Portefeuilleanalyse particulier Portefeuilleanalyse zakelijk 75,- per uur excl. BTW 120,- per uur excl. BTW 59,- per uur incl. BTW* 75,- per uur excl. BTW* *indien u besluit om relatie van KZN te worden en de gehele portefeuille bij KZN onderbrengt worden deze kosten niet in rekening gebracht. Activiteit Inventarisatie gegevens en risicoprofiel Spaar- en beleggingsverzekering Risicoverzekering Direct ingaande lijfrente Uitstellen van een lijfrente Uitvaartverzekering Portefeuilleanalyse particulier Portefeuilleanalyse Zakelijk Pensioenadvies particulier Pensioenadvies DGA Advies Arbeidsongeschiktheid DGA/Zelfstandige Inschatting van het aantal uren 1 tot 3 uur 5 tot 15 uur 5 tot 10 uur 2 tot 5 uur 2 tot 5 uur 1 tot 3 uur 3 tot 5 uur 5 tot 15 uur 7 tot 10 uur 10 tot 15 uur 10 tot 15 uur In de volgende tabel vermelden wij bij benadering de provisiepercentages zoals deze worden verwerkt in de premie die u betaalt. Provisie wordt altijd berekend over de basis; dit kan per maatschappij verschillen. Product tegen premie Afsluitprovisie (70%) Basis Minimum Maximum Doorlopende provisie Basis (incl. 30% afsluitprovisie verdeeld over 10 jaar) Spaarverzekering Kapitaal 1,6% 3,0% Jaarpremie 2,0% 4,0% Spaarverzekering Premie x duur 2,0% 3,5% Jaarpremie 1,9% 3,5% Beleggingsverzekering Premie x duur 2,0% 4,0% Jaarpremie 1,9% 3,5% Risicoverzekering Jaarpremie 170% in 2 jaar 170% in 2 jaar Jaarpremie 5,0% 5,0% Uitvaartverzekering Kapitaal 2,0% 5,0% nvt nvt nvt Voorbeelden: Man, 28 jaar, niet roker, looptijd 30 jaar Verzekerd kapitaal: ,00 uit te keren terstond na overlijden van de verzekerde voor Premie: premie per maand 12,72 gedurende 30 jaar 229,00 afsluitprovisie 0,64 per maand doorlopende provisie Een 35 jarige man wenst een verzekerd spaarkapitaal van ,-. De looptijd van de polis is 20 jaar en de jaarpremie bedraagt 1.150,-. De afsluitprovisie is dan minimaal 460,- en maximaal 805,-. De doorlopende provisie is minimaal 21,85 en maximaal 40,25 per jaar. Bij koopsommen is de basis over het algemeen eenduidig zodat hier bedragen in Euro s kunnen worden getoond. De polis dient tenminste 10 jaar te lopen. Elk jaar korter geeft 10% minder provisie. Product tegen koopsom Afsluitprovisie per ,- koopsom Minimum Maximum Spaarverzekering 700,- 745,- Beleggingsverzekering 200,- 745,- Risicoverzekering 700, ,- Direct ingaande lijfrente 150,- 220,- Uitvaartverzekering 700,- 745,-

5 Bij elke offerte van een complex product ontvangt u tevens een overzicht van de hoogte van afsluitprovisie en doorlopende provisie. Vervalt een levensverzekering binnen 5 (en soms binnen 10) jaar, dan dienen wij een evenredig deel van de afsluitprovisie terug te betalen. Een goed financieel plan is niet afhankelijk van de hoogte van de te betalen premie. Kennis en de tijd die nodig is om u goed te adviseren spelen een belangrijke rol. Het is dan uiteraard ook mogelijk om afspraken te maken over een beloning op basis van een combinatie van uurtarief en afsluitprovisie. Voor KZN blijft Kwaliteit, Zorgplicht en Neutraliteit voorop staan.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

VOORTMAN ASSURANTIËN

VOORTMAN ASSURANTIËN Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Paul Rensen Verzekeringen

Paul Rensen Verzekeringen Paul Rensen Verzekeringen Dienstverleningsdocument Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Univé Xxxxxxxxxx Univé Rivierenland en Omstreken t.h.o.n. Mijn Hypotheek Dordrecht, Mijn Hypotheek Gorinchem, Mijn Hypotheek Ridderkerk, Mijn Hypotheek Sliedrecht en Mijn Hypotheek

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze dienstenwijzer leggen wij u graag uit hoe wij werken en

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Contactgegevens: Nieuwe Tielseweg 69a 4001 JT TIEL Telefoon: (0344) 652024 info@zondagadvies.nl www.zondagadvies.nl AFM geregistreerd onder nummer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstenwijzer Slofstra Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie