Inventarisatie Hersteladvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie Hersteladvies"

Transcriptie

1 Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig en compleet invult, kunnen wij gericht met het hersteladvies aan de slag. Wat houdt hersteladvies in: Aan de hand van uw gegevens betreffende uw financiële positie, risicobereidheid, doelstelling en kennis en ervaring wordt bekeken of uw huidige beleggingsverzekering voor u passend is. Indien op één of meerdere van bovenstaande punten dit niet het geval blijkt te zijn krijgt u van ons het advies voor een passende oplossing. Waarom deze inventarisatie: Mogelijk is de beleggingsverzekering een belangrijk bestanddeel van uw totale financiële positie, bijvoorbeeld omdat deze dient ter aflossing van de hypotheek of als aanvullende pensioenvoorziening. Ook kan het zijn dat uw doelstelling voor wat betreft de beleggingsverzekering in de loop van de tijd verandert is. Mogelijk biedt de huidige verzekeraar u een alternatief of een aanpassing van uw huidige product. Ook kunnen er mogelijk andere alternatieven geboden worden. Aan de hand van deze inventarisatie bekijken wij voor u welk alternatief wel of juist niet passend voor u zou zijn. Wat kost het hersteladvies: Voor het hersteladvies met betrekking tot de polis waar het hier om gaat bent u geen kosten verschuldigd. Indien u een totaal financieel advies wenst met betrekking tot uw gehele financiële situatie en/of advies wenst over andere door u afgesloten producten kunnen wij u hiervoor op aanvraag een passende aanbieding doen. Indien u dat binnen een half jaar na het invullen van deze inventarisatie wenst kunnen wij u een korting geven op onze adviestarieven aangezien een gedeelte van deze inventarisatie daarvoor gebruikt kan worden. Voor onze adviestarieven kunt u terecht op

2 Gegevens lijst: Het doel van deze inventarisatie is Hersteladvies Financiële situatie Anders namelijk: Pensioen Afdekken risico s Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Overlijden Lang leven Het hersteladvies heeft betrekking op de volgende polis Aanvrager Partner Verzekeringsmaatschappij Polisnummer Verzekeringnemers Verzekerden Begindatum Einddatum Laatst bekende waarde Verzekerde waarde op einddatum Soort verzekering Risico / Belegging/ Spaar/ Combinatie Doel verzekering Afl. hypotheek / Aanvulling pensioen/ Omschrijf hieronder het doel wat u zelf heeft met deze polis Doel verzekering : Anders, namelijk: Omschrijf hieronder de verwachting wat u had met deze polis toen u hem afgesloten heeft Verwachting verzekering: Omschrijf hieronder waarom u juist voor deze polis gekozen heeft toen u hem afgesloten heeft Voor deze polis is gekozen omdat

3 Omschrijf hieronder welke alternatieven er bij het afsluiten van deze polis waren: De volgende alternatieven zijn bij mij bekend: Omschrijf hieronder waarom u destijds niet voor één van deze alternatieven gekozen heeft: Ik koos niet voor de volgende alternatieven omdat Zou u wederom kiezen voor een soortgelijke polis als u hem nu zou afsluiten en waarom wel of niet? Ik zou wel/niet voor een soortgelijke polis kiezen omdat Indien u voor een andere oplossing zou kiezen welke zouden dit dan volgens u moeten zijn? Ik zou voor de volgende oplossingen kiezen om mijn doel te behalen: Omschrijf hieronder welke ervaringen u heeft met beleggen, beleggingsverzekeringen en vermogensopbouw Ik heb de volgende ervaringen met beleggen: Ik heb de volgende ervaringen met vermogensopbouw: Omschrijf hieronder welke risico s u zou willen of juist niet wilt lopen met het opbouwen van uw vermogen Ik zou de volgende risico s wel/niet willen lopen met het opbouwen van mijn vermogen: Omschrijf hieronder waarom u volgens uzelf de bovenvermelde risico s wel of juist niet wenst of kunt lopen Ik zou de bovenstaande risico s wel/niet willen lopen met het opbouwen van mijn vermogen omdat:

4 Uw persoonlijke gegevens Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam Eventuele titels Roepnaam Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer werk Geboortedatum en Plaats Geslacht Rookt u of heeft u eerder gerookt? adres privé adres zakelijk Burgerservicenummer (BSN) Woont u sinds u 15e onafgebroken in Nederland? Hoogst genoten opleiding Man / Vrouw / Gestopt sinds: Ja / nee Uw gezinsgegevens: Alleenstaand Weduwe/ weduwnaar Samenwonend Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden Indien ja, welke huwelijkse voorwaarden heeft u gemaakt? Bent u eerder getrouwd? Indien ja, wat is de datum echtscheiding? Is uw partner eerder getrouwd? Indien ja, wat is de datum echtscheiding? Geregistreerd Partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden Indien ja, welke partnerschapsvoorwaarden heeft u gemaakt? Geregistreerd Partnerschap in gemeenschap van goederen Heeft u een geregistreerd partnerschap gehad? Indien ja, wat is de datum echtscheiding? Heeft u partner een geregistreerd partnerschap gehad? Indien ja, wat is de datum echtscheiding? Hebt u een testament geregeld? Heeft uw partner een testament geregeld? Datum koude uitsluiting beperkte gemeenschap periodiek verrekenbeding finaal verrekenbeding koude uitsluiting beperkte gemeenschap periodiek verrekenbeding finaal verrekenbeding

5 Gegevens van uw partner Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam Eventuele titels Roepnaam Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer werk Geboortedatum en Plaats Geslacht Rookt u of heeft u eerder gerookt? Hoogst genoten opleiding adres privé adres zakelijk Burgerservicenummer (BSN) Woont u sinds u 15e onafgebroken in Nederland? Hoogst genoten opleiding Man / Vrouw / Gestopt sinds: Ja / nee Diploma: Kinderen Voornaam Achternaam Geslacht Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Thuiswonend

6 Gegevens over uw werk Aanvrager Partner Loondienst / Zelfstandig / Freelancer / Anders In welk jaar bent u gestart met werken? Van de laatste 36 weken er 26 gewerkt? Van de laatste 5 jaar er minimaal 4 gewerkt? Sociale uitkering Zo ja, Welke sociale uitkering ontvangt u? Gepensioneerd Beroep Naam werkgever Vestigingsplaats In welke branche is uw werkgever actief? Economische vooruitzichten in deze branche? In dienst sinds Vaste aanstelling Tijdelijk contract tot Intentieverklaring Hoeveel uur werkt u per week? uur uur Naam vorige werkgever 2 Vestigingsplaats Functie Datum in dienst Datum uit dienst Naam vorige werkgever 3 Vestigingsplaats Functie Datum in dienst Datum uit dienst Naam vorige werkgever 4 Vestigingsplaats Functie Datum in dienst Datum uit dienst

7 Zelfstandig / DG-Aandeelhouder Aanvrager Partner Vanaf welke datum? Wat is de naam van uw bedrijf? Wat zijn de bedrijfsactiviteiten? Nummer Kamer van Koophandel Welke rechtsvorm heeft uw bedrijf? Winst uit onderneming / Loon DGA eenmanszaak vennootschap onder firma besloten vennootschap anders nl: 2012: 2013: 2014: lopend jaar: eenmanszaak vennootschap onder firma besloten vennootschap anders nl: 2012: 2013: 2014: lopend jaar: Gegevens over uw inkomen Aanvrager Partner Wat is uw bruto inkomen? Mnd./4wk Mnd./4wk Krijgt u een 13 e maand? Heeft u een bonusregeling? Staat dit bedrag vast? Heeft u een onregelmatigheidstoeslag? Heeft u een overwerkregeling Heeft u nog een ander variabel inkomen? Zo ja, welke? Is dit vast per maand? Verwacht u een wijziging in uw inkomen? Zo ja, wanneer en waarom? Heeft u een uitkering? Zo ja, welke? Tot wanneer? Heeft u een auto van de zaak Zo ja, wat is cataloguswaarde Rijdt u meer dan 500 km per jaar privé? Fiscale bijtelling % % Eigen bijdrage per maand?

8 Bestaande hypotheek op uw woning Aanvrager Partner Heeft u op uw huidige woning een hypotheek? Startdatum hypotheek Wie is de geldverstrekker? Huidig rentepercentage % % Hoelang heeft u de rente vastgezet? jaar tot jaar tot Is de hypotheek destijds hoger ingeschreven? Heeft u nog een andere hypotheek lopen? Waarvoor? Startdatum hypotheek Wie is de geldverstrekker? Huidig rentepercentage % % Hoelang heeft u de rente vastgezet? jaar tot jaar tot Wat is de meest recente WOZ waarde. Wat is de geschatte waarde van uw huis? Bestaande leningen/ kredieten/ Aanvrager Partner verplichtingen Heeft u een persoonlijke lening? Wat is de einddatum van deze lening? Hoeveel bedraagt de hoofdsom? Wat is uw actuele saldo? Wat betaalt u hiervoor per maand? Heeft u een doorlopend krediet? Wat is de einddatum van dit krediet? Hoeveel bedraagt de kredietlimiet? Wat is uw actuele saldo? Wat betaalt u hiervoor per maand?

9 Bestaande leningen / kredieten / verplichtingen Aanvrager Partner Mag u rood staan op uw betaalrekening? Welke bank? Tot welk bedrag mag u rood staan? Hoeveel bedraagt uw actuele roodstand? Zo ja, wat betaalt u hiervoor per maand? Heeft u nog een studielening? Bij welke instantie loopt deze lening? Wat is uw actuele saldo? Wat betaalt u hiervoor per maand? Heeft u een creditcard? Bij welke instantie loopt deze card? Wat is uw actuele saldo? Wat betaalt u hiervoor per maand? Heeft u nog andere leningen lopen? Waar? Zo ja, voor hoeveel is dat in totaal? Heeft u het geleende bedrag besteed aan uw eigen woning? Heeft u ooit een betalingsachterstand gehad? Betaalt u Ex-Partneralimentatie? Bedrag per maand Einddatum Betaalt u Kinderalimentatie? Bedrag per maand Einddatum Hieronder kunt u opmerkingen en aanvullingen kwijt welke van belang kunnen zijn voor uw hersteladvies.

10 Bestaande voorzieningen via de werkgever Aanvrager Partner Heeft u een Pensioenregeling via uw werkgever? Bij welke verzekeraar/pensioenfonds (UPO) Begindatum Pensioendatum Jaarlijkse uitkering op pensioendatum Jaarlijkse uitkering bij overlijden vóór pensioendatum Jaarlijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid Wat is uw eigen bijdrage per maand? Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering via uw werkgever? bij welke verzekeraar Begin datum Einddatum Jaarlijkse uitkering Wat is uw eigen bijdrage per maand? Heeft u een extra overlijdensrisicoverzekering via uw werkgever bij welke verzekeraar Begin datum Einddatum Jaarlijkse uitkering Wat is uw eigen bijdrage per maand? Bestaande voorzieningen vorige werkgever Aanvrager Partner Heeft u een premievrije pensioenregeling via uw vorige werkgever? Bij welke verzekeraar/pensioenfonds (UPO) Begindatum Pensioendatum Jaarlijkse uitkering op pensioendatum Jaarlijkse uitkering bij overlijden vóór pensioendatum Jaarlijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid Heeft u een premievrije pensioenregeling via uw vorige andere werkgever? Bij welke verzekeraar/pensioenfonds (UPO) Begindatum Pensioendatum Jaarlijkse uitkering op pensioendatum Jaarlijkse uitkering bij overlijden vóór pensioendatum Jaarlijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid Op kunt u veel actuele gegevens m.b.t. uw pensioen terugvinden. U kunt hier inloggen met uw Digid.

11 Wat heeft u zelf geregeld Bedrag aanvrager Bedrag partner Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bij welke maatschappij? Wat is het polisnummer? Ingangsdatum verzekering? Einddatum? Wat is het verzekerde bedrag? Wat is de premie per maand? Heeft u een werkloosheidsverzekering? Bij welke maatschappij? Wat is het polisnummer? Ingangsdatum verzekering? Einddatum? Wat is het verzekerde bedrag? Wat is de premie per maand? Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? Zo ja, bij welke maatschappij? Wie is de verzekerde? Wat is het polisnummer? Ingangsdatum verzekering? Einddatum? Wat is het verzekerde bedrag? Wat is de premie per maand? Heeft u een levensverzekering? Zo ja, bij welke maatschappij? Wie is de verzekerde? Wat is het polisnummer? Ingangsdatum verzekering? Einddatum? Verzekerd bedrag? Wat is de premie per maand? Heeft u een pensioenverzekering of rechten uit een eerdere relatie? Zo ja, bij welke maatschappij? Wat is het polisnummer? Ingangsdatum verzekering? Einddatum? Wat is het verzekerde bedrag? Wat is de premie per maand?

12 Vermogen Aanvrager Partner Heeft u een levensloopregeling Hoeveel per maand Wat is uw gespaarde bedrag nu? Waar spaart u voor? Spaart u zelf nog extra? Waar? Hoeveel per maand? Wat is spaarsaldo? Waar spaart u voor? Belegt u? Wat is de totale waarde? Waar? Hoeveel per maand? Waar belegt u voor? Heeft u nog een 2 e woning? Wat is de waarde van deze woning? Andere vermogensbestanddelen? Zo ja, welke? Heeft u wel eens een uitkering uit een levensverzekering ontvangen? Bedrag? Wanneer? Van wie? Hieronder kunt u opmerkingen en aanvullingen kwijt welke van belang kunnen zijn voor uw hersteladvies. Postadres: postbus 1097, 5602 BB Eindhoven - Telefoon Fax Kvknummer AFM vergunningnummer Kifidnummer IBAN Rekeningnummer NL86 INGB BTWidnummer NL B01

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden.

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden. Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden Wij hebben een eerste ruwe inventarisatie van uw gegevens en wensen gemaakt. Omdat wij nu samen naar stap 2 gaan (analyseren en adviseren) is het nodig dat wij nog meer gegevens van u ontvangen. Wilt u

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Mijn persoonlijke gegevens Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de te nemen stappen om uw financiële situatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie