Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te"

Transcriptie

1 Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke financiële beslissing. Dat doe je maar een paar keer in je leven. Daarom is het belangrijk dat een adviseur vooraf uitlegt welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten. Dan weet je waar je mee te maken kunt krijgen. De adviseur moet vooraf uitleggen hoe hij je kunt begeleiden. De volgende zaken moet hij in ieder geval doen: Hij vraagt informatie over jouw persoonlijke situatie. Hij vraagt bijvoorbeeld wat je inkomen is en hoeveel risico je wilt lopen. Hij vraagt ook of je ervaring hebt met hypotheken; Hij legt uit waarom hij een bepaalde hypotheek adviseert; Hij legt uit waarom zijn advies bij je persoonlijke situatie past. Vraag de adviseur om de stappen van het hypotheek adviesproces uit te leggen. Vraag hierbij vooral naar: Het aantal gesprekken en de tijdsverloop van het adviesproces; De benodigde informatie die je zelf moet geven om het proces goed te laten verlopen; Op welke momenten je welke informatie van je adviseur krijgt (bijv. wat kan ik maximaal lenen, wanneer krijg ik inzicht in mijn klantprofiel, welke hypotheek bij jou past, hypotheekofferte). 1b - Heeft de adviseur jou in het eerste adviesgesprek verteld wat hij voor je doet? Dit kan hij bijvoorbeeld doen door het Dienstverleningsdocument met jou te bespreken? Het moet je duidelijk zijn wat de adviseur voor werkzaamheden verricht voor het afsluiten en bemiddelen voor je hypotheek. Voorbeeld: Het regelen van de overlijdensrisicoverzekering welke bij de hypotheek hoort, zit niet altijd in de standaard werkzaamheden. Soms is dit een extra stap en zal de adviseur je hiervoor laten betalen. Bespreek dit met je adviseur aan de hand van het dienstverleningsdocument. Hierin moet precies zijn omschreven wat de adviseur voor je doet. Vraag je adviseur welke kosten er eventueel in rekening worden gebracht voor extra werkzaamheden.

2 1c - Heeft de adviseur jou verteld hoeveel het hypotheekadvies bij hem kost? Dit kan hij bijvoorbeeld doen door het dienstverleningsdocument met jou te bespreken. Het is belangrijk dat je weet hoeveel je hypotheekadvies (ongeveer) gaat kosten en op welke manier je je adviseur kunt betalen: 1. de adviseur rekent per hypotheekadvies een vast bedrag; 2. de adviseur rekent een uurtarief en geeft vooraf aan hoeveel uren hij gemiddeld met een hypotheekadvies bezig is; Vraag de adviseur of hij met een vast bedrag of met een uurtarief werkt en waar dit staat in het Dienstverleningsdocument. Vergelijk eventueel verschillende adviseurs voordat je een keuze maakt. 1d - Heeft de adviseur tijdens het eerste adviesgesprek verteld hoeveel je maximaal kunt lenen? Als je een woning wilt kopen is het belangrijk om op tijd te weten hoeveel je kunt lenen. De adviseur helpt je hierbij. Hij moet op tijd laten weten of je de woning die je wilt kopen ook kunt betalen. Zorg dat in het koopcontract is opgenomen dat je kunt afzien van de koop als je geen hypotheek kunt krijgen. Bespreek met de adviseur op welke datum je niet meer van de koop kunt afzien. Het is dus belangrijk dat je adviseur je voor deze datum laat weten of de bank je een hypotheek kan geven. Geef een kopie van het voorlopige koopcontract, je inkomengegevens en eventuele schuldopgaves aan de adviseur. Bespreek met de adviseur vanaf welke datum de koop definitief is. Vraag aan de adviseur wanneer hij je definitief kan vertellen of je de hypotheek die je wilt ook kunt krijgen. 1e - Heeft de adviseur gevraagd wat je al weet van hypotheken? Dit kan bijvoorbeeld door te vragen of je al eerder een hypotheek hebt afgesloten. Het is voor de adviseur belangrijk om te weten of je iets weet van hypotheken. En of je eerder een hypotheek hebt afgesloten. Je kennis en ervaring of het ontbreken daarvan is belangrijk voor de adviseur. Hij zal daar bij het geven van zijn advies en informatie over hypotheken rekening mee moeten houden. Je moet altijd voldoende informatie bij het advies krijgen en begrijpen wat het advies inhoudt. Vraag aan je adviseur welk beeld hij heeft van je kennis en ervaring. Bespreek met je adviseur hoe hij bij zijn advies rekening heeft gehouden met je kennis en ervaring van hypotheken.

3 1f Hoeveel tijd heeft de adviseur je gegeven om de hypotheekofferte te lezen en om vragen te stellen? De adviseur moet ervoor zorgen dat je de offerte op tijd krijgt. Je moet genoeg tijd krijgen om vragen te stellen over de offerte en om antwoord te krijgen op je vragen. Pas als je antwoord hebt op je vragen, kun je beslissen of je de hypotheekofferte ondertekent of niet. Vraag of je meer tijd kunt krijgen om de offerte goed door te nemen.

4 2 - Financiële positie 2a De adviseur moet je vragen hoe je inkomen is opgebouwd. Welke documenten heeft de adviseur hiertoe bekeken? (meerdere antwoorden mogelijk) jouw salarisstrook een werkgeversverklaring de jaarcijfers van jouw bedrijf van de afgelopen jaren een inkomensverklaring (bijv. van accountant) jouw pensioengegevens- of pensioenoverzicht Je huidige inkomen is belangrijk voor een hypotheekadvies. Hiermee controleert de adviseur of je de hypotheek kunt betalen en kunt blijven betalen. De hypotheek loopt namelijk 30 jaar. Je inkomen bestaat uit verschillende onderdelen. Je adviseur mag alleen rekening houden met de vaste delen van je inkomen. Voor een adviseur is het dus belangrijk te zien welke delen van je inkomen vast zijn. Bij je werkgever kun je een werkgeversverklaring opvragen. Daarop staat welke onderdelen van je inkomen vast zijn. Zorg ervoor dat je adviseur de juiste inkomensgegevens heeft. De adviseur moet weten welk deel van je inkomen vast is en welk deel variabel. Dit kan bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring, jaarcijfers of een inkomensverklaring. 2b - Heeft de adviseur gevraagd of je schulden en vermogen hebt? Voorbeeld van schulden zijn een lopende hypotheek, een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Voorbeeld van vermogen zijn spaargeld, beleggingen of een tweede huis. De adviseur moet altijd vragen of je nog andere leningen hebt. Hij moet rekening houden met het bedrag dat je maandelijks betaalt voor deze leningen. Dit geld kun je namelijk niet uitgeven aan een nieuwe hypotheek. De adviseur moet ook vragen naar je beschikbare vermogen. Je vermogen mag de adviseur in bepaalde situaties gebruiken bij het berekenen van de hoogte van je lening. Heb je vermogen dat je niet zomaar kunt opnemen? Bijvoorbeeld in een deposito, in beleggingen of in een tweede woning? Dan kan de adviseur dat niet gebruiken om te berekenen of je de nieuwe hypotheek kunt betalen. Wanneer je schulden en/of vermogen hebt, geef de adviseur dan een overzicht van die schulden en dat vermogen. Vraag de adviseur opnieuw te berekenen wat je maximale lening kan zijn wanneer hij ook rekening houdt met je schulden en vermogen.

5 2c - Heeft de adviseur gevraagd naar jouw bestaande vermogensopbouwproducten? (bijv. lopende spaarpolissen) Heb je bijvoorbeeld verzekeringen of bankspaarproducten eerder afgesloten voor bijvoorbeeld een hypotheek of voor toekomstvoorzieningen? Dan kunnen deze wellicht mee worden genomen in de nieuwe hypotheek. Laat je adviseur kijken naar alle verzekeringen en aanverwante financiele producten die je in het verleden hebt afgesloten. 2d - Heeft de adviseur met je besproken of je bijzondere uitgaven hebt? Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven voor alimentatie, kinderopvang, medicijnen of een hobby waar je een groot deel van jouw inkomen aan besteedt. Als je de hypotheek hebt afgesloten, moet je voldoende geld overhouden om van te leven. De adviseur moet met je bespreken waar je je inkomen aan besteedt. Heb je maandelijks uitgaven die niet iedereen standaard heeft? Bijvoorbeeld hoge kosten voor zorg of medicijnen, of een dure hobby? Dan moet je adviseur hier rekening mee houden. Wanneer u bijzondere uitgaven hebt, geef de adviseur dan een overzicht van deze uitgaven. Vraag de adviseur opnieuw te berekenen wat uw maximale lening kan zijn wanneer hij ook rekening houdt met uw bijzondere uitgaven. 2e - Heeft de adviseur gevraagd of jouw inkomen in de toekomst zal veranderen? Denk je dat je in de toekomst misschien minder gaat werken? Bijvoorbeeld omdat er kinderen komen? Dan moet je daar nu rekening mee houden. Want wanneer je minder werkt, heb je minder inkomsten. Ook als je eerder wilt stoppen met werken moet je daar nu al rekening mee houden. Je moet daar per slot van rekening geld voor sparen en dat geld kun je dus niet gebruiken voor een nieuwe hypotheek. Ga voor jezelf na of je inkomen in de toekomst minder zal worden. Vraag je adviseur in dat geval of je de hypotheek kunt betalen als je minder gaat verdienen. 2f - Heeft de adviseur gevraagd hoeveel je maximaal per maand wilt uitgeven aan woonlasten? Je adviseur moet berekenen of je je woonlasten kunt betalen en in de toekomst kunt blijven betalen. Heb je zelf een maximum dat je uit wilt geven aan woonlasten? Dan moet de adviseur daar rekening mee houden in zijn advies.

6 2g - Heeft de adviseur precies voorgerekend wat je maximaal kunt lenen? Het is belangrijk te weten wat je maximaal kunt lenen. Je adviseur heeft hiervoor je inkomengegevens en je eventuele schuldenoverzichten voor nodig.

7 3 - Hoogte van de hypotheek 3a Als de adviseur berekent wat je maximaal kunt lenen, gebruikt hij gegevens over jouw inkomen. Heeft hij alleen de vaste onderdelen van jouw inkomen gebruikt? Je huidige inkomen is belangrijk voor een hypotheekadvies. Hiermee controleert de adviseur of je de hypotheek kunt betalen en kunt blijven betalen. De hypotheek duurt immers 30 jaar. Je inkomen bestaat uit verschillende onderdelen. Je adviseur mag alleen rekening houden met de vaste delen van je inkomen. Voor een adviseur is het dus belangrijk te zien welke delen van je inkomen vast zijn. Bij je werkgever kun je een werkgeversverklaring opvragen. Daarop staat welke onderdelen van je inkomen vast zijn. Zorg ervoor dat je adviseur de juiste inkomensgegevens heeft. De adviseur moet weten welk deel van je inkomen vast is en welk deel variabel. Dit kan bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring, jaarcijfers of een inkomensverklaring. 3b - Heeft de adviseur berekend of het hypotheekbedrag dat je wilt lenen lager is dan het bedrag dat je maximaal kunt lenen? Wil je een hypotheek die hoger is dan het bedrag dat je maximaal mag lenen? Dan moet je adviseur uitleggen dat je deze hypotheek niet kunt betalen. Hij moet je dan adviseren een lagere hypotheek te nemen. Hij kan ook bekijken of er bijzondere redenen zijn om af te wijken van het maximum. Krijg je bijvoorbeeld binnenkort een salarisverhoging? En heb je dit op papier staan? Dan kun je een hogere hypotheek krijgen, omdat je maximale hypotheek berekend mag worden op het hogere inkomen. De adviseur mag een goede opleiding of de kans op een betere baan niet gebruiken als redenen om het maximum te verhogen. Dat zijn namelijk geen garanties voor een hoger inkomen op korte termijn. Leen je meer dan je maximaal kunt lenen? Zo ja, vraag je adviseur om uit te leggen waarom hij denkt dat je de lening kunt betalen en ook kan blijven betalen. Vraag hem om dit schriftelijk te doen.

8 4 Aflossen hypotheek 4a Heeft de adviseur met jou besproken dat je voor je hypotheek alleen bij een annuitaire- of lineaire hypotheek belastingaftrek kunt krijgen? Om belastingaftrek te krijgen voor je nieuwe hypotheek, zal je de hypotheek direct moeten gaan aflossen via een annuitair of linear schema. Bespreek dit met je adviseur aan de hand van je bruto-netto maandlastoverzicht. 4b Je kunt op verschillende manieren aflossen: 1. Annuitair; 2. Lineair; Heeft de adviseur je de verschillen tussen deze mogelijkheden uitgelegd? Het is belangrijk dat je de verschillen tussen een annuiteitenhypotheek en een lineaire hypotheek weet. Deze verschillen hebben gevolgen voor je maandlasten. Bespreek dit met je adviseur aan de hand van je bruto-netto maandlastoverzicht.

9 5 Risico s 5a - Heeft de adviseur je de verschillen uitgelegd tussen een vaste rente en een variabele rente die per maand of per kwartaal kan wijzigen? Je kunt de rente voor een korte of een lange termijn vastzetten. De termijn die je kiest, heeft gevolgen voor je maandlasten. Kies je voor een korte termijn? Dan kunnen je maandlasten elke maand anders en dus ook hoger zijn. De adviseur moet goed de verschillen in risico uitleggen bij een vaste rente en een rente die niet vaststaat. Vraag de adviseur om de verschillen in risico uit te leggen tussen een vaste en een variabele rente. Vraag hem ook toe te lichten welk rentetype het beste past bij je persoonlijke situatie. 5b - Heeft de adviseur je een hypotheek met een (gedeelte) variabele renten geadviseerd? Het is belangrijk om te weten of je hypotheek variabele delen heeft. Hierdoor kunnen je maandlasten onverwacht stijgen of dalen. Vraag hiernaar bij je adviseur. 5c - Heeft de adviseur voorgerekend wat de gevolgen voor je zijn als de rente stijgt? De adviseur moet je vertellen wat de gevolgen zijn als de rente stijgt. In zijn advies houdt de adviseur rekening met de betaalbaarheid van de hypotheek. Bijvoorbeeld door rekening te houden met veranderingen in je inkomen. De adviseur moet berekenen hoeveel je extra moet betalen als de rente in de toekomst stijgt. Dat is heel belangrijk als je de rente kort vastzet (bijvoorbeeld 5 jaar) en zeker als je kiest voor een variabele rente. Samen bepaal je dan of je het risico van toekomstige rentestijging wilt lopen. Overweeg om minder te lenen als je het risico van toekomstige rentestijgingen wilt verkleinen. Als je overweegt een variabele rente te nemen of een korte rentevast periode, vraag dan je adviseur om je maandlasten uit te rekenen bij verschillende rentestijgingen. Bespreek of je de daarbij behorende risico s wilt lopen en welke mogelijkheden er zijn om dit risico eventueel te beperken.

10 6 Verzekeren 6a - Heeft je adviseur jouw financiele situatie uitgerekend in de situatie van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid? Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, heeft dit grote financiële gevolgen. Kan je je hypotheek dan nog betalen? De adviseur moet daarom vooraf berekenen hoe het inkomen er dan uitziet. Vraag de adviseur om een berekening van het inkomen en de maandlasten in bovenstaande situaties. 6b - Heeft de adviseur uitgelegd waarom deze optie in jouw situatie passend is? De adviseur moet je uitleggen waarom betaling via een eenmalige koopsom voor je verzekering bij je past. Vraag de adviseur om een berekening van premiebetaling en eenmalige koopsom. Vraag eveneens om uitleg waarom koopsom dus in jouw situatie de meest passende is.

11 7 Oversluiten van hypotheek 7a - Als je jouw hypotheek gaat oversluiten moet de adviseur u de volgende informatie over uw bestaande hypotheek vragen: De hoogte van de hypotheek; De hypotheekvorm; Het rentepercentage; De periode dat je huidige rente nog vaststaat; De periode dat je hypotheek nog loopt. Heeft de adviseur je alle informatie gevraagd die hierboven staat? Dit kan bijvoorbeeld door een overzicht van de bestaande hypotheek te vragen waarop al deze informatie staat. Vaak willen mensen een hypotheek oversluiten omdat ze lagere maandlasten willen. De adviseur moet berekenen of oversluiten zin heeft. Hij moet daarbij rekenen met de bovenstaande vijf onderdelen. Gebruikt de adviseur niet al deze gegevens? Dan klopt de berekening niet en kun je dus de verkeerde beslissing nemen. Let daarom goed op of de adviseur om ál deze gegevens vraagt en gebruikt bij zijn berekening. Hij kan deze gegevens ook overnemen uit je laatste hypotheekoverzicht. Let er vooral op dat je adviseur niet alleen maar je nieuwe maandlasten berekent op basis van het nieuwe rentepercentage, wanneer je lagere maandlasten wilt. Bij oversluiten moet je namelijk boeterente betalen en kosten maken. Deze kosten moet je wel terugverdienen, willen je nieuwe maandlasten echt lager zijn. Zorg dat je adviseur alle informatie heeft om een goed oversluitadvies te kunnen geven. Vraag hem om te laten zien hoe hij je huidige hypotheekgegevens en de kosten van oversluiten heeft gebruikt in zijn berekening. Vraag hem uit te leggen (mede) aan de hand van die berekening waarom het gunstig is om over te sluiten. 7b - Als je je hypotheek gaat oversluiten kost dat geld. De adviseur moet bij het oversluiten rekening houden met de extra kosten. Heeft jouw adviseur rekening gehouden met deze extra kosten? Bij het vergelijken van je huidige hypotheek met een eventuele nieuwe hypotheek is het belangrijk dat alle kosten mee worden genomen. Dus ook de extra kosten. Extra kosten zijn bijvoorbeeld een boeterente voor je huidige hypotheek en afsluitkosten voor je nieuwe hypotheek. De adviseur moet laten zien hoeveel extra kosten je betaalt. Deze kosten maak je tenslotte niet als je je huidige hypotheek gewoon door laat lopen. Vraag de adviseur te laten zien hoe hij rekening heeft gehouden met de extra kosten van oversluiten, zoals boeterente en afsluitkosten. Als deze kosten worden meegeleend in de nieuwe hypotheek, vraag je adviseur dan om uit te leggen wat dit voor gevolgen heeft voor je maandlasten. Wat je meer leent, moet je immers ook aflossen.

12 7c - Heeft jouw adviseur berekend met hoeveel maanden je de extra kosten van het oversluiten hebt terugverdiend? Het is belangrijk dat je de gemaakte kosten voor het oversluiten van de hypotheek binnen de nieuwe renteperiode terugverdient. Vraag de adviseur om een berekening. 7d - Oversluiten is niet altijd noodzakelijk.. Soms kan je ook jouw huidige hypotheek laten aanpassen. Je hoeft dan niet naar een andere hypotheekverstrekker. Dit kan je kosten besparen. Heeft de adviseur dit uitgelegd of voorgesteld? Je kunt je hypotheek ook oversluiten bij je huidige hypotheekaanbieder. Als de rente is gedaald dan is de kans groot dat de rente bij je huidige aanbieder ook is gedaald. De adviseur moet altijd kijken naar de mogelijkheden bij je huidige hypotheekverstrekker. Dit kan een voordeel hebben. Zo blijven de extra kosten, zoals afsluitkosten, bijvoorbeeld beperkt. Ook de boeterente kan lager zijn. Een ander voordeel is dat je je verzekeringen niet mee hoeft te nemen naar een nieuwe aanbieder. Vraag de adviseur om ook een offerte op te vragen waarbij je huidige hypotheek wordt aangepast aan je nieuwe wensen. Of neem zelf contact op met je huidige hypotheekverstrekker. Als je een hogere hypotheek wilt, vraag dan je adviseur ook voor te rekenen wat je nieuwe maandlasten zouden zijn wanneer je een tweede hypotheek afsluit bij je huidige hypotheekverstrekker.

13 8 Hypotheken en belastingen 8a - De hypotheekrente kun je maximaal 30 jaar aftrekken van de belastingen. Bovendien is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken per 1 janauri 2013 alleen aftrekbaar als je je hypotheek direct maandelijks gaat aflossen met een annuiteitenhypotheek. De aftrek is dus beperkt. Heeft de adviseur dit met je besproken? De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar van de belasting. De adviseur moet je dit verteld hebben. Ook moet de adviseur je verteld hebben tot wanneer je aftrek hebt op je hypotheek. Als je de rente niet meer mag aftrekken, zullen je maandlasten stijgen. Je kunt dit ook zien in een lastenoverzicht dat bij uw hypotheekadvies en -offerte zit. Tip / hoe kunt u dit vragen? Vraag je adviseur hoe lang je de hypotheekrente af kunt trekken en wat dit betekent voor je maandlasten. 8b - Heeft de adviseur laten zien wat jouw netto woonlasten zijn als je met pensioen bent? Als je je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je inkomen veranderen en zal dus ook de aftrek op je hypotheekrente veranderen. Dit heeft gevolgen voor de maandlasten. Tip / hoe kunt u dit vragen? Vraag de adviseur om een berekening. Dit kan hij maken aan de hand van je pensioenoverzicht. 8c - Bepaalde kosten die u maakt voor het afsluiten van een hypotheek zijn éénmalig aftrekbaar van de belasting. Heeft de adviseur verteld welke kosten éénmalig aftrekbaar zijn? Als je een hypotheek afsluit, maak je kosten. Sommige kosten zijn éénmalig aftrekbaar van de belastingen. Bijvoorbeeld: Afsluitkosten Notariskosten over de hypotheekakte Taxatiekosten Kosten voor inschrijven in het kadaster Kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie Bouwrente nadat je de koopakte hebt ondertekend Makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten notaris betreffende de koopakte zijn niet aftrekbaar. De adviseur moet je uitleggen welke kosten aftrekbaar zijn en welke niet. Deze kosten mogen alleen in het eerste jaar in de berekening terugkomen. Vraag uw adviseur om een overzicht van de kosten die je éénmalig mag aftrekken. Deze kan je gebruiken als je belastingaangifte doet. Vraag je adviseur ook om aan te geven welke gevolgen dit heeft voor uw maandlasten in het eerste jaar.

14 8d - De hypotheekrente is alleen aftrekbaar als je de hypotheek gebruikt voor je huis. Gebruik je een deel van de hypotheek ergens anders voor? Dan mag je de rente over dat deel niet aftrekken. Heeft de adviseur uitgelegd in welke gevallen de hypotheekrente aftrekbaar is? Het kan zijn dat je je hypotheek niet helemaal gebruikt voor je huis. Maar bijvoorbeeld ook om persoonlijke leningen af te lossen of een koopsom voor een verzekering te betalen. Of om nieuwe meubels of een auto te kopen. De hypotheekrente over dat deel van de hypotheek is niet aftrekbaar. Als dit het geval is dan heeft dit gevolgen voor je maandlasten. Je krijgt dan over een deel van de rente geen aftrek. De adviseur moet je dan in de berekening kunnen laten zien dat de rente maar voor een deel aftrekbaar is. Vraag de adviseur of de hypotheekrente die je betaalt volledig aftrekbaar is. Vraag vooral wat het betekent voor je maandlasten, als je bijvoorbeeld een deel van de hypotheek gebruikt voor andere zaken dan de aankoop van je huis. Vraag hem naar een lastenoverzicht waarmee hij je laat zien wat de netto maandlasten zijn wanneer er rekening is gehouden met het niet aftrekbaar zijn van een deel van de rente. 8e - Fiscale regels rondom hypotheken kunnen in de toekomst wijzigen. Heeft de adviseur je hierop attent gemaakt? De voorwaarden voor de hypotheekrente-aftrek zijn per 1 januari 2013 veranderd. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staan ook nog andere plannen voor de hypotheekrente-aftrek maar die gaan pas in 2014 in. Vraag de adviseur wat hij weet over de aangekondigde wijzigingen.

15 8f - Als je overwaarde hebt moet je rekening houden met de bijleenregeling. Door deze regeling kan het zijn dat een deel van je nieuwe hypotheek niet aftrekbaar is. Heeft de adviseur je uitgelegd wat de gevolgen van de bijleenregeling voor je zijn? Heb je overwaarde in je huis? Of heb je de afgelopen 5 jaar een huis met winst verkocht? Dan geldt de bijleenregeling voor je. Door deze regeling mag je de overwaarde alleen gebruiken om een ander huis te kopen. Gebruik je de overwaarde voor iets anders? Dan krijg je geen hypotheekrenteaftrek over dat deel. De adviseur moet eerst bepalen of de bijleenregeling voor je geldt. Dit kan hij doen door te kijken of je overwaarde hebt in je huis. Hij moet ook kijken of je de afgelopen 5 jaar winst hebt gemaakt toen je een huis verkocht.

16 9 Productinformatie 9a - Hypotheekverstrekkers kunnen verschillende voorwaarden hebben. Deze voorwaarden kunnen een hypotheek voor u aantrekkelijk maken of juist niet. Heeft de adviseur je de verschillen in voorwaarden uitgelegd? Als je de hypotheken van verschillende aanbieders vergelijkt moet je goed naar de voorwaarden van de hypotheek kijken. Sommige hypotheken blijken extra te kosten in bepaalde situaties. Voorbeelden van belangrijke voorwaarden zijn: Een verhuisregeling; Een boeterente bij oversluiten of verhuizing; Hoelang de rente uit de offerte geldig is; Het verplicht openen van een betaalrekening waarop je salaris wordt gestort. De adviseur moet je de verschillen in deze voorwaarden uit kunnen leggen. Vraag je adviseur naar de belangrijkste voorwaarden van de hypotheek die hij adviseert. Vraag ook naar de verschillen in voorwaarden van de aanbieders. Laat je adviseur uitleggen welke voorwaarden voor je belangrijk zijn. 9b - De rente van de hypotheek die je gaat afsluiten kan veranderen in de periode tussen het tekenen van de offerte en het tekenen van de akte bij de notaris. Op het moment dat je gaat tekenen bij de notaris, kan de rente dus hoger of lager zijn dan de rente die in de offerte staat. Heeft de adviseur je uitgelegd welke rente je moet betalen als de rente verandert voordat je hebt getekend bij de notaris? De rente kan dalen en stijgen. Ook in de periode nadat je de offerte hebt getekend en voordat je de stukken bij de notaris gaat tekenen. In de offerte staat meestal welke rente je in zo n situatie krijgt. Dat kan de laagste rente zijn. Maar dat kan ook de rente uit de offerte zijn. Dit kan nogal een verschil zijn. De adviseur moet uitleggen welke rente je betaalt als de rente verandert nadat je de offerte hebt getekend. Vraag aan je adviseur welke rente je moet betalen als de rente stijgt voordat je bij de notaris hebt getekend. 9c - Vaak geldt voor een hypotheek een verhuisregeling. Dat betekent dat je de lopende hypotheek onder dezelfde voorwaarden kunt meenemen als je gaat verhuizen. Heeft de adviseur je uitgelegd of dit ook geldt in je situatie? Bij een verhuisregeling kun je je hypotheek meenemen naar een nieuw huis. Dit kan voordelig zijn. Bijvoorbeeld wanneer je een lage rente hebt. Een nieuwe hypotheek bij een andere aanbieder kan meer kosten. Eventueel moeten de lopende levensverzekeringen en/of overlijdensrisicoverzekeringen aan de nieuwe geldverstrekker worden verbonden. De adviseur moet uitleggen of je huidige hypotheek een verhuisregeling heeft.

17 Tip / hoe kunt u dit vragen? Vraag je adviseur of je je huidige hypotheek mee kunt nemen als je verhuist. En of het voordelig is om de hypotheek mee te nemen. En vraag hem ook of de hypotheek die hij adviseert een verhuisregeling heeft. Zo niet, vraag hem dan waarom hij een hypotheek adviseert die zo n regeling niet heeft. 9d - Voordat je de hypotheekofferte tekent, moet de adviseur je schriftelijke productinformatie geven. Heeft de adviseur je de schriftelijke productinformatie gegeven? Bij de hypotheekofferte hoort ook informatie over de hypotheek en over de aanbieder. Je vindt deze informatie bijvoorbeeld in: De algemene voorwaarden en hypotheekvoorwaarden De folder van de hypotheek De financiële bijsluiter De adviseur moet je deze informatie ruim op tijd geven. Je hebt dan nog voldoende tijd, voordat je de offerte tekent, om de adviseur nog vragen te stellen.

18 10 Schriftelijke informatie 10a - Welke informatie heb je schriftelijk ontvangen? Het is belangrijk dat je alle relevante informatie ontvangt. Alleen dan kan je een goede keuze maken. Overzicht persoonlijke informatie die gebruikt is voor het advies Berekening benodigde hypotheek Berekening bruto / netto maandlasten Berekening verzekerde bedragen bij overlijden / arbeidsongeschiktheid / werkloosheid Rentevergelijking verschillende aanbieders Adviesbrief (onderbouwing hypotheekkeuze) Brochure(s) en productinformatie Hypotheekofferte en voorwaarden Vraag de adviseur om de ontbrekende documenten. 11 Advies op maat 11a - De hypotheekadviseur heeft je geadviseerd. Heeft hij duidelijk verteld en gemotiveerd waarom het advies past bij jouw situatie? Zorg dat je altijd begrijpt welk advies je krijgt en waarom dit advies bij u past. Stel extra vragen aan de adviseur als de overwegingen van het advies onvoldoende duidelijk zijn en laat het je anders nogmaals uitleggen of vraag om een schriftelijke toelichting. Teken pas als je het advies volledig begrijpt. Vraag de adviseur om toe te lichten waarom de geadviseerde hypotheek bij je situatie past.

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Hypotheken VRIELING A D V I E S G R O E P Vrieling Hypotheken Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslissing.

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? 9 Wij zijn uw bank. 5 x 5 2 Prettig wonen zoals u dat wilt U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige woning in het centrum, een vrijstaand huis

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat

STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat Onze werkwijze is gericht op een goed passend advies. In alle fasen staat uw belang centraal. Ons

Nadere informatie

Hypotheekadvies van ZO hypotheken

Hypotheekadvies van ZO hypotheken Hypotheekadvies van ZO hypotheken Voor meer informatie over ons dienstverleningsdocument verwijzen wij u graag naar onze website www.zo.nl of raadpleeg uiteraard uw adviseur Waar beginnen we? Een nieuwe

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Oriëntatierapport Lenen & Wonen

Oriëntatierapport Lenen & Wonen Oriëntatierapport Rabobank Samenvatting: U kunt lenen: 335.100 U heeft nodig: 292.500 U betaalt per maand voor deze lening: 1.060 Dit is de gemiddelde netto maandlast in het eerste jaar voor de lening

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Tarieven Hypotheek Menu De aanpak van de Vries en Partners BV Stap 1: Intake Stap 2: Oriëntatie en algemene informatie Stap 3: Advies op maat Stap 4: Offerte aanvragen

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Het lenen van een groot bedrag is een belangrijke beslissing. Neem daarom de tijd om onze vragen goed te beantwoorden. Dan kunnen wij u ook goed adviseren en dat is in uw belang.

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Zijn uw inkomsten gewijzigd, wilt u verbouwen of past uw huidige hypotheekvorm niet meer bij uw wensen? Een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken. Als blijkt dat

Nadere informatie

Oriëntatierapport Lenen & Wonen

Oriëntatierapport Lenen & Wonen Oriëntatierapport Rabobank Samenvatting: U kunt lenen: 590.850 U heeft nodig: 585.000 U betaalt per voor deze lening: 1.588 Dit is de gemiddelde netto last in het eerste jaar voor de lening van 585.000.

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Lenen Terugbetalen Rente Woonverzekeringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Pagina Een hypotheek 3 Stappenplan 3 Lenen 4 De Budget Hypotheek 4 De DrieSterrenHypotheek 4 De Nieuwbouw Hypotheek 4 Bent

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Actievoorwaarden. Hypotheek oversluiten een dure grap? SNS helpt een handje

Actievoorwaarden. Hypotheek oversluiten een dure grap? SNS helpt een handje Actievoorwaarden Hypotheek oversluiten een dure grap? SNS helpt een handje Heb je een hypotheek en wil je profiteren van lage hypotheekrente, dan kan je hypotheek oversluiten een manier zijn. SNS heeft

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Zo sluit je jouw hypotheek af

Zo sluit je jouw hypotheek af 1 Zo sluit je jouw hypotheek af Van droomwoning naar werkelijkheid Een publicatie van 2 In dit ebook Een huizenjacht is vaak genieten geblazen. Lekker wegdromen bij het idee van je eerste ontbijtje in

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Oriëntatierapport Lenen & Wonen

Oriëntatierapport Lenen & Wonen Oriëntatierapport Rabobank Samenvatting: U kunt lenen: 327.800 U heeft nodig: 292.500 U betaalt per voor deze lening: 613 Dit is de gemiddelde netto last in het eerste jaar voor de lening van 292.500.

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (origineel, vast dienstverband of jaarcontract met intentieverklaring)

Werkgeversverklaring (origineel, vast dienstverband of jaarcontract met intentieverklaring) Jouw checklist Persoonlijk Geldig identiteitsbewijs (origineel; paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) Uitreksel BKR (optioneel) Inkomen Salarisstrook (kopie, over de afgelopen drie maanden) Werkgeversverklaring

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen. Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten

Je Hypotheek in 7 stappen. Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Je Hypotheek in 7 stappen Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Geschreven door Simone Kamberg Bijna alle Nederlanders blijven, nadat ze een hypotheek hebben afgesloten, bij dezelfde hypotheekverstrekker. Op dit moment, met het huidige extreem

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie