Wat kun je verwachten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kun je verwachten?"

Transcriptie

1 Wat kun je verwachten? Urenverdeling V4: 3 uur per week V5: 3 uur per week V6: 3 uur per week Overhoringen Minimaal 2 overhoringen per periode (weging varieert) Weging Proefwerk: 3-4x (in april: 6x!) SO: 1-2x SE V5: 1x SE in april V6: 2x SE 1

2 Wat gaan we doen in 3 VWO? Zowel algemene economie als bedrijfseconomie Hoe werkt een bank? Hoe werkt het Nederlandse belastingstelsel? Lenen, sparen en beleggen Albert Heijn en de vier P s Reclamefilmpjes NV of BV? Het jaarverslag Wit of zwart werken? De arbeidsmarkt 2

3 Drie regels! Boek meenemen Ik verwacht dat je je boek meeneemt Met schrift, mapje, collegeblok, etc! 2 e keer vergeten = melden Mobiele telefoon NIET! Innemen = 16:30 ophalen bij de administratie Huiswerk maken We maken veel opdrachten in de les Af en toe zul je huiswerk moeten maken Huiswerk wordt gecontroleerd 2 e keer niet gemaakt = melden bij afdelingsleider 3

4 Economie 4

5 5

6 Wat moest Theo Maassen op school leren? Kennis verwerven Economie is de wetenschap die de mensheid bestudeert in zijn streven naar welvaart Menselijk gedrag... moeilijk te voorspellen! Geld? 6

7 Wat gebeurde er in de zomervakantie? De wetenschap Kennis verwerven 7

8 De mensheid Vier grote groepen (of: spelers in het 1. Consumenten rollenspel!) 2. Producenten 3. Overheid 4. Buitenland 8

9 De welvaart Meer dan geld... 9

10 De welvaart Meer dan geld... Photoshop? Bruto Nationaal Geluk Het is tijd voor een andere kijk op welvaart. Cijferfetisjisme vertroebelt de blik op de toekomst. Van alles meer produceren levert voor korte tijd mooie groeicijfers op, maar op termijn een uitgeputte aarde. Nobelprijswinnaars en regeringen werken daarom aan een bredere definitie van welvaart, die welzijn, gezonde levensjaren en milieubehoud meeweegt: het Bruto Nationaal Geluk in plaats van het Bruto Nationaal Product Bron: verkiezingsprogramma 2010, GroenLinks 10

11 De welvaart Meer dan geld... Welvaart in enge zin Welvaart in ruime zin Materiële welvaart Materiële en niet-materiële zaken Beperkte blik op de wereld: geld Veel gebruikte maatstaf Inkomen Bruto Binnenlands Product (BBP) Kwantiteit en kwaliteit van de behoeftebevrediging Kwaliteit, bijvoorbeeld Van onderwijs en gezondheidszorg Vrije tijd Veiligheid Milieu Niet (altijd) te meten 11

12 In het streven naar welvaart, moeten we keuzes maken vanwege schaarste Behoeften (wensen) Gezinnen Middelen 1.950,- netto in de maand

13 Keuzes maken is moeilijk 13

14 Vandaag: de economie van een land Consumenten Producenten De markt Bijvoorbeeld Goederenmarkt Arbeidsmarkt Vermogensmark t Overheid 14

15 Jan Modaal Otto Normalverbraucher Average Joe 15

16 Jan Modaal is de benaming voor een werknemer met een doorsnee inkomen, een gemiddelde consument Hij heeft een koophuis, een vrouw en 1.8 kinderen Jan Modaal wordt graag gebruikt door politici 16

17 1. Consumenten Een paar kenmerken van Jan Modaal... Na belasting: 1.950,- per maand Wat verdient Jan Modaal gemiddeld per jaar? ,- ( 2.750,- per maand) Jan Modaal heeft een hypotheek. Hoe groot is zijn hypotheekschuld gemiddeld? ,- Hoeveel spaart Jan Modaal gemiddeld per maand? 216,- 17

18 1. Consumenten consumeren Economie = keuzes maken vanwege schaarste Behoeften (wensen) Consumenten consumeren Consumenten kopen goederen en diensten waar ze behoefte aan hebben Middelen 1.950,- netto in de maand

19 1. Consumenten consumeren Twee soorten goederen Consumeren Primaire goederen Secundaire goederen Deze goederen voorzien in de eerste levensbehoeften Voorbeelden Eten Water Huisvesting Alle andere (luxe) goederen die voorzien in secundaire behoeften Voorbeelden ipad Make-up Auto 19

20 1. Consumenten consumeren Let op: diensten zijn ook goederen! Goederen Diensten Stoffelijke consumptiegoederen Onstoffelijke consumptiegoederen Voorbeelden Een fiets Een schoolboek Een pak koffie Etc. Voorbeelden Een taxirit Advies van een advocaat 20

21 2. Producenten produceren Het productieproces De Aviko frietfabriek in Steenderen (vlakbij Wolkenland!) Grondstof Omzet Hulpstof Elektriciteit Water Arbeid Loon Gezinnen 21

22 2. Producenten produceren Het productieproces Grondstof Omzet Hulpstof Elektriciteit Water Arbeid Loon Lening Rente Gebouw Huur Grond Pacht Ondernemerschap Winst Gezinnen Banken Eigenaar van de gebouwen Grondbezitter De eigenaar 22

23 2. Producenten produceren Vier productiefactoren Grondstof Omzet Hulpstof Elektriciteit Water Arbeid (Geld) (Reëel) + Natuur kapitaal kapitaal Ondernemerschap Gezinnen Banken Eigenaar van de gebouwen Grondbezitter De eigenaar 23

24 3. De overheid: de grote herverdeler van inkomens Ontvangsten: belasting en premies De overheid Uitgaven: uitkeringen en subsidies De grote herverdeler van inkomens 24

25 Samengevat de economie van een land Consumenten Producenten De markt Bijvoorbeeld Goederenmarkt Arbeidsmarkt Vermogensmark t Overheid 25

26 26

27 De historie van geld Arbeidsverdeling Zelfvoorziening Arbeidsverdeling (Super-) specialisatie Mensen produceren zelf om in hun eigen behoeften te voorzien Geld bestaat nog niet Behoeften nemen toe en het wordt onmogelijk om alles zelf te maken Er ontstaat arbeidsverdeling: het maken van producten wordt verdeeld over verschillende mensen Bakker, slager, etc. Er ontstaat 27 ruilhandel De arbeidsverdeling blijft doorgaan Er is sprake van extreme specialisatie Bijvoorbeeld: het vastlijmen van het scherm van een iphone is een beroep

28 De historie van geld Arbeidsverdeling leidt tot ruilhandel Directe ruil Indirecte ruil Ruilen in natura Een ruil waar geen geld aan te pas komt Goederen worden geruild tegen goederen Problemen Ik wil een biefstuk maar heb geen brood Ik wil volgende week biefstuk maar heb vandaag een brood Een ruil waarbij een algemeen aanvaard ruilmiddel gebruikt wordt (nu: geld!) 28

29 De historie van geld Ruilhandel: van schelpen naar giraal Schelpen Edelmetaal geld Chartaal geld Giraal geld Gebruikt als één van de eerste ruilmiddelen Ander voorbeeld: zout Goud als bekendste voorbeeld Waardevast Niet na te maken Stoffelijk geld: munten en bankbiljetten Uitgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandse Bank (DNB) Gouden standaard: geld direct inwisselbaar voor goud Onstoffelijk geld: bankrekening Verschillende manieren om elektronisch te betalen Pinnen Chippen Internet en telefoon Creditcard 29

30 ING maakt ,- winst in februari 2011, 30

31 Hoe werkt een bank eigenlijk? Spaarders Leners Lage rente Hoge rente Spaargeld Lening Winst voor de bank 31

32 Getallenvoorbeeld 1 huishouden spaart en 1 huishouden Spaarders leent Leners 2% 6% 2.000, ,- Winst = opbrengst kosten = = 80 32

33 Getallenvoorbeeld Een heel land spaart en een heel land Spaarders leent Leners 2% 6% , ,- Winst = opbrengst kosten = =

34

35 Wat doet Jan Modaal met zijn inkomen? Jan Modaal 1. Uitgeven Huishoudgeld Vaste lasten Reserveringsuitgaven 2. Sparen (als hij nog geld overhoudt) ,- per jaar 2.750,- per maand Na belasting: 1.950,- per maand 3. Lenen (als hij te weinig heeft!) 35

36 Vandaag: lenen Spaarders Leners Lage rente Hoge rente Spaargeld Lening Winst voor de bank 36

37 Waarvoor lenen mensen geld? Vaak gekocht met geleend geld Duurzame goederen Niet-duurzame goederen Goederen die vele jaren meegaan Goederen die in één keer gebruikt worden Let op: duurzaam wordt tegenwoordig ook veel gebruikt als gezond leefmilieu 37

38 Hoe werkt lenen bij een bank? Stap 1: Aanvraag GESCHIKT ONGESCHIKT Jan Modaal wil geld lenen voor een nieuwe auto Aanvraag Controle bij Bureau Krediet Registratie (BKR in Tiel) GESCHIKT ONGESCHIKT Op basis van inkomen Jan Modaal Stap 2: Lenen = betalen Rente Aflossen 38

39 Twee belangrijke begrippen Kijk mee naar het voorbeeld op bladzijde 41 Rente betalen Aflossen Vergoeding die jij betaalt aan de bank voor het lenen van geld Het geleende geld terugbetalen aan de bank 39

40 Twee soorten leningen Lening zonder onderpand (consumptief krediet) Lening met onderpand (hypotheek) Voor aanschaf (duurzame) consumptiegoederen Hoge rente want de bank heeft weinig zekerheid (2011: 9-15%) Voor aanschaf huis / bedrijfspand Lagere rente want de bank heeft onderpand (huis, bedrijfspand) als zekerheid (2011: 3-5%) Voorbeelden van geldgevers: Voorbeelden van geldgevers 40

41 Vijf vormen van consumptief krediet Hoogte lening afhankelijk van inkomen 1. Persoonlijke lening 2. Doorlopend krediet 3. Salariskrediet 4. Kopen op afbetaling 5. Huurkoop Kenmerken Consument ontvangt in een keer het geleende bedrag voor 1. een vaste periode Maandelijkse rente en aflossing Aflossing kan niet opnieuw worden opgenomen Consument krijgt een bepaalde kredietlimiet en mag vrij opnemen tot de 1. limiet Er wordt alleen rente betaald over opgenomen bedragen Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen 1. Rood staan op de betaalrekening waar salaris gestort wordt Kredietlimiet meestal maximaal 2.500,- Betaling van consumptiegoed in termijnen Koop nu en betaal 1. volgend jaar Koop op afbetaling: consument meteen eigenaar Huurkoop: consument 41 pas eigenaar na Rente per jaar Reclame: 1. 5% Werkelijk: 8-15% Reclame: 1. 5% Werkelijk: 8-15% 8-15% Max. 15% Tot een aantal jaar geleden: max. 28%

42 Vorige les: twee soorten leningen Lening zonder onderpand (consumptief krediet) Lening met onderpand (hypotheek) Voor aanschaf (duurzame) consumptiegoederen Hoge rente want de bank heeft weinig zekerheid (2011: 9-15%) Voor aanschaf huis / bedrijfspand Lagere rente want de bank heeft onderpand (huis, bedrijfspand) als zekerheid (2011: 3-5%) Voorbeelden van geldgevers: Voorbeelden van geldgevers 42

43 consumptief krediet Hoogte lening afhankelijk van Kenmerken inkomen Rente per jaar 1. Persoonlijke lening 2. Doorlopend krediet 3. Salariskrediet 4. Kopen op afbetaling 5. Huurkoop Consument ontvangt in een keer het geleende bedrag voor 1. een vaste periode Maandelijkse rente en aflossing Aflossing kan niet opnieuw worden opgenomen Consument krijgt een bepaalde kredietlimiet en mag vrij opnemen tot de 1. limiet Er wordt alleen rente betaald over opgenomen bedragen Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen 1. Rood staan op de betaalrekening waar salaris gestort wordt Kredietlimiet meestal maximaal 2.500,- Betaling van consumptiegoed in termijnen Koop nu en betaal 1. volgend jaar Koop op afbetaling: consument meteen eigenaar Huurkoop: consument 43 pas eigenaar na Reclame: 1. 5% Werkelijk: 8-15% Reclame: 1. 5% Werkelijk: 8-15% 8-15% Max. 15% Tot een aantal jaar geleden: max. 28%

44 Vraag: welke soort consumptief krediet wordt in deze ING reclame beschreven? ek 44

45 Vraag: welke soort consumptief krediet wordt in deze ING reclame beschreven? 45

46 Vraag: voor welk type consumptief krediet wordt hier reclame gemaakt? Geld lenen kost geld. Effectieve jaarrente van 15% 46

47 Gespreid betalen Betalen in termijnen Delen door 10, slim gezien! Geniet nu van uw aankoop en kies ervoor om te betalen in tien maanden! Zullen we het even voorschieten? 47

48 Kopen op afbetaling is duur, heel duur! Waarde: 1.000,- Jan Modaal betaalt voor de TV: 1.610,- (35 x 46,-) 48

49 Voor het komende proefwerk krijgt iedereen een voldoende * *Als hij / zij meer dan 8 vragen goed beantwoordt 49

50 Gespreid betalen Gespreid betalen kan natuurlijk ook. Door gespreid te betalen kun je zelf bepalen of je het artikel in bijvoorbeeld 3, 5 of 10 stappen terugbetaalt. Handig als dat je toevallig even beter uitkomt. Zo werkt het Je regelt alles vanuit huis op wehkamp.nl. Je kunt op ieder moment van de dag je persoonlijke koopruimte bekijken Je zit nergens aan vast. Je bepaalt grotendeels zelf je maandbedrag. Boetevrij, zonder vervelende verrassingen Rente en kosten De rentevergoeding is vast en bedraagt 1.171% per maand. Dit komt overeen met een effectieve rente van 15% op jaarbasis. Er zijn geen verdere bijkomende kosten. 50

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Gratis Geldgids in 1-2-3

Gratis Geldgids in 1-2-3 Gratis Geldgids in 1-2-3 Deze Gratis Geldgids in 1-2-3 maakt u wegwijs in de wereld van het krediet. Veel mensen lenen een bedrag bij een kredietmakelaar. Daarna betalen ze de lening maandelijks terug.

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Deze tekst is geschreven door Karin Lassche en is een voorbeeld van werk uit haar portfolio. Voor meer informatie: www.karinlassche.

Deze tekst is geschreven door Karin Lassche en is een voorbeeld van werk uit haar portfolio. Voor meer informatie: www.karinlassche. Welke hypotheek past bij jou? GROOT GELD Voor de aankoop van een huis heb je veel geld nodig. Geldschieters bieden allerlei mogelijkheden om zo n groot bedrag te lenen in de vorm van een hypotheek. Welke

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Als ondernemer weet u kansen te benutten, en met een goed idee gaat u direct

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag?

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag? Eindtoets hoofdstuk 1 Kopen doe je zo (CONSUMEREN) 1.3 Ik spaar, leen en beleg mijn geld 1 REDENEN OM TE SPAREN Hier staan zes mensen die sparen: Linda zet geld opzij voor haar vakantie Roy belegt in aandelen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

De grootste financiële beslissing in een mensenleven

De grootste financiële beslissing in een mensenleven De grootste financiële beslissing in een mensenleven 1 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens Bron: NMa 2 170.000,- De gemiddelde grootte van een hypotheek in Nederland

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Zo maak je een spreekbeurt over geld

Zo maak je een spreekbeurt over geld Zo maak je een spreekbeurt over geld Veel succes! Uittrekselsheets De bank FUN Het ontstaan van de euro SPAAR- TIPS Het eerste geld HOE Test je klas Spreekbeurttips TIPS Spreekwoorden Sparen en lenen Goed

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 25 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 25 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 vrijdag 25 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Module 4: concept. nieuwe economie

Module 4: concept. nieuwe economie Module 4: concept nieuwe economie Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module geldt een Creative Commons

Nadere informatie