FD (i) Leningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FD0578 0305(i) Leningen"

Transcriptie

1 FD (i) Leningen

2 Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan toe bent. Heeft u een vraag of heeft u ons snel nodig? Bij ons krijgt u meteen een deskundige aan de telefoon. Ook via internet is het zo geregeld. Direct resultaat dus. Inhoud Onze leningen 2 Doorlopend Krediet 2 Persoonlijke Lening 3 Hoeveel kunt u lenen 4 Fiscale aspecten en spelregels BKR 5 Snel te regelen 6 Meest gestelde vragen 7 OHRA Bank, Rijksweg West 2, 6842 BD Arnhem Postbus 40004, 6803 GD Arnhem OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg

3 Onze leningen Kies uit 2 soorten leningen Onze leningen zijn interessant vanwege de lage rente - OHRA kent zelfs één van de laagste rentetarieven van Nederland. En ze zijn heel snel en gemakkelijk aan te vragen. U kunt geld lenen voor bijvoorbeeld een auto, een keuken, een ver- bouwing of om uw te dure bestaande lening, leasecontract, creditcard of winkelpassen voordelig over te sluiten. Bij ons kunt u daarvoor altijd een aantrekkelijke lening vinden in de vorm van ons Doorlopend Krediet of onze Persoonlijke Lening. Doorlopend Krediet Deze kredietvorm is vooral handig om steeds een financiële reserve achter de hand te hebben. Ons Doorlopend krediet kent de volgende voordelen: Standaard maandbedrag is 2% van de kredietlimiet. Andere maandbedragen zijn op aanvraag mogelijk. U kunt onbeperkt boetevrij versneld aflossen. Het rentetarief is variabel. De looptijd is afhankelijk van de bedragen die u opneemt en aflost. U kunt de afgeloste bedragen direct weer opnemen. U bepaalt zelf of u het risico van overlijden wilt afdekken. Eenvoudige werkwijze U komt met OHRA uw kredietlimiet (oftewel uw maximale leenbedrag) overeen. Tot die kredietlimiet kunt u vrij opnemen en aflossen. U bepaalt zélf wanneer en hoeveel geld u opneemt. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Pas als u geld opneemt, gaat u uw maandbedrag, bestaande uit rente en aflossing, betalen. Voorwaarden Tot uw 65 e jaar kunt u een doorlopend krediet afsluiten (dit moet voor uw 70 e verjaardag zijn afgelost). U heeft geen leningen (gehad) met een betalingsachterstand. U heeft een inkomen uit vast dienstverband. 2

4 Persoonlijke Lening Bij deze vorm van lenen weet u precies waar u aan toe bent: U leent een bedrag ineens. De looptijd wordt vooraf vastgesteld. De rente blijft gedurende de hele looptijd gelijk. U betaalt elke maand een vast bedrag (= rente en aflossing). Aan het eind van de looptijd is uw lening afgelost. U bepaalt zelf of u het risico van overlijden wilt afdekken. Voorwaarden Uw persoonlijke lening moet bij ons voor uw 70 e verjaardag zijn afgelost. U heeft geen leningen (gehad) met een betalingsachterstand. U heeft een vast inkomen. Check direct onze lage rente! Op de bijgesloten tarievenkaart vindt u de rentetarieven van ons Doorlopend Krediet en onze Persoonlijke Lening. Op onze internetsite staan de meest actuele tarieven. 3

5 Hoeveel kunt u lenen Tip Ons advies Het bedrag dat u bij ons kunt lenen is afhankelijk van uw netto inkomen enerzijds en uw maandelijkse uitgaven anderzijds. Ga voor uzelf na of het maandbedrag dat u gaat betalen past binnen uw uitgavenpatroon. Weet u hoeveel u maximaal wilt lenen, dan kunt u daarna ook uw maandbedrag berekenen. Direct berekenen. Op kunt u direct berekenen hoeveel u maximaal kunt lenen. Voordelig oversluiten Heeft u nu een lening elders? Kijk dan snel op en bereken hoeveel geld u kunt besparen door uw te dure leningen, leasecontracten, creditcards en winkelpassen over te sluiten naar het Doorlopend Krediet. Oversluiten naar OHRA is heel eenvoudig en gaat als volgt: - Vul de aanvraag in op internet. - Direct daarna ontvangt u een bericht of uw aanvraag geaccepteerd is. - Print het contract dat in de is meegezonden uit en onderteken het. - Stuur het ondertekende contract samen met de gevraagde stukken naar OHRA. - Wij regelen alles voor u en lossen uw lopende schulden af. 4

6 Fiscale aspecten en spelregels BKR Fiscaal De betaalde rente van een lening is niet meer fiscaal aftrekbaar. Uitzondering hierop is als u uw lening gebruikt voor onderhoud of verbetering van uw (eerste) eigen woning. Dus bijvoorbeeld voor een verbouwing, het plaatsen van een keuken of een badkamer. In dat geval mag u de betaalde rente geheel als hypotheekrente aftrekken in Box I. Gebruikt u uw geleende geld voor consumptieve doeleinden (dus bijvoorbeeld voor een auto of boot)? Dan dient u dit als schuld te beschouwen en deze in Box III te plaatsen. In Box III mag u het totale bedrag aan schulden (minus een drempel) in mindering brengen op uw bezittingen. Meer informatie over de fiscale aspecten rondom leningen vindt u op onze internetsite. Spelregels BKR OHRA is verplicht uw aanvraag te toetsen bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel om te voorkomen dat uw financiële verplichtingen uw draagkracht te boven gaan. De toetsing heeft betrekking op uw eventueel lopende en afgeloste leningen. Over het BKR kunt u bij OHRA een speciale folder aanvragen. OHRA registreert de door u verstrekte persoonlijke gegevens. Wanneer uw kredietaanvraag door ons wordt afgewezen, heeft u recht op een schriftelijke opgaaf van de reden(en) van afwijzing. De financiering wordt verstrekt door OHRA Bank. Op de overeenkomst zijn voorzover daarvan in de bijzondere voorwaarden niet wordt afgeweken, de Algemene Voorwaarden van toepassing. De tekst hiervan is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 22 december OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

7 Snel te regelen Via internet regelt u het direct! Surf naar en bereken hoeveel u kunt lenen met ons Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening en wat uw maandbedrag wordt. U kunt uw lening meteen afsluiten en per omgaande verneemt u of uw aanvraag geaccepteerd wordt. Is uw aanvraag geaccepteerd dan wordt het contract direct met de meegezonden. Schriftelijk afsluiten kan ook Gaat u dan als volgt te werk: Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het op samen met: - 2 meest recente en originele loonstroken (bij tweeverdieners van beiden). - 2 originele giro- of bankafschriften, waarop uw meest recente salaris staat bijgeschreven (bij tweeverdieners van beiden). - Een kopie van het laatste afschrift van de af te lossen lening(en) - indien van toepassing. - Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en uw partner). - Een kopie van een giro- of bankafschrift waarop uw woonlasten vermeld staan. Gebruik hiervoor de portvrije retourenvelop (uw originelen worden teruggestuurd). 6

8 De meest gestelde vragen over een OHRA lening Krijg ik een boete bij te laat betalen? Voor zowel het Doorlopend Krediet als de Persoonlijke Lening geldt datohra Bank u - na in gebreke stelling - een boete op kan leggen als u te laat betaalt. Deze boete wordt berekend op basis van het percentage dat aan de overeenkomst ten grondslag ligt. Wanneer kan OHRA Bank de lening vervroegd opeisen? OHRA Bank kan het openstaande saldo van uw Doorlopend Krediet of uw Persoonlijke Lening in zijn geheel vervroegd opeisen in de volgende situaties: Als u overlijdt en de voorwaarden die bij kwijtschelding bij overlijden gelden, niet op u van toepassing zijn. Als u regelmatig achterloopt met uw betalingen en ook na een aanmaning uw verplichting niet of niet tijdig nakomt. Als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u Nederland binnen enkele maanden voor een langere periode gaat verlaten of al heeft verlaten. Als u bewust onjuiste informatie heeft verstrekt. Als u in staat van faillissement verkeert. 7

9 Mag ik versneld aflossen? Bij een Doorlopend Krediet. U mag boetevrij versneld aflossen en het afgeloste bedrag direct weer opnemen tot maximaal uw kredietlimiet. Bij een Persoonlijke Lening. Bij een vervroegde aflossing van uw Persoonlijke Lening wordt u een boete in rekening gebracht. De hoogte van de boete is afhankelijk van de inmiddels verstreken looptijd. Verstreken looptijd Boete in % van de hoofdsom (= netto verstrekt krediet) T/m 1/5 deel 5% Van 1/5 t/m 2/5 deel 3% Van 2/5 t/m 3/5 deel 2% Boven 3/5 deel 0% Voorbeeld: Uw oorspronkelijk leenbedrag is ,- Met een looptijd van 36 maanden. Na 12 maanden lost u in één keer de rest van de lening af. Voor het berekenen van de boete betekent dit het volgende: na 12 maanden is meer dan 1/5 deel en minder dan 2/5 deel van de looptijd van 36 maanden verlopen. De boete die u moet betalen is dus 3% van de hoofdsom van ,-. Dit is dus 450,-. Hoe wordt mijn aanvraag voor een lening beoordeeld? Bij de beoordeling van een lening wordt altijd gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. Onder persoonlijke omstandigheden wordt door ons verstaan: Hoogte en duurzaamheid van uw inkomen Uw woonlasten Overige financiële verplichtingen Uw kredietverleden inclusief het betalingsgedrag Uw gezinssamenstelling 8

10 OHRA Bank kan van mening zijn dat in uw situatie de aangevraagde lening voor u en OHRA Bank een te groot risico is. In die situatie wordt uw aanvraag afgewezen. Uiteraard geven wij u in dit geval een schriftelijk bericht met de reden van afwijzing. Twee rekenvoorbeelden Voor uw beeldvorming treft u hieronder twee rekenvoorbeelden aan voor het berekenen van de maximale kredietlimiet op basis van het beschikbare inkomen per maand. Voorbeeld 1 U bent alleenverdiener, gehuwd en u heeft geen kinderen Netto inkomen 2.100,- Netto inkomen partner 0,- Totaal inkomen 2.100,- Af: Hypotheek/huur 800,- Levensonderhoud (35% van het inkomen met een minimum van 600,-) 735,- Overige verplichtingen (b.v. alimentatie) 0,- Andere leningen 100,-* Totaal 1.635,- Afloscapaciteit 465,- In dit voorbeeld kunt u een Doorlopend Krediet van maximaal ,- aanvragen. Voor de hoogte van een Persoonlijke Lening kunt u kijken op de tarievenkaart. * als deze niet wordt afgelost. 9

11 Voorbeeld 2 U en uw partner zijn tweeverdieners met 2 jonge kinderen Netto inkomen 2.100,- Netto inkomen partner 900,- Totaal inkomen 3.000,- Af: Hypotheek/huur 1.000,- Levensonderhoud (35% van het inkomen met een minimum van 700,-) 1.050,- Overige verplichtingen (b.v. alimentatie) 0,- Andere leningen 200,-* Totaal 2.250,- Afloscapaciteit 750,- In dit voorbeeld kunt u een Doorlopend Krediet van maximaal ,- aanvragen. Voor de hoogte van een Persoonlijke Lening kunt u kijken op de tarievenkaart. * als deze niet wordt afgelost. Wanneer kom ik voor een krediet in aanmerking? Om voor een krediet in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Enkele belangrijke voorwaarden zijn: Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 69 jaar. U heeft een regelmatig en vast inkomen. U bent woonachtig in Nederland. U heeft of had geen betalingsachterstand op lopende of afgeloste leningen. 10

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

uw hypotheek in 6 stappen

uw hypotheek in 6 stappen uw hypotheek in 6 stappen Van offerte tot aankoop van uw woning 2 3 Na het adviesgesprek besluit u om een offerte aan te vragen. Wat zijn de volgende stappen? uw hypotheek in 6 stappen Stap 1: offerte

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Financieren. Leasen. Verzekeren. SEAT regelt de rest ENJOYNEERING

Financieren. Leasen. Verzekeren. SEAT regelt de rest ENJOYNEERING Financieren. Leasen. Verzekeren. Eindeloos rijplezier SEAT regelt de rest ENJOYNEERING 2 Alles in een keer goed geregeld SEAT-rijders hebben sowieso al weinig reden om zich zorgen te maken. Met de financiële

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Als ondernemer weet u kansen te benutten, en met een goed idee gaat u direct

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Alles rond Van financiering tot verzekering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen.

Alles rond Van financiering tot verzekering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Alles rond Van financiering tot verzekering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Particulier Volkswagen rijden Financieren. Leasen. Verzekeren. Alles rond In een keer alles

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie