7.L Nederland in z'n eentje?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.L Nederland in z'n eentje?"

Transcriptie

1 Waar moet dat heen? 7 Een nieuwe spijkerroek 1 a Vaak staat dat op een laeltje aan de innenzijde van de kleding. Anders staat het vermeld op een van de kaartjes die in de winkel aan de kleding evestigd zit. Produtie van kleding is eenvoudig maar areidsintensief werk. Daarom vindt de produtie vaak plaats in landen waar de lonen laag zijn. Eerlijke kleding wordt steeds ekender. Kuyihi is een van de ekendste en is in heel Nederland te koop. Andere eerlijke kledingmerken: M'Braze, Threestyle Consious Clothing, Imps & Elfs, enzovoort. Ze zljnte herkennen aan het Made By- lael, een keurmerk voor duurzaam geprodueerde kleding. Winkels waar je eerlijke kleding kunt kopen zijn onder andere: Nuhukiva, FAIR2l, Sari. Andere produten die gemaakt zijn onder fatsoenlijke omstandigheden en tegen een redelijk loon vind je onder andere in de wereldwinkel, maar ook in de supermarkt zoals koffie, hoola, ananen met het Max Havelaarkeurmerk. 7.L Nederland in z'n eentje? 2 De areidskosten in China zljnlaag. 3 a Voedsel en dranken: wijn, ananen. Grondstoffen en minerale randstoffen: aardolie, ijzererts. Chemishe produten: kunstmest, verf. Industriële produten: kleding, gameoy. Mahines en transportmiddelen: auto's, drukpers. Voor wijn en ananen is ons klimaat niet zo geshikt. IJzererts zit niet in de Nederlandse odem, aardolie maar heel eperkt. Kleding en gameoys kunnen we wel maken, maar door de hoge loonkosten in ons land is het goedkoper om ze te importeren. Aardolie en ijzererts zijn vooreelden van grondstoffen. Auto's, kleding, een drukpers, een gameoy, verf en kunstmest zijn eindproduten. 4 De elangrijkste handelspartners van Nederland zljn: Duitsland, België, verenigd Koninkrij k, Frankrij k. Er zijn vershillende redenen voor: Het zijn landen die ehoren tot de EU. Zeliggen dihtij waardoor de transportkosten laagzijn. We importeren uit deze landen omdat de kwaliteit van de produten uit deze landen in het algemeen goed is. We kunnen veel naar deze landen exporteren omdat het welvarende landen zijn. 5B 6 Brj de industriële Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat heen? 79

2 7 u 280'8miljard x loooà:61.2,,/0 459 miljard 248'6 miljard x 100% :54.2yo 459 miljard 8 a De oppervlakte van de Verenigde Staten is veel groter dan van Nederland. Hierdoor is er veel meer kans dat daar veel vershillende delfstoffen gevonden worden. Ook heeft het land vershillende klimaatzones, waardoor er meer vershillende landouwproduten verouwd kunnen worden. Om dezelfde redenen als ij de VS is ook de Duitse eonomie minder open dan die van Nederland. 9 Een land met een open eonomie is sterk aíhankelijk van de import en export. Zonder de import van ijvooreeld olie loopt onze industrie vast. Als de export van kippen wordt stopgezet, heen de kippenoeren veel minder inkomsten. 10 A De dollars die DSM ontvangt, kan zij omwisselen voor meer euro's dan eerst doordat de dollarkoers gestegen is. B: De dollars die meneer De Groot moet kopen zijn duurder geworden. C: Paradigit moet nu duurdere dollars kopen om de omputers te etalen. D: Voor B. Gates maakt het niet uit. Hij laat zijn omputers in dollars etalen. 11 a Tuinouw moet in het Nederlandse klimaat voornamelijk in verwarmde kassen plaatsvinden. De energiekosten zijn voor de tuinders erg hoog. Om te kunnen onurreren met andere landen moeten de tuinders hun kosten zo laag mogelijk ziente houden. Dat kan door slimme uitvindingen waardoor de areidsprodutiviteit stij gt. Daarnaast zorgera de tuinders voor hoge kwaliteit, waardoor andere landen hun produten graag willen kopen. 12 a Ja,je moet telkens nieuwe produten verzinnen ofje produten van etere kwaliteit d maken dan in het uitenland. Ja, door effiiënt te werken en slimme uitvindingen eperk je je kosten zo veel mogelijk. Nee, een edrijf kan niet zelf epalen hoeveel de euro waard is. Aan de ene kant niet, want de uitenlandse vraag naaí onze produten hangt afvan de welvaart in dat land. Als het sleht gaat met de Duitse eonomie, zal onze export naar Duitsland afnemen. Aan de andere kant wel, want wij kunnen zorgen voor aantrekkelijke produten tegen zo laag mo gelijke pijzen. 7.2 Wat maakt de EU zo sterk? 13 a In Er is een handelstekort als er voor minder geld geëxporteerd is dan geimporteerd. L4 a uitenland goed goedkoper 8O pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat Wolters-Noordhoff v

3 15 L Contingentering. Kleding uit China wordt vooral gei'mporteerd vanwege de lage prijzen. Als er minder kleding uit China de EU innenkomt, zal ergens anders vandaan duurdere kleding gei'mporteerd worden. Volgens het eriht profiteren vooral Oost-Europese landen als Polen en Roemenië eryan. In deze landen wordt ook kleding geprodueerd.deze landen heen nu meer kans hun kleding te kunnen verkopen. 16 Onze totale uitvoer : 215,7 miljard + 65,1 miljard: 280,8 miljard. Naar EU-landen: 215,7 miljard x 100% :76,8Yo van alle uifvoer. 280,8 miljard Naar niet-eu-landen: 65,1 miljard x l00yo: 23,2o/o van alle uitvoer. 280,8 miljard Bestemming Nederlandse uitvoer El EU-landen tr niet-eulanden 1 Doordat de EU-landen dihtij liggen zijnde transportkosten niet zo hoog. 2 Doordat er innen de EU vrijhandel is kunnen we zonder last te heen van protetiemaatregelen onze produten ernaartoe exporteren. Door de export produeren Nederlandse edrijven meer. Dat levert geld op: winst voor de edrijven en inkomens voor de werknemers. Meer inkomsten etekent meer welvaart. L7 Een edrijf dat personeel nodig heeft en dat niet zo gemakkelijk in Nederland kan vinden, kan nu personeel uit andere EU-landen aannemen. Als dat niet mogelijk was, kon het edrijf niet meer produeren. De Nederlandse vakond en zljn ang dat transportedrijven liever goedkope hauffeurs uit Polen aannemen, zodat Nederlandse hauffeurs kans lopen werkloos te worden. Philips zal zijn produtie alleen naar Slowakije verplaatsen als dat (finaniële) voordelen oplevert: goedkopere areidskrahten. Ook kan het goedkoper zijn daar een fariek te laten ouwen of etaalt een ondememing er minder elasting. Daarnaast kan het zijn dat het edrijf zih aan minder regels op het geied van areidsomstandigheden en milieu moet houden. In Slowakije ontstaat er meer werkgelegenheid en ontvangt de overheid meer elastingoprengsten. 19 L 25 : 4:6,3 keer zo duur (of: ruim 6 keer zo duur). Door hoge invoerrehten wordt geï'mporteerde Braziliaanse suiker duurder. Tegelijk krijgen Nederlandse suikerietentelers (nu nog) susidie waardoor zij hun suikerieten voor een lagere prijs dan de kostprijs kunnen verkopen en Nederlandse ietsuiker goedkoper Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat heen? 8l

4 20 a Zonder susidie wordt de Nederlandse suiker duurder en kan niet meer onurreren tegen de Mozamikaanse suiker. Suikeroeren uit arme landen heen dan meer kans hun suiker aan landen als Nederland te verkopen. Als Nederlandse suikerietentelers nu al weten dat de susidie innen enkele jaren wordt stopgezet, kunnen zehet este gaan omshakelen naar de teelt van andere landouwproduten. 2LdDuitslandfFinlandBelgië i Ierland I Luxemurg i Italië n Nederland o Oostenrijk p Portugal g Griekenland f Frankrijk s Spanje a I Het wordt voor Turkse edrijven makkelijker hun produten naaí andere EUlanden te exporteren, want ze heen dan geen last meer van 2 protetiemaatregelen. Het wordt voor Turken makkelijker een aan te krijgen of te gaan studeren in een ander EU-land. Landen van de EU moeten zih houden aan epaalde regels op het geied van mensenrehten. In de EU-landen mag de doodstraf niet opgelegd worden. Inwoners van andere EU-landen mogen wel vrij in Nederland komen werken, maar ze mogen hier niet zomaar komen wonen als ze geen werk heen. 7.3 Welvaart wereldwijd? per maand is wel héél weinig. Vraag thuis maar eens wat jullie per maand in de supermarkt uitgeven. En tel daar dan nog eens de uitgaven voor kleding U op. Waarshijnlijk kom je dik oven de 200 uit! 25 a China: $ 8.158mld: l306mln:$ mln: 1306mln:$6.247 Burkina Faso: $ 16,9 mld : 13,9 mln: S mln : 13,9 mln: $ Ethiopië: S 59,9 mld:74 mln : $ mln:74 mln : $ 809 Ethiopië heeft de laagste welvaart, want daar is het nationaal inkomen per hoofd van de evolking het laagst. 26 a Na Nederland is dat Ethiopië; daar heeft de rijkste l0o/o van de evolking 1 1,3 keer zoveel te esteden als de armste L0oÀ. In Burkina Faso; daar heeft de rijkste llyo van de evolkin g 23,4 keer zoveel te esteden als de armste l0%o. 27 a Burkina Faso: de kindersterfte is er het hoogst en de levensverwahting het laagst. BurkinaFaso: 100% -27%:73oÀ analfaeten. A1s je kijkt naar verdeling van de welvaart, gezondheidszorg en analfeetisme, komt Burkina Faso het minst goed uit de vergelijking. Je kunt dan zeggen dat Burkina Faso nog minder welvaart heeft dan Ethiopië. 2Saananenveeleimporterengverslehterd aardolie d exporteren f vereterd 29D 82 Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat Wolters-Noordhoff v

5 30 a stijgen dalen stijgen d dalen 31 B 32 Bijvooreeld: zonder de Rotterdamse havens zou Nederland niet zo veel kunnen in- en uitvoeren als nu het geval is. Er zou dan minder werkgelegenheid zijn en eí zou minder verdiend worden. a 33 1 weinig sparen \ 4 lage produtieoprengst 2 geen geld om te investeren I \ 3 eenvoudig.,/ produtiemetnóoes {í 34 a De ene reden is dat ouders vaak geen geld heen om de shool te etalen. De andere reden is dat kinderen vaak mee moeten werken om het gezinsinkomen te verdienen. In ontwikkelingslanden gaan nu veel minder meisjes naar shool dan jongens. 35 Door aids overlijden veel mannen en vrouwen op een leeftijd dat ze juist zouden kunnen werken en een inkomen voor hun gezin verdienen. De kinderen lijven onverzorgd ahter en heen geen toegang tot onderwijs. Als zij later groot zijn, kunnen zij ook moeilijk een inkomen verdienen. 7.4 Toekomst voor de ontwikkelingslanden? 36 Eigen antwoord 37 Linkerfoto: Hulp in de vorm van leningen waarínee mensen een eigen edrijf kunnen opstarten, is struturele hulp. Rehterfoto: Opvang van vluhtelingen is een vooreeld van noodhulp. 38 a I Verenigde Staten ($ miljoen) 2 Japan ($ miljoen) 3 Frankrijk (S miljoen) Nee, ze geven geen van drieën 0,7o/o van hun p. 39 a Eigenkeuze. Je kunt op de internetsite informatie vinden over de stand van zaken van de millenniumdoelen. Je kunt de millenniumdoelen waarmaken door: Op politieke partijen te stemmen die vóór het geven van ontwikkelingshulp zijn. Organisaties te steunen die mensen in arme landen helpen met ijvooreeld het starten van een eigen edrijfie ofdoor het vereteren van de gezondheidszorg. Door kenaar te maken dat je de millenniumdoelen elangrijk vindt, ijvooreeld door het dragen van een witte polsand. Door fairtradeproduten te Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat heen? 83

6 Door politieke partijen te steunen die vóór wijhandel zijn, waardoor de handelselemmeringen voor afine landen worden weggenomen. 40 Je kunt aan de regering van zo'n ontwikkelingsland voorwaarden stellen. Bijvooreeld: de shuld (of een deel ervan) wordt kwijtgesholden als de regering ervoor zorgt dat alle kinderen gratis onderwijs krijgen. 4l a Consumenten esparen geld als ze goedkope shoenen uit China kopen. Shoenfarikanten in de EU zullen hun shoenen moeilijker kunnen verkopen door de onurrentie uit China. 42 a areidsintensieve hoge wijwel niet d hoge 43 Geld geven ij een hulpatie is geriht op noodhulp: het helpt op de korte termijn. Het kopen van fairtradeproduten is struturele hulp. Dank zij jouw aankoop kunnen mensen in ontwikkelingslanden zelf geld verdienen en soms zelfs geld reserveren voor investeringen. Op de lange termijn heeft dit een positiever effet dan noodhulp Fairhadekatoen is milieuwiendelijk geprodueerd. 2 De katoenoeren ontvangen een gegarandeerde minimumprijs. Test 1B 2 Bijvooreeld: transport (zowel wegtransport als sheepvaart), aanleg van havens, ergingswerk, finaniële diensten (door anken en verzekeringsmaatshappijen). 3 a We kunnen zelf geen ananas verouwen vanwege ons klimaat. Bauxiet zitniet in de odem van ons land. Lagelonenlanden kunnen goedkoper shoenen produeren dan wij. 4 Doorvoerhandel of wederuitvoer. 5A 6D 7 Invoerrehten heffen. Contingentering (of: quotering). Exportsusidies geven. 8A 9D 10 Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden. 11 A 84 Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat Wolters-Noordhoff v

7 L2D 13 meer t4 In de VN is afgesproken dat landen minstens 0,7%ovan hun nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp esteden. Nederland zit daar net iets oven: 3,6 miljard x loooà:0,73o/o 495 miljard 15 a WTO : World Trade Organisation (Wereld Handels Organisatie) De WTO wil dat landen hun protetiemaatregelen afshaffen, zodat er over de hele wereld vrijhandel is. Herhalingsopgaven Paragraaf 7.1 H1 a H2 a Export België: l7oà van 1,7 miljard : l1%van miljoen : C 289 miljoen Export naar Duitsland: l6%ovan 1,7 miljard : 272 miljoen Import uit Duitsland: LBYovan 1,1 miljard: 198 miljoen - Er was een handelsovershot van 74 miljoen Als de export toeneemt, gaan edrijven in ons land meer produeren. Meer produtie zorgt voor meer werkgelegenheid. Bedrijven moeten ervoor zotgen dat hun produt gewild is in het uitenland, ijvooreeld door een aantrekkelijke prijs, door een goede kwaliteit of doordat het produt nergens anders te koop is. Door susidie te geven aan edrijven die willen exporteren. Deze edrijven kunnen met de susidie de verkoopprijs laag houden. H3 Rianne heeft gelijk. Als de koers van de euro daalt ten opzihte van de dollar worden Nederlandse produten voor inwoners van de Verenigde Staten goedkoper. Zij hoeven minder dollars te etalen om evenveel euro's te kunnen kopen. H4A H5C Paragraaf a onjuist onjuist juist d onjuist H7 a4 2 l Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat heen? 85

8 H8a H9L H1O à Een land is voor een edrijf aantrekkelijk om zih er te vestigen als: er voldoende goed geshoold personeel is; de loonkosten er niet te hoog zijn; er een goede infrastrutuur is; de overheid aaítzo'nedrijf susidie geeft; de wetgeving niet elemmerend werkt (ijvooreeld op milieugeied). Als de elastingtarieven (ongeveer) gelijk zijn, moeten landen op andere geieden proeren edrijven te lokken om zih er te vestigen (zie a). Inflatie etekent dat de prijzen stijgen. Dat tast de koopkraht van de onsumenten aan. Als er inflatie is, krijgt Stalo te maken met hogere kosten (zoals voor grondstof, energie, lonen). Stalo moet dan de prijs van zijn produten verhogen om nog winst te kunnen maken. Maar met hogere prijzen kan Stalo niet goed meer onurreren met uitenlandse staalproduenten. Als Turkije lid is van de EU kan het makkelijker produten naar andere EU-landen exporteren (vrij verkeer van goederen). Inwoners van Turkije kunnen makkelijker gaan werken of studeren in een ander EU-land (vnj verkeer van personen). Turkse edrijven kunnen hun diensten ook in andere EU-landen aanieden (vrij verkeer van diensten). De produten uit Turkije moeten voldoen aan de hoge EU-eisen, ijvooreeld op het geied van milieuwetgeving. Turkse produten kunnen alleen onurreren met produten uit andere EU-landen als ze van minstens dezelfrle kwaliteit zijn. Paragraaf 7.3 Hl1 I H12 B H13 D In deze ijfers is geen rekening gehouden met de informele produtie (ijvooreeld zelfuoorziening en zwart werk). Het prijsniveau zal in deze landen niet hetzelfde zijn. Je weet dus niet hoeveel iemand in India kan kopen en hoeveel iemand in Nederland kan kopen vanzijninkomen. Je welvaart wordt ook epaald door de voorzieningen die er zijnin het land, zoals gezondheids zor g en onderwij s. Het nationaal inkomen per hoofd van de evolking is een gemiddelde. Als er grote vershillen in inkomens zijn innen een land, zegt zo'ngemiddelde niet zo veel over wat 'de gewone man' in dat land verdient. HL4 a l lase inkomens 4 onvoldoende kennis om 2 kinderen moeten werken om goede produten te maken 1het gezinsinkomen aan te vullen \ H15 Als rijke landen een etere prijs voor produten uit ontwikkelingslanden zouden etalen, zouden de mensen daar genoeg verdienen om hun kinderen naar shool te laten gaan. Een andere mogelijkheid is dat rijke landen het onderwijs in ontwikkelingslanden etalen. 86 pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat Wolters-Noordhoff v

9 H16 13q--3'60 x 100% : - 3,60 63,90.De prijs is dus 63,97o gedaald. Hl7 Landen met een monoultuur heen te weinig andere produten waaímee ze een lagere oprengst van koffte goed kunnen maken. H18 B ParagraaÍ 7.4 H19 a 2,40 dollar 2,40 dollar 2,60 dollar H2O Struturele hulp, want het zorgt ervoor dat oeren hun eigen estaan op kunnen ouwen en dat heeft dus gevolgen op de lange termijn. H21 F H22 A Examenopgaven El Er werden x : I rozen:1 500 miljoen rozen geteeld. De kostprijs van één roos is dan: 405 miljoen : miljoen :,0,27. E2 I De loonkosten zijn in Kenia veel lager dan in Nederland. 2 In Kenia he je niet zulke hoge energiekosten omdat je de rozen niet in verwarmde kassen hoeft te kweken. 3 De grond is in Kenia goedkoper dan in Nederland. 4 In Kenia gelden minder strenge eisen voor het geruik van estrijdingsmiddelen. E3 De werkgelegenheid in Nederland wordt minder. É4 De rozen die de onsument koopt, worden goedkoper. E5 De ligging en de infrastrutuur van Nederland zijn gunstig om handel te drijven. E6 Elektrotehnishe produten. De waarde van de wederuitvoer van deze goederensoort is veel groter dan de waarde van de uitvoer van in Nederland geprodueerde elektrotehnishe goederen. Ét A De totale uitvoer is 134,0 mld + 92,5 mld : e 226,5 miljard. E8 I Het aandeel van de wederuitvo", 1, f22'l -h x l00yo: 40,8o/o e226,5 mld Nederland en Duitsland heffen geen invoerrehten op produten die ze aan elkaar verkopen. 2 Nederland en Duitsland passen hetzelfde tarief aan invoerrehten toe op produten uit Wolters-Noordhoff v Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat heen? 87

10 E9 E10 E11 C D C É12 Als de koers van de euro stijgt, wordt het voor Crystal goedkoper om grondstoffen uit nieteurolanden te kopen. E13 C E14 Het kan voor de Europese katoentelers moeilijker zijn om aan de katoenteelt te verdienen doordat ze ijvooreeld hogere kosten heen oflagere oprengsten. Els x $ 0,60 : $ Et x l0o%o: ,5Yo.De prijs is dus met 6l,So/ogedaald. EL7 Als er een produtieovershot is, kan het teveel opgeslagen worden in uffervoonaden. Bij tekorten kan die voorraad weer verkoht worden. Hierdoor kan het aanod op de wereldmarkt in evenwiht gehouden worden met de vraag naar katoen, *aaràoor de prijs ongeveer gelijk zal lijven. E18 Het gaat de rijke landen niet zozeer om de oprengst van de invoerrehten. Veel elangrijker voor hen is dat ze hiermee de produtie en werkgelegenheid in hun land eshermen tegen onurrentie van uitenaf. 88 Pinode vmo kgt 4 Uitwerkingen 7 Waar moet dat Wolters-Noordhoff v