Jaarrekening september Markt Meerhout T F E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be"

Transcriptie

1 Jaarrekening september 2013 Markt Meerhout T F E

2

3 Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag. 5 De doelstellingenrealisatie Pag. 7 De Doelstellingenrekening (schema J1) Pag. 33 De Financiële toestand Pag. 39 Deel 2: De Financiële Nota Pag. 43 De exploitatierekening o Schema J2: de exploitatierekening Pag. 45 De investeringsrekening o Schema J3 Pag. 47 o Schema J4: de afgesloten investeringsenveloppen Pag. 48 De liquiditeitenrekening o Schema J5: de liquiditeitenrekening Pag. 50 Deel 3: De Samenvatting van de algemene rekeningen Pag. 51 De balans Pag. 52 De staat van opbrengsten en kosten Pag. 55 Deel 4: De toelichting bij de jaarrekening Pag. 57 De toelichting bij de Financiële Nota o Schema TJ1: exploitatierekening per beleidsdomein Pag. 59 o Schema TJ2: evolutie van de exploitatierekening Pag. 60 o Schema TJ3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein Pag. 61 o Schema TJ4: evolutie van de investeringsverrichtingen Pag. 65 o Schema TJ5: stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Pag. 67 o Schema TJ6: evolutie van de liquiditeitenrekening Pag. 68 o De toegekende werkings- en investeringssubsidies Pag. 69 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen o Schema TJ7: toelichting bij de balans Pag. 71 o De waarderingsregels Pag. 73

4

5 Pagina 5 / 83 Deel 1: Beleidsnota De Beleidsnota van de BBC jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen nl. de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand. De inhoud van deze 3 onderdelen zal verder worden toegelicht, belangrijk om nu reeds te weten is dat elk van deze onderdelen naast de effectief gerealiseerde ontvangsten en uitgaven ook de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijke budget 2012 en de budgetten na de laatste budgetwijziging 2012 bevatten.

6 Pagina 6 / 83

7 Pagina 7 / 83 De doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie van de jaarrekening 2012 verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar 2012 heeft gevoerd. In het meerjarenplan werden immers een aantal prioritaire beleidsdoelstellingen geformuleerd. Het budget 2012 tracht een concrete invulling te geven aan de acties die het bestuur in loop van 2012 dacht te ondernemen teneinde bij te dragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen. De mate waarin we geslaagd zijn in de realisatie van de plannen trachten we weer te geven in de doelstellingenrealisatie. Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling worden de actieplannen en acties uit het budget 2012 weergegeven en telkens wordt de vergelijking gemaakt tussen de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven en de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Uiteraard is de beoordeling van de realisatie van een doelstelling geen louter financiële kwestie. Het is de bedoeling dat we de doelstellingen die we formuleren ook met niet-financiële indicatoren trachten op te volgen. Ook deze niet-financiële evaluatie maakt deel uit van de doelstellingenrealisatie. In het opstartjaar van de beleidsen beheerscyclus zijn we er nog niet in geslaagd om onze doelstellingen ook op andere vlakken dan het financiële op te volgen. Voorlopig beperkt de doelstellingenrealisatie zich dus tot het financiële.

8 Pagina 8 / 83

9 Doelstellingenrealisatie Dienstjaar 2012 Strategische doelstelling nr. 001: Samen leven in Meerhout Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil de sportparticipatie van haar inwoners vergroten. Actieplan nr Meerhout verbetert haar eigen sportinfrastructuur Actie nr Het centraliseren van de bediening van HVAC en van elektriciteit in sporthal 1 Exploitatie Actie nr Investeren in de betere infiltratie van het regenwater van sportzalen 2 en 3 in het aanpalende grasveld Exploitatie Actie nr Aankopen ter verbetering van sportinfrastructuur Pagina 9 / 83 Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget Investeringen Actie nr Op-en inrichting scheidsrechterlokaal Exploitatie Actie nr Onderhoud van de sportinfrastructuur Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget Investeringen Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

10 Actieplan nr Meerhout promoot het sporten met speciale aandacht voor jongeren en mindervaliden Actie nr Meerhout organiseert een sportkamp voor jongeren Exploitatie Actie nr Meerhout richt de sportacademie in Exploitatie Actie nr Meerhout organiseert een scholenveldloop en scholensportdag Exploitatie Actie nr Meerhout organiseert joggen voor beginners en joggen voor gevorderden Exploitatie Pagina 10 / 83 Actie nr Meerhout organiseert boccia voor personen met een handicap Exploitatie Actie nr Meerhout organiseert Sport en Spel voor senioren Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

11 Actie nr Meerhout organiseert Zumbagold Exploitatie Actieplan nr De gemeente ondersteunt sportverenigingen Actie nr Financiële ondersteuning (subsidies) aan sportverenigingen Exploitatie Actie nr Logistieke ondersteuning (uitleendienst) van sportvereningen Exploitatie Pagina 11 / 83 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

12 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil jongeren de kans bieden te groeien tot evenwichtige jonge volwassenen die mee vorm geven aan een open en tolerante samenleving. Actieplan nr Meerhout ondersteunt de jeugdwerking Actie nr Renteloze leningen aan jeugdverenigingen Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget Andere Actie nr Subsidies aan jeudverenigingen Exploitatie Actie nr Toelage aan Kinderweelde Exploitatie Actie nr Organisatie van De Vrieje Vruuters viering Pagina 12 / 83 Exploitatie Actie nr Ontvangsten jeugdwerkbeleidsplan Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

13 Actieplan nr Meerhout stelt ruimte en infrastructuur ter beschikking voor kinderen en jongeren Actie nr Ter beschikkingstelling van het jeugdcentrum De Kater Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget Exploitatie Investeringen Totaal Actie nr Investeren in de brandveiligheid van de infrastructuur Exploitatie Actie nr Meerhout stelt speelbossen ter beschikking Exploitatie Actie nr Vernieuwen vloer sportzaal BKO Pagina 13 / 83 Investeringen Actieplan nr Jeugd in de samenleving Actie nr Ordentelijk organiseren van fuiven Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

14 Actie nr Sensibilisatie van verkeersveiligheid Exploitatie Actie nr Organisatie van de jeugdboekenweek i.s.m. de bibliotheek Exploitatie Actie nr Gemeentelijke bijdrage in de muziekschool Exploitatie Investeringen Totaal Actie nr Ondersteuning van de jeugdraad Exploitatie Pagina 14 / 83 Actie nr Organisatie van Dag van de Jeugd Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

15 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil een groene oase zijn waarbij we streven naar een evenwicht tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Actieplan nr Meerhout onderhoudt en beheert het bestaande groen en breidt het groen uit waar nodig en gewenst Actie nr Inrichting van een boomplantdag Exploitatie Actie nr Het beheer van bermen Exploitatie Actie nr Het onderhoud van bestaande groenzones Exploitatie Investeringen Totaal Pagina 15 / 83 Actie nr De bijdrage in samenwerkingsverbanden Exploitatie Actie nr Bestrijding van ongewenste dieren en planten Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

16 Actie nr Beheer van trage wegen Exploitatie Actie nr Overkluizing Ginnepasloop Exploitatie Pagina 16 / 83 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

17 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil in alle aspecten van haar beleid duurzaamheid als rode draad hanteren. Actieplan nr Meerhout gaat duurzaam om met afval Actie nr Afvalpreventie en hergebruik Exploitatie Actie nr Selectieve inzameling Exploitatie Actieplan nr Meerhout gaat duurzaam om met energie Actie nr Energiebesparende investeringen aan de gemeentelijke gebouwen Investeringen Pagina 17 / 83 Actieplan nr Meerhout beheert de bodem op een duurzame wijze Actie nr Opvolgen van bodemsaneringsprojecten Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

18 Actieplan nr Meerhout voert een integraal waterbeleid Actie nr Subsidie voor hemelwaterinstallatie Exploitatie Actieplan nr Meerhout zorgt voor een milieuvergunningbeleid en -handhaving Actie nr Milieuhandhaving Exploitatie Pagina 18 / 83 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

19 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout ondersteunt een breed en divers cultuuraanbod met de bedoeling mensen te verwonderen, open te stellen en te laten participeren aan het samen (be)leven. Actieplan nr Meerhout doet aan cultuurpromotie Actie nr Organisatie van het nieuwjaarsconcert en uitreiking van de cultuurprijzen Exploitatie Actie nr Opmaak en verdeling van een periodiek cultuurpamflet Exploitatie Actie nr Organisatie evenementen voor amateurkunsten: MAK e.d. Exploitatie Actieplan nr Meerhout organiseert zelf cultuurbeleving Pagina 19 / 83 Actie nr Organisatie van de Kattenfeesten Exploitatie Actie nr Organisatie van de kioskconcerten Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

20 Actie nr Organisatie van de vrijwilligersvieringen Exploitatie Actieplan nr Meerhout ondersteunt cultuurverenigingen Actie nr Logistieke ondersteuning verenigingen Exploitatie Actie nr Toelage aan socio-culturele verenigingen Exploitatie Actie nr Wijk- en buurtfeesten Exploitatie Pagina 20 / 83 Actie nr Meerhout stelt patrimonium ter beschikking Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

21 Actieplan nr Meerhout bewaart en verbetert culturele infrastructuur en erfgoed Actie nr Polyvalente zaal Noorderpoort Exploitatie Investeringen Totaal Actie nr Zitmeubilair aan kiosk Investeringen Totaal Actie nr Restauratie klein cultureel roerend erfgoed Exploitatie Actie nr Gemeentelijke bijdrage in restauratie van kerkgebouwen Pagina 21 / 83 Andere Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

22 Beleidsdoelstelling nr : De gemeente wil mensen bewust maken van hun eigen fysieke en psychische welbevinden, sensibiliseren om, indien nodig, stappen te zetten om dit welzijn te verbeteren en aanzetten om zorg te dragen voor elkaar. Actieplan nr Mensen bewust maken van hun fysieke en psychische welbevinden Actie nr uur niet roken - werelddag zonder tabak Exploitatie Actie nr Jaarlijks werken rond een afgebakend gezondheidsthema en dit linken aan initiatieven van lokaal bestuur en organisaties Exploitatie Actie nr Incontinentiepremie Exploitatie Actie nr Dag van de Armoede Pagina 22 / 83 Exploitatie Actieplan nr Stimuleren van het zorg dragen voor elkaar Actie nr Dag van de Mantelzorg Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

23 Actie nr Premie thuisverzorging van bejaarden Exploitatie Actieplan nr Mensen ondersteunen in opvoeden van kinderen Actie nr Triple-P Exploitatie Actie nr Informatiesessies voor opvoeders Exploitatie Actie nr Premie onthaalouders Exploitatie Pagina 23 / 83 Actie nr Geboortepremie Exploitatie Actie nr Week van de Opvoeding Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

24 Actieplan nr Samenwerking met het OCMW Actie nr Gemeentelijke dotaties aan het OCMW Exploitatie Actie nr Gemeentelijke investeringsdotaties aan het OCMW Andere Pagina 24 / 83 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

25 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout is bekommerd om de gemoedsrust van haar burgers.daarom wil de gemeente alle facetten van veiligheid in een samenleving gemeenschappelijk beheren.dit in samenspraak met partners en burgers en waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid draagt. Actieplan nr Meerhout investeert in leefbare woon-en werkomgevingen Actie nr Heraanleg van voetpaden gelegen Engelse Hof en Vloei Investeringen Actie nr Aanleg wegenis Dennenbos Investeringen Actie nr Rioleringsproject Jagersweg-Engstraat e.a. Exploitatie Investeringen Totaal Pagina 25 / 83 Actie nr Rioleringswerken : HidroRio Investeringen Andere Totaal Actie nr RUP-zonevreemde infrastructuur Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

26 Actie nr RUP-Zeggeman Exploitatie Actie nr RUP-zonevreemde recreatie Exploitatie Actie nr RUP-Molsebaan -Lil Exploitatie Actie nr RUP-herziening BPA Schoolstraat-Genebroek Exploitatie Pagina 26 / 83 Actie nr Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Exploitatie Actieplan nr Meerhout zorgt voor een veilige verkeersinfrastructuur Actie nr Buitengewoon onderhoud diverse wegen (t.e.m. vervanging toplaag) Investeringen Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

27 Actie nr Aanleg van een fietspad langs de Kiezel Exploitatie Investeringen Totaal Actie nr Burgemeester Adriaensenlaan-Gestelsesteenweg : aanleg fietspad en herinrichting schoolomgeving Investeringen Actie nr Opmaken en uitvoeren van een winteractieplan Exploitatie Actie nr Aanleg rotonde Schoolstraat-Genelaar Investeringen Pagina 27 / 83 Actieplan nr Organisatie van hulpdiensten Actie nr Gemeentelijke dotatie aan politie Exploitatie Actie nr Gemeentelijke dotatie aan brandweer Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

28 Actieplan nr Samenwerking met partners inzake preventie en repressie Actie nr Ondersteuning buurtinformatienetwerken en winkelinformatienetwerken Exploitatie Actie nr Bijdrage in de bovenlokale organisaties van gemeentelijke administratieve sancties Exploitatie Actie nr Samenwerking met politionele diensten inzake de verstrekking van technopreventief advies Exploitatie Actie nr Sensibilisatiecampagne rookmelders Exploitatie Pagina 28 / 83 Actieplan nr Beheren van noodplanning Actie nr Opwaarderen van oefenbeleid Exploitatie Actie nr Uitwerken van een psycho-sociaal netwerk Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

29 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout voert een billijk fiscaal beleid. Actieplan nr Meerhout wenst de gemeentelijke aanslagvoeten op langere termijn stabiel te houden Actie nr Opbrengsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing Exploitatie Actie nr Opbrengsten uit aanvullende personenbelasting Exploitatie Actie nr Opbrengsten uit belastingen op drijfkracht Exploitatie Pagina 29 / 83 Actie nr Opbrengsten uit belastingen op het afhalen van huisvuil Exploitatie Actie nr Opbrengsten uit aanvullende belasting op motorrijtuigen Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

30 Actie nr Opbrengsten uit belasting op niet-bebouwde gronden Exploitatie Actie nr Opbrengsten uit belasting op tweede verblijven Exploitatie Actie nr Opbrengsten uit belastingen op gebouwen of woningen Exploitatie Actie nr Opbrengsten uit belastingen op afgifte van administratieve documenten Exploitatie Pagina 30 / 83 Actieplan nr Genereren van nieuwe-inkomsten Actie nr Opbrengsten uit strategische buffer Exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

31 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout verbetert haar interne bedrijfsvoering of interne organisatie. Actieplan nr Ontvoogding Ruimtelijke ordening Actie nr Opmaak plannenregister en register onbebouwde percelen Exploitatie Actieplan nr Investeringen in de eigen infrastructuur Actie nr Verbetering infrastructuur Eindhoutsebaan Investeringen Actie nr Bouw van het nieuwe administratief centrum Investeringen Pagina 31 / 83 -E I N D T O T A L E N- Exploitatie Investeringen Andere Totaal Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

32 Pagina 32 / 83

33 Pagina 33 / 83 De doelstellingenrekening In de doelstellingenrekening bekijken we de cijfers niet meer vanuit de tekst van de doelstellingen maar verdelen we de ontvangsten en uitgaven over de verschillende beleidsdomeinen. Onze beleidsdomeinen komen op het verplichte beleidsdomein Algemene financiering na overeen met de verschillende sectoren uit het organogram. Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen afzonderlijk van de ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid weergegeven. Telkens maken we bovendien een onderscheid tussen ontvangsten en uitgaven die behoren tot het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudet.

34 Pagina 34 / 83

35 Pagina 35 / 83 Schema J1 : De doelstellingenrekening p.1/3 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 00 - Algemene financiering Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Grondgebonden Zaken Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Persoonsgebonden Zaken Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Onderwijs Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : 13021

36 Pagina 36 / 83 Schema J1 : De doelstellingenrekening p.2/3 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Welzijn Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Financiën Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere HRM Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012

37 Pagina 37 / 83 Schema J1 : De doelstellingenrekening p.3/3 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 08 - Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Prioritaire doelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere TOTALEN Exploitatie Investeringen Andere Laatste inschrijving in budgettair journaal exploitatie : 13594, investeringen : 436, liquiditeiten : 77 Aangemaakt op 13/08/2013 om 22:06:23 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012

38 Pagina 38 / 83

39 Pagina 39 / 83 De financiële toestand De financiële toestand van de beleidsnota van de jaarrekening 2012 moet volgens het BBC besluit minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat uit het budget bevatten. Daarnaast moet ook de autofinancieringsmarge in de jaarrekening vergeleken worden met de autofinancieringsmarge uit het budget. Het resultaat op kasbasis van de jaarrekening 2012 valt ongeveer 3 miljoen euro beter mee dan geraamd na de laatste budgetwijziging. Dit lijkt uiteraard veel maar is hoofdzakelijk een gevolg van verschuivingen in de tijd. Een aanzienlijk deel van de investeringskredieten die oorspronkelijk in 2012 waren voorzien werden immers niet effectief uitgegeven in 2012 maar wel in Deze uitgaven zullen dus pas in de jaarrekening 2013 verschijnen. Daarnaast zien we nog steeds een budgetteringsoverschot in de exploitatie. De exploitatieuitgaven worden overraamd waardoor we in de jaarrekening met ongeveer euro ongebruikte kredieten blijven zitten. Dit verschil tussen budget en jaarrekening zal in de komende jaren zo veel mogelijk weggewerkt moeten worden.

40 Pagina 40 / 83

41 Pagina 41 / 83 Financiële Toestand Resultaat op kasbasis Jaarrekening 2012 Eindbudget Initieel budget I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden b. Periodieke aflossing financiële schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 2.Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge Jaarrekening 2012 Eindbudget Initieel budget I. II. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitaite-uitgaven Nettokosten van de schulden Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Markt 1, 2450 Meerhout

42 Pagina 42 / 83

43 Pagina 43 / 83 Deel 2: De Financiële nota De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. Het spreekt voor zich dat de verschillende rubrieken uit de beleidsnota en de financiële nota op elkaar moeten aansluiten. In de exploitatierekening worden voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie weergegeven. We zien duidelijk dat de raming van de ontvangstenzijde zeer dicht bij de werkelijkheid ligt, maar dat we anderzijds nog een aanzienlijke overraming van de uitgavenzijde hebben. De Investeringsrekening bevat in eerste instantie een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de investeringen (investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies, ) en dit opgesplitst per beleidsdomein. We stellen vast dat ten opzichte van het initiële budget slechts ongeveer 50% van de gebudgetteerde investeringen ook effectief in 2012 werden uitgevoerd. Uitgaven voor het nieuwe gemeentehuis en een aantal wegenwerken werden immers verschoven naar Een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppen maakt eveneens deel uit van de investeringsrekening. De investeringsenveloppen lopen allemaal door in In de liquiditeitenrekening tenslotte wordt het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar berekend aan de hand van de het saldo van de exploitatie-, de investerings- en de liquiditeitenrekening rekening houdend met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

44 Pagina 44 / 83

45 Schema J2 : De exploitatierekening p.1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 00 - Algemene financiering Grondgebonden Zaken Persoonsgebonden Zaken Onderwijs Welzijn Financiën HRM Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur TOTALEN Laatste inschrijving in budgettair journaal exploitatie : Aangemaakt op 14/08/2013 om 09:12:24 Pagina 45 / 83 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

46 Pagina 46 / 83

47 Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar p.1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 00 - Algemene financiering Grondgebonden Zaken Persoonsgebonden Zaken Onderwijs Welzijn Financiën HRM Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur TOTALEN Laatste inschrijving in budgettair journaal investeringen : 436 Aangemaakt op 14/08/2013 om 09:14:08 Pagina 47 / 83 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

48 Pagina 48 / 83 Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes p.1/2 UITGAVEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandige agenschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen Totaal UITGAVEN Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

49 Pagina 49 / 83 Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes p.1/2 ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agenschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen Totaal ONTVANGSTEN Laatste inschrijving in budgettair journaal investeringen : 436 Aangemaakt op 14/08/2013 om 09:16:03 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

50 Pagina 50 / 83 Schema J5 : De liquiditeitenrekening p.1/1 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen Toegestane investeringssubsidies Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Bedrag op 31/12 Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totalen Laatste inschrijving in budgettair journaal liquiditeiten : 77 Aangemaakt op 14/08/2013 om 09:19:04 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

51 Pagina 51 / 83 Deel 3: De samenvatting van de algemene rekeningen De samenvatting van de algemene rekening geeft ons een overzicht van de algemene boekhouding die naast de budgettaire boekhouding wordt gevoerd. Alles wordt samengevat in 2 onderdelen: de balans en de staat van opbrengsten en kosten. De Balans geeft een overzicht van het vermogen van Meerhout op het einde van 2012 en op beginbalans en bestaan uit een actief- en een passiefzijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vlottende activa (liquide middelen en vorderingen op korte termijn) en vast activa. De passiva vormen de financieringsbronnen van de activa. Enerzijds bestaan ze uit de schulden op korte en lange termijn. Anderzijds vormt het nettoactief het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan zijn afgetrokken. Door de balans per 01 januari te vergelijken met de balans per 31 december 2012 krijgen we een goed zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2012 hebben voorgedaan. De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het overschot/tekort van het boekjaar. Belangrijk om te weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal niet-kaskosten en opbrengsten worden hier meegenomen in de berekening (afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen, ). De kosten en opbrengsten worden naargelang hun oorsprong onderverdeeld in operationele, financiële en uitzonderlijke kosten en opbrengsten.

52 Pagina 52 / 83 Schema J6 : De balans Blz.1/2 ACTIVA Eindbalans 2012 Beginbalans 2012 I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0 D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 f. Erfgoed Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting 0 0 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 d. Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen 0 0 D. Immateriële vaste activa Totaal ACTIVA Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout Gemeentesecretaris : Flor Boven Financieel beheerder : Steven Lambrecht

53 Pagina 53 / 83 Schema J6 : De balans Blz.1/2 PASSIVA Eindbalans 2012 Beginbalans 2012 I. Schulden A. Schulden op korte termijn Financiële schulden Schulden uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0 b. Overige risico's en kosten Overlopende rekeningen van het passief Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn Financiële schulden Schulden uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0 a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0 b. Overige risico's en kosten 0 0 II. Nettoactief Totaal PASSIVA Laatste inschrijving in budgettair journaal exploitatie : 13594, investeringen : 436, liquiditeiten : 77 Aangemaakt op 14/08/2013 om 11:41:22 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout Gemeentesecretaris : Flor Boven Financieel beheerder : Steven Lambrecht

54 Pagina 54 / 83

55 Pagina 55 / 83 Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten Blz.1/1 Kosten Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten nvt A. Operationele kosten nvt 1. Goederen en diensten nvt 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen nvt 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen nvt 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 nvt 5. Toegestane werkingssubsidies nvt 6. Andere operationele kosten nvt B. Financiële kosten nvt C. Uitzonderlijke kosten nvt 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 nvt 2. Toegestane investeringssubsidies nvt Opbrengsten Boekjaar Vorig boekjaar II. Opbrengsten nvt A. Operationele opbrengsten nvt 1. Opbrengsten uit de werking nvt 2. Fiscale opbrengsten en boetes nvt 3. Werkingssubsidies nvt a. Algemene werkingssubsidies nvt b. Specifieke werkingssubsidies nvt 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 0 nvt 5. Andere operationele opbrengsten nvt B. Financiële opbrengsten nvt C. Uitzonderlijke opbrengsten nvt Overschot/Tekort van het boekjaar Boekjaar Vorig boekjaar III. Overschot/Tekort van het boekjaar nvt A. Operationeel overschot/tekort nvt B. Financieel overschot/tekort nvt C. Uitzonderlijk overschot/tekort nvt Laatste inschrijving in budgettair journaal exploitatie : 13594, investeringen : 436, liquiditeiten : 77 Aangemaakt op 14/08/2013 om 12:04:47 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout Gemeentesecretaris : Flor Boven Financieel beheerder : Steven Lambrecht

56 Pagina 56 / 83

57 Pagina 57 / 83 Deel 4: Toelichting bij de jaarrekening De toelichting bij de jaarrekening bevat allerhande begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te onderbouwen. Achtereenvolgend zal u in deze toelichting volgende onderdelen terugvinden: Toelichting bij de financiële nota: - Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) - Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) - Overzicht per beleidsdomein van ontvangsten en uitgaven voor investeringen (TJ3) - Evolutie van ontvangsten en uitgaven voor investeringen (TJ4) - Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) - Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) - Overzicht per beleidsdomein van de toegestane werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: - Toelichting bij de balans (TJ7) - De waarderingsregels

58 Pagina 58 / 83

59 Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein. p.1/1 Code Totaal Algemene financiering Financiën Grondgebonden Zaken HRM Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Onderwijs Persoonsgebonden Zaken Welzijn I. Uitgaven 60/ A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten 70/ A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Laatste inschrijving in budgettair journaal exploitatie : Aangemaakt op 14/08/2013 om 13:51:30 Pagina 59 / 83 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2012 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Jaarrekening Stadsbestuur Mechelen

Jaarrekening Stadsbestuur Mechelen Jaarrekening 2016 Stadsbestuur Mechelen Jaarrekening - dienstjaar 2016 Inleiding en leeswijzer... 3 Beleidsnota... 7 Doelstellingenrealisatie...8 J1 : De doelstellingenrekening... 14 J : De financiële

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

OCMW Blankenberge Jaarrekening 2014

OCMW Blankenberge Jaarrekening 2014 OCMW Blankenberge Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kerncijfers... 5 3. Beleidsnota... 7 3.1. Doelstellingenrealisatie... 8 3.2. Schema J1 de doelstellingenrekening... 13 3.3. De financiële

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

2 de toelichting bij de investeringsrekening, die minstens bestaat uit: 3 de evolutie van de liquiditeitenrekening, overeenkomstig schema TJ6

2 de toelichting bij de investeringsrekening, die minstens bestaat uit: 3 de evolutie van de liquiditeitenrekening, overeenkomstig schema TJ6 OCMW Huldenberg Sint-Jansbergsteenweg 44 A 34 Huldenberg NIS-code : 2445 JAARREKENING OCMW 1 de toelichting bij de exploitatierekening, bestaande uit: a) Een verklaring van belangrijke verschillen tussen

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WAREGEM BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WAREGEM BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WAREGEM JAARREKENING 2012 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM - FINANCIELE DIENST - T 056.62.98.60 - JOZEF.VANDAELE@OCMW.WAREGEM.BE Structuur

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 OCMW INGELMUNSTER

JAARREKENING 2014 OCMW INGELMUNSTER JAARREKENING 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 26 mei 2015 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 1. De jaarrekening vooraf

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie