Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente"

Transcriptie

1 r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

2

3 1 Productkenmerken Rabo ToekomstSparen met vaste rente Leeswijzer Dit document informeert u over: - het begrip lijfrente - de kenmerken van Rabo ToekomstSparen met vaste rente - de Rabobank als financiële dienstverlener Algemene informatie over lijfrente Een lijfrente is een periodieke uitkering ter aanvulling van uw inkomen. Een lijfrenteproduct kent twee fases: de opbouwfase waarin geld wordt ingelegd en de afbouwfase waarin de periodieke uitbetalingen plaatsvinden. Tot 2008 konden alleen verzekeraars lijfrenteproducten aanbieden. Door een wetswijziging, ingaande 1 januari 2008, mogen ook banken dat doen. De Rabobank heeft daarom de Rabo ToekomstRekening ontwikkeld. Voor de opbouwfase zijn er twee rekeningen: - Rabo ToekomstSparen: een geblokkeerde spaarrekening met vaste rente of met variabele rente. - Rabo ToekomstBeleggen: een geblokkeerde effectenrekening. De duur van de opbouwfase bepaalt u bij het openen van de rekening. Tegenover de fiscale voordelen staat, dat u tijdens de opbouwfase niet over het tegoed kunt beschikken. Het geblokkeerde tegoed moet u op de einddatum gebruiken voor de aankoop van een lijfrente. Voor deze afbouwfase is er Rabo ToekomstUitkering. Dat is de eigenlijke lijfrente: een periodieke uitbetaling gedurende een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een maandelijkse uitbetaling als (een aanvulling op het) inkomen nadat u gestopt bent met werken. Fiscale behandeling - de hoofdpunten De inleg is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen in box 1, mits u aftrekruimte heeft. Die aftrekruimte kunt u berekenen op de internetsite van de belastingdienst: Ook uw adviseur van de Rabobank kan u hierbij helpen. Voorbeeld 1 De fiscale aftrekruimte blijkt 3.500,- te zijn. Het bruto jaarinkomen is ,-. Er zijn geen andere fiscale aftrekposten. Over de top van het inkomen wordt 50% (een fictief percentage) inkomstenbelasting betaald. Een inleg van bijvoorbeeld 2.000,- voor een lijfrente levert dan een belastingteruggave op van (50%): 1.000,-. De netto inleg is dus 1.000,-. Bij de verplichte aankoop van een lijfrente op de einddatum valt de periodieke uitbetaling wel in de -progressief belaste - box 1. Voorbeeld 2 Een 65-jarige man heeft met Rabo ToekomstSparen een tegoed van ,- opgebouwd. Hij wil daarmee een lijfrente aankopen met een looptijd van 20 jaar en uitbetaling per kwartaal. Hij koopt zo n lijfrente aan met de rekening Rabo ToekomstUitkering, tegen een rentepercentage van 4,00% (een fictief percentage). Zijn inkomen bedraagt ,- inclusief AOW. Als het tarief voor de inkomensbelasting 40% (een fictief percentage) over de top van zijn inkomen bedraagt, ontvangt hij gedurende 20 jaar (bij in leven zijn) ieder kwartaal een bedrag van 1.817,09. Op dit bedrag worden nog uitbetalingskosten in mindering gebracht en over het resterende bedrag is 40% inkomstenbelasting verschuldigd. Aangenomen is dat hij zowel ten tijde van het opbouwen van het saldo als ten tijde van de periodieke uitbetalingen binnenlands belastingplichtige is. Het saldo op de Rabo ToekomstRekening geldt niet als een bezitting in box 3 voor zover de inleg in box 1 aftrekbaar is. Over het tegoed is per saldo dus geen 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd. Kijk voor meer informatie op: nl en/of vraag het aan uw adviseur. Productkenmerken Openen rekening Een rekening Rabo ToekomstSparen met vaste rente opent u kosteloos; u moet wel in Nederland wonen. Bij het openen maakt u enkele keuzes die wij vastleggen in een overeenkomst: - incidenteel of periodiek inleggen, - de einddatum: uiterlijk in het eerst half jaar van het kalenderjaar waarin u 70 wordt. Inleg rekening Houd er rekening mee dat u alleen kunt inleggen als er fiscale aftrekruimte is. - Incidentele inleg Alleen de eerste inleg moet minimaal 1.000,- bedragen. Daarna gelden er geen minimale of maximale bedragen en hoeft u geen afspraken over vervolginleg te maken. Inleggen doet u eenvoudig zelf via overboeking naar uw rekening Rabo ToekomstSparen of de bank kan de inleg voor u doen. - Periodieke inleg Bij periodiek inleggen machtigt u de Rabobank tot automatische incasso. De Rabobank incasseert de inleg van de door u opgeven Rabobank betaal- of spaarrekening. U kunt per maand inleggen (minimaal 25,-), per kwartaal (minimaal 75,-), half jaar (minimaal 150,-) of jaar (minimaal 300,-). Daarnaast mag u altijd extra bedragen inleggen. De afspraak voor uw periodieke inleg kunt u altijd en zonder kosten wijzigen, mits het nieuwe inlegbedrag niet lager wordt dan de hiervoor genoemde minimale bedragen per periode. Stopzetten kan ook. Zonder kosten, als het saldo van uw rekening op dat moment minimaal 1.000,- bedraagt. Bij een lager saldo kan de bank 150,- kosten in rekening brengen. - Inleg afkomstig van een andere lijfrenterekening of -verzekering Tegoeden op een lijfrentespaarrekening bij een andere bank of op een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar kun u ook inleggen. U regelt dat met een ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier. De Rabobank zorgt vervolgens, kosteloos, voor de afwikkeling met uw huidige bank of verzekeringsmaatschappij. Het minimaal over te nemen saldo moet wel 1.000,- bedragen. Fiscaal gezien valt een tegoed op een rekening Rabo Toekomst- Sparen onder de regels van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die met ingang van 1 januari 2008 gelden. Een lijfrentekapitaal, opgebouwd bij een verzekeraar, kan bijvoorbeeld ook onder het fiscale regime van vóór 1992 vallen. Legt u zo n lijfrentekapitaal in op een rekening Rabo ToekomstSparen, dan verliest u bepaalde fiscaal ruimere bestedingsmogelijkheden. Dit kan nadelig zijn, maar dat hoeft niet. Laat u hierover adviseren, voordat u een tegoed laat overboeken. Rentevergoeding Over iedere inleg, inclusief de rentebijschrijvingen, ontvangt u een vaste rente. Van al die rentepercentages berekenen we de middelrente. - Vaste rente over iedere inleg De rente over iedere inleg is vast vanaf de inlegdatum tot aan einddatum. U legt bijvoorbeeld op 25 juli 2010 een bedrag in van 2.000,-. De afgesproken einddatum is 1 december 2038, zodat vanaf 25 juli 2010 over 2.000,- een vaste rente wordt vergoed die hoort bij een spaarperiode van 28 jaar. De spaarperiode is gebaseerd op het verschil tussen de inlegdatum en de einddatum, afgerond op hele jaren naar beneden. De rente wordt jaarlijks op 1 januari bijgeschreven op de spaarrekening. Ook die jaarlijkse rentebijschrijving is vastrentend gedurende de looptijd tot de einddatum. De actuele rentetarieven voor dit product per looptijd vindt u op Op de rekeningafschriften en in Rabo Internetbankieren wordt bij iedere inleg vermeld welk vast rentetarief over de inleg wordt vergoed tot de einddatum. - Middelrente over het hele tegoed De middelrente wordt vergoed over het hele tegoed op de rekening. Van alle op de inleg van toepassing zijnde rentepercentages

4 2 wordt het gewogen gemiddelde berekend. Dit rentepercentage is het gemiddelde van alle afzonderlijke rentepercentages van alle inlegbedragen en rentebij schrijvingen, waarbij ieder afzonderlijk rentepercentage naar verhouding van de inleg en rentebijschrijving wordt meegenomen. Voorbeeld berekening middelrente (alle rentepercentages zijn fictief) Een eerste 1.000,- wordt ingelegd op 1 januari tegen 4% rente tot aan de afgesproken einddatum. De middelrente bedraagt 4% aangezien er nog maar één inleg heeft plaatsgevonden. Voor een tweede inleg van 1.500,- op 1 juli is de rente 4,3% tot aan de einddatum. De middelrente die over het gehele tegoed op de rekening wordt vergoed bedraagt nu: (1.000 x 4%) + (1.500 x 4,3%) x 100% = 4,18% ( ) - Wijzigen renteafspraak Naast de rekening Rabo ToekomstSparen met vaste rente biedt de Rabobank ook een rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente aan. U kunt altijd kiezen voor het laten overboeken van (een deel van) het tegoed naar een bestaande of nieuwe rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente of omgekeerd. Bij overboeken van de vastrentende rekening naar de variabele rekening wordt een berekening van de marktrentevergoeding uitgevoerd omdat u de renteafspraak wijzigt vóór de afgesproken einddatum. Het kan zijn dat u een vergoeding aan de bank verschuldigd bent of dat de bank aan u een vergoeding moet betalen (zie ook de informatie onder marktrentevergoeding ). Als u een deel van het saldo wilt overboeken, dan moet er minimaal 1.000,- op de rekening resteren. Het wijzigen van de renteafspraak is kosteloos, afgezien van de kosten voor de berekening van de marktrentevergoeding als er overgeheveld wordt van de vastrentende naar een variabele rekening. Voor de rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente is uitgebreide productinformatie beschikbaar: vraag ernaar bij uw adviseur. Opnemen vóór de einddatum Opnemen van het tegoed vóór de afgesproken einddatum, zonder fiscale sancties, kan uitsluitend in de hierna genoemde gevallen. De afwikkeling gebeurt altijd door de Rabobank. Zelf geld opnemen, bijvoorbeeld via Rabo Internetbankieren, is niet mogelijk. - Opbouw elders voorzetten U kunt de opbouw voortzetten bij een andere bank of verzekeraar met een door u ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier. De Rabobank zorgt voor de afwikkeling met de bank / verzekeringsmaatschappij waar de opbouw wordt voortgezet. Voor het overboeken naar een geblokkeerde lijfrentespaarrekening bij een andere bank of een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar berekent de Rabobank 150,- administratiekosten, die in mindering worden gebracht op het over te boeken tegoed. Opnemen van het tegoed voor de einddatum vereist ook een berekening van de marktrentevergoeding (zie hierna onder marktrentevergoeding. De administratiekosten ad 50,- voor deze berekening brengt de Rabobank in mindering op het over te boeken tegoed. - Aankoop lijfrente U kunt het tegoed altijd gebruiken voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente bij de Rabobank of een andere bank of verzekeraar. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Opnemen van het tegoed vóór de einddatum vereist wel herberekening van de marktrentevergoeding (zie hierna onder marktrentevergoeding ). De administratiekosten ad 50,- voor deze berekening brengt de Rabobank in mindering op het over te boeken tegoed. Marktrentevergoeding Wilt u uw tegoed vóór de afgesproken einddatum opnemen of overboeken naar een andere rekening, dan moet de marktrentevergoeding worden verrekend. Afhankelijk van de actuele rente op het moment van opnemen bent u een marktrentevergoeding aan de bank verschuldigd óf betaalt de bank deze vergoeding aan u. De administratiekosten ad 50,- voor deze berekening brengt de Rabobank in mindering op het over te boeken tegoed van uw rekening Rabo ToekomstSparen. De marktrentevergoeding wordt als volgt berekend: 1 De middelrente wordt in mindering gebracht op de actuele rente. De actuele rente is het tarief voor soortgelijke rekeningen, voor de resterende looptijd tot de einddatum, afgerond op hele jaren naar beneden. De actuele rentepercentages vindt u op 2 De uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met het op te nemen saldo. 3 Deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met de duur van de resterende periode: het verschil tussen de afgesproken einddatum en de datum waarop de opname plaatsvindt. 4 De uitkomst van deze berekening wordt vervolgens contant gemaakt tegen de actuele rente. Deze laatste uitkomst is het bedrag van de vergoeding. 5 Deze vergoeding en de verschuldigde administratiekosten worden verrekend met het saldo op de rekening Rabo ToekomstSparen. Voorbeeld (alle rentepercentages zijn fictief) Het saldo op een rekening Rabo ToekomstSparen met einddatum 1 maart 2022 is ,-. De huidige middelrente is 3,50%. Op 1 maart 2012 wil de rekeninghouder het hele tegoed laten over boeken naar een variabele rekening Rabo ToekomstSparen. De marktrentevergoeding wordt als volgt berekend: Uitwerking 1 1 De resterende looptijd tussen einddatum en opnamedatum is 10 jaar. Het bijbehorende actuele rentetarief voor 10 jaar vast bedraagt 3,30%. Het verschil tussen de actuele rente en de middelrente bedraagt 3,50% - 3,30% = 0,20% 2 0,20% vermenigvuldigd met het op te nemen bedrag van ,- = 20,- 3 De resterende periode is 10 jaar. 20,- x 10 = 200,- 4 De uitkomst van 200,-, contant gemaakt tegen de actuele rente van 3,30% = 168,02 5 Omdat de actuele rente lager is dan de middelrente wordt dit een vergoeding van de Rabobank aan de rekeninghouder. De rekeninghouder ontvangt dus geld. De vergoeding wordt bijgeschreven op de rekening Rabo ToekomstSparen. De administratiekosten ad 50,- worden in mindering gebracht. Het rekeningsaldo na de marktrentevergoeding bedraagt: , ,02 -/- 50,- = ,02. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de variabele rekening Rabo ToekomstSparen. De rekening wordt opgeheven; de opgebouwde rente tot en met de opheffingsdatum wordt ook overgeboekt naar de rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente. Uitwerking 2 1 Het actuele rentetarief voor 10 jaar vast bedraagt 3,70%. Het verschil tussen de actuele rente en de middelrente bedraagt 3,50% - 3,70% = -/- 0,20% 2 Het berekende bedrag van 200,- wordt contant gemaakt tegen de actuele rente van 3,70%. De uitkomst hiervan is 164,67 3 Omdat de actuele rente hoger is dan de middelrente wordt dit een vergoeding van de rekeninghouder aan de Rabobank. Einddatum: de keuzes Welke mogelijkheden heeft u op de afgesproken einddatum? Aankoop lijfrente bij de Rabobank U opent eenvoudig een rekening Rabo ToekomstUitkering. Uit die rekening gaat u een reeks periodieke uitbetalingen ontvangen. Elke uitbetaling wordt belast in box 1. Voor de looptijd van de periodieke uitbetalingen gelden de volgende regels: - Is het jaarlijks te ontvangen bedrag lager dan een vastgesteld wettelijk maximum én ontvangt u de eerste uitbetaling in of na het kalenderjaar dat u 65 jaar wordt, dan is de looptijd ten minste 5 jaar.

5 3 - In alle andere gevallen is de looptijd van de periodieke uitbetalingen ten minste 20 jaar. Ontvangt u de eerste uitbetaling voor het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt, dan wordt deze duur van 20 jaar verlengd met het aantal jaren dat u op dat moment jonger bent dan 65 jaar. Voor de rekening Rabo ToekomstUitkering is uitgebreide productinformatie beschikbaar: vraag ernaar bij uw adviseur. Aankoop lijfrente bij een andere bank of verzekeraar U kunt het tegoed laten overboeken naar een bank of verzekeraar van uw keuze. U regelt dat met een door u ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier en de Rabobank zorgt vervolgens voor de afwikkeling met bank / verzekeringsmaatschappij waar u de lijfrente heeft aangekocht. Hiervoor brengt de Rabobank geen kosten in rekening. Verlengen einddatum Wilt u op de einddatum nog geen lijfrente aankopen: u kunt die datum altijd verlengen, zonder kosten. Tot uiterlijk het kalenderjaar waarin u 70 wordt. Voor het hele rekeningsaldo op de datum van verlenging wordt een nieuwe rente-afspraak gemaakt tot de nieuwe einddatum. Het is ook mogelijk om een deel van het tegoed te gebruiken voor de aankoop van een lijfrente en voor het resterende tegoed de einddatum te verlengen. Let op: als de aankoop van een lijfrente niet binnen 6 maanden na de einddatum is afgewikkeld moet de Rabobank dit melden aan de fiscus omdat er fiscaal gezien sprake kan zijn van een verboden handeling. Voor de gevolgen daarvan zie hierna bij afkoop en andere verboden handelingen. Wijzigen van gemaakte afspraken Bij het openen van de rekening zijn afspraken gemaakt over onder meer de inleg en de einddatum. Toch moeten en kunnen, gedurende de looptijd, afspraken worden gewijzigd. Die kunnen echter financiële of fiscale consequenties hebben. In onderstaand schema hebben ziet u welke wijzigingen mogelijk zijn en wat de consequenties zijn. U ziet ook waar u de uitgebreide uitleg kunt nalezen. Inleg verlagen Heeft u onvoldoende middelen om in te leggen, dan kunt u de opdracht tot incasso altijd, kosteloos, wijzigen. Door het verlagen van de inleg zult u de beoogde eindwaarde niet bereiken: het tegoed op de einddatum is hoogstwaarschijnlijk niet toereikend voor de beoogde inkomensaanvulling. (Tijdelijk) stoppen met inleggen Heeft u onvoldoende middelen om te blijven inleggen of wilt u om een andere reden niet meer inleggen, dan kunt u de opdracht tot incasso altijd intrekken. De rekening blijft doorlopen tot de afgesproken einddatum. U kunt op ieder moment het inleggen weer hervatten. Door tijdelijk of permanent te stoppen met inleggen zult u de beoogde eindwaarde niet bereiken: het tegoed op de einddatum kan ontoereikend zijn voor de beoogde inkomensaanvulling. Voor het stopzetten van de inleg kan de bank 150,- kosten in rekening brengen indien het saldo van de rekening minder dan 1.000,- bedraagt. Wijzigingen tijdens de looptijd Gedurende de looptijd van de rekening kunnen verschillende omstandigheden van invloed zijn op uw persoonlijke (financiële) situatie en op de rekening Rabo ToekomstSparen. Echtscheiding Bij echtscheiding is het toegestaan om (een deel van) het tegoed van een rekening Rabo ToekomstSparen zonder fiscale sancties toe te delen aan de ex-partner. Voor de ex-partner wordt een nieuwe rekening Rabo ToekomstSparen geopend. Het tegoed van de bestaande rekening wordt door de Rabobank overgeboekt naar de nieuwe rekening. De administratiekosten voor het afwikkelen ad 50,- brengt de bank in mindering op het tegoed. Omdat het tegoed wordt opgenomen voor de afgesproken einddatum wordt een berekening van de marktrentevergoeding uitgevoerd (zie de informatie onder marktrentevergoeding ). Hiervoor brengt de Rabobank 50,- administratiekosten in rekening. U wilt Lees de uitleg Fiscale consequenties Kosten Een bestaand lijfrente tegoed van een andere bank / verzekeraar inbrengen op een rekening bij de Rabobank Uw inlegbedrag wijzigen Inleggen op de rekening, onderdeel inleg afkomstig van een andere lijfrente rekening of -verzekering inleg verlagen (Tijdelijk) stoppen met inleggen (tijdelijk) stoppen met inleggen Geen Uw tegoed overboeken naar een andere bank / verzekeraar om daar de opbouw voort te zetten De afbouwfase laten ingaan vóór de afgesproken einddatum De afbouwfase in laten gaan op (of binnen 6 maanden na) de einddatum Een bedrag opnemen anders dan voor de aankoop van een lijfrente (afbouwfase) Opnemen vóór de einddatum, onderdeel Opbouw elders voortzetten Opnemen vóór de einddatum, onderdeel Aankoop lijfrente Einddatum: de keuzes Afkoop en andere verboden handelingen De inleg valt voortaan onder de regels van IB 2001 Geen, mits er voldoende aftrekruimte is Geen, mits de nieuwe bank / verzekeraar het tegoed aanmerkt als lijfrentetegoed/ lijfrentekapitaal Fiscale eisen aan de looptijd van de uitbetalingen als de afbouwfase ingaat voor 65 jaar. Geen Er is sprake van afkoop Geen kosten Hieraan zijn geen kosten verbonden Geen kosten, mits het saldo minimaal 1.000,- bedraagt 150,- + eventueel marktrentevergoeding + 50,- i.v.m. berekening Eventueel marktrentevergoeding + 50,- i.v.m. berekening Hieraan zijn geen kosten verbonden 150,- + eventueel marktrentevergoeding + 50,- i.v.m. berekening

6 4 Emigratie Als u tijdens de looptijd naar het buitenland emigreert, krijgt u te maken met de gevolgen van afkoop. Dit betekent dat de sancties zoals beschreven onder Afkoop en andere verboden handelingen van toepassing zijn. Er wordt een conserverende aanslag opgelegd door de fiscus. Deze aanslag wordt vastgesteld maar hoeft nog niet betaald te worden. De Belastingdienst geeft, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, uitstel van betaling gegeven gedurende tien jaar. Als er in die tien jaar geen verboden handelingen plaatsvinden, vervalt de aanslag op verzoek definitief na deze tien jaar. Vindt er wel een verboden handeling plaats, dan vervalt het uitstel van betaling en wordt de conserverende aanslag alsnog ingevorderd. Overlijden rekeninghouder Overlijdt de houder van een rekening Rabo ToekomstSparen dan komt het tegoed ter beschikking aan de erfgena(a)m(en). De opbouwfase eindigt op dat moment. Om aan de fiscale voorwaarden te voldoen moet er binnen 12 maanden na overlijden een nabestaandenlijfrente aangekocht zijn. De erfgena(a)m(en) dienen daarom binnen 12 maanden een verklaring van erfrecht aan de bank te overleggen en aan te geven op welke wijze het tegoed verdeeld moet worden. Voor de looptijd van de nabestaandenlijfrente is de relatie tussen de overleden rekeninghouder en de erfgena(a)m(en) en de leeftijd van de erfgena(a)m(en) bepalend. De hoogte van de periodieke uitbetalingen hangt af van de looptijd van de nabestaandenlijfrente en de actuele rentestand. Is het bedrag lager dan de wettelijk bepaalde afkoopgrens voor kleine tegoeden, dan wordt het in één keer aan de erfgena(a)m(en) uitgekeerd, na inhouding van de verschuldigde belasting en premies. Omdat het tegoed wordt opgenomen voor de afgesproken einddatum wordt een berekening van de marktrentevergoeding uitgevoerd (zie de informatie onder marktrentevergoeding). Administratiekosten worden in dit geval niet in rekening gebracht. Overlijden fiscaal partner van de rekeninghouder Als de fiscaal partner van de rekeninghouder overlijdt, mag de rekeninghouder de afbouwfase direct in laten gaan, door de aankoop van een lijfrente. De rekeninghouder kan de rekening ook laten doorlopen tot de afgesproken einddatum. De rekeninghouder moet zelf aantonen dat degene die overleden is, daadwerkelijk zijn fiscaal partner was. Dit kan voor gehuwden aan de hand van het trouwboekje. Samenwonenden kunnen dit aantonen via een gezamenlijke belastingaangifte. Voor de aankoop van de lijfrente worden geen kosten in rekening gebracht. Omdat het tegoed wordt opgenomen voor de afgesproken einddatum wordt een berekening van de marktrentevergoeding uitgevoerd (zie onder marktrentevergoeding ). De administratiekosten voor deze berekening bedragen 50,-. De aankoop van de lijfrente moet binnen 6 maanden na het overlijden van de fiscaal partner van de rekeninghouder afgewikkeld zijn. Afkoop en andere verboden handelingen Bepaalde handelingen met een rekening Rabo ToekomstSparen zijn fiscaal niet toegestaan. Hierna staat een overzicht van de belangrijkste verboden handelingen en gevolgen hiervan: - Opnemen van het tegoed is niet mogelijk, behalve voor de uitzonderingen die genoemd zijn onder opnemen en op de einddatum voor de aankoop van een lijfrente. Wilt u toch een bedrag opnemen dan moet u het tegoed afkopen en is er sprake van een verboden handeling. - Overdracht of verpanding van het saldo op de rekening Rabo ToekomstSparen wordt beschouwd als een verboden handeling. Wettelijk gezien voldoet uw rekening Rabo ToekomstSparen dan niet meer aan de (fiscale) voorwaarden die gelden voor lijfrente. Voldoet de lijfrente niet meer aan deze voorwaarden, dan heeft dit de volgende fiscale gevolgen: 1e Alle ingelegde bedragen en het daarover behaald rendement worden aangemerkt als negatieve uitgaven voor een inkomensvoorziening. Dit bedrag moet u aangeven bij uw belastingaangifte en is belast in box 1. 2e Door de belastingdienst wordt een boete in rekening gebracht, de zogenaamde revisierente. Deze bedraagt normaal gesproken 20% van het rekeningsaldo. Deze boete is een definitieve boete, die niet aftrekbaar is. Besluit u ondanks bovenstaande consequenties toch tot afkoop van het tegoed, dan verloopt dit als volgt: 1. De Rabobank stelt een afkoopformulier op. U moet dit formulier voor akkoord ondertekenen. 2 Omdat het tegoed wordt opgenomen voor de afgesproken einddatum wordt een berekening van de marktrentevergoeding uitgevoerd, zie hiervoor de informatie onder marktrentevergoeding. Voor deze berekening berekent de Rabobank u 50,- administratiekosten. 3 De Rabobank keert 28% van het rekeningtegoed aan u uit. Vanwege de aansprakelijkheid die de Rabobank ten aanzien van de fiscus heeft reserveert de Rabobank de resterende 72%. Als u de aanslag niet aan de Belastingdienst betaalt dan kan de Belastingdienst het gereserveerde bedrag komen opeisen bij de Rabobank. Zodra u echter een bewijsstuk aanlevert van betaling van de belastingaanslag die betrekking heeft op de afkoop, zullen wij het gereserveerde bedrag aan u uitbetalen. Afkoopregeling voor kleine tegoeden Tegoeden van beperkte omvang mogen altijd, ook na overlijden van de rekeninghouder, afgekocht worden zonder fiscale sancties. Hiervoor gelden wettelijke eisen en maxima. Indien het tegoed in aanmerking komt voor de afkoopregeling kleine tegoeden, mag het gehele tegoed uitbetaald worden aan de rekeninghouder nadat de bank de verschuldigde loonbelasting en premies heeft ingehouden. Bij het afwikkelen van deze afkoopregeling brengt de bank 50,- administratiekosten in mindering op het tegoed. Omdat het tegoed wordt opgenomen voor de afgesproken einddatum wordt een berekening van de marktrentevergoeding uitgevoerd (zie onder marktrentevergoeding ). Hiervoor berekent de Rabobank 50,- administratiekosten. Saldo- en rekeninginformatie Eens per maand ontvangt u een rekeningafschrift, mits er sprake is geweest van een storting of opname. Uiteraard kunt u ook op elk moment het actuele saldo en de mutaties raadplegen via Rabofoon of Rabo Internetbankieren. Informatie aan de fiscus De Rabobank is verplicht bepaalde gegevens over de rekening Rabo ToekomstSparen door te geven aan de fiscus. Zo moet de bank iedere inleg melden. Daarnaast moet de Rabobank de fiscus informeren in geval van een verboden handeling als beschreven onder afkoop en andere verboden handelingen. Risico s Het product Rabo ToekomstSparen is ontwikkeld op basis van de fiscale wetgeving per 1 januari Als de fiscale wetgeving in de toekomst verandert, kan Rabo ToekomstSparen een ander resultaat opleveren dan in eerste instantie beoogd was. De Rabobank is hiervoor niet aansprakelijk. Met het product Rabo ToekomstSparen met vaste rente heeft u zekerheid over de te bereiken eindwaarde van iedere afzonderlijke inleg. Een nadeel is dat u, als de marktrente stijgt, daar niet van profiteert voor bedragen die u reeds heeft ingelegd op de rekening. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld. U kunt deze vinden op De Rabobank als financiële dienstverlener Iedere lokale Rabobank is aanbieder van kredieten, spaar- en betaalrekeningen met daaraan verbonden faciliteiten en bemiddelt in verzekeringen en kredieten. Iedere lokale Rabobank is als zodanig onder haar statutaire naam ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

7 5 Heeft u een klacht? Bij klachten kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw Rabobank. Als u niet tevreden bent met het antwoord van deze bank, kunt u uw klacht in tweede instantie schriftelijk toesturen aan: Rabobank Nederland, Klachtenservice, Antwoordnummer 10043, 5600 VB Eindhoven Mocht u daarna nog niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan de: Ombudsman Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Tel: Mocht de bemiddeling door de Ombudsman niet slagen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de: Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Tel: Meer informatie over laatst genoemde instanties kunt u vinden op Kruislingse garantieregeling Diverse onderdelen van de Rabobank Groep, waaronder de lokale banken staan voor elkaar garant voor de nakoming van hun verplichtingen jegens crediteuren. Als een lokale Rabobank onverhoopt niet aan haar verplichtingen jegens haar crediteuren zou kunnen voldoen, dan zullen andere onderdelen van de Rabobank Groep bijspringen om aan die verplichtingen te voldoen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde Kruislingse Garantieregeling. In feite betekent dit dat het gehele vermogen van de onderdelen van de Rabobank Groep die meedoen aan de Kruislingse Garantieregeling een garantie vormt voor de rekeninghouders en andere crediteuren van de onderdelen van de groep. De Rabobank Groep is één van de sterkste financiële instellingen ter wereld. Zij heeft als één van de weinige banken een zogenaamde triple A status van gerenommeerde instituten die de kredietwaardigheid van ondernemingen vaststellen. Disclaimer Het bovenstaande heeft een informatief karakter en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u nadrukkelijk de beschrijving van de productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen en de bijbehorende (algemene) voorwaarden zorgvuldig te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen door de Rabobank verstrekt. Fiscale wet- en regelgeving en de uitleg daarvan kunnen wijzigen en van invloed zijn op de fiscale behandeling van het product. Ook uw persoonlijke omstandigheden en het gebruik van het product kunnen van invloed zijn op de fiscale behandeling van het product. De Rabobank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze fiscale behandeling.

8 6 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de rekening Rabo ToekomstSparen; rekeninghouder: degene voor wie de bank de rekening aanhoudt; bank: de bank of haar rechtsopvolger(s), die de rekening aanhoudt; Rabobank Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Nederland: B.A., gevestigd te Amsterdam; overeenkomst: de tussen de bank en de rekeninghouder gesloten overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard; einddatum: de in de overeenkomst overeengekomen datum, waarop de rekening uiterlijk eindigt, danwel een andere door de bank en rekeninghouder schriftelijk of elektronisch overeengekomen datum waarop de rekening eindigt; tegoed: het totale saldo dat op enig moment op de rekening staat; inleg: ieder bedrag dat op de rekening wordt bijgeschreven, niet zijnde rente; incassorekening: de in de overeenkomst vermelde rekening ten laste waarvan de inleg automatisch wordt geïncasseerd; vaste rente: de afzonderlijk vaste rente die de bank tot aan de einddatum vergoedt over elke inleg en elk op de rekening bijgeschreven rentebedrag; middelrente: een gemiddeld rentepercentage dat is vastgesteld voor het tegoed op deze rekening. Dit rentepercentage is het gemiddelde van alle afzonderlijke rentepercentages van alle inlegbedragen en rentebijschrijvingen, waarbij ieder afzonderlijk rentepercentage naar verhouding van de inleg en rentebijschrijving wordt meegenomen; actuele rente: de vaste rente die Rabobank Nederland op het moment waarop de marktrentevergoeding berekend wordt adviseert voor dit type spaarrekening met een inleg die net zo lang wordt vastgezet als de periode (uitgedrukt in hele jaren, waarbij wordt afgerond naar beneden) die ligt tussen het moment waarop de marktrentevergoeding berekend wordt en de einddatum; resterende de periode (in jaren en dagen), die ligt tussen het periode: moment waarop de marktrentevergoeding wordt berekend en de einddatum. vergoeding: de marktrentevergoeding. 2 Bestemming en tenaamstelling rekening a De rekening is bedoeld voor natuurlijke personen in de leeftijd vanaf 18 jaar. b De rekening is een geblokkeerde rekening als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving. c De rekening kan uitsluitend op naam worden gesteld van één rekeninghouder. 3 Inleg a Indien periodiek wordt ingelegd, wordt de inleg automatisch geïncasseerd ten laste van de incassorekening. De rekeninghouder dient de bank hiervoor een volmacht te verlenen. b Bij een periodieke inleg bedraagt iedere inleg minimaal EUR 25,00 en geldt er een jaarlijkse minimuminleg van EUR 300,00. De bank kan de hoogte van deze minimumbedragen wijzigen. c Indien een periodieke inleg niet binnen 60 dagen na de overeengekomen datum is betaald, wordt de overeenkomst inlegvrij gemaakt. De overeenkomst blijft dan doorlopen, maar de opdracht tot incasso van de inleg eindigt. Voor dit inlegvrij maken, kan de bank kosten in rekening brengen indien het tegoed op de rekening op dat moment minder dan EUR 1.000,00 bedraagt. De bank is altijd bevoegd dit bedrag en deze kosten te wijzigen. d Contante stortingen op de rekening zijn niet toegestaan. e De hoogte van de eerste niet periodieke inleg bedraagt minimaal EUR 1.000,00, tenzij een lagere inleg is afgesproken. De bank kan de hoogte van dit minimumbedrag wijzigen. 4 Variabele rente a Indien met de bank een variabele rente is overeengekomen, vergoedt de bank op de rekening een door haar te bepalen rente. De bank kan deze rente altijd wijzigen. b De bank schrijft in januari van ieder jaar de over het voorgaande jaar door de bank berekende rente op de rekening bij. Het rentebedrag wordt met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, waarin het wordt bijgeschreven, rentedragend. De bank vergoedt over het rentebedrag een door haar te bepalen rente conform het bepaalde bij a. c De rente wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode en met inachtneming van een door de bank te bepalen valuteringregeling. De rente wordt op de rekening geadministreerd op een door de bank te bepalen wijze. d De bank kan de rente, de berekening van de totale rentevergoeding, de bijschrijvingsdatum, de berekeningsmethode, berekenings periode, de valuteringsregeling en de wijze van administratie wijzigen. 5 Vaste Rente a Indien met de bank een vaste rente is overeengekomen, vergoedt de bank over elke inleg een door haar te bepalen vaste rente. Deze rente kan de bank tot aan de einddatum niet wijzigen. De bank informeert de klant na iedere inleg over de hoogte van de bij deze inleg behorende vaste rente. b De bank schrijft in januari van ieder jaar, de over het voorgaande jaar door de bank berekende rente op de lijfrentespaarrekening bij. Het rentebedrag wordt met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, waarin het wordt bijgeschreven, rentedragend. De bank vergoedt over dit rentebedrag een door haar te bepalen vaste rente die tot aan de einddatum niet gewijzigd kan worden. De bank informeert de klant na iedere rentebijschrijving over de hoogte van de bij deze rentebijschrijving behorende vaste rente. c De rente wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode en met inachtneming van een door de bank te bepalen valuteringregeling. De rente wordt op de rekening geadministreerd op een door de bank te bepalen wijze. d De bank kan de rente, de berekening van de totale rentevergoeding, de bijschrijvingdatum, de berekeningsmethode, berekeningsperiode, de valuteringsregeling en de wijze van administratie wijzigen. 6 Beschikken a Gedurende de looptijd van de rekening mag de rekeninghouder niet beschikken over het tegoed, behalve voor overboeking naar de in de overeenkomst genoemde effectenrekening. b De rekeninghouder kan, in afwijking van het bepaalde onder a, het tegoed laten overboeken naar een andere geblokkeerde rekening van de rekeninghouder als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving, of naar een lijfrenteverzekering zoals bedoeld in artikel van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving. De bank behoeft deze opdracht niet uit te voeren zolang niet tot haar genoegen is aangetoond dat hier sprake is van een overboeking naar een andere geblokkeerde rekening of lijfrenteverzekering zoals hiervoor vermeld. Voor deze overboeking brengt de bank kosten in rekening. De bank is altijd bevoegd dit bedrag en deze kosten te wijzigen. Bij een gedeeltelijke overboeking moet het resterende tegoed op de rekening minimaal EUR 1.000,00 bedragen. c Bij een overboeking zoals hiervoor beschreven, is -voor zover een vaste rente is overeengekomen- de rekeninghouder de bank een vergoeding verschuldigd als op het moment van de overboeking de actuele rente hoger is dan de middelrente. De bank brengt deze vergoeding in mindering op het tegoed.

9 7 De bank betaalt de rekeninghouder een vergoeding, als op het moment van de berekening de actuele rente lager is dan de middelrente. De bank zal deze vergoeding op de rekening bijschrijven. De berekening van deze vergoeding is beschreven in artikel 7. d Overboekingen ten gunste van de rekening, opnames ten laste van de rekening en (rechts)handelingen met betrekking tot de rekening zijn onderworpen aan door de bank vast te stellen (administratieve) voorschriften en aanwijzingen. e De rechten uit deze overeenkomst kunnen niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of tot voorwerp van zekerheid dienen. De bank doet hierbij afstand van enig pandrecht dat zij mocht hebben of verkrijgen. 7 Berekening van de vergoeding a De vergoeding wordt als volgt berekend: de middelrente wordt in mindering gebracht op de actuele rente. De uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met het over te boeken saldo. Daarna wordt deze laatste uitkomst vermenigvuldigd met de duur van de resterende periode (samengevat: (actuele rente -/- middelrente) x opgenomen saldo x resterende periode). De uitkomst van deze berekening wordt vervolgens op een door de bank te bepalen wijze contant gemaakt tegen de actuele rente. Deze laatste uitkomst is het bedrag van de vergoeding. b Voor het laten uitvoeren van de berekening van de vergoeding is de rekeninghouder kosten aan de bank verschuldigd. Indien de bank een vergoeding aan de rekeninghouder verschuldigd is, zal zij deze kosten hierop eerst in mindering brengen. Als de rekeninghouder een vergoeding aan de bank verschuldigd is, wordt de verschuldigde vergoeding verhoogd met deze kosten. De bank is altijd bevoegd deze kosten te wijzigen. 8 Informatie a De bank verstrekt de rekeninghouder informatie over (het verloop van) de rekening en/of stelt hem in de gelegenheid kennis te nemen van informatie over (het verloop van) de rekening, waaronder mede wordt begrepen het op elektronische wijze beschikbaar stellen van informatie over (het verloop van) de rekening (hierna te noemen: rekeninginformatie). b De rekeninghouder is verplicht hem verstrekte rekeninginformatie terstond te controleren. Indien de bank hem in de gelegenheid stelt kennis te nemen van rekeninginformatie, dient de rekeninghouder periodiek de rekeninginformatie te controleren. De rekeninghouder dient de bank onverwijld in kennis te stellen van een eventuele onjuistheid in de rekeninginformatie. c De inhoud van door de bank ter beschikking gestelde rekeninginformatie waaronder mede wordt begrepen op elektronische wijze ter beschikking gestelde rekeninginformatie geldt als door de rekeninghouder te zijn goedgekeurd indien de rekeninghouder deze niet heeft betwist binnen twaalf maanden nadat de rekeninginformatie geacht kan worden de rekeninghouder te hebben bereikt. Indien in de rekeninginformatie rekenfouten voorkomen, is de bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook nadat de genoemde termijn van twaalf maanden is verstreken. 9 Einddatum a Op de einddatum dient de rekeninghouder het op dat moment opgebouwde tegoed aan te wenden voor vaste en gelijkmatige uitkeringen als bedoeld in artikel lid 1 en artikel 3.126a lid 4 onderdeel a van de Wet Inkomstenbelasting 2001 danwel een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving. b Bij overlijden van de rekeninghouder vóór de einddatum, dient het op dat moment opgebouwde tegoed te worden aangewend voor vaste en gelijkmatige uitkeringen zoals bedoeld in artikel lid 1 sub b en artikel 3.126a lid 4 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving. c In de onder b vermelde situatie en indien een vaste rente is overeengekomen: - is/zijn de erfgena(a)m(en) van de rekeninghouder de bank een vergoeding verschuldigd als op het moment waarop het tegoed wordt opgenomen in verband met voornoemde uitkeringen, de actuele rente hoger is dan de middelrente. De bank brengt deze vergoeding in mindering op het tegoed. - betaalt de bank de erfgena(a)m(en) van de rekeninghouder een vergoeding, als op het moment waarop het tegoed wordt aangewend voor voormelde uitkeringen, de actuele rente lager is dan de middelrente. De bank zal deze vergoeding aan het tegoed toevoegen. De berekening van deze vergoeding is beschreven in artikel 7. Het bepaalde in artikel 7 sub b is niet van toepassing. d Vanaf de einddatum vergoedt de bank over het tegoed op de rekening een door haar te bepalen rente. De bank kan de rente altijd wijzigen. De overeenkomst blijft voor zover nodig van kracht voor de afwikkeling daarvan. 10 Verklaring van erfrecht/informatie a Na het overlijden van een rekeninghouder kan de bank verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de rekening te verrichten -als bewijs daarvan- (onder meer) een verklaring van erfrecht overlegt/overleggen, die is opgesteld door een Nederlandse notaris. b De bank behoeft geen inlichtingen te verstrekken over het verloop van de rekening vóór de datum van overlijden van de rekeninghouder. 11 Aansprakelijkheid a Zodra en zolang de bank op grond van het bepaalde in artikel 44a van de Invorderingswet 1990, of een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving, aansprakelijk is of kan zijn voor door de rekeninghouder danwel diens erfgena(a)m(en) verschuldigde inkomstenbelasting, verschuldigde revisierente en/of een andere door de rekeninghouder of diens erfgena(a)m(en) verschuldigde belasting, is de bank niet verplicht een uitbetaling ten laste van de rekening te doen. Of deze aansprakelijkheid zich voordoet of kan voordoen, staat uitsluitend ter beoordeling aan de bank. Voor zover en zodra de bank aansprakelijk wordt gesteld voor de verschuldigde inkomstenbelasting, revisierente en/of een andere belasting, is de bank bevoegd het bedrag waarvoor zij aansprakelijk is gesteld, in mindering te brengen op, danwel te verrekenen met het tegoed op de rekening. b Als de bank het onder a vermelde bedrag niet in mindering kan brengen op, danwel niet kan verrekenen met het tegoed op de rekening, is de rekeninghouder of diens erfgena(a)m(en) verplicht om op eerste verzoek van de bank dit bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, aan haar terug te betalen. 12 Fusie/overdracht/splitsing a Bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de bank kunnen na juridische fusie c.q. na juridische splitsing van de bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s) van de bank. b De bank is bevoegd de rechtsverhouding(en), waarin de bank tot de debiteur staat met de daaraan verbonden nevenrechten, (partieel) over te dragen aan een derde. Door ondertekening van de overeenkomst verleent de debiteur de bank bij voorbaat toestemming hiervoor. c Overal waar in de overeenkomst en de daarin toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden het woord bank is vermeld, dient na fusie c.q. splitsing c.q. overdracht (ook) begrepen te worden de rechtsopvolger(s) van de bank. 13 Wetgeving Waar in deze overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt gesproken over wetgeving of waar een wetsartikel wordt genoemd, wordt daaronder ook begrepen een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving. 14 Wijziging algemene voorwaarden De bank is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Zij zal de rekeninghouder ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding van een aanvulling, wijziging en/of vervanging hieromtrent informeren dan wel in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Indien de rekeninghouder niet

10 8 akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging kan hij de overeenkomst binnen genoemde dertig dagen inlegvrij maken. 15 Citeertitel Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen De tekst van deze Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 is op 28 december 2007 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

11 9

12 13572 mrt-2008

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering r Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstUitkering 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstUitkering 2007 1 Productkenmerken Rabo ToekomstUitkering Leeswijzer

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 3 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparenPlus 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparenPlus 2005 Algemene voorwaarden voor 1 Productkenmerken en informatie over Rabo GeneratieSparenPlus 2 Algemene voorwaarden voor Productkenmerken Rabo GeneratieSparenPlus Rente Over het saldo op de rekening ontvangt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo GeneratieSparen 2005 Algemene voorwaarden voor 1 Productkenmerken en informatie over Rabo GeneratieSparen 2 Algemene voorwaarden voor Productkenmerken Rabo GeneratieSparen Rente Over het saldo op de rekening ontvangt u een

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo Rendement Rekening

Voorwaarden Rabo Rendement Rekening R Voorwaarden Rabo Rendement Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo Rendement Rekening 2 Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening 2002 Productkenmerken Rabo Rendement Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo TeleSparen. 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TeleSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo TeleSparen 2002

Voorwaarden Rabo TeleSparen. 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TeleSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo TeleSparen 2002 R Voorwaarden Rabo TeleSparen 1 Productkenmerken en informatie over Rabo TeleSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo TeleSparen 2002 Productkenmerken Rabo Telesparen Rente Over het saldo op uw rekening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2012 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene bankvoorwaarden Een

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productkenmerken en productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen De voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen zijn samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust 2016-05 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening SpaarGerust ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening 2010

Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening 2010 r Algemene voorwaarden voor de Rabo SpaarRekening 2010 Productkenmerken Rabo SpaarRekening Rente Over het saldo op uw rekening ontvangt u een rente. Als het saldo op uw rekening meer dan 5 miljoen bedraagt,

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen De productinformatie en voorwaarden van AanvullendPensioen

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo InternetBonusSparen

Voorwaarden Rabo InternetBonusSparen R Voorwaarden Rabo InternetBonusSparen 1 Productkenmerken en informatie over Rabo InternetBonusSparen 2 Algemene voorwaarden voor Rabo InternetBonusSparen 2003 Productkenmerken Rabo InternetBonusSparen

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop je geld opzij

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening

Lijfrente spaarrekening Productinformatie Lijfrente Spaarrekening, een bankspaarproduct Inhoud 1. Kiezen voor de Lijfrente spaar rekening van a.s.r. 3 2. ASR Bank N.V. biedt (bank-)spaar producten aan. 4 3. Zo werkt de Lijfrente

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen

Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen 1. Productinformatie van Van Lanschot LijfrenteSparen 2. Voorwaarden voor Van Lanschot LijfrenteSparen De productinformatie en voorwaarden

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Productkenmerken Rabo Deposito Algemene voorwaarden Rabo Deposito 2013 Algemene Bankvoorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door Uw advies bij de Rabobank Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Leeswijzer In deze brochure leest u welke vormen van advies de Rabobank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden? Hoofdstuk 2 Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Algemene voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Wat bedoelen

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Voorwaarden Leefrente

Voorwaarden Leefrente Voorwaarden Leefrente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Leefrente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Leefrente 2008-2013? 3. Wat zijn de kenmerken van de Leefrente

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen Algemene voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Dienstverlening Rabobank

Dienstverlening Rabobank Dienstverlening Rabobank bij het afsluiten van een rekening Rabo ToekomstSparen zonder advies en Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document leest u wat u van de dienstverlening van de Rabobank

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening Particulier Banksparen Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. b Lijfrente Deposito De geblokkeerde

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 1. De Gouden Handdruk Leefrekening is een uitkering in termijnen. Het is een

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken 2 5. Einddatum van de rekening 2 6. Rente op de rekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Inhoudsopgave 1 Begrippen................................................................................................................

Nadere informatie

Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument

Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument Met AanvullendPensioen Sparen spaart u voor later... Als u met pensioen gaat, is het wel zo prettig

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering. 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstUitkering. 3 Algemene Bankvoorwaarden

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering. 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstUitkering. 3 Algemene Bankvoorwaarden r Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstUitkering 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstUitkering 2007 3 Algemene Bankvoorwaarden Rabo ToekomstUitkering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Artikel 1 Definities Deze voorwaarden kennen de volgende begrippen: a. Bank: Nationale-Nederlanden Bank N.V. b. Deposito: de rekening waarop de rekeninghouder

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra belangrijk dus dat

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Pensioen aanvullen en lijfrente uitkeren Een aandeel in elkaar

Pensioen aanvullen en lijfrente uitkeren Een aandeel in elkaar Pensioen aanvullen en lijfrente uitkeren Een aandeel in elkaar Advies over uw inkomen voor later U wilt tijdens uw pensioen blijven genieten van het leven. Daar willen we u bij helpen. Als u een inkomensaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden Leefrente

Voorwaarden Leefrente Voorwaarden Leefrente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Leefrente (in het kort)? 2. Voor wie is de Leefrente? 3. Wat zijn de kenmerken van de Leefrente? 4. Waarom is de spaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie