Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen"

Transcriptie

1 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productkenmerken en productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen De voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen zijn samen met de productkenmerken en overige productinformatie onderdeel van uw overeenkomst Aanvullend Pensioen Sparen. Als u deze overeenkomst tekent, zijn vanaf dat moment de voorwaarden van toepassing. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, 06 december 2012

2 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 2 1. Productkenmerken en productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 1. Wat is AanvullendPensioen Sparen? Met AanvullendPensioen Sparen van Van Lanschot spaart u met belastingvoordeel voor extra pensioen. Een lijfrente is een periodieke uitkering ter aanvulling van uw pensioen. Een lijfrenteproduct bestaat uit twee fases: de opbouwfase en de afbouwfase. In de opbouwfase wordt geld gestort. De storting kan bestaan uit een inleg, een inbreng (waardeoverdracht) of een rentebijschrijving. Een inleg regelt u zelf. Een inbreng is afkomstig van een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering bij een andere bank of verzekeraar, waarmee u verder spaart op AanvullendPensioen Sparen. Een inbreng regelt u met uw financieel adviseur. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 3 Storten op uw AanvullendPensioen Sparen. Over al uw stortingen ontvangt u rente. U spaart op een geblokkeerde spaarrekening (opbouwfase). Op de einddatum die wij met u hebben afgesproken, gebruikt u het opgebouwde tegoed voor de aankoop van een lijfrente (afbouwfase). In de afbouwfase vinden periodiek uitkeringen plaats. 2. Sparen met belastingvoordeel Uw belastingvoordeel is als volgt. 1. In de opbouwfase mag u al de ingelegde bedragen op uw rekening tot uw 65e jaar aftrekken van uw belastbaar inkomen bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (Box 1). U moet hiervoor een jaar- en/of reserveringsruimte hebben. De jaar- en reserveringsruimte worden hierna verder uitgelegd. De bijgeschreven rente en een eventuele inbreng zijn niet fiscaal aftrekbaar. 2. Over het tegoed (inclusief de opgebouwde rente) op uw rekening hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen (Box 3). U betaalt zo in de opbouwfase jaarlijks minder inkomstenbelasting. Over de uiteindelijke periodieke uitkeringen (in de afbouwfase) betaalt u wel belasting. Er is dus sprake van uitstel van het betalen van belasting. De bank of verzekeraar waar u de uitkerende lijfrente koopt, is verplicht om loonheffing in te houden over uw uitkeringen. Jaarruimte Als u minder dan 70% van uw laatst verdiende loon aan pensioen hebt opgebouwd, kan een pensioentekort optreden. Per jaar kunt u berekenen wat u tekort komt voor uw pensioen, de zogenoemde jaarruimte. Deze jaarruimte is het bedrag dat u maximaal met belastingvoordeel kunt sparen op uw AanvullendPensioen Sparen. Voor de berekening van uw jaarruimte verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst, U bent zelf verant woordelijk voor de juiste berekening van de jaarruimte. Bij de berekening hebt u uw inkomsten- en pensioengegevens nodig van het afgelopen kalenderjaar. Uw financieel adviseur helpt u daar graag bij. Reserveringsruimte Als u uw jaarruimte niet gebruikt, ontstaat er een reserveringsruimte. Deze reserveringsruimte is het totaal van uw ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven kalenderjaren. Deze reserveringsruimte kunt u alsnog gebruiken. Voor de berekening van uw reserveringsruimte verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst, nl. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste berekening van de reserveringsruimte. Bij de berekening hebt u uw inkomsten- en pensioengegevens nodig van de afgelopen zeven jaar. Uw financieel adviseur helpt u daar graag bij. 3. Storten op uw AanvullendPensioen Sparen Na de openingsdatum van uw rekening kunt u een eerste bedrag storten of laten storten. U moet binnen 90 dagen na de openingsdatum uw eerste storting doen. Hebt u dat niet gedaan, dan heffen wij de rekening kosteloos op. Inleg Een inleg op uw AanvullendPensioen Sparen regelt u zelf via een periodieke overboeking vanaf uw vaste tegenrekening. U kunt op twee manieren inleggen op uw AanvullendPensioen Sparen. 1. Periodiek: per maand of per jaar. De minimale eerste inleg per kalendermaand bedraagt 100,- en per kalenderjaar 1.200,-.Uw periodieke inleg kunt u elk moment stopzetten. 2. Incidenteel: het minimale bedrag voor de eerste incidentele inleg is 1.000,-..

3 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 3 Inbreng Inbreng van een tegoed kunt u niet zelf doen. Samen met uw financieel adviseur vraagt u aan de andere bank of verzekeraar om uw tegoed in te brengen op AanvullendPensioen Sparen. De bank of verzekeraar beëindigt uw lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening en stelt een overdrachtsformulier op. Het overdrachtsformulier en uw tegoed min eventuele kosten draagt de andere bank of verzekeraar aan ons over. Wij mogen de inbreng weigeren, bijvoorbeeld omdat het formulier niet volledig is ingevuld. Inbreng van een andere lijfrenterekening of -verzekering Hebt u een tegoed opgebouwd op een lijfrentespaarrekening bij een andere bank of op een bestaande lijfrenteverzekering bij een verzekeraar? Dan kunt u dit tegoed inbrengen op uw AanvullendPensioen Sparen. Het minimale eerste stortingsbedrag bedraagt 1.000,-. Valt het tegoed dat u hebt opgebouwd op een bestaande lijfrenteverzekering bij een verzekeraar onder het fiscale regime van vóór 1992 (de zogenoemde pre-brede Herwaardering )? Dan kan de inbreng van dit tegoed op uw AanvullendPensioen Sparen fiscale gevolgen hebben voor u, bijvoorbeeld het verlies van bepaalde fiscale voordelen. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw financieel adviseur. Inbrengen voor een overbruggingslijfrente Een overbruggingslijfrente is een periodieke uitkering waarmee u de periode tussen stoppen met werken en de begindatum van uw pensioen overbrugt. De opbouw voor een overbruggingslijfrente eindigt uiterlijk in het jaar waarin u 65 wordt of het jaar waarin u met pensioen gaat. Hebt u een lijfrenteverzekering waarmee u in de toekomst een overbruggingslijfrente kunt kopen? Of hebt u een zogenoemde pre-brede Herwaarderingslijfrente? Dan kunt u ervoor kiezen om het lijfrentekapitaal daarvan in te brengen op een aparte rekening AanvullendPensioen Sparen. Als voorwaarde geldt wel dat u na 31 december 2005 geen premie meer hebt betaald op deze lijfrenteverzekering. Hebt u na deze datum nog wel premie betaald, dan kan uw opgebouwde tegoed niet op deze aparte rekening AanvullendPensioen Sparen worden ingebracht. Alléén het tegoed van een andere lijfrenteverzekering die voldoet aan dezelfde voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen, kunt u laten inbrengen op AanvullendPensioen Sparen. U kunt na inbreng niet meer inleggen op deze aparte rekening AanvullendPensioen Sparen. 4. Rente op uw AanvullendPensioen Sparen Voor iedere storting op uw AanvullendPensioen Sparen geldt een vast rentepercentage. Over alle rentepercentages samen berekenen wij het gewogen gemiddelde. Dit is de middelrente over het tegoed. De middelrente wordt bij elke storting opnieuw berekend. Uitleg over de middelrente leest u onder De middelrente over het tegoed. Rentepercentage over iedere storting Het rentepercentage van elke storting geldt vanaf de stortingsdatum tot aan de einddatum van uw AanvullendPensioen Sparen, en is afhankelijk van de resterende looptijd. Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van storten. De actuele rentepercentages voor AanvullendPensioen Sparen vindt u op Op uw rekeningafschrift staat bij iedere storting het rentepercentage vermeld. Hieronder staat een voorbeeld. Voorbeeld 1 Uw afgesproken einddatum van uw AanvullendPensioen Sparen is 1 oktober Uw inleg vindt plaats op 1 december De looptijd tot aan de einddatum is dan 8 jaar en 10 maanden. Het rentepercentage dat geldt, is het rentepercentage dat hoort bij een looptijd tussen 8 en 9 jaar. De middelrente over het tegoed De middelrente is het rentepercentage dat wij berekenen over het tegoed op uw AanvullendPensioen Sparen. De middelrente is het gewogen gemiddelde van de rentepercentages van alle gestorte bedragen en van de bijgeschreven rente. Bij iedere storting berekenen wij de middelrente opnieuw. Hieronder staat een voorbeeld. Voorbeeld 2 Op 1 januari doet u een eerste storting van ,-. Het rentepercentage is 4% tot aan de einddatum. Op 1 juli stort u ,-. Het rentepercentage over deze storting is 3,7% tot aan de einddatum. Het totale tegoed is ,-. De middelrente over het tegoed is: ( x 4%) + ( x 3,7%) x 100% = 3,95%

4 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 4 Bijschrijving rentebedrag Ieder jaar wordt in januari het rentebedrag over het voorgaande kalenderjaar bijgeschreven op uw AanvullendPensioen Sparen. Het rentebedrag wordt gezien als storting en krijgt dus ook een eigen rentepercentage tot aan de einddatum. Meer informatie over het bijschrijven van het rentebedrag vindt u in de Voorwaarden voor AanvullendPensioen Sparen (pagina 7). Berekening rentebedrag U ontvangt elk jaar een rentebedrag. Voor de berekening van dit rentebedrag gebruiken wij de middelrente die geldt op 31 december van dat jaar. Eindigt de rekening eerder? Dan berekenen wij het rentebedrag met de middelrente die geldt op de datum dat de rekening eindigt. Bij de berekening van het rentebedrag stellen wij de maand en het jaar op het werkelijke aantal dagen. Voorbeeld 3 Op 31 december 2013 bedraagt het tegoed op uw rekening AanvullendPensioen Sparen ,-. Het tegoed is opgebouwd uit een storting van ,- op 2 januari 2013 en een storting op 1 juli 2013 van ,- De middelrente bedraagt op 31 december ,95%. De renteberekening over 2013 is: ( x (364 dagen / 365 dagen) x (183 dagen / 365 dagen)) x 3,95% = 2.167,63 (het rentebedrag). 5. Einddatum van uw AanvullendPensioen Sparen Einddatum Wij komen met u een einddatum overeen voor uw AanvullendPensioen Sparen. De einddatum ligt minimaal één jaar en maximaal 40 jaar na de offertedatum van uw AanvullendPensioen Sparen. Als de einddatum van uw AanvullendPensioen Sparen nadert, informeren wij u hier schriftelijk over vier maanden vooraf. Wij raden u aan te zijner tijd zelf contact op te nemen met uw financieel adviseur om de mogelijkheden te bespreken. Zo kunt u een gerichte keuze maken wat u met uw opgebouwde tegoed gaat doen. Uiterlijk zes weken voor de einddatum van uw AanvullendPensioen Sparen moet u uw keuze aan ons doorgeven. Als u geen keuze maakt, wat dan? Hebt u nog geen keuze gemaakt op de einddatum? Dan loopt uw AanvullendPensioen Sparen door tot en met uiterlijk 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de einddatum valt. In die periode kunt u alsnog een keuze maken. Doet u dat niet? Dan zijn wij verplicht dit te melden bij de Belastingdienst. Er is dan sprake van afkoop. De gevolgen van afkoop leest u onder 6. Beëindiging vóór de einddatum. 6. Beëindiging vóór de einddatum Opnemen van uw tegoed vóór de afgesproken einddatum is mogelijk. Wij doen het volgende. Wij schrijven de rente bij over het lopende kalenderjaar tot aan de beëindigingsdatum. Wij voeren een marktrenteverrekening uit. Uitleg hierover leest u onder 8. Marktrenteverrekening. Wij brengen u 150,- opnamekosten in rekening. Als u komt te overlijden vóór de einddatum worden de opnamekosten niet in rekening gebracht en vindt er geen marktrenteverrekening plaats. Het opnemen van uw tegoed vóór de einddatum kan fiscale gevolgen hebben. Voortzetten van uw opbouwfase bij een andere bank of verzekeraar of aankoop uitkerende lijfrente U kunt uw totale tegoed plus of min de marktrenteverrekening en de kosten opnemen en op een gelijksoortige rekening of verzekering verder sparen bij een andere bank of verzekeraar. U kunt ook een uitkerende lijfrente aankopen. Van Lanschot maakt uw tegoed rechtstreeks over naar de andere bank of verzekeraar. Na de overdracht heffen wij uw AanvullendPensioen Sparen op. Meer informatie vindt u op Afkoop: het tegoed in één keer opnemen Als u (een deel van) uw tegoed wilt opnemen, dan koopt u het hele tegoed van uw AanvullendPensioen Sparen af. Afkopen valt onder de fiscaal verboden handelingen. Om het afkoopbedrag te bepalen voeren wij een marktrenteverrekening uit en brengen wij u 150,- opnamekosten in rekening. Vervolgens zijn er fiscale gevolgen voor het afkoopbedrag, te weten: Van Lanschot is verplicht 52% loonheffing in te houden over het afkoopbedrag en deze af te dragen aan de Belastingdienst. Dit kunt u niet zelf doen. U betaalt aan de Belastingdienst 20% revisierente over het afkoopbedrag. De afkoop moet u zelf aangeven via uw aangifte inkomstenbelasting. De revisierente is een fiscale compensatie, omdat uw AanvullendPensioen Sparen is beëindigd en u geen lijfrente-uitkering hebt aangekocht. U hebt volgens de Belastingdienst dan onterecht fiscaal voordeel gehad.

5 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 5 Afkoop kleine bedragen De Belastingdienst heeft voor de afkoop van een klein tegoed een maximumbedrag vastgesteld. Het maximumbedrag van een klein tegoed kan worden aangepast. Het actuele bedrag vindt u op de website van de Belastingdienst, Is het tegoed bij afkoop kleiner dan dit maximumbedrag, dan hoeft u geen revisierente te betalen. Wel zijn wij verplicht om loonheffing in te houden. Ook voeren wij een marktrenteverrekening uit en brengen we 150,- opnamekosten in rekening. 7. Andere verboden handelingen Naast afkoop zijn er nog enkele andere verboden handelingen, onder meer schenken, verkopen of verpanden van uw AanvullendPensioen Sparen. De gevolgen van deze verboden handelingen zijn hetzelfde als bij afkoop van het totale tegoed. Als wij een verboden handeling constateren, wordt de rekening geacht door u te zijn afgekocht en gaat de bank tot uitkering over. De bank is in voorkomend geval verplicht belastingen en heffingen in te houden en af te dragen. Meer informatie hierover vindt u onder 6. Beëindiging voor de einddatum en onder 10. Kostenoverzicht. 8. Marktrenteverrekening Als u uw opgebouwde tegoed wilt opnemen vóór de afgesproken einddatum, dan voeren wij een marktrenteverrekening uit. Beëindigt u uw AanvullendPensioen Sparen voortijdig, dan kan het zijn dat wij kosten moeten maken of dat er een opbrengst voor ons ontstaat. Met de marktrenteverrekening bepalen wij het bedrag dat u moet betalen of ontvangt. Wij vergelijken dan uw middelrente met het actuele rentepercentage van AanvullendPensioen Sparen op het moment van beëindigen. Als het actuele rentepercentage hoger is dan uw middelrente, maken wij kosten. U betaalt dan een bedrag aan ons. Als het actuele rentepercentage lager is dan uw middelrente, ontvangt u een bedrag van ons. Hierna leggen wij de berekening van de marktrenteverrekening uit. Ook geven wij enkele rekenvoorbeelden. Berekening marktrenteverrekening 1. We stellen de resterende looptijd van uw AanvullendPensioen Sparen vast. 2. We bepalen het actuele rentepercentage dat geldt voor een storting voor de resterende looptijd. Vervolgens berekenen wij het renteverschil tussen het actuele rentepercentage en de middelrente. 3. De uitkomst van stap 2 wordt vervolgens vermenigvuldigd met het op te nemen tegoed en de resterende looptijd. 4. De uitkomst van stap 3 maken we contant tegen het actuele rentepercentage. Daarbij berekenen we hoeveel alle renteverschillen waard zijn op de datum van beëindiging. Is het actuele rentepercentage lager dan uw middelrente, dan ontvangt u een bedrag van ons. Is het actuele rentepercentage hoger dan uw middelrente, dan betaalt u een bedrag aan ons. 5. De marktrenteverrekening wordt verrekend met uw op te nemen tegoed. Rekenvoorbeeld. U ontvangt de marktrenteverrekening Het tegoed op uw AanvullendPensioen Sparen is ,-. De afgesproken einddatum is De huidige middelrente is 4,0%. U wilt per 1 oktober 2012 het tegoed opnemen. 1. De resterende looptijd is 9,5 jaar. 2. Het actuele rentepercentage voor een looptijd van 9,5 jaar is 3,5%. Het verschil tussen de middelrente en het actuele rentepercentage is 4,0% - 3,5% = 0,5% 3. Het verschil uit stap 2 wordt vermenigvuldigd met de resterende looptijd en het op te nemen tegoed: 0,5% x 9,5 jaar x ,- = 475,-. 4. Deze uitkomst wordt contant gemaakt tegen het actuele rentepercentage van 3,5%. Het contant maken betekent dat we uitrekenen welk bedrag op het moment van beëindigen nodig is om 9,5 jaar later 475,- te hebben. In dit geval is dat 342,58. Het actuele rentepercentage is lager dan de middelrente. Dit betekent dat u het berekende bedrag ontvangt. 5. Wij keren , ,58 -/- 150,- opnamekosten (indien van toepassing) = ,58 uit.

6 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 6 Rekenvoorbeeld. U betaalt de marktrenteverrekening Het tegoed op uw AanvullendPensioen Sparen is ,-. De afgesproken einddatum is De huidige middelrente is 4,0%. U wilt per 1 oktober 2012 het tegoed opnemen. 1. De resterende looptijd is 9,5 jaar. 2. Het actuele rentepercentage voor een looptijd van 9,5 jaar is 4,5%. Het verschil tussen de middelrente en het actuele rentepercentage is 4,0% -/- 4,5% = - 0,5% 3. Het verschil uit stap 2 wordt vermenigvuldigd met de resterende looptijd en het op te nemen tegoed: - 0,5% x 9,5 jaar x ,- = - 475,-. 4. Deze uitkomst wordt contant gemaakt tegen het actuele rentepercentage van 4,5% = 312,67. Het actuele rentepercentage is hoger dan de middelrente. Dit betekent dat u het berekende bedrag betaalt. 5. Wij keren ,- -/- 312,67 -/- 150,- opnamekosten (indien van toepassing) = 9.537,33 uit. 9. Echtscheiding, overlijden en emigratie Tijdens de looptijd van uw AanvullendPensioen Sparen kunnen verschillende omstandigheden van invloed zijn op uw persoonlijke (financiële) situatie. Dit kan gevolgen hebben voor uw AanvullendPensioen Sparen. Hierna beschrijven we deze situaties. Echtscheiding Als u gaat scheiden, kunt u een deel van het tegoed laten overboeken naar uw ex-partner. Dit kan zonder fiscale afrekening. Wel voeren wij over het totale tegoed op uw rekening een marktrenteverrekening uit als u gaat scheiden voor de einddatum. Ook brengen wij opnamekosten in rekening. U en uw ex-partner moeten beiden schriftelijk aan ons doorgeven hoe het resterende tegoed verdeeld moet worden. Het deel van het tegoed dat u toekomt, boeken wij over naar een nieuwe rekening AanvullendPensioen Sparen op uw naam. Hiervoor ontvangt u een nieuwe overeenkomst. Het tegoed van uw ex-partner storten wij op een nieuwe AanvullendPensioen Sparen bij Van Lanschot of bij een lijftrentespaarrekening bij een andere bank of verzekeraar. Uw ex-partner moet deze rekening zelf openen. Overlijden van uzelf (de rekeninghouder) Als u overlijdt, eindigt de opbouwfase. Het tegoed op uw rekening komt dan toe aan uw erfgenamen. Uw overlijden moet zo snel mogelijk aan ons worden gemeld. Wij moeten stortingen die we hebben ontvangen na de datum van overlijden terugstorten.wij schrijven het opgebouwde rentebedrag over het lopende kalenderjaar bij. Wij voeren geen marktrenteverrekening uit en wij brengen geen opnamekosten in rekening. De erfgenamen geven daarna aan hoe het tegoed verdeeld moet worden. Elke erfgenaam afzonderlijk kan vervolgens kiezen wat hij met zijn gedeelte van het tegoed wil doen. Uw erfgenamen kunnen met het tegoed het volgende doen. Een nabestaandenlijfrente kopen. In dat geval moeten uw erfgenamen uiterlijk 31 december van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van uw overlijden een nabestaandenlijfrente hebben gekocht. Is dit niet gebeurd, dan wordt de rekening wettelijk geacht te zijn afgekocht. Zie hiervoor 6. Beëindiging vóór de einddatum: Afkoop: het tegoed in één keer opnemen. Het tegoed afkopen. Zie hiervoor 6.Beëindiging vóór de einddatum Afkoop: het tegoed in één keer opnemen/ Afkoop kleine bedragen. Wat hebben wij nodig? Wij hebben een verklaring van erfrecht nodig. Hiermee stellen we vast wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring wordt in Nederland opgesteld door een notaris. Overlijden van uw fiscale partner Als rekeninghouder van AanvullendPensioen Sparen moet u aantonen dat de overledene uw fiscale partner was. Dit kan bijvoorbeeld met een gezamenlijke belastingaangifte. Daarna kunt u: een nabestaandenlijfrente kopen, binnen zes maanden na de datum van overlijden van uw partner. Wij voeren dan een marktrenteverrekening uit. de rekening ongewijzigd door laten lopen tot de afgesproken einddatum.

7 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 7 Emigratie Verhuist u tijdens de looptijd van de rekening naar het buitenland en wilt u de rekening laten bestaan? Dit kan zonder dat u fiscaal hoeft af te rekenen. De Belastingdienst legt u dan een conserverende aanslag op die u nog niet hoeft te betalen. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling gedurende een periode van tien jaar. Als u zich in die tien jaar houdt aan de belastingvoorwaarden van AanvullendPensioen Sparen, dan vervalt de aanslag na tien jaar op uw verzoek. Verhuist u tijdens deze tien jaar terug, dan kunt u gewoon verder sparen. Als u zich in die tien jaar niet houdt aan die belastingvoorwaarden, dan moet u de aanslag alsnog betalen. 10. Kostenoverzicht In de tabel hieronder ziet u in welke situaties wij een marktrenteverrekening toepassen, wanneer u opnamekosten betaalt en wanneer u belasting moet betalen. Opname vóór de afgesproken einddatum Situatie Opnamekosten Marktrenteverekening Fiscale consequenties Loonheffing Revisierente Verder sparen met het tegoed bij Ja Ja Nee Nee andere bank of verzekeraar Afkoop: het totale tegoed in één keer Ja Ja Ja Ja opnemen Afkoop klein bedrag Ja Ja Ja Nee Overlijden rekeninghouder Nee Nee Nee Nee Aankoop nabestaandenlijfrente na Nee Nee Nee Nee overlijden van de rekeninghouder Afkoop tegoed na overlijden van de Nee Nee Ja Ja rekeninghouder Afkoop klein bedrag na overlijden van de Nee Nee Ja Nee rekeninghouder Aankoop nabestaandenlijfrente na Nee Ja Nee Nee overlijden fiscaal partner Waardeoverdracht bij echtscheiding Ja Ja Nee Nee Andere verboden handelingen Ja Ja Ja Ja Als de wettelijke termijn na overlijden van de rekeninghouder wordt overschreden dan wordt AanvullendPensioen Sparen beëindigd op dezelfde wijze als bij afkoop.

8 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 8 Opname op of na de einddatum binnen wettelijke termijn Situatie Opnamekosten Marktrenteverekening Fiscale consequenties Verder sparen met het tegoed bij Van Lanschot of bij een andere bank of verzekeraar Aankoop lijfrente of overbruggingslijfrente Afkoop: het totale tegoed in één keer opnemen Loonheffing Revisierente Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Afkoop klein bedrag Ja Nee Ja Nee Overlijden rekeninghouder Nee Nee Nee Nee Aankoop nabestaandenlijfrente na Nee Nee Nee Nee overlijden van de rekeninghouder Afkoop totale tegoed na overlijden van Nee Nee Ja Ja de rekeninghouder Afkoop klein bedrag na overlijden van de Nee Nee Ja Nee rekeninghouder Aankoop nabestaandenlijfrente na Nee Nee Nee Nee overlijden fiscaal partner Waardeoverdracht bij echtscheiding Ja Nee Nee Nee Andere verboden handelingen Ja Nee Ja Ja Als de wettelijke termijn wordt overschreden dan wordt AanvullendPensioen Sparen beëindigd op dezelfde wijze als bij afkoop. 11. Informatie aan Belastingdienst Wij zijn verplicht bepaalde gegevens over uw AanvullendPensioen Sparen door te geven aan de Belastingdienst. Zo moeten wij melding maken van iedere inleg die u doet. Ook informeren wij de Belastingdienst in geval van verboden handelingen zoals beschreven onder 6. Beëindiging vóór de einddatum. 12. Depositogarantiestelsel Het tegoed op uw AanvullendPensioen Sparen valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal ,- per persoon (ongeacht het aantal rekeningen dat u bij ons hebt). Het tegoed hoger dan ,- valt niet onder het depositogarantiestelsel. 13. Risico s Hieronder geven wij aan welke risico s aan AanvullendPensioen Sparen zijn verbonden. Wijziging belastingwetgeving De belastingwetgeving kan in de toekomst veranderen. Daardoor kan AanvullendPensioen Sparen een ander resultaat hebben dan u verwacht. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Uw tegoed is niet vrij opneembaar Uw AanvullendPensioen Sparen is geblokkeerd tot aan de einddatum. Dat betekent dat u het tegoed niet kunt opnemen. Wilt u het tegoed toch opnemen, dan koopt u het tegoed fiscaal gezien af. Wij brengen hiervoor kosten in rekening. Afkoop heeft ook fiscale gevolgen voor u. Zie hiervoor 6. Beëindiging vóór de einddatum. Renterisico Elke storting krijgt een vast rentepercentage. Daardoor hebt u de zekerheid dat voor elke afzonderlijke storting tot aan de einddatum van uw AanvullendPensioen Sparen hetzelfde rentepercentage geldt. Als het rentepercentage stijgt, profiteert u daar niet van met de stortingen die u al gedaan hebt. Dat is een nadeel. Een voordeel is dat een daling van het rentepercentage geen invloed heeft op de stortingen die u al gedaan hebt..

9 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productkenmerken en productinfomatie van AanvullendPensioen Sparen 9 Financiële bijsluiter Voor AanvullendPensioen Sparen is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Wij raden u aan hiervan kennis te nemen. U vindt de Financiële Bijsluiter op onder Voorwaarden. U kunt de Financiële Bijsluiter ook kosteloos opvragen bij uw adviseur. Disclaimer De informatie die hierboven is opgenomen is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden en is geen aanbod. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Hoewel bij de totstandkoming van de informatie die hierboven is opgenomen de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die hierin is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze brochure worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in de brochure geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F. van Lanschot Bankiers N.V. Overige informatie F. van Lanschot Bankiers N.V. is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers N.V. is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers N.V. kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers N.V., de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag.

10 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden voor AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden voor AanvullendPensioen Sparen 2.1 Inleiding De voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen zijn samen met de productkenmerken en overige productinformatie onderdeel van uw overeenkomst AanvullendPensioen Sparen. Door deze overeenkomst te tekenen zijn de voorwaarden voor u van toepassing. Bewaart u deze voorwaarden goed. Sommige woorden zijn schuingedrukt. Dit zijn begrippen. De uitleg van deze begrippen vindt u in hoofdstuk Algemene kenmerken 1. De rekening is bedoeld voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar. 2. De rekening kan uitsluitend op naam worden gesteld van één rekeninghouder. 3. De rekening is uitsluitend bestemd voor het aanhouden van bedragen in het kader van AanvullendPensioen Sparen. 4. De rekening is een geblokkeerde spaarrekening als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet. 5. De rekening kan uitsluitend worden geopend als er een vaste tegenrekening is. 6. De rechten uit de overeenkomst zijn niet persoonlijk overdraagbaar en kunnen niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen. In de Wet is opgenomen dat deze handelingen verboden zijn. De rekeninghouder is zich ervan bewust dat indien hij handelt in strijd met een van deze in de Wet opgenomen verboden, dit voor hem nadelige fiscale consequenties met zich meebrengt. De bank doet hierbij afstand van enig pandrecht dat zij mocht hebben of verkrijgen op de rechten uit de overeenkomst. 7. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de eisen die de Wet en deze voorwaarden stellen. De rekeninghouder aanvaardt dat de bank geen controle of onderzoek doet naar de fiscale gevolgen van de uitvoering van deze eisen en voorwaarden voor de rekeninghouder. Dit geldt niet voor het bepaalde in artikel 2.2 lid Als een schending van deze eisen en voorwaarden wordt geconstateerd, wordt de rekening geacht te zijn afgekocht door de rekeninghouder zonder voorafgaand schriftelijk verzoek, gaat de bank tot uitkering over en beëindigt de bank de rekening. De bank is in voorkomend geval verplicht belastingen en heffingen in te houden en af te dragen. Dit gebeurt door een inhouding op het tegoed. De bank is verplicht om de Belastingdienst te informeren over onder meer afkopen en schendingen van voorwaarden. 9. De bank heeft het recht om alle belastingen en heffingen met betrekking tot de rekening die zij van overheidswege is verschuldigd of op enig moment verschuldigd zal zijn, dan wel waarvoor zij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld op de rekeninghouder te verhalen. Bijvoorbeeld omdat door de rekeninghouder is gehandeld in strijd met de wettelijke voorwaarden en/of uitvoeringsvoorschriften die gelden voor dit fiscaal gefaciliteerde bankspaartegoed. 10. Stortingen ten gunste van de rekening, opnames ten laste van de rekening en (rechts)handelingen met betrekking tot de rekening zijn onderworpen aan door de bank vast te stellen (administratieve) voorschriften en aanwijzingen Storting 1. De eerste storting dient binnen 90 dagen na opening van de rekening gestort te zijn. Als er na 90 dagen geen storting heeft plaatsgevonden, zal de bank de rekening kosteloos opheffen. 2. De rekeninghouder kan op twee manieren inleggen op AanvullendPensioen Sparen: periodiek of incidenteel. 3. Een periodieke inleg kan per maand of per jaar worden gedaan. Indien sprake is van een maandelijkse periodieke inleg, dan moet de eerste inleg minimaal 100,- per kalendermaand bedragen. Bij een jaarlijkse inleg moet de eerste inleg minimaal 1.000,- zijn.. De bank kan de hoogte van deze minimumbedragen wijzigen. 4 Een incidentele inleg bedraagt minimaal 1.000,- per kalenderjaar.. 5. Contante stortingen ten gunste van de rekening zijn niet toegestaan. 6. Er mag geen oudedagsreserve of stakingswinst op de rekening gestort worden. 7. De rekeninghouder mag uitsluitend en maximaal de wettelijk toegestane bedragen als bedoeld in de artikelen leden 1 en 2 ( jaarruimte en reserveringsruimte) van de Wet, periodiek of incidenteel vanaf de tegenrekening op de rekening storten. De rekeninghouder mag bovendien een lijfrentekapitaal dat bij een andere bank of verzekeraar is opgebouwd onder de Wet toegestane voorwaarden als inbreng op de rekening laten storten. De rekeninghouder dient hiertoe een verzoek tot overdracht bij de desbetreffende bank of verzekeraar in. De eerste inbreng dient minimaal 1.000,- te bedragen. 8. De rekeninghouder is zelf verantwoordelijk voor de berekening en het storten van de wettelijk toegestane bedragen. De bank is niet verantwoordelijk voor verkeerd gestorte bedragen of verkeerd berekende jaar- en reserveringsruimtes en de fiscale gevolgen hiervan.

11 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden voor AanvullendPensioen Sparen Rente(vergoeding) 1. Voor elke storting geldt een vast rentepercentage, dat hoort bij de looptijd van die storting. Dit rentepercentage kan de bank tot aan de einddatum niet wijzigen. De bank informeert de klant na iedere storting over de hoogte van het vaste rentepercentage dat bij deze storting hoort. 2. Op basis van de vaste rentepercentages van iedere storting en rentebijschrijvingen wordt een gewogen gemiddeld rentepercentage berekend, de middelrente. Bij iedere storting wordt de middelrente opnieuw berekend. De bank vergoedt elk kalenderjaar de middelrente over het tegoed. De bank berekent de jaarlijkse rentebijschrijving met de middelrente die geldt op 31 december van dat jaar. Eindigt de rekening eerder? Dan berekent de bank de rentebijschrijving met de middelrente die geldt op de datum dat de rekening eindigt. 3. De bank schrijft ieder jaar in januari en op de einddatum het rentebedrag dat de bank heeft berekend over het voorgaande jaar c.q periode op de rekening bij. Het rentebedrag wordt rentegevend met ingang van 1 januari van het kalenderjaar waarin het wordt bijgeschreven. De bank vergoedt over dit rentebedrag het vaste rentepercentage dat tot aan de einddatum niet gewijzigd kan worden en dat hoort bij de looptijd. 4. De middelrente op de rekening en het vaste rentepercentage per storting staan op het afschrift van de rekening. 5. Actuele rentepercentages zijn te vinden op 6. Voor de berekening van het rentebedrag worden de maand en het jaar op het juiste aantal dagen gesteld. 7. Het rentebedrag wordt berekend volgens een door de bank te bepalen berekeningsmethode met inachtneming van een door de bank te bepalen valuteringregeling. De valuteringsregeling is de manier waarop de bank bepaalt wanneer het bijgeschreven rentebedrag rentedragend wordt. 8. De bank kan het rentebedrag, de berekening van de totale rentevergoeding, de datum van rentebijschrijving, de berekeningsmethode, berekeningsperiode, de valuteringsregeling en de manier van administreren wijzigen. 2.5 Einddatum 1. De einddatum van de rekening ligt minimaal één jaar en maximaal 40 jaar na offertedatum. 2. De rekeninghouder stelt de einddatum van de rekening vast op uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar dat de rekeninghouder 70 jaar wordt. 3. Als de uiterste einddatum nog niet is bereikt, kan de opbouw worden voortgezet door inbreng van het tegoed op een nieuw te openen rekening bij de bank. De bank stuurt aan de rekeninghouder een nieuwe overeenkomst toe. De opbouw kan ook worden voortgezet door het tegoed in te brengen bij een andere bank of verzekeraar conform artikel Op de einddatum dient de rekeninghouder het op dat moment opgebouwde tegoed in principe aan te wenden voor vaste en gelijkmatige uitkeringen als bedoeld in de volgende artikelen: artikel lid 1 en artikel 3.126a lid 4 onderdeel a van de Wet. Vanaf de einddatum vergoedt de bank geen rente meer over het tegoed en kan geen storting meer plaatsvinden. 5. De bank informeert de rekeninghouder minimaal vier maanden vóór het bereiken van de einddatum van de rekening hierover. 6. De rekeninghouder informeert de bank schriftelijk over de keuze die hij heeft gemaakt uit de aanwendingsmogelijkheden omschreven onder lid 3 en 4 en verstrekt de bank uiterlijk zes weken voor einddatum de informatie die voor de uitvoering van deze keuze nodig is. 7. De rekeninghouder is verplicht binnen de wettelijke termijn na de einddatum van de rekening over te gaan tot de in lid 3 of 4 genoemde mogelijkheden. 8. Het tegoed wordt op de uiterste datum van de wettelijke termijn wettelijk geacht te zijn afgekocht en de bank gaat tot uitkering over. De bank is in voorkomend geval verplicht belastingen en heffingen in te houden en af te dragen. Dit gebeurt door een inhouding op het tegoed. De uiterste datum is 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de einddatum bij leven. Als fiscaal heffingstijdstip geldt in deze situatie de laatste dag van de wettelijke termijn. 9. Indien binnen de periode van de wettelijke termijn het tegoed ineens wordt uitgekeerd, geldt als fiscaal heffingstijdstip niet de einddatum of de overlijdensdatum, maar de datum waarop het tegoed wordt uitgekeerd. 2.6 Overlijden rekeninghouder 1. Het overlijden van de rekeninghouder dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan de bank. Nadat de bank in kennis is gesteld van het overlijden, kan er niet meer gestort worden op de rekening. Stortingen die na het overlijden van de rekeninghouder plaatsvinden, worden door de bank teruggestort. Het opgebouwde rentebedrag in het jaar van overlijden tot aan de datum van overlijden wordt bijgeschreven zo snel mogelijk nadat bij de bank bekend is dat de rekeninghouder is overleden. De bank vergoedt vanaf de datum van overlijden geen rente meer over het tegoed. Zolang geen notariële verklaring van erfrecht is overlegd, is de bank niet gehouden beheer- en/of beschikkingshandelingen ten aanzien van de rekening toe te staan.

12 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden voor AanvullendPensioen Sparen Bij overlijden van de rekeninghouder vóór de einddatum, moet het op dat moment opgebouwde tegoed worden aangewend voor vaste en gelijkmatige uitkeringen zoals bedoeld in artikel lid 1 sub b en artikel 3.126a lid 4 onderdeel b van de Wet. 3. In geval van overlijden van de rekeninghouder moeten de uitkeringen als bedoeld in lid 2 binnen de wettelijke termijn zijn aangekocht en worden uitgekeerd aan een binnenlands belastingplichtige (natuurlijk persoon). In een dergelijk geval dient het tegoed overgeboekt te worden naar een door de erfgena(a)m(en) nieuw te openen uitkeringsvariant bij een andere bank of verzekeraar. 4. Het tegoed wordt op de uiterste datum van de wettelijke termijn wettelijk geacht te zijn afgekocht en de bank gaat tot uitkering over. De bank is in voorkomend geval verplicht belastingen en heffingen in te houden en af te dragen. Dit gebeurt door een inhouding op het tegoed. De uiterste datum is 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de rekeninghouder is overleden. Als fiscaal heffingstijdstip geldt in deze situatie de laatste dag van de wettelijke termijn. 5. Indien binnen de periode van de wettelijke termijn het tegoed ineens wordt uitgekeerd, geldt als fiscaal heffingstijdstip niet de einddatum of de overlijdensdatum, maar de datum waarop het tegoed wordt uitgekeerd. 6. Er wordt geen marktrenteverrekening uitgevoerd. 2.7 Beschikken voor einddatum: inbreng tegoed naar andere bank of verzekeraar. 1. Gedurende de looptijd van de rekening mag de rekeninghouder niet beschikken over het tegoed. 2. De rekeninghouder kan, in afwijking van het bepaalde onder 1, de bank schriftelijk verzoeken het totale tegoed in te brengen op een andere geblokkeerde rekening van de rekeninghouder als bedoeld in artikel 3.126a van de Wet of naar een lijfrenteverzekering zoals bedoeld in artikel van de Wet. De bank zal deze opdracht niet uitvoeren zolang niet tot haar genoegen is aangetoond dat hier sprake is van een overboeking naar een andere geblokkeerde rekening of lijfrenteverzekering zoals hiervoor vermeld bij een andere bank of verzekeraar. Voor deze overboeking brengt de bank opnamekosten in rekening conform artikel Overboeking van het tegoed kan zonder fiscale afrekening geschieden, mits het tegoed rechtstreeks van de bank naar een andere bank of verzekeraar wordt overgemaakt. De rekeninghouder moet schriftelijk aan de bank verzoeken tot overdracht over te willen overgaan. De rekeninghouder moet door middel van een bevestigingsbrief van de andere bank of verzekeraar aantonen dat een andere geblokkeerde rekening of verzekering zoals beschreven in lid 2 is geopend. De bank draagt zorg voor de afwikkeling met de andere bank of verzekeraar 4. Er wordt een marktrenteverrekening uitgevoerd (zie hiervoor art. 2.10). 6. Als het tegoed wordt opgenomen vóór de einddatum, dan dient de rekeninghouder dit schriftelijk 6 weken voor de beëindigingsdatum aan de bank melden. 2.8 Afkoop kleine bedragen 1. Kleine bedragen mogen altijd, ook na overlijden van de rekeninghouder, worden afgekocht zonder de fiscale sanctie van revisierente. Hiervoor gelden wettelijke eisen en maxima. Als het opgebouwde tegoed in aanmerking komt voor deze afkoopregeling, mag het tegoed ineens uitbetaald worden aan de rekeninghouder. 2. Op het uit te betalen tegoed houdt de bank overeenkomstig artikel 2 lid 8 de verschuldigde belastingen en heffingen in. De bank gaat over tot deblokkering van de rekening indien de rekeninghouder schriftelijk heeft aangegeven over te willen gaan tot de zojuist beschreven afkoopmogelijkheid van het opgebouwde lijfrentekapitaal. 3. Bij het afwikkelen van deze afkoopregeling brengt de bank 150,- opnamekosten in mindering op het tegoed. Omdat het tegoed wordt opgenomen voor de afgesproken einddatum wordt een marktrenteverrekening uitgevoerd (zie art. 2.10). 4. Als het tegoed wordt opgenomen vóór de einddatum, dan dient de rekeninghouder dit schriftelijk 6 weken voor de beëindigingsdatum aan de bank melden.

13 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden voor AanvullendPensioen Sparen Echtscheiding Bij echtscheiding is het toegestaan om het tegoed op de rekening zonder fiscale sancties toe te bedelen aan de ex-partner. Een verzoek tot toebedeling van (een deel van) het tegoed dient schriftelijk te geschieden door zowel de rekeninghouder als de ex-partner onder vermelding van de reden van toebedeling. De bank kan naar aanleiding van dit verzoek nadere bewijsstukken verlangen, zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. De rekening van de rekeninghouder wordt beëindigd. Het tegoed wordt verdeeld over de rekeninghouder en de ex-partner. Voor de rekeninghouder wordt een nieuwe rekening geopend bij de bank. De bank boekt het toebedeelde tegoed over naar de nieuwe rekening van de rekeninghouder. De opnamekosten van 150,- brengt de bank in mindering op het tegoed. Omdat het tegoed wordt opgenomen vóór de afgesproken einddatum, wordt ook een marktrenteverrekening uitgevoerd (zie hiervoor art. 2.10). Een wijziging in verband met echtscheiding wordt onder specifieke fiscale voorwaarden niet beschouwd als een schending van de voorwaarden. Bij een echtscheiding werkt de bank binnen de dan geldende fiscale (en andere toepasselijke) regels mee aan een fiscaal onbelaste omzetting Marktrenteverrekening De marktrenteverrekening wordt als volgt berekend. De middelrente wordt in mindering gebracht op het actuele rentepercentage. De uitkomst hiervan wordt vervolgens vermenigvuldigd met het over te boeken tegoed. De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met de duur van de resterende periode volgens de volgende berekening: (het actuele rentepercentage -/- middelrente) x opgenomen tegoed x resterende periode. De uitkomst van deze berekening wordt vervolgens op een door de bank te bepalen wijze contant gemaakt tegen het actuele rentepercentage. Dit is het bedrag van de marktrenteverrekening. Als op het moment waarop het tegoed wordt opgenomen het actuele rentepercentage hoger is dan de middelrente is de rekeninghouder aan de bank een bedrag verschuldigd. Als op het moment waarop het tegoed wordt opgenomen het actuele rentepercentage lager is dan de middelrente, ontvangt de rekeninghouder van de bank een bedrag Opnamekosten 1. Opnamekosten worden in rekening gebracht bij: waardeoverdracht naar de ex-partner voortzetten van de opbouw bij een andere bank of verzekeraar vóór de overeengekomen einddatum afkoop, afkoop kleine bedragen en afkoop na verstrijken van fiscale keuzetermijn overige verboden handelingen. 2. De opnamekosten bedragen 150,-. 3. De opnamekosten worden in mindering gebracht op het tegoed. 4. Er zijn geen opnamekosten verschuldigd als de rekeninghouder is overleden, en opname plaatsvindt binnen de wettelijke termijn. 5. De bank is altijd bevoegd de hoogte van de opnamekosten te wijzigen Informatie 1. De rekeninghouder ontvangt digitaal informatie over de rekening, bijvoorbeeld per De rekeninghouder ontvangt van elke wijziging op de rekening digitaal een rekeningafschrift Wijziging in wet- en regelgeving 1. De bank is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving. 2. Waar in deze overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt gesproken over wetgeving of waar een wetsartikel wordt genoemd, wordt daaronder ook begrepen een daarvoor in de plaats komende bepaling en/of wetgeving Wijziging algemene voorwaarden De bank mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De bank stuurt een bericht aan de rekeninghouder voorafgaande aan de ingangsdatum van deze wijziging(en).

14 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Begrippenlijst 14 Begrippenlijst AanvullendPensioen Sparen Actuele rentepercentage Afkoop Een regeling die ten doel heeft het fiscaal faciliteren van een oudedagsvoorziening voor de rekeninghouder met een pensioentekort. AanvullendPensioen Sparen voorziet in de opbouw van een lijfrente als bedoeld in artikel en 3.126a vierde tot en met het zevende lid Wet inkomstenbelasting Het vaste rentepercentage dat de bank aanbiedt voor AanvullendPensioen Sparen op het moment waarop de marktrentevergoeding wordt berekend en dat geldt voor de resterende periode. Afkoop van het hele tegoed vindt plaats als de rekeninghouder het tegoed geheel of gedeeltelijk opneemt. Andere bank of verzekeraar Een toegelaten bank of verzekeraar als genoemd in artikel 3.125, en 3.126a Wet Inkomstenbelasting Bank Einddatum Inbreng (waardeoverdracht) Inleg Jaarruimte Marktrenteverrekening Middelrente Overeenkomst Rekening Rekeninghouder Rentebijschrijving F. van Lanschot Bankiers N.V. De in de overeenkomst overeengekomen datum waarop de rekening eindigt. Het bedrag dat afkomstig is van een bestaande lijfrentespaarrekening of -verzekering die loopt bij een andere bancaire instelling of verzekeraar. Ieder bedrag dat op de rekening wordt gestort niet zijnde de bijschrijving van rentebedragen en inbreng. Het bedrag dat door de rekeninghouder per kalenderjaar als uitgaven voor inkomensvoorziening in mindering op het inkomen kan worden gebracht op grond van artikel 3.127, eerste lid van de Wet inkomstenbelasting De jaarruimte is het bedrag dat u per kalenderjaar fiscaal gefaciliteerd tot uw 65e levensjaar kunt sparen om uw pensioen aan te vullen. U kunt uw jaarruimte berekenen op De vergelijking van de middelrente van uw rekening met het actuele rentepercentage dat hoort bij de resterende periode van uw rekening. Het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke rentepercentages van alle stortingen inclusief de bijgeschreven rentebedragen. Gewogen wil zeggen: hoe hoger het bedrag, hoe zwaarder het bijbehorende rentepercentage meeweegt in het gemiddelde. De overeenkomst voor AanvullendPensioen Sparen die gesloten is tussen de bank en de rekeninghouder. Rekening AanvullendPensioen Sparen. Dit is een geblokkeerde spaarrekening, die op naam is gesteld van de rekeninghouder en waarop uitsluitend bedragen kunnen worden gestort die in het kader van AanvullendPensioen Sparen dienen voor de opbouw van een kapitaal ter compensatie van een pensioentekort. Geblokkeerd wil zeggen dat u tot de einddatum geen geld kunt opnemen van de rekening. De eisen waaraan de rekening moet voldoen, staan in artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting Degene die bij de bank de rekening aanhoudt. De rekeninghouder is een natuurlijk persoon, binnenlands belastingplichtig voor de Wet. Het rentebedrag dat de rekeninghouder elk kalenderjaar of op de eind- of beëindigingsdatum ontvangt over het opgebouwde tegoed in het kalenderjaar.

15 Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Begrippenlijst 15 Reserveringsruimte Resterende periode Revisierente Storting Tegenrekening Tegoed Uiterste einddatum Vaste rentepercentage Het bedrag dat door de rekeninghouder per kalenderjaar als uitgaven voor inkomensvoorziening, in mindering op het inkomen kan worden gebracht op grond van artikel 3.127, tweede lid van de Wet inkomstenbelasting De reserveringsruimte is het totaal van de ongebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven kalenderjaren. De periode (in jaren en dagen) die ligt tussen het moment waarop een marktrenteverrekening wordt berekend en de einddatum van de overeenkomst. Revisierente is de rente die dient als compensatie van het geleden renteverlies van de Belastingdienst. De revisierente bedraagt 20%. Een storting is een inleg, inbreng of rentebijschrijving. Een betaalrekening in euro s die door de rekeninghouder moet worden aangehouden bij een bank.. Het geblokkeerde bedrag dat op enig moment op de rekening staat. De uiterste einddatum van de rekening is 1 juli in het kalenderjaar waarin de rekeninghouder 70 jaar wordt. Het vaste rentepercentage dat de bank vanaf de stortingsdatum tot aan de einddatum toekent aan elke storting. Wet Wet inkomstenbelasting Wettelijke termijn De wettelijke termijn is de in de Wet vastgestelde termijn waarbinnen de rekeninghouder of zijn erfgenamen na de einddatum van de rekening AanvullendPensioen Sparen een keuze moet(en) maken wat er met het opgebouwde tegoed moet gebeuren.

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen De productinformatie en voorwaarden van AanvullendPensioen

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen

Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen 1. Productinformatie van Van Lanschot LijfrenteSparen 2. Voorwaarden voor Van Lanschot LijfrenteSparen De productinformatie en voorwaarden

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument

Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument Aanvullendpensioen sparen Een product van F. van Lanschot Bankiers N.V. Informatie voor de consument Met AanvullendPensioen Sparen spaart u voor later... Als u met pensioen gaat, is het wel zo prettig

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop je geld opzij

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2012 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening

Lijfrente spaarrekening Productinformatie Lijfrente Spaarrekening, een bankspaarproduct Inhoud 1. Kiezen voor de Lijfrente spaar rekening van a.s.r. 3 2. ASR Bank N.V. biedt (bank-)spaar producten aan. 4 3. Zo werkt de Lijfrente

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken 2 5. Einddatum van de rekening 2 6. Rente op de rekening

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening Particulier Banksparen Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. b Lijfrente Deposito De geblokkeerde

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de afspraken van Evi Pensioenbeleggen

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Dit zijn de productvoorwaarden van Aanvullend PensioenSparen van Nationale-Nederlanden. Met Aanvullend PensioenSparen zet u geld vast en bouwt u met belastingvoordeel

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2016 Informatieblad depositogarantiestelsel Algemene bankvoorwaarden Een

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de afspraken van Evi Pensioenbeleggen

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra belangrijk dus dat

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Voorwaarden Leefrente

Voorwaarden Leefrente Voorwaarden Leefrente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Leefrente (in het kort)? 2. Voor wie is de Leefrente? 3. Wat zijn de kenmerken van de Leefrente? 4. Waarom is de spaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Leefrente

Voorwaarden Leefrente Voorwaarden Leefrente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Leefrente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Leefrente 2008-2013? 3. Wat zijn de kenmerken van de Leefrente

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productvoorwaarden. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Inhoudsopgave 1 Begrippen................................................................................................................

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 3 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering

Aanvullende PensioenUitkering Productvoorwaarden Aanvullende PensioenUitkering Dit zijn de productvoorwaarden van de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden. Met de Aanvullende PensioenUitkering laat u een opgebouwde

Nadere informatie

Brochure Informatie en Voorwaarden. Extra Pensioen Inkomen

Brochure Informatie en Voorwaarden. Extra Pensioen Inkomen Brochure Informatie en Voorwaarden. Extra Pensioen Inkomen Leeswijzer In deze brochure leggen wij uit hoe Extra Pensioen Inkomen van Centraal Beheer Achmea werkt. De overeenkomst van u met de bank bestaat

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering

Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering r Voorwaarden Rabo ToekomstUitkering 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstUitkering 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstUitkering 2007 1 Productkenmerken Rabo ToekomstUitkering Leeswijzer

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen

Extra Pensioen Sparen Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Brochure Informatie en Voorwaarden. Extra Pensioen Inkomen

Brochure Informatie en Voorwaarden. Extra Pensioen Inkomen Brochure Informatie en Voorwaarden. Extra Pensioen Inkomen Leeswijzer In deze brochure leggen wij uit hoe Extra Pensioen Inkomen van Centraal Beheer werkt. De overeenkomst van u met de bank bestaat uit:

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN

PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN PRODUCTVOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA LIJFRENTESPAREN Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl 6140D-14-06 Art. 1 Leeswijzer In deze productvoorwaarden staan de belangrijkste

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Reglement OHRA Pensioenrekening

Reglement OHRA Pensioenrekening OHRA Bank, Postbus 40000, 6803 GA Arnhem, Rijksweg West 2 - www.ohra.nl - Tel. 026 400 40 40 - Fax 026 400 96 90 OHRA Bank is onderdeel van Delta Lloyd Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, Hrg. 33191189 Reglement

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen Inhoud Extra Pensioen Sparen in het kort...4 Hoe werkt Extra Pensioen Sparen?...4 De rekeninghouder...5 Inleg...5 Soorten rente...6 Spaartegoed opnemen...7

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 1. De Gouden Handdruk Leefrekening is een uitkering in termijnen. Het is een

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie