DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?"

Transcriptie

1 n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

2 n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld gaat doen? Wat uw plannen ook zijn, u heeft twee mogelijkheden: n U kunt het kapitaal laten uitkeren als aanvulling op uw inkomen. n U kunt de uitkering uitstellen en nog even verder opbouwen. De keuze tussen uitkeren of uitstellen mag u binnen de belastingregels voor lijfrenten helemaal zelf bepalen. Vindt u dat lastig? Dat kunnen we ons goed voorstellen, want in beide gevallen heeft u te maken met (soms ingewikkelde) regels. Daarom hebben we voor u de Reaal Lijfrentewijzer gemaakt. In deze handige online brochure vindt u informatie over uw mogelijkheden en de belastinggevolgen. Met deze informatie helpen wij u bij het maken van een weloverwogen keuze. Voor een persoonlijk advies kunt u vanzelfsprekend terecht bij uw financieel adviseur. Op reaal.nl/adviseur vindt u snel een adviseur bij u in de buurt. Wilt u geen advies, maar heeft u algemene vragen over uw lijfrente? Dan kunt u ook bij ons terecht. Bel ons gerust op telefoonnummer Wij helpen u graag verder. WAT IS EEN LIJFRENTEVERZEKERING? Een lijfrente is een levensverzekering of een rekening. Hiervoor heeft u - eenmalig of periodiek - premie of inleg betaald. Met deze of -rekening ontvangt u extra inkomen op een bepaald moment. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Of als u eerder wilt stoppen met werken. Nu uw lijfrente bijna vrijkomt, kunt u kiezen wat u met het opgebouwde kapitaal wilt doen.

3 WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een Wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal kunt doen, is voor een groot deel afhankelijk van wanneer u uw lijfrenteproduct heeft afgesloten. In sommige gevallen heeft u namelijk meer mogelijkheden dan in andere gevallen. Dit heeft te maken met de belastingregels van een bepaalde periode, ook wel het fiscaal regime genoemd. Begin jaren negentig is de belastingwetgeving rondom lijfrente gewijzigd. Hierdoor zijn de termen oud en nieuw regime ontstaan. OUD REGIME NIEUW REGIME U betaalt premie Afgesloten vóór 16 oktober 1990 Afgesloten na 16 oktober 1990 U heeft de premie in één keer betaald (koopsom) Afgesloten vóór 1 januari 1992 Afgesloten na 1 januari 1992 Valt uw lijfrenteproduct onder het oud regime? Dan kunt u er meer mee doen dan met een lijfrenteproduct volgens het nieuwe regime. UW MOGELIJKHEDEN UITKERING PERIODIEK HET REGIME INEENS SCHENKEN UITKEREN LATER UITKEREN Lijfrente volgens oud regime Ja Ja Ja Ja 1 Lijfrente volgens nieuw regime nieuw regime Nee Nee Ja Ja 2 ONDER WELK REGIME VALT UW LIJFRENTEPRODUCT? Oud lees verder op pagina 8. Nieuw lees verder op pagina 5. 1 Let op de acceptatievoorwaarden. 2 De lijfrente-uitkering moet uiterlijk ingaan in het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

4 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET NIEUW REGIME n Laten uitkeren via een KUNT U ZELF BEPALEN WAT U DOET MET UW VRIJKOMENDE LIJFRENTE? Ja, maar wel met één beperking: volgens de belastingwetgeving moet u het vrijkomende geld gebruiken voor een nieuwe of -rekening. Hoe u dat doet, mag u zelf zeggen. U kunt kiezen uit vier mogelijkheden: 1 Uw lijfrentekapitaal laten uitkeren via een lijfrenteuitkeringsrekening. 2 Uw lijfrentekapitaal laten uitkeren via een. 3 De uitkering uitstellen en uw kapitaal laten doorgroeien op een lijfrenteopbouwrekening. 4 De uitkering uitstellen en nog even verder opbouwen in een. WANNEER MOET U EEN KEUZE MAKEN? Binnen een bepaalde termijn moet u kiezen wat u met uw vrijkomend lijfrentekapitaal doet en hiervoor een lijfrenteproduct afsluiten. Kiest u voor het laten uitkeren of het uitkeren uitstellen en verder opbouwen? De termijn waarbinnen u die keuze moet maken en het lijfrenteproduct moet afsluiten, is de zogenaamde redelijke termijn. Dit is een soort wettelijke bedenktijd. Uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar na het kalenderjaar waarin uw of -rekening afloopt, moet u een keuze maken. Het is echt belangrijk dat u op tijd uw keuze doorgeeft. Anders heeft dit (grote) nadelige fiscale gevolgen voor u. Hierna vertellen we meer over uw mogelijkheden. Bekijk goed wat bij uw persoonlijke situatie past: laten uitkeren of uitstellen? En via een lijfrente- rekening of een? Wilt u advies? Neem contact op met uw financieel adviseur. Lijfrenterekeningen kennen vaak geen einddatum. Voor deze lijfrenteproducten geldt het volgende: u moet uiterlijk uw keuze hebben gemaakt op 31 december van het kalenderjaar waarin u de leeftijd bereikt die zes jaar hoger is dan uw AOW-leeftijd AOW-leeftijd Lijfrente moet uiterlijk dit kalenderjaar ingaan 1 1 U heeft (in dit voorbeeld) tot uiterlijk 31 december van het jaar 2022 om uw keuze te maken.

5 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET NIEUW REGIME Wat kunt u doen met uw lijfrentekapitaal Laten uitkeren Lijfrenteuitkeringsrekening Lees hier verder Lijfrenteverzekering Lees hier verder Uitstellen Lijfrenteopbouwrekening Lees hier verder Lijfrenteverzekerining Lees hier verder n Laten uitkeren via een 1 UITKEREN VIA EEN REKENING (BANKSPAREN) Uw pensioen is in zicht en u wilt gaan genieten van uw vrijkomende lijfrentekapitaal. Sinds 1 januari 2008 kunt u uw opgebouwde kapitaal laten uitkeren via een lijfrenteuitkeringsrekening. Dit werkt als volgt. U stort het geld op een geblokkeerde spaarrekening. Dit noemen we banksparen. Vanaf die rekening ontvangt u vervolgens een vaste maandelijkse uitkering. De uitkeringsperiode is minimaal vijf jaar als de uitkeringen ingaan in of na het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. De uitkeringen mogen dan per jaar niet meer zijn dan een wettelijk vastgesteld maximumbedrag (zie belastingdienst. nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_ en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/sparen_of_ verzekeren_naast_uw_pensioen/lijfrente_uitkeringen_bij_een_ verzekeringsmaatschappij). Ontvangt u meer dan dit maximumbedrag en/of laat u de uitkeringen ingaan vóór het kalenderjaar waarin u de AOWleeftijd bereikt? Dan moeten uw uitkeringen ten minste twintig jaar lopen, plus het aantal (delen van) jaren dat uw uitkeringen eventueel ingaan vóór uw AOW-leeftijd. De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Of uiterlijk vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd (zie hiervoor onder Wanneer moet u een keuze maken? ). Omdat de Belastingdienst de periodieke uitkeringen als inkomen beschouwt, betaalt u hierover inkomstenbelasting in box 1. Voorbeeld 1 U bereikt op 1 april 2015 de AOW-leeftijd. De uitkeringen moeten dan ingaan vóór 1 januari Voorbeeld 2 De AOW-leeftijd wordt ieder jaar verhoogd. Stel, u krijgt op 66-jarige leeftijd AOW. Uw uitkeringen gaan twee jaar eerder in, als u 64 jaar bent. U moet de uitkeringen dan minimaal 22 jaar (20 + 2) ontvangen. Wanneer de einddatum is bereikt, stopt de uitkering. Wanneer u tussentijds overlijdt, ontvangen uw erfgenamen de overgebleven uitkeringen. De looptijd van deze lijfrenteuitkeringen kunt u tussentijds niet aanpassen.

6 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET NIEUW REGIME n Laten uitkeren via een 2 LATEN UITKEREN VIA EEN LIJFRENTEVERZEKERING EEN OUDEDAGSLIJFRENTE: UW LEVEN LANG AANVULLING OP UW PENSIOEN OF AOW Uw pensioen is in zicht en u wilt gaan genieten van uw vrijkomende lijfrentekapitaal. Zoekt u een oplossing waarmee u de rest van uw leven een aanvulling krijgt op uw pensioen of AOW? Stort uw lijfrentekapitaal dan in een. U kunt deze oudedagslijfrente afsluiten tot en met het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Wanneer u overlijdt, stopt de uitkering. Als u een uitkering wilt regelen voor een nabestaande, kunt u uw oudedagslijfrente combineren met een nabestaande(n)lijfrente (zie hieronder). De Belastingdienst beschouwt uw lijfrente-uitkeringen als inkomen. U (of uw nabestaande) betaalt hierover inkomstenbelasting in box 1. EEN TIJDELIJKE OUDEDAGSLIJFRENTE Naast levenslange uitkeringen kunt u ook kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente. U ontvangt dan gedurende een door uzelf bepaalde periode een gegarandeerde maandelijkse uitkering. Deze tijdelijke oudedagslijfrente mag niet eerder ingaan dan het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt de lijfrente afsluiten tot en met het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. De uitkeringsperiode van een tijdelijke oudedagslijfrente is minimaal vijf jaar. Daarnaast mogen de periodieke uitkeringen per jaar totaal niet meer bedragen dan een wettelijk vastgesteld maximumbedrag (zie belastingdienst.nl). Wanneer u overlijdt of als de einddatum bereikt is, stopt de uitkering en krijgen uw nabestaanden niets. Als u een uitkering wilt regelen voor een nabestaande, kunt u uw tijdelijke oudedagslijfrente combineren met een nabestaande(n)lijfrente (zie hieronder). De Belastingdienst beschouwt de uitkeringen als inkomen. Daarom betaalt u (of uw nabestaande) hierover inkomstenbelasting in box 1.

7 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET NIEUW REGIME n Laten uitkeren via een EEN NABESTAANDE(N)LIJFRENTE ALS U HET LIJFRENTEKAPITAAL NIET ZELF WILT GEBRUIKEN U wilt uw vrijkomende lijfrentekapitaal niet of niet geheel voor uzelf gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u uw nabestaanden financieel wilt ondersteunen? Kies dan ook voor een nabestaande(n)lijfrente. Er zijn regels voor wie u als nabestaande kunt aanwijzen. De Belastingdienst beschouwt de uitkeringen als inkomen. Daarom betaalt uw nabestaande hierover inkomstenbelasting in box 1. EEN OVERBRUGGINGSLIJFRENTE ALS U EERDER WILT STOPPEN MET WERKEN Geeft de hoogte van uw vrijkomende lijfrentekapitaal u de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken? Met een overbruggingslijfrente overbrugt u de periode tussen uw werkzame leven en het moment dat u AOW krijgt of met pensioen gaat. Het kapitaal moet dan wel vóór 1 januari 2006 zijn opgebouwd in uw. De overbruggingslijfrente kan op elk gewenst moment ingaan en de periodieke uitkeringen mogen per kalenderjaar samen niet meer bedragen dan maximaal e (dit bedrag wordt niet meer aangepast aan de inflatie). De periode dat u deze overbruggingslijfrente ontvangt, mag maximaal duren tot het kalenderjaar waarin u met pensioen gaat, 65 jaar wordt of AOW krijgt. Let op! Voor een overbruggingslijfrente geldt een overgangsregeling. Een lijfrentekapitaal dat is opgebouwd vanaf 1 januari 2006, kan niet worden gebruikt als inkomensvoorziening om de periode tot 65 jaar, de AOW-leeftijd of het pensioen te overbruggen (overbruggingslijfrente). Als nog premie is betaald na 31 december 2005, mag alleen de waarde op deze datum worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Is ná 31 december 2005 géén premie meer betaald? Dan mag de totale waarde in uw lijfrenteproduct (inclusief na die datum behaalde rendementen) worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente.

8 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET NIEUW REGIME n Laten uitkeren via een 3 UITSTELLEN VAN UW UITKERING MET EEN LIJFRENTEOPBOUWREKENING Heeft u uw geld niet direct nodig? Dan kunt u ervoor kiezen om de uitkering uit te stellen en uw kapitaal nog even te laten doorgroeien op een bankrekening. Er zijn hierbij twee varianten: een lijfrentespaarrekening en een lijfrentebeleggingsrekening. LIJFRENTESPAARREKENING Het voordeel hiervan is dat uw vermogen onaangeroerd blijft en u er nog een extra periode rendement over kunt behalen. Uw al opgebouwde kapitaal wordt hierdoor hoger. Hierdoor wordt ook de lijfrente die u uiteindelijk aankoopt hoger. Uitstellen kan ook aantrekkelijk zijn wanneer u nog geen AOW ontvangt. Als u AOW ontvangt, zijn de belastingtarieven in de eerste twee belastingschijven lager dan vóór uw AOW-leeftijd. Hoe werkt een lijfrentespaarrekening? U stort uw vrijgekomen lijfrentekapitaal op een geblokkeerde spaarrekening. Jaarlijks ontvangt u rente. Over het bedrag dat u inlegt, hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Dit gaat u pas doen wanneer u het opgebouwde lijfrentekapitaal laat uitkeren. LIJFRENTEBELEGGINGSREKENING Niet alle aanbieders bieden de mogelijkheid om lijfrentekapitaal op te bouwen door middel van beleggingen. Hieraan zijn beleggingsrisico s verbonden. De hoogte van uw uiteindelijk opgebouwde lijfrentekapitaal is (mede)afhankelijk van de resultaten van de beleggingen en kan dus hoger maar ook lager zijn dan verwacht. Hoe werkt een lijfrentebeleggingsrekening? U stort uw vrijgekomen lijfrentekapitaal op een geblokkeerde beleggingsrekening. Dit kapitaal kunt u vervolgens beleggen, bijvoorbeeld in beleggingsfondsen. Afhankelijk van het met de beleggingen behaalde rendement wordt uw lijfrentekapitaal hoger of lager. Over het bedrag dat u inlegt, hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Dit gaat u pas doen wanneer u het opgebouwde lijfrentekapitaal laat uitkeren. Vaak kunt u bij een lijfrentebeleggingsrekening ook kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen. Let op! Lijfrentekapitaal dat vóór 1 januari 2006 is opgebouwd in een, kunt u aanwenden voor een overbruggingslijfrente (zie hiervoor bij Een overbruggingslijfrente als u eerder wilt stoppen met werken ). Een overbruggingslijfrente kan uitsluitend tot uitkering komen in een. Als u na 1 januari 2006 nog premie betaalt, kunt u alleen de waarde op 31 december 2005 voor een overbruggingslijfrente gebruiken. U kunt de volledige waarde voor een overbruggingslijfrente gebruiken als u na 31 december 2005 geen premie meer heeft betaald. Of als u de laatste premie heeft ingevuld in uw belastingaangifte over Heeft u lijfrentekapitaal dat vóór 1 januari 2006 is opgebouwd in een, maar wilt u nog even verder opbouwen op een bankrekening? Dat kan met een lijfrenterekening. Wilt u daarna weer kiezen voor een overbruggingslijfrente? Dan kunt u het bedrag op de lijfrenterekening dat voor een overbruggingslijfrente gebruikt kon worden, alsnog laten uitkeren met een.

9 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET NIEUW REGIME n Laten uitkeren via een 4 UITSTELLEN VAN UW UITKERING MET EEN LIJFRENTEVERZEKERING Heeft u uw geld niet direct nodig? Dan kunt u ervoor kiezen om de uitkering uit te stellen en nog even verder op te bouwen in een. Er zijn hierbij twee varianten: een met garantiekapitaal en een lijfrentebeleggingsverzekering. LIJFRENTEVERZEKERING MET GARANTIEKAPITAAL Het voordeel hiervan is dat uw vermogen onaangeroerd blijft en u er nog een extra periode rendement over behaalt. Uw al opgebouwde kapitaal wordt hierdoor hoger. Hierdoor wordt ook de lijfrente die uiteindelijk aankoopt hoger. Uitstellen kan ook aantrekkelijk zijn wanneer u nog geen AOW ontvangt. Als u AOW ontvangt, zijn de belastingtarieven in de eerste twee belastingschijven lager dan vóór uw AOW-leeftijd. Hoe werkt een met garantiekapitaal? U stort uw vrijgekomen lijfrentekapitaal in een. U bent verzekerd van een hoger eindkapitaal. Over het bedrag dat u inlegt, hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Dit gaat u pas doen wanneer u het kapitaal laat uitkeren. LIJFRENTEBELEGGINGSVERZEKERING Niet alle aanbieders hebben lijfrentebeleggingsverzekeringen (REAAL bijvoorbeeld niet). Een lijfrentebeleggingsverzekering kent risico s. De hoogte van uw uiteindelijk opgebouwde lijfrentekapitaal is (mede)afhankelijk van de resultaten van de beleggingen en kan dus hoger maar ook lager zijn dan verwacht. Hoe werkt een lijfrentebeleggingsverzekering? U stort uw vrijgekomen lijfrentekapitaal in een. Dit kapitaal kunt u vervolgens beleggen, bijvoorbeeld in beleggingsfondsen. Afhankelijk van het met de beleggingen behaalde rendement wordt uw lijfrentekapitaal hoger of lager. Over het bedrag dat u inlegt, hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Dit gaat u pas doen wanneer u het opgebouwde lijfrentekapitaal laat uitkeren. Let op! Als u uw uitkering wilt uitstellen, gelden hiervoor wel leeftijdsgrenzen. Uw lijfrente moet uiterlijk ingaan in het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin u AOW krijgt.

10 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET NIEUW REGIME LIJFRENTEREKENING EN LIJFRENTEVERZEKERING: DE VERSCHILLEN n Laten uitkeren via een LIJFRENTEREKENING LIJFRENTEVERZEKERING Bij overlijden vóór de einddatum Gaat het tegoed op de bankrekening Vervalt het tegoed aan de verzekeraar 1 in termijnen naar de erfgenamen Levenslange uitkering mogelijk? Nee Ja De uitkering gaat naar De rekeninghouder De begunstigde De uitkering start Uiterlijk in het vijfde kalenderjaar na Uiterlijk in het vijfde kalenderjaar kalenderjaar waarin de AOW-leeftijd waarin de AOW-leeftijd is bereikt is bereikt Garantie bij faillissement bank/verzekeraar? Het tegoed op de lijfrenterekening valt onder het depositogarantiestelsel (voor de voorwaarden: zie reaal.nl/ sparen/garantieop-uw-spaargeld) Kosten Zie productvoorwaarden Zie productvoorwaarden

11 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET OUD REGIME n Laten uitkeren via een Is de die binnenkort gaat uitkeren vóór 1992 gesloten? Dan heeft u meestal te maken met de belastingregels die toen golden. Deze oud regime -regels waren soepeler dan nu. Hierdoor kunt u meer met uw vrijkomende geld doen: 1 Vrijheid bij een keuze voor een tijdelijke lijfrente. 2 Vrijheid bij een keuze voor levenslange aanvulling op uw pensioen of AOW. 3 Geen beperkingen bij het kiezen. 4 Meer mogelijkheden bij overbrugging naar een pensioen of AOW. 5 Geen leeftijdsbeperking bij. 6 Ineens uit laten keren. 7 Schenken aan uw (klein)kinderen. 1 VRIJHEID BIJ EEN KEUZE VOOR EEN TIJDELIJKE LIJFRENTE In het oud regime zijn de mogelijkheden voor de periode waarvoor u een tijdelijke lijfrente afsluit breder. U kunt de uitkering bijvoorbeeld vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan. Later kan ook. De verzekering moet in ieder geval uiterlijk ingaan in het kalenderjaar waarin u 75 jaar wordt. Bij het bepalen van de minimale duur van de uitkeringsperiode geldt de zogenaamde 1% sterftekans. Wanneer u tussentijds overlijdt, ontvangen de door u aangewezen begunstigden de met de verzekeraar afgesproken uitkeringen. De looptijd van een tijdelijke lijfrente bepaalt u eenmalig en kunt u tussentijds niet meer aanpassen. 2 VRIJHEID BIJ EEN KEUZE VOOR LEVENSLANGE AANVULLING OP UW PENSIOEN OF AOW U kunt ook kiezen voor een levenslange aanvulling op uw pensioen of AOW. U stort uw lijfrentekapitaal in een nieuwe. Die verzekering keert periodiek een bedrag uit, tot uw overlijdensdatum (of wanneer de verzekering op twee levens is afgesloten totdat de langstlevende overlijdt). U kunt deze levenslange lijfrente afsluiten tot het kalenderjaar waarin u 75 jaar wordt. De uitkering is lager dan bij een tijdelijke lijfrente. Maar u bent hiermee wel verzekerd van een levenslang periodiek extra inkomen. Omdat de Belastingdienst uw periodieke uitkeringen als inkomen beschouwt, betaalt u hierover inkomstenbelasting. Is uw inkomen in de toekomst laag? Bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat of tijdelijk minder werkt? Dan is de kans groot dat uw totale inkomen (inclusief lijfrente) in een lagere belastingschijf valt dan wanneer u uw lijfrente ineens had laten uitkeren. In dat geval houdt u netto meer van uw lijfrente over. UW VERZEKERING VALT ONDER HET OUD REGIME ALS n U vóór 16 oktober 1990 een heeft afgesloten waarvoor u steeds premie heeft betaald. n U vóór 1 januari 1992 een heeft afgesloten waarvoor u vóór die datum één keer premie heeft betaald (koopsom). Deze verzekeringen worden volgens de oude belastingregels belast. Na deze datamag er geen aanvullende premie met de verzekeraar zijn afgesproken en mogen geen extra premies zijn betaald.

12 U HEEFT EEN LIJFRENTE VOLGENS HET OUD REGIME n Laten uitkeren via een 3 GEEN BEPERKINGEN BIJ HET KIEZEN VAN EEN BEGUNSTIGDE Er zijn geen beperkingen voor wie u opgeeft als begunstigde. 4 MEER MOGELIJKHEDEN BIJ OVERBRUGGING NAAR EEN PENSIOEN OF AOW Uw vrijgekomen geldbedrag biedt u de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Met de lijfrente kunt u zorgen voor (aanvullend) inkomen in de periode tot aan uw pensioen of AOW. 5 GEEN LEEFTIJDSBEPERKING BIJ HET UITSTELLEN VAN DE UITKERING Wilt u uw vrijgekomen geldbedrag nog verder laten doorgroeien? Bij een die onder het oud regime valt, hoeft de lijfrente niet uiterlijk in het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar van de AOW-leeftijd in te gaan. Let wel op de acceptatievoorwaarden van aanbieders. Tip! Uitstellen kan ook aantrekkelijk zijn wanneer u nog geen AOW ontvangt. Als u AOW ontvangt, zijn de belastingtarieven in de eerste twee belastingschijven lager dan voor uw AOW-leeftijd. 6 INEENS UIT LATEN KEREN Wilt u uw geldbedrag in één keer laten uitkeren? Met het oud regime kan dat. U betaalt dan wel belasting over de uitkering. 7 SCHENKEN AAN UW (KLEIN)KINDEREN Heeft u uw opgebouwde lijfrentekapitaal niet zelf nodig? U kunt uw periodieke lijfrenteuitkering of (een deel van) uw kapitaal schenken aan uw (klein)kinderen. Bij schenking van een lijfrente-uitkering koopt u een direct ingaande lijfrente waarvan uw meerderjarige (klein)kinderen de periodieke uitkering ontvangen. U behoudt wel de zeggenschap. Ook kunt u eventueel later de lijfrente-uitkering weer aan uzelf of iemand anders geven. Bij schenking van een periodieke lijfrente-uitkering wordt geen schenkbelasting geheven. Uw (klein)kinderen betalen inkomstenbelasting over de ontvangen uitkeringen. Dit kan minder zijn dan u zou moeten betalen, als voor hen een lager belastingtarief geldt. Voor elk van uw (klein)kinderen geldt een eigen heffingskorting. Schenkt u uw lijfrentekapitaal in het geheel aan uw (klein) kinderen, dan heeft u hierover geen zeggenschap meer. Bij schenking van kapitaal aan uw (klein)kinderen betalen uw (klein)kinderen schenkbelasting over 70% van het bedrag. Eventueel kunnen uw (klein)kinderen gebruikmaken van de jaarlijkse of eenmalige hoge schenkingsvrijstelling.

13 U HEEFT MEER LIJFRENTEVERZEKERINGEN n Laten uitkeren via een Heeft u meer en of -rekeningen, die na elkaar vrijkomen? Dan is het misschien voordelig om deze in de laatste fase van de opbouwperiode te bundelen. U stort dan alle vrijkomende lijfrentekapitalen in één nieuw uitkerend lijfrenteproduct. Dat kan op verschillende tijdstippen. Het bundelen van uw lijfrentekapitalen kan voordelen bieden. Zo krijgt u een hogere uitkering, omdat u minder kosten betaalt. Daarnaast is het beheer van de kapitalen in één uitkerende of lijfrenterekening overzichtelijker. Maar er kunnen ook nadelen zijn. Het kan bijvoorbeeld ongunstig zijn om een oud regime lijfrenteproduct samen te voegen met een nieuw regime lijfrenteproduct. Laat u daarom goed adviseren over de belastinggevolgen. Vraag uw financieel adviseur naar uw mogelijkheden. DE OPLOSSINGEN VAN REAAL We kunnen ons goed voorstellen dat u na het lezen van deze brochure meer wilt weten over de oplossingen die Reaal u biedt. U vindt ze op reaal.nl/lijfrente/lijfrente-komt-vrij. MEER INFORMATIE Heeft u nog vragen? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur. Hij kan u het beste adviseren. Voor algemene vragen over lijfrente kunt u ook gerust contact met ons opnemen op telefoonnummer Wij helpen u graag verder. Wel is het belangrijk voor u om te weten dat wij geen advies geven. Wij kunnen u alleen informeren. Voor advies moet u echt contact opnemen met uw adviseur.

14 n Laten uitkeren via een BEGRIPPEN BANKSPAREN (BANCAIRE LIJFRENTE) Sinds 1 januari 2008 kunt u een lijfrente bij een bank afsluiten. Dit wordt ook wel een bancaire lijfrente of banksparen genoemd. Een bancaire lijfrente is een geblokkeerde bankrekening. FISCAAL REGIME Fiscaal regime is een ander woord voor de belastingregels die gelden voor bepaalde bank- en/of verzekeringsproducten in een bepaalde periode. Door wijzigingen in de belastingwetgeving op 1 januari 1992 (de zogenaamde Brede Herwaardering) zijn de termen oud en nieuw regime ontstaan. Oud regime betekent dat de belastingregels van vóór 1 januari 1992 van toepassing zijn; financiële producten die na deze datum zijn gesloten, vallen onder het nieuw regime. LEVENSLANGE OUDEDAGSLIJFRENTE Bij deze lijfrente ontvangt u een periodieke uitkering zolang u leeft. Hiermee kunt u een tekort aan pensioen aanvullen. Bijvoorbeeld als u ondernemer bent en geen of weinig pensioen bij een werkgever heeft opgebouwd. Een (levenslange) oudedagslijfrente moet uiterlijk ingaan in het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. De uitkering stopt bij uw overlijden. LIJFRENTEKAPITAAL Het bedrag dat vrijkomt wanneer de eerder door u afgesloten of -rekening de einddatum bereikt. LIJFRENTE Een lijfrente is een levensverzekering of een rekening. Hiervoor heeft u - eenmalig of periodiek - premie of inleg betaald. Met deze of -rekening ontvangt u extra inkomen op een bepaald moment. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Of eerder wilt stoppen met werken. Wanneer uw lijfrente vrijkomt, kunt u zelf bepalen wat u met het opgebouwde kapitaal wilt doen en op welke manier: laten uitkeren of de uitkering uitstellen en nog even verder opbouwen. OVERBRUGGINGSLIJFRENTE Met een overbruggingslijfrente overbrugt u de periode tussen stoppen met werken en het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt, AOW krijgt of met pensioen gaat. De uitkeringen mogen per jaar niet meer zijn dan een wettelijk vastgesteld bedrag. Een lijfrentekapitaal dat is opgebouwd vanaf 1 januari 2006, kan niet worden gebruikt als inkomensvoorziening om de periode tot 65 jaar, de AOW-leeftijd of het pensioen te overbruggen (overbruggingslijfrente). Als nog premie wordt betaald na 31 december 2005, mag alleen de waarde op deze datum worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. Is ná 31 december 2005 géén premie meer betaald, dan mag de totale waarde in uw lijfrenteproduct (inclusief na die datum behaalde rendementen) worden gebruikt voor een overbruggingslijfrente. TIJDELIJKE OUDEDAGSLIJFRENTE Een tijdelijke oudedagslijfrente wordt gesloten voor een vooraf afgesproken looptijd van ten minste vijf jaar. De uitkeringen komen toe aan de begunstigde en mogen niet eerder ingaan dan in het kalenderjaar waarin hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. De uiterlijke ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente is het vijfde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de AOWleeftijd wordt bereikt. De uitkeringen mogen per jaar niet meer zijn dan een wettelijk vastgesteld maximumbedrag. 1% STERFTEKANS Een lijfrente moet voldoen aan het onzekerheidsvereiste. Dit houdt in dat binnen de verzekeringsduur de kans op overlijden statistisch gezien minimaal 1% moet bedragen. De minimale uitkeringsduur wordt bepaald aan de hand van zogenoemde sterftetafels. De hoogte van de lijfrente-uitkeringen hangt af van de tarieven van de uitvoerder.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Algemene brochure Vrijkomende lijfrente De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Inhoud Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 5 Lijfrente Wijzer 6 Fiscale informatie en Klantprofiel 8 Overige

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de afspraken van Evi Pensioenbeleggen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Verzekerd ondernemen

Verzekerd ondernemen Verzekerd ondernemen 2 Uw persoonlijke positie verzekerd U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als zelfstandig ondernemer hebt u

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie