Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?"

Transcriptie

1 Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage ontvangen? Dan is een Van Lanschot Index Performance Deposito misschien interessant voor u. U kunt mogelijk profiteren van de verwachte koersontwikkeling van een index. Hierdoor kunt u een hoger rendement behalen dan op een standaard termijndeposito. U loopt ook het risico dat u een lager rendement haalt dan op een standaard termijndeposito. Aan het einde van de looptijd krijgt u in ieder geval uw inleg terug. Ook kunt u met het Van Lanschot Index Performance Deposito spreiding aanbrengen in uw depositoportefeuille. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? U hebt voor een periode van minimaal zes (6) maanden een geldbedrag over. U wilt hierop een hoger rendement dan op een standaard termijndeposito behalen. U wilt uw inleg volledig terug ontvangen op de einddatum (hoofdsomgarantie). Om mogelijk een hoger rendement te behalen wilt u inspelen op de koersontwikkeling van een index. U verwacht dat de koers van de index aan het einde van de looptijd hoger is dan de huidige koers. Wijkt de daadwerkelijke koersontwikkeling af van uw verwachting? Dan accepteert u het risico dat u een rendement haalt dat lager is dan het rendement op een standaard termijndeposito. Dit lagere rendement kan 0% zijn. Hoe werkt een Index Performance Deposito? Een Index Performance Deposito is een variant op een standaard termijndeposito. U hebt kans op een hoger rendement dan bij een standaard termijndeposito met een vergelijkbare looptijd. Die kans hangt af van de koers ontwikkeling van de index waaraan het Index Performance Deposito is gekoppeld. Sluit u een Index Performance Deposito af? Dan stellen wij een percentage vast waarmee de index moet stijgen (bijvoorbeeld met 3%). Is de index aan het einde van de looptijd meer dan dit percentage gestegen? Dan krijgt u een hoger rendement. Dit hogere rendement noemen we het rendement hoog. Is aan het einde van de looptijd de index gedaald dan is uw rendement lager. Dit lagere rendement noemen we rendement laag. Is de index gestegen maar is deze stijging lager dan het vooraf vastgestelde percentage? Dan krijgt u ook een rendement uitgekeerd. Dit rendement ligt tussen het rendement laag en het rendement hoog. Dit rendement is nooit meer dan het rendement hoog en nooit minder dan het rendement laag. Dit rendement noemen we rendement midden. Bij het rendement midden profiteert u mee met de stijging die de index maakt. U profiteert voor 100% mee met de stijging van de index tot maximaal het rendement hoog. Elke week worden er nieuwe voorstellen gemaakt met daarin de actuele rendementen. U kunt hierop inschrijven via uw adviseur. Hoe bepalen wij of de index gestegen of gedaald is? Bij de start van het Index Performance Deposito stellen wij de slotstand van de index vast. De slotstand is de stand van de gekozen index op de werkdag vóórdat uw Index Performance Deposito ingaat. Deze slotstand noemen we de ondergrens. Bij de ondergrens tellen we een percentage op, bijvoorbeeld 3%. Dit noemen we de boven grens. Is aan het einde van de looptijd de koers van de index gelijk aan of hoger dan deze bovengrens? Dan krijgt u het rendement hoog uitgekeerd. U loopt ook het risico dat de koers van de index aan het einde van de looptijd lager is dan de ondergrens. Dan krijgt u een lager rendement ( rendement laag ) uitgekeerd. Dit rendement laag kan 0% zijn.

2 2 Van Lanschot Index Performance Deposito Is de index minder dan de vastgestelde 3% gestegen? Dan hebt u recht op het rendement midden. U doet voor 100% mee met de stijging van de index tot maximaal het rendement hoog. U krijgt nooit meer dan het rendement hoog. Het rendement hoog is het maximale rendement dat u kunt behalen. Welk rendement ontvangt u? Voor het bepalen van uw rendement kijken wij naar de slotstand van de index. Dat doen wij op de observatiedatum. Deze observatiedatum ligt acht (8) werkdagen vóór de einddatum van het Index Performance Deposito. Waarom ligt de observatiedatum acht (8) werkdagen vóór de einddatum? Er kan sprake zijn van marktverstoringen waardoor de beurs geen slotstand van de index kan vaststellen. Door natuurgeweld zoals een orkaan kan de beurs één of meer dagen gesloten zijn. Als de beurs gesloten is, wordt er ook geen slotstand vastgesteld. Als er na zeven (7) werkdagen nog steeds geen slotstand van de index bekend is gemaakt, dan moeten wij op de achtste dag zelf de slotstand bepalen. We doen dit op een marktconforme manier. Zo kunnen wij in ieder geval voor de terugbetaling van het Index Performance Deposito vaststellen op welk rendement u recht hebt. Wanneer ontvangt u het rendement hoog? Is de slotstand van de index op de observatiedatum hoger dan de vastgestelde bovengrens op de ingangsdatum van het Index Performance Deposito? Dan ontvangt u het rendement hoog. Wanneer ontvangt u het rendement midden? Is de slotstand van de index op de observatiedatum geëindigd tussen de vastgestelde ondergrens en bovengrens? Dan ontvangt u het rendement midden. Dit rendement kan nooit hoger zijn dan het rendement hoog. Wanneer ontvangt u het rendement laag? Is de slotstand van de index op de observatiedatum lager dan de vastgestelde ondergrens? Dan ontvangt u het rendement laag. Voorbeeld U hebt voor een periode van zes (6) maanden een geldbedrag van ,- over. Op een standaard termijndeposito ontvangt u een rentepercentage van 1,15% op jaarbasis. U bent geïnteresseerd in de effectenmarkten en volgt de koers van de AEX Index. U verwacht dat de AEX Index de komende tijd gaat stijgen. Door uw geld op een Index Performance Deposito te zetten, speelt u daarop in. U hebt een hoofdsomgarantie op de einddatum. En u hebt kans een hoger rendement te behalen als uw verwachting uitkomt. In dit voorbeeld hebben we een slotstand van de AEX Index op 350,00 punten. Het vastgestelde percentage waarmee de index moet stijgen voor het rendement hoog is 3%. En voor het rendement midden profiteert u voor 100% mee van de stijging van de AEX Index tot maximaal het rendement hoog. Hoofdsom EUR ,- Periode Zes (6) maanden Ondergrens 350,00 Bovengrens (+3%) 360,50 Rendement hoog 3,00% op jaarbasis * Rendement laag 0,00% op jaarbasis * * Let op! De rentepercentages gelden op jaarbasis. Loopt uw Index Performance Deposito korter dan één jaar? Dan berekenen wij uw rentebedrag op basis van die kortere looptijd. Wij doen dat als volgt. In het voorbeeld hierboven is de ingangsdatum van uw Index Performance Deposito 1 februari De looptijd van het deposito is zes (6) maanden. Wij tellen het aantal dagen dat uw inleg op het deposito staat. Dit zijn in het voorbeeld 181 dagen. We delen dit aantal dagen door 360 dagen. De uitkomst vermenigvuldigen wij met het rentepercentage en uw inleg. Uw rentebedrag is dan 181/360 X 3% x Dit is 377,08.

3 3 Van Lanschot Index Performance Deposito Weergave van de ontwikkeling van het rendement 3% 0,25% 3% 0% Ondergrens AEX 350,00 Bovengrens AEX 360,50 Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd? Aan het einde van de looptijd (einddatum) zijn er drie mogelijkheden. 1. De slotstand van de AEX index is hoger dan de bovengrens Op de observatiedatum is de slotstand van de index 371,00. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van de slotstand van de index bij aanvang. De slotstand is hoger dan de bovengrens van 360,50 punten. Daardoor hebt u recht op het rendement hoog. U ontvangt op de einddatum uw hoofdsom terug plus een rendement van 3% op jaarbasis. Dit bedrag storten wij op de einddatum op uw rekening. 2. De slotstand van de AEX index zit tussen de ondergrens en bovengrens Op de observatiedatum is de slotstand van de index 355,25. Dit is een stijging van 1,50% ten opzichte van de ondergens van de index bij aanvang. De slotstand is geëindigd op 355,25 punten. Dit is een stijging van 1,50%. Omdat u recht hebt op 100% van deze stijging, ontvangt u een rendement van 1,50% op jaarbasis. U ontvangt op de einddatum uw hoofdsom terug plus een rendement van 1,50% op jaarbasis. Dit bedrag storten wij op de einddatum op uw rekening. 3. De slotstand van de AEX index is lager dan de ondergrens Op de observatiedatum is de slotstand van de index 329,00. Dit is een daling van 6% ten opzichte van de slotstand van de index bij aanvang. De slotstand op de observatiedatum is lager dan de afgesproken ondergrens bij de start van het Index Performance Deposito. U ontvangt dus het rendement laag (0,25% op jaarbasis). U ontvangt op de einddatum uw hoofdsom plus een rendement van 0,25% op jaarbasis. Dit bedrag schrijven wij bij op uw rekening. Het bovenstaande voorbeeld dient alleen ter verduidelijking van de werking van het Index Performance Deposito. U kunt aan dit voorbeeld geen rechten ontlenen. Kenmerken Index Performance Deposito U ontvangt op de einddatum uw inleg terug en het eventuele rendement. U loopt het risico dat u een lager rendement behaalt dan op een standaard termijndeposito met een vergelijkbare looptijd. Dit lage rendement kan 0% zijn. De minimale looptijd is zes (6) maanden. U moet minimaal ,- inleggen. U betaalt geen transactiekosten. Op de einddatum ontvangt u van ons de hoofdsom en het eventuele rendement. Wij gebruiken koersinformatie uit Bloomberg. U kunt het Index Performance Deposito niet voortijdig beëindigen.

4 4 Van Lanschot Index Performance Deposito Is het depositogarantiestelsel van toepassing? Het geld op uw Index Performance Deposito valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel geeft u de zekerheid dat u uw geld terugkrijgt als een bank failliet gaat. Het bedrag dat u terugkrijgt, is maximaal ,- per persoon per bank. Het maakt daarbij niet uit hoeveel rekeningen u hebt. Hebt u meer dan ,- op uw Index Performance Deposito? Dan valt het bedrag boven de ,- niet onder het depositogarantiestelsel. Wilt u in aanmerking komen om geld terug te krijgen? Dan gelden wel bepaalde voorwaarden. Meer informatie vindt u op Welke voorwaarden zijn van toepassing? Voor deposito s zijn de Voorwaarden voor Depositorekeningen en Deposito s van toepassing. U kunt deze voorwaarden downloaden op onze website, Ook kunt u ze krijgen bij uw kantoor of wij sturen de voorwaarden naar u op. In de voorwaarden spreken wij over een depositorekening. Bij een Index Performance Deposito openen wij voor u geen depositorekening. Wij boeken het Index Performance Deposito op een andere manier voor u. Dit betekent voor u, dat waar u in de voorwaarden depositorekening leest u dit moet lezen als een boeking in onze administratie. U krijgt van ons ook een bevestiging met daarin de gemaakte afspraken over het Index Performance Deposito. Wat zijn de risico s van een Index Performance Deposito? De slotstand van de index op de observatiedatum is lager dan de ondergrens. In dat geval ontvangt u niet het rendement hoog of het rendement midden. U ontvangt dan het rendement laag. Uw rendement kan lager zijn dan het rendement op een standaard termijndeposito met dezelfde looptijd. U loopt een debiteurenrisico op Van Lanschot Bankiers. Dit risico loopt u als wij niet aan onze verplichtingen van aflossing en rentebetaling kunnen voldoen. Met het Index Performance Deposito krijgt u uw inleg terug. Dit geldt alleen op de einddatum. Er is een direct verband tussen het rendement en de slotstand van de gekozen index op de observatiedatum. U kunt het Index Performance Deposito niet voortijdig beëindigen. Hoe kunt u inschrijven op een Index Performance Deposito? U kunt wekelijks inschrijven op de verschillende Index Performance Deposito s die wij aanbieden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw adviseur. Elke week maken wij nieuwe voorstellen. Hierin staan de actuele rendementen die gelden voor die week.

5 5 Van Lanschot Index Performance Deposito Disclaimer De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. AEX en AEX-index zijn geregistreerde merken van Euronext N.V. of van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen ondersteunen op geen enkele wijze de uitgifte of zijn anderszins betrokken bij de uitgifte en het aanbod van het product. Tevens sluiten zij jegens een ieder elke aansprakelijkheid uit voor elke onnauwkeurigheid in de gegevens waarop de AEX-index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de AEX-index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan. Overige informatie F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekerings producten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. 6019/10/13 Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag.

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015 Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch Juli 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Nabestaanden Wijzer. Inhoud

Nabestaanden Wijzer. Inhoud Nabestaanden Wijzer Als er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Er komt een hoop op u af en er zijn veel zaken die moeten worden geregeld. Na het overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 2 Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V..

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning Informatie en voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning Leeswijzer In deze brochure staan de belangrijkste regels die gelden voor Kapitaalrekening Eigen Woning van. De overeenkomst van U met de Bank bestaat

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie