Evi Beheer. Achter de schermen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evi Beheer. Achter de schermen"

Transcriptie

1 Evi Beheer Achter de schermen

2 De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van vermogen. Bij Evi Beheer belegt ze voor u en neemt ze u alle werk uit handen. Evi biedt u toegang tot de specialistische beleggingskennis van Van Lanschot. In deze Achter de schermen vindt u meer informatie over hoe Evi Beheer werkt. 1. Evi Beheer 2. Algemene informatie 3. Risico s

3 4 Evi Advies Achter de schermen 1. Evi Beheer Het fundament: uw risicoprofiel Uitgangspunt voor Evi Beheer is uw risicoprofiel. Hiervoor leggen wij u online een aantal vragen voor. Onder meer over uw huidige financiële situatie, de doelstellingen van uw beleggingen en de mate waarin u risico wenst te lopen. Is uw risicoprofiel vastgesteld, dan bepalen we de optimale middelenverdeling. Dat is de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, vastgoed en alternatieve beleggingen. U kunt zelf uw risicoprofiel met één risicograad verhogen of verlagen. Dat kan direct, maar ook in een later stadium zodra u gebruikmaakt van Evi. Op basis van de middelenverdeling stellen de beleggingsspecialisten van Van Lanschot een portefeuille van beleggingsfondsen samen. Online doen wij u meteen een gedetailleerd voorstel. Daarin ziet u in welke beleggingsfondsen wordt belegd en hoe breed de spreiding in uw portefeuille is die we daarmee bereiken. Dit voorstel sturen wij ook aan u toe. Het is uiteraard mogelijk om hierover telefonisch of per overleg met ons te voeren. Altijd de juiste balans Uw portefeuille wordt beheerd door een team van beleggingsspecialisten van Van Lanschot. Dagelijks vindt controle plaats op de juiste verdeling en invulling van middelen. Als door koersontwikkeling de middelenverdeling van uw portefeuille te veel gaat afwijken van uw risicoprofiel, dan wordt de verdeling automatisch weer in lijn gebracht. Zo hebt u de zekerheid dat de gekozen beleggingsstrategie consequent wordt gevolgd. Uw beleggingsdoelstellingen Jaarlijks controleert Evi of uw risicoprofiel nog aansluit bij uw huidige financiële situatie, de doelstellingen van uw beleggingen en de mate waarin u risico wenst te lopen. Wanneer er zich tussentijds veranderingen voordoen in uw persoonlijke situatie, moet u zelf online uw risicoprofiel aanpassen. De middelenverdeling en de concrete invulling van de portefeuille worden dan direct aangepast. Ook maakt Evi de haalbaarheid van uw beleggingsdoel volledig inzichtelijk. Mogelijke scenario s in een goede markt, verwachte markt en slechte markt werkt ze voor u uit. Uw Evi Beleggingsrekening Bij Evi Beheer is het mogelijk om vanaf een belegggingsrekening te openen. Vervolgens kunt u periodiek geld laten incasseren van uw betaalrekening, met een minimum van 100 en zo profiteren van continue vermogensopbouw. Ook kunt u incidenteel bijstorten met een minimum van De bijschrijvingen verdelen wij conform uw huidige middelenverdeling over de beleggingsportefeuille. Wilt u een bedrag vrijmaken uit uw beleggings portefeuille, dan geeft u online een verkoopopdracht. Ook dan geldt dat de vastgestelde verdeling van uw middelen niet verandert. Uiteraard is het mogelijk om uw volledige portefeuille in een keer te verkopen. Wilt u periodiek een vast bedrag laten vrijmaken uit uw portefeuille? Ook dat is mogelijk vanaf een minimum bedrag van 100,- per maand. De invulling van uw portefeuille Bij de invulling van uw portefeuille maakt Evi gebruik van een selectie van gespecialiseerde beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde internationale vermogensbeheerders. Het beheer van deze fondsen is in handen van zeer getalenteerde en ervaren fondsbeheerders. Zij gebruiken een specifieke beleggingsstrategie om rende ment te behalen. De concrete invulling van uw portefeuille en selectie van beleggingsfondsen is een complex en intensief proces. Alle beleggingsfondsen worden geselecteerd aan de hand van diepgaand onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de organisatie van het fonds, de ervaring van de fondsbeheerder, het beleggingsbeleid en het gerealiseerde rendement. Aandelenbeleggingsfondsen Bij de selectie van aandelenbeleggingsfondsen ligt de nadruk op fondsen die beleggen in Europese ondernemingen. Hiermee verkleint Evi het valutarisico in de portefeuille. Het overige deel van het vermogen belegt ze in beleggingsfondsen die gericht zijn op ondernemingen in Noord-Amerika en Azië. Als hier aanleiding voor is neemt ze ook beleggingsfondsen op die zich op andere regio s richten. Het overgrote deel van de aandelenbelangen investeren we in grote ondernemingen, de zogenoemde large caps, het resterende deel in kleinere ondernemingen, de small caps. Deze verdeling maakt het mogelijk te profiteren van het extra hoge rendement dat doorgaans wordt gerealiseerd op small caps. Aan beleggen zijn risico s verbonden. Deze kunt u lezen bij Risico s van beleggen op pagina 10. Wanneer onder invloed van koersveranderingen een onder- of overweging van een bepaald beleggingsfonds ontstaat, is dit van invloed op het beleggingsrisico in de portefeuille. Wordt het beleggingsrisico te groot, dan vindt een herweging van de portefeuille plaats. Zodat deze weer optimaal aansluit op uw risicoprofiel. Obligatiebeleggingsfondsen Afhankelijk van uw risicoprofiel kiest Evi bij de invulling van uw portefeuille ook voor beleggingsfondsen die beleggen in obligaties. Bij deze obligatiebeleggingsfondsen kijken we zorgvuldig naar looptijd, spreiding en rente-, debiteuren- en herbeleggingsrisico. Door hierbij een actief looptijd- en debiteurenbeleid te hanteren proberen we extra rendement te behalen en tegelijkertijd de risico s te reduceren. Overige beleggingsvormen Naast aandelenfondsen en obligatiefondsen kunnen vast goedfondsen en grondstoffenfondsen deel uitmaken van uw portefeuille. Onder bepaalde omstandigheden neemt Evi ook aandelenfondsen met een beschermingsstructuur op in uw portefeuille. Door ook deze beleggingsvormen in de selectie mee te nemen, bereikt ze een brede spreiding van risico en een stabiele ontwikkeling van rendement.

4 6 Evi Advies Achter de schermen Evi Spaarrekening Bij het openen van uw online Evi Spaarrekening opent Evi automatisch ook een spaarrekening voor u. U kunt hiervan gebruikmaken als u bijvoorbeeld gespreid in wilt instappen of als u tijdelijk een pas op de plaats wilt maken. Op uw Evi Spaarrekening ontvangt u een aantrekkelijke rente en uw saldo is vrij opneembaar zonder kosten. De actuele tarieven vindt u op evivanlanschot.nl. Met de Evi Spaarrekening hebt u online inzicht in uw saldo, alle mutaties en de rente die u ontvangt. Op het moment dat u al uw gelden afschrijft van uw Evi Spaarrekening, keert Evi de opgebouwde rente direct aan u uit. Toegang tot relevante informatie Via uw Evi Spaarrekening hebt u online toegang tot alle informatie over uw portefeuille en de geselecteerde beleggingsfondsen. De resultaten van uw portefeuille worden grafisch weergegeven. In één oogopslag ziet u wat het verloop is van uw portefeuille als geheel en van de afzonderlijke beleggingsfondsen. Ook hebt u direct toegang tot uitgebreide informatie over de beleggingsfondsen, zoals het risicoprofiel, het beleggingsproces en -beleid en de fondsmanager. Evi verstrekt vóór een transactie de Essentiële Beleggersinformatie. Alle berichten en rapportages die wij u online toesturen vindt u terug in uw persoonlijke digitale archief. Zo beschikt u altijd en overal over een elektronisch dossier met alle historische informatie over uw beleggingen. Evi homepage

5 8 Evi Advies Achter de schermen 2. Algemene informatie Gunstige in- en uitstapvoorwaarden U profiteert direct van de afspraken die Evi heeft gemaakt met externe fondsbeheerders over de in- en uitstapvoorwaarden. Bij de aan- en verkoop van beleggings fondsen wordt voornamelijk gehandeld op basis van intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de optelling van de waarde van de onderliggende beleggingen. U betaalt voor de aan- en verkoop van beleggingsfondsen doorgaans geen op- of afslagkosten. Alle distributievergoedingen die Evi ontvangt, komen ten gunste van u en brengt Evi volledig in mindering op de beheervergoeding. Giraal beleggen Met Evi maakt u gebruik van een beleggergiro. Daarbij treedt Van Lanschot op als bank en biedt Stichting Beleggersgiro Van Lanschot ( de stichting ) u de mogelijkheid om een beleggingsrekening te hebben. Het voordeel van deze girale beleggings rekening is dat u in bedragen beleggings fondsen kunt kopen of verkopen in plaats van in aantallen. U handelt dus niet in hele stukken (bijvoorbeeld 100) maar in fracties (100,254). Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om elke maand een vast bedrag te storten in of te ontrekken aan uw beleggings portefeuille. Optimale beveiliging is een voorwaarde Het spreekt voor zich dat u de hoogste eisen stelt aan de betrouwbaarheid en veiligheid van onze online dienst. Moderne SSL-technologie (Secure Socket Layer) zorgt voor een beveiligde verbinding tussen uw computer en Van Lanschot. Alle gegevens worden met een versleuteling beveiligd en verzonden. Deze technologie heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Uitsluitend de juiste combinatie van uw rekeningnummer en uw wachtwoord geven geautoriseerde toegang tot uw Evi Beleggingsrekening. Wilt u meer informatie? Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact met ons op. U kunt met de beleggingsspecialisten overleggen via live videochat, of telefonisch. Evi Leonardo da Vinciplein DR s-hertogenbosch Telefoon De girale beleggingsrekening geeft u een vordering op de Stichting, luidende in effecten en geld. Dat wil zeggen dat u economisch eigenaar bent van de financiële instrumenten in uw beleggingsportfeuille. Als u via Evi Beheer gaat beleggen, sluit u een Overeenkomst Evi Beheer af. U gaat een juridische relatie aan met Van Lanschot Bankiers en indirect met de Stichting. In de overeen komst wordt namelijk het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot van toepassing verklaard. Uw rechten en plichten en ook die van de Stichting worden verwoord in het Reglement Stichting Beleggers giro Van Lanschot. Van Lanschot Bankiers staat in voor het nakomen van de verplichtingen van de Stichting. Het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot vindt u op evivanlanschot.nl onder Voorwaarden.

6 10 Evi Advies Achter de schermen 3. Risico s Risico s van beleggen Beleggen brengt risico s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van ieder product. Meer informatie over de risico s van beleggen vindt u op vanlanschot.nl. Essentiële Beleggersinformatie In de Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) leest u de essentiële informatie voor het begrijpen van de aard en de risico s van een beleggingsfonds. De EBI wordt opgesteld door de fondsaanbieder. Evi is verplicht u de EBI van het beleggingsfonds waarin u wilt beleggen te verstrekken voordat u een order inlegt voor dat beleggingsfonds. Evi verstrekt u de EBI via haar website (door middel van downloaden ). Kunt u een EBI daar niet vinden? Neem dan contact op met Evi. Dit kan op openings dagen van de Amsterdamse beurs van 8.30 uur tot uur, telefoon Depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel Van Lanschot Bankiers valt onder het depositogarantieen beleggerscompensatiestelsel. Dit betekent dat u bij faillissement van Van Lanschot Bankiers mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum. Niet elke (rechts)persoon of vordering komt in aanmerking voor een vergoeding. Meer informatie vindt u op vanlanschot.nl. Overige informatie Evi is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers NV. F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag. Disclaimer De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in de brochure geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F. van Lanschot Bankiers NV.

7 3506B/02/14 Evi Leonardo da Vinciplein DR s-hertogenbosch Telefoon

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie