Private Banking 30 september Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 POSTBUS T F E BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen Geachte heer, mevrouw, U maakt gebruik van onze beleggingsdienstverlening. Met deze brief vragen wij uw instemming om vanaf 1 november 2013 onze Voorwaarden voor Beleggen aan te passen. Dit doen wij zodat wij dan uw beleggingsfondsen kunnen omwisselen. Wij leggen uit wat dit voor u betekent. Omwisseling naar beleggingsfondsen zonder retrocessies Per 1 januari 2014 mogen banken niet langer provisies ontvangen van aanbieders van beleggingsfondsen. Dit zijn bijvoorbeeld distributievergoedingen, ook wel retrocessies genoemd. Vanaf november 2013 bieden wij beleggingsfondsen aan zónder retrocessies. Voor u zijn de kosten daarvan lager, wat het rendement ten goede komt. Wij wisselen graag uw bestaande beleggingsfondsen waarvan wij retrocessies ontvangen gratis om naar fondsen zonder retrocessies. Hiervoor hebben we uw instemming nodig. Per 1 november 2013 passen wij daarom onze Voorwaarden voor Beleggen aan. Wat moet u doen? Stemt u in met de aanpassing van de Voorwaarden voor Beleggen en daarmee de omwisseling van uw beleggingsfondsen naar beleggingsfondsen zonder retrocessies? Dan hoeft u niets te doen. In november 2013 beginnen we met de omwisseling van de eerste beleggingsfondsen. Stemt u niet in met de aanpassing van de voorwaarden? Stuurt u dan het antwoordformulier naar ons terug binnen 30 dagen na ontvangst van deze brief, uiterlijk op 30 oktober Als u binnen 30 dagen niet reageert, gaan wij ervan uit dat u instemt met de inhoud van deze brief en de aanpassing van de Voorwaarden voor Beleggen. Wilt u meer informatie? In de bijlage vindt u belangrijke informatie over de omwisseling van beleggingsfondsen en de aanpassing van de voorwaarden. Leest u deze informatie goed door. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw banker. Met vriendelijke groet, F. van Lanschot Bankiers N.V. F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. IS ALS BANK GEREGISTREERD IN HET WFT-REGISTER EN STAAT ONDER TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. (DNB), POSTBUS AB AMSTERDAM, EN DE AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN (AFM), POSTBUS GS AMSTERDAM. F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. KAN OPTREDEN ALS AANBIEDER VAN BETAAL-, SPAAR- EN KREDIETPRODUCTEN, ALS BEMIDDELAAR VAN VERZEKERINGSPRODUCTEN EN ALS AANBIEDER EN/OF UITVOERDER VAN BELEGGINGSDIENSTEN.

2 PAGINA 2 Bijlage Toelichting op de omwisseling van beleggingsfondsen en de aanpassing van de Voorwaarden voor Beleggen Wij passen onze Voorwaarden voor Beleggen aan vanwege de invoering van het provisieverbod. Dit provisieverbod is ook de aanleiding voor de omwisseling van beleggingsfondsen. 1. Wat houdt het provisieverbod in? Per 1 januari 2014 gaat het provisieverbod in. Nederlandse beleggingsondernemingen, zoals banken, mogen geen provisies meer ontvangen van aanbieders van beleggingsfondsen. Dit zijn onder andere distributievergoedingen, ook wel retrocessies genoemd. Het doel van het provisieverbod is het versterken van de onafhankelijkheid en transparantie van de beleggingsdienstverlening. Wij vinden dit een goede ontwikkeling en bereiden ons hierop voor. Er geldt een overgangsperiode van één jaar. In dit jaar mogen wij nog retrocessies ontvangen als we deze volledig aan u doorvergoeden. 2. Wat gaan wij doen als het gevolg van het provisieverbod? Door het wegvallen van retrocessies worden de kosten voor de aanbieder van het beleggingsfonds lager. De managementfee die de aanbieder in rekening brengt bij een beleggingsfonds kan echter gelijk blijven. Het gevolg daarvan is dat u in een relatief dure klasse van een beleggingsfonds belegt. Hiervoor bieden wij u graag een oplossing. Deze leggen wij hierna uit. Klassen van beleggingsfondsen Beleggingsfondsen bieden soms meer varianten van één fonds aan. Ook wel klassen genoemd. Ze doen dit om tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van beleggers. Dat houdt in dat ze ook een klasse van het fonds kunnen aanbieden zonder retrocessie. Deze klasse heeft dan ook een lagere managementfee. Dat komt ten goede aan het rendement van het fonds. Wij willen ervoor zorgen dat u voortaan belegt in een klasse zonder retrocessie. 3. Omwisseling naar beleggingsfondsen zonder retrocessies Vanaf oktober 2013 bieden wij beleggingsfondsen aan zonder retrocessies. Wij wisselen graag voor u uw beleggingsfondsen waarvan wij retrocessies ontvangen (deze noemen wij beleggingsfondsen met retrocessies ) om naar identieke beleggingsfondsen zonder retrocessies. Een identiek beleggingsfonds is een fonds waarvan de beheerder, de valuta, het beleggingsbeleid, het uitkerende karakter en de hedgingstrategie hetzelfde zijn. Eind van dit jaar informeren wij u over hoe Van Lanschot omgaat met beleggingsfondsen waarvoor géén identiek beleggingsfonds zonder retrocessies beschikbaar is.

3 PAGINA 3 Het provisieverbod in beeld Situatie nu Situatie straks Het doel van het provisieverbod is niet het verlagen van kosten maar het bevorderen van transparantie. De verwachting is wel dat op termijn beleggingsfondsen hun managementfee verlagen. Of het voor u goedkoper wordt, is afhankelijk van de hoogte van de managementfee van de nieuwe klasse van het beleggingsfonds en de hoogte van de vergoeding die u aan ons moet betalen. Bij de omwisseling van de fondsen streven wij er altijd naar dat u niet meer gaat betalen dan nu het geval is. Blijkt dat u er merkbaar op achteruit zou gaan, bijvoorbeeld omdat een fonds een relatief te hoge managementfee blijft vragen? Dan gaan wij op zoek naar een passend alternatief. 4. Aanpassing van Voorwaarden voor Beleggen Om beleggingsfondsen te mogen omwisselen hebben wij uw instemming nodig. Hiervoor passen we per 1 november 2013 onze Voorwaarden voor Beleggen aan. Wij voegen er een nieuw artikel aan toe, artikel 7A. Wij mogen uw belegging in een beleggingsfonds dat retrocessies uitkeert, omwisselen voor een identiek beleggingsfonds dat dit niet doet. Een identiek beleggingsfonds is een fonds met dezelfde beheerder, valuta, hedgingstrategie en hetzelfde beleggingsbeleid en uitkerende karakter.

4 PAGINA 4 5. Instemmen omwisseling beleggingsfondsen en aanpassing Voorwaarden voor Beleggen Als u instemt met de aanpassing van de voorwaarden, dan wisselen wij vanaf november 2013 uw beleggingsfondsen om. Nog niet ieder beleggingsfonds heeft nu al een klasse zonder retrocessies. Ontvangen wij na 1 januari 2014 nog retrocessies? Dan mogen wij deze tot uiterlijk 31 december 2014 volledig aan u doorvergoeden. Dat kunnen wij alleen doen als wij gedurende 2014 voor die beleggingsfondsen retrocessies ontvangen. Wat gebeurt er als u niet instemt? Stemt u niet in met de aanpassing van de Voorwaarden voor Beleggen? Dan is het nieuwe artikel niet op u van toepassing. Wij kunnen dan uw beleggingfondsen niet omwisselen. Het gevolg is dat u dan in klassen van beleggingsfondsen belegt die relatief duur zijn. 6. Informatie over de omwisseling van beleggingsfondsen Hieronder vindt u specifieke informatie over de omwisseling van beleggingsfondsen. Krijgt u exact hetzelfde aantal stukken terug na omwisseling? Het aantal stukken dat u terugkrijgt bij omwisseling kan anders zijn dan het aantal dat u had. Of u krijgt geen hele aantallen maar aantallen plus fracties, bijvoorbeeld met drie cijfers achter de komma. In sommige gevallen ronden wij naar hele aantallen af en vergoeden wij fracties in contanten. Hieronder leggen wij het proces van omwisselen uit. Als wij een beleggingsfonds voor u omwisselen, dan wordt de totale waarde van uw belegging in het oude beleggingsfonds omgewisseld. Hierbij rekenen wij met de intrinsieke waarde of beurskoers van de nieuwe klasse van het beleggingsfonds. De intrinsieke waarde wordt bepaald door het eigen vermogen van een beleggingsfonds (aandelenkapitaal plus reserves) te delen door het aantal uitstaande stukken in dat fonds. De intrinsieke waarde of beurskoers kan afwijken van de intrinsieke waarde van uw huidige belegging. Dit bepaalt het aantal nieuwe stukken. Door een verschil in koers tussen de oude en nieuwe aandelenklasse van het beleggingsfonds kunt u een ander aantal stukken krijgen. Uw belegd vermogen blijft gelijk. Aan- en verkoopblokkade In de periode dat wij een beleggingsfonds gaan omwisselen kunt u geen aankoop- en verkooporder opgeven voor dat beleggingsfonds. Wij verwachten dat deze periode niet langer dan vijf werkdagen zal zijn. Na de omwisseling kunt u het oude beleggingsfonds met retrocessies niet meer aankopen. Hoe weet u welk fonds wij voor u omwisselen? Als u inlogt op de website //beleggingsinformatie.vanlanschot.nl vindt u een overzicht van de beleggingsfondsen die wij omwisselen en het moment van omwisseling. Nadat wij een fonds hebben omgewisseld, krijgt u een schriftelijke bevestiging hiervan. Hebt u nog geen toegang tot de website? Meld u dan aan via https://beleggingsinformatie.vanlanschot.nl/registreren-voor-klanten.html.

5 PAGINA 5 Moet u betalen voor de omwisseling? Wij brengen geen kosten in rekening voor de omwisseling als wij hiervoor het initiatief nemen. Geeft u zelf hiervoor opdracht? Dan gelden de gebruikelijke transactietarieven. Mijn beleggingen maken deel uit van een ondernemingsvermogen (bijvoorbeeld beleggingsvennootschap of eenmanszaak). Heeft de omwisseling gevolgen voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting? De omwisseling heeft geen gevolgen voor de belastingheffing. Op de omwisseling zijn de zogenaamde ruilarresten van toepassing waardoor winstrealisatie achterwege kan blijven. Als u hierover vragen heeft kunt u deze het beste stellen aan uw belastingadviseur. Wat verandert er nog meer? Als uw fondsen zijn omgewisseld zult u zien dat de naam van het fonds iets afwijkt van de naam van uw oude beleggingsfonds. Ook heeft het fonds een andere ISIN-code en fondscode. 7. Ik beleg niet in beleggingsfondsen. Waarom ontvang ik deze brief? U ontvangt deze brief omdat wij ook graag uw instemming willen voor de aanpassing van de Voorwaarden voor Beleggen. U kunt in de nabije toekomst nog gaan beleggen in beleggingsfondsen met retrocessies. Als u nu instemt met het aanpassen van de voorwaarden dan kunnen wij in de toekomst uw beleggingsfondsen nog omwisselen naar fondsen zonder retrocessies.

6 PAGINA 6 ANTWOORDFORMULIER Niet-instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen Van Lanschot Bankiers Naam Adres Postcode en woonplaats Ik stem NIET in met de aanpassing van de Voorwaarden voor Beleggen en de omwisseling van mijn beleggingsfondsen. Ik ben mij ervan bewust dat ik daardoor straks in een duurdere klasse van beleggingsfondsen beleg. Handtekening Plaats en datum U kunt de bijgesloten antwoordenvelop gebruiken om dit antwoordformulier terug te sturen. Of u kunt het formulier zelf terug sturen naar: F. van Lanschot Bankiers N.V. Locatie HSB 3.65 Antwoordnummer VB s-hertogenbosch

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

Kosten voor Zelf Beleggen

Kosten voor Zelf Beleggen Kosten voor Zelf Beleggen Tarieven beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Zelf Beleggen. De belangrijkste kosten

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015 Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch Juli 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie