Evi Advies. Achter de schermen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evi Advies. Achter de schermen"

Transcriptie

1 Evi Advies Achter de schermen

2 De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van vermogen. Bij Evi Advies belegt u zelf en is ze uw beleggingscoach. Evi biedt u altijd toegang tot de specialistische beleggingskennis van Van Lanschot. In deze Achter de schermen vindt u meer informatie over hoe Evi Advies werkt. 1. Evi Advies 2. Algemene informatie 3. Risico s

3 4 Evi Advies Achter de schermen 1. Evi Advies Het fundament: uw risicoprofiel Uitgangspunt voor Evi Advies is uw risicoprofiel. Hiervoor leggen wij u online een aantal vragen voor. Onder meer over uw huidige financiële situatie, de doelstellingen van uw beleggingen en de mate waarin u risico wenst te lopen. Is uw risicoprofiel vastgesteld, dan dan stellen we de optimale middelenverdeling voor. Dat is de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggings categorieën zoals aandelen, obligaties, vastgoed en alternatieve beleggingen. Evi adviseert u een modelportefeuille Evi Advies stelt op basis van uw risicoprofiel een modelportefeuille van beleggingsfondsen samen, die bestaat uit verschillende beleggingscategorieën. Uw modelportefeuille weerspiegelt de beleggings over tuigingen van Van Lanschot (zie pagina 5 van de Evi-brochure) en sluit het beste aan bij uw persoonlijke beleggingsstrategie. U ziet onmiddellijk in welke beleggings fondsen Evi u adviseert te beleggen en hoe uw portefeuille zou worden opgebouwd over de verschillende beleggingscategorieën. U stelt zelf uw eigen portefeuille samen De geadviseerde modelportefeuille kunt u binnen uw eigen risicoprofiel geheel naar eigen inzicht aanpassen. Op eenvoudige wijze kunt u beleggingsfondsen verwijderen of toevoegen. U kunt de geografische verdeling aanpassen en de weging van individuele fondsen bepalen. Verder kunt u de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën aanpassen. U hebt misschien een voorkeur voor grondstoffenfondsen in plaats van aandelen fondsen of juist andersom. In deze fase, waarin u uw portefeuille voor het eerst opbouwt, moet u binnen de bandbreedtes van uw risicoprofiel blijven. Later kunt u daar van afwijken, maar waarschuwt Evi u direct online. U beheert uw portefeuille Evi Advies is een online dienst tussen helemaal zelf beleggen en het volledig uitbesteden van beleggingen (beheer) in. Vanaf is het mogelijk om een belegggingsrekening te openen. Bij Evi Advies voert u zelf de regie over uw beleggingen, maar kunt u direct bekijken hoe Evi dat voor u zou doen. U profiteert zo van de actuele inzichten van professionele beleggings specialisten en u hebt continu houvast bij het zelf nemen van beleggingsbeslissingen. Treden er wijzigingen op in het beleggingsbeleid van Evi of in de samenstelling van de modelportefeuille of het fondsen universum? Dan adviseert Evi u hierover per . U kunt eenvoudig, naar eigen inzicht, uw portefeuille aanpassen met behulp van onze geavanceerde en gebruiksvriendelijke modelleringstool. Het is daarbij van groot belang dat u een goede (risico)spreiding aanbrengt in uw beleggingsportefeuille. Evi monitort de mate van risicospreiding en maakt dit voor u op een heldere manier inzichtelijk. Zo laat zij zien hoe uw beleggings risico is gespreid over en binnen de beleggingscategorieën en regio s. Ook voordat u wijzigingen in uw portefeuille doorvoert, maakt Evi duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de risicoverdeling in uw portefeuille. Als u wilt kunt u de bandbreedtes van uw risicoprofiel overschrijden. U krijgt in dat geval altijd direct online een waarschuwing. Uw beleggingen voldoen altijd aan onze selectiecriteria De beleggingsfondsen waarin u belegt voldoen altijd aan de strenge selectiecriteria van Van Lanschot. Bent u bijvoor beeld tijdelijk niet in staat om uw portefeuille actief te beheren? Dan zorgt Evi dat de fondsen waarin u belegt aan haar selectiecriteria blijven voldoen. Alle beleggings fondsen die Evi aanbiedt worden nauwlettend gevolgd. Voldoet een fonds niet meer aan de kwaliteitseisen, dan verwijdert Evi het uit het fondsensuniversum. Ze informeert u hier over met een alert en adviseert u een ander beleggingsfonds. Naar aanleiding van het alert kunt u vervolgens actie ondernemen. U kunt dit advies opvolgen of het fonds vervangen door een ander, door uzelf gekozen beleggingsfonds uit de fondsenselectie. Hebt u na drie maanden nog geen actie ondernomen, dan doet Evi dit voor u. Is er geen passief beleggingsfonds beschikbaar in het fondsenuniversum? Dan vervangt Evi het instrument dat uit het fondsenuniversum is verwijderd door het geadviseerde beleggingsfonds. In dit geval brengt Evi geen transactiekosten in rekening. Deze ruil wordt één op één doorgevoerd waarbij de overige beleggingen in uw portefeuille en individuele fonds wegingen intact worden gelaten, ook al komen deze niet overeen met het afgestemde risicoprofiel. Zo bent u ervan verzekerd dat uw persoonlijke beleggingsstrategie gehandhaafd blijft, terwijl u niet meer belegt in een fonds dat niet aan de selectiecriteria van Van Lanschot voldoet. Uw beleggingsdoelstellingen Jaarlijks controleert Evi of uw risicoprofiel nog aansluit uw huidige financiële situatie, de doelstellingen van uw beleggingen en de mate waarin u risico wenst te lopen. Wanneer er zich tussentijds veranderingen voordoen in uw persoonlijke situatie, moet u zelf online uw risico profiel aanpassen. De middelenverdeling en de concrete invulling van de portefeuille worden dan direct aangepast. Ook maakt Evi de haalbaarheid van uw beleggingsdoel volledig inzichtelijk. Mogelijke scenario s in een goede markt, verwachte markt en slechte markt werkt ze voor u uit. Evi Spaarrekening Bij het openen van uw online Evi Beleggingsrekening opent Evi automatisch ook een spaarrekening voor u. U kunt hiervan gebruikmaken als u bijvoorbeeld gespreid in wilt stappen of als u tijdelijk een pas op de plaats wilt maken. Op uw Evi Spaarrekening ontvangt u een aantrekkelijke rente en uw saldo is vrij opneembaar - zonder kosten. U vindt de actuele tarieven op evivanlanschot.nl. Met de Evi Spaarrekening hebt u online inzicht in uw saldo, alle mutaties en de rente die u ontvangt. Op het moment dat u al uw gelden onttrekt van uw Evi Spaarrekening, keert Evi de opgebouwde rente direct aan u uit.

4 6 Evi Advies Achter de schermen Toegang tot relevante informatie Via uw Evi Beleggingsrekening hebt u online toegang tot alle informatie over uw portefeuille en de geselecteerde beleggingsfondsen. De resultaten van uw portefeuille worden grafisch weergegeven. In één oogopslag ziet u wat het verloop is van uw portefeuille als geheel en van de afzonderlijke beleggingsfondsen. Ook hebt u direct toegang tot uitgebreide informatie over de beleggingsfondsen, zoals het risicoprofiel, het beleggingsproces en -beleid en de fondsmanager. Evi verstrekt vóór een transactie de Essentiële Beleggersinformatie via de website van Evi. Alle berichten en rapportages die Evi u online toestuurt vindt u terug in uw persoonlijke digitale archief. Zo beschikt u altijd en overal over een elektronisch dossier met alle historische informatie over uw beleggingen. Evi Modelleringstool Uw orders bij Evi Advies Bij Evi Advies kunt u op verschillende manieren orders opgeven. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden. Handmatige opdrachten. U kunt specifieke fondsen geheel of gedeeltelijk verkopen om geld vrij te maken uit uw portefeuille. De verkoopopbrengst wordt dan automatisch overgeboekt naar uw vaste tegenrekening (betaalrekening) of Evi Spaarrekening. Van het beschikbare saldo op uw Evi Spaarrekening kunt u natuurlijk ook fondsen aan- of bijkopen. Het geldbedrag waarvoor u gaat aankopen zal dan automatisch van uw Evi Spaarrekening worden overgeboekt naar uw beleggingsrekening. Automatische orders. Als alternatief voor handmatige opdrachten kunt u orders door ons automatisch laten uitvoeren. Bij het opgeven van een (ver)koopopdracht geeft u aan voor welk bedrag u de order wilt hebben uitgevoerd. Wij voeren dan de opdrachten pro-rato uit. Dit wil zeggen dat bij aankopen het gestorte bedrag overeen komstig de actuele weging van de beleggings fondsen in uw portefeuille wordt verdeeld en belegd. Bij verkopen worden uw belangen in de verschillende beleggings fondsen pro-rato verkocht, zodat de verdeling over de verschillende beleggings categorieën (de asset allocation) niet verandert. De verkoopopbrengst wordt automatisch overgeboekt naar uw Evi Spaarrekening of naar uw vaste tegenrekening. Modelleren. U kunt uw portefeuille eenvoudig herinrichten zoals u dat wenst met de zogenoemde modelleringstool. Hier kunt u uw portefeuille direct afzetten tegen onze model portefeuille of een in het verleden door u gemodelleerde portefeuille. In één oogopslag kunt u de verschillen eenvoudig analyseren. Dit biedt houvast bij het nemen van beslissingen. Ook kunt u met deze modelleringstool meer transacties in één keer opgeven. Switchopdrachten. Als u niet uw gehele portefeuille wilt herinrichten, kunt u ook een switchopdracht opgeven. Met een switchopdracht wisselt u een fonds uit uw porte feuille voor een ander fonds uit ons aanbod. Ook hier zal bij het opgeven van de opdracht de impact op de risicoverdeling van uw portefeuille inzichtelijk worden gemaakt. Periodieke opdrachten. U kunt automatisch iedere maand een vast bedrag vrij laten maken uit uw beleggingsportefeuille en over laten boeken naar uw vaste tegenrekening als aanvullend inkomen.net als bij automatische orders verkoopt Evi uw belangen in de diverse beleggings fondsen pro-rato. Bij Evi Advies kunt u ook aan vermogensopbouw doen. U kunt Evi opdracht geven om periodiek geld te laten incasseren van uw tegenrekening. Evi belegt dan het geïncasseerde bedrag volledig in lijn met de opbouw van uw beleggings portefeuille. Periodieke opdrachten kunt u vanaf een bedrag van 100,- opgeven.

5 8 Evi Advies Achter de schermen 2. Algemene informatie Gunstige in- en uitstapvoorwaarden U profiteert direct van de afspraken die Evi heeft gemaakt met fondsbeheerders over de in- en uitstap voor waarden. Bij de aan- en verkoop van beleggings fondsen wordt voornamelijk gehandeld op basis van intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de optelling van de waarde van de onderliggende beleggingen. U betaalt voor de aan- en verkoop van beleggingsfondsen doorgaans geen op- of afslagkosten. Alle distributievergoedingen die Evi ontvangt, komen ten gunste van u en brengt Evi volledig in mindering op de beheervergoeding. Giraal beleggen Met Evi maakt u gebruik van een beleggergiro. Daarbij treedt Van Lanschot op als bank en biedt Stichting Beleggersgiro Van Lanschot ( de stichting ) u de mogelijkheid om een beleggingsrekening te hebben. Het voordeel van deze girale beleggings rekening is dat u in bedragen beleggings fondsen kunt kopen of verkopen in plaats van in aantallen. Evi App U handelt dus niet in hele stukken (bijvoorbeeld 100 stukken) maar in fracties (100,254 stukken). Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om elke maand een vast bedrag te storten in of te ontrekken aan uw beleggings portefeuille. De girale beleggingsrekening geeft u een vordering op de Stichting, luidende in effecten en geld. Dat wil zeggen dat u economisch eigenaar bent van de financiële instrumenten in uw beleggingsportfeuille. Als u via Evi Advies gaat beleggen, sluit u een Overeenkomst Evi Advies af. U gaat een juridische relatie aan met Van Lanschot Bankiers en indirect met de Stichting. In de overeenkomst wordt namelijk het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot van toepassing verklaard. Uw rechten en plichten en ook die van de Stichting staan in het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot. Van Lanschot Bankiers staat in voor het nakomen van de verplichtingen van de Stichting. Het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot vindt u op evivanlanschot.nl onder Voorwaarden. Optimale beveiliging is een voorwaarde Het spreekt voor zich dat u de hoogste eisen stelt aan de betrouwbaarheid en veiligheid van onze online dienst. Moderne SSL-technologie (Secure Socket Layer) zorgt voor een beveiligde verbinding tussen uw computer en Van Lanschot. Alle gegevens worden met een versleuteling beveiligd en verzonden. Deze technologie heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Geautoriseerde toegang tot uw Evi Beleggingsrekening is alleen mogelijk met de juiste combinatie van uw rekeningnummer en wachtwoord. Geldstromen kunnen uitsluitend plaatsvinden van en naar uw vaste tegenrekening of uw Evi Spaarrekening. Wilt u meer informatie? Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact met ons op. U kunt met de beleggingsspecialisten overleggen via live videochat, of telefonisch. Evi Leonardo da Vinciplein DR s-hertogenbosch Telefoon

6 10 Evi Advies Achter de schermen 3. Risico s Risico s van beleggen Beleggen brengt risico s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen is, het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van ieder product. Meer informatie over de risico s van beleggen vindt u op vanlanschot.nl. Essentiële Beleggersinformatie In de Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) leest u de essentiële informatie voor het begrijpen van de aard en de risico s van een beleggingsfonds. De EBI wordt opgesteld door de fondsaanbieder. Evi Advies is verplicht u de EBI van het beleggingsfonds waarin u wilt beleggen te verstrekken voordat u een order inlegt voor dat beleggings fonds. Evi Advies verstrekt u de EBI via haar website (door middel van downloaden ). Kunt u een EBI daar niet vinden? Neem dan contact op met Evi. Dit kan op openingsdagen van de Amsterdamse beurs van 8.30 uur tot uur, telefoon Depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel Van Lanschot Bankiers valt onder het depositogarantieen beleggerscompensatiestelsel. Dit betekent dat u bij faillissement van Van Lanschot Bankiers mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum. Niet elke (rechts)persoon of vordering komt in aanmerking voor een vergoeding. Meer informatie vindt u op vanlanschot.nl. Overige informatie Evi is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers NV. F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag. Disclaimer De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bij de selectie van externe bronnen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie van deze bronnen juist en volledig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijk heid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in de brochure geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F. van Lanschot Bankiers NV.

7 3506A/09/13 Evi Leonardo da Vinciplein DR s-hertogenbosch Telefoon

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015

Handleiding. s-hertogenbosch Juli 2015 Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch Juli 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Nabestaanden Wijzer. Inhoud

Nabestaanden Wijzer. Inhoud Nabestaanden Wijzer Als er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Er komt een hoop op u af en er zijn veel zaken die moeten worden geregeld. Na het overlijden

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie