Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct."

Transcriptie

1 Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct.

2

3 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij zet om later een lijfrenteproduct aan te kopen. Met een lijfrente zorgt u voor een (aanvullend) inkomen in de vorm van periodieke uitkeringen. Een lijfrentespaarrekening is geblokkeerd: dat betekent dat u het geld alleen mag gebruiken voor een lijfrente. Als u een pensioengat hebt, mag u het geld dat u op een lijfrentespaarrekening stort onder voorwaarden aftrekken van uw belastbare inkomen (box 1). Over de uitkeringen van uw lijfrente betaalt u later wel belasting. U betaalt de belasting dus op een later moment. Als u op het moment van uitkeren een lager inkomen heeft, betaalt u waarschijnlijk ook minder belasting. Kijk voor meer informatie over de fiscale regelingen op en Samengevat zijn er dus drie fases: Voordelen: Sparen voor een extra inkomen voor uw oude dag. De inleg is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Zelf bepalen hoeveel en wanneer u wilt storten. Keuze tussen variabele rente, vaste rente (deposito) of een combinatie. 1. De opbouwfase In deze fase stort u geld op de lijfrentespaarrekening en bouwt u een spaartegoed op. Hoe lang deze fase is, bepaalt u zelf als u de rekening opent. De opbouwfase kan echter niet langer duren dan tot de dag waarop u 70 jaar wordt. Dit is de uiterste einddatum van de rekening. 2. De aankoopfase Met het geld dat u op de lijfrentespaarrekening gespaard hebt, koopt u een lijfrenteproduct aan. Uw adviseur kan u meer vertellen over welk lijfrenteproduct voor u het meest geschikt is. 3. De uitkeringsfase U ontvangt vanuit uw lijfrenteproduct periodieke uitkeringen. Waarom een Lijfrente spaarrekening van a.s.r? De Lijfrente spaarrekening van a.s.r. is een bijzonder flexibele lijfrenterekening. U kiest zelf wanneer u geld inlegt; u bent niet gebonden aan vaste termijnen of 3

4 bedragen. Daarnaast kiest u zelf wat voor soort rente u ontvangt. Standaard ontvangt u een variabele rente over uw spaartegoed, maar u kunt er op ieder moment voor kiezen om (een deel van) uw spaartegoed vast te zetten tegen een vaste rente. Dit noemen we een deposito. U bepaalt zelf hoeveel geld u vastzet (vanaf 500) en hoe lang u dit bedrag vastzet. U volgt en beheert uw Lijfrente spaarrekening eenvoudig via internet. Uw belastingvoordeel berekenen Hoeveel u maximaal van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een voorwaarde hiervoor is wel dat u een tekort in uw pensioenopbouw kunt aantonen. Jaarlijks kunt u het bedrag berekenen dat u met dit belastingvoordeel kunt inleggen. Dit heet de jaarruimte. U kunt uw jaarruimte berekenen op Wilt u per jaar meer inleggen dan uw jaarruimte? Bespreek dan met uw adviseur wat voor gevolgen dit eventueel heeft. 2. ASR Bank N.V. biedt (bank-) spaarproducten aan. Voor het afsluiten van deze producten hebt u de keuze uit twee mogelijkheden: - Zelf afsluiten zonder advies (execution only), of - afsluiten met een adviseur. Zelf afsluiten zonder advies (execution only). U kunt de lijfrente uitkeerrekening zelf afsluiten zonder advies. Overweegt u dit? Dan loopt u het risico dat het product niet past bij uw wensen en/of uw persoonlijke situatie. Het product kan daardoor niet aan uw verwachtingen voldoen of de verkeerde risico s afdekken. De (financiële) gevolgen komen dan voor uw rekening en risico. Om u te helpen beoordelen of uw kennis en ervaring voldoende is voor het zonder advies afsluiten van het financiële product, hebben wij een kennis- en ervaringstoets ontwikkeld. Deze toets ontvangt u voor dat u de aanvraag bij ons indient en dient slechts als hulpmiddel bij de beoordeling. Als u de lijfrente uitkeerrekening zelf afsluit, berekenen wij u hiervoor kosten. Hoe hoog deze kosten zijn, vindt u op Maak gebruik van een adviseur als u twijfelt. Neem bij twijfel geen risico en vraag een adviseur om advies. Hij kan samen met u nagaan of de lijfrente uitkeerrekening voor u geschikt is. Een adviseur brengt u hiervoor kosten in rekening. Bespreek dat vooraf met uw adviseur. Wij betalen geen vergoeding aan uw adviseur/ bemiddelaar. De adviseur/bemiddelaar brengt zijn kosten/tarief rechtstreeks bij u in rekening. 4

5 3. Zo werkt de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Geld storten U mag zelf weten hoeveel geld u stort en wanneer. U hoeft dus geen vaste bedragen op vaste momenten te storten. De enige regel is dat u binnen 90 dagen nadat u de rekening hebt geopend een bedrag op de rekening moet hebben gestort. Geld storten doet u eenvoudig door een overboeking naar a.sr. Vermeld hierbij het rekeningnummer van uw ASR lijfrente spaarrekening. Spaartegoed dat u op een lijfrenterekening bij een andere bank of op een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar hebt staan, kunt u ook gebruiken voor uw ASR lijfrente spaarrekening. Geef hiervoor de andere bank of verzekeraar opdracht om het spaartegoed over te maken naar a.s.r. U leest meer over deze mogelijkheid op De basis: variabele rente De ASR lijfrente spaarrekening heeft een variabele rente. a.s.r. berekent deze rente over het totale saldo dat op de rekening staat (met uitzondering van het spaartegoed dat vaststaat in een deposito). De hoogte van de variabele rente kan dagelijks veranderen. De actuele rentetarieven van de variabele rente voor de ASR lijfrente spaarrekening vindt u op die bij de verschillende looptijden horen, vindt u op Wanneer de looptijd verstreken is, wordt het deposito beëindigd. Vanaf dat moment ontvangt u weer de variabele rente over het bedrag dat in deposito stond. Met een deposito weet u precies welke rente u tot het einde van de looptijd ontvangt. Het voordeel daarvan is dat een dalende rente geen invloed heeft op bedragen die in een deposito staan. Andersom geldt ook dat als de rente stijgt, u daar niet van profiteert voor de bedragen die al in een deposito staan. Een deposito voortijdig beëindigen Als u een deposito beëindigt voor de afgesproken einddatum, betaalt u daar administratiekosten voor. Deze kosten zijn 50*. Daarnaast betaalt of ontvangt u een marktrenteverrekening. De hoogte van de marktrenteverrekening hangt af van het verschil tussen de afgesproken depositorente en de huidige rente op een nieuw deposito met dezelfde einddatum. In het kader hiernaast leest u meer over hoe deze marktrenteverrekening wordt berekend. * Dit zijn de administratiekosten die gelden in ASR Bank kan de hoogte van de administratiekosten later aanpassen. Deposito s met een vaste rente U kunt ervoor kiezen om (een deel van) het saldo op de rekening vast te zetten in een deposito. U ontvangt dan over dat bedrag een vaste rente tijdens een bepaalde periode. De hoogte van de vaste rente is afhankelijk van de looptijd van het deposito. Hoe lang die looptijd is, bepaalt u van tevoren. Daarbij kunt u kiezen uit de mogelijkheden die a.s.r. biedt. De actuele rentetarieven, 5

6 Waarom de marktrenteverrekening? Bij het afsluiten van een deposito maakt u met a.s.r. een afspraak over de rente en de looptijd. Op basis van deze afspraak brengen wij uw geld onder in kredieten of op de kapitaalmarkt. Stel dat u uw geld vóór de afgesproken einddatum van uw deposito wilt opnemen. Dan maken wij mogelijk hogere kosten om uw geld eerder dan is afgesproken te kunnen terugbetalen. Daarom brengen we een marktrenteverrekening bij u in rekening. Als wij lagere kosten maken, dan ontvangt u juist een marktrenteverrekening van ons. Om de kosten te bepalen wordt de afgesproken depositorente vergeleken met de huidige rente op een nieuw deposito met dezelfde einddatum. Is de afgesproken depositorente hoger op het moment van opnemen, dan ontvangt u een marktrenteverrekening. Is de afgesproken depositorente lager dan brengen wij u een marktrenteverrekening in rekening. Wilt u precies zien hoe a.s.r. de marktrenteverrekening berekent? Kijk dan op Wat mag ik doen met de ASR lijfrente spaarrekening? Bereikt uw ASR lijfrente spaarrekening de einddatum? Dan kunt u uw spaartegoed gebruiken voor de volgende zaken: U koopt een lijfrenteproduct aan bij a.s.r. In deze situatie sluit u een Direct Ingaande Lijfrente af. Uit dit lijfrenteproduct ontvangt u de periodieke uitkeringen. Over elke uitkering betaalt u inkomstenbelasting. U koopt een lijfrenteproduct aan bij een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. U kunt het spaartegoed laten overboeken naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om een lijfrenteproduct aan te kopen. U geeft a.s.r. hiervoor opdracht. a.s.r. zorgt dan voor de afhandeling met de financiële instelling waar u het lijfrenteproduct hebt aangekocht. U bouwt uw spaartegoed bij a.s.r. of ergens anders verder op. In dit geval zet u de opbouwfase verder voort bij a.s.r. óf bij een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. De opbouwfase moet eindigen uiterlijk in het kalenderjaar, vijf jaar nadat u de AOW leeftijd hebt bereikt. Let op: U moet de aankoop van een lijfrenteproduct uiterlijk afronden voor 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin uw lijfrente spaarrekening de einddatum bereikt. Gebeurt dit niet, dan moet a.s.r. dit melden aan de Belastingdienst. Dit heeft namelijk fiscale gevolgen. a.s.r. informeert u tijdig over het bereiken van de einddatum. 6

7 Bijzondere gebeurtenissen Tijdens de looptijd van de rekening kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die invloed hebben op uw persoonlijke (financiële) situatie: u kunt gaan scheiden, emigreren of u of uw (ex-) partner kan komen te overlijden. Dit heeft gevolgen voor de ASR lijfrente spaarrekening. Hieronder leest u wat er gebeurt als u of uw (ex-) partner komt te overlijden. Wat de gevolgen zijn van echtscheiding en emigratie leest u op onze website: Overlijden Als u komt te overlijden, dan gaat het spaartegoed naar uw erfgenaam of erfgenamen. Op dit moment eindigt de opbouwfase. Uw erfgenaam of erfgenamen zijn wettelijk verplicht om dit spaartegoed te gebruiken voor de aankoop van een lijfrenteproduct. Als uw (ex-) partner overlijdt, mag u de uitkeringsfase direct laten ingaan door een nabestaandenlijfrente aan te kopen. U leest hier meer over in artikel 10 en 11 van de algemene voorwaarden van de ASR lijfrente spaarrekening. Wanneer er in deze gevallen een (nabestaanden-) lijfrente wordt aangekocht, worden eventuele lopende deposito s beëindigd zonder dat er administratiekosten of een marktrenteverrekening worden gerekend. 4. De fiscale regels Wat u niet met de ASR lijfrente spaarrekening mag doen. Bedragen die u stort op de ASR lijfrente spaarrekening, kunt u onder voorwaarden aftrekken van uw belastbare inkomen. Dit belastingvoordeel brengt een aantal fiscale regels met zich mee. Sommige zaken mag u niet doen met de ASR lijfrente spaarrekening: U mag het spaartegoed niet opnemen. U mag het spaartegoed niet overdragen aan iemand anders of gebruiken als onderpand. U mag het spaartegoed niet opnemen. Wilt u het spaartegoed toch opnemen? Dan moet u het spaartegoed afkopen. Dit gaat volgens de volgende stappen: 1 a.s.r. stelt een afkoopformulier op. U tekent dit voor akkoord. 2. Staat een deel van uw spaartegoed nog vast in een deposito? U betaalt dan administratiekosten voor het beëindigen van het deposito. Daarnaast wordt de marktrenteverrekening berekend. 3. a.s.r. houdt 52% loonheffing in op het rekeningsaldo en draagt dit af aan de Belastingdienst. Blijkt dat u in een lagere belastingschijf dan die van 52% valt, dan verrekent de Belastingdienst het teveel ingehouden bedrag. 7

8 4. De Belastingdienst legt over het jaar waarin de afkoop plaatsvindt een aanslag inkomstenbelasting op. In deze aanslag bent u zowel inkomstenbelasting als een boete (revisierente) verschuldigd. Bij de berekening van de inkomstenbelasting houdt de Belastingdienst rekening met de 52% loonheffing die al is ingehouden door a.s.r.. De hoogte van de revisierente is normaal gesproken 20% van het rekeningsaldo. Deze boete is niet aftrekbaar. De enige uitzondering op deze regels is de zogenaamde afkoop kleine lijfrente. Dit is een regeling die geldt als u uw hele spaartegoed wilt afkopen en dat spaartegoed relatief klein is. a.s.r. houdt dan wel 52% loonheffing in, maar u hoeft geen boete te betalen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt ieder jaar hoe hoog het spaar-tegoed bij een afkoop kleine lijfrente maximaal mag zijn. Voor 2013 is dit U mag het spaartegoed niet overdragen aan iemand anders of gebruiken als onderpand. Als u het spaartegoed overdraagt aan iemand anders of gebruikt als onderpand, dan voldoet de rekening niet meer aan de fiscale regels. Dit betekent dat: Het spaartegoed geldt als inkomen. U moet dit bedrag aangeven bij uw belastingaangifte en daarover inkomstenbelasting betalen (box 1). U de boete van 20% revisierente aan de Belastingdienst moet betalen. a.s.r. uw spaartegoed vasthoudt tot u de inkomsten-belasting en de revisierente aan de Belastingdienst heeft betaald. Hebt u meerdere lijfrente opbouwproducten bij a.s.r.? Dan mag u alleen gebruik maken van de regeling afkoop kleine lijfrente als het spaartegoed van al deze lijfrente opbouwproducten samen lager is dan Als er bij de afkoop kleine lijfrente deposito s voortijdig worden beëindigd, betaalt u wel administratiekosten en wordt er een marktrenteverrekening berekend. Onder het kopje Deposito met een vaste rente in hoofdstuk Zo werkt de ASR lijfrente spaarrekening vindt u hierover meer uitleg. Als u overlijdt voordat u een lijfrente hebt aangekocht, dan geldt de afkoop kleine lijfrente -regeling ook voor uw erfgenaam of erfgenamen. 8

9 5. Overzicht: acties en gevolgen Acties Fiscale gevolgen Kosten verschuldigd aan ASR U boekt een lijfrente over naar a.s.r. die onder oude (voor 1992) fiscale regelgeving valt. U boekt uw spaartegoed over naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om daar het spaartegoed verder op te bouwen. U koopt een lijfrenteproduct aan. Het spaartegoed en de inleg vallen voortaan onder de regels van Wet IB Daardoor minder mogelijkheden bij de aankoop van een lijfrenteproduct. Geen. De nieuwe bank/verzekeraar moet het spaartegoed dan wel beschouwen als lijfrentetegoed of lijfrentekapitaal. Fiscale eisen aan de looptijd van de uitbetalingen; afhankelijk van uw leeftijd en overeengekomen einddatum. Geen Als een deel van uw spaartegoed nog in deposito staat: u betaalt administratiekosten voor het beëindigen van het deposito. Daarnaast wordt de marktrenteverrekening berekend. Geen U neemt een bedrag op dat u niet gebruikt om een lijfrenteproduct aan te kopen. U neemt het gehele tegoed op terwijl het saldo van al uw lijfrente opbouwproducten samen minder is dan 4.242*), en u koopt er geen lijfrenteproduct voor. Er is sprake van afkoop. ASR houdt 52% loonheffing in over het opgenomen bedrag. U bent hiernaast een boete van 20% over het opgenomen bedrag verschuldigd aan de Belastingdienst. Er is sprake van afkoop kleine lijfrente. ASR houdt loonheffing in over het opgenomen bedrag. U hoeft geen boete te betalen aan de Belastingdienst. Als een deel van uw spaartegoed nog in deposito staat: u betaalt administratiekosten voor het beëindigen van het deposito. Daarnaast wordt de marktrenteverrekening berekend. Als een deel van uw spaartegoed nog in deposito staat: u betaalt administratiekosten voor het beëindigen van het deposito. Daarnaast wordt de marktrenteverrekening berekend. *) 2013 U zet een deel van uw spaartegoed vast in een deposito. U beëindigt een deposito vóór de afgesproken einddatum. Geen Geen Geen U betaalt administratiekosten voor het beëindigen van het deposito. Daarnaast wordt de marktrenteverrekening berekend. 9

10 6. Overige informatie Saldo- en rekeninginformatie Alle informatie over uw saldo, mutaties en rentetarieven vindt u op uw persoonlijke, beveiligde omgeving op https://mijn.asrbank.nl. U kunt hier inloggen met behulp van uw wachtwoord en inlogcode. a.s.r. verstuurt geen rekeningafschriften. Risico s Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld. U kunt deze vinden op Op de ASR lijfrente spaarrekening is het depositogarantiestelsel van toepassing. Deze regeling beschermt particuliere rekeninghouders in geval dat deze bank failliet gaat. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www. dnb.nl. Kosten Voor het beheren van de ASR lijfrente spaarrekening brengt a.s.r. geen kosten bij u in rekening. Alleen bij het voortijdig beëindigen van een deposito betaalt u administratiekosten en berekenen wij een marktrenteverrekening. a.s.r. betaalt geen vergoeding aan uw adviseur/bemiddelaar. De adviseur/bemiddelaar brengt zijn kosten/tarief rechtstreeks bij u in rekening. 10

11 7. Algemeen Behandeling van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden onder verantwoordelijkheid van ASR Nederland N.V., door ASR Bank N.V., en/of één of door meer tot onze groep behorende rechtspersonen, verwerkt. Deze worden gebruikt voor: - Het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de hiermee samenhangende relaties. - Het uitvoeren van commerciële activiteiten (marketingactiviteiten) om een relatie met een persoon tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. - Het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op een verantwoorde bedrijfsvoering en op de continuïteit en groei van de tot de groep behorende rechtspersonen. - Het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude tegen een of meer financiële instellingen en/of haar cliënten, evenals het gebruik van en deelname aan waarschuwingssystemen. - Statistische analyse. - Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. ASR Nederland N.V. opgenomen in register van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Dit register is te raadplegen via Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kunt lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, ). Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u dit schriftelijk melden. Klachten Klachten over uw ASR lijfrente spaarrekening kunt u in eerste instantie voorleggen aan uw adviseur. Deze zoekt eventueel in overleg met partijen naar een passende oplossing. Als het overleg met uw adviseur geen oplossing biedt, kunt u schriftelijk een formele klacht indienen onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en rekeningnummer bij: ASR, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht. Als de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u deze voorleggen aan: De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG Telefoon: (070) Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ASR heeft ontvangen. Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden om klachten te behandelen, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

12 a.s.r. Archimedeslaan BA Utrecht Over a.s.r. ASR Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, KvK , heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is als financiële dienstverlener opgenomen in het register van de stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer ASR Bank N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent beleggingsdiensten zonder daarbij als adviseur op te treden (10-13)

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.40--0714 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Per 1 maart 2015 G 03.2.52 Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een Hypotheek Krediet Plan afgesloten.

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie