Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden? Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening? Welke regels gelden alleen voor de Rabo OpbouwSpaarrekening? Welke regels gelden alleen voor de Rabo OpbouwEffectenrekening? Switchen: van de Rabo OpbouwSpaarrekening naar de Rabo OpbouwEffectenrekening, of andersom Welke regels gelden als u de waarde van een andere Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening inbrengt? Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwDepositorekening? 1/12

3 Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden? We gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen. U: de rekeninghouder; alle rekeninghouders samen; en iedere rekeninghouder apart. Wij, ons: de Coöperatieve Rabobank U.A. Overeenkomst: de overeenkomst die wij en u hebben gesloten waarvoor deze algemene voorwaarden gelden. Spaarinleg: het bedrag dat u elke maand moet inleggen op uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Beleggingsinleg: het bedrag waarvoor u elke maand participaties moet aankopen en inleggen op uw Rabo OpbouwEffectenrekening. Inleg: de spaar- en beleggingsinleg samen. Leningdeel: het leningdeel van de Rabo OpbouwHypotheek. Debiteur: de persoon of personen aan wie wij het leningdeel hebben gegeven. Aflosdatum: de datum waarop u het leningdeel helemaal of voor een deel terugbetaalt. In de overeenkomst staat wanneer dat is. Rekeningjaar: het rekeningjaar begint op de dag waarop wij uw Rabo OpbouwSpaarrekening openen en stopt na 12 maanden. Daarna begint telkens een nieuw rekeningjaar. Participaties: de beleggingen die u aanhoudt op de Rabo OpbouwEffectenrekening. Jaarinleg: het bedrag dat u in totaal in een rekeningjaar op de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening heeft ingelegd. Eindspaarbedrag: het bedrag dat u met sparen op uw Rabo OpbouwSpaarrekening wil opbouwen. Doelvermogen: het bedrag dat u met beleggen op uw Rabo OpbouwEffectenrekening wil opbouwen. Spaarinbrengwaarde: het geld van een andere Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening dat u inbrengt om te sparen op uw Rabo Opbouw Spaarrekening. Beleggingsinbrengwaarde: het geld van een andere Rabo OpbouwEffectenrekening en Rabo OpbouwSpaarrekening dat u inbrengt om te beleggen op uw Rabo OpbouwEffectenrekening. Inbrengwaarde: de spaar- en beleggingsinbrengwaarde samen. 2/12

4 Hoofdstuk 2 Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening? 1 Wie kan rekeninghouder zijn van de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening? a U en eventueel uw fiscaal partner kunnen rekeninghouder zijn. b Minstens één van u moet debiteur zijn van het leningdeel. c De rekeninghouders van de Rabo OpbouwEffectenrekening moeten dezelfde personen zijn als de rekeninghouders van de Rabo OpbouwSpaarrekening. 2 Welke regels gelden voor de inleg? a U moet maandelijks inleggen. Belegt u? Dan moet de beleggingsinleg minimaal 50,- per maand zijn. b Uw maandelijkse inleg moet voldoen aan de bandbreedte-eis van 1:10. c De bandbreedte-eis van 1:10 betekent het volgende. Het bedrag dat u in een rekeningjaar in totaal inlegt, vergelijken wij met de totale bedragen die u in andere rekeningjaren heeft ingelegd (de toets). Zo bepalen wij: 1) wat de laagste totale inleg is die u ooit in een rekeningjaar heeft betaald. Dat noemen wij de laagste jaarinleg. U mag in enig rekeningjaar in totaal niet meer inleggen dan 10 keer de laagste jaarinleg. Blijkt uit de toets dat de jaarinleg in het lopende of een toekomstig rekeningjaar te hoog wordt? Dan verlagen wij de inleg tot een bedrag dat maximaal past binnen de bandbreedte-eis van 1:10. Wij verlagen eerst de beleggingsinleg. Is dat niet genoeg om aan de bandbreedte-eis te voldoen? Dan verlagen wij ook de spaarinleg. In dat geval verlagen we ook het eindspaarbedrag. Wij stellen het eindspaarbedrag dan opnieuw vast. Daarbij rekenen wij met de spaarinleg die we dan hebben vastgesteld en het rentepercentage dat dan geldt voor het leningdeel. En 2) wat de hoogste totale inleg is die u ooit in een rekeningjaar heeft betaald. Dat noemen wij de hoogste jaarinleg. U mag in enig rekeningjaar in totaal niet minder inleggen dan 10% van de hoogste jaarinleg. Blijkt uit de toets dat de jaarinleg in het lopende of een toekomstig rekeningjaar te laag wordt? Dan verhogen wij de spaarinleg tot een bedrag dat minimaal nodig is om binnen de bandbreedte-eis van 1:10 te blijven. In dat geval verhogen wij het eindspaarbedrag niet. d Om te beleggen, heeft u een Rabo OpbouwEffectenrekening én een Rabo OpbouwSpaarrekening nodig. De beleggingsinleg die wij incasseren, storten wij eerst op de Rabo OpbouwSpaarrekening. Vervolgens worden er van deze inleg participaties aangekocht die u inlegt en aanhoudt op uw Rabo OpbouwEffectenrekening. e Wilt u een extra bedrag inleggen op uw Rabo OpbouwSpaarrekening? Dan moet u ons dat eerst vragen. Het eindspaarbedrag kunt u niet verhogen. Wij toetsen dan of de extra inleg past binnen de bandbreedte-eis van 1:10. Dat betekent dat u maximaal een bedrag kunt inleggen dat past binnen deze bandbreedte-eis. Wij kunnen de bandbreedte-eis altijd aanpassen. Een extra inleg moet minimaal 300,- zijn. U kunt geen extra bedrag inleggen op de Rabo OpbouwEffectenrekening. f Heeft u de maandelijkse inleg niet op tijd betaald? Dan kunnen wij uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening inlegvrij maken. Ze blijven dan doorlopen, maar u mag geen geld meer inleggen op uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening. U betaalt kosten voor dit inlegvrij maken. Deze kosten bedragen 250,-. Wij houden deze kosten in op het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Staat er daarvoor te weinig geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening? Dan mogen wij participaties op uw Rabo OpbouwEffectenrekening verkopen. De kosten kunnen wij dan betalen met het geld van de opbrengst van de verkoop van de participaties. Tekent u de overeenkomst? Dan geeft u ons daarmee volmacht om participaties te kunnen verkopen. Wij bepalen dan wanneer wij de participaties verkopen. Hebben wij uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening inlegvrij gemaakt? En wilt u toch weer gaan inleggen? Dan moet u ons dit schriftelijk vragen. Wij kunnen u toestaan weer in te gaan leggen. Wij kunnen hier voorwaarden aan verbinden. Wij mogen uw verzoek ook weigeren. g De inleg en de andere bedragen die u ons moet betalen volgens de overeenkomst, schrijven wij af van uw betaalrekening. Hiervoor moet u ons een volmacht of een incassomachtiging geven. Wilt u dat wij de bedragen afschrijven van een betaalrekening die u bij Rabobank aanhoudt? Dan moet u ons hiervoor een volmacht geven om uw betaalrekening te kunnen gebruiken. Wilt u dat wij de bedragen afschrijven van een betaalrekening die u niet bij Rabobank aanhoudt? Dan moet u ons een incassomachtiging geven. Dat is een machtiging om één of meer bedragen van uw betaalrekening af te laten schrijven. De betaalrekening waarvan wij de bedragen afschrijven, moet op uw naam staan. Of mede op uw naam staan. En u moet die betaalrekening kunnen gebruiken. Geeft u ons een incassomachtiging? Dan laten wij u van tevoren weten wanneer wij de bedragen zullen afschrijven. Dat doen wij minimaal 7 werkdagen voordat we de bedragen afschrijven. Wij mogen deze termijn veranderen. Als wij dat doen, laten wij u dat van tevoren weten. h Wij kunnen bepalen dat de inleg en de andere bedragen die u ons moet betalen volgens de overeenkomst van dezelfde betaalrekening worden afgeschreven als de rente over het leningdeel. 3/12

5 3 Welke regels gelden als twee personen rekeninghouder zijn? a Is de Rabo OpbouwSpaarrekening van twee personen? Dan mag u alleen samen de Rabo OpbouwSpaarrekening gebruiken. Wilt u bijvoorbeeld de Rabo OpbouwSpaarrekening opzeggen of daarvan geld opnemen? Dan mag u dat alleen samen doen. En alleen als wij daarvoor toestemming geven. b Wij hoeven maar één van u te informeren. U moet elkaar meteen laten weten welke informatie wij aan één van u hebben gegeven. De informatie die wij aan één van u hebben gegeven, geldt voor u allebei. c Ieder van u kan namens de ander mededelingen aan ons doen over de Rabo OpbouwSpaarrekening. d Voor de Rabo OpbouwEffectenrekening gelden de bepalingen van a, b en c in dit artikel ook. 4 Mag u uw rechten overdragen of verpanden? U mag uw rechten uit de overeenkomst aan ons en/of de Rabohypotheekbank N.V. overdragen of verpanden. U mag die rechten niet aan een ander overdragen of verpanden. 5 Wat doen wij met bedragen die u aan ons overmaakt? Maakt u bedragen aan ons over? Dan kunnen wij bepalen waarvoor we die bedragen gebruiken. Wij kunnen deze bedragen gebruiken om het volgende te betalen: de rente voor het leningdeel; de inleg; de kosten; en andere bedragen die u ons moet betalen. 6 Hoe geven wij u informatie? a Wij geven u informatie over het verloop van uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Wij kunnen u die informatie op papier geven. Maar wij kunnen u de informatie ook alleen via Rabobank Internetbankieren geven. Of op een andere elektronische wijze. b Geven wij u de informatie op papier? Dan moet u de informatie meteen controleren nadat u deze op papier ontvangt. Geven wij u de informatie via Rabobank Internetbankieren of op een andere elektronische wijze? Dan moet u regelmatig, maar ten minste één keer per 3 maanden, controleren of er elektronische informatie voor u is. U moet die elektronische informatie dan meteen controleren. c Klopt de informatie niet? Of denkt u dat er informatie ontbreekt? Dan moet u ons dat meteen laten weten. d Heeft u niet binnen 13 maanden op de informatie gereageerd? Dan gaan wij ervan uit dat u die informatie heeft goedgekeurd. Dan hoeven wij niets meer te herstellen. Bijvoorbeeld als u ons na die termijn vertelt dat een bedrag fout is afgeschreven. Rekenfouten herstellen wij wel na die 13 maanden. e Voor de Rabo OpbouwEffectenrekening gelden de bepalingen van a, b, c en d in dit artikel ook. 7 Wat gebeurt er als de overheid ons aansprakelijk stelt? a Wanneer u emigreert, kan dat voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening leiden tot een belastingaanslag. De overheid kan ons daarvoor aansprakelijk stellen. Dit staat in artikel 70c van de Invorderingswet Dat zou ook volgens een andere bepaling of wetgeving kunnen. Kan de overheid ons aansprakelijk stellen of zijn wij aansprakelijk gesteld? Dan hoeven wij aan u geen geld uit te betalen van uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening. Wij bepalen wanneer dat het geval is. b Stelt de overheid ons aansprakelijk voor een bepaald bedrag? Dan kunnen wij dat bedrag inhouden op het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Wij mogen ook participaties op uw Rabo OpbouwEffectenrekening verkopen. Het bedrag kunnen wij dan voldoen uit de opbrengst van de verkoop van de participaties. Tekent u de overeenkomst? Dan geeft u ons daarmee volmacht om participaties te kunnen verkopen. Wij bepalen dan wanneer wij de participaties verkopen. c Houden wij het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn gesteld niet in op het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening? En hebben wij ook geen participaties verkocht? Dan moet u dit bedrag aan ons terugbetalen. U moet dat meteen doen wanneer wij daarom vragen. Ook moet u ons over dit bedrag wettelijke rente betalen. 4/12 8 Kunt u of kunnen wij uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening opzeggen? a Zowel u, als wij kunnen uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening stoppen door deze schriftelijk op te zeggen als: u het leningdeel helemaal heeft terugbetaald; of het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening of Rabo OpbouwEffectenrekening niet meer aan ons en/of de Rabohypotheekbank N.V. is verpand. b Heeft u alleen een Rabo OpbouwSpaarrekening? Dan kunnen wij ook uw Rabo OpbouwSpaarrekening opzeggen als het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening minder is dan 1.000,-. Heeft u ook een Rabo OpbouwEffectenrekening? Dan kunnen wij ook uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening opzeggen als: het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening, en

6 de waarde van uw participaties op de Rabo OpbouwEffectenrekening samen minder zijn dan 1000,-. c Heeft u geen participaties meer op uw Rabo OpbouwEffectenrekening? Dan kunnen wij uw Rabo OpbouwEffectenrekening opzeggen. d Zijn uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening gestopt? Dan blijven deze algemene voorwaarden gelden totdat: u aan al uw verplichtingen heeft voldaan; en er geen nieuwe verplichtingen meer kunnen ontstaan. 9 Wat gebeurt er als u overlijdt? Komt een rekeninghouder te overlijden? En heeft u een schuld bij onze bank of de Rabohypotheekbank N.V.? En is er één rekeninghouder? Dan worden het tegoed op de Rabo OpbouwSpaarrekening en de participaties op de Rabo OpbouwEffectenrekening gebruikt om de lening terug te betalen. Bij twee rekeninghouders worden de helft van het tegoed en de helft van de participaties gebruikt om de lening terug te betalen. Dit staat in de overeenkomst. Maar komt een rekeninghouder te overlijden en heeft u geen schuld meer bij onze bank of de Rabohypotheekbank N.V.? Dan geldt het volgende: Is er één rekeninghouder? Dan is het tegoed op de Rabo OpbouwSpaarrekening beschikbaar voor de erfgenamen van de overleden rekeninghouder. Zijn er twee rekeninghouders? Dan is de helft van het tegoed op de Rabo OpbouwSpaarrekening beschikbaar voor de erfgenamen van de overleden rekeninghouder. Dit geldt ook voor de participaties op de Rabo OpbouwEffectenrekening als er één rekeninghouder is. Of de helft daarvan als er twee rekeninghouders zijn. Die participaties of de helft daarvan zullen we conform de overeenkomst verkopen bij overlijden van een rekeninghouder. De opbrengst daarvan is beschikbaar voor de erfgenamen van de overleden rekeninghouder. Om na te gaan wie de erfgenamen zijn, mogen wij een verklaring van erfrecht eisen. Deze verklaring moet opgesteld zijn door een Nederlandse notaris. In plaats van een verklaring van erfrecht kunnen wij genoegen nemen met andere stukken die wij acceptabel vinden. 10 Kunnen wij deze algemene voorwaarden of bedragen in deze algemene voorwaarden aanpassen? a Wij kunnen deze algemene voorwaarden aanpassen. Wij delen u dit mee minimaal 30 dagen voordat wij de algemene voorwaarden aanpassen. b In deze algemene voorwaarden staan bedragen. Wij kunnen de hoogte van deze bedragen altijd aanpassen. 11 Wat gebeurt er bij fusie, splitsing, contractsoverneming en overdracht? a Fusie en splitsing van de Rabobank Wij kunnen samengaan met een andere rechtspersoon. Dat heet fuseren. Wij kunnen ook in onderdelen worden opgesplitst. Dat heet splitsen. Fuseren of splitsen wij? Dan kunnen onze rechtsopvolgers zelfstandig en ieder voor het geheel: alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen; en al onze verplichtingen tegenover u nakomen. b Contractsoverneming Wij kunnen onze onderneming (deels) overdragen aan een ander. Wij kunnen daarbij mee overdragen de rechtsverhouding die wij met u hebben uit een overeenkomst met u. U geeft nu alvast uw medewerking hieraan. Deze overdracht van de overeenkomst met u noemen wij ook wel contractsoverneming. Uiteraard krijgt u van die contractsoverneming bericht. c Overdracht Wij kunnen de vorderingen op u, de rechten uit de overeenkomst en de nevenrechten die daarbij horen, aan een ander overdragen. Wij kunnen deze ook verpanden of hiervoor een zogenaamde financiëlezekerheidsovereenkomst sluiten. Dat kunnen we voor alle vorderingen doen en ook een deel daarvan. 5/12

7 Hoofdstuk 3 Welke regels gelden alleen voor de Rabo OpbouwSpaarrekening? 12 Spaarinleg a U moet op uw Rabo OpbouwSpaarrekening per maand een bedrag inleggen. Dat is de spaarinleg. In de (gewijzigde) overeenkomst staat hoe hoog de spaarinleg is. b Deze spaarinleg wijzigt als: de rente voor het leningdeel wijzigt; u een extra bedrag op uw Rabo OpbouwSpaarrekening inlegt; de spaarinbrengwaarde die u op uw Rabo OpbouwSpaarrekening ontvangt, afwijkt van de spaarinbrengwaarde die in de overeenkomst staat; en/of de spaarinbrengwaarde eerder of later op uw Rabo OpbouwSpaarrekening wordt gestort dan in de overeenkomst staat. c Daarnaast stellen wij ieder jaar opnieuw de hoogte van de spaarinleg vast. In het laatste rekeningjaar doen wij dat minimaal één keer extra. d Wij stellen de spaarinleg niet meer opnieuw vast als: het eindspaarbedrag is bereikt; het eindspaarbedrag hoger is dan het uitstaande bedrag van het leningdeel; of u het leningdeel heeft terugbetaald. In dat geval blijft de spaarinleg gelden zoals we die als laatste hebben vastgesteld. e Hoe stellen wij de nieuwe spaarinleg vast? Wij berekenen welke spaarinleg nodig is om het eindspaarbedrag bij elkaar te kunnen sparen. Daarvoor gebruiken wij onder andere de volgende gegevens: de hoogte van de rente die dan geldt voor het leningdeel; de aflosdatum; het moment waarop en het aantal keren dat u inleg moet betalen; en het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Wij stellen de nieuwe spaarinleg zo vast dat deze voldoet aan de bandbreedte-eis van 1:10. In artikel 2 onder c leest u meer daarover. f U mag op uw Rabo OpbouwSpaarrekening alleen bedragen inleggen die wij met u hebben afgesproken. Zijn er op uw Rabo OpbouwSpaarrekening bedragen ingelegd die niet zijn afgesproken? Dan mogen wij deze bedragen terugstorten op de betaalrekening waarvan wij de inleg innen. En hoeven wij u over dat bedrag geen rente te geven. 13 Welke rente krijgt u? a U krijgt over het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening rente vergoed. Het rentepercentage is hetzelfde als het rentepercentage dat u betaalt over het leningdeel. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: wij en de Rabohypotheekbank N.V. hebben een pandrecht op het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening; het bedrag op uw Rabo OpbouwSpaarrekening is lager dan het bedrag van het leningdeel; en uw Rabo OpbouwSpaarrekening is een spaarrekening eigen woning. In artikel 10bis.2 en 10bis.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kunt u lezen welke regels gelden voor een spaarrekening eigen woning. Wijzigt het rentepercentage van het leningdeel? Dan wijzigt ook het rentepercentage voor de Rabo OpbouwSpaarrekening. Dat rentepercentage wijzigt op dezelfde dag als de dag waarop het rentepercentage voor het leningdeel wijzigt. b Wordt niet voldaan aan de voorwaarden onder a? Dan geven wij een variabele rente over het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Wij doen dat zodra wij weten dat niet meer aan die voorwaarden wordt voldaan. Bij een variabele rente bepalen wij wat de hoogte is van het rentepercentage. Wij kunnen het rentepercentage altijd aanpassen. Voldoet u weer aan de voorwaarden die onder a staan? Dan vergoeden wij weer hetzelfde rentepercentage als het percentage dat u betaalt voor het leningdeel. Wij doen dit vanaf de eerste dag van de maand daarna. c Wij schrijven iedere maand de rente op uw Rabo OpbouwSpaarrekening bij. Dit is het rentebedrag van de maand daarvoor. U krijgt rente over dit rentebedrag vanaf de eerste dag van de nieuwe maand. Wij kunnen deze dag aanpassen. d Wij bepalen hoe we de rente berekenen. De manier waarop wij dat doen kunnen we altijd aanpassen. 6/12 14 Wilt u geld opnemen of overmaken? a Wilt u geld van uw Rabo OpbouwSpaarrekening opnemen of naar een andere rekening overmaken? En is het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening aan ons verpand? Dan heeft u onze toestemming nodig. Geven wij u die toestemming en neemt u vervolgens het geld op of maakt u het geld over? Dan moet u een boete aan ons betalen als: wij over het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening een rentepercentage geven dat gelijk is aan het rentepercentage over het leningdeel; en de vergelijkingsrente op de dag waarop u het geld opneemt of overmaakt hoger is dan het rentepercentage van het leningdeel.

8 b Om te berekenen hoe hoog die boete is, gebruiken wij de volgende begrippen. Berekeningsdatum: de dag waarop u het geld opneemt of overmaakt. Rentevastperiode: de periode waarin de rente van het leningdeel vaststaat. Rentebedenktijd: de periode waarin u kunt kiezen of en wanneer u de rente voor het leningdeel opnieuw vastzet. Resterende rentevastperiode: de periode vanaf de berekeningsdatum tot en met de laatste dag van de rentevastperiode van het leningdeel. Is voor het leningdeel rentebedenktijd afgesproken? Dan loopt de periode tot de dag waarop de rentebedenktijd begint. Vergelijkingsrente: de rente die wij op de berekeningsdatum aanbieden als u het leningdeel dan opnieuw zou sluiten waarbij wij uitgaan van: de opslagen en tariefklassen die gelden op de berekeningsdatum; de waarde van de woning die wij hebben gebruikt voor het vaststellen van de rente die u op de berekeningsdatum moet betalen voor het leningdeel; een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevastperiode. Wij kijken of er een rente is met een rentevastperiode gelijk aan de resterende rentevastperiode. Is die er niet? Dan gebruiken wij de rente voor de dichtstbijzijnde kortere rentevastperiode. Als minimum gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevastperiode van 1 jaar. Is er een Betaalpakketkorting met u overeengekomen? Daarbij gaan we uit van de Betaalpakketkorting die geldt op de berekeningsdatum. Of van een andere soortgelijke korting die dan daarvoor in de plaats is gekomen. Betaaldag: de met u overeengekomen dagen waarop u de rente voor het leningdeel moet betalen. c Wij berekenen de boete op de berekeningsdatum. Deze boete berekenen wij als volgt. Stap 1 Wij berekenen eerst het verschil tussen de vergelijkingsrente en het rentepercentage van het leningdeel. Dit is het verschilrentepercentage. Stap 2 Wij berekenen per betaaldag het bedrag aan verschilrente. De verschilrente berekenen we over de resterende rentevastperiode en het bedrag dat u opneemt of overmaakt. Stap 3 Wij berekenen de contante waarde van ieder bedrag aan verschilrente. De contante waarde is de huidige waarde van een bedrag dat je pas na een bepaalde periode moet betalen. Daarvoor gebruiken we een bepaald rentepercentage. Het rentepercentage dat wij gebruiken om de contante waarde te berekenen, is de vergelijkingsrente. Stap 4 Alle contante waardes tellen we bij elkaar op. Dit is de boete die u ons moet betalen. d U hoeft geen boete te betalen als: u het geld opneemt of overmaakt op de laatste dag van een rentevastperiode van het leningdeel; u het geld opneemt of overmaakt tijdens de rentebedenktijd van het leningdeel; u het geld alleen gebruikt om een deel van het leningdeel terug te betalen; u het leningdeel helemaal terugbetaalt, of wij over het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening een variabele rente geven. e U moet de boete betalen op het moment dat u geld opneemt of overmaakt van uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Wij zullen deze boete inhouden op het geld dat wij uitbetalen of overmaken. f Als u geld opneemt of overmaakt, geldt wat hiervoor staat in artikel 7. We zullen dan eerst het bedrag inhouden waarvoor wij aansprakelijk zijn. Of het bedrag waarvoor de overheid ons aansprakelijk kan stellen. Het bedrag dat overblijft, zullen wij dan uitbetalen of overmaken. 7/12

9 Hoofdstuk 4 Welke regels gelden alleen voor de Rabo OpbouwEffectenrekening? 15 Welke regels gelden voor de beleggingsinleg? a De beleggingsinleg moet minimaal 50,- zijn. Moeten wij de inleg verlagen omdat deze niet meer voldoet aan de bandbreedte-eis van 1:10 van artikel 2 onder c? En wordt hierdoor of om een andere reden de beleggingsinleg lager dan 50,-? Dan mag u geen participaties meer aankopen. Wij zullen dan uw opdracht tot het aankopen van participaties niet meer uitvoeren. De beleggingsinleg blijft dan op uw Rabo OpbouwSpaarrekening staan. Het eindspaarbedrag wordt niet verhoogd. b U mag op de Rabo OpbouwEffectenrekening alleen participaties aanhouden die u met ons heeft afgesproken. 16 Wanneer kopen en verkopen wij participaties voor u? a Hebben wij uw beleggingsinleg op uw Rabo OpbouwSpaarrekening ontvangen vóór de eerste dag van de maand? Dan zullen wij participaties aankopen op of rond de zesde dag van die maand. Wij mogen de dag waarop wij de participaties elke maand aankopen, aanpassen. Wij zullen u daarover vooraf informeren. b Hebben wij de beleggingsinleg niet op tijd op uw Rabo OpbouwSpaarrekening ontvangen? Dan kunnen wij de participaties later aankopen. Maar wij hoeven dat niet. Wij kunnen ook besluiten om de participaties toch aan te kopen op of rond de zesde dag van iedere maand. Ook al hebben wij de beleggingsinleg van u niet op tijd ontvangen. c Voor de afbouw van het doelrisicoprofiel staan in de overeenkomst dagen waarop u participaties moet verkopen en/of aankopen. Daarvoor heeft u ons in de overeenkomst een opdracht en volmacht gegeven. Dit doen wij als volgt. Wij zullen op die dagen namens u een verkoop- en aankoopopdracht geven. Is de dag waarop wij de verkoop- en aankoopopdracht geven een handelsdag? Dan worden de verkoop en de aankoop uitgevoerd op de eerste handelsdag nadat wij de opdracht hebben gegeven. Is de dag waarop wij de verkoop- en aankoopopdracht geven geen handelsdag? Dan worden de verkoop en de aankoop uitgevoerd op de tweede handelsdag nadat wij de opdracht hebben gegeven. Moet u de verkoopopbrengst van de participaties inleggen op de Rabo OpbouwDepositorekening? Dan geven wij namens u een verkoopopdracht. Dat gebeurt op dezelfde manier zoals u hiervoor kunt lezen. Bent u of is één van u overleden? En moet u of uw nabestaanden participaties verkopen? Dan geven wij namens u of uw nabestaanden een verkoopopdracht daarvoor. Dat doen wij zo snel mogelijk nadat wij weten van het overlijden. Hebben wij namens u een verkoopopdracht gegeven? Dan wordt de verkoop uitgevoerd op hetzelfde moment zoals u hiervoor kunt lezen. Een handelsdag is een dag waarop participaties aangekocht en verkocht kunnen worden in dat beleggingsfonds. Bijvoorbeeld een zondag is geen handelsdag. 17 Wat gebeurt er met dividend dat een beleggingsfonds uitkeert? Keert het beleggingsfonds dividend uit in geld? Dan kopen wij voor dit geld participaties aan in het beleggingsfonds waarin u op dat moment belegt. Dat doen wij ook als het geld al is bijgeschreven op uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Tekent u de overeenkomst? Dan geeft u ons daarmee opdracht en volmacht om participaties aan te kopen. 18 Wat gebeurt er als u participaties verkoopt? Als u participaties verkoopt, storten wij de verkoopopbrengst op de Rabo OpbouwSpaarrekening. Misschien moet u dan een boete betalen. In artikel 21 leest u daar meer over. 19 Welke voorwaarden gelden nog meer? In de overeenkomst staat welke algemene voorwaarden voor de effectendienstverlening van de Rabobank ook gelden voor uw Rabo OpbouwEffectenrekening. Die voorwaarden gelden naast deze algemene voorwaarden. Staat er in deze algemene voorwaarden iets anders dan in de algemene voorwaarden voor de effectendienstverlening van de Rabobank? Dan geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 8/12

10 Hoofdstuk 5 Switchen: van de Rabo OpbouwSpaarrekening naar de Rabo OpbouwEffectenrekening, of andersom 20 Hoe kunt u switchen? a U mag het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening of een deel ervan gebruiken om participaties aan te kopen. U kunt alleen participaties aankopen in het beleggingsfonds dat voor u op dat moment geldt binnen de Rabo OpbouwHypotheek. Andersom kan ook: u mag alle participaties of een deel ervan op uw Rabo OpbouwEffectenrekening verkopen. De verkoopopbrengst maken wij dan over naar uw Rabo OpbouwSpaarrekening. Heeft u geen Rabo OpbouwEffectenrekening meer, maar een Rabo OpbouwDepositorekening? Dan kunt u het geld op uw Rabo OpbouwDepositorekening of een deel ervan overmaken naar uw Rabo OpbouwSpaarrekening. b Switcht u? Dan moet u misschien een boete betalen. In artikel 21 leest u daar meer over. c U kunt geen nieuwe Rabo OpbouwEffectenrekening meer openen. d Wilt u switchen? Vraag ons dan om een voorstel. Wilt u van het voorstel gebruik maken? Dan moet u dit voorstel ondertekenen en aan ons terugsturen. 21 Moet u een boete betalen voor het switchen? a Wilt u het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening gebruiken om participaties aan te kopen? Dan moet u een boete aan ons betalen als: wij over het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening een rentepercentage geven dat gelijk is aan het rentepercentage voor het leningdeel; en op de berekeningsdatum de vergelijkingsrente hoger is dan het rentepercentage van het leningdeel. b Wilt u de participaties op de Rabo OpbouwEffectenrekening verkopen? Of heeft u geen Rabo OpbouwEffectenrekening meer, maar een Rabo OpbouwDepositorekening? En wilt u het geld op de Rabo OpbouwDepositorekening of een deel ervan overmaken naar de Rabo OpbouwSpaarrekening? Dan moet u een boete aan ons betalen als: wij over het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening een rentepercentage geven dat gelijk is aan het rentepercentage voor het leningdeel; en op de berekeningsdatum de vergelijkingsrente lager is dan het rentepercentage van het leningdeel. c Om te berekenen hoe hoog de boete is, gebruiken we de volgende begrippen. Berekeningsdatum: de dag waarop wij het voorstel maken voor het switchen. Deze datum staat in het voorstel. Rentevastperiode: de periode waarin de rente van het leningdeel vaststaat. Rentebedenktijd: de periode waarin u kunt kiezen of en wanneer u de rente voor het leningdeel opnieuw vastzet. Resterende rentevastperiode: de periode vanaf de berekeningsdatum tot en met de laatste dag van de rentevastperiode van het leningdeel. Is voor het leningdeel een rentebedenktijd afgesproken? Dan loopt de periode tot de dag waarop de rentebedenktijd begint. Vergelijkingsrente: de rente die wij op de berekeningsdatum aanbieden als u het leningdeel dan opnieuw zou sluiten waarbij wij uitgaan van: de opslagen en tariefklassen die gelden op de berekeningsdatum; de waarde van de woning die wij hebben gebruikt voor het vaststellen van de rente die u op de berekeningsdatum moet betalen voor het leningdeel; een rentevastperiode die gelijk is aan de resterende rentevastperiode. Wij kijken of er een rente is met een rentevastperiode gelijk aan de resterende rentevastperiode. Is die er niet? Dan gebruiken wij de rente voor de dichtstbijzijnde kortere rentevastperiode. Als minimum gebruiken wij de rente die hoort bij een rentevastperiode van één jaar. Is er een Betaalpakketkorting met u overeengekomen? Daarbij gaan we uit van de Betaalpakketkorting die geldt op de berekeningsdatum. Of van een andere soortgelijke korting die dan daarvoor in de plaats is gekomen. Betaaldag: de met u overeengekomen dagen waarop u de rente voor het leningdeel moet betalen. d Wij berekenen de boete op de berekeningsdatum. Deze boete berekenen wij als volgt. Stap 1 Wij berekenen eerst het verschil tussen de vergelijkingsrente en het rentepercentage van het leningdeel. Dit is het verschilrentepercentage. Stap 2 Wij berekenen per betaaldag het bedrag aan verschilrente. De verschilrente berekenen we over de resterende rentevastperiode en het bedrag dat op de Rabo OpbouwSpaarrekening wordt gestort of daarvan wordt opgenomen. Dit bedrag berekenen wij met de koers van de participaties op de berekeningsdatum. Ontstaan er daarna koersverschillen en is het bedrag dat wordt gestort op of opgenomen van de Rabo OpbouwSpaarrekening lager of hoger? Dan berekenen wij de boete niet opnieuw. Stap 3 9/12

11 Wij berekenen de contante waarde van ieder bedrag aan verschilrente. De contante waarde is de huidige waarde van een bedrag dat u pas na een bepaalde periode moet betalen. Daarvoor gebruiken we een bepaald rentepercentage. Het rentepercentage dat wij gebruiken om de contante waarde te berekenen, is de vergelijkingsrente. Stap 4 Alle contante waardes tellen we bij elkaar op. Dit is de boete die u ons moet betalen. e U hoeft geen boete te betalen als: u switcht tijdens de rentebedenktijd van het leningdeel; of wij over het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening een variabele rente geven. f Gebruikt u het geld op de Rabo OpbouwSpaarrekening om participaties aan te kopen? Dan moet u de boete aan ons betalen direct voordat wij de participaties aankopen. Verkoopt u participaties? Of maken wij het geld van de Rabo OpbouwDepositorekening over naar uw Rabo OpbouwSpaarrekening? Dan moet u de boete aan ons betalen meteen nadat het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening is gestort. g Wij houden de boete in op het geld op uw Rabo OpbouwSpaarrekening. 10/12

12 Hoofdstuk 6 Welke regels gelden als u de waarde van een andere Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening inbrengt? 22 Welke regels gelden bij inbreng? a Staat in de overeenkomst dat u geld van een andere Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening inbrengt in uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening? Dan moet deze voldoen aan de daarvoor geldende eisen van de Wet inkomstenbelasting Door inbreng is uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening fiscaal gezien een voortzetting van die andere rekeningen. Wij gebruiken dan de ingangsdatum van die andere rekeningen om de fiscale looptijd van de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening te berekenen. Deze ingangsdatum noemen wij de fiscale ingangsdatum van uw Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening. Een rekeningjaar is dan ieder heel jaar na de fiscale ingangsdatum. b Heeft u met ons een spaarinbrengwaarde en een beleggingsinbrengwaarde afgesproken? En is de inbrengwaarde die wij ontvangen lager dan de totale inbrengwaarde waarmee wij in de overeenkomst hebben gerekend? Dan gebruiken wij de inbrengwaarde die wij hebben ontvangen eerst als spaarinbrengwaarde. Dat doen wij tot het bedrag dat wij met u zijn overeengekomen als spaarinbrengwaarde. Blijft er dan nog een bedrag over? Dan gebruiken wij het bedrag dat overblijft als beleggingsinbrengwaarde. Is de inbrengwaarde die wij hebben ontvangen hoger dan de totale inbrengwaarde waarmee wij in de overeenkomst hebben gerekend? Dan gebruiken wij het meerdere als beleggingsinbrengwaarde. Wij kopen daarvoor dus participaties aan in het beleggingsfonds dat wij met u hebben afgesproken. En wij leggen deze participaties in op uw Rabo OpbouwEffectenrekening. c Wijkt de spaarinbrengwaarde die wij ontvangen af van de spaarinbrengwaarde die in de overeenkomst staat? Dan passen wij de spaarinleg aan. In artikel 12 onder e staat hoe wij dat doen. d Bij de toetsen zoals omschreven in artikel 2 onder c nemen wij ook alle bedragen mee die u heeft ingelegd in die andere Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening. e Brengt u geld in van een andere Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening? Dan kunnen wij de spaarinleg of beleggingsinleg aanpassen. In lid b van dit artikel en artikel 12 onder e staat hoe wij dat doen. 11/12

13 Hoofdstuk 7 Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwDepositorekening? 23 Welke rente geldt voor de Rabo OpbouwDepositorekening? U ontvangt een variabele rente over het geld op de Rabo OpbouwDepositorekening. Wij bepalen wat de hoogte is van dit rentepercentage. Wij kunnen het rentepercentage altijd aanpassen. 24 Welke artikelen gelden voor de Rabo OpbouwDepositorekening? Op de Rabo OpbouwDepositorekening zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing. Maar niet alle artikelen in deze algemene voorwaarden gelden voor de Rabo OpbouwDepositorekening. Voor de Rabo OpbouwDepositorekening gelden de artikelen: 1 tot en met 11; 13 onder c en d; en 20 en 21. De tekst van deze Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016 is op 14 juni 2016 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 133/ / jun-2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Productkenmerken Rabo Deposito Algemene voorwaarden Rabo Deposito 2013 Algemene Bankvoorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden? Hoofdstuk 2 Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning (Plusvoorwaarden)

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning (Plusvoorwaarden) Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning (Plusvoorwaarden) Algemene Plusvoorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2017 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Klantinformatie Lenen & Wonen

Klantinformatie Lenen & Wonen Klantinformatie Lenen & Wonen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt van ons geld lenen. Hiervoor heeft u al met een adviseur gesproken. Waarschijnlijk heeft de adviseur u al verteld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2015 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft gemaakt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust 2016-05 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening SpaarGerust ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Deposito C

Algemene Voorwaarden Deposito C Algemene Voorwaarden Deposito C 03.2.38-1115 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Deposito. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetSparen. Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetSparen. Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo InternetSparen Productkenmerken Rabo InternetSparen Algemene voorwaarden Rabo InternetSparen 2016 Productkenmerken Rabo InternetSparen Leeswijzer In dit document leest

Nadere informatie

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de ZekerPlusHypotheek Rekening spaart u om (een deel) van de lening af te lossen. Belangrijk

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Dit zijn de Voorwaarden Jongerenbetaalrekening. In dit document leest u informatie over deze betaalrekening en ziet u welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen. Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen. Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo PeriodeSparen Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Algemene voorwaarden Rabo PeriodeSparen 2016 Productkenmerken Rabo PeriodeSparen Leeswijzer In dit document leest

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening. Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening. Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2016 Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Leeswijzer In dit

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Oogstrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4239.00.1701 (01-01-2017) Voorwaarden Zilvervloot Sparen Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening. Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2016

Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening. Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2016 Productkenmerken en voorwaarden Rabo SpaarRekening Productkenmerken Rabo SpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo SpaarRekening 2016 Productkenmerken Rabo SpaarRekening Leeswijzer In dit document leest

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je als

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Voorwaarden Plus Betalen

Voorwaarden Plus Betalen Particulier Betalen Voorwaarden Plus Betalen Dit zijn de Voorwaarden Plus Betalen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet rood mag

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Reglement Spaarrekeningen ASN Bank

Reglement Spaarrekeningen ASN Bank Reglement Spaarrekeningen ASN Bank Dit is het Reglement Spaarrekeningen van de ASN Bank. In deze voorwaarden leest u wat u moet weten over sparen en uw spaarrekening. Het Reglement Spaarrekeningen bestaat

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Groeirekening C 03.2.35-0915

Voorwaarden Lijfrente Groeirekening C 03.2.35-0915 Voorwaarden Lijfrente Groeirekening C 03.2.35-0915 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C 03.2.36 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Maxisparen

Voorwaarden SNS Maxisparen Voorwaarden SNS Maxisparen 8.4237.00.1701 01-04-2017 Voorwaarden SNS Maxisparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Maxisparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning (Basisvoorwaarden)

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning (Basisvoorwaarden) Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning (Basisvoorwaarden) Algemene Basisvoorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2017 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1504 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Voorwaarden Spaar-op-Maat

Voorwaarden Spaar-op-Maat Particulier Sparen Voorwaarden Spaar-op-Maat Dit zijn de Voorwaarden Spaar-op-Maat. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat we een periode kunnen afspreken

Nadere informatie

Voorwaarden Deposito Nettolijfrente C

Voorwaarden Deposito Nettolijfrente C Voorwaarden Deposito Nettolijfrente C 03.2.64 Inleiding Dit zijn de voorwaarden als u een deposito afsluit op een Delta Lloyd Nettolijfrente Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en

Nadere informatie

Rabo Vreemde. Valutarekening Particulieren Productkenmerken Rabo Vreemde. Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde

Rabo Vreemde. Valutarekening Particulieren Productkenmerken Rabo Vreemde. Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde Rabo Vreemde Valutarekening Particulieren 2016 Productkenmerken Rabo Vreemde Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde Productkenmerken Rabo Vreemde 1 Wat is de vv-rekening? De vv-rekening is een betaalrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening C 03.2.46 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Basissparen

Voorwaarden SNS Basissparen Voorwaarden SNS Basissparen 8.4247.00 (03-01-2017) Voorwaarden SNS Basissparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Basissparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook lees

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

22 Werking van deze voorwaarden

22 Werking van deze voorwaarden VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Groeirekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Algemeen Het bruto bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten* voor de uitkering ingehouden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening

Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening Algemene Voorwaarden Freo Persoonlijke Lening 1. Begrippen U (u/uw): Wij (ons/onze): Overeenkomst: Lening: Schuld: Jaarlijks kosten- Percentage (JKP): De natuurlijke persoon en zijn/haar eventuele partner

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening

Voorwaarden SNS Jongerenrekening Voorwaarden SNS Jongerenrekening 8.4243.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Wat wilt u weten? 1 Hoe werkt uw RenteVast Rekening? 1.1 Wat is de RenteVast Rekening? 4 1.2 Wat is de RentePlús Rekening? 4 2 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Studentenrekening

Voorwaarden SNS Studentenrekening Voorwaarden SNS Studentenrekening 8.4242.00.1607 (01-08-2016) Dit zijn de Voorwaarden SNS Studentenrekening. In dit document lees je informatie over je betaalrekening en zie je welke afspraken er gelden.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen met vaste rente 1 Productkenmerken en informatie over Rabo ToekomstSparen met vaste rente 2 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007 1 Productkenmerken Rabo

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen De productinformatie en voorwaarden van AanvullendPensioen

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C 03.2.60 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening Productkenmerken Rabo BedrijfsSpaarRekening Algemene voorwaarden Rabo BedrijfsSpaarRekening juli 2016 Productkenmerken Rabo BedrijfsSpaarRekening

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening Voorwaarden OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening...2 1. Definities...2 2. Hoe open ik een Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2 3. Hoe werkt de Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Jongerenrekening. Voorwaarden SNS Jongerensparen ( )

Voorwaarden SNS Jongerenrekening. Voorwaarden SNS Jongerensparen ( ) Voorwaarden SNS Jongerenrekening en Voorwaarden SNS Jongerensparen 8.4243.00.1711 (01-11-2017) Voorwaarden SNS Jongerenrekening Dit zijn de Voorwaarden SNS Jongerenrekening. In dit document lees je informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie