WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)"

Transcriptie

1 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Projecten. 4. Programmawijzigingen m.b.t. de wet OB INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH Projecten H0003 Onderhoud projectmutaties: Week 53 van het boekjaar 2009 wordt nu correct afgehandeld.

2 4. CASH en de wijzigingen in de wet Omzetbelasting per 1 januari 2010 Belangrijk als u diensten levert binnen de EU! Per 1/1/2010 treedt er een wijziging in de wet voor de Omzetbelasting in werking t.a.v. B2B-diensten (Business to Business) binnen de EU. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doorbelaste managementskosten. In 2009 moet de verzender nog Nederlandse OB berekenen en de ontvanger (bijvoorbeeld in België) moet in Nederland de OB terugvragen. Vanaf 2010 wordt voor deze diensten de OB verlegd naar de ontvanger. De verrichte dienst wordt voortaan aangegeven bij de vraag: 'Leveringen/diensten in landen binnen de EU'. Probleem is echter dat de datum van de dienst voortaan bepalend is voor de OBen ICP-aangifte, in plaats van de datum waarop de dienst wordt gefactureerd. Waar nodig zal in de toekomst dus een afwijkende aangifteperiode bij de invoer van factuurregels moeten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: factuurdatum is 3/10/2010 en de dienst is verricht op 30/9/2010. De B2B dienst wordt voor de OB in maand 9 en voor de ICP (IntraCommunautaire (prestaties) in het 3e kwartaal aangegeven. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst: Binnen CASH zijn de wijzigingen voor de OB als volgt doorgevoerd: In de module CASH Financieel: In de OB-parameters is de naam van de rubriek 'Soort verkoop' voortaan bij keuze G: Goederen/B2B-diensten. Deze keuze is voor u van belang indien u hoofdzakelijk Goederen en B2B-diensten levert. Wilt u echter per grootboekrekening instellen: Bij de grootboekrekening is de naam van de rubriek 'Soort verkoop' voortaan bij keuze G: Goederen/B2B-diensten. Relaties: Eigenschap D is toegevoegd. Deze eigenschap vult u in bij relaties binnen de EU waar u diensten aan levert en die u automatisch factureert met CASH Facturering en Projecten. Bij handmatige invoer van facturen met de functie 'Onderhoud dagboeken', dient waar nodig de boeking met 'OB verlegd' bij de daarvoor in aanmerking komende afnemers, te worden uitgesplitst naar de betreffende aangifteperiode.

3 In de module CASH Facturering: Tijdens het factureren wordt de aangifteperiode afgeleid van de factuurdatum. Indien het een afwijkende aangifteperiode betreft, dient per factuurregel deze aangifteperiode te worden vastgelegd. Bij de artikelcodes en tekstcodes is de rubriek 'Aangifte periode (JJPP)' toegevoegd. Deze rubriek wordt door u alleen ingevuld indien de datum van de factuur afwijkt van de datum waarop de B2B-dienst is geleverd. Bij de artikelcodes is de rubriek B2B-diensten toegevoegd. U kunt hiermee aangeven of de artikelcode een B2B-dienst betreft. Dit is alleen van toepassing indien u deze diensten ook aan relaties binnen de EU levert. De OB wordt geboekt als 'OB verlegd' zodra de relatie eigenschap D heeft, een OB-nummer heeft én de omzet geboekt wordt op een grootboekrekening met code 'OB-tarief nul'. In de module CASH Projecten: Tijdens het factureren van projectregels wordt de aangifteperiode altijd afgeleid van de datum van de projectmutatie. Ook hier wordt de OB verlegd als de relatie eigenschap D (Dienst B2B) heeft, een OB-nummer heeft én de omzet geboekt wordt op een grootboekrekening met code 'OB-tarief nul'. Zijn er binnen één factuur meerdere aangifteperiodes dan wordt de boeking als 'OB verlegd' uitgesplitst over deze periodes. NB. Over de periodes mag nog geen aangifte zijn gedaan, anders wordt deze meegenomen in de 'huidige aangifteperiode'. In feite komt het er dus op neer dat de facturen moeten worden afgedrukt vóórdat de OB-aangifte wordt verzonden. In de module CASH Voorraad Bij de artikelcodes is de rubriek B2B-diensten toegevoegd. U kunt hiermee aangeven of de artikelcode een B2B-dienst betreft. Dit is alleen van toepassing indien u deze diensten ook aan relaties binnen de EU levert. De leverdatum uit de verkooporderregel is bepalend voor de periode van de OB en ICP aangifte. Zijn er binnen één factuur meerdere aangifteperiodes dan wordt de boeking als 'OB verlegd' uitgesplitst over deze periodes. De OB wordt geboekt als 'OB verlegd' zodra de relatie eigenschap D heeft, een OB-nummer heeft én de omzet geboekt wordt op een grootboekrekening met code 'OB-tarief nul'. Binnen CASH zijn de wijzigingen voor de ICP als volgt doorgevoerd: In de OB-parameters is de rubriek 'Soort tijdvak' toegevoegd. U kunt voortaan kiezen uit: K-Kwartaal M-Maand J-Jaar

4 2-2 maanden Aangifte per kwartaal: Goederen: U mag uw leveringen per kwartaal opgeven, als u in dit kwartaal of in één van de vorige vier kwartalen het bedrag van aan IntraCommunautaire leveringen niet hebt overschreden. Deze grens van geldt per 1 januari Diensten: U mag uw diensten altijd per kwartaal opgeven, ook als u uw leveringen per maand doet. U doet dan maandelijks opgaaf van uw leveringen, en aan het eind van het kwartaal een kwartaalopgaaf van uw diensten. Aangifte per maand: U moet per maand opgaaf ICP doen als u per kwartaal voor meer dan aan IntraCommunautaire goederenleveringen hebt verricht. Aangifte per 2 maanden: U kunt deze periode alleen kiezen als u in de tweede maand van het kwartaal de grens van aan intracommunautaire goederenleveringen hebt overschreden. Nadat u de opgaaf hebt gedaan, moet u maandelijks opgaaf doen van uw IntraCommunautaire leveringen. Binnen de aangifte ICP worden de goederenleveringen en verrichte diensten voortaan apart aangegeven.

5 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N07 (releasedatum 24 juni 2008) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Facturering 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0443 Exploitatieoverzicht per kpl Indien op kostenplaats werd afgedrukt was de berekening van het percentage incorrect door de bedragen van de voorgaande kostenplaats. H0004 Selectie betaaladvies Indien creditnota's aanwezig waren dan werd ten onrechte het adviesbedrag gevuld. Dit is verholpen.

6 S0444 Afdrukken balans S0446 Afdrukken balansspecificatie Bij consolidatie waarbij de basisvalutacodes van de administraties niet gelijk zijn dan werden de saldi van de transitoria niet omgerekend naar de basisvaluta van de holding. Dit is verholpen. S0454 Aanmanen Indien een relatie eigenschap E heeft en een taalcode anders dan leeg werd niet de meeste vriendelijke tekst van die taalcode getoond. S0680 Export Auditfile XML Financieel De leadcode stond onjuist in het bestand vermeld. Dit is verholpen. In het bestand wordt voortaan ook de beginbalans van het boekjaar gezet. S0655 Import Raet/GEMAL bestand Deze functie is uitgebreid met ophalen en wegschrijven van aantallen die worden aangeboden. Indien er een grootboek rekening moet worden aangemaakt, wat al gebeurde, dan wordt nu de code aantal van de rekening standaard op J(a) gezet ipv N(ee). 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FACTURERING S0721 Afdrukken kopiefactuur Bij het afdrukken van kopie facturen werden de items BANKEU en BGCEUR niet leeg gemaakt voor de volgende relatie. Dit is hersteld. S0794 BPM-berekening De BPM-berekening is aangepast aan de nieuwe tabellen van 2008.

7 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N06 (releasedatum 1 februari 2008) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Consolidatie 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. In de Windows-versie is de melding: eerst alle functies afsluiten die onder bepaalde omstandigheden bij het afsluiten van het programma kon voorkomen, verholpen. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0324 Buitenlandse betaalopdrachten: Wanneer er buitenlandse betaalopdrachten in euro werden aangemaakt, dan werden de binnenlandse betalingen ook geselecteerd. Dit is verholpen. S0325 Binnenlandse betaalopdrachten: Bij deelbetalingen werd, indien u kiest voor de automatische afboeking van de openstaande post, het gehele bedrag afgeboekt in plaats van het deelbedrag. Dit is verholpen.

8 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH CONSOLIDATIE S0459 Ouderdomsanalyse hoog/laag Met deze nieuwe functie kan een consoldatie worden gemaakt van de openstaande posten binnen een groep administraties. Zie voor meer informatie:

9

10 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N05 (releasedatum 17 januari 2008) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Facturering 5. Programmawijzigingen CASH Projecten 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0620 Renteberekening grootboeksaldi: Voortaan worden posten uit dagboeksoort V (VJP) buiten beschouwing gelaten. H0004 Selectie betaaladvies: Bij facturen in een andere valuta dan de EUR wordt in de kolom 'betaaladvies' voortaan het vreemde valutabedrag omgerekend naar de laatst bekende koers in EUR. Dit bedrag wordt ook in het Clieop03 bestand gezet indien het een binnenlandse betaling betreft.

11 S0303 Inlezen telebank-bestanden: Wanneer er geen match mogelijk is met een openstaande post van een relatie wordt in plaats van het grootboeknummer uitzoeken het grootboeknummers van de betreffende subadministratie voorgesteld. (dus bij ontvangsten: debiteuren en uitgaven: crediteuren) In ABN/AMRO-bestanden die via Internet-bankieren zijn gedownload ontbreekt de nul achter de decimale komma: 4 euro en 50 cent wordt als 4,5 in het in te lezen bestand vermeld. Voortaan wordt bij het inlezen in CASH 4,50 gelezen en geboekt. S0680 Aanmaken Auditfile XML Financieel: Deze functie is uitgebreid zodat ook de saldi van de beginbalans van het betreffende boekjaar worden weggeschreven in het bestand. S0644 Kopiëren van een boekstuk: Wanneer er een boekstuk werd gekopieerd naar een volgend boekjaar dan werden de transitorische posten niet juist in het nieuwe boekstuk gezet. Dit is verholpen. S0455 Overzicht openstaande facturen: Indien dit overzicht eerst op het beeldscherm werd getoond en daarna direct afgedrukt met Functietoets F7 dan werd er niets afgedrukt. Dit is verholpen. 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FACTURERING S0721 Afdrukken kopiefactuur: De factuurregels met BTW-code N waarbij tevens was aangegeven dat dit inclusief BTW was, werden meegeteld in het factuurtotaal TOTIN. Dit is verholpen. 5. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PROJECTEN D900 Instellen parameters projecten: De controle op de grootboeknummers uit de parameters projecten blijft voortaan achterwege, zodat in een nieuwe administratie het aanmaken van de parameters zonder foutmelding mogelijk is. D901 Onderhoud projectcodes: Voortaan kan de projectsoort worden gemuteerd van 1 naar 3 en omgekeerd. Dit is mogelijk omdat beide projectsoorten doorboeken op de grootboekrekening Onderhanden werk projecten.

12 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N04 (releasedatum 14 november 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Facturering 5. Programmawijzigingen CASH Projecten 6. Programmawijzigingen CASH Personeel 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze Administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. Aanpassingen in de Windows-versie: Het inlezen van ASCII-bestanden met een lang directory-pad resulteerde in een foutmelding. Er is een nieuwe print tag: TXT: Print tekst in een bepaald font. Syntax: {TXT x y h p font,text}, x=x-coord, y=y-coord, h=hoogte, p=proportioneel (1) of niet(0), font=windows font naam, text=text

13 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL H0001 Onderhoud dagboeken: Vanaf 1/1/2008 treden Cyprus en Malta toe tot de EMU. Cyprus met de Cypriotische pound (CYP) tegen de vaste wisselkoers van 1 EUR = CYP 0, Malta met de Maltese lira (MTL) tegen de vaste wisselkoers van 1 EUR = MTL 0, Met een boekdatum vanaf 1/1/2008 verschijnt de melding in het scherm dat bovengenoemde valuta's geen wettig betaalmiddel meer zijn. Bij het gebruik van eigenschap E gekoppeld aan een K/B/G-dagboek en F5=clear op boekstuk komt de melding boekstuksaldo moet zijn:... Deze melding blijft voortaan achterwege. Indien het laatste stuknummer met <F5> wordt verwijderd werd het veld laatste stuknummer rechts boven in het scherm niet bijgewerkt. Dit is verholpen. Indien de basisvaluta ongelijk is aan EUR en het boekstuk is wel EUR dan werd de HUIDIGE koers rechtsboven vermeld en niet de historische koers van het boekstuk. Dit is verholpen. S0303 Inlezen telebank-bestanden : Er wordt voortaan eerst gekeken of het banknummer van de betaling matcht met de relatie en dan pas met de grootboekrekening. S0633 Inlezen ASCII-bestand (CASH formaat): Bank/IBAN: Bij ASCII-import werd er geen controle gedaan op de elf-proef. Dit is verholpen. S0402 Aanmaken synchronisatiebestand: Met deze nieuwe functie is het mogelijk gemaakt om een synchronisatie te laten plaatsvinden van twee administraties. Hierdoor kunnen de correcties van de accountant eenvoudig worden teruggeplaatst in de originele administratie van de klant. De klant kan dus gewoon doorwerken indien deze de backup voor controle en correctie naar de accountant heeft gezonden. Met deze functie worden de mutaties in een bestand gezet nadat de accountant klaar is met de correcties. S0406 Inlezen synchronisatiebestand: Met deze nieuwe functie is het mogelijk gemaakt om een synchronisatie te laten plaatsvinden van twee administraties. Hierdoor kunnen de correcties van de accountant eenvoudig worden teruggeplaatst in de originele administratie van de klant. De klant kan dus gewoon doorwerken indien deze de backup voor controle en correctie naar de accountant heeft gezonden. Met deze functie worden de mutaties in de administratie ingelezen nadat de accountant klaar is met de correcties. Het mag duidelijk zijn dat de klant niet zelf in het 'onderhanden' boekjaar (bijv. 2006) mag corrigeren, zolang dit voor controle bij de accountant ligt. LET OP: Ter voorkoming van fouten wordt aangeraden om de 'minimum boekperiode' in de administratie zodanig in te stellen (op 0701) dat er ook echt niet in het vorige boekjaar kan worden gemuteerd.

14 S0433 Overzicht afschrijvingen: Indien gekozen wordt voor volgorde 3 (op locatie) dan worden de activa zonder locatie voortaan aan het einde van de lijst toegevoegd. S0454 Aanmaningen: Bij de renteberekening werd alleen maar rente berekend over de laatste openstaande post. Dit is nu verholpen. S0455 Overzicht openstaande facturen: Het overzicht op volgorde van relatienummer kwam niet overeen met de lijst op volgorde van zoeknaam. Op volgorde van zoeknaam werden ten onrechte ook de posten (facturen en betalingen) meegenomen voorbij de t/m-periode. S644 Kopieren van een boekstuk: Wanneer er meerdere boekstukken in een run worden gekopieerd dan wordt voortaan elk boekstuk voorzien van een eigen boekdatum. S0664 Export Auditfile Belastingdienst: Deze functie is uitgebreid en houdt voortaan rekening met transitorische posten over het boekjaar heen. S0689 Inlezen rek. courant posten: Na het inlezen van de eerste administratie werd de verwerking gestopt. Dit is verholpen. S0698 Import E-port-plus bestand: Dit betreft een nieuwe functie waarmee men meerdere dagboeksoorten kan importeren, namelijk: Verkoop, Inkoop, Kas/Bank/Giro en Memoriaal Bij de dagboekcode is een extra veld opgenomen waarmee de dagboekcode zoals dit in het E-port bestand staat kan worden ingevuld. Na ingave J(ournaalposten) zullen de volgende testen worden afgewerkt. 1) Voldoet het formaat wat is ingegeven aan bestands formaat E-port (versie 5 = 30 velden en versie 6/7 = 40 velden). 2) Zijn alle dagboekcodes in het import bestand ook bekend in Cash 3) Komen er btw boekingen voor. Indien deze btw-boekingen aanwezig zijn dan worden deze als vraag gesteld. 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FACTURERING S0721 Afdrukken kopiefactuur: De items BGCEUR en BANKEU werden niet afgedrukt. Dit is verholpen. 5. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PROJECTEN D0901 Onderhoud projectcodes: De projectsoort mag voortaan niet meer worden gewijzigd als er op het project is geboekt. S0936 Overzicht onderh werk (mutaties): S0941 Periodeoverzichten: S0935 Overzicht onderh werk (totaal): S0933 Overzicht historie per medewerker: Alle bedragvelden zijn uitgebreid tot 10 miljoen.

15 S0933 Overzicht historie per medewerker: Ten onrechte werden op dit overzicht ook lege totaalregels getoond. S0937 Doorboeken interne projecten: Een selectie van en t/m Projectgroep is toegevoegd. S0727 Afdrukken kopiefacturen op nummer: Bij het afdrukken van een kopie-termijnfactuur werd item V502 (=projectnaam) niet afgedrukt. Dit is verholpen. 6. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PERSONEEL D1000 Onderhoud personeel: Toegevoegd is het veld Geboorteplaats (1259).

16 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N03 (releasedatum 12 juni 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Projecten 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw databestanden te maken voordat u deze bestanden met de nieuwe versie benadert. LET OP: administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. Aanpassingen in de Windows-versie: Tijdens het opvragen van een memo worden weer alle aanwezige gegevens getoond. Bij de directe koppeling naar MS-Word werden de vreemde tekens verminkt. Dit is verholpen. Bij het inlezen van ASCII-bestanden via de commando regel: De lengte van de bestandsnaam (incl. directory) is vergroot naar 512 tekens. Indien er een foutmelding optreedt dan is het noodzakelijk dat wij de beschikking krijgen over deze melding. In deze melding staat onder andere in welke functie de melding is ontstaan en welke functies daaraan voorafgaand zijn gebruikt. Met deze informatie gaan we onderzoeken wat de oorzaak van deze melding is. Mogelijk hebben we meer informatie nodig; we nemen in dat geval contact met u op. Voor het verzenden van deze meldingen naar onze Helpdesk zijn de onderstaande instellingen vereist: Start CASH op met de gebruikerscode SETUP. Klik: OK

17 Ga naar: Diversen > Instellen configuratie Klik: 3: Vul hier de naam van de Smtp server en het adres in. (Deze gegevens staan ook in uw -programma) Bevestig met enter. Daarna 2x escape. Sluit CASH af en bij de vraag backup maken? >Ja.

18 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL D0117 Instellen formulieren Er zijn twee nieuwe Itemcodes voor de aanmaningen: V451 Artikelcode van de artikelregel (uit CASH facturering) V452 Omschrijving van het artikel uit de artikelcode (uit CASH facturering) H0001 Onderhoud dagboeken Het is nu ook mogelijk om gescande documenten op te vragen indien het boekstuk binnen een afgesloten periode ligt. H0001: F8 Afletteren: Indien een relatie werd geselecteerd waarvan geen openstaande posten aanwezig waren dan resulteerde dat bij het afsluiten van het programma de melding "eerst alle functies afsluiten. S304 Inlezen telebankbestanden Met keuze A voor automatisch werd bij ingave van 'X' (verwerking afbreken) bij het zoeken naar een relatie of grootboeknummer als de post niet automatisch was te herleiden de volgende melding gegenereerd: Gegeven GEBLOKKEERD. Dit is verholpen. S0679 Vervaardigen OB-aangifte: Wanneer de OB-aangifte wordt geconsolideerd: indien in één van de dochter-maatchappijen het heffingsbedrag en de af te dragen OB niet met elkaar in overeensteming waren dan wordt dit gecorrigeerd op de afrondingsverschillenrekening in de moeder-maatschappij. Deze correctie moet worden tegengeboekt op de rek.crt. van de betreffende dochter. Deze laatste boeking vond echter niet plaats. Dit is verholpen. S4444 Afdrukken balans: Bij een geconsolideerde balans werd het resultaat dit jaar niet omgerekend naar de basisvaluta van de moeder-maatschappij. Bij keuze 3 (met specificatie) werd het resultaat voorgaande jaren niet juist berekend. Dit is verholpen. S455 Overzicht openst. facturen (historie) Indien dit overzicht werd getoond op volgorde van zoeknaam, werden - in enkele gevallen meerdere posten van dezelfde relatie niet 'bij elkaar' opgeteld. Dit is nu verholpen. 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PROJECTEN D900 Instellen parameters projecten Eigenschap X is toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven dat tijdens de invoer van uren het tarief niet wordt getoond. S0931 Afdrukken factuurvoorstel: De selectie op projectgroep t/m werkte niet goed. Dit is verholpen. S0727 Afdrukken kopiefacturen Op kopiefacturen werd item V502 (projectomschrijving) niet afgedrukt. Dit is verholpen.

19 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N02 (releasedatum 28 maart 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw databestanden te maken voordat u deze bestanden met de nieuwe versie benadert. LET OP: Bestanden zijn niet meer te benaderen met de M-versie.

20 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0623 Formulierindelingen: Er zijn 2 items BGCKM1 en BGCKM2 toegevoegd voor het (linker) acceptgirostrookje. Deze items printen het BGC-Kenmerk in het volgende formaat: S0439 Overzicht vaste activa Dit overzicht hield geen rekening met eigenschap X in de administratieparameters. S0315 Inlezen telebankbestanden Met keuze A (automatisch inlezen) Ingave van 'X' (verwerking afbreken) leidde tot een GEBLOKKEERD-error. Dit is verholpen. S0223 Boeken afschrijvingen Wanneer een periode nogmaals werd afgeschreven dan leidde dit tot een extra afschrijving voor de activa die per 1/1/2007 zijn aangepast: De velden Waarde op 1/1/2007, Af te schrijven in en Soort activum zijn in dat geval gevuld. Indien u een afschrijving twee maal hebt uitgevoerd dan is het noodzakelijk dat de extra boekingen worden verwijderd. Tevens dient het veld 'Reeds afgeschreven' handmatig in de juiste waarde te worden gecorrigeerd.

21 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N01 (releasedatum 31 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw databestanden te maken voordat u deze bestanden met de nieuwe versie benadert. LET OP: Bestanden zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL Onderhoud afschrijvingen: Vanaf 1 januari 2007 is de wet Werken aan Winst" in werking getreden. Met deze wet is onder andere het volgende geregeld: Op de aanschafwaarde van de vaste activa mag voortaan ten hoogste 20% per jaar worden afgeschreven. Een uitzondering op deze regel is dat op Goodwill ten hoogste 10% per jaar mag worden afgeschreven. Een tweede uitzondering betreft Onroerend Goed, daar mag de boekwaarde niet onder de WOZ-waarde (of een deel daarvan) komen. Wij raden u aan om de WOZ-waarde (of een deel daarvan) in de rubriek WOZ-waarde te plaatsen. CASH zal dan niet verder afschrijven tot deze waarde.

22 Na installatie van de N01-versie is de functie Onderhoud afschrijvingen uitgebreid met drie rubrieken: Waarde op 1/1/2007 Af te schrijven in Soort activum WOZ-waarde De rubriek Soort Activum wordt standaard gevuld met 0 (nul) = overig. Vervolgens (voordat de eerste berekening in 2007 plaatsvindt) past u het volgende in de afschrijvingen aan: Indien er Goodwill aanwezig is, dan is het noodzakelijk dat u dit activum opvraagt en dit bij Soort Activum aangeeft. U kiest in dit geval voor (1) Goodwill. Indien er Onroerend Goed aanwezig is, dan is het noodzakelijk dat u dit activum opvraagt en dit bij Soort Activum aangeeft. U kiest in dit geval voor (2) Onroerend Goed. Tevens plaatst u de WOZ-waarde (of een deel daarvan) in de rubriek WOZ-waarde. Voor de overige activa hoeft u dus niets te wijzigen. LET OP: Indien u nog niet tot en met eind 2006 hebt afgeschreven dan raden wij u aan dit eerst te doen met functie Boeken afschrijvingen zodat alle afschrijvingen zijn bijgewerkt. Wanneer u de afschrijvingen voor de eerste periode in 2007 laat doorboeken dan gebeurt het volgende: In het geval dat het percentage hoger is dan 20% en het activum voor 1/1/2007 is aangeschaft: De boekwaarde per 1/1/2007 wordt automatisch uitgerekend en in de rubriek Waarde op 1/1/2007 geplaatst. Het aantal nog af te schrijven termijnen wordt herberekend naar 20% en wordt in de rubriek Af te schrijven in geplaatst. Voortaan zullen op basis van de rubrieken Waarde op 1/1/2007 en Af te schrijven in de termijnen worden berekend. LET OP: De rubriek Restwaarde wordt in dit geval buiten de berekening gehouden omdat dit al uitgevoerd is voor 1/1/2007. In het geval dat het percentage lager is dan 20% en het activum geen Goodwill is en het voor 1/1/2007 is aangeschaft: Er wordt niets aangepast, de afschrijvingen worden op de oude manier berekend. Een uitzondering is Onroerend Goed: daar wordt geen rekening meer gehouden met de restwaarde.

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst.

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst. Aanmanen+ In deze versie is in CASH Financieel nieuwe functionaliteit aangebracht om automatisch de klanten te herinneren aan de betalingsverplichting, zonder dat men daar zelf nog iets voor hoeft te doen.

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Ondernemers zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB) en de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL).

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 Algemeen Overzichten: Voortaan worden PDF overzichten liggend aangemaakt (landscape). Dat geeft een veel beter leesbaar overzicht, maar kost eventueel extra papier

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a Versie B03e d.d. 24 januari 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk kort na de vorige update een nieuwe versie uit te brengen. Excuses voor het ongemak. Na deze korte Readme vindt u ook

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls CASH Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand CASH Journalisering in Excel.xls maakt

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

Instellen facturen versturen per e-mail

Instellen facturen versturen per e-mail Instellen facturen versturen per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen

Nadere informatie

Suppletie OB-aangifte

Suppletie OB-aangifte Inleiding De suppletie OB-aangifte gebruikt u om een aangifte te corrigeren, dit kan over 1 periode gaan, een tijdvak of over een heel jaar. Voorwaarde is dat het tijdvak in hetzelfde jaar valt en dat

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

Instellen financieel (Facturen per )

Instellen  financieel (Facturen per  ) Inleiding Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Werkwijze Instellen smtp server Instellen factuursoort per relatie

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.)

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.) Inleiding (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten 8 Projecten 8.1 Winstneming op Projecten Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: U activeert voortaan ook het zogenoemde constante

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 BTW 2010 Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Wat verandert er per 1 januari 2010...3 2. Voor wie zijn de veranderingen...4 2.1 U bent leverancier van goederen...4

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion Handleiding Consolidatie van administraties Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel CASH Algemeen Gebruikers instellingen via het hoofdmenu van CASH. De gebruiker instellingen, zoals u ze gewend bent te doen in CASH Setup, kunnen vanaf nu rechtstreeks in CASH worden gedaan. U kiest in

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.0

Twinfield change list v6.3.0 Twinfield change list v6.3.0 Eerste beschikbaarheid: 26 oktober 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.0 2 van 5 Boekhouding Invoer Fout 12586 De datum controle

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU:

Pagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU: Pagina 1 van 5 Beschrijving ICP in SnelStart Classic: Vanaf 2010 moeten naast de intracommunautaire levering van goederen ook de intracommunautaire diensten aan de belastingdienst gemeld worden. Om dit

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen Buttons van invoerschermen zijn duidelijker Bij de invoerschermen zijn rechtsonder het groene vinkje en het rode kruis ter verduidelijking vervangen door de buttons Opslaan en Annuleren :

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Valutakoerswijzigingen

Valutakoerswijzigingen CASH biedt de mogelijkheid om de koers van valuta te wijzigen. Dit document beschrijft de juiste en een geadviseerde werkwijze zodat de verwerking van valutakoerswijzigingen correct verloopt. Onderhoud

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie