WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)"

Transcriptie

1 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Projecten. 4. Programmawijzigingen m.b.t. de wet OB INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH Projecten H0003 Onderhoud projectmutaties: Week 53 van het boekjaar 2009 wordt nu correct afgehandeld.

2 4. CASH en de wijzigingen in de wet Omzetbelasting per 1 januari 2010 Belangrijk als u diensten levert binnen de EU! Per 1/1/2010 treedt er een wijziging in de wet voor de Omzetbelasting in werking t.a.v. B2B-diensten (Business to Business) binnen de EU. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doorbelaste managementskosten. In 2009 moet de verzender nog Nederlandse OB berekenen en de ontvanger (bijvoorbeeld in België) moet in Nederland de OB terugvragen. Vanaf 2010 wordt voor deze diensten de OB verlegd naar de ontvanger. De verrichte dienst wordt voortaan aangegeven bij de vraag: 'Leveringen/diensten in landen binnen de EU'. Probleem is echter dat de datum van de dienst voortaan bepalend is voor de OBen ICP-aangifte, in plaats van de datum waarop de dienst wordt gefactureerd. Waar nodig zal in de toekomst dus een afwijkende aangifteperiode bij de invoer van factuurregels moeten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: factuurdatum is 3/10/2010 en de dienst is verricht op 30/9/2010. De B2B dienst wordt voor de OB in maand 9 en voor de ICP (IntraCommunautaire (prestaties) in het 3e kwartaal aangegeven. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst: Binnen CASH zijn de wijzigingen voor de OB als volgt doorgevoerd: In de module CASH Financieel: In de OB-parameters is de naam van de rubriek 'Soort verkoop' voortaan bij keuze G: Goederen/B2B-diensten. Deze keuze is voor u van belang indien u hoofdzakelijk Goederen en B2B-diensten levert. Wilt u echter per grootboekrekening instellen: Bij de grootboekrekening is de naam van de rubriek 'Soort verkoop' voortaan bij keuze G: Goederen/B2B-diensten. Relaties: Eigenschap D is toegevoegd. Deze eigenschap vult u in bij relaties binnen de EU waar u diensten aan levert en die u automatisch factureert met CASH Facturering en Projecten. Bij handmatige invoer van facturen met de functie 'Onderhoud dagboeken', dient waar nodig de boeking met 'OB verlegd' bij de daarvoor in aanmerking komende afnemers, te worden uitgesplitst naar de betreffende aangifteperiode.

3 In de module CASH Facturering: Tijdens het factureren wordt de aangifteperiode afgeleid van de factuurdatum. Indien het een afwijkende aangifteperiode betreft, dient per factuurregel deze aangifteperiode te worden vastgelegd. Bij de artikelcodes en tekstcodes is de rubriek 'Aangifte periode (JJPP)' toegevoegd. Deze rubriek wordt door u alleen ingevuld indien de datum van de factuur afwijkt van de datum waarop de B2B-dienst is geleverd. Bij de artikelcodes is de rubriek B2B-diensten toegevoegd. U kunt hiermee aangeven of de artikelcode een B2B-dienst betreft. Dit is alleen van toepassing indien u deze diensten ook aan relaties binnen de EU levert. De OB wordt geboekt als 'OB verlegd' zodra de relatie eigenschap D heeft, een OB-nummer heeft én de omzet geboekt wordt op een grootboekrekening met code 'OB-tarief nul'. In de module CASH Projecten: Tijdens het factureren van projectregels wordt de aangifteperiode altijd afgeleid van de datum van de projectmutatie. Ook hier wordt de OB verlegd als de relatie eigenschap D (Dienst B2B) heeft, een OB-nummer heeft én de omzet geboekt wordt op een grootboekrekening met code 'OB-tarief nul'. Zijn er binnen één factuur meerdere aangifteperiodes dan wordt de boeking als 'OB verlegd' uitgesplitst over deze periodes. NB. Over de periodes mag nog geen aangifte zijn gedaan, anders wordt deze meegenomen in de 'huidige aangifteperiode'. In feite komt het er dus op neer dat de facturen moeten worden afgedrukt vóórdat de OB-aangifte wordt verzonden. In de module CASH Voorraad Bij de artikelcodes is de rubriek B2B-diensten toegevoegd. U kunt hiermee aangeven of de artikelcode een B2B-dienst betreft. Dit is alleen van toepassing indien u deze diensten ook aan relaties binnen de EU levert. De leverdatum uit de verkooporderregel is bepalend voor de periode van de OB en ICP aangifte. Zijn er binnen één factuur meerdere aangifteperiodes dan wordt de boeking als 'OB verlegd' uitgesplitst over deze periodes. De OB wordt geboekt als 'OB verlegd' zodra de relatie eigenschap D heeft, een OB-nummer heeft én de omzet geboekt wordt op een grootboekrekening met code 'OB-tarief nul'. Binnen CASH zijn de wijzigingen voor de ICP als volgt doorgevoerd: In de OB-parameters is de rubriek 'Soort tijdvak' toegevoegd. U kunt voortaan kiezen uit: K-Kwartaal M-Maand J-Jaar

4 2-2 maanden Aangifte per kwartaal: Goederen: U mag uw leveringen per kwartaal opgeven, als u in dit kwartaal of in één van de vorige vier kwartalen het bedrag van aan IntraCommunautaire leveringen niet hebt overschreden. Deze grens van geldt per 1 januari Diensten: U mag uw diensten altijd per kwartaal opgeven, ook als u uw leveringen per maand doet. U doet dan maandelijks opgaaf van uw leveringen, en aan het eind van het kwartaal een kwartaalopgaaf van uw diensten. Aangifte per maand: U moet per maand opgaaf ICP doen als u per kwartaal voor meer dan aan IntraCommunautaire goederenleveringen hebt verricht. Aangifte per 2 maanden: U kunt deze periode alleen kiezen als u in de tweede maand van het kwartaal de grens van aan intracommunautaire goederenleveringen hebt overschreden. Nadat u de opgaaf hebt gedaan, moet u maandelijks opgaaf doen van uw IntraCommunautaire leveringen. Binnen de aangifte ICP worden de goederenleveringen en verrichte diensten voortaan apart aangegeven.

5 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N07 (releasedatum 24 juni 2008) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Facturering 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0443 Exploitatieoverzicht per kpl Indien op kostenplaats werd afgedrukt was de berekening van het percentage incorrect door de bedragen van de voorgaande kostenplaats. H0004 Selectie betaaladvies Indien creditnota's aanwezig waren dan werd ten onrechte het adviesbedrag gevuld. Dit is verholpen.

6 S0444 Afdrukken balans S0446 Afdrukken balansspecificatie Bij consolidatie waarbij de basisvalutacodes van de administraties niet gelijk zijn dan werden de saldi van de transitoria niet omgerekend naar de basisvaluta van de holding. Dit is verholpen. S0454 Aanmanen Indien een relatie eigenschap E heeft en een taalcode anders dan leeg werd niet de meeste vriendelijke tekst van die taalcode getoond. S0680 Export Auditfile XML Financieel De leadcode stond onjuist in het bestand vermeld. Dit is verholpen. In het bestand wordt voortaan ook de beginbalans van het boekjaar gezet. S0655 Import Raet/GEMAL bestand Deze functie is uitgebreid met ophalen en wegschrijven van aantallen die worden aangeboden. Indien er een grootboek rekening moet worden aangemaakt, wat al gebeurde, dan wordt nu de code aantal van de rekening standaard op J(a) gezet ipv N(ee). 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FACTURERING S0721 Afdrukken kopiefactuur Bij het afdrukken van kopie facturen werden de items BANKEU en BGCEUR niet leeg gemaakt voor de volgende relatie. Dit is hersteld. S0794 BPM-berekening De BPM-berekening is aangepast aan de nieuwe tabellen van 2008.

7 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N06 (releasedatum 1 februari 2008) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Consolidatie 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. In de Windows-versie is de melding: eerst alle functies afsluiten die onder bepaalde omstandigheden bij het afsluiten van het programma kon voorkomen, verholpen. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0324 Buitenlandse betaalopdrachten: Wanneer er buitenlandse betaalopdrachten in euro werden aangemaakt, dan werden de binnenlandse betalingen ook geselecteerd. Dit is verholpen. S0325 Binnenlandse betaalopdrachten: Bij deelbetalingen werd, indien u kiest voor de automatische afboeking van de openstaande post, het gehele bedrag afgeboekt in plaats van het deelbedrag. Dit is verholpen.

8 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH CONSOLIDATIE S0459 Ouderdomsanalyse hoog/laag Met deze nieuwe functie kan een consoldatie worden gemaakt van de openstaande posten binnen een groep administraties. Zie voor meer informatie:

9

10 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N05 (releasedatum 17 januari 2008) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Facturering 5. Programmawijzigingen CASH Projecten 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0620 Renteberekening grootboeksaldi: Voortaan worden posten uit dagboeksoort V (VJP) buiten beschouwing gelaten. H0004 Selectie betaaladvies: Bij facturen in een andere valuta dan de EUR wordt in de kolom 'betaaladvies' voortaan het vreemde valutabedrag omgerekend naar de laatst bekende koers in EUR. Dit bedrag wordt ook in het Clieop03 bestand gezet indien het een binnenlandse betaling betreft.

11 S0303 Inlezen telebank-bestanden: Wanneer er geen match mogelijk is met een openstaande post van een relatie wordt in plaats van het grootboeknummer uitzoeken het grootboeknummers van de betreffende subadministratie voorgesteld. (dus bij ontvangsten: debiteuren en uitgaven: crediteuren) In ABN/AMRO-bestanden die via Internet-bankieren zijn gedownload ontbreekt de nul achter de decimale komma: 4 euro en 50 cent wordt als 4,5 in het in te lezen bestand vermeld. Voortaan wordt bij het inlezen in CASH 4,50 gelezen en geboekt. S0680 Aanmaken Auditfile XML Financieel: Deze functie is uitgebreid zodat ook de saldi van de beginbalans van het betreffende boekjaar worden weggeschreven in het bestand. S0644 Kopiëren van een boekstuk: Wanneer er een boekstuk werd gekopieerd naar een volgend boekjaar dan werden de transitorische posten niet juist in het nieuwe boekstuk gezet. Dit is verholpen. S0455 Overzicht openstaande facturen: Indien dit overzicht eerst op het beeldscherm werd getoond en daarna direct afgedrukt met Functietoets F7 dan werd er niets afgedrukt. Dit is verholpen. 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FACTURERING S0721 Afdrukken kopiefactuur: De factuurregels met BTW-code N waarbij tevens was aangegeven dat dit inclusief BTW was, werden meegeteld in het factuurtotaal TOTIN. Dit is verholpen. 5. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PROJECTEN D900 Instellen parameters projecten: De controle op de grootboeknummers uit de parameters projecten blijft voortaan achterwege, zodat in een nieuwe administratie het aanmaken van de parameters zonder foutmelding mogelijk is. D901 Onderhoud projectcodes: Voortaan kan de projectsoort worden gemuteerd van 1 naar 3 en omgekeerd. Dit is mogelijk omdat beide projectsoorten doorboeken op de grootboekrekening Onderhanden werk projecten.

12 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N04 (releasedatum 14 november 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Facturering 5. Programmawijzigingen CASH Projecten 6. Programmawijzigingen CASH Personeel 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw administraties te maken voordat u deze Administraties met de nieuwe versie benadert. LET OP: Administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. Aanpassingen in de Windows-versie: Het inlezen van ASCII-bestanden met een lang directory-pad resulteerde in een foutmelding. Er is een nieuwe print tag: TXT: Print tekst in een bepaald font. Syntax: {TXT x y h p font,text}, x=x-coord, y=y-coord, h=hoogte, p=proportioneel (1) of niet(0), font=windows font naam, text=text

13 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL H0001 Onderhoud dagboeken: Vanaf 1/1/2008 treden Cyprus en Malta toe tot de EMU. Cyprus met de Cypriotische pound (CYP) tegen de vaste wisselkoers van 1 EUR = CYP 0, Malta met de Maltese lira (MTL) tegen de vaste wisselkoers van 1 EUR = MTL 0, Met een boekdatum vanaf 1/1/2008 verschijnt de melding in het scherm dat bovengenoemde valuta's geen wettig betaalmiddel meer zijn. Bij het gebruik van eigenschap E gekoppeld aan een K/B/G-dagboek en F5=clear op boekstuk komt de melding boekstuksaldo moet zijn:... Deze melding blijft voortaan achterwege. Indien het laatste stuknummer met <F5> wordt verwijderd werd het veld laatste stuknummer rechts boven in het scherm niet bijgewerkt. Dit is verholpen. Indien de basisvaluta ongelijk is aan EUR en het boekstuk is wel EUR dan werd de HUIDIGE koers rechtsboven vermeld en niet de historische koers van het boekstuk. Dit is verholpen. S0303 Inlezen telebank-bestanden : Er wordt voortaan eerst gekeken of het banknummer van de betaling matcht met de relatie en dan pas met de grootboekrekening. S0633 Inlezen ASCII-bestand (CASH formaat): Bank/IBAN: Bij ASCII-import werd er geen controle gedaan op de elf-proef. Dit is verholpen. S0402 Aanmaken synchronisatiebestand: Met deze nieuwe functie is het mogelijk gemaakt om een synchronisatie te laten plaatsvinden van twee administraties. Hierdoor kunnen de correcties van de accountant eenvoudig worden teruggeplaatst in de originele administratie van de klant. De klant kan dus gewoon doorwerken indien deze de backup voor controle en correctie naar de accountant heeft gezonden. Met deze functie worden de mutaties in een bestand gezet nadat de accountant klaar is met de correcties. S0406 Inlezen synchronisatiebestand: Met deze nieuwe functie is het mogelijk gemaakt om een synchronisatie te laten plaatsvinden van twee administraties. Hierdoor kunnen de correcties van de accountant eenvoudig worden teruggeplaatst in de originele administratie van de klant. De klant kan dus gewoon doorwerken indien deze de backup voor controle en correctie naar de accountant heeft gezonden. Met deze functie worden de mutaties in de administratie ingelezen nadat de accountant klaar is met de correcties. Het mag duidelijk zijn dat de klant niet zelf in het 'onderhanden' boekjaar (bijv. 2006) mag corrigeren, zolang dit voor controle bij de accountant ligt. LET OP: Ter voorkoming van fouten wordt aangeraden om de 'minimum boekperiode' in de administratie zodanig in te stellen (op 0701) dat er ook echt niet in het vorige boekjaar kan worden gemuteerd.

14 S0433 Overzicht afschrijvingen: Indien gekozen wordt voor volgorde 3 (op locatie) dan worden de activa zonder locatie voortaan aan het einde van de lijst toegevoegd. S0454 Aanmaningen: Bij de renteberekening werd alleen maar rente berekend over de laatste openstaande post. Dit is nu verholpen. S0455 Overzicht openstaande facturen: Het overzicht op volgorde van relatienummer kwam niet overeen met de lijst op volgorde van zoeknaam. Op volgorde van zoeknaam werden ten onrechte ook de posten (facturen en betalingen) meegenomen voorbij de t/m-periode. S644 Kopieren van een boekstuk: Wanneer er meerdere boekstukken in een run worden gekopieerd dan wordt voortaan elk boekstuk voorzien van een eigen boekdatum. S0664 Export Auditfile Belastingdienst: Deze functie is uitgebreid en houdt voortaan rekening met transitorische posten over het boekjaar heen. S0689 Inlezen rek. courant posten: Na het inlezen van de eerste administratie werd de verwerking gestopt. Dit is verholpen. S0698 Import E-port-plus bestand: Dit betreft een nieuwe functie waarmee men meerdere dagboeksoorten kan importeren, namelijk: Verkoop, Inkoop, Kas/Bank/Giro en Memoriaal Bij de dagboekcode is een extra veld opgenomen waarmee de dagboekcode zoals dit in het E-port bestand staat kan worden ingevuld. Na ingave J(ournaalposten) zullen de volgende testen worden afgewerkt. 1) Voldoet het formaat wat is ingegeven aan bestands formaat E-port (versie 5 = 30 velden en versie 6/7 = 40 velden). 2) Zijn alle dagboekcodes in het import bestand ook bekend in Cash 3) Komen er btw boekingen voor. Indien deze btw-boekingen aanwezig zijn dan worden deze als vraag gesteld. 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FACTURERING S0721 Afdrukken kopiefactuur: De items BGCEUR en BANKEU werden niet afgedrukt. Dit is verholpen. 5. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PROJECTEN D0901 Onderhoud projectcodes: De projectsoort mag voortaan niet meer worden gewijzigd als er op het project is geboekt. S0936 Overzicht onderh werk (mutaties): S0941 Periodeoverzichten: S0935 Overzicht onderh werk (totaal): S0933 Overzicht historie per medewerker: Alle bedragvelden zijn uitgebreid tot 10 miljoen.

15 S0933 Overzicht historie per medewerker: Ten onrechte werden op dit overzicht ook lege totaalregels getoond. S0937 Doorboeken interne projecten: Een selectie van en t/m Projectgroep is toegevoegd. S0727 Afdrukken kopiefacturen op nummer: Bij het afdrukken van een kopie-termijnfactuur werd item V502 (=projectnaam) niet afgedrukt. Dit is verholpen. 6. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PERSONEEL D1000 Onderhoud personeel: Toegevoegd is het veld Geboorteplaats (1259).

16 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N03 (releasedatum 12 juni 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 4. Programmawijzigingen CASH Projecten 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw databestanden te maken voordat u deze bestanden met de nieuwe versie benadert. LET OP: administraties zijn niet meer te benaderen met de M-versie. Aanpassingen in de Windows-versie: Tijdens het opvragen van een memo worden weer alle aanwezige gegevens getoond. Bij de directe koppeling naar MS-Word werden de vreemde tekens verminkt. Dit is verholpen. Bij het inlezen van ASCII-bestanden via de commando regel: De lengte van de bestandsnaam (incl. directory) is vergroot naar 512 tekens. Indien er een foutmelding optreedt dan is het noodzakelijk dat wij de beschikking krijgen over deze melding. In deze melding staat onder andere in welke functie de melding is ontstaan en welke functies daaraan voorafgaand zijn gebruikt. Met deze informatie gaan we onderzoeken wat de oorzaak van deze melding is. Mogelijk hebben we meer informatie nodig; we nemen in dat geval contact met u op. Voor het verzenden van deze meldingen naar onze Helpdesk zijn de onderstaande instellingen vereist: Start CASH op met de gebruikerscode SETUP. Klik: OK

17 Ga naar: Diversen > Instellen configuratie Klik: 3: Vul hier de naam van de Smtp server en het adres in. (Deze gegevens staan ook in uw -programma) Bevestig met enter. Daarna 2x escape. Sluit CASH af en bij de vraag backup maken? >Ja.

18 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL D0117 Instellen formulieren Er zijn twee nieuwe Itemcodes voor de aanmaningen: V451 Artikelcode van de artikelregel (uit CASH facturering) V452 Omschrijving van het artikel uit de artikelcode (uit CASH facturering) H0001 Onderhoud dagboeken Het is nu ook mogelijk om gescande documenten op te vragen indien het boekstuk binnen een afgesloten periode ligt. H0001: F8 Afletteren: Indien een relatie werd geselecteerd waarvan geen openstaande posten aanwezig waren dan resulteerde dat bij het afsluiten van het programma de melding "eerst alle functies afsluiten. S304 Inlezen telebankbestanden Met keuze A voor automatisch werd bij ingave van 'X' (verwerking afbreken) bij het zoeken naar een relatie of grootboeknummer als de post niet automatisch was te herleiden de volgende melding gegenereerd: Gegeven GEBLOKKEERD. Dit is verholpen. S0679 Vervaardigen OB-aangifte: Wanneer de OB-aangifte wordt geconsolideerd: indien in één van de dochter-maatchappijen het heffingsbedrag en de af te dragen OB niet met elkaar in overeensteming waren dan wordt dit gecorrigeerd op de afrondingsverschillenrekening in de moeder-maatschappij. Deze correctie moet worden tegengeboekt op de rek.crt. van de betreffende dochter. Deze laatste boeking vond echter niet plaats. Dit is verholpen. S4444 Afdrukken balans: Bij een geconsolideerde balans werd het resultaat dit jaar niet omgerekend naar de basisvaluta van de moeder-maatschappij. Bij keuze 3 (met specificatie) werd het resultaat voorgaande jaren niet juist berekend. Dit is verholpen. S455 Overzicht openst. facturen (historie) Indien dit overzicht werd getoond op volgorde van zoeknaam, werden - in enkele gevallen meerdere posten van dezelfde relatie niet 'bij elkaar' opgeteld. Dit is nu verholpen. 4. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH PROJECTEN D900 Instellen parameters projecten Eigenschap X is toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven dat tijdens de invoer van uren het tarief niet wordt getoond. S0931 Afdrukken factuurvoorstel: De selectie op projectgroep t/m werkte niet goed. Dit is verholpen. S0727 Afdrukken kopiefacturen Op kopiefacturen werd item V502 (projectomschrijving) niet afgedrukt. Dit is verholpen.

19 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N02 (releasedatum 28 maart 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw databestanden te maken voordat u deze bestanden met de nieuwe versie benadert. LET OP: Bestanden zijn niet meer te benaderen met de M-versie.

20 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL S0623 Formulierindelingen: Er zijn 2 items BGCKM1 en BGCKM2 toegevoegd voor het (linker) acceptgirostrookje. Deze items printen het BGC-Kenmerk in het volgende formaat: S0439 Overzicht vaste activa Dit overzicht hield geen rekening met eigenschap X in de administratieparameters. S0315 Inlezen telebankbestanden Met keuze A (automatisch inlezen) Ingave van 'X' (verwerking afbreken) leidde tot een GEBLOKKEERD-error. Dit is verholpen. S0223 Boeken afschrijvingen Wanneer een periode nogmaals werd afgeschreven dan leidde dit tot een extra afschrijving voor de activa die per 1/1/2007 zijn aangepast: De velden Waarde op 1/1/2007, Af te schrijven in en Soort activum zijn in dat geval gevuld. Indien u een afschrijving twee maal hebt uitgevoerd dan is het noodzakelijk dat de extra boekingen worden verwijderd. Tevens dient het veld 'Reeds afgeschreven' handmatig in de juiste waarde te worden gecorrigeerd.

21 WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N01 (releasedatum 31 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Financieel. 1. INSTALLATIE VAN DE UPDATE Deze update vervangt in zijn geheel alle vorige programmaversies van CASH. Eventuele vorige versies die u nog niet heeft geïnstalleerd, hoeven niet apart te worden ingelezen. Tijdens de installatie wordt alleen het CASH-programma vervangen en dus niet de administraties en het programmabeheer 'CASH SETUP'. 2. ALGEMEEN Wanneer u een administratie voor het eerst met deze versie benadert, dan wordt de administratie automatisch aan de nieuwe versie aangepast. Wij raden u aan een kopie van uw databestanden te maken voordat u deze bestanden met de nieuwe versie benadert. LET OP: Bestanden zijn niet meer te benaderen met de M-versie. 3. PROGRAMMAWIJZIGINGEN CASH FINANCIEEL Onderhoud afschrijvingen: Vanaf 1 januari 2007 is de wet Werken aan Winst" in werking getreden. Met deze wet is onder andere het volgende geregeld: Op de aanschafwaarde van de vaste activa mag voortaan ten hoogste 20% per jaar worden afgeschreven. Een uitzondering op deze regel is dat op Goodwill ten hoogste 10% per jaar mag worden afgeschreven. Een tweede uitzondering betreft Onroerend Goed, daar mag de boekwaarde niet onder de WOZ-waarde (of een deel daarvan) komen. Wij raden u aan om de WOZ-waarde (of een deel daarvan) in de rubriek WOZ-waarde te plaatsen. CASH zal dan niet verder afschrijven tot deze waarde.

22 Na installatie van de N01-versie is de functie Onderhoud afschrijvingen uitgebreid met drie rubrieken: Waarde op 1/1/2007 Af te schrijven in Soort activum WOZ-waarde De rubriek Soort Activum wordt standaard gevuld met 0 (nul) = overig. Vervolgens (voordat de eerste berekening in 2007 plaatsvindt) past u het volgende in de afschrijvingen aan: Indien er Goodwill aanwezig is, dan is het noodzakelijk dat u dit activum opvraagt en dit bij Soort Activum aangeeft. U kiest in dit geval voor (1) Goodwill. Indien er Onroerend Goed aanwezig is, dan is het noodzakelijk dat u dit activum opvraagt en dit bij Soort Activum aangeeft. U kiest in dit geval voor (2) Onroerend Goed. Tevens plaatst u de WOZ-waarde (of een deel daarvan) in de rubriek WOZ-waarde. Voor de overige activa hoeft u dus niets te wijzigen. LET OP: Indien u nog niet tot en met eind 2006 hebt afgeschreven dan raden wij u aan dit eerst te doen met functie Boeken afschrijvingen zodat alle afschrijvingen zijn bijgewerkt. Wanneer u de afschrijvingen voor de eerste periode in 2007 laat doorboeken dan gebeurt het volgende: In het geval dat het percentage hoger is dan 20% en het activum voor 1/1/2007 is aangeschaft: De boekwaarde per 1/1/2007 wordt automatisch uitgerekend en in de rubriek Waarde op 1/1/2007 geplaatst. Het aantal nog af te schrijven termijnen wordt herberekend naar 20% en wordt in de rubriek Af te schrijven in geplaatst. Voortaan zullen op basis van de rubrieken Waarde op 1/1/2007 en Af te schrijven in de termijnen worden berekend. LET OP: De rubriek Restwaarde wordt in dit geval buiten de berekening gehouden omdat dit al uitgevoerd is voor 1/1/2007. In het geval dat het percentage lager is dan 20% en het activum geen Goodwill is en het voor 1/1/2007 is aangeschaft: Er wordt niets aangepast, de afschrijvingen worden op de oude manier berekend. Een uitzondering is Onroerend Goed: daar wordt geen rekening meer gehouden met de restwaarde.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a,

Nadere informatie

De logistieke modules.

De logistieke modules. De logistieke modules. Beschrijving CASHWin versie CASH.A04 (releasedatum 16 september 2009) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Voorraad. 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

CASH Financieel. Algemeen

CASH Financieel. Algemeen CASH Financieel Algemeen Instellen Functie eigenschappen Als u de nieuwe functie eigenschap A invult, dan worden ALLE overzichtsfuncties direct getoond, zonder op volgende set of alle gegevens te klikken.

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Totaal Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel Versie B07a d.d. 5 november 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07).

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie