Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzetbelasting. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Ondernemers zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB) en de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL). De winstaangifte voor de inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) en de aangifte loonbelasting (LB) (vanaf 2006) worden hier verder niet behandeld omdat deze aangiften met andere software worden verricht. Er worden vanaf 2005 geen papieren aangiften voor de OB en ICL meer verzonden. In plaats van op papier gaat u voortaan de aangiften elektronisch verrichten. Als u aangifte moet doen, zal de Belastingdienst u een uitnodiging sturen om aangifte te doen. Vervolgens moet u deze aangifte elektronisch verrichten. Daarnaast moet u er, net als nu, voor zorgen dat u de af te dragen OB op tijd betaalt. Hoe kunt u elektronisch aangifte doen? U kunt op 3 manieren elektronisch aangifte gaan doen: U doet aangifte met CASH. U doet aangifte via de internetsite van de Belastingdienst. U laat uw aangiften verzorgen door een accountants- of administratiekantoor. Aangifte doen met CASH U kunt aangifte gaan doen met CASH. CASH verstuurt uw aangifte dan naar de Belastingdienst. Dit kan op 2 manieren: via een inbelvoorziening waarbij wordt ingebeld bij de Belastingdienst via een directe modemverbinding. Hiervoor moet dan wel een apart modem beschikbaar zijn; via internet, waarbij gebruik wordt gemaakt van een internetverbinding. Aangifte doen via de internetsite van de Belastingdienst Via de internetsite van de Belastingdienst kunt u voor de verschillende aangiftesoorten elektronisch aangifte gaan doen. U logt dan in met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord en kunt daarna volledig veilig uw aangifte doen. Deze gegevens worden door de Belastingdienst vanaf september 2004 gefaseerd verzonden. U doet on line aangifte. De verbinding blijft in stand terwijl u de gegevens op het elektronische formulier invult en verzendt.

2 Aangifte laten verzorgen door uw accountant U kunt uw elektronische aangiften ook laten verzorgen door een fiscaal intermediair, zoals een accountant of belastingadviseur. Hij stelt uw elektronische aangifte dan voor u samen. Vervolgens verstuurt hij deze naar de Belastingdienst. Als u uw aangiften nu al laat verzorgen door uw accountant, is het verstandig om contact met hem op te nemen. Misschien moet u nieuwe afspraken maken, bijvoorbeeld over de manier waarop u uw administratie doet of over wie de aangifte gaat versturen. F-1 Hoofdstuk 2 De OB-boekingen 2.1 Inleiding Om de afhandeling van de OB-aangifte in CASH te verduidelijken, geven wij u overzicht van de vragen die op de aangifte voorkomen. F-2 Uit het voorgaande blijkt dat de vragen op het oude aangifteformulier te onderscheiden zijn in twee groepen. Ten eerste zijn er verschillende soorten van verkopen, welke door u (kunnen) worden verricht. Er zijn in dit kader zeven situaties te onderkennen, namelijk: Verkopen goederen/diensten binnen Nederland belast met 19% Verkopen goederen/diensten binnen Nederland belast met 6% Verkopen goederen/diensten binnen Nederland belast met overige % Verkopen goederen/diensten binnen Nederland belast met 0 % Verkopen goederen/diensten binnen de Europese Unie Verkopen goederen/diensten buiten de Europese Unie Installatie/afstandsverkopen binnen de EU Voor de inkopen zijn er vier verschillende situaties te onderkennen: Inkopen binnen Nederland Inkopen met verlegde OB Inkopen binnen de Europese Unie Inkopen buiten de Europese Unie Elke situatie dient apart te worden aangegeven bij één van de vraagnummers op de aangifte. Dit is als volgt opgelost: met CASH kan worden geboekt op de specifieke OB-grootboekrekening die aan een bepaald vraagnummer op de aangifte is gekoppeld. In de rubriek Aantal zal het heffingsbedrag worden geboekt en in de rubriek Bedrag zal het OB-bedrag worden geboekt. Aan de hand van de gegevens van de parameters, de stamgegevens van de relaties en de grootboekrekeningen wordt door CASH uitgezocht wat voor soort levering het betreft en op welk bijhorende vraagnummer de OB moet worden verantwoord. Dit gebeurt op basis van de waarden die bij deze stamgegevens zijn ingesteld.

3 Daardoor zijn de juiste instellingen in CASH van uitermate groot belang. Onderstaand worden de relevante stamgegevens van de relaties en grootboekrekeningen nader toegelicht. 2.2 De stamgegevens Vanwege de aanpassingen zijn in de stamgegevens enige belangrijke wijzigingen opgetreden. In dit kader worden de schermen van de Relaties en de Grootboekrekeningen nader toegelicht. F-3 De relaties: rubriek k In deze rubriek vult u het OB-nummer van de betreffende relatie in. Deze rubriek hoeft alleen te worden ingevuld indien u goederen levert aan een relatie binnen Nederland of binnen de EU en er wordt geen OB in rekening gebracht. Het al dan niet aanwezig zijn van een OB-nummer is bepalend voor de berekening van de OB. rubriek v Verplicht als rubriek C OB verkoop de waarde A (afstandsverkopen) bevat. rubriek C In deze rubriek geeft u aan of OB voor deze relatie moet worden berekend. Geldige waarden zijn: N Nee (nul-tarief binnen Nederland) A Afstandverkopen. Afstandsverkopen zijn alleen van toepassing bij leveringen binnen de EU aan een klant zonder OB-nummer. rubriek F Bij het handmatig boeken van een verkoopfacturen, kunt u aangeven of de betreffende grootboekrekening door CASH als default wordt gebruikt bij het aanmaken van de omzetboekingen. rubriek J Hier geeft u aan, of er tijdens het invoeren van inkoopfacturen om een OB-bedrag moet worden gevraagd. Dat is het geval indien er F-4 slechts een deel van de kosten met OB is belast en de kosten op dezelfde grootboekrekening moeten worden geboekt. Geldige waarde is: I Ingave rubriek K Bij het handmatig boeken van inkoopfacturen, kunt u aangeven of de betreffende grootboekrekening door CASH als default wordt gebruikt bij het aanmaken van de inkoopboekingen. Vanzelfsprekend kunt u tijdens het boeken te allen tijde van deze instellingen afwijken.

4 De grootboekrekeningen: Om het OB-tarief te bepalen wordt naar de Code OB-tarief bij de grootboekrekening gekeken. rubriek OB-tarief Met deze rubriek wordt aangegeven wat het OB-tarief van de goederen/diensten is die op deze grootboekrekening worden geboekt. Geldige waarden zijn: H Hoog L Laag O Overig N Nultarief B OB-rekening V Verlegd X OB-onbelast soort verkoop Met deze rubriek wordt aangegeven wat voor soort verkopen op deze grootboekrekening worden verantwoord. LET OP: Deze rubriek is alleen van toepassing indien er verkooptransacties plaatsvinden met relaties in het buitenland. F-5 Geldige waarden zijn: G Goederen D Diensten I Installaties binnen de EU N Diensten naar het buitenland maar onbelast) 2.3 Invoeren van in- en verkoopfacturen Zijn de OB-parameters en de vaste gegevens juist ingesteld, dan kunnen vervolgens de grootboekmutaties worden vastgelegd. Onderstaand volgt een toelichting op de wijze van het verwerken van deze mutaties als gekozen is voor Keuze OB-berekening is Automatisch. INKOMENDE NOTA'S: Op de eerste regel van de boeking wordt automatisch de grootboekrekening crediteuren ingevuld. Het is niet mogelijk om daar een andere waarde in te vullen. Indien bij de relatie een grootboekrekening inkoop is vastgelegd, wordt deze automatisch geselecteerd op de tweede boekregel. Op de derde regel volgt de automatische de OB boeking. Het tarief van de OB is afhankelijk van de rubriek Code OB-tarief bij de betreffende grootboekrekening, die de waarde H (hoog), L (laag), O (overig), N (nul), V (verlegd) of X (onbelast) kan bevatten. Bij code V wordt geboekt op de grootboekrekening OB voordruk uit de OB-parameters. Het bedrag wordt berekend aan de hand van het hoge OB-percentage.

5 Tevens wordt een extra boekregel gegenereerd op de grootboekrekening OB verlegd met het tegengestelde bedrag als de vorige regel. Met code I bij de relatie wordt het op de factuur verschuldigde OB-bedrag opgevraagd. Dit is toepasbaar op facturen waar slechts een deel van de kosten met OB zijn belast en waarbij de kosten toch op hetzelfde grootboeknummer worden verantwoord. Indien het een buitenlandse relatie betreft (code plaats is gelijk aan een E of B), dan wordt een extra boekregel gegenereerd op grootboekrekening OB Inkoop binnen EU resp. OB Inkoop buiten de EU met het tegengestelde bedrag als de vorige regel. Indien de rubriek Gbrek ink bij de relatie leeg is, wordt na de laatste boekregel van een inkoopfactuur gevraagd of de daar ingegeven grootboekrekening bij de relatie bewaard moet blijven. UITGAANDE NOTA'S: Op de eerste regel van de boeking wordt automatisch de grootboekrekening debiteuren ingevuld. Het is niet mogelijk om daar een andere waarde in te vullen. Indien bij de relatie een grootboekrekening verkoop is vastgelegd, wordt deze geselecteerd en op de tweede boekregel vastgelegd. Op de derde regel volgt de automatische de OBboeking. Het heffingsbedrag wordt in de kolom aantal geplaatst en het af te dragen OB-bedrag in de kolom bedrag. Het tarief van de OB wordt vastgelegd in de rubriek Code OB-tarief bij de betreffende grootboekrekening, die de waarden H (hoog), L (laag), O (overig), N (nul) of X (onbe- F-6 last) kan bevatten. Indien het een relatie betreft met code plaats gelijk aan N (Nederland), dan gebeurt dit aan de hand van de rubriek OB verkoop bij de relatie, die de waarde N (Nee) kan bevatten. Bevat de code OB-verkoop geen waarde dan wordt dit als een binnenlandse factuur gezien en wordt de af te dragen OB met één van de grootboekrekeningen OB-verkoop vastegelegd. Het tarief is afhankelijk van de grootboekrekening. Bevat de code OB-verkoop de waarde N dan wordt het heffingsbedrag met de grootboekrekening OB Verkopen 0% vastgelegd. Indien het een factuur binnen of buiten de EU betreft, wordt in plaats hiervan geboekt op de grootboekrekening OB binnen EU resp. OB buiten EU. Er wordt dan gerekend met het 0-tarief. In hoofdstuk 9 worden de buitenlandse OB-transacties verder behandeld. Bij alle OB-regels wordt het heffingsbedrag vermeld in de rubriek aantal.

6 Hieronder volgt een overzicht van de wijze waarop CASH op een bepaald vraagnummer de OB als gevolg van transacties binnen Nederland boekt: Vraag 1a Leveringen/diensten belast met 19%: Code soort OB-tarief bij de grootboekrekening staat op Hoog. Relatie heeft Code plaats Nederland. Vraag 1b Leveringen/diensten belast met 6%: Code soort OB-tarief bij de grootboekrekening staat op Laag. Relatie heeft Code plaats Nederland. Vraag 1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%: Code soort OB-tarief bij de grootboekrekening staat op Overig. Relatie heeft Code plaats Nederland. Vraag 1d Privé-gebruik: Deze vraag dient met een memoriaalboeking te worden beantwoord. Vraag 1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast: Relatie heeft code OB verkoop op Nee staan. Relatie heeft Code plaats Nederland. Bij de relatie is tevens het OB-nummer ingevuld. Vraag 2a Leveringen/Diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd: Grootboekrekening heeft code OB tarief op V (verlegd) staan Relatie heeft Code plaats is Nederland. Tevens wordt de omzetbelasting ook bij vraag 5b Voorbelasting geboekt. Vraag 5a Verschuldigde omzetbelasting: F-7 Vraag 5b Voorbelasting: Vraag 5c Subtotaal: Vraag 5d Vermindering volgens de kleine ondernemersregeling: Deze vraag dient met een memoriaalboeking te worden beantwoord. Vraag 5e Schatting vorige aangiften: Deze vraag wordt automatisch gevuld met het bedrag dat is opgegeven tijdens het maken van de schattingsaangifte met de functie Vervaardigen OB-aangifte. In de OB/ICL-parameters is aangegeven dat er met schattingsaangiften wordt gewerkt. Vraag 5f Schatting deze aangifte: Deze vraag wordt automatisch gevuld met het bedrag dat met de vorige schattingsaangifte is aangegeven. In de OB/ICL-parameters is aangegeven dat er met schattingsaangiften wordt gewerkt

7 Vraag 5g Totaal: Hoofdstuk 3 De OB-aangifte verzenden. 3.1 Inleiding Als uiteindelijk de boekingen over het aan te geven tijdvak zijn gecontroleerd, dan is het tijd om de OB-aangifte te gaan verzorgen. Voordat u de aangifte echter gaat doen, dient u eventueel het volgende te verrichten: Is er recht op vermindering ingevolge de regeling Kleine Ondernemers? 3.2 Aanvullende boekingen Als het af te dragen jaarbedrag OB lager is dan dan mag u een evenredig deel van het af te dragen bedrag op uw aangifte in mindering brengen. Feitelijk wordt dan geen OB afgedragen. De vermindering op de aangifte boekt u periodiek via het dagboek MEMO op de daarvoor bestemde grootboekrekeningen. 3.3 Het maken van de aangifte. Voordat u een aangifte kunt vervaardigen, dient u eerst te controleren of alle benodigde gegevens in het scherm Bedrijfsgegevens zijn ingevuld. U doet dit via de functie [Diversen][Overige Functies][Fiscale Functies][Onderhoud OB/ICL-parameters]. F-8 Als alles correct en volledig is ingevuld, draagt CASH zorg voor de correcte verwerking in de aangifte. Via de functie [Diversen][Overige Functies][Fiscale Functies][Vervaardigen OB-Aangifte] wordt nu een XML-bestand aangemaakt. Na het aanmaken van het bestand verschijnt op uw beeldscherm de inhoud van dit bestand én wordt er gelijktijdig een printje gemaakt. Dit printje archiveert u ter verantwoording bij eventuele controle. Het bestand is opgeslagen in de map, zoals aangegeven in het scherm Onderhoud OB/ICL Parameters. LET OP: In het bovenstaande voorbeeld doet de belastingplichtige zelf de aangifte en worden de Contactpersoon en het Telefoonnummer uit dit scherm geselecteerd. In het geval er bij de rubriek Soort contactpersoon een I of een B staat worden de gegevens uit de CASH SETUP gehaald. Zie onderstaand voorbeeld: F-9

8 3.4 Het verzenden van de aangifte. Nu het XML-bestand is aangemaakt, kunt u het gaan verzenden.het programma voor het verzenden van de aangifte,cashbapi, wordt automatisch opgestart. NB. Met de DOS-versie dient u dit programma zelf te starten. U voert nu het wachtwoord in, waarna onderstaand scherm verschijnt. Wanneer u nu op [Start] aanklikt, dan opent het volgende scherm. U ziet in dit scherm het aangemaakte bestand. Door nu op de knop [OK] te klikken, wordt het bestand versleuteld en voorzien van uw elektronische handtekening, verzonden. Na het verzenden van de aangifte wacht het programma 20 seconden voor het ophalen van het retourbericht. In het geval dat er geen retourbericht is ontvangen dan stopt het programma. Probeer het opnieuw totdat er een retourbericht is ontvangen. Is er nog steeds geen retourbericht ontvangen, bel dan de Helpdesk van de Belastingsdienst. Telefoon LET OP: Voor de ICL-aangifte geldt dat er pas de volgende dag een retourbericht kan worden ontvangen. F-10 Het programma meldt zelf dat de procedure is beëindigd. Sluit nu BAPI via de knoppen [Cancel] en [Exit]. In CASH opent nu u de functie [Diversen][Overige Functies][Fiscale Functies] [Inlezen Antwoord Belastingdienst]. Deze functie zorgt ervoor, dat het antwoord van de Belastingdienst in CASH wordt opgenomen. Dit is het bewijs dat u de aangifte ook daadwerkelijk hebt verzonden. NB. Met de DOS-versie dient u deze functie zelf te starten. Via de functie [Diversen][Overige Functies][Fiscale Functies][Overzicht Aangiftes] kunt u te allen tijde uw aangiftes inzien. Hoofdstuk 4 Buitenlandse OB-boekingen In dit hoofdstuk worden de stamgegevens behandeld die van belang zijn voor het afhandelen van buitenlandse OB-boekingen. In dit kader worden de schermen van de Relaties en de Grootboekrekeningen nader toegelicht. De Relatie: Rubriek k In deze rubriek vult u het OB-nummer van de betreffende relatie in. Deze rubriek hoeft alleen te worden ingevuld indien u goederen levert aan een relatie binnen de EU. Het al dan niet aanwezig zijn van een OB-nummer is bepalend voor de berekening van de OB. Indien het OB-nummer niet is ingevuld dan wordt toch OB berekend. Ook al is het een levering binnen de EU. Rubriek v Hier vult u de code plaats E (EU) en B (Buiten de EU), bij een buitenlandse relatie. Rubriek w In deze rubriek wordt de code land ingevuld indien er sprake is van een Afstandsverkopen. Ook wordt deze rubriek gebruikt voor de CBS-aangifte.

9 rubriek C In deze rubriek geeft u aan of OB voor deze relatie moet worden berekend. Geldige waarden zijn: N Nee (nul-tarief binnen Nederland) A Afstandverkopen. Afstandsverkopen zijn alleen van toepassing bij leveringen binnen de EU aan een klant zonder OB-nummer. rubriek F Bij het handmatig boeken van een verkoopfacturen, kunt u aangeven of de betreffende grootboekrekening door CASH als default wordt gebruikt bij het aanmaken van de omzetboekingen. F-20 rubriek J Hier geeft u aan, of er tijdens het invoeren van inkoopfacturen om een OB-bedrag moet worden gevraagd. Dat is het geval indien er slechts een deel van de kosten met OB is belast en de kosten op dezelfde grootboekrekening moeten worden geboekt. Geldige waarde is: I Ingave rubriek K Bij het handmatig boeken van inkoopfacturen, kunt u aangeven of de betreffende grootboekrekening door CASH als default wordt gebruikt bij het aanmaken van de inkoopboekingen. Bij het inboeken van in- en verkoopfacturen wordt altijd eerst naar de rubriek Code Plaats gekeken Staat daar een E of een B dan wordt niet meer op de OBgrootboekrekeningen voor Nederlande OB-transacties geboekt als het de levering van goederen betreft. Voor het bepalen van de Soort verkoop wordt naar de grooboekrekening gekeken. Zie hiervoor de instellingen die bij de grootboekrekening staan. LET OP: Als er sprake is van afstandsverkopen dan dient met functie Onderhoud buitenlandse btw-gegevens de tarieven van het betreffende EU-land worden vastgelegd. De Grootboekrekening: Rubriek OB-tarief Met deze rubriek wordt aangegeven wat het OB-tarief van degoederen/diensten is die op deze grootboekrekening worden geboekt. Geldige waarden zijn: H Hoog L Laag O Overig N Nultarief B OB-rekening V Verlegd X OB-onbelast F-21

10 Rubriek Soort verkoop Met deze rubriek kunt u op grootboekrekeningniveau van de default-instelling van de OB-parameters afwijken wat het soort verkoop is van de betreffende grootboekrekening. Geldige waarden zijn: G Goederen D Diensten I Installaties EU N Diensten (niet belast naar het buitenland) Deze instellingen bepalen samen met de instellingen bij de relaties op welke vraag de verschuldige OB wordt opgegeven. De boekingen die het gevolg zijn van een ICLlevering zijn tevens de basis voor de ICL-aangifte. Als het een ABC-levering betreft dan is dit aan te geven in de debiteurenboeking met F6 Extra op de rubriek JJPP. De rubriek ABC-levering dient dan de waarde J(a) te bevatten. Deze code is ook beschikbaar bij CASH Facturering. Met de functies Invoer artikelregels/tekstregels is met F5 extra de rubriek te benaderen F-22 Hieronder volgt een totaaloverzicht van de wijze waarop CASH op een bepaald vraagnummer de OB boekt: Vraag 1a Leveringen/diensten belast met 19%: - Code soort OB-tarief bij de grootboekrekening staat op Hoog. - Relatie heeft Code plaats Nederland. Of: bij het verrichten van diensten aan een afnemer in het buitenland - Code soort OB-tarief bij de grootboekrekening staat op Hoog. - Relatie heeft Code plaats E of B. - De grootboekrekening omzet heeft de Code soort levering op D (diensten) staan. NB Sommige diensten in het buitenland worden aangegeven bij vraag 1e. Zie aldaar Vraag 1b Leveringen/diensten belast met 6%: - Code soort OB-tarief bij de grootboekrekening staat op Laag - Relatie heeft Code plaats Nederland. Vraag 1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%: - Code soort OB-tarief bij de grootboekrekening staat op Overig. - Relatie heeft Code plaats Nederland. Vraag 1d Privé-gebruik: - Deze vraag wordt met een memoriaalboeking beantwoord. Vraag 1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast: Bij leveringen/diensten binnen Nederland: Bij de relatie is tevens het OB-nummer ingevuld. Relatie heeft code OB verkoop op Nee staan. Relatie heeft Code plaats Nederland. Bij de relatie is tevens het OB-nummer ingevuld.

11 Of: bij het verrichten van diensten aan een afnemer in het buitenland Diensten belast met 0%: Relatie heeft Code plaats E (EU) of B (buiten de EU). De grootboekrekening bevat bij Code soort verkoop een N (Naar buitenland niet belast) Vraag 2a Leveringen/Diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd: Grootboekrekening heeft code OB-tarief op V (verlegd) staan Relatie heeft Code plaats Nederland. Tevens wordt de omzetbelasting ook bij vraag 5b Voorbelasting geboekt. F-23 Vraag 3a Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer): Relatie heeft Code Plaats B De grootboekrekening bevat bij Code soort verkoop een G (goederen) Vraag 3b Leveringen naar landen binnen de EU: Relatie heeft Code Plaats B De grootboekrekening bevat bij Code soort verkoop een G (goederen) Tevens is het OB-nummer bij relatie ingevuld. Vraag 3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU: Bij installaties: Relatie heeft Code Plaats is een E.. De grootboekrekening bevat bij Code soort verkoop een I (installatie (EU). - Tevens is het OB-nummer bij relatie ingevuld. Bij afstandsverkopen: Relatie heeft code OB verkoop op A staan (Afstandsverkopen). Relatie heeft Code Plaats E (EU). Het OB-nummer is niet ingevuld. Vraag 4a Leveringen uit landen buiten de EU (invoer): Relatie heeft Code plaats op een B (buiten de EU). In de OB/ICL-parameters staat bij Verleggingsregeling een J (Ja). Tevens wordt de omzetbelasting ook bij vraag 5b Voorbelasting geboekt. Vraag 4b Leveringen uit landen binnen de EU ): Relatie heeft Code plaats op een E (binnen de EU). Tevens wordt de omzetbelasting ook bij vraag 5b Voorbelasting geboekt. Vraag 5a Verschuldigde omzetbelasting: Vraag 5b Voorbelasting:

12 Vraag 5c Subtotaal: Vraag 5d Vermindering volgens de kleine ondernemersregeling: Deze vraag dient met een memoriaalboeking te worden beantwoord. Vraag 5e Schatting vorige aangiften: Deze vraag wordt automatisch gevuld met het bedrag dat is opgegeven tijdens het maken van de schattingsaangifte met de functie Vervaardigen OB-aangifte. In de OB/ICL-parameters is aangegeven dat er met schattingsaangiften wordt gewerkt. F-24 Vraag 5f Schatting deze aangifte: Deze vraag wordt automatisch gevuld met het bedrag dat met de vorige schattingsaangifte is aangegeven. In de OB/ICL-parameters is aangegeven dat er met schattingsaangiften wordt gewerkt Vraag 5g Totaal Schema OB-verkopen GROOTBOEK- Goederen Diensten Installatie Niet belast in REKENING buitenland CODE LAND bij relatie Nederland Vraagnummer 1a 1a 1a 1a EU met OB-nr Vraagnummer 3b 1a 3c 1e EU zonder OB-nr Vraagnummer 1a 1a 1a 1a geen afstandsverkopen EU-zonder OB-nr Vraagnummer 3c 3c 3c 3c wel afstandsverkopen Buiten de EU Vraagnummer 3a 1a 3a 1e Schema OB-inkopen GROOTBOEK- Goederen Diensten Installatie Niet belast in REKENING buitenland CODE LAND bij relatie Nederland Vraagnummer 5b 5b 5b X BTW Verlegd Vraagnummer 2a + 5b 2a + 5b 2a + 5b X EU Vraagnummer 4b + 5b 5b 5b X Buiten de EU Vraagnummer 4a + 5b 5b 5b X F-25 F-26

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

- Exact Basis! - Exact Premium! - Exact Handel! - Exact Handel ERP!

- Exact Basis! - Exact Premium! - Exact Handel! - Exact Handel ERP! Informatie Exact App Bij het managen van uw webshop, hoort natuurlijk ook de boekhouding voor registratie van omzet en BTW, vanaf nu hoeft u met behulp van deze app niet langer relaties en verkopen over

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Functies voor Nederland

Functies voor Nederland Functies voor Nederland Microsoft Corporation Gepubliceerd in november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Cash Connect - UBL. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Cash Connect - UBL. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: Inleiding Vanaf versie B08 zijn steeds meer functies in CASH volautomatisch geworden. Dat wil zeggen, dat handelingen volledig automatisch worden uitgevoerd, dus zonder uw tussenkomst. U geeft eenmalig

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 BTW 2010 Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Wat verandert er per 1 januari 2010...3 2. Voor wie zijn de veranderingen...4 2.1 U bent leverancier van goederen...4

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wat is een suppletie omzetbelasting? Hebt u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u uw btw-aangifte

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Hosting. Exact koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Exact koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Exact koppeling Hosting WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw producten, debiteuren, facturen, crediteuren en

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Instellen facturen versturen per e-mail

Instellen facturen versturen per e-mail Instellen facturen versturen per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst.

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst. Aanmanen+ In deze versie is in CASH Financieel nieuwe functionaliteit aangebracht om automatisch de klanten te herinneren aan de betalingsverplichting, zonder dat men daar zelf nog iets voor hoeft te doen.

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Instellingen OB CASH

Instellingen OB CASH Om CASH geschikt te maken om de OB-aangifte via Digipoort moeten er een aantal zaken ingericht worden: - Koppeling met Cash Webservices in - Kantoorgegevens OB-aangifte - OB/ICP-Parameters - Administratieparameters

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software Inleiding Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft vernomen, heeft het kabinet besloten om het hoge BTW-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19 procent

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401 Trainingsboek Syntess Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Dag 1:...

Nadere informatie

Instructie BTW-Aangifte

Instructie BTW-Aangifte Instructie BTW-Aangifte Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de titel : Aangifte Omzetbelasting. Dit is de

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU:

Pagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU: Pagina 1 van 5 Beschrijving ICP in SnelStart Classic: Vanaf 2010 moeten naast de intracommunautaire levering van goederen ook de intracommunautaire diensten aan de belastingdienst gemeld worden. Om dit

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.)

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.) Inleiding (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

Suppletie OB-aangifte

Suppletie OB-aangifte Inleiding De suppletie OB-aangifte gebruikt u om een aangifte te corrigeren, dit kan over 1 periode gaan, een tijdvak of over een heel jaar. Voorwaarde is dat het tijdvak in hetzelfde jaar valt en dat

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wachtwoord CASHweb gebruiker CASHWEB is nu nog veiliger / hoogste graad

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

BTW aangifte in Autotaal Easy-work instellen

BTW aangifte in Autotaal Easy-work instellen BTW aangifte in Autotaal Easy-work instellen In Easy-work is onder Handelingen onder de menukeuze BTW aangifte een berekening van de af te dragen en te vorderen BTW mogelijk. Ook saldo s voor leveringen

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Stap 1: Aanmaken BTW-codes

Stap 1: Aanmaken BTW-codes Belangrijke informatie voor gebruikers van BaseNet: Gebruikers van BaseNet dienen in te loggen via https://preview.basenet.nl om onderstaande stappen te doorlopen. Na het doorlopen van onderstaande stappen

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Instellen financieel (Facturen per )

Instellen  financieel (Facturen per  ) Inleiding Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Werkwijze Instellen smtp server Instellen factuursoort per relatie

Nadere informatie

"Vreemde valuta tonen": Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen.

Vreemde valuta tonen: Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen. Vreemde Valuta Handleiding Vreemde valuta Algemeen Basisinstellingen Aanmaken van vreemde valuta grootboekrekeningen Gebruiksmogelijkheden van de vreemde valuta Extra functies Algemeen Onderstaand wordt

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie