BTW Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 1 van 46

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46"

Transcriptie

1 BTW 2010 Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 1 van 46

2 Inhoudsopgave 1. Wat verandert er per 1 januari Voor wie zijn de veranderingen U bent leverancier van goederen U bent dienstverlener of afnemer van diensten Ik verricht diensten in een EU-land Ik verricht diensten in een niet-eu-land Ik neem diensten af uit een EU-land Ik neem diensten af uit een niet-eu-land Aanpassingen Unit 4 Multivers Extended Inrichting Unit 4 Multivers Extended BTW scenario s Nederland Aanpassen scenario s België Aanmaken nieuwe BTW-vakken Aanpassen BTW scenario s Groepsgewijs wijzigen BTW scenario s Parameters financieel Werkordersoorten Werkorders Projecten I en II Projectorders Contracten Factureren orders, pakbonnen en verzamelfacturering Facturen diensten Factureren werkorders Facturen projecten Facturen rentenota s Facturen contracten Btw aangifte ICP aangifte Aanmaken intrastat statistiek Btw scenario s Btw aangifte (Belgie - Intervat) ICT aangifte (Belgie - Vatintra) Jaaraangifte (Belgie - Intervat) Aandachtspunten Onderhoud rekeningschema Assortimentsproducten Verschil aangifte ICP en Intrastat Wat te doen als ik de fix na 1 januari 2010 installeer...46 Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 2 van 46

3 1. Wat verandert er per 1 januari 2010 De regels voor btw-heffing veranderen. En dat heeft gevolgen voor u. Een overzicht van de veranderingen vanaf De Belastingdienst streeft ernaar dat deze regels per 1 januari 2010 in werking treden. Op de website van de Belastingdienst kunt u in detail kennisnemen van de veranderingen. Een overzicht van de veranderingen. Nieuwe hoofdregel: de ondernemer die een dienst afneemt, geeft btw aan in zijn eigen land. De opgaaf ICP (voor goederen en diensten) vervangt de opgaaf ICL (alleen voor goederen). Dienstverleners doen opgaaf ICP. Leveranciers van goederen doen maandelijks opgaaf ICP als de omzet per kwartaal meer is dan U moet er zelf aan denken om de opgaaf ICP op te sturen. De Belastingdienst zet deze niet meer voor u klaar. U vraagt voortaan bij de Nederlandse Belastingdienst digitaal btw terug uit EU-landen. Er zijn nieuwe minimumbedragen voor het terugvragen van btw. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 3 van 46

4 2. Voor wie zijn de veranderingen De veranderingen zijn wel voor iedereen maar niet voor iedereen hetzelfde. Voor de meeste bedrijven in de groothandel branche zullen de veranderingen niet van toepassing zijn op de dagelijkse activiteiten. De fiscus hanteert namelijk de volgende vuistregels: Op een factuur mag er maar een soort levering (goederen of diensten) voorkomen. Indien de transactie bedoeld is om bijvoorbeeld goederen te leveren dan zijn alle regels goederen transacties. Ook de transportkosten worden dus als goederen transactie gezien. De transportkosten word in dit voorbeeld in de ICP opgave als goederen aangegeven. Deze vuistregels zijn voor de meeste bedrijven in de groothandel branche van toepassing. De verandering zit m dan ook voor de meeste bedrijven niet in de heffing van diensten BTW, maar in de aanpassingen van de listings en de XML s die met de Belastingdienst uitgewisseld moeten worden. Het installeren van de fix voor eind februari (aangifte januari 2010) is dus wel van groot belang. Hieronder een overzicht zoals aangegeven op de website van de Belastingdienst van de veranderingen uitgesplitst op leveringen en afname van goederen en diensten binnen en buiten de EU. 2.1 U bent leverancier van goederen Voor leveranciers van goederen veranderen een aantal zaken per 1 januari 2010: De opgaaf ICP vervangt de opgaaf ICL. Levert u voor meer dan per kwartaal? U moet dan maandelijks opgaaf ICP doen. U mag niet meer zelf kiezen over welke tijdvakken u opgaaf doet. (zie de website) Denk er zelf aan om de opgaaf ICP in te sturen. De Belastingdienst zet deze niet meer voor u klaar in het beveiligde gedeelte van de internetsite. Als u zich had opgegeven voor de herinnering per , ontvangt u deze niet meer van de Belastingdienst. Btw terugvragen Als u voor uw onderneming in andere EU-landen kosten maakt of goederen invoert, dan kunt u via de Belastingdienst btw terugvragen uit die landen. Vanaf 1 januari 2010 kunt u dat alleen nog elektronisch doen. 2.2 U bent dienstverlener of afnemer van diensten Voor dienstverleners en afnemers van diensten veranderen de regels voor btw-heffing in de EU. In uw aangifte omzetbelasting moet u vanaf 2010 andere gegevens invullen. En dienstverleners moeten in de meeste gevallen een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen. Met deze opgaaf ICP levert u de Belastingdienst periodiek een overzicht van verrichte diensten aan. Hieronder worden per soort dienstverlening beschreven wat u moet doen Ik verricht diensten in een EU-land U verricht diensten in een EU-land. Bijvoorbeeld, u verricht een dienst voor een Duitse ondernemer. De hoofdregel per 1 januari 2010 is: de afnemer geeft de btw aan in eigen land. Wat moet u doen? U stuurt een factuur zonder btw waarop u noteert: 'btw verlegd'. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 4 van 46

5 U geeft deze intracommunautaire dienst aan in uw aangifte omzetbelasting. U stuurt de Belastingdienst periodiek de opgaaf ICP. De opgaaf staat niet meer voor klaar. U kiest zelf voor welk tijdvak u opgaaf doet. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. U kunt de opgaaf doen met het formulier 'Opgaaf ICP' in het beveiligde gedeelte van onze internetsite of met uw administratiesoftware. Let op! Intracommunautaire diensten die in het land van uw afnemer zijn vrijgesteld van btw of zijn belast met 0% hoeft u niet te vermelden in uw aangifte omzetbelasting of opgaaf ICP Ik verricht diensten in een niet-eu-land U verricht een dienst in een niet-eu-land. Bijvoorbeeld, u verricht een dienst voor een Canadese ondernemer. Wat moet u doen? U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw omdat de dienst is belast in Canada. U hoeft deze dienst niet aan te geven in de aangifte omzetbelasting. Vraag de Canadese belastingdienst of en hoe u aangifte in Canada moet doen Ik neem diensten af uit een EU-land U neemt diensten af uit een EU-land. Bijvoorbeeld, u bent ondernemer en neemt een dienst af van een Franse ondernemer. De hoofdregel per 1 januari 2010 is: de afnemer geeft de btw aan in eigen land. Wat moet u doen? U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u. U geeft deze intracommunautaire dienst op in de aangifte omzetbelasting. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan geeft u de btw ook op als voorbelasting. U betaalt dan per saldo niets Ik neem diensten af uit een niet-eu-land U neemt diensten af uit een niet-eu-land. Bijvoorbeeld, u bent ondernemer en neemt in Canada een dienst af van een Canadese ondernemer. Wat moet u doen? U ontvangt een factuur zonder btw. De Canadese ondernemer verlegt de btw naar u. U geeft deze dienst op in de aangifte omzetbelasting. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan geeft u de btw ook op als voorbelasting. U betaalt dan per saldo niets. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 5 van 46

6 3. Aanpassingen Unit 4 Multivers Extended Als gevolg van de BTW heffing aanpassingen zijn er een aantal zaken binnen Unit 4 Multivers Extended aangepast. Hieronder een overzicht van de wijzigingen. ICP aangifte De ICT aangifte dient op dit moment ieder kwartaal aangegeven te worden. Per 1 januari 2010 zal dit voor een aantal bedrijven per maand moeten gebeuren. In Unit 4 Multivers Extended is hiervoor een aanpassing gedaan die het mogelijk maakt om per maand de ICP aangifte te doen. Er is wel voor de eerste jaren een vrijstelling waardoor de meeste bedrijven toch nog per 3 maanden een aangifte mogen doen. Nieuw is dat de aangifte niet alleen over goederen BTW gaat, maar ook over diensten BTW. De methode van heffing van de diensten BTW is aangepast. Deze is nu gelijk gemaakt aan de goederen heffing. Dus als je factureert aan een bedrijf (met BTW nummer) in het buitenland dan dien je vanaf 2010 alle BTW als verlegt op te geven. Wel is het belangrijk om onderscheid te malen tussen een diensten levering en een goederen levering. Deze dienen apart van elkaar in de ICP aangifte te komen. En moeten dus ook apart gefactureerd worden. Orderfactuur De orderfactuur is een factuur van een goederen transactie en zal dan ook als goederen BTW in de ICP aangifte terecht komen. Normaliter mogen er geen goederen en diensten op dezelfde factuur gefactureerd worden. Echter transport kosten en andere kleine diensten en kosten mogen wel op dezelfde factuur staan. De gehele factuur dient als goederen in de ICT aangifte terecht te komen. Want het doel van de transactie is leveren van goederen. Service & onderhoud factuur De fiscus geeft aan dat het doel van de transactie bepaald of dat de factuur een goederen of een diensten factuur is. Bij de installatie order is het doel leveren van goederen. Dus dit is een goederen factuur. Bij de uitvoerig van het onderhoud/service/reparatie is de transactie gericht op leveren van een dienst. Ook ondanks dat er een vervanging plaatsvindt van een onderdeel en dit onderdeel een hogere waarde heeft dan de totale dienst. Dus is het een diensten factuur. Vanuit een ander gezichtpunt kan je ook stellen dat alle Service en onderhoud facturen, dienst facturen zijn, omdat het doel van service & onderhoud dienstverlening is. De aanpassing is zo dat er op de werkorder is aan te geven of dat het een Goederen of een Diensten opdracht (factuur) betreft. Standaard wordt er voor Diensten gekozen. Projectfacturen Voor projectfacturen geldt het zelfde als voor Service & onderhoud facturen. Verzamelfactuur Op een verzamelfactuur mogen alleen bij gelijksoortige order regels worden verzamelt. Dus geen goederen regels en diensten regels bij elkaar. Dienst facturering De dienst factuur (factuuropdrachten) zal altijd als diensten BTW in de ICP aangifte terecht komen. ICP Listing Diverse velden zijn qua naam aangepast. Daarnaast worden ook de diensten toegevoegd. Voor België is de aanpassing anders dan voor Nederland. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 6 van 46

7 4. Inrichting Agresso Wholesale Als gevolg van de BTW heffing aanpassingen zijn er een aantal zaken binnen Unit 4 Multivers Extended aangepast (zie 3.) Daarnaast moeten er een aantal zaken anders ingericht worden. Voor België komen er nieuwe BTW vakken bij. In zowel Nederland als België moeten er nieuwe BTW scenario s aangemaakt worden. Hierdoor moeten diverse debiteuren en crediteuren een ander BTW scenario krijgen. Daarnaast zijn er nog een aantal schermen aangepast. 4.1 BTW scenario s Per 1 januari 2010 moet de indeling van bepaalde de BTW scenario s aangepast worden. Tevens moeten de oude BTW scenario s behouden blijven. Om deze reden wordt er eerst van de oude BTW scenario een kopie gemaakt en de nieuwe wordt aangepast. Nadat alle nodige BTW scenario s zijn gekopieerd en aangepast wordt met behulp van de functie Groepsgewijs wijzigen Organisaties de nieuwe BTW scenario s toegekend aan de debiteuren en crediteuren. Let op dat ook de lopende inkoop- en verkooporders voorzien worden van de nieuwe BTW scenario s. Indien er maar een handvol debiteuren en/of crediteuren van een nieuw BTW scenario moeten voorzien worden, dan kan dit natuurlijk ook handmatig uitgevoerd worden. De inrichting van de nieuwe BTW scenario s is voor Nederland en België verschillend. Per land worden de wijzigingen beschreven. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 7 van 46

8 4.1.1 Nederland Aanpassen scenario s De volgende BTW-scenario s moeten gekopieerd en aangepast worden BTW scenario De omschrijving van BTW scenario wordt aangepast. In de naam aangeven dat het BTW scenario bedoeld is t/m Het BTW scenario kan nu gekopieerd worden. Het nieuwe BTW scenario wordt Klik op. In het daarna getoond scherm selecteer je het te kopiëren BTW scenario en geef je de nieuwe code en naam in. Klik op. Het nieuwe BTW scenario is aangemaakt. De volgende wijzigingen worden uitgevoerd: 2x Vak 2A vak 4B (*) (*) de 3 aparte regels voor goederen, diensten en investeringen in het BTW scenario worden vervangen door één enkele regel. Dit kan door bij 1 regel het Soort levering op n.v.t. te zetten en de andere 2 regels te verwijderen. De volgende melding komt voor bij deze wijziging: Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 8 van 46

9 Klik op Yes om door te gaan. Na de aanpassing ziet BTW scenario er zo uit. BTW scenario De omschrijving van BTW scenario wordt aangepast. In de naam aangeven dat het BTW scenario bedoeld is t/m Het BTW scenario kan nu gekopieerd worden. Het nieuwe BTW scenario wordt De kopie wordt op dezelfde wijze als bij BTW scenario gemaakt. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 9 van 46

10 Het nieuwe BTW scenario is aangemaakt. De volgende wijzigingen worden uitgevoerd: vak 1E vak 3B (*) (*) de 3 aparte regels voor goederen, diensten en investeringen in het BTW scenario worden vervangen door één enkele regel. Dit kan door bij 1 regel het Soort levering op n.v.t. te zetten en de andere 2 regels te verwijderen. De volgende melding komt voor bij deze wijziging: Klik op Yes om door te gaan. Na de aanpassing ziet BTW scenario er zo uit. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 10 van 46

11 4.1.2 België Aanmaken nieuwe BTW-vakken Voor België moeten er eerst 2 nieuwe BTW vakken worden toegevoegd voordat we de BTW scenario s gaan aanpassen. 44 Basis diensten E.G. 88 Intracommunautaire diensten Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 11 van 46

12 Aanpassen BTW scenario s De volgende BTW-scenario s moeten gekopieerd en aangepast worden BTW scenario De omschrijving van BTW scenario wordt aangepast. In de naam aangeven dat het BTW scenario bedoeld is t/m Het BTW scenario kan nu gekopieerd worden. Het nieuwe BTW scenario wordt Klik op. In het daarna getoond scherm selecteer je het te kopiëren BTW scenario en geef je de nieuwe code en naam in. Klik op. Het nieuwe BTW scenario is aangemaakt. De volgende wijzigingen worden uitgevoerd: Omzet diensten Btw diensten (*) Creditnota diensten (*) (*) de 3 aparte regels voor goederen, diensten en investeringen in het BTW scenario worden vervangen door één enkele regel. Dit kan door bij 1 regel het Soort levering op n.v.t. te zetten en de andere 2 regels te verwijderen. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 12 van 46

13 De volgende melding komt voor bij deze wijziging: Klik op Yes om door te gaan. Na de aanpassing ziet BTW scenario er zo uit. Hieronder een overzicht van alle regels die in BTW scenario worden gebruikt. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 13 van 46

14 BTW scenario De omschrijving van BTW scenario wordt aangepast. In de naam aangeven dat het BTW scenario bedoeld is t/m Het BTW scenario kan nu gekopieerd worden. Het nieuwe BTW scenario wordt De kopie wordt op dezelfde wijze als bij BTW scenario gemaakt. Het nieuwe BTW scenario is aangemaakt. De volgende wijzigingen worden uitgevoerd: Vak 57 wordt vervangen door vak 56. Tevens wordt Levering (N.v.t.) in Diensten veranderd. Na de aanpassing ziet BTW scenario er zo uit. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 14 van 46

15 BTW scenario De omschrijving van BTW scenario wordt aangepast. In de naam aangeven dat het BTW scenario bedoeld is t/m Het BTW scenario kan nu gekopieerd worden. Het nieuwe BTW scenario wordt De kopie wordt op dezelfde wijze als bij BTW scenario gemaakt. Het nieuwe BTW scenario is aangemaakt. De volgende wijzigingen worden uitgevoerd: Omzet factuur diensten Omzet creditnota diensten (*) (*) de 3 aparte regels voor goederen, diensten en investeringen in het BTW scenario worden vervangen door één enkele regel. Dit kan door bij 1 regel het Soort levering op n.v.t. te zetten en de andere 2 regels te verwijderen. De volgende melding komt voor bij deze wijziging: Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 15 van 46

16 Klik op Yes om door te gaan. Na de aanpassing ziet BTW scenario er zo uit. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 16 van 46

17 4.1.3 Groepsgewijs wijzigen BTW scenario s Nadat alle nieuwe BTW scenario s zijn aangemaakt kunnen de oude vervangen worden. Dit kunt u uitvoeren met behulp van de functie Groepsgewijs wijzigen org. Gegevens. Na het activeren van de functie Groepsgewijs wijzigen org. Gegevens verschijnt het scherm waarbinnen kan worden aangegeven onder welke voorwaarden de gegevens van bepaalde organisaties moeten worden gewijzigd en welke nieuwe waarden moeten worden toegekend. In een van de vervolgschermen kan de criteria worden aangegeven waaraan de debiteuren moeten voldoen. Naast BTW berekenen is het ook mogelijk om een BTW scenario aan te geven. Geef hier het oude BTW scenario op. In het actie deel van de functie kan dan het Nieuwe BTW scenario worden aangegeven. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 17 van 46

18 4.2 Parameters financieel De ICT (ICP) aangifte dient op dit moment ieder kwartaal aangegeven te worden. Per 1 januari 2010 zal dit voor een aantal bedrijven per maand moeten gebeuren. Er is wel voor de eerste jaren een soort vrijstelling waardoor de meeste bedrijven toch nog per 3 maanden een aangifte mogen doen. Het scherm Parameters financieel tabblad Aangifte is als volgt gewijzigd. Boven het kader Export Graydon Argentis is een nieuw kader gemaakt. Binnen dit kader is een nieuw veld opgenomen met als label Aangifte ICP per. Hierbinnen kan worden gekozen voor Kwartaal of Maand. Initieel wordt de waarde Kwartaal getoond. 4.3 Werkordersoorten De fiscus geeft aan dat het doel van de transactie bepaald of dat de factuur een goederen of een diensten factuur is. Bij de installatie order is het doel leveren van goederen. Dus dit is een goederen factuur. Bij de uitvoerig van het onderhoud/service/reparatie is de transactie gericht op leveren van een dienst. Ook ondanks dat er een vervanging plaatsvindt van een onderdeel en dit onderdeel een hogere waarde heeft dan de totale dienst. Dus is het een diensten factuur. Vanuit een ander gezichtpunt kan je ook stellen dat alle Service en onderhoud facturen, dienst facturen zijn, omdat het doel van service & onderhoud dienstverlening is. Binnen Service en Onderhoud is het mogelijk om werkordersoorten te definiëren. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 18 van 46

19 Binnen het tabblad Algemeen, het kader Werkorder is een nieuw veld opgenomen met als label Levering van. Binnen dit veld kan worden gekozen voor Goederen of Diensten. Initieel wordt de waarde Diensten getoond. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de werkordersoort. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 19 van 46

20 4.4 Werkorders De fiscus geeft aan dat het doel van de transactie bepaald of de factuur een goederen of een diensten factuur is. Om dit per werkorder te kunnen bepalen, wordt er op het tabblad Algemeen, achter het valuta veld, een nieuw veld toegevoegd met als label Levering van. Als bij het veld Betreft is gekozen voor Product of Onbekend of Installatie dan wordt hier initieel de waarde gevuld zoals deze bij de gekozen werkordersoort is vastgelegd. Als bij het veld Betreft is gekozen voor Projectorder (vanuit projecten II) dan wordt hier initieel de waarde gevuld zoals deze bij het project is vastgelegd. Als er bij de werkordersoort of bij het project geen waarde is vastgelegd dan wordt de waarde initieel met Diensten gevuld. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 20 van 46

21 Het is een verplicht veld en kan worden gewijzigd zolang er nog geen factuur voor de werkorder is aangemaakt. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de en wordt op een later moment gebruikt t.b.v. de ICP aangifte. Tijdens het genereren van werkorders wordt het nieuwe veld (btw-type) gevuld met de waarde die is vastgelegd bij het contract waarop de werkorder is gebaseerd. Als hier geen waarde is vastgelegd wordt uitgegaan van de werkordersoort zoals deze is vastgelegd bij de parameters werkorders, tabblad Genereren. Als de waarde bij de parameter niet is gevuld kan het genereren niet plaatsvinden en wordt hiervan een melding gegeven. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 21 van 46

22 4.5 Projecten I en II De fiscus geeft aan dat het doel van de transactie bepaald of de factuur een goederen of een diensten factuur is. De projecten zijn te onderscheiden in Projecten I (oude projecten) en Projecten II (special projecten). Projecten I Om het doel van de transactie aan te kunnen geven is er binnen de Aanvullende gegevens, in het kader Factuurgegevens, achter de Btw code, een nieuw veld toegevoegd. Hierbinnen moet worden gekozen voor Diensten of Goederen. Initieel wordt de waarde Diensten voorgezet. Het is een verplicht veld en de waarde kan worden gewijzigd zolang er geen facturering op het project heeft plaatsgevonden. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de en wordt op een later moment gebruikt t.b.v. de ICP aangifte. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 22 van 46

23 Projecten II Binnen projecten II wordt er gebruik gemaakt van vooraf te definiëren projectsoorten. Binnen het kader Project van de projectsoort is een nieuw veld opgenomen met als label Levering van. Binnen dit veld kan worden gekozen voor Goederen of Diensten. Initieel wordt de waarde Diensten getoond. Het is een verplicht veld. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de en wordt op een later moment gebruikt t.b.v. de ICP aangifte. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 23 van 46

24 Tijdens het onderhouden van de projecten moet er worden gekozen voor een bepaalde projectsoort. Binnen het tabblad Facturering van een project, in het kader Financiële gegevens is een nieuw veld opgenomen met als label Levering van. Binnen dit veld kan worden gekozen voor Goederen of Diensten. Initieel wordt de waarde vanuit de projectsoort overgenomen. Het is een verplicht veld en kan worden gewijzigd zolang er nog niet is gefactureerd op het project. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de projecten en wordt op een later moment gebruikt t.b.v. de ICP aangifte. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 24 van 46

25 4.6 Projectorders De fiscus geeft aan dat het doel van de transactie bepaald of de factuur een goederen of een diensten factuur is. Tijdens het vastleggen van de projectorders wordt er gekozen voor een project. Bij het project is vastgelegd of het een diensten of goederen transactie betreft. De bij het project vastgelegde waarde wordt overgenomen naar de projectorder. Om de betreffende waarde te kunnen tonen en onderhouden is er een veld toegevoegd met als label Levering van. Dit veld wordt geplaatst achter het veld Scenario. Zowel de velden Btw berekenen en Scenario worden ingekort zodat er voldoende ruimte komt voor het nieuwe veld. Het is een verplicht veld en de waarde kan worden gewijzigd zolang er geen facturering op de projectorder heeft plaatsgevonden. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de en wordt op een later moment gebruikt t.b.v. de ICP aangifte. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 25 van 46

26 4.7 Contracten De fiscus geeft aan dat het doel van de transactie bepaald of de factuur een goederen of een diensten factuur is. Binnen de contracten wordt er gebruik gemaakt van vooraf te definiëren contractsoorten. Binnen het tabblad Algemeen van de contractsoort is een nieuw veld opgenomen met als label Levering van. Binnen dit veld kan worden gekozen voor Goederen of Diensten. Initieel wordt de waarde Diensten getoond. Het is een verplicht veld. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de projectsoorten. Tijdens het onderhouden van de contracten moet er worden gekozen voor een bepaalde contractsoort. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 26 van 46

27 Binnen het tabblad Facturering van een contract is een nieuw veld opgenomen met als label Levering van. Binnen dit veld kan worden gekozen voor Goederen of Diensten. Initieel wordt de waarde vanuit de contractsoort overgenomen. Het is een verplicht veld en kan worden gewijzigd zolang er nog niet is gefactureerd op het contract. De waarde uit het nieuwe veld (btw-type) wordt opgenomen in de tabel van de contracten (zie datamodel). Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 27 van 46

28 Bij het genereren van contracten wordt er uitgegaan van een bepaalde contractsoort. Tijdens het genereren wordt er m.b.t. de levering van goederen of diensten gebruik gemaakt van de waarde die bij de contractsoort is vastgelegd. Als deze niet is vastgelegd kunnen er geen contracten worden gegenereerd en wordt hiervan een melding gegeven. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 28 van 46

29 4.8 Factureren orders, pakbonnen en verzamelfacturering Deze facturen betreffen facturen van een goederen transactie en zullen dan ook als goederen BTW in de ICP aangifte terecht komen. Normaliter mogen er geen goederen en diensten op dezelfde factuur gefactureerd worden. Echter transport kosten en andere kleine diensten en kosten mogen wel op dezelfde factuur staan. De gehele factuur dient als goederen in de ICP aangifte terecht te komen. Want het doel van de transactie is leveren van goederen. D.m.v. de verwerkingsmethode kan worden gekozen voor verzamelfacturering. Deze is dan gebaseerd op de geselecteerde orders of pakbonnen en betreft een levering van goederen. Tijdens het aanmaken van de factuur wordt de vaste waarde G opgenomen in het nieuwe veld btwtype. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 29 van 46

30 4.9 Facturen diensten Deze facturen betreffen facturen van een diensten transactie en zullen als diensten BTW in de ICP aangifte terecht komen. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat het doel van de transactie altijd het leveren van diensten is geweest. Tijdens het aanmaken van de factuur wordt als waarde van de herkomst van de dienstenfactuur de waarde D opgenomen in het nieuwe veld btw-type. De waarde van het bestaande veld btw-type uit de btw-specificatie wordt met dezelfde waarde gevuld als die bij de factuur. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 30 van 46

31 4.10 Factureren werkorders Deze facturen betreffen facturen van een goederen- of dienstentransactie en zullen als goederen- of diensten BTW in de ICP aangifte terecht komen. Tijdens het genereren van werkorders wordt het veld btw-type gevuld. De hier vastgelegde waarde bepaald of het een goederen- of dienstentransactie betreft. Tijdens het aanmaken van de factuur wordt de waarde G of D opgenomen in het nieuwe veld btwtype. De waarde wordt overgenomen vanuit het btw-type zoals deze bij de werkorder is vastgelegd. Als deze waarde niet is gevuld wordt de waarde D opgenomen. De waarde van het bestaande veld btw-type uit de btw-specificatie wordt met dezelfde waarde gevuld als die bij de factuurregels. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 31 van 46

32 4.11 Facturen projecten Projecten I en II Deze facturen zijn van de transactiesoort zoals bij het project is aangegeven en zullen als goederenof diensten BTW in de ICP aangifte terecht komen. Tijdens het aanmaken van de factuur wordt, afhankelijk van de waarde in het project, de waarde D of G opgenomen in het nieuwe veld btw-type. De waarde van het bestaande veld btw-type uit de btw-specificatie wordt met dezelfde waarde gevuld als die bij de factuur. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 32 van 46

33 4.12 Facturen rentenota s Deze facturen betreffen over het algemeen facturen van een goederen transactie maar rentenota s moeten als diensten BTW in de ICP aangifte terecht komen. Tijdens het aanmaken van de factuur wordt de waarde D opgenomen in het nieuwe veld btw-type. De waarde van het bestaande veld btw-type uit de btw-specificatie wordt met dezelfde waarde gevuld als die bij de factuur. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 33 van 46

34 4.13 Facturen contracten Deze facturen betreffen facturen van een goederen of diensten transactie en zullen dan ook als zodanig in de ICP aangifte terecht komen. Tijdens het aanmaken van de factuur wordt de waarde uit het contract waarop de factuur is gebaseerd opgenomen in het nieuwe veld btw-type. De waarde van het bestaande veld btw-type uit de btw-specificatie wordt met dezelfde waarde gevuld als die bij de factuurregels. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 34 van 46

35 4.14 Btw aangifte T.b.v. de zijn er binnen het onderdeel waar de elektronische aangifte wordt samengesteld wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor worden voor het tonen van de aangiftes in de de nieuwe stylesheets gebruikt. Verder zijn in de programma s s-bapi00 en ab de waarde ICLopgaaf gewijzigd in OpgaafICP. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 35 van 46

36 4.15 ICP aangifte Na het activeren van de functie verschijnt het scherm waarbinnen de gegevens m.b.t. de ICP aangifte ingegeven kunnen worden. De ICP aangifte dient op dit moment ieder kwartaal aangegeven te worden. Per 1 januari 2010 zal dit voor een aantal bedrijven per maand moeten gebeuren. Er is wel voor de eerste jaren een soort vrijstelling waardoor de meeste bedrijven toch nog per 3 maanden een aangifte mogen doen. Eventuele inhaal aangiften zullen per maand worden verwerkt en zullen niet worden gecombineerd. Om het mogelijk te maken om de aangifte zowel per maand als per kwartaal uit te kunnen voeren is de wijze waarop de periode wordt ingegeven gelijk gesteld aan die van de btw aangifte (zie hieronder). Het scherm voor de ICT aangifte is op de volgende punten aangepast: De labels BTW jaar en Btw kwartaal zijn vervangen door Jaar en Maand. Het label Kalender kwartaal is vervangen door Kalender Maand. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 36 van 46

37 Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 37 van 46

38 4.16 Aanmaken intrastat statistiek Na het activeren van de functie verschijnt het scherm waarbinnen de gegevens m.b.t. de Intrastat aangifte ingegeven kunnen worden. Tijdens de opbouw van de statistiek worden er, als de verkoop facturen worden verwerkt, uitsluitend facturen van de herkomst O en V verwerkt, waarna er op regelniveau wordt gecontroleerd of het gefactureerde product een Goed betreft. De volgende herkomstcodering is momenteel toegepast: D = Dienstfactuur O = Orderfactuur V = Verzamelfactuur (kan niet meer, alleen in historie) P = Projectfactuur A = Artikelen werkorder Om deze statistiek meer gelijk te laten lopen met de icp aangifte worden de facturen van alle herkomsten verwerkt en wordt er niet meer gecontroleerd bij het product maar wordt er in eerste instantie gekeken naar het btw-type van de factuur. Als er in de factuur geen waarde is opgenomen en het betreft de herkomst O of V dan wordt er weer bij het product gekeken. Als het een andere herkomst betreft wordt er vanuit gegaan dat het diensten betreft. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 38 van 46

39 4.18 Btw scenario s Binnen deze functie is het mogelijk bij een nieuwe administratie om de scenario s vanuit de systeemgegevens te genereren (button Kopiëren wordt in zo n geval button Genereren). Per 1 januari 2010 is het mogelijk om ook de nieuwe scenario s over te nemen. Ook als er wordt gekopieerd vanuit de systeemscenario s is het mogelijk om de nieuwe scenario s over te nemen vanuit de systeemdata. De nieuwe scenario s moeten zijn opgenomen in de systeemdata. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 39 van 46

40 4.19 Btw aangifte (Belgie - Intervat) Om het mogelijk te maken in een Belgische administratie een XML-bestand aan te maken is er binnen het onderdeel Aangifte een toggle met als label Via XML-formaat toegevoegd en wordt hiermee de mogelijkheid geboden een plaats vast te leggen waar het Intervat bestand moet worden aangemaakt (XML-formaat ). Aan het betreffende scherm, naast het veld aanvraag om terugbetaling wordt een veld toegevoegd n.l. Nihil listing. Dit veld mag uitsluitend worden aangevinkt als: het een kwartaalaangifte betreft van het eerste of het laatste kwartaal. het een maandaangifte betreft van december, januari, februari of maart. De titel van het kader Aanvraag is verwijderd. Als er eerdere waarden van het scherm d.m.v. Instellingen opslaan zijn vastgelegd worden deze opgehaald en in het scherm getoond. Aan het XML bestand Intervat is het element ClientListingNihil toegevoegd waarin de waarde van dit veld wordt weergegeven. Het nieuwe element kan direct na het element ASK worden aangemaakt en bevat de waarde YES als het veld is aangevinkt en de waarde NO als het veld niet is aangevinkt. Het document BTW aangifte wordt binnen het object BTWALG aangevuld met het betreffende veld. Dit vindt plaats in de systeemdata. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 40 van 46

41 Ook in het programma waarmee de btw aangifte wordt afgedrukt is het nieuwe afdrukitem afgevangen en afgedrukt. Verder zijn er, voor zover van toepassing, in de listing en in het XML bestand Vatsending diverse wijzigingen doorgevoerd. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 41 van 46

42 4.20 ICT aangifte (Belgie - Vatintra) Om het mogelijk te maken in een Belgische administratie een XML-bestand aan te maken is er binnen het onderdeel uitvoer een keuze mogelijkheid Via XML-formaat toegevoegd. Diverse details zijn in het XML bericht aangepast. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 42 van 46

43 4.21 Jaaraangifte (Belgie - Intervat) Om het mogelijk te maken in een Belgische administratie een XML-bestand aan te maken is er binnen het onderdeel uitvoer een keuze mogelijkheid Via XML-formaat toegevoegd. Diverse details zijn in het XML bericht aangepast. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 43 van 46

44 4.22 Aandachtspunten Hieronder een aantal aandachtspunten voor de inrichting. Mogelijk is dit al juist ingericht, maar beter om nogmaals te controleren en te begrijpen Onderhoud rekeningschema Bij de grootboekrekeningen is het mogelijk om aan te geven of het een rekening betreft m.b.t. de levering van Goederen, Diensten of Investeringen en wordt o.a. gebruikt tijdens de directe boekingen op de projecten en bij het inboeken van inkoopfacturen (kosten). Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 44 van 46

45 Assortimentsproducten Op het tabblad Aanvullende gegevens kan je aangegeven of dat een assortimentsproduct gezien moet worden als een goed of als een dienst. Deze uitsplitsing heeft alleen een resultaat voor de Intrastat rapportage en is voor de ICP aangifte niet van belang. In de nieuwe situatie zal er voor de aangifte Intrastat worden uitgegaan van het btw type zoals dat bij de factuur zal worden opgenomen en als daar geen waarde is vastgelegd weer worden teruggevallen op de waarde zoals die is vastgelegd bij het assortimentproduct Verschil aangifte ICP en Intrastat Er kan een verschil ontstaan tussen deze beide aangiften indien er naast de goederen facturen ook service & onderhoud facturen of project facturen worden gemaakt. Het kan dan voorkomen dat een product op de ICP aangifte als diensten staat. Terwijl hetzelfde product later op de Intrastat aangifte als goederen staat. Het verschil ontstaat doordat de ICP aangifte de factuur als basis gebruikt. Terwijl de Intrastat aangifte de factuur regels en de daarbij horende assortimentsproduct indeling gebruikt. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 45 van 46

46 5. Wat te doen als ik de fix na 1 januari 2010 installeer Geen paniek. De BTW aangifte en eventueel de ICP aangifte voor januari 2010 dient u eind februari 2010 door te geven aan de fiscus. Voor die tijd moet u de fix natuurlijk wel geïnstalleerd hebben. Er zijn namelijk aanpassingen gedaan aan de diverse listings en XML berichten die u uitwisselt met de belastingdienst. Indien u geen diensten factureert en/of afneemt in het buitenland kunt u tijdelijk de oude scenario s nog gebruiken. Voor de BTW berekening is er geen verandering. Voor de intrastat aangifte is het dan wel van belang dat de indeling op het assortimentsproduct (zie ) juist is. Want als er in de factuur geen waarde is opgenomen en het betreft de herkomst O of V (zie 4.16) dan wordt er weer bij het product gekeken. Als het een andere herkomst betreft wordt er vanuit gegaan dat het diensten betreft. Om de juiste listings en XML bestanden uit te wisselen met de fiscus is de fix wel van belang. Dus u kunt de fix uitstellen (tot eind februari) maar niet afstellen. Indien u de fix later installeert (uiterlijk voor eind februari 2010) en u heeft geen nieuwe BTW scenario s aangemaakt, maar wel diensten in het buitenland ingekocht of gefactureerd, dan moet u nadat u de nieuwe scenario s heeft aangemaakt met behulp van de functie Herindelen BTW-vakken de indeling van de facturen herzien. Daarna kan pas daarna de aangifte worden uitgevoerd. Unit 4 Multivers Extended BTW december 2009 Blad: 46 van 46

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Projecten. 4. Programmawijzigingen

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1 Investeringen en afschrijvingen blad 1 INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN... 2 Algemeen.... 2 De automatismen van investeringen / afschrijvingen.................................... 2 De volledige koppelcode

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Compact Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Totaal Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Workshop VIG Professional

Workshop VIG Professional Workshop VIG Professional Jaarafsluiting Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 8 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisatie: Thijs Dams - Easy

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP3

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP3 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP3 Versie 1.0 INHOUD 1. Vernieuwing User Interface... 5 1.1 Tabbladen... 5 1.1.1 Toevoegen nieuw tabblad... 5 1.1.2 Naam tabblad wijzigen... 5 1.1.3 Tabblad

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

info Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012

info Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012 Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012 Deze MINOX-Info informeert u over de consequenties van de BTW-verhoging, die 1 oktober 2012 ingaat. De bijbehorende MINOX-programmatuur kunt

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Versie 1.0 INHOUD 1. User interface... 5 1.1.1 Programma's starten... 5 1.1.2 Nieuwe menutegels toevoegen... 5 1.1.3 Een bestaande tegel bewerken of

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie