Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt"

Transcriptie

1 Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

2 Inhoud 1. GROOTBOEK ONDERHOUD AFLETTERING FILTER KNOP OP ELK SCHERM VALUTA AFLETTERKENMERKEN V&W PER FILIAAL /AFDELING REKENINGSALDO IN (VREEMDE) VALUTA BEHANDEL/OPVRAGEN JOURNAALPOST NIEUWE FUNCTIONALITEIT GROOTBOEK OVERZICHTEN IN CONSOLIDATIE INDICATIE TEST DATABASE 3 2. SUB ADMINISTRATIE CREDITEUREN/DEBITEUREN ALGEMEEN GEBLOKKEERDE FACTUUR BETALEN/INCASSEREN GEBRUIK VAN OMSCHRIJVINGEN IN MAIL INCASSO MACHTIGING BIJ BETALING VAN DEBITEUREN KVK NUMMER BIJ RELATIES BELGIË: BETALINGEN MET VALUTA WAARSCHUWING TONEN BIJ BETAALADVIES OPVRAGEN OPEN POSTEN FACTUUR DETAIL SCHERM AANGEPAST SELECTIE OP STATUS VAN FACTUUR OP LIJSTEN DEBITEUREN FACTURATIE OMSCHRIJVINGEN OP FACTUUR FACTURATIE BETALINGSCONDITIE EXCLUSIEF BTW 5 3. TELEBANKING ONDERHOUD ING SWIFT STRUCTURED NIEUWE FUNCTIONALITEIT BANKREKENING OPSLAAN BIJ DEBITEUR 6 4. FACTFLOW ONDERHOUD FLOWCODE OPTIONEEL BIJ AANMAKEN/WIJZIGEN CREDITEUR FLOWCODE IN OVERZICHT NIEUWE FUNCTIONALITEIT FLOW PER BEDRIJF 7 5. IMPORT/EXPORT & WACHTRIJ ONDERHOUD MUTATIECODE IN PROFASHIONALL CONTROLE BOEKPERIODE IN INTERFACE NIEUWE FUNCTIONALITEIT BEHANDEL ALLEEN EIGEN JOURNAALPOSTEN (EXTRA BEVEILIGING) 8 Solutions you can count on! Pagina 2 van 8

3 1. Grootboek 1.1. Onderhoud Aflettering Het terugdraaien van de aflettering is aangepast zodat deze veel sneller zijn werk kan doen. Daarnaast is de selectie op structuur en dagboek verwijderd. In de functie uitvoeren aflettering is periode en jaar van boeking gewijzigd in 1 veld Jaar. Periode. Als hier wordt ingegeven wordt geboekt in de lopende periode volgens het bedrijf. Ook goed toepasbaar als de functie een wachtrij wordt gebruikt Filter knop op elk scherm Op alle schermen waar je met Ctrl-F kunt filteren, wordt nu ook een knop zichtbaar waarmee het filterscherm kan worden aangeroepen. De knoppen voor Cut/Paste/Copy zijn nu van het scherm afgehaald. Werden nauwelijks gebruikt Valuta afletterkenmerken Bij voorbereiden afletteren zijn nu de velden valutacode en valutabedrag toegevoegd. Dit om makkelijker valutabedragen bij elkaar te sorteren en af te letteren V&W per filiaal /afdeling Op de Balans, V&W en P&S rapporten zijn selecties toegevoegd: Categorie Grootboekrekening Subcode1 t/m 5 De selecties zijn in te geven door te kiezen voor alle selecties. Let op: opslaan van dit soort ingegeven waarden geldt voor alle gebruikers Rekeningsaldo in (Vreemde) Valuta De functie Opvragen GB-Rekening kan nu ook bedragen in VV tonen. Alleen indien de grootboekrekening afwijkende valutacode heeft Behandel/Opvragen journaalpost De functie 'Behandel Journaalpost' is uitgebreid en daardoor is de functie verwijderen journaalpost vervallen Nieuwe functionaliteit Grootboek overzichten in consolidatie In consolidatie beheer zijn de overzichten toegevoegd die ook al beschikbaar waren in grootboek: GB-rekening per subcode GB-rekening per relatie Subcode per GB-rekening Relatie per GB-rekening Indicatie Test Database In Finall is een indicatie toegevoegd waardoor het beter opvalt voor een gebruiker als er op test of acceptatieomgeving is ingelogd. Knoppenbalk boven in ieder scherm wijzigt nu van kleur: Productie blijft hetzelfde, Bij database acceptatie wordt deze lichtblauw, Bij overige wordt deze rood, meestal een Test Database, maar kan ook afwijkende productie databasenaam zijn. Solutions you can count on! Pagina 3 van 8

4 2. Sub administratie Crediteuren/Debiteuren 2.1. Algemeen Geblokkeerde factuur betalen/incasseren Bij toevoegen van een factuur toevoegen aan betaal of incassolijst kan het zijn dat deze nog geblokkeerd (HOLD) is. Daarom is de volgende aanpassing gemaakt bij het handmatig toevoegen van facturen aan de betaaladvieslijst: Indien een geblokkeerde factuur wordt geselecteerd, dan komt de vraag "Deze factuur is geblokkeerd, wilt u deze toch selecteren?". Je kunt met JA de factuur toevoegen, ondanks de status. Dit impliceert uiteraard ook het vrijgeven van de factuur. De factuurstatus HOLD (Geblokkeerd) wordt namelijk AUTO (Staat op betaaladvieslijst). Mocht iemand de factuur nu weer van de lijst afgooien, wordt de factuurstatus teruggezet naar ACTI (Actief). De vraag wordt alleen gesteld onder de volgende voorwaarden: Er wordt geen FactFlow gebruikt, Gebruiker is geautoriseerd voor de functie Beoordelen Facturen, Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, verschijnt de melding "Deze factuur is geblokkeerd" Gebruik van omschrijvingen in mail Bij debiteuren- en crediteuren facturen zijn er gereserveerde woorden bijgekomen in de MAIL(S) uitvoervariant: <ggcmp.rcomp> Bedrijfscode <ggcmp.naddr> Bedrijfsnaam <ggcmp.ttele> Tel.nr. bedrijf <ggcmp.tmail> Mail adres bedrijf Incasso machtiging bij betaling van debiteuren Bij het aanmaken van incassolijsten (SEPA) werd ook bij betalingen aan debiteuren gecontroleerd of er een machtiging bij de debiteur stamgegevens is vastgelegd. Deze controle is niet meer nodig als het een betaling betreft kvk nummer bij relaties Nieuw veld KvK-nummer op debiteur en crediteur; Ingeven bij 'Onderhoud Debiteur' of 'Onderhoud Crediteur', Knop om KvK-nummer te controleren, Mogelijkheid om bedrijfsnaam of handelsnaam te selecteren, Naam, Adres, Postcode, Plaats en Webadres worden overgenomen, Wanneer genoemde velden al gevuld waren, worden ze overschreven, KvK-nummer kan ook via de interface worden aangeleverd. Als het dan toch alleen cijfers zijn, wordt het nummer geformatteerd op 8 cijfers België: betalingen met valuta Aanpassing in betaalregels: altijd de valutacode meeleveren aangezien er anders automatisch een vreemde valutarekening geopend wordt bij de bank Waarschuwing tonen bij betaaladvies In Finall is het mogelijk om bij crediteuren en debiteuren een waarschuwing in te geven bij de stamgegevens. Deze wordt nu ook getoond als er facturen van de betreffende debiteur/ of crediteur op een betaaldvies staan: Waarschuwing in rood toegevoegd aan detailscherm, Wordt getoond bij elke selectie van regel, Wordt ook getoond als crediteurnummer of debiteurnummer wordt ingegeven in de regel, Naam van crediteur in regelscherm wordt rood indien de waarschuwing ingevuld is Solutions you can count on! Pagina 4 van 8

5 Opvragen open posten Gezien de goede ervaringen met klanten met de opvraagfuncties voor grootboek en Prof- &saldibalans hebben we deze ook gemaakt voor openstaande posten van debiteuren en crediteuren Niveau 1 is de crediteur/debiteur Niveau 2 is de factuur, met daaronder de functie die we hebben voor opvragen details, plaatje, logging etc Factuur Detail scherm aangepast Het scherm voor opvragen van factuurgegevenms is aangepast: Bedragen vreemde valuta en bedrijfsvaluta op één regel, Valutacode voor de bedragen, Flow en Taakhouder erbij, Poststuk en Sorteercode eraf, Andere indeling (zoals alle aanmaaninfo bij elkaar), Status omschrijving in plaats van code, Regelscherm nu over de volle breedte, Selectie op status van factuur op lijsten Op alle openstaande posten lijsten in menu is de selectie op status toegevoegd, standaard wordt alles geselecteerd, maar dit is nu via een blauwe parameter aan te passen Debiteuren facturatie Omschrijvingen op factuur Het was al mogelijk om bij facturen uit de facturatie de omschrijvingen van regels aan te passen voordat de factuur (opnieuw) afgedrukt wordt. Nu is het ook mogelijk om de omschrijving op de kopgegevens van een factuur aan te passen Facturatie betalingsconditie exclusief BTW In de facturatie module werd de betalingsconditie bij factureren toegepast zonder te controleren of er inclusief BTW gerekend werd. Is aangepast zodat deze niet meer handmatig aangepast hoeft te worden. Solutions you can count on! Pagina 5 van 8

6 3. Telebanking 3.1. Onderhoud ING SWIFT structured ING bank heeft een eigen SWIFT Structured formaat welke afwijkt van de standaard, zo wordt er anders omgegaan met omschrijving die niet gevuld zijn en regelovergangen in omschrijvingen. In standaard Finall software wordt er nu rekening gehouden met die manier van aanleveren Nieuwe functionaliteit Bankrekening opslaan bij debiteur Wanneer een tb-regel gekoppeld wordt aan een debiteurenfactuur, zal de bankrekening overgenomen worden op de stamgegevens van de debiteur. Voorwaarde: Debiteuren heeft nog geen bankrekening, Indien het een Nederlandse bankrekening betreft wordt nog wel even de BIC erbij bedacht. Solutions you can count on! Pagina 6 van 8

7 4. FactFlow 4.1. Onderhoud Flowcode optioneel bij aanmaken/wijzigen crediteur De flowcode is verplicht bij registratie van een gescande factuur. Bij onderhoud crediteur is dat nu niet meer het geval, reden is dat er dan altijd bij factuur registratie om gevraagd wordt Flowcode in overzicht Aan overzicht facturen per taakhouder is de flowcode toegevoegd Nieuwe functionaliteit Flow per bedrijf Flowcode kan nu per bedrijf afwijkend ingesteld worden. Uitgangspunten: Flowcode moet al aanwezig zijn voordat deze per bedrijf ingesteld kan worden, Bij aanmaken van een nieuwe flowcode staat het bedrijf standaard op alle, bij aanmaken van bestaande flowcode specifiek voor 1 bedrijf, dan kan gekozen worden uit een lijst van bedrijven, Bij kiezen van flowcode tijdens boeken/wijzigen worden alle flows (ook die per bedrijf) getoond. Bij boeken factuur: Zodra een flow op bedrijf aanwezig is krijgt deze voorrang. Solutions you can count on! Pagina 7 van 8

8 5. Import/Export & Wachtrij 5.1. Onderhoud Mutatiecode in ProFashionAll Indien ontvangsten worden aangeleverd vanuit ProFashionAll wordt de PFA mutatiecode en PFA mutatiesoort als subcode meegenomen in Finall. Deze kan op bepaalde gb-rekeningen dus getoond worden Controle boekperiode in interface Voor interface journaalposten is alleen de 'Bepaling Periode' zoals vastgelegd op het herkomstsysteem van belang. De applicatiebeheerder kan per herkomstsysteem aangeven hoe de boekperiode van de aangeleverde boekingen mag worden gewijzigd. Deze controles worden altijd uitgevoerd: Controle 'Boekjaar komt niet voor, Controle 'Periode valt buiten de boekingshorizon', De overige controles en correcties zijn uitsluitend afhankelijk van de 'Bepaling Periode' volgens het herkomstsysteem: Indien 'Bepaling Periode = Standaard': Controle 'Periode is afgesloten' Controle 'Periode valt buiten de boekingshorizon, Indien 'Bepaling Periode = Open Periode': Geen extra controles Indien nodig wordt de boekperiode verhoogd naar eerste open periode. Indien 'Bepaling Periode = Horizon': Geen extra controles Indien nodig wordt de boekperiode verhoogd naar eerste open periode, Daarna wordt waar nodig de periode verhoogd tot de eerste periode binnen de boekingshorizon Nieuwe functionaliteit Behandel alleen eigen journaalposten (extra beveiliging) Behandelen journaalpost in de interface heeft nu ook de mogelijkheid om alleen journaalposten te tonen van die gebruiker. Dit om te voorkomen dat journaalposten van andere gebruikers verwerkt kunnen worden. indien u deze extra beveiliging aan wenst te zetten kunt u contact opnemen met de helpdesk. Solutions you can count on! Pagina 8 van 8

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Belangrijke / grote veranderingen:... 4 1. Inleiding... 5 Inzet zoekbalk uitgebreid... 5 2. Stamgegevens... 6 Nieuw... 6 Extra

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009. 2009 AXtension bv

PIP - Matchpoint - Manual NL - AX2009. 2009 AXtension bv AXtension bv reserves the right to change and/or improve this publication and/or related products without notice at any time. This publication does not create any obligations unless specifically stated.

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy Verkorte handleiding Online Boekhouden Boutkan Accountancy Datum: 06-03-2013 1 Inhoud 1. Inlogprocedure... 3 2. Openingsscherm... 3 3. Indeling schermen... 4 3.1 Werkbalk... 5 3.2 Tabs... 5 3.3 Tabel...

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

AccountView voor Grote Beer-gebruikers

AccountView voor Grote Beer-gebruikers AccountView voor Grote Beer-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie