Versie B05 d.d. september CASH Algemeen. CASH Financieel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel"

Transcriptie

1 CASH Algemeen Gebruikers instellingen via het hoofdmenu van CASH. De gebruiker instellingen, zoals u ze gewend bent te doen in CASH Setup, kunnen vanaf nu rechtstreeks in CASH worden gedaan. U kiest in het hoofdmenu voor Bestand Instellingen. NIEUW: alle overzichten zo groot als ú wenst. In ditzelfde scherm is het veld 'Zoom' toegevoegd, waar u een percentage tussen 100 en 200 kunt invullen om aan te geven hoe groot u de gegevens van uw overzichten getoond wilt hebben. NIEUW: verouderde stamgegevens voorzien van nieuwe codering! Met CASH kunt u zoveel boekjaren 'open' houden als u wilt. En dat is zó prettig. Maar soms kan na jaren doorwerken in dezelfde administratie de behoefte ontstaan aan nieuwe coderingen. Daarvoor is nu een nieuwe functie ontwikkeld: Diversen Omcoderen Stamgegevens. Met deze functie kunt u automatisch de coderingen van: Relaties, Grootboekrekeningnummers, Dagboeken, Kostenplaatsen, Balans, Artikelen (CASH Facturering) en Medewerkers (CRM) veranderen op basis van een tabel in een spreadsheet of per stuk door de oude en nieuwe waarde in te voeren. Zie hiervoor de helptekst. NIEUW: uw liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit in uw Dashboard! Om goed te kunnen zien hoe de onderneming er financieel voor staat, worden financiële ratio's (ook wel kengetallen genoemd) geraadpleegd. Zij tonen over een langere tijd de onderlinge verbanden tussen de gegevens van de Balans en Winst & Verliesrekening. CASH kan deze voor u berekenen en tonen in uw Dashboard onder de code 'FR'. U stelt natuurlijk zelf weer in of u deze getoond wilt hebben onder: Instellingen Financiële ratio's. Er is een duidelijke beschrijving te vinden in de PDF van het FAQ systeem. CASH Financieel NIEUW: nieuwe wettelijke incassokosten op uw aanmaning? CASH doet het voor ú! Een nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten voor consumenten is van kracht. Deze wettelijke kosten mogen slechts onder de volgende voorwaarden worden berekend: klant is consument, de vervaldatum is van ná , de post is vervallen en het betreft een tweede aanmaning in Euro s. Pagina 1 van 8

2 Als kosten wordt een percentage tussen de 15% en 0,50% van het totale openstaande bedrag berekend, met een minimum van EUR 40, en een maximum van EUR 6.675,. Dat maakt de berekening niet makkelijk, maar voor u als CASH gebruiker wel: CASH heeft de voorwaarden paraat, berekent deze kosten en plaatst die op uw aanmaning. In uw 'Debiteuren parameters' geeft u met Eigenschap C op dat uw cliënten voornamelijk uit consumenten bestaan. Een relatie kunt u uitsluiten door bij de stamgegevens Eigenschap C in te vullen. Worden incassokosten berekend, dan vervallen mogelijke aanmaningskosten. U leest er alles over in uw helptekst. ICP aangifte verzameld per OB nummer. Naast het verzamelen van de ICP aangifte op relatienummer, is deze nu ook te verzamelen op OBnummer. Dit is handig als meerdere relaties (bijv. filialen) over hetzelfde OB nummer beschikken. U activeert deze door de functie Financieel Fiscale functies Instellingen OB/ICP parameters Dubbele OB nrs ICP aan te vinken. CASH Facturering Extra mogelijkheden voor digitale facturen gemaakt : Afzender Een ander e mailadres Afzender dan het adres uit de Bedrijfsgegevens kan per formulier worden ingevuld. Diverse mogelijkheden voor het meesturen van bijlagen Bijlagen bij de factuur kunnen op meerdere manieren worden gemaakt. Ze worden uitsluitend meegestuurd met formulieren per e mail. In de factuur wordt automatisch een regel toegevoegd met de naam van de bijlage. Komt een bijlage vaker voor binnen één factuur, dan wordt die slechts één keer gestuurd. Het formaat van de bijlage is vrij en alle extensies zijn toegestaan. Vaste bijlage Als wordt gewerkt met een vaste bijlage bij elke factuur, bijvoorbeeld om de leveringsvoorwaarden mee te sturen, dan kan deze één keer worden ingevuld bij de lay out in het veld 'Bijlage'. Pagina 2 van 8

3 Bijlage bij een factuurregel Als in een factuurregel wordt verwezen naar een bijlage, kunt u dat opgeven op de factuurregel via F6 Extra. Bijlage bij een artikel Als bij een artikel een vaste bijlage hoort, dan geeft u dat eenmalig op bij de stamgegevens van het artikel, door de naam in het veld 'Bijlage' in te vullen. CASH CRM NIEUW: de CRM cockpit voor de actuele status van al uw prospects! CASH CRM is een ideaal hulpmiddel bij de opvolging van uw prospects. Het systeem herinnert u aan alle te ondernemen acties en toont in één oogopslag waar de verkopers zich het beste op kunnen richten. Mooie grafieken geven de verwachte orderbedragen weer met de kans op slagen. Een heuse 'COCKPIT' maakt het werken enorm overzichtelijk en gemakkelijk. Immers, vanuit de grafiek wordt direct doorgeklikt naar de daaraan ten grondslag liggende gegevens die naar eigen inzicht kunnen worden gesorteerd. En weer met een klik komt men direct in het betreffende scherm voor de vervolgactie. Dus de cockpit leidt de gebruiker door de uit te voeren werkzaamheden. Men kan de volgorde eventueel veranderen maar er kan niets meer vergeten worden! Niet uitgevoerde acties zijn ook zichtbaar! De cockpit kan worden getoond per medewerker en wordt dan gekoppeld aan de gebruikerscode. Voor de leidinggevende is de cockpit op te vragen voor de totale lead opvolging en vergelijkingen. Voor de medewerker en de leidinggevende is een grafiek voorhanden van de eigen of totale gerealiseerde en niet gerealiseerde orders. Een klik hierop geeft de reden aan. Het systeem is erg gemakkelijk in gebruik vanwege de doorklik naar de vervolgactie: het telefoonnummer, het contactmoment, een afspraak in de agenda en de verkoopkans. Kortom, CASH CRM biedt u de mogelijkheid om uw omzet te vergroten doordat uw medewerkers iedere (potentiële) klant kan bedienen zoals het hoort: volgens afspraak en op tijd! Pagina 3 van 8

4 Grafische weergave van de te ondernemen acties! De CRM cockpit toont in zes blokken de belangrijkste informatie voor een verkoper: Actielijst, Agenda en Verkoopkansen. Waarbij de verkoopkansen getoond worden in 3 grafieken: de Verkooppijplijn, Verkoopprognose en het Verkoopresultaat. Verkoopkansen makkelijker te bewerken en beter op te vragen! Aan het onderhoudsscherm van de Contactmomenten is een tabblad toegevoegd om de verkoopkans in te vullen. In het overzicht Contactmomenten per relatie worden de verkoopkansen getoond op volgorde van startdatum, met een doorklikmogelijkheid naar het onderhoudsscherm van de verkoopkans. Via één klik wordt het telefoonnummer van de contactpersoon getoond, zodat direct kan worden nagebeld. De verkoopkans wordt ook getoond op de Actielijst per verkoper. De actiedatum is muteerbaar en als deze ontbreekt wordt de verwachte Orderdatum gebruikt. Om de verkoopkansen per lead type te zien, kan eenvoudig worden doorgeklikt vanuit de overzichten Verkoopprognose en Verkoopanalyse. Wanneer de verkoopkansen vrijwel gelijk zijn bij prospects van eenzelfde herkomst, dan kunnen deze als standaard worden ingevoerd. Een vaste Voortgangsstatus en Slagingspercentage worden bij die Herkomstcode alvast automatisch ingevuld, maar zijn desgewenst ook direct aan te passen. Pagina 4 van 8

5 Om te controleren of bij prospects vergeten is om verkoopkansen in te voeren, kan een lijst worden opgevraagd Controle verkoopkansen met recente contactmomenten zonder ingevulde verkoopkansen. Agenda direct bijwerken vanuit contactmoment Als wordt gewerkt met CASH Agenda is het mogelijk om vanuit een contactmoment direct de agenda voor die medewerker te muteren door de datum, het tijdstip, de activiteit en de tijdsduur op te geven. Er kan gewerkt worden met vaste tijdsduren van activiteiten zodat automatisch een tijdsduur in de agenda wordt gereserveerd. Controle op vervolgacties Een handig overzicht, per medewerker, afdeling of datum, toont de relaties waarmee recent afspraken werden gemaakt om te controleren of er nog vervolgacties nodig zijn. Mooie presentatie met eigen Agendasymbolen Om het extra duidelijk te maken, kunt u symbolen toevoegen aan uw agenda activiteiten voor een mooie en overzichtelijke presentatie van uw grafische agenda in uw Cockpit. Wij hebben de symbolen ingedeeld in kleur, zodat u snel ziet of een medewerker aanwezig is. Zo kunt u afspraken op kantoor een groen symbool geven, afspraken buiten kantoor een blauwe, afwezigheid een grijze, ziekte een rode en bijzonder een gele. Elke kleur heeft ook een neutraal rond symbool. Agenda makkelijk muteren vanuit overzichten Vanuit de overzichten Weekagenda en Agendamutaties kan de agenda via een subscherm direct worden gemuteerd. Automatische basiswaarden voor uw Verkoopkansen Een wizzard kan automatisch de standaardwaarden voor de 'Verkoopkansen' voor u invullen voor Lead, Soort, Herkomst en Reden: CRM Verkoopkansen Stamgegevens. Pagina 5 van 8

6 CASH Logistieke modules NIEUW: diverse mogelijkheden voor het meesturen van bijlagen Bijlagen bij de factuur kunnen op meerdere manieren worden gemaakt. Ze worden uitsluitend meegestuurd met formulieren per e mail. In de factuur wordt automatisch een regel toegevoegd met de naam van de bijlage. Komt een bijlage vaker voor binnen één factuur, dan wordt die slechts één keer gestuurd. Het formaat van de bijlage is vrij en alle extensies zijn toegestaan. Vaste bijlage Als wordt gewerkt met een vaste bijlage bij elke factuur, bijvoorbeeld om de leveringsvoorwaarden mee te sturen, dan kan deze één keer worden ingevuld bij de layout in het veld 'Bijlage' Bijlage bij een artikel Als bij een artikel een vaste bijlage hoort, dan geeft u dat eenmalig op bij de stamgegevens van het artikel, door de naam in het veld 'Bijlage' in te vullen. Pagina 6 van 8

7 Op verzoek is verder nog verbeterd/aangepast: Versie B05 d.d. september 2013 CASH Financieel Periode overzichten Bij gebruik van een gebroken boekjaar zorgt Eigenschap V (volgend jaar) ervoor dat in de periode overzichten rekening wordt gehouden met de juiste aanduiding van de opgevraagde periode. Winst & Verlies overzicht Wanneer gewerkt wordt met 13 periodes, zal het Winst & Verlies overzicht van Soort 5 (Periode saldi naar Excel) de correcte gegevens voor de 13e periode bevatten. Aanmaanrobot Wanneer Item V253 is ingevuld voor de Aanmaanrobot, wordt de omschrijving uit de boekregel meegenomen mits er geen artikelomschrijving uit CASH Facturering aanwezig is. Is deze wel aanwezig, dan wordt die als tekst gekozen. Import ASCII bestand (CASH formaat) Bij de Import van een ASCII bestand in CASH Formaat vindt controle plaats of bij het grootboeknummer het gebruik van een kostenplaats verplicht of juist niet toegestaan is en of de kostenplaatscode eventueel geblokkeerd is. Voldoet de importregel niet aan deze instellingen dan volgt een melding. Bovendien wordt gecontroleerd of de kostenplaats code Geblokkeerd = J heeft. Maak machtiging Omdat bij het Vervaardigen van machtigingen bij sommige printers de kop naar links verschoof is er nu voor gekozen om deze op het scherm te tonen en als PDF te printen. Incassoadvies met machtigingen Voor de Core en de Bedrijven incasso wordt voortaan àltijd de laatste machtiging als default opgehaald. Matchen bankmutaties Bij het Matchen van bankmutaties werd de extra informatie betreffende SEPA deels getoond. Een extra regel toont nu alle informatie. Pagina 7 van 8

8 CASH Logistieke modules Afdrukken verkoopfactuur (melding 9692, B99/B05) Bij het Afdrukken verkoopfactuur wordt voor een termijnfactuur de grootboekrekening dat daarvoor is ingevuld correct gebruikt. Afdrukken klantmemo per productie dossier Voor het Afdrukken klantmemo per productiedossier is een nieuwe elementcode 'EAN' toegevoegd, die de EAN code print van het artikelstamgegeven van de productcode uit de kop van het productiedossier. Toon relatie klantmemo Bij de balieverkoop wordt het klant memo correct op het scherm getoond. Overzicht kredietlimiet (melding 9800) Het Overzicht kredietlimiet, met een gemiddelde betaaltermijn, toont de correcte laatste betaaldatum. Formulier Algemeen Bij het vervaardigen van formulieren via de Blokmethode kan nu ook de 'Orderdatum' worden gebruikt. Overzicht Artikelen Wanneer men met F2 zoekt naar een artikel tijdens het Onderhoud inkooporderregel, worden ook de tekstartikelen (soort 5 Alle formulieren) getoond. Selectie verkooporder vanuit servicebon (melding 9502) B05 Wanneer men vanuit de servicebon een verkooporder selecteert, kan via Eigenschap Variabele Layout=J de formuliercode per selectie worden aangepast. Pagina 8 van 8

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a,

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

De logistieke modules.

De logistieke modules. De logistieke modules. Beschrijving CASHWin versie CASH.A04 (releasedatum 16 september 2009) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Voorraad. 4. Wijzigingen

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy Verkorte handleiding Online Boekhouden Boutkan Accountancy Datum: 06-03-2013 1 Inhoud 1. Inlogprocedure... 3 2. Openingsscherm... 3 3. Indeling schermen... 4 3.1 Werkbalk... 5 3.2 Tabs... 5 3.3 Tabel...

Nadere informatie