Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software"

Transcriptie

1 Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

2 INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING JAARAFSLUITING IN MAMUT Twee open boekjaren Tussentijdse overboeking van "Openingsbalans" Boekingsperioden Order/Factuur module Inkoopmodule Inboeken Boekstuknummering Overige nummerreeksen Periode 13 en de jaarafsluiting Start de Jaarafsluiting in Mamut Opsporen van fouten Volgende perioden/btw perioden moeten worden afgesloten De inboeking bevat gegevens Factuurjournaal moet worden afgedrukt Journaal automatische transactie moet worden afgedrukt Winst/verlies moet worden verdeeld BTW-rekening BTW boekingen in periode Voltooien van de jaarafsluiting Reservekopie

3 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING Bij de overgang van het oude naar het nieuwe boekjaar maakt u gebruik van procedures welke erop gericht zijn om een juist en getrouw beeld te geven van het afgelopen boekjaar en tevens om een juiste start te maken met het nieuwe boekjaar. De jaarafsluiting brengt vaak een enorme tijdsdruk met zich mee. Een groot aantal ondernemingen zal de komende maanden bezig zijn met het afsluiten van het boekjaar. Een planmatige en systematische aanpak van de jaarafsluiting kan de tijdsdruk aanzienlijk verminderen. De jaarafsluiting-procedure is in principe voor elk boekjaar gelijk en een aantal taken kunnen in de periode voor de afsluiting worden uitgevoerd. Hierbij kan het documenteren, bijvoorbeeld door het opstellen van een takenlijst of stappenplan van de procedure in uw onderneming een eenvoudig maar zeer effectief hulpmiddel zijn. In Mamut Business Software wordt u middels een wizard door de jaarafsluiting heen geholpen. Ondanks deze gebruikersvriendelijke aanpak zal de jaarafsluiting met behulp van Mamut Business Software ongetwijfeld een aantal vragen oproepen. Wij hopen door middel van deze handleiding een aantal van deze vragen te kunnen beantwoorden en zodoende de jaarafsluiting-procedure te vereenvoudigen. 2

4 2 JAARAFSLUITING IN MAMUT 2.1 Twee open boekjaren In de praktijk is het gebruikelijk om na de jaarwisseling nog in het oude boekjaar te kunnen inboeken. De reden hiervoor is dat er altijd een nasleep zal zijn van administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld orders die in december worden uitgeleverd die echter in januari moeten worden gefactureerd. Ook is het gebruikelijk dat de jaarafsluiting pas enige tijd na de jaarwisseling wordt uitgevoerd. Dit alles mag geen hindernis vormen voor de financiële administratie in het nieuwe jaar. Het risico van het uitstellen van het voeren van een financiële administratie voor 2008 omwille van het feit dat 2007 nog niet afgesloten is, is te groot. In Mamut kunt u het actieve boekjaar in de administratieve instellingen en in de inboekmodule aanpassen. Om deze manier heeft u de noodzakelijke speelruimte om, terwijl u nog bezig bent met het afsluiten van 2007, de administratie voor het nieuwe jaar te voeren. Het boekjaar wordt afgesloten als alle posten zijn geboekt en op de balans staan opgevoerd. De eindbalans voor 2007 wordt als openingsbalans voor 2008 opgevoerd. Na de jaarafsluiting is het niet langer mogelijk om de financiële administratie van 2007 aan te passen. Indien u er toch later achterkomt dat er een post in het oude boekjaar ontbreekt, dan zal deze als een correctie in het nieuwe boekjaar moeten worden opgevoerd. 2.2 Tussentijdse overboeking van "Openingsbalans" Tussentijdse overboeking van "Openingsbalans" wordt gebruikt in de periode nadat men een nieuw boekjaar heeft geopend (bijvoorbeeld 2008) maar voordat men het voorgaande boekjaar (bijvoorbeeld 2007) heeft kunnen afsluiten en het openingssaldo heeft kunnen overboeken. Door het tussentijdse openingssaldo over te boeken krijgt u een betere basis om de balans voor 2008 op te maken en te beoordelen. Bij het definitief afsluiten van het voorgaande boekjaar (2007) zal het tussentijdse openingssaldo worden overschreven, zodat de saldobalans dan de correcte getallen weergeeft. 3

5 ZO BOEKT U EEN TUSSENTIJDSE OVERBOEKING: 1. Kies Beeld, ga naar Administratie en klik op Boekjaar gedeeltelijk afsluiten. 2. Kies van en naar welk boekjaar het saldo tussentijds moet worden overgeboekt. Maak een selectie als u een openingsbalans voor een rekening, project of afdeling wilt generen. Zonder selectie hiervan zullen de saldi per rekening gegenereerd worden. 3. Klik OK. Er wordt nu een boekstuk als openingsbalans aangemaakt in het nieuwe boekjaar. Het boekstuk bevat alle balansrekeningen bevat. 4. Druk eventueel een saldobalans van het nieuwe boekjaar af om te controleren dat de saldi zijn bijgewerkt. Herhaal de procedure telkens wanneer u een transactie uit het vorige boekjaar wijzigt. Hetzelfde boekstuk zal dan met de bijgewerkte saldi worden overschreven. 2.3 Boekingsperioden De financiële administratie in Mamut wordt standaard met 13 periodes aangemaakt. De periodes 1 tot en met 12 komen overeen met de 12 maanden in het boekjaar. Periode 13 wordt gebruikt voor het maken van boekingen in het kader van de jaarafsluiting. De financieel administratieve module is dusdanig opgezet dat u als gebruiker bij de overgang naar een nieuw jaar over de grootst mogelijke flexibiliteit beschikt. Dit betekent dat er behalve het aanmaken van een nieuw boekjaar - voorzover dit al dan niet al is gebeurd - er geen andere voorwaarden zijn voor het in het gebruik nemen van het nieuwe boekjaar ORDER/FACTUUR MODULE In Mamut kunt u aangeven in welke periode (datum) een factuur geboekt zal worden. Bij het aanmaken van een order zal bij facturatie de systeemdatum als standaard factuurdatum worden gebruikt. U kunt echter de factuurdatum ook zelf aangeven, door in de order het veld Factuurdatum aan te passen; bij facturatie zal dan deze datum als factuurdatum worden gebruikt. Wanneer u dus in 2008 toch nog een verkooporder wilt boeken in boekjaar 2007, let dan op dat u bij Factuurdatum een datum uit 2007 aangeeft, zodat de boeking in de juiste periode wordt geboekt. 4

6 2.3.2 INKOOPMODULE De inkoopmodule gebruikt ook de systeemdatum voor het bepalen van de boekingsperiode en het boekjaar. De systeemdatum kan via het menu Bestand en de optie Systeemdatum ingesteld worden. Wanneer u dus in 2008 toch nog een inkooporder wilt boeken in boekjaar 2007, let dan op dat u bij Factuurdatum een datum in 2007 aangeeft, zodat de boeking in de juiste periode wordt geboekt. 5

7 2.3.3 INBOEKEN In de module Inboeken kunt u zelf het boekjaar en de periode selecteren. U kunt nog steeds boekstukken invoeren voor die perioden in 2007 welke nog niet afgesloten zijn. Indien de perioden 1 tot en met 12 in 2007 afgesloten zijn, kunt u gebruik maken van periode 13 in BOEKSTUKNUMMERING Standaard wordt in Mamut voor elk dagboek een eigen nummerreeks ten behoeve van de boekstukken gehanteerd. Deze nummering begint elk jaar weer bij 1. Indien u deze nummering wenst aan te passen, dient u dit te doen voordat u boekingen in het nieuwe jaar aanmaakt. De instellingen hiervoor vindt u door via het menu Beeld, Instellingen de optie Administratie te selecteren, en vervolgens in het tabblad Administratieve Instellingen de optie Instellingen Dagboeken te kiezen. In het venster dat verschijnt, vindt u het tabblad Nummerreeks. 6

8 BELANGRIJK: Deze instellingen moeten worden gedaan voordat u een eventuele tijdelijke openingsbalans aanmaakt via Boekjaar gedeeltelijk afsluiten, de Order/Factuur en de Inkoopmodule in gebruik neemt of boekingen invoert in het nieuwe boekjaar. Dit geldt ook als u kiest voor Doorlopende nummerreeksen OVERIGE NUMMERREEKSEN De nummerreeksen, welke worden gebruikt in bijvoorbeeld offertenummer, ordernummer en relatienummer, zullen aan het einde van het jaar gewoon blijven doorlopen. Dit betekent dat hier de nummers, vergeleken met de boekstuknummering, niet worden teruggezet. De reden hiervoor is het feit dat deze reeksen niet van invloed zijn op de financiële administratie PERIODE 13 EN DE JAARAFSLUITING Na afsluiting van periode 12 in 2007 heeft u alleen nog de mogelijkheid om in periode 13 te boeken. Deze periode wordt automatisch bij het voltooien van de jaarafsluiting-procedure afgesloten. De voornaamste reden waarom een financieel administratief systeem over 13 perioden beschikt is het feit dat bij meeste klanten de jaarafsluiting niet vóór 7

9 april/mei 2008 definitief is en dat boekingen in periode 13 het operationele resultaat van periode 12 niet verstoren. De belangrijkste boekingen die nog in periode 13 kunnen worden gedaan, betreffen zaken zoals afschrijvingen, voorraadwaarde boekingen en het verdelen van het resultaat. Hierbij worden de klanten meestal bijgestaan door hun boekhouder. Klik OK als u het bericht krijgt dat de Periode van deze datum is afgesloten. Klik OK als u bericht krijgt dat de Boekingsdatum buiten de periode ligt dat voor het boekstuk gekozen is en voer de boeking op de gebruikelijke manier in. 8

10 2.4 Start de Jaarafsluiting in Mamut Om de wizard voor de jaarafsluiting te starten, selecteert u via het menu Beeld, Administratie de optie Jaarafsluiting. In de afrollijst selecteert u vervolgens het boekjaar dat u wenst af te sluiten. Klik hierna op Volgende. Klik op Volgende. 9

11 Het volgende venster geeft aan dat er eerst een controle van de financiële administratie zal plaatsvinden. Lees de informatie door en klik hierna op Volgende. Na het uitvoeren van de controle krijgt u in het volgende venster een lijst te zien met zaken die noodzakelijk zijn voor het kunnen afsluiten van het jaar. Neem de lijst door, klik op Annuleren en voer de nog uitstaande taken uit. Hierna kunt u de wizard weer opnieuw opstarten. 10

12 2.5 Opsporen van fouten Deze paragraaf behandeld een aantal redenen waardoor de jaarafsluiting niet uitgevoerd zou kunnen worden, evenals een beschrijving van wat u moet doen om alsnog de jaarafsluiting uit te voeren VOLGENDE PERIODEN/BTW PERIODEN MOETEN WORDEN AFGESLOTEN Indien niet alle perioden afgesloten zijn, dient u de jaarafsluiting te annuleren. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de jaarafsluiting is dat alle onderliggende boekingsperioden en BTW perioden afgesloten zijn. Dit geldt ook voor perioden waarin geen boekingen zijn gedaan en perioden die niet zijn gebruikt. Een verplicht onderdeel bij het afsluiten van een periode is dan ook de BTW aangifte. Als er nog geen BTW aangifte is gedaan voor een periode, zal dit automatisch worden gedaan bij het sluiten van de periode. U sluit de perioden af door via het menu Beeld, Administratie de optie Periode Afsluiten te selecteren DE INBOEKING BEVAT GEGEVENS Deze melding geeft aan dat er nog niet verwerkte boekstukken in de module Inboeken aanwezig zijn. Deze boekstukken dienen of naar het grootboek te worden verwerkt of ze moeten worden verwijderd. U kunt deze boekingen bekijken in het rapport Inboekingen, te vinden via het menu Beeld, Administratie, Rapport. 11

13 Indien u bij het openen van het venster Inboeken geen boekstukken ziet, kunt u via de Gebruikersinstellingen (Ctrl+I) de optie Toon boekingen voor alle gebruikers selecteren. U krijgt dan de boekstukken te zien die door andere gebruikers zijn ingevoerd, maar nog niet verwerkt zijn. Door de boekstukken te selecteren, kunt u deze verder bewerken, verwerken naar het grootboek of verwijderen FACTUURJOURNAAL MOET WORDEN AFGEDRUKT Voor het afdrukken van het factuurjournaal, selecteert u in de rapportmodule onder het tabblad Administratie het rapport Factuurjournaal. Dit rapport moet tevens naar de printer worden afgedrukt om te worden goedgekeurd. 12

14 LET OP!: Bij het afdrukken naar het afdrukvoorbeeld en ook bij het afdrukken naar de printer vanuit het afdrukvoorbeeld wordt het rapport als niet afgedrukt beschouwd. Dit is de melding die u krijgt als u ervoor gekozen heeft het rapport af te drukken als Afdrukvoorbeeld JOURNAAL AUTOMATISCHE TRANSACTIE MOET WORDEN AFGEDRUKT Voor het afdrukken van het transactiejournaal selecteert u in de rapportmodule onder het tabblad Administratie het rapport Transactiejournaal (automatische overboeking). Dit rapport moet naar de printer worden afgedrukt om te worden goedgekeurd. Denk eraan het juiste boekjaar te selecteren. LET OP!: Bij het afdrukken naar het afdrukvoorbeeld en ook bij het afdrukken naar de printer vanuit het afdrukvoorbeeld wordt het rapport als niet afgedrukt beschouwd. 13

15 2.5.5 WINST/VERLIES MOET WORDEN VERDEELD Bij het uitvoeren van de jaarafsluiting worden de eindsaldi van de balansrekeningen als beginsaldi in de openingbalans voor het volgende jaar opgevoerd. Voor een juiste weergave van het resultaat zal er op de balans en de resultatenrekening nog een extra boeking gedaan moeten worden. Gedurende het jaar is de balans "niet in evenwicht" dat wil zeggen dat het saldo winst niet op een grootboekrekening staat. Het winstsaldo lopend boekjaar is een sluitpost. Om het winstsaldo ook op de grootboekrekening te kunnen weergeven op de Balans en de Resultaten rekening zult u een extra boeking moeten maken die we "de winstverdeling" noemen. De volgende rapporten geven aan of het resultaat naar de balans is overgeboekt: Balans gedetailleerd Winst en verlies 1 werkelijk, vorig boekjaar Bij het afdrukken van deze rapporten is het belangrijk dat in de filter het boekjaar 2007 en de perioden 1 tot en met 13 gekozen worden. Voorwaarde om een boekjaar af te kunnen sluiten, is dat activa gelijk is aan passiva. 14

16 VOORBEELD VOOR HET VERDELEN VAN HET VERLIES U gaat als volgt te werk: 1. Start de inboekmodule via het menu Beeld, Administratie, Inboeken. 2. Selecteer bovenin het venster, bij Selecteer boekjaar, het af te sluiten boekjaar. 3. Klik op Nieuw en selecteer bij Dagboek het dagboek Memoriaal en bij Periode periode 13 om een nieuw boekstuk aan te maken, in het dagboek Memoriaal, in periode In het veld Rekening vult u in 9925 Verdeling verlies. Indien deze niet bestaat, dient u deze aan te maken. 5. In het veld Credit voert u het verliesbedrag ,67 in. 6. Toets Enter. 7. In het veld Rekening vult u in 0620 Verdeling verlies. Indien deze niet bestaat, dient u deze aan te maken. LET OP: De balansrekening waarnaar u het verlies boekt is afhankelijk van uw ondernemingsvorm. 8. In het veld Debet voert u ,67 in en hierna drukt u op Enter. 9. Selecteer de optie Verwerken naar Grootboek. Nu is op de balans de som van de activa gelijk aan de som van de passiva. 15

17 VOORBEELD VOOR HET VERDELEN VAN DE WINST U gaat als volgt te werk: 1. Start de inboekmodule via het menu Beeld, Administratie, Inboeken. 2. Selecteer het af te sluiten boekjaar. 3. Maak een nieuw boekstuk aan in het dagboek Memoriaal, in periode In het veld Rekening vult u in 9935 Verdeling winst. Indien deze niet bestaat dient u deze aan te maken. 5. In het veld Debet voert u het winstbedrag in , Toets Enter. 7. In het veld Rekening vult u in 0630 Verdeling winst. Indien deze niet bestaat dient u deze aan te maken. LET OP: De balansrekening waarnaar u de winst boekt is afhankelijk van uw ondernemingsvorm. 8. In het veld Credit voert u in ,67 en toets Enter. 9. Selecteer de optie Verwerken naar Grootboek. Nu is op de balans de som van de activa gelijk aan de som van de passiva BTW-REKENING De enige BTW-rekening welke bij het afsluiten van een boekjaar een saldo mag bevatten, is rekening 1820 BTW te betalen. Op deze manier wordt het nog met de fiscus af te rekenen bedrag in de openingsbalans voor 2008 meegenomen. Alle overige BTW rekeningen dienen voor 2007 een nulsaldo te bevatten. Indien de BTW rekeningen geen nulsaldo hebben kan dit de volgende oorzaken hebben: De laatste BTW periode (12) is niet afgesloten. Eerdere BTW periodes zijn niet juist afgesloten. Er is een boekstuk ingevoerd in periode 13 voor 2007 welke een boeking op een BTW rekening bevat. In de eerste 2 gevallen dient u via het menu Beeld, Administratie de optie Periode afsluiten te selecteren. Een omschrijving van wat u dient te doen in het derde geval vindt u in paragraaf BTW Boekingen in periode

18 2.5.7 BTW BOEKINGEN IN PERIODE 13 Indien u een boekstuk heeft ingevoerd in periode 13 van 2007 en deze naar het grootboek heeft verwerkt, dient u deze boekingen handmatig voor de BTW te verwerken. Deze boekingen zullen niet als onderdeel van de door het systeem gegenereerde BTW aangifte en de jaarafsluiting worden meegenomen. U zult deze post in de eerste BTW aangifte voor 2008 moeten meenemen. Om de BTW bedragen mee te kunnen nemen in de eerst volgende BTW aangifte zult u de saldi moeten overboeken naar U kunt het beste alle bedragen op de BTW rekeningen overboeken naar rekening 1820, en deze boeking vervolgens weer tegenboeken in periode 1 middels de procedure in het volgende artikel: : Hoe kan ik een incorrect boekstuk in het grootboek terug draaien? Welke u kunt vinden op onze website via: Om inzicht te krijgen in welke bedragen er nog weg geboekt moeten worden kunt u via het menu Beeld, Administratie, Rapport het rapport (Saldi-)balans uitdraaien voor het boekjaar In het onderstaande voorbeeld gaan wij er vanuit uit dat er nog een saldo van 387,10 openstaat op rekening U DIENT TEN BEHOEVE VAN DE JAARAFSLUITING DE VOLGENDE BOEKING TE MAKEN: Boekjaar: 2007 Periode: 13 Datum: Dagboek: Memoriaal Rekening Naam Debet Credit 1500 Af te dragen BTW 19 % 387, BTW te betalen 387,10 Door middel van dit boekstuk wordt het saldo van rekening 1500 weer op nul gezet. Vergeet niet om dit boekstuk naar het grootboek te verwerken. 17

19 2.6 Voltooien van de jaarafsluiting Indien alle fouten verholpen zijn kunt u nu via het menu Beeld, Administratie en de optie Jaarafsluiting, de wizard weer opnieuw opstarten. De wizard zal nu na de controle overgaan tot het maken van een reservekopie RESERVEKOPIE Wanneer u op Volgende klikt, zal er een reservekopie van uw bedrijfsdatabase worden gemaakt. Deze reservekopie zal worden opgeslagen in de standaardmap voor reservekopieën, bijvoorbeeld C:\Program Files\Mamut\Backup\ U kunt de standaardlocatie veranderen via Beeld Instellingen Beveiliging Instellingen. Na het voltooien van de reservekopie verschijnt het volgende venster. 18

20 Klik op Voltooien om het boekjaar 2007 af te sluiten en de openingsbalans voor 2008 aan te maken. Hierna zal een venster verschijning met de melding dat het boekjaar is afgesloten. Klik op OK. TIPS! Voor het afstemmen van het grootboek en debiteuren/crediteuren kunt u per de rapporten (Saldi-)balans, Crediteuren, openstaande posten voor het grootboek en Debiteuren, openstaande posten voor het grootboek afdrukken. Stel het selectiefilter voor beide rapporten in op periode Deze rapporten vindt u in de rapportmodule in het tabblad Administratie en Debiteuren/Crediteuren. TIPS! Wij adviseren u om op 31 december een rapport af te drukken van de voorraad op 31 december. U kunt dit rapport eventueel naar Excel of PDF afdrukken als u dit niet op papier wilt hebben. 19

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding... 2 Jaarafsluiting... 2 Periodeafsluiting... 3 Jaarafsluiting

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Module Jaarafsluiting

Module Jaarafsluiting Module Jaarafsluiting Penningmeesters OnLine (POL) Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Periodeafsluiting... 2 1.1 Open en sluiten van perioden... 3 2 Jaarafsluiting... 4 2.1 Concept jaarafsluiting... 5 2.2 Definitieve

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Handleiding voor vaste activa

Handleiding voor vaste activa Handleiding voor vaste activa Deze handleiding gaat over het invoeren en beheren van vaste activa. Handleiding voor vaste activa e-boekhouden.nl Inhoud 1. Wat zijn vaste activa?... 2 2. Nieuwe vaste activa

Nadere informatie

Handleiding Vaste activa

Handleiding Vaste activa Handleiding Vaste activa 1 Vaste activa In deze handleiding vindt u alles over de vaste activa module in e-boekhouden.nl. 1.1 Wat zijn vaste activa? Vaste activa zijn aankopen die u doet voor uw bedrijf

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.8.0. Deze versie (of hoger) is sinds 1 oktober 2015

Nadere informatie

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken Vooraf Aan het einde van het boekjaar moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden zodat het jaar afgesloten kan worden. Als eerste zorg je ervoor dat alles behorende tot het af te sluiten boekjaar

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar zijn er een aantal instellingen welke u dient na te lopen. Deze handleiding bestaat uit 10 stappen. Deze

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Hoofdproces: 120 Boekhouding

Hoofdproces: 120 Boekhouding Hoofdproces: 120 Boekhouding Onderdeel: 120.010 Algemeen Handleiding: 120.010.020 Maand en jaarafsluitingen Programmaversie: HSP 3.32 4 november 2014 1 Doel Het definitief afsluiten van periodes in de

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Boekjaar 2018 openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten

Boekjaar 2018 openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten 1 Boekjaar openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende actieve boekjaren hebben. Dit geldt voor het

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Eindejaarsessie uitvoeren

Eindejaarsessie uitvoeren Afsluiten administratie/boekjaar Eindejaarsessie uitvoeren Met het onderdeel Eindejaarsessie kunt u het huidige boekjaar afsluiten en een nieuw boekjaar openen. In deze instructie staat beschreven hoe

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Allinco Software B.V. Datum : 27 december 2012 Versie : 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Stappenplan... 3 Back-up... 3 Nieuw boekjaar... 4 Handmatig aanmaken...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Mamut Vaste Activa. Introductie

Mamut Vaste Activa. Introductie Mamut Vaste Activa Introductie INHOUD 1 OVER MAMUT VASTE ACTIVA...1 2 INSTALLATIE...2 Installatie van het programma... 2 3 REGISTRATIE...5 De registratiewizard voor Mamut Vaste Activa... 5 Bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.9.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.9.0. Deze versie (of hoger) is sinds november 2016 geïnstalleerd

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's Boekjaar openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende actieve boekjaren hebben. Dit geldt voor het boeken. Alle vorige boekjaren kunnen nog

Nadere informatie

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Valuta herwaardering Onderdeel van changelist v6.36.0 Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking eaccounting

Eindejaarsverwerking eaccounting Eindejaarsverwerking eaccounting 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

Boekhouden met PodoFile

Boekhouden met PodoFile Boekhouden met PodoFile Toelichting bij de extra module Boekhouden Compleet (vanaf PodoFile versie 4.6) FootFit Software 2015 1 1 INHOUD 2 Boekhouden met PodoFile... 3 3 Wat is Boekhouden Compleet?...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar ADVOCATENDESKSUPPORT is onderdeel van WebPlus Hosting info@webplushosting.nl www.advocatendesksupport.nl 2 LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar Voorwoord In Legal

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

JAAROVERGANG KLEOS

JAAROVERGANG KLEOS JAAROVERGANG KLEOS 2014-2015 Inleiding In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe u in KLEOS de jaarovergang dient uit te voeren. De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Afsluiting van

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Administratie, logistiek en personeel

// Mamut Business Software. Administratie, logistiek en personeel // Mamut Business Software Administratie, logistiek en personeel Producent en distributeur: Mamut Software B.V. - onderdeel van Visma. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444 66 66 (gratis)

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie