GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN: A LTIJD RENDEMENT? HET GEHEIM VAN DE H E D G E F U N D S. re p o rt a g e T E K S T : B O B G A L E S L O O T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN: A LTIJD RENDEMENT? HET GEHEIM VAN DE H E D G E F U N D S. re p o rt a g e T E K S T : B O B G A L E S L O O T"

Transcriptie

1 T E K S T : B O B G A L E S L O O T HET GEHEIM VAN DE H E D G E F U N D S GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN: Verstandige beleggers laten zich door een dalende markt niet afschrikken. Doen de aandelen het wat minder, dan wijken ze eenvoudig uit naar alternatieven. Goud, obligaties en sinds kort zijn voor particulieren ook de zogeheten hedgefondsen aantrekkelijk. Het is dé methode om portefeuillerisico s te verlagen, schrijft Bob Galesloot, hoofd hedge funds bij Robeco Alternative Investments en fondsmanager van Robeco Absolute Return. A LTIJD RENDEMENT? S A F E 23

2 Hij was purser op een stoomboot, journalist en bediende op de Amerikaanse ambassade. Meer dan mooie verhalen leverde dat niet op, concludeerde de Amerikaan Alfred Winslow Jones op z n 48ste verjaardag. En dus besloot hij zich in de jaren veertig van de vorige eeuw op de beurs te wagen. Hij bereidde zich goed voor. Sprak met analisten, schatte de risico s in en ontwierp vervolgens een even slimme als eenvoudige beleggingsmethode: het hedgen, Engels voor het afdekken van het prijs- of koersrisico van een belegging. Jones behaalde er spectaculaire resultaten mee: rendementen van tientallen procenten. Al snel volgden andere beleggers zijn voorbeeld. Veel hedgefondsen beleggen volgens een long/short-beleggingsmodel. Dat wil zeggen dat ze effecten kopen waarvan ze een koersstijging verwachten (long-positie) en effecten verkopen waarvan ze een koersdaling verwachten (via een short-positie). Op die manier kan bijvoorbeeld rendement behaald worden op de relatieve koersbeweging van twee aandelen: long Boeing, short Fokker. Of: long Coca-Cola, short PepsiCo. Zolang de long-posities het beter (of minder slecht) doen dan de short-posities, is het rendement op de strategie positief, ongeacht marktbewegingen in het algemeen of bewegingen in luchtvaartindustrie of fris- en chipsproducenten in het bijzonder. Het aandeel Coca-Cola verloor in ,5 procent van z n waarde. Van een long-positie van $ 1000 zou dan dus $ 55 verloren zijn gegaan. Maar het aandeel PepsiCo deed het veel slechter: - 12,1 procent. De short-positie van $ 1000 zou dus maar liefst $ 121 hebben opgeleverd. Per saldo zou deze strategie dus $ 66 hebben opgeleverd in een dalende markt. Hedgefondsen kunnen onafhankelijk van de markt bewegen en zowel in opgaande als neergaande markten goede resultaten behalen. Traditionele beleggingsfondsen profiteren doorgaans alleen van koersstijgingen en zijn vaak gekoppeld aan een benchmark, bijvoorbeeld de MSCI Worldindex. Hedgefondsen daarentegen hebben geen benchmark, omdat ze altijd een positief rendement nastreven, ongeacht de marktomstandigheden. Dit betekent dat de fondsmanager vrijer is in de keuze van beleggingen en dat hij zijn expertise maximaal kan inzetten. Om zoveel mogelijk kansen te benutten en het risico optimaal te spreiden, is het verstandig om verschillende hedgefondsstrategieën naast elkaar te beleggen. Institutionele partijen, maar ook particulieren, kunnen beleggen in hedgefondsen, veelal via zogenaamde funds of hedgefunds, fondsen die beleggen in een mandje van hedgefunds. Niet alleen in opgaande markten, maar ook in tijden van dalende beurskoersen kan een belegging in hedgefondsen haar vruchten afwerpen, zoals bleek in september Toen verloor de AEX-index 20,2 procent, en daarmee werd het de slechtste beleggingsmaand sinds oktober 1987, terwijl Robeco Absolute Return 1,0 procent rendement Vijf tips BEZINT VOOR U MET HEDGEFUNDS BEGINT 1. Gebruik hedgefunds voor de spreiding van uw beleggingsportefeuille. Neem hedgefunds naast aandelen, obligaties en vastgoed op in uw portefeuille en neem als vuistregel dat ze tien tot twintig procent van uw portefeuille uitmaken. 2. Verwacht geen gouden bergen van hedgefunds. De meeste hedgefunds hechten veel waarde aan behoud van kapitaal. Zij geven de voorkeur aan veilige beleggingsstrategieën en zijn vaak tevreden met een jaarrendement van 10 tot 15 procent. Zij streven geen rendementen na die zij slechts met veel risico kunnen behalen. 3. Ken uw vermogensbeheerder. Maak voordat u geld aan een vermogensbeheerder toevertrouwt, een zorgvuldige beoordeling van de kracht van de organisatie achter het fund of hedgefunds. Lees in elk geval de fund of hedgefund-brochure en bestudeer het prospectus. 4. Let op de beperkte in- en uitstapmomenten. Hedgefunds hebben vaak maar één keer per maand een instapmoment en één keer per maand of kwartaal een uitstapmoment. Noteer deze data in uw agenda. 5. Let goed op de kostenstructuur. Maak een inventarisatie van alle mogelijke kosten. Zorg ervoor dat u niet te veel betaalt voor zaken die niet direct met het beheer van de portefeuille van hedgefunds te maken hebben, zoals in- en uitstapkosten. 24 S A F E

3 Michael Steinhardt OPRICHTER VAN STEINHARDT PARTNERS Zijn fonds behaalde een jaarlijks rendement van 24 procent sinds de oprichting in 1967 en was succesvol in dalende en stijgende markten. Wie bij de oprichting één dollar in zijn fonds zou hebben belegd, zou bij het opheffen ervan in 1995 maar liefst $ 481 in de knip hebben. Steinhardt onderscheidde zich door goede sectoranalyse en de gave om de juiste aandelen te kiezen. Zijn talent om op het juiste moment tegen de trend in te beleggen, droeg bij tot zijn grootste successen. DE HELDEN VAN DE JAREN 50 EN 60 WAREN DE LANGETERMIJNBELEGGERS, TEGENWOORDIG ZIJN DE HELDEN DE WISE GUYS Michael Steinhardt behaalde. Het rendement is niet de enige reden waarom onder meer grote institutionele partijen als het ABP warmlopen voor hedgefondsen. Bijkomende voordelen van beleggingen in hedgefondsen zijn het gelijkmatige patroon van de rendementen (en dus de voorspelbaarheid daarvan) en de geringe afhankelijkheid van de meer traditionele beleggingscategorieën (aandelen en obligaties). Door hedgefondsen toe te voegen aan een portefeuille van aandelen en obligaties treedt er diversificatie op. Historisch gezien leidt de toevoeging van hedgefondsen aan een portefeuille bestaande uit aandelen en obligaties tot een hoger rendement met een lager risico. Grote schommelingen in het rendement (vooral als gevolg van de aandelenmarkten) worden gereduceerd door de toevoeging van hedgefondsen. Sinds 1 januari 1994 liet de MSCI World-index (aandelen) in veertig procent van de maanden een negatief rendement zien. > Beleggen in hedgefunds gaat zo ZES SLIMME STRATEGIEËN Hedgefondsmanagers zijn specialisten en richten zich op marktniches en -sectoren. Hieronder de belangrijkste stijlen die hedgefondsmanagers gebruiken. 1. Long/short aandelen Het kopen van aandelen waarvan een koersstijging wordt verwacht (long-positie) en het verkopen van aandelen waarvan een koersdaling wordt verwacht (short-positie). 2. Marktneutraal Ook deze categorie richt zich vrijwel uitsluitend op de aandelenmarkten. Portefeuillemanagers construeren hun portefeuilles zo dat geprofiteerd kan worden van onevenwichtigheden in de markt. Door de long- en shortposities gelijk te houden in termen van valuta s, sectoren, industrieën, marktkapitalisaties, enzovoorts, ontstaat een marktneutrale portefeuille, in principe ongevoelig voor bewegingen van de markt als geheel. 3. Special events Hier wordt geanticipeerd op koersbewegingen ten gevolge van speciale gebeurtenissen, zoals fusies, overnames en faillissementen. Zo wordt bijvoorbeeld in geval van een verwachte overname een belang genomen in het over te nemen bedrijf, terwijl de hedgefondsmanager zijn fonds indekt tegen marktbewegingen door middel van een short-positie in het aandeel van het overnemende bedrijf. Op die manier zet het fonds alleen in op het koersverschil tussen de twee aandelen. Er wordt winst gemaakt als de koersen convergeren. 4. Converteerbare obligaties Hedgefondsen die deze strategie volgen, beleggen in de converteerbare waardepapieren van een onderneming en dekken deze belegging af. Meestal gaat het om een converteerbare obligatie en een short-positie in het aandeel van hetzelfde bedrijf. De posities worden zodanig opgezet dat zij kunnen profiteren van zowel de vastrentende component als van een daling van het aandeel, terwijl de inleg wordt beschermd tegen marktbewegingen. 5. Rente Doel van deze strategie is het behalen van stabiele rendementen met een lage volatiliteit. De fondsen richten zich op kleine prijsafwijkingen in de obligatiemarkten. 6. Macro Deze fondsen kunnen in bijna elke financiële markt waar ook ter wereld long- en short-posities innemen. Ze positioneren zich zodanig dat optimaal geprofiteerd kan worden van door hen voorziene marktbewegingen als gevolg van macro-economische trends of gebeurtenissen. Deze fondsen maken vaak gebruik van geleend geld. S A F E 25

4 George Soros DE MAN ACHTER HET QUANTUM FUND George Soros staat bekend als dé hedgefund-goeroe. Hij sloeg zijn grootste slag toen hij op één dag meer dan $ 1 miljard won door short te gaan in het Britse pond. Soros wordt ook deels verantwoordelijk gehouden voor het feit dat de Russische roebel in 1998 in één week tijd 25 procent daalde, nadat hij verklaarde dat de financiële markten in Rusland rijp waren voor de slachtbank. Soros is de belangrijkste investeringsadviseur van het Quantum Fund, het fonds waarvan gezegd wordt dat het sinds de oprichting in 1969 het beste rendement heeft. Analisten schatten dat hij op zijn hoogtepunt $ 4000 per minuut verdiende. HET GAAT ER NIET OM OF JE GELIJK HEBT OF ONGELIJK. HET GAAT EROM HOEVEEL GELD JE VERDIENT ALS JE GELIJK HEBT, EN HOEVEEL GELD JE VERLIEST ALS JE ONGELIJK HEBT George Soros > En in meer dan zestig procent van die maanden lieten hedgefondsen wel een positiefrendement zien. Gespreid beleggen in hedgefondsen verbetert de risico-rendementsverhouding van een traditionele b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e. Miljoenenwinsten Een ander aspect dat hedgefondsen zo bijzonder maakt ten opzichte van traditionele beleggingsfondsen, is de beloningsstructuur van de fondsmanagers. De traditionele fondsbeheerder moet het meestal doen met een vast percentage van het aan hem of haar toevertrouwde vermogen. Een hedgefondsmanager deelt echter ook mee in de door hem behaalde winsten de performance fee. De hedgefondsmanager wordt zo gemotiveerd tot het behalen van een zo goed mogelijk resultaat, ongeacht of markten nu omhoog of omlaag bewegen. Daar komt nog bij dat hedgefondsmanagers veel vaker dan traditionele beheerders zelf een aanzienlijk deel van hun eigen, liquide vermogen in hun eigen hedgefonds hebben belegd (vaak wel tachtig procent). Tezamen met de performance fee zorgt dit dat de belangen van hedgefondsmanager en eindbelegger op één lijn komen te liggen. Hedgefondsmanagers die goede rendementen voor de participanten in hun fondsen behalen, merken dat dus ook in de eigen portemonnee. Het blad Institutional Investor deed onderzoek naar de verdiensten van de beste hedgefondsmanagers in Zeker elf hedgefondsmanagers verdienden meer dan $ 100 miljoen in dat jaar. George Soros stond in 2001 weer eens bovenaan. Maar de man die ooit de Bank of England in het nauw bracht en daar een slordige $ 1 miljard aan overhield legt zich tegenwoordig meer toe op filosofie en filantropie. Op nummer twee staat Bruce Kovner. Zijn Caxton Corp. beheert $ 5,5 miljard. Kovner behaalde in 2001 een rendement van dertig procent voor zijn klanten (na aftrek van kosten). Zelf hield hij in 2001 $ 500 miljoen over. Soros en Kovner zijn al oude rotten in het vak, maar de nummer drie, Edward Lampert, is van de nieuwe lichting. Lampert behoort tot de groep voormalige investment bank handelaren van Wall Street en de Londense City die de bonussen die zij eind jaren tachtig opstreken, voor zichzelf zijn gaan beleggen. Nu beheert hij met zijn ESL Investments zo n $ 5 miljard. Gemiddeld rendement sinds 1988: 24,5 procent (na aftrek van kosten). Rendement in 2001: 53 procent (na aftrek van kosten). Lamperts inkomen in 2001: $ 445 miljoen. En dat allemaal in een jaar waarin de S&P 500 twaalf procent verloor. Slimme handelaren Het beleggen in hedgefondsen is niet eenvoudig. Dit komt door het overweldigende aanbod en de ingewikkelde beleggingsmethodieken die toegepast worden hedgefondsen zijn er inmiddels, en het aantal groeit sterk. Samen beheren ze grofweg $ 500 miljard. Nog altijd worden de slimste handelaren van Wall Street en de City aangetrokken door het succes van illustere voorgangers als Kovner en Lampert. Een en ander impliceert dat voor het selecteren van de beste hedgefondsen specialistische beleggingskennis, ervaring en Vo o rd e l e n VAN DE HEDGEFUNDS In elk beursklimaat kan positief rendement worden gehaald. Het doel is een absoluut r e n d e m e n t. Hedgefunds kunnen zowel long als short gaan in aandelen, bovendien kunnen ze, in tegenstelling tot beleggingsfondsen, een grote kaspositie aanhouden. Managers zijn vrijer in hun keuze van beleggingen en kunnen hun expertise dus maximaal ben u t t e n. Kwaliteit van de fondsmanagers. Bij de opkomst van de hedgefund-industrie zijn de beste vermogensbeheerders naar hedgefunds overgestapt. Doordat de fondsen zowel long als short zitten, wordt het algemene marktrisico sterk verminderd. Hedgefunds verbeteren het risicorendementsprofiel van uw p o r t e f e u i l l e. Hedgefunds zijn vaak actief in een kleine submarkt waarin de fondsmanager goed thuis is. 26 S A F E

5 Julian Robertson DIRECTEUR EN OPRICHTER VAN TIGER MANAGEMENT CORP. Tiger Management Corp. is een hedgefund dat een minimuminleg vraagt van $ 5 miljoen. Robertson behaalde in de jaren tachtig en negentig de beste performance in de industrie met een rendement van 32 procent per jaar. Aan het einde van de jaren negentig verloor Robertson fors, nadat hij tegen de technologiehype in gokte. Robertson trok zich in maart 2000 terug uit de markt die hij typeerde als irrationeel, waar fundamentele analyse heeft plaatsgemaakt voor muisklikken en momentum. Ik zie er niets in om mijn beleggers te confronteren met risico s die ik zelf niet begrijp. Direct daarna spatte de technologiezeepbel uiteen. ALS DE 200 BESTE BEDRIJVEN HET NIET BETER DOEN DAN DE 200 SLECHTSTE, IS HET TIJD OM EEN ANDERE BAAN TE ZOEKEN Julian Robertson onderzoek nodig zijn. Immers, hoe scheidt men anders het kaf van het koren? Daarom vormt een fund of hedgefunds een fonds dat in een mandje van hedgefondsen belegt de oplossing om te beleggen in hedgefondsen. De portefeuille wordt samengesteld door specialisten die de hedgefondsen binnen elke strategie selecteren en daarbij zorgen voor spreiding over de strategieën (zie kader Beleggen in hed - gefunds gaat zo). Een fund of hedgefunds verschaft bovendien toegang tot hedgefondsen die anders moeilijk toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Maar de belangrijkste reden om in hedgefunds te stappen, blijft dat ze zowel in goede als in slechte tijden een waardevolle toevoeging aan de beleggingsportefeuille kunnen zijn. Drs B.M. Galesloot is hoofd hedgefunds bij Robeco Alternative Investments. Robeco Absolute Return is het fund of hedgefunds van Robeco. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van hedgefondsen. Instappen kan via de lokale Rabobanken. N a d e l e n VAN DE HEDGEFUNDS De instapbedragen bij hedgefunds zijn hoog. De beheer- en performancekosten zijn relatief hoog vergeleken met gewone b e l e g g i n g s f o n d s e n. Er is een grote toestroom van nieuwe hedgefunds, dit zorgt ervoor dat ook mindere goden zich op de markt begeven. Hedgefunds zijn weinig transparant. Het is vaak moeilijk te achterhalen wat ze precies met uw geld doen. Hedgefunds werken vaak met geleend geld. Deze leverage hoeft geen probleem te zijn, zolang het binnen de perken blijft. In bepaalde hedgefundstrategieën is een overvloed aan spelers aanwezig waardoor het moeilijk is rendement te behalen. Een goede strategie-verdeling is daarom van groot belang. Absoluut re n d e m e n t HEDGEFUNDS VERSLAAN OBLIGATIES EN AANDELEN Robeco Absolute Return, het fund of fundsvan Robeco, boekte in september 2002 een rendement van 1,0%. De AEX-index verloor 20,2%. De rendementen van de vijftien onderliggende hedgefondsen in Robeco Absolute Return lagen in die maand tussen - 1,1% en + 6,2%. Twaalf van die vijftien hedgefondsen hadden een positief rendement. En dat is waar menigeen naar zoekt: fondsen die onder verschillende marktomstandigheden uitzicht bieden op een aantrekkelijk rendement. De grafiek laat zien hoe het rendement van hedgefondsen (de CSFB/Tremont Hedge Fund-index) zich verhoudt tot dat van obligaties en aandelen. Het gemiddelde jaarrendement (sinds 1 januari 1994) van hedgefondsen lag zo n 4,7% boven dat van obligaties en bijna 5,3% boven dat van aandelen. Instappen in Robeco Absolute Return kan al vanaf De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. S A F E 27

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Uw vermogen verdient een veilig rendement

Uw vermogen verdient een veilig rendement Uw vermogen verdient een veilig rendement Welkom André Brouwers Oprichter & Fondsmanager Mijn naam is André Brouwers, graag vertel ik u meer over onze innovatieve beleggingsstrategie. U heeft uw vermogen

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel?

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Na het uiteenspatten van de internet bubbel in de jaren 2000-2002, werd de behoefte groter om beleggingsstrategieën te ontwikkelen die minder afhankelijk

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Auteur: Valeer van Mook, (Hedge) Fund Analist van De Veste.

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat: direct profiteren van de expertise van externe vermogensbeheerders en de goed gepositioneerde beleggingsfondsen van wereldwijd

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten:

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten: Zelf beleggen Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf uw beleggingen wil kiezen,

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

Op zoek naar rendement

Op zoek naar rendement Brochure Op zoek naar rendement Het beursklimaat is veranderd en sparen is niet langer rendabel. Grootbanken en vermogensbeheerders kunnen moelijk omgaan met de toegenomen beweeglijkheid op de beurs. Het

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 200 fors toegenomen De Nederlandse beleggingsfondsensector is in 200 flink in omvang toegenomen. Het fondsvermogen nam met EUR 224 miljard toe tot EUR

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Slim beleggen met een hefboom Rob Stuiver 29 september Programma Het ver-1000 voudigen van uw vermogen in 20 jaar Bouwen van de portefeuille Bouwstenen: Aandelen, Alternatives,

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Informatiedocument van Cobber Finance B.V.

Informatiedocument van Cobber Finance B.V. Informatiedocument van Cobber Finance B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de deskundigheid, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Hieronder geven wij kort

Nadere informatie

Hedgefondsen: back to basics

Hedgefondsen: back to basics Hedgefondsen: back to basics Inleiding De term hedgefonds heeft betrekking op een zeer diverse groep beleggingsinstellingen. Het eerste hedgefonds, het in 1949 opgerichte Jones Hedge Fund, voerde een zodanige

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Alternatieve Beleggingen. Hedge Funds

Alternatieve Beleggingen. Hedge Funds Alternatieve Beleggingen Hedge Funds 2 Alternatieve Beleggingen Hedge Funds Inhoud Inleiding INLEIDING 2 WAT ZIJN HEDGE FUNDS? 3 BELEGGINGSBELEID VAN HEDGE FUNDS 4 Short selling 4 Risicobeperking door

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Algemeen... 2 Wat gaat er precies in het fondsassortiment van Robeco wijzigen?...2 Waarom gaat Robeco een aantal fondsen

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Datum: 6 maart 2012 Plaats: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19C Tijd: 15:00 uur Aanwezig: - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Informatie. CareFund FINANCIAL CARE GLOBAL MACRO FUND. www.financialcare.com

Informatie. CareFund FINANCIAL CARE GLOBAL MACRO FUND. www.financialcare.com Informatie CareFund FINANCIAL CARE GLOBAL MACRO FUND www.financialcare.com Top specialisten zetten hun vakkennis in voor uw belegging Een team van topspecialisten op alle beleggingsgebieden heeft de handen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past

kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past actie ondernemen voor later? Gaat u uw financiële doelen halen? Op uw spaarrekening levert u na aftrek van belasting

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie