MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111"

Transcriptie

1 MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111 Naam module FFEBLR0111 Modulehouder W.F. Laman Vakgebied(en) Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst Studiepunten 4 ECTS Voorkennis -- Omschrijving De belangrijkste begrippen uit de wet IB 2001, met uitzondering van de afdeling 3.2 (belastbare winst uit onderneming), worden behandeld en in opgaven en cases toegepast. Aan de orde komen onder meer: het boxenstelsel, de opbouw van de tarieven en de premies volksverzekering, de heffingskortingen, de fiscale partnerregeling, de diverse inkomsten in box 1, 2 en 3 en de (persoonsgebonden) aftrekposten. Doelstelling(en) Na het volgen van deze module is de student op de hoogte van de belangrijkste begrippen uit de wet IB 2001 (niet-winst), kan hij de behandelde wetteksten interpreteren en is hij in staat aan de hand van een gecompliceerde casus een belastingbiljet IB in te vullen. Werkvormen Hoorcollege en werkcollege. Leerstof De hoofdstukken 3, 5, 6, 7 en 8 uit Belastingrecht voor bachelors en Masters (zie ook de te bestuderen hoofdstukken in het weekoverzicht). Toetswijze Praktijkopdrachten (portfolio met uitwerkingen van de meerkeuzevragen plus twee aangiftes inkomstenbelasting 2010, te maken voor week 4 en week 6, en eventueel de verbeterde versies. Het geheel moet in week 8 worden ingeleverd); Schriftelijke toets bestaande uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen in week 9. SEP 2011 / LAMWF 1 van 6 blr1.1-fe~extra_module-fevt.doc

2 Beoordeling Praktijkopdracht: voldoende/onvoldoende; Tentamen: cijfer op schaal De module is behaald als: de praktijkopdracht als voldoende is beoordeeld en voor het tentamen minimaal een 5,5 is behaald. Het tentamen wordt aan de hand van een antwoordmodel beoordeeld. Let op! Het cijfer voor de toets FFEBLR0111 telt pas mee als voor de opdrachten A en B een voldoende is behaald. Als het ingeleverde werk onvoldoende bleek, krijg de student éénmaal de gelegenheid zijn werk aan te vullen/te verbeteren. Herkansingsmogelijkheid Praktijkopdracht: reparatiemogelijkheid in week 9 of 10; Tentamen: hertentamen in volgende blok (week 10). Competentie(s) Deze module draagt bij aan het bereiken van de hieronder vermelde deelcompetentie(s) uit de landelijke competentieprofielen. FRE 1 werkzaamheden met betrekking tot aangifte; 3 informeren op fiscaal terrein; 4 werkzaamheden met betrekking tot fiscaaljuridisch en financieel advies; 7 sociaalcommutatieve bekwaamheid Studiebelasting Deze module (4 EC's) is goed voor 112 uren studiebelasting(!). Dit is de studietijd die een gemiddelde student zal moeten investeren om de module met een voldoende resultaat te kunnen afsluiten. De studiebelastingsuren kunnen grofweg als volgt worden gespecificeerd: Volgen van colleges en practica 28 Maken van opdrachten of huiswerk 48 Zelfstudie 24 Voorbereiding op toets 8 Toetstijd 2 Inzage toets, feedback op opdracht 2 Overig - + Totaal 112 Literatuur Theorieboek Belastingrecht voor Bachelors en Masters (BaMa), uitgave 2011/2012 G.A.C. Aarts e.a. Convoy, ISBN Werkboek Belastingrecht voor Bachelors en Masters (BaMa), uitgave 2011/2012 G.A.C. Aarts e.a. Convoy, ISBN Een belastingwetten pocket 2011, bijv. Kluwer, ISBN SEP 2011 / LAMWF 2 van 6 blr1.1-fe~extra_module-fevt.doc

3 Weekoverzicht In het onderstaande weekoverzicht kun je zien: wat in de les behandeld zal worden; wat je vooraf thuis moet doen. week 1 paragrafen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 van het theorieboek. uitleg gebruik wettenbundel; uitleg elementaire begrippen uit de Wet IB 2001 (belastingplicht, belastingobject/belastingsubject, partnerregeling); uitleg over de werking van de Wet IB 2001 (boxenstelsel, toerekeningregels, heffingskortingen, tarief en wijze van heffing); koppeling tussen heffing inkomstenbelasting en heffing premis volksverzekeringen; lezen van de artikelen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.15, 2.17 Wet IB 2001; maken: o mc-vragen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.24; o casusposities 3.1, 3.2 en 3.3. week 2 paragrafen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 van het theorieboek. paragrafen 5.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.4, 5.4, 5.5 van het theorieboek downloaden en afdrukken van opdracht I en opdracht II die in week 3 moeten worden ingeleverd (zie Je moet de uitspraken die bij de opdrachten zitten NAAR HET COLLEGA MEENEMEN! mc-vragen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.24; casusposities 3.1, 3.2 en 3.3. uitleg bij enkele onderdelen van het inkomen uit werk en woning (reisaftrek, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen, het begrip periodieke uitkering ); gezamenlijk bestuderen en bespreken van twee arresten over het fiscaal partnerschap o arrest I: LJN AV3974, Gerechtshof Leeuwarden; o arrest II: LJN AX9620, Rechtbank Haarlem lezen van de artikelen 3.87, , 3.92, 3.94, 3.95 Wet IB SEP 2011 / LAMWF 3 van 6 blr1.1-fe~extra_module-fevt.doc

4 week 3 paragrafen 5.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.4, 5.4, 5.5 van het theorieboek. paragrafen t/m 5.7. opgaven 5.1 en 5.2; mc-vragen 5.1, 5.4 en 5.5. opdrachten bij de arresten I en II uitleg belastbare inkomsten uit eigen woning (begrip eigen woning, voordelen uit eigen woning, eigenwoningforfait, eigenwoningreserve, eigenwoningschuld en bijleenregeling) kapitaalverzekering eigen woning en spaarrekening eigen woning (doel, kapitaalverzekering, spaarrekening, kenmerkende verschillen); maken: o opgaven 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 en 5.8; o mc-vragen 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17; o casus 5.1, 5.2 en 5.5 vraag a; o AC-examen juni 2008, opgave 1.1. week 4 paragrafen 5.1 t/m 5.7 van het theorieboek. Onderdeel A van de praktijkopdracht (antwoorden op de mc-vragen plus een volledige afdruk van de IB-aangifte dit werk moet je in je portfolio opnemen en naar het college meenemen). uitloop college week 3; bespreken onderdeel A van de praktijkopdracht. week 5 paragrafen 5.1 t/m 5.7 van het theorieboek. paragrafen 5.8.1, 6.1, t/m 6.3 (eerste alinea), en onderdeel A van de praktijkopdracht waar nodig verbeteren; mc-vragen 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23; casus 5.3. bespreken onderdeel a van de praktijkopdracht; uitleg uitgaven voor inkomensvoorzieningen, begrip aanmerkelijk belang, belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, meesleep- en meetrekregeling. SEP 2011 / LAMWF 4 van 6 blr1.1-fe~extra_module-fevt.doc

5 week 6 paragrafen 5.8.1, 6.1, t/m 6.3 (eerste alinea), en van het theorieboek; paragrafen t/m 5.9 (doorlezen). paragrafen 7.1 t/m 7.6. opgaven 6.2 en 6.4; mc-vragen 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4; casus 6.1, 6.2, 6.3 en 6.10; begin alvast met onderdeel B van de praktijkopdracht. uitleg belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (rendementsgrondslag, heffingvrij vermogen, vrijstellingen, maatschappelijke beleggingen, beleggingen in durfkapitaal). maken: o opgaven 7.1, 7.2, 7.3, 7.5; o mc-vragen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.5 t/m 7.10; o casus 7.1 en 7.4. week 7 paragrafen 7.1 t/m 7.6 uit het theorieboek. paragrafen 8.1 t/m 8.5 en 8.7 t/m onderdeel B van de praktijkopdracht (antwoorden op de mc-vragen plus een volledige afdruk van de IB-aangifte dit werk moet je in je portfolio opnemen en naar het college meenemen); opgaven 7.1, 7.2, 7.3, 7.5; mc-vragen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.5 t/m 7.10; casus 7.1 en 7.4. bespreken onderdeel B van de praktijkopdracht; uitleg persoongebonden aftrekposten (uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor levensonderhoud kinderen, scholingsuitgaven, uitgaven voor monumentenpanden, aftrekbare giften, drempels). week 8 paragrafen 8.1 t/m 8.5 en 8.7 t/m onderdeel B van de praktijkopdracht waar nodig verbeteren en gehele portfolio naar het college meenemen en inleveren; opgaven 8.3, 8.5, 8.7; mc-vragen 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6; casus 8.1, 8.2, 8.4 en 8.5; oefententamen (ook te downloaden via SEP 2011 / LAMWF 5 van 6 blr1.1-fe~extra_module-fevt.doc

6 bespreken oefententamen. Toetsoverzicht van het blok *) Vak/week college X X X X X X X tentamen T H SEP 2011 / LAMWF 6 van 6 blr1.1-fe~extra_module-fevt.doc

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2

Leergang Hypothecaire Planning. Leerdoelen van vandaag. Programma van vandaag 26-8-2013. Cursusdag 2 Leergang Hypothecaire Planning Cursusdag 2 1 Leerdoelen van vandaag 1. Inzicht krijgen in het rechtssysteem personen- en familierecht vermogensrecht goederenrecht overeenkomst 2. Werken met het NBI Programma

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 17 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt.

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt. Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wetwrijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten

Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten 1. Doel van deze circulaire In de afgelopen periode zijn met regelmaat publicaties verschenen over het nieuwe

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Voorbeeld Syllabus Woningfinanciering. Wft Woningfinanciering 100% Wft Proof

Voorbeeld Syllabus Woningfinanciering. Wft Woningfinanciering 100% Wft Proof Wft Woningfinanciering 100% Wft Proof All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ +++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ Belastinggids 2013 GELDGIDS 1 JANUARI 2013 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 1 9, 7 5 Met gratis belastinghulp

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie