Als u een woning koopt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u een woning koopt"

Transcriptie

1 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover de aftrekmogelijkheden staat wel het eigenwoningforfait, dat u moet optellen bij uw inkomen. In deze brochure leest u daar meer over

2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Welke kosten mag u aftrekken? 4 3 Als u een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek afsluit 7 4 Bijleenregeling 7 5 Het eigenwoningforfait: optellen bij uw inkomen 11 6 Als u tijdelijk twee woningen heeft 12 7 Als u een fiscale partner heeft 13 8 Hoe kunt u uw kosten aftrekken? 14 9 Heeft u nog vragen? 15 3 als u een woning koopt

3 1 Waarom deze brochure? Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en bepaalde kosten kunt aftrekken. Tegenover de aftrekmogelijkheden staat het eigenwoningforfait, wat betekent dat u jaarlijks een bedrag moet optellen bij uw inkomen. Op 1 januari 2004 is de eigenwoningregeling gewijzigd. Als u uw eigen woning verkoopt en een nieuwe eigen woning koopt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de rente die u mag aftrekken. In hoofdstuk 4 leest u meer over deze zogenoemde bijleenregeling. Let op! Koopt u een tweede woning of een andere woning die niet uw hoofdverblijf gaat worden, dan is deze brochure niet voor u bedoeld. Kijk voor meer informatie op internet: of bel naar de BelastingTelefoon: Welke kosten mag u aftrekken? Bepaalde kosten voor uw eigen woning kunt u aftrekken van uw inkomen in box 1. Hieronder leest u welke kosten dat zijn. Aftrekbare rente en kosten Het gaat om rente en kosten die u in 2004 heeft betaald voor de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het bedrag van de (hypotheek)- schuld waarover u de rente mag aftrekken. Rente van leningen voor de financiering van kosten van onderhoud of verbetering mag u ook aftrekken. U moet dan wel facturen en dergelijke kunnen overleggen. Rente op leningen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het financieren van meubels, is niet aftrekbaar. De rente die u betaalt, kunt u maximaal 30 jaar aftrekken. Als u de lening na 30 jaar niet of niet volledig heeft afgelost, dan kunt u de rente niet meer aftrekken. 4 als u een woning koopt

4 Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming Als de grond waarop uw woning staat niet van u is, betaalt u daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar. Deze periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar. Let op! Niet aftrekbaar zijn: premie voor een opstalverzekering; afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming; premie voor een kapitaalverzekering eigen woning. Kosten voor een monumentenpand Monumentenpanden brengen vaak extra kosten met zich mee, zoals hogere verzekerings- en onderhoudskosten. Daarom kunt u gebruikmaken van een bijzondere aftrekregeling, waardoor u een aantal van deze extra kosten kunt aftrekken. Meer over deze aftrekregeling leest u in de folder Als u werkzaamheden aan uw monumentenpand gaat verrichten. Eenmalig aftrekbare kosten Als u een woning koopt, kunt u in het jaar van aankoop een aantal eenmalige kosten aftrekken. Dit zijn de kosten die u maakt voor het afsluiten van de hypotheek. De kosten die u maakt voor de aankoop van de woning zelf kunt u niet aftrekken. In het overzicht hierna staat welke kosten wel, en welke niet aftrekbaar zijn. Aftrekbaar rente over en kosten van de eigenwoningschuld voor uw eigen woning. Als u rente ontvangt over bedragen die u stort op een bouwdepot, dan moet u die aftrekken van de betaalde rente; notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte; bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst is gesloten; afsluitprovisie. Hiervoor geldt dat u niet meer dan 1,5% van de schuld en maximaal mag aftrekken. Als u meer afsluitprovisie betaalt, dan trekt u in ,5% af (of 3.630). Van het meerdere kunt u het deel dat betrekking heeft op 2004 in 2004 aftrekken. Het overgebleven deel kunt u vanaf 2005 tijdens de looptijd van de lening jaarlijks in gelijke delen aftrekken; taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening); bemiddelingskosten en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie; rente van schulden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; 5 als u een woning koopt

5 rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, verbetering of het onderhoud van uw woning, bijvoorbeeld notariskosten; betaalde boeterente; rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met het aangaan van de lening voor de koop van uw woning, bijvoorbeeld voor afsluitprovisie. Niet aftrekbaar aflossing van de eigenwoningschuld; overdrachtsbelasting en omzetbelasting; notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte; bouwrente die betrekking heeft op de periode voordat de voorlopige koopovereenkomst wordt gesloten; kosten van onderhoud en verbetering. Voor een monumentenpand kunt u onder voorwaarden een aftrek krijgen. Zie ook de folder Als u werkzaamheden aan uw monumentenpand gaat verrichten; rente van leningen voor de eigen woning, afgesloten tussen fiscale partners of huisgenoten onderling; rente van leningen die u bent aangegaan voor een woning die u van uw fiscale partner of huisgenoot heeft gekocht. Dit geldt alleen voor het deel van de schuld dat hoger is dan de oorspronkelijke schuld op die woning; rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente en kosten van geldleningen te betalen (bijvoorbeeld een lening om de boeterente of bouwrente te betalen). Uitzonderingen: rente over een lening die u vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare bouwrente te betalen en rente over een lening voor de eigen woning die u bent aangegaan om oversluitkosten te betalen, is wel aftrekbaar. 6 als u een woning koopt

6 3 Als u een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek afsluit Als u een spaarhypotheek of een levenhypotheek afsluit, sluit u naast de hypotheek een kapitaalverzekering af. Ook bij een beleggingshypotheek kunt u een kapitaalverzekering afsluiten. Het doel van de kapitaalverzekering is om onbelast een bedrag te sparen, waarmee u de eigenwoningschuld kunt aflossen. Dat bedrag heet de kapitaalsuitkering. De uitkering is onbelast tot maximaal de schuld op de eigen woning met een maximum per persoon van U bent wel verplicht de uitkering te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen. Voor meer informatie zie de brochure Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen. 4 Bijleenregeling Als u in 2004 uw eigen woning heeft verkocht en een andere woning heeft gekocht, kan dat gevolgen hebben voor uw (hypotheek)renteaftrek. Meestal is de verkoopopbrengst van de oude woning hoger dan de schuld voor de oude woning; de woning heeft dan overwaarde. Als u deze overwaarde niet of niet helemaal gebruikt om de nieuwe woning te financieren, kunt u weliswaar een hogere lening afsluiten voor de aankoop van deze woning, maar mag u de rente over deze lening niet helemaal aftrekken. Over het bijgeleende bedrag mag u namelijk alleen het deel aftrekken dat hoger is dan de overwaarde van uw oude woning. Deze bijleenregeling heeft alleen betrekking op woningen die onder de eigenwoningregeling vallen. Als u voor de eerste keer een woning koopt, leidt de bijleenregeling niet tot een beperking van uw aftrek. In het onderstaande overzicht staan een aantal begrippen waarmee u te maken kunt krijgen als u een lening afsluit en de rente en kosten wilt aftrekken. 7 als u een woning koopt

7 Eigenwoningschuld Dit is de (hypotheek)schuld waarvan de rente aftrekbaar is als kosten van de eigen woning in box 1. Overwaarde Dit is het verschil tussen de verkoopopbrengst van de eigen woning en de eigenwoningschuld. Op de verkoopopbrengst mag u de verkoopkosten, bijvoorbeeld de makelaarscourtage, in mindering brengen. De overwaarde wordt ook wel vervreemdingssaldo genoemd. Schematisch: Opbrengst bij verkoop... Kosten bij verkoop Netto-opbrengst... Eigenwoningschuld verkochte woning Overwaarde... Eigenwoningreserve Dit is het bedrag waarvoor u geen eigenwoningschuld kunt aangaan als u een andere eigen woning koopt. Met andere woorden: het bedrag dat verplicht moet worden gebruikt voor de financiering van de eigen woning. De eigenwoningreserve ontstaat door de overwaarde van de woning die u verkoopt. De eigenwoningreserve neemt af door: aankoop van een andere eigen woning; aflossingen op de geldlening; kosten voor verbetering en onderhoud als het totaalbedrag hoger is dan De eigenwoningreserve vervalt: na vijf jaar; of als u overlijdt. 8 als u een woning koopt

8 Als uw nieuwe woning duurder is dan uw oude woning De eigenwoningschuld mag in dit geval niet meer zijn dan de aankoopsom min de eigenwoningreserve. Hierdoor neemt de eigenwoningreserve af tot 0. Verkoop woonhuis I E Verkoopkosten Netto-opbrengst E Eigenwoningschuld Overwaarde eigen woning E Stand eigenwoningreserve E Aankoop woonhuis II E Aankoopkosten Aankoopsom E Eigenwoningreserve Eigenwoningschuld E Nieuwe stand eigenwoningreserve E 0 De rente over de schuld van kunt u aftrekken in box 1. Als u in dit voorbeeld meer leent dan , is het bedrag daarboven een schuld in box 3. Als uw nieuwe woning goedkoper is dan uw oude woning Als u een goedkopere woning koopt, mag u de oude eigenwoningschuld blijven hanteren tot maximaal de aankoopsom van de nieuwe woning of, als die lager is, de lening voor de nieuwe woning. De eigenwoningreserve neemt in dit geval af met het verschil tussen de aankoopsom en de eigenwoningschuld voor de nieuwe woning. Hierdoor kan de eigenwoningreserve geheel vervallen, maar ook (voor een deel) in stand blijven. Voorbeeld Verkoop woonhuis I E Verkoopkosten Netto-opbrengst E Eigenwoningschuld Overwaarde eigen woning E Stand eigenwoningreserve E Aankoop woonhuis II E Aankoopkosten Aankoopsom E Eigenwoningreserve Eigenwoningschuld E Nieuwe stand eigenwoningreserve E als u een woning koopt

9 Omdat de oude woning duurder is dan de nieuwe woning, mag de eigenwoningschuld maximaal de oude eigenwoningschuld ( ) zijn, maar niet meer dan de aankoopsom van de nieuwe woning. In dit geval dus De werkelijke lening is Dit is de eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve van wordt verlaagd met het verschil tussen de aankoopsom en de eigenwoningschuld voor de nieuwe woning ( = ). De eigenwoningreserve is na de afboeking Als de lening zou zijn, blijft de eigenwoningreserve Uw eigenwoningreserve neemt af met de bedragen die u aflost op uw eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve neemt ook af met de kosten voor verbetering en onderhoud, als de totale kosten hoger zijn dan per kalenderjaar. Het maakt daarbij niet uit of u deze kosten uit eigen middelen betaalt. Als u er geld voor leent, kunt u alleen het eventuele deel van de lening, dat hoger is dan uw eigenwoningreserve, bij uw eigenwoningschuld tellen. Als u een andere woning koopt voordat de oude woning is verkocht Het kan voorkomen dat u een nieuwe woning koopt voordat de oude woning is verkocht. Gedurende het kalenderjaar en de twee jaren daarop kunnen dan zowel de oude woning als de nieuwe woning onder de eigenwoningregeling vallen. Bij het bepalen van de eigenwoningschuld van de nieuwe woning kunt u in dat geval nog geen rekening houden met de overwaarde van de oude woning. Als u een lening heeft afgesloten voor de nieuwe woning, mag u dan de gehele lening aanmerken als eigenwoningschuld. Als de oude woning is verkocht of niet langer een eigen woning is, moet u alsnog de overwaarde bepalen en omzetten in een eigenwoningreserve. De eigenwoningschuld is dan de aankoopsom van de nieuwe eigen woning min de eigenwoningreserve. Als de nieuwe woning goedkoper is dan de oude woning, geldt de regeling voor goedkoper wonen. Als u niet meteen een andere woning koopt Als u de eigen woning verkoopt en in een huurwoning gaat wonen of als u naar het buitenland vertrekt, heeft u niet langer een eigenwoningschuld. De overwaarde van de verkochte woning wordt dan eigenwoningreserve. Als u binnen vijf jaar na de verkoop weer een woning koopt, telt de eigenwoningreserve van de oude woning alsnog mee bij het vaststellen van de rente die u mag aftrekken. Na vijf jaar vervalt deze eigenwoningreserve. 10 als u een woning koopt

10 Als u vóór 1 januari 2004 een woning heeft gekocht De bijleenregeling geldt niet voor huiseigenaren die vóór 1 januari 2004 schriftelijk een onherroepelijke verplichting zijn aangegaan tot verkoop van de eigen woning of tot aankoop van een nieuwe eigen woning. In alle gevallen moet sprake zijn van reële overeenkomsten, die de betrokken partijen onherroepelijk binden. Wel mogen dergelijke overeenkomsten een normale ontbindingsclausule bevatten (bijvoorbeeld financieringsvoorbehoud). Let op! In de volgende situaties gelden bijzondere regels: u heeft een fiscale partner met een eigenwoningreserve en u koopt samen een nieuwe woning; u heeft een woning niet zelf gekocht, omdat de woning bijvoorbeeld een schenking was; u heeft uw woning niet verkocht, maar gebruikt de woning bijvoorbeeld als tweede woning. Voor informatie over deze situaties kunt u bellen naar uw eigen belastingkantoor. 5 Het eigenwoningforfait: optellen bij uw inkomen Als u een eigen woning heeft, moet u een bedrag bij uw inkomen in box 1 tellen. Dit bedrag heet het eigenwoningforfait. Om te bepalen hoe hoog uw eigenwoningforfait is, moet u de woz-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van uw woning weten. Dat is de waarde van uw woning zoals die door de gemeente is vastgesteld. Als u de waarde niet weet, kunt u die opvragen bij uw gemeente. Het eigenwoningforfait is 0,85% van de woz-waarde van uw woning. Voor woningen die een lagere woz-waarde hebben dan gelden lagere percentages. Het eigenwoningforfait is maximaal Let op! Als u uw woning in de loop van het jaar koopt, is het eigenwoningforfait voor dat jaar lager. Stel, u koopt uw woning op 1 oktober U berekent dan alleen het eigenwoningforfait voor de maanden oktober, november en december, dus 3/12 van het jaarbedrag. 11 als u een woning koopt

11 6 Als u tijdelijk twee woningen heeft Als u een andere woning koopt, kan het voorkomen dat u de nieuwe woning al heeft gekocht en nog in uw oude woning woont. Ook kan het zijn dat u inmiddels bent verhuisd en dat u de oude woning nog niet heeft verkocht. Hieronder staan voor deze situaties de gevolgen voor uw aftrekmogelijkheden en het eigenwoningforfait. U heeft een andere woning die leeg staat of in aanbouw is De andere woning valt onder de eigenwoningregeling. U hoeft de waarde van de woning dan niet aan te geven in box 3: voordeel uit sparen en beleggen. Dit geldt ook als de woning nog in aanbouw is. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden: De andere woning is in aanbouw of staat leeg in de periode dat u er nog niet in woont. U gaat uiterlijk in 2006 in die woning wonen. Let op! U hoeft voor uw andere woning geen eigenwoningforfait bij te tellen, totdat u in die woning gaat wonen. Voor uw oude koopwoning moet u wel het eigenwoningforfait aangeven over de periode dat u erin woont. De hypotheekrente en de periodieke betalingen voor bijvoorbeeld erfpacht mag u voor beide woningen aftrekken. Uitzondering Als u een woning koopt waar u, bijvoorbeeld door een ingrijpende verbouwing pas na 2006 in gaat wonen, is de eigenwoningregeling niet van toepassing. In dat geval valt de woning (en de bijbehorende schuld) in box 3. Dit geldt ook als u in 2004 redelijkerwijs kunt voorzien dat de nieuwbouw of verbouwing zoveel hindernissen zal ondervinden, dat u er pas na 2006 in kunt gaan wonen. U verhuist naar een andere woning, uw oude woning staat sindsdien leeg en is nog niet verkocht De oude woning valt onder voorwaarden nog maximaal twee jaar na het kalenderjaar waarin u de woning verlaat onder de eigenwoningregeling. U hoeft de waarde van de oude woning en de eigenwoningschuld dan niet aan te geven in box 3: voordeel uit sparen en beleggen. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden: 12 als u een woning koopt

12 De oude woning is tot de verhuizing uw hoofdverblijf. De oude woning staat vanaf de verhuizing leeg. U biedt de oude woning daadwerkelijk te koop aan. Let op! U hoeft voor uw oude woning geen eigenwoningforfait aan te geven voor de periode dat u er niet in woont. Voor uw nieuwe woning geeft u wel het eigenwoningforfait aan voor de periode dat u in die woning woont. De hypotheekrente en de periodieke betalingen voor bijvoorbeeld erfpacht mag u voor beide woningen aftrekken. 7 Als u een fiscale partner heeft Als u heel 2004 een fiscale partner heeft, dan geeft u beiden het totaal aan van het eigenwoningforfait min de aftrekposten. Vervolgens kunt u het saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen woning tussen u beiden verdelen. Elke verdeling is mogelijk, zolang het totaal maar 100% is. U mag alleen het saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen woning tussen u en uw fiscale partner verdelen. De ene fiscale partner mag bijvoorbeeld niet alleen het eigenwoningforfait in de aangifte opnemen en de andere partner alleen de kosten. Wanneer bent u fiscale partners? - Als u getrouwd bent of als u uw partnerschap bij de burgerlijke stand heeft laten registreren, bent u automatisch elkaars fiscale partner (behalve als u duurzaam gescheiden leeft). - Als u ongehuwd samenwoont met een huisgenoot, kunt u onder voorwaarden kiezen of u fiscale partner van elkaar wilt zijn. Een huisgenoot kan iedereen zijn, bijvoorbeeld een vriend of vriendin, een kind, een broer of een zus. Als voorwaarden voor fiscaal partnerschap geldt dat u beiden meer dan zes maanden onafgebroken samenwoont en dat u beiden op hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Daarnaast moet u beiden in die periode 18 jaar of ouder zijn. Als u voor fiscaal partnerschap kiest met uw kind of met uw vader of moeder, dan geldt als voorwaarde dat u op 31 december 2003 beiden 27 jaar of ouder bent. Voor meer informatie zie de brochure Boxen en heffingskortingen in de inkomstenbelasting. 13 als u een woning koopt

13 Als u géén fiscale partners bent Als u met meer mensen een eigen woning als hoofdverblijf heeft en u was niet elkaars fiscale partner, dan moet elke bewoner zijn eigen deel van het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten aangeven. Het deel van het eigenwoningforfait dat ieder moet aangeven, moet overeenkomen met het aandeel in de eigendom van de woning. Voorbeeld De woning is voor driekwart uw eigendom en voor één kwart eigendom van uw huisgenoot. U geeft dan driekwart van het eigenwoningforfait aan en uw huisgenoot één kwart. Als hypotheekrente en kosten van geldleningen geeft u het deel aan dat overeenkomt met uw aandeel in de schuld. Eventuele overige aftrekbare kosten, zoals periodieke betalingen voor erfpacht, zijn aftrekbaar in verhouding tot ieders aandeel in de eigendom van de woning. 8 Hoe kunt u uw kosten aftrekken? U kunt de kosten voor uw eigen woning na afloop van het jaar aftrekken in uw Aangifte inkomstenbelasting. Gebruik hiervoor het aangifteprogramma of het aangiftebiljet. Als u loon, pensioen of een uitkering heeft, kunt u uw belastingvoordeel ook maandelijks uitbetaald krijgen in het jaar waarin u de uitgaven doet. Gebruik hiervoor het vt-programma of het formulier Verzoek voorlopige teruggaaf (vt). Het aangifte- of vt-programma kunt u downloaden van internet via: Deze programma s (diskettes) en de formulieren zijn ook aan te vragen bij de BelastingTelefoon als u een woning koopt

14 9 Heeft u nog vragen? Deze folder geeft globale informatie over de gevolgen voor de belasting als u een woning koopt. Het kan zijn dat u na het lezen hiervan nog vragen heeft. Folders, brochures en het vt-programma (Verzoek voorlopige teruggaaf) kunt u downloaden via internet: Het vtprogramma op diskette en de formulieren Verzoek voorlopige teruggaaf kunt u bestellen via internet: of bel naar de Belasting- Telefoon: Ook voor algemene vragen kunt u bellen naar de BelastingTelefoon, op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. 15 als u een woning koopt

15

16 Dit is een uitgave van: Belastingdienst juni 2004

17

18 PA 993-1Z41FD Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 u dat deel van de financiering toen niet tot de eigenwoningschuld rekenen? Dan mag u uw eigenwoningschuld op 1 januari 20 met dat bedrag

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning IB 291 1T11FD BUI (2565) Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Verkocht u of uw fiscale partner in 2012 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T21FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T32FD 13 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2013 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T22FD (2685) Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T43FD Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T21FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Webinar tips bij belastingaangifte

Webinar tips bij belastingaangifte Webinar tips bij belastingaangifte Leuk dat u het Webinar Tips voor uw belastingaangifte van 22 maart heeft bijgewoond. Hierbij alle tips die zijn gegeven in het webinar. Handig om terug te lezen. Algemeen

Nadere informatie

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet?

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? CHECKLIST: AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en bijbehorende kosten

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Eigen woning. 2013 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2013 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T32FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2016 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten 12345 9 Als u werkzaamheden aan uw gaat verrichten Bent u eigenaar van een en bent u van plan werkzaamheden aan uw pand te verrichten? Dan kunt u een deel van de kosten misschien aftrekken. In deze folder

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2016

Je hypotheek en de belasting in 2016 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2016 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2016 gelden voor

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U heeft een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet betalen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft dan

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2017 Uw hypotheek en de belasting in 2017

Informatiewijzer Jaaropgave 2017 Uw hypotheek en de belasting in 2017 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2017 Uw hypotheek en de belasting in 2017 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2017 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek PAUL SPATZKER HYP O THEEKA D VIES

Bankspaarhypotheek PAUL SPATZKER HYP O THEEKA D VIES Bankspaarhypotheek Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een bancaire spaarhypotheek of een bancaire beleggingshypotheek af te sluiten. In bepaalde situaties geldt een overgangsrecht, namelijk

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB extra opgaven week 4 Instituut Financieel Management Vraag 1 Marco en Leontien van Es kopen medio 2010 een eigen woning voor 250.000. Zij hebben nog nooit eerder een eigen woning gehad. Zij

Nadere informatie

inhoudsopgave Colofon 1 Belastingwijzer eigen huis 3

inhoudsopgave Colofon 1 Belastingwijzer eigen huis 3 Belastingwijzer inhoudsopgave 1 Belastingwijzer eigen huis 3 2 Wat moet u invullen? 5 2.1 Eigenwoningforfait 5 2.2 Aftrekbare kosten en rente 7 2.3 Fiscale partners 9 3 Huis gekocht of verkocht in 2014

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2017 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2016

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij OHRA

Verantwoord lenen bij OHRA OHRA Hypotheken 2 Verantwoord lenen bij OHRA Inhoud 1. Belastingregels 5 2. Wilt u meer zekerheid over het terugbetalen? 7 2.1 Een deel van uw lening eerder terugbetalen 8 2.2 Een andere aflosvorm kiezen

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2017

Je hypotheek en de belasting in 2017 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2017 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2017 gelden voor

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod.

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Belastingwijzer eigen huis

Belastingwijzer eigen huis Belastingwijzer eigen huis Inhoud 1. BELASTINGWIJZER EIGEN HUIS 3 2. WAT MOET U INVULLEN? 5 2.1 Eigenwoningforfait 5 2.2 Aftrekbare kosten en rente 6 2.3 Fiscale partners 8 3. HUIS GEKOCHT OF VERKOCHT

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl Actualiteiten rond de eigen woning Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl 1 Belastbare inkomsten uit eigen woning Voordeel uit eigen woning Aftrekbare kosten (-/-)

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

INA onverdeelde eigen woning module

INA onverdeelde eigen woning module INA onverdeelde eigen woning module Met deze module wordt u geholpen om de posten met betrekking tot een onverdeelde eigen woning correct in te vullen. Door de vragen in de Onverdeelde eigen woning module

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U hebt een belastingaanslag ontvangen en kunt deze niet betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft de aanslag

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Alles voor je belastingaangifte

Alles voor je belastingaangifte Alles voor je belastingaangifte Alles voor je belastingaangifte Dit jaar kun je tot 1 mei je belastingaangifte doen. Natuurlijk controleer je alle gegevens en vul je ze waar nodig aan. Maar betaal jij

Nadere informatie

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat.

Eigen huis. Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Eigen huis Een eigen huis. De f inanciering van uw woning. Hypotheekadvies op maat. Wonen met plezier U koopt voor het eerst een eigen huis en u zoekt een hypotheek die bij u past. Of u wilt uw huis verkopen

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2018 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2017

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Dossier. Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Eigen woning en de bijleenregeling

Dossier. Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Eigen woning en de bijleenregeling Jaargang 2 Editie 2 April 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Eigen woning en de bijleenregeling Bijleenregeling de begrippen [4] De eigenwoningreserve

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte.

Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. CHECKLIST IB 2013 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte kunnen veel gegevens nodig zijn. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017 Uw gegevens Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Echtgeno(o)te/partner Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Burgerlijke

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst V.29-08-2018 In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie