1 Begrippen en beginselen Overheidsheffingen Indeling en typering van belastingen Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27"

Transcriptie

1 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen Overheidsheffingen Indeling en typering van belastingen Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 2 Belastingen in Nederland Rijksbelastingen Provinciale en gemeentelijke belastingen 29 Opgaven 30 3 Belastingrecht Plaats van belastingrecht in Nederlandse recht Bronnen van belastingrecht Rechtsvinding Opbouw van een wet Materiële en formele belastingschuld 39 Opgaven 40 4 Belastingdienst en belastingadvieswezen Belastingdienst Belastingadvieswezen 45 Opgaven 45 Deel 2 Loonbelasting 46 5 Belastingplicht Belangrijke begrippen en definities Voor wie moet loonbelasting worden afgedragen? (art. 2 Wet LB) Natuurlijke persoon (belastingplichtige) Inhoudingsplichtige (art. 6 t/m 8a Wet LB) Privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking Fictieve dienstbetrekkingen en specifieke regelingen (art. 3 t/m 5b Wet LB) 57 Opgaven 61

2 6 Voorwerp van belasting Loon (art. 10 Wet LB) Loon in geld (art. 10 lid 1 Wet LB) Aanspraken op loon (art. 10 lid 2 Wet LB) Excessieve beloningsbestanddelen (art. 10 lid 5 Wet LB) Werkkostenregeling (art. 31a Wet LB) Loon in natura (art. 13 Wet LB) Ter beschikking gestelde auto (art. 13bis Wet LB) Fooien (art. 12 Wet LB) Vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen (art. 11 lid 1 onderdeel a en b Wet LB) Fictief loon aanmerkelijkbelangaandeelhouder (art. 12a Wet LB) Tijdstip waarop loon en fictief loon wordt genoten (art. 13a Wet LB) Pensioenregelingen (art. 18 t/m 19f Wet LB) Opbouw van het loon 112 Opgaven Tarief Belastbaar loon en in te houden belasting (art. 20 Wet LB) Tarieftabellen (art. 20a en 21 Wet LB) Heffingskortingen (art. 21a t/m 23 Wet LB) Peildatum (art. 24 Wet LB) Eerstedagsmelding (art. 28, 28bis Wet LB en art. 66a Uitv.reg LB) Loonbelasting- en premietabellen (art. 25 Wet LB) Tabellen voor bijzondere beloningen (art. 26 Wet LB) %-tarief (art. 26b Wet LB) Verhouding loonbelasting met inkomstenbelasting en premieheffing sociale verzekering Premievrijstelling voor jonge werknemers met kleine baan 136 Opgaven Wijze van heffen Inhouding en afdracht (art. 13a en 27 e.v. Wet LB) Verplichtingen inhoudingsplichtige (art. 28 Wet LB) Verplichtingen werknemer (art. 29 Wet LB) Overige regels loonbelasting (art. 31 t/m 35n Wet LB) 143 Opgaven Afdrachtvermindering Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering vmbo en mbo Afdrachtvermindering zeevaart Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 152

3 Deel 3 Inkomstenbelasting Belastingplicht Belastingplichtige (art. 2.1 Wet IB) Algemene begrippen 164 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: algemene regels voor winst uit onderneming Winst uit onderneming (art. 3.8 Wet IB) Winstbegrip Jaarwinst (art Wet IB) Ondernemersaftrek (art t/m 3.79 Wet IB) MKB-winstvrijstelling (art. 3.79a Wet IB) 232 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: specifieke bepalingen voor winst uit onderneming Aandelenfusie (art Wet IB) Juridische splitsing (art Wet IB) Juridische fusie (art Wet IB) Staken onderneming (art t/m 3.61 Wet IB) Doorschuiving (art t/m 3.66 Wet IB) Gebroken boekjaren (art Wet IB) 259 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: belastbaar loon Loonbegrip (art t/m 3.84 Wet IB) Reisaftrek (art Wet IB) 269 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Reikwijdte resultaat uit overige werkzaamheden (art Wet IB) Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen (art en 3.92 Wet IB) Opwaarderingsreserve en lucratieve belangen die met een werkzaamheid verband houden (art. 3.92a en 3.92b Wet IB) Resultaat uit een werkzaamheid (art t/m 3.99 Wet IB) 278 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Begrip belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art t/m Wet IB) 284

4 15.2 Uitbreiding van het begrip publiekrechtelijke uitkeringen (art Wet IB) Vrijgestelde publiekrechtelijke uitkeringen (art Wet IB) Uitbreiding van het begrip familierechtelijke uitkeringen (art Wet IB) Uitbreiding en beperking uitkeringen uit inkomensvoorzieningen (art en Wet IB) Aftrekbare kosten (art en Wet IB) 291 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: belastbare inkomsten uit eigen woning Begrip eigen woning (art Wet IB) Voordelen uit eigen woning (art t/m Wet IB) Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning (art , en Wet IB) Bijleenregeling (art a en 3.119b Wet IB) Aftrekbare kosten eigen woning (art t/m Wet IB) Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (art a Wet IB) 307 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: uitgaven voor inkomensvoorzieningen Voorwaarden voor aftrekbaarheid premies voor lijfrente (art t/m Wet IB) Lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht (art a Wet IB) Omzetting oudedagsreserve of stakingswinst in een lijfrente (art en Wet IB) Tijdstip aftrek premies voor lijfrenten (art Wet IB) Aftrek premies voor lijfrenten na overlijden ondernemer (art Wet IB) 316 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij handelen in strijd met voorwaarden (art Wet IB) Handelingen die niet leiden tot negatieve uitgaven (art Wet IB) Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij beroepspensioenen (art Wet IB) Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij emigratie (art Wet IB) Als negatieve uitgaven in aanmerking te nemen bedrag (art Wet IB) 323

5 18.6 Verminderingen en voorkoming van dubbeltellingen (art Wet IB) 323 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: negatieve persoonsgebonden aftrek, waardering inkomsten in natura en tijdstip genieten en aftrek Negatieve persoonsgebonden aftrek (art Wet IB) Inkomsten in natura (art Wet IB) Tijdstip van genieten en aftrek (art en Wet IB) 326 Opgaven Box I belastbaar inkomen uit werk en woning: verrekening van verliezen en middeling Verrekening van verliezen (art t/m Wet IB) Middeling (art en Wet IB) 331 Opgaven Box II belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Wie heeft een aanmerkelijk belang? Reguliere voordelen (art t/m 4.15 Wet IB) Vervreemdingsvoordelen (art Wet IB) Doorschuifregelingen (art t/m 4.42a Wet IB) Tijdstip genieten van inkomen uit aanmerkelijk belang (art t/m 4.46 Wet IB) Verlies uit aanmerkelijk belang (art t/m 4.53 Wet IB) 350 Opgaven Box III belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Stelsel van belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (art. 5.1 t/m 5.4 Wet IB) Heffingsvrij vermogen (art. 5.5 Wet IB) Vrijstellingen (art. 5.7 t/m 5.12 Wet IB) Maatschappelijke beleggingen (art t/m 5.15 Wet IB) Beleggingen in durfkapitaal (art Wet IB) Waardering van bezittingen van schulden (art t/m 5.23 Wet IB) 360 Opgaven Persoonsgebonden aftrek Wat is persoonsgebonden aftrek? (art. 6.1 Wet IB) Volgorde in aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek (art. 6.2 Wet IB) Onderhoudsverplichtingen (art. 6.3 en 6.4 Wet IB) Afkoop alimentatie en verrekening pensioenrechten en dergelijke door betaling lijfrentepremie (art. 6.5 en 6.6 Wet IB) en uitbreiding familierechtelijke uitkeringen (art. 6.7 Wet IB) 368

6 23.5 Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (art t/m 6.15 Wet IB) Uitgaven voor specifieke zorgkosten (art t/m 6.20 Wet IB) Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen (art en 6.26 Wet IB) Scholingsuitgaven (art t/m 6.30 Wet IB) Uitgaven voor monumentenpanden (art Wet IB) Aftrekbare giften (art t/m 6.39 Wet IB) Tijdstip aftrek (art Wet IB) 378 Opgaven Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen Nederlands inkomen (art. 7.1 Wet IB) Belastbaar inkomen uit werk en woning in Nederland (art. 7.2 t/m 7.4 Wet IB) Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap (art. 7.5 en 7.6 Wet IB) Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland (art. 7.7 Wet IB) Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen (art. 2.5 Wet IB) 386 Opgaven Tarieven, heffingskortingen, wel of geen aanslag en aanvullende regelingen Hoofdregel verschuldigde inkomstenbelasting (art. 2.7 Wet IB) Tarieven (art t/m 2.13 Wet IB) Heffingskortingen (art t/m 8.20 Wet IB) Manier van heffen (art. 9.1 t/m 9.4 Wet IB) Aanvullende regelingen (art t/m 10.7 en Wet IB) 398 Opgaven 399 Deel 4 Vennootschapsbelasting Belastingplicht Belangrijke begrippen en uitgangspunten Vestigingsplaats (art. 2 lid 4 Wet Vpb) Binnenlandse belastingplichtigen (art. 2 Wet Vpb) Buitenlandse belastingplichtigen (art. 3 Wet Vpb) Subjectieve vrijstellingen (art. 5, 6 en 6a Wet Vpb) 414 Opgaven Voorwerp van belasting Belastbaar bedrag (art. 7 Wet Vpb) Winstbegrip (art. 8 Wet Vpb) Totaalwinst (art. 3.8 Wet IB) 421

7 27.4 Jaarwinst (art Wet IB) Eindafrekening (art. 15c en 15d Wet Vpb) Vermogensvergelijking Innovatiebox (art. 12b Wet Vpb) Herbestedingsreserve, eindafrekening en handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve Aftrekbare giften (art. 16 Wet Vpb) Voorwerp van vennootschapsbelasting bij buitenlandse belastingplichtigen (art. 17, 17a en 18 Wet Vpb) Verrekening van verliezen (art. 20 t/m 21a Wet Vpb) 457 Opgaven Bijzondere leerstukken Deelnemingsvrijstelling (art. 13 t/m 13k Wet Vpb) Bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb) Splitsing en juridische fusie (art. 14a en 14b Wet Vpb) Geruisloze terugkeer uit de nv of bv (art. 14c Wet Vpb) Fiscale eenheid (art. 15 t/m 15aj Wet Vpb) 490 Opgaven Tarief en wijze van heffen Tarief (art. 22 t/m 23b Wet Vpb) Manier van heffen (art. 24 t/m 26 Wet Vpb) Beleggingsinstellingen (art. 28 Wet Vpb) Verzekeringsmaatschappijen (art. 29 Wet Vpb) 533 Opgave 533 Deel 5 Dividendbelasting Belastingplichtige Belastingplichtigen (art. 1 Wet div.bel.) Inhoudingsplichtige (art. 7 lid 2 Wet div.bel.) Vestigingsplaats van inhoudingsplichtige Vrijgestelde beleggingsinstelling 537 Opgave Object van belasting Opbrengst van effecten (art. 2 en 3 Wet div.bel.) Vrijstellingen (art. 4 t/m 4d Wet div.bel.) Uiteindelijke gerechtigde tot dividenden (art. 4 lid 7 en 8 Wet div.bel.) 544 Opgaven 544

8 32 Tarief Heffingspercentage (art. 5 Wet div.bel.) Dividendbelasting voor rekening van uitdelend lichaam (art. 6 Wet div.bel.) Samenhang met inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 547 Opgaven Wijze van heffen Verplichtingen inhoudingsplichtige (art. 7 Wet div.bel.) Dividendnota (art. 9 Wet div.bel.) Teruggaaf dividendbelasting (art. 10 Wet div.bel.) Buitenlandse deelnemingsdividenden (art. 11 Wet div.bel.) 552 Opgave 553 Deel 6 Omzetbelasting Begrip btw-heffing en relevante wetgeving Begrip btw-heffing Relevante Europese wetgeving Relevante Nederlandse wetgeving 558 Opgaven Wie betaalt btw? Ondernemerschap (art. 7 Wet OB) Buitenlandse ondernemers en vaste inrichting Verlegde heffing (art. 12 Wet OB) 564 Opgaven Belastbare feiten Leveren van goederen (art. 3 en 3a Wet OB) Verrichten van diensten (art. 4 Wet OB) Intracommunautaire verwerving (art. 17a, 17b en 37c Wet OB) Invoer (art. 18 Wet OB) Uitzondering: geen prestatie bij overdracht onderneming (art. 37d Wet OB) 577 Opgaven Waar wordt belasting betaald? Uitgangspunt: bestemmingslandbeginsel Plaats van levering (art. 5 Wet OB) Plaats verrichten van dienst (art. 6 t/m 6j Wet OB) 582 Opgaven Maatstaf van heffing en tarieven Hoofdregel: heffingsmaatstaf is vergoeding (art. 8 Wet OB) Vergoeding bij bijzondere leveringsvormen (art. 3 lid 3 en art 3a lid 1 Wet OB) 587

9 38.3 Vergoeding bij bijzondere vormen van diensten (art. 8 lid 7 Wet OB) Bedragen die niet tot de vergoeding behoren (art. 8 lid 5 Wet OB) Bijzondere vorm van verschuldigdheid: vermelding op factuur (art. 37 Wet OB) Teruggaaf bij niet-betaling (art. 29 Wet OB) Tarief (art. 9 Wet OB) 593 Opgaven Vrijstellingen Vrijstelling voor onroerende zaken (art. 11 lid 1 onderdeel a en b Wet OB) Overige vrijstellingen (art. 11 lid 1 onderdeel c t/m w Wet OB) 598 Opgaven Aftrek van voorbelasting Hoofdregel: aftrek van voorbelasting bij inkoop voor belaste handelingen (art. 15 lid 1 Wet OB) Uitbreiding recht op aftrek (art. 15 lid 2 Wet OB) Regels bij gemengd gebruik (art. 15 lid 4 en 6 Wet OB) Btw en herziening Uitsluiting aftrek van voorbelasting bij privégebruik (art. 15 lid 5 en art. 16 Wet OB) Buitenlandse ondernemers 610 Opgaven Formele aspecten Factuur (art. 35 t/m 35b Wet OB) Aangifte en opgaaf intracommunautaire leveringen (art. 14 en 34 Wet OB) Afdracht bij invoer (art. 23 Wet OB) Administratie Fiscaal vertegenwoordiger voor buitenlandse ondernemers (art. 33g Wet OB) Belastingcontroles en dergelijke 614 Opgave Bijzondere regelingen Verwerving van nieuwe vervoermiddelen in Nederland door particulieren (art. 1 onderdeel c, art. 7 lid 6 en art. 15 lid 3 Wet OB) Kleineondernemersregeling (art. 25 Wet OB) Kasstelsel (art. 26 Wet OB) Landbouwregeling (art. 27 Wet OB) Tabaksproducten (art. 28 Wet OB) Margeregeling (art. 28b t/m 28i Wet OB) Reisbureauregeling 620 Opgaven 621

10 Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Belastingplicht Verkrijging door erfrecht (art. 1 lid 1 t/m 6 SW) Verkrijging door schenking (art. 1 lid 7 t/m 9 en art. 14 SW) Begrip partner (art. 1a SW) Woonplaats (art. 2 en 3 SW) 628 Opgaven Voorwerp van belasting Verkrijging (art. 5 SW) Fictieve verkrijgingen (art. 6 t/m 17 SW) Aftrekbare kosten (art. 20 SW) Bepaling belastbaar bedrag 643 Opgaven Tarieven en vrijstellingen Tarieven (art. 24 SW) Verschillende verwanten (art. 19 SW) Samentellingen (art. 25 t/m 28 SW) Verwerping of afstand (art. 30 SW) Legaten vrij van recht Vrijstellingen van erfbelasting (art. 32 SW) Vrijstellingen van schenkbelasting (art. 33 SW) Vrijstelling van erfbelasting en schenkbelasting bij bedrijfsopvolging (art. 35b t/m 35f) 661 Opgaven Wijze van heffen Aangifte en aanslag (art. 36 t/m 40 en 47 SW) Termijnen (art. 45 en 46 SW) Verjaring (art. 66 SW) Kwijtschelding (art. 67 SW) 666 Opgave 666 Deel 8 Belastingen van rechtsverkeer Overdrachtsbelasting Belastbaar feit (art. 2 t/m 8 en 12 Wet Brv) Maatstaf van heffen (art. 9 en 11 t/m 13 Wet Brv) Tarief (art. 14 Wet Brv) Vrijstellingen (art. 15 Wet Brv) Wijze van heffen (art. 16 t/m 19 Wet Brv) 684 Opgaven 686

11 48 Assurantiebelasting Belastbaar feit (art. 20 en 21 Wet Brv) Maatstaf van heffen (art. 22 Wet Brv) Tarief (art. 23 Wet Brv) Vrijstellingen (art. 24 Wet Brv) Wijze van heffen (art. 25 t/m 27 Wet Brv) 689 Opgaven 690 Deel 9 Formeel belastingrecht Heffing van belastingen Definities, begrippen en uitgangspunten Organisatie Belastingdienst (art. 3 AWR) Aanslagen en beschikkingen (art. 5 AWR) Fiscaal partnerschap (art. 5a AWR) Aangifte (art. 6 t/m 8 AWR) Aanslagbelastingen (art. 9 en 11 t/m 18a AWR) Aangiftebelastingen (art. 10, 19 en 20 AWR) Basisregistratie inkomen en waarde onroerende zaken (art. 21 t/m 21k AWR) Bezwaar en beroep (art. 22j t/m 30 AWR) Heffingsrente en invorderingsrente Richtige heffing (art. 31 t/m 36 AWR) Internationaal belastingrecht: voorkomen van dubbele belasting (art. 37 t/m 39 AWR) Formele regels Bestuurlijke boeten (art. 67a t/m 67p AWR) Strafbepalingen in belastingzaken (art. 68 t/m 88 AWR) 744 Opgaven Invordering van belastingen Begrippen en uitgangspunten Normale invordering (art. 8 t/m 10 Inv.) Dwanginvordering (art. 11 t/m 20 Inv.) Instrumentarium ontvanger (art. 21 t/m 27 Inv.) Betalingskorting en invorderingsrente (art. 27a t/m 31 Inv.) Aansprakelijkheid (art. 32 t/m 57 Inv.) Verplichtingen ten behoeve van invordering 765 Opgaven 765 Over de auteurs 767 Register 769

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2011. Fiscale advisering

Belastingrecht voor het ho 2011. Fiscale advisering Belastingrecht voor het ho 2011 Fiscale advisering Belastingrecht voor het ho 2011 Fiscale advisering Drs. Henk Guiljam Drs. Marco Hoogesteger Mr. Bart Kosters Luc Meerschaert A.A. m.m.v. drs. Marco Moling

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Belastingrecht voor het HO

Belastingrecht voor het HO Belastingrecht voor het HO Fiscale advisering Drs. Henk Guiljam, Drs. Marco Hoogesteger, Mr. Bart Kosters, Luc Meerschaert A.A. Editie 2013 Belastingrecht voor het ho 2013 Fiscale advisering Belastingrecht

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

Belastingrecht voor het HO 2014

Belastingrecht voor het HO 2014 Belastingrecht voor het HO 2014 Fiscale advisering Drs. Henk Guiljam, Drs. Marco Hoogesteger, Mr. Bart Kosters, Luc Meerschaert A.A. Belastingrecht voor het ho 2014 Fiscale advisering Belastingrecht

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.3 Soorten belastingen 4 1.3.1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Lijst van afkortingen / 21

Lijst van afkortingen / 21 INHOUD Lijst van afkortingen / 21 1. Inkomstenbelasting / 25 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen / 25 1.2 Gereserveerd / 25 1.3 Partnerregeling/kinderen / 25 1.4 Belastingplichtigen / 27 RAAMWERK 1.5 Wonen

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Algemene inleiding 1. 1.1 Doel van belastingheffing 1. 1.2 Plaats van het belastingrecht 2. 1.3 Soorten belastingen 4

Inhoud. Voorwoord. 1 Algemene inleiding 1. 1.1 Doel van belastingheffing 1. 1.2 Plaats van het belastingrecht 2. 1.3 Soorten belastingen 4 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Plaats van het belastingrecht 2 1.2.1 Publiekrecht privaatrecht 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.2.3 Materieel recht formeel

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Algemene inleiding Doel van belastingheffing Plaats van het belastingrecht Soorten belastingen 4

Inhoud. Voorwoord. 1 Algemene inleiding Doel van belastingheffing Plaats van het belastingrecht Soorten belastingen 4 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Plaats van het belastingrecht 2 1.2.1 Publiekrecht privaatrecht 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.2.3 Materieel recht formeel

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V INHOUDSOPGAVE Woord vooraf / V HOOFDSTUK 1 Belastingen in Nederland / 1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Belastingen en premies: een overzicht / 1 1.1.2 Wat zijn belastingen? / 3 1.1.3 Het Nederlandse belastingstelsel:

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk

De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk De kortste weg naar Fiscaal Adviseur Opleiding mondeling of schriftelijk Breng uw fiscale expertise op niveau Belastingzaken kennen een geheel eigen problematiek. Je moet alert zijn op wijzigingen, en

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal VOORWOORD 1 Introductie H. Vermeulen 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal 3 Internationale bepalingen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk

De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk De kortste weg naar Fiscaal Adviseur Opleiding mondeling of schriftelijk Breng uw fiscale expertise op niveau Belastingzaken kennen een geheel eigen problematiek. Je moet alert zijn op wijzigingen, en

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Eamen Loonheffingen niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren

Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren mevr. mr. M.J. Hoogeveen prof.mr. G.T.K. Meussen drs. M.J.J.R. van Mourik prof.dr. A.C. Rijkers mevr. mr. W.A.P. van Roij Elfde herziene druk Sdu

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111

MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111 MODULEBESCHRIJVING FFEBLR0111 Naam module FFEBLR0111 Modulehouder W.F. Laman Vakgebied(en) Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst Studiepunten 4 ECTS Voorkennis -- Omschrijving De belangrijkste begrippen

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Belastingrecht MBA. Drs. Henk Guiljam, Drs. Marco Hoogesteger, Mr. Bart Kosters, Luc Meerschaert A.A.

Belastingrecht MBA. Drs. Henk Guiljam, Drs. Marco Hoogesteger, Mr. Bart Kosters, Luc Meerschaert A.A. Belastingrecht MBA Drs. Henk Guiljam, Drs. Marco Hoogesteger, Mr. Bart Kosters, Luc Meerschaert A.A. Editie 2013 Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Drs. Henk Guiljam Drs. Marco Hoogesteger

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Loonheffingen niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht

Internationaal Belastingrecht Internationaal Belastingrecht prof. mr. dr. A.CG.A.C de Graaf prof. dr. P. Kavelaars prof. dr. A.J.A. Stevens Zesde herziene druk a Wolters Deventer 2012 business INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 10 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 6

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 10 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 6 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 10 MAART 2016 12.30-14.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 6 2015 NGO-ENS B / 6 Opgave 1 (50 punten) Onderdeel omzetbelasting

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I Inhoudsopgave Het Ondernemerszakboekje, I Deel I - Zakelijk Hoofdstuk 1 - Inkomstenbelasting ondernemers Verliesverrekening... 2 Investeringsfaciliteiten... 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...........................................

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1)

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2015)

Fiscaal memo (aangifte 2015) Fiscaal memo (aangifte 2015) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Reader Fiscaal J. Clermonts T. Visser

Reader Fiscaal J. Clermonts T. Visser Reader Fiscaal 2016 Reader Fiscaal 2016 J. Clermonts T. Visser Edu Actief Meppel 2016 Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522 235 235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: J. Clermonts, T. Visser Titel:

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

[ Bijeenkomst CEB Lettele]

[ Bijeenkomst CEB Lettele] [ Bijeenkomst CEB Lettele] Dinsdag 28 januari 2014 Peter Coppens (belastingadviseur) Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Wat staat er op het (keuze-)menu? 1. Successiewet

Nadere informatie