Practicumopdracht B FFEBLR0111

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Practicumopdracht B FFEBLR0111"

Transcriptie

1 opleiding: FISCAAL RECHT EN ECONOMIE Practicumopdracht B FFEBLR

2 Inleiding Voor de module FFEBLR0111 moet je twee praktijkopdrachten maken. Deze tweede opdracht mag in groepjes van maximaal drie personen worden uitgevoerd. De opdracht bestaat uit twee delen, te weten: tweemaal een reeks mc-vragen, gevolgd door een aangifte Inkomstenbelasting naar aanleiding van een casus. Je dient deze cases te maken respectievelijk voor collegeweek 4 en voor collegeweek 6. Je moet de uitwerkingen van de mc-opdrachten en de aangiften zelf tot een portfolio bundelen. Het geheel levert bij aanvang van het college van week 8 in. Let op! Je moet de volledige aangifte afdrukken en inleveren. Je kunt dus niet volstaan met het samenvattende overzicht! Je cijfer voor de toets FFEBLR0111 telt pas mee als je voor de opdrachten A en B een voldoende hebt behaald. Als je werk onvoldoende bleek, krijg je éénmaal de gelegenheid het te verbeteren. 2 / 13

3 Onderdeel B mc-vragen en aangifte naar aanleiding van de casus Van Oudewater/Van Haastrecht Je moet deze opdrachten maken voor je college belastingrecht van week 4. Aanwijzingen 1. Lees de onderstaande casus door. Druk vervolgens de mc-choicevragen met betrekking tot deze casus af en kruis je antwoorden aan. Neem het resultaat op in je portfolio. Lees vervolgens aandachtig de toelichting door. 2. Download via (kopje downloaden en bestellen, kopje particulieren ) het aangifteprogramma IB 2010 en verzorg de aangifte IB voor deze fiscale partners. Denk daarbij aan het volgende: Ken de inkomsten uit de eigen woning aan de juiste persoon toe zie bij mc-vraag 2; Behandel de giften correct zie bij mc-vraag 1; Denk om de "te verrekenen voorheffing" zie bij mc-vraag 3; Verdeel de heffingsgrondslag voor BOX 3 optimaal zie bij mc-vraag 4. NB: 1. Je kunt dus niet volstaan met het overzicht van de aangifte! 2. Je vindt het aangifteprogramma ook op 3. Verbeter je aangifte naar aanleiding van de bespreking tijdens het college. Maak van deze verbeterde versie opnieuw een afdruk en neem deze op in je portfolio. Ook hier geldt weer: de gehele aangifte, dus niet alleen het overzicht. Lever je volledige portfolio - dus de eerste versie plus verbeteringen - in bij aanvang van het college van week 8.Verbeter je aangifte naar aanleiding van de bespreking tijdens het werkcollege. Maak van deze verbeterde versie opnieuw een afdruk en neem deze op in je portfolio. Ook hier geldt weer: de gehele aangifte, dus niet alleen het overzicht. 3 / 13

4 Casus Suzanne van Haastrecht ( ) is werkzaam als docent Belastingrecht aan de Hogeschool Utrecht (zie voor haar persoonlijke gegevens, jaarinkomen en de verrekende arbeidskorting bijlage A). Haar partner, Max van Oudewater ( ), is eveneens werkzaam als docent aan de Hogeschool Utrecht, hij geeft het vak sport (zie voor zijn persoonlijke gegevens, jaarinkomen en arbeidskorting bijlage B). Zij reizen iedere dag gezamenlijk per auto naar hun werkadres in Utrecht. Zij zijn, na drie jaar te hebben samengewoond op een etage in Utrecht, op 28 december 2009 getrouwd. Zij hebben op die datum ook hun eerste eigen woning betrokken. De woning kostte kosten koper plus aan bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, afsluitprovie, en dergelijk (zie het hypotheekoverzicht bijlage c en de beschikking voor de WOZ-waarde bijlage D). Zij hebben de inhoud van alle enveloppen die zij bij hun huwelijk hebben ontvangen, in januari 2010 aan Terre des Hommes geschonken voor de bouw van een kindertehuis in Ngulemendouka (Kameroen). Het ging om een bedrag van 3.500,-. Zij hebben geen inkomsten in BOX 2, wel hebben zij twee girorekeningen, drie spaarrekeningen en een beleggingsrekening (zie de bijlagen voor saldi en uitgekeerd dividend). Op de spaarrekeningen ontvingen zij in totaal 2.000,- aan rente en op hun beleggingsrekening ontvingen zij in totaal 2.400,- aan dividend. Op dit bedrag werd 360,- aan dividendbelasting ingehouden. Dit bedrag is aan de fiscus afgedragen. 4 / 13

5 Bijlage A: jaaropgave Suzanne JAAROPGAVE 2010 stamnummer burgerservicenr Stichting Hogeschool Utrecht Postbus HT Utrecht Mevr. S. T. van Haastrecht Dijkgraaflaan XH Montfoort Loon ,- Ingehouden loonheffing ,- Verrekende arbeidskorting 1.433,- Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 2.340,- Onbelaste vergoedingen Reiskosten 400,- 5 / 13

6 Bijlage B: jaaropgave Max JAAROPGAVE 2010 stamnummer sofinummer Stichting Hogeschool Utrecht Postbus HT Utrecht Dhr. M.J.A. van Oudewater Dijkgraaflaan XH Montfoort Loon ,- Ingehouden loonheffing 8.462,- Verrekende arbeidskorting 1.489,- Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet 2.116,- Onbelaste vergoedingen Reiskosten 400,- 6 / 13

7 BIJLAGE C: jaaropgave hypotheek pand Dijkgraaflaan 130, 3421 XH Montfoort Afdeling hypotheken Referentie: hypotheekdesk Betreft: jaaropgave 2010 Geachte mevrouw Van Haastrecht, heer Van Oudewater, Onderstaand verstrekken wij u de hypotheekgegevens welke van belang zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar Uw lening Saldo per 1/1/2010 Saldo per 31/12/2010 Berekende rente , , ,-- Totale schuld per 31/12/2010: / 13

8 BIJLAGE D: WOZ-beschikking Dijkgraaflaan 130, 3421 XH Montfoort Gemeente Montfoort Kasteelplein JG Montfoort Tel: Fax: Montfoort, 1 februari 2010 Mevrouw S. van Haastrecht, de heer M. van Oudewater Dijkgraaflaan XH Montfoort kennisgevingsnummer: Subjectnummer: 1069 Geachte heer, mevrouw, Voor de waardering van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden, wordt gebruik gemaakt van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Op grond van deze wet is de waarde van de hierna genoemde onroerende zaak vastgesteld per waardepeildatum Deze WOZ-beschikking geldt voor het tijdvak tot Beschikkingsnummer Belang Onroerende zaak Waarde eigenaar Dijkgraaflaan ,- Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het hoofd van de sector Belastingen. Hoogachtend, /////////////////////// hoofd van de sector Belastingen 8 / 13

9 Bijlage D: overzichten van spaar- en beleggingstegoeden Totaaloverzicht saldi op 1/1/10 Op dit scherm ziet u een totaaloverzicht van uw rekeningen en beleggingsfondsen. per soort Girorekeningen Rekening Naam Saldo ( ) Van Oudewater en/of Van Haastrecht 1.474, Van Haastrecht en/of Van Oudewater 2.548,50 Totaal 4.022,84 Spaarrekeningen Rekening Soort Saldo ( ) Kapitaalrekening 910, Loyaalrekening , Renterekening 334,27 Totaal ,22 Beleggingsfondsen * Rekening Totaal saldo ( ) ,14 Totaal ,14 Effectenrekeningen Rekening Saldo ( ) ,00 Totaal * Saldi zijn gebaseerd op de laatst bij de INGbank bekende koersen 9 / 13

10 Totaaloverzicht saldi op 31/12/10 Op dit scherm ziet u een totaaloverzicht van uw rekeningen en beleggingsfondsen. per soort Girorekeningen Rekening Naam Saldo ( ) Van Oudewater en/of Van Haastrecht 5.474, Van Haastrecht en/of Van Oudewater 2.548,50 Totaal 8.022,84 Spaarrekeningen Rekening Soort Saldo ( ) Kapitaalrekening 920, Loyaalrekening , Renterekening 334,27 Totaal 33255,22 Beleggingsfondsen * Rekening Totaal saldo ( ) ,14 Totaal ,14 Effectenrekeningen Rekening Saldo ( ) ,00 Totaal * Saldi zijn gebaseerd op de laatst bij INGbank bekende koersen 10 / 13

11 In 2010 aan u uitgekeerd dividend: 2.400,- Ingehouden dividendbelasting: 360,- 11 / 13

12 Opdracht 1 Druk de onderstaande mc- vragen af en kruis de juiste antwoorden aan. Neem de uitwerking op in je portfolio. 1. In hoeverre is de schenking aan Terre des Hommes aftrekbaar? a. Deze is geheel aftrekbaar, als persoonsgebonden aftrekpost (art e.v.). b. Deze is aftrekbaar, maar er geldt wel een drempel (art e.v.). c. Het gaat hier om een eenmalige schenking, dus is er geen sprake van een aftrekpost (art e.v.). 2. De te betalen hypotheekrente is in elk geval een aftrekpost. Aan wie van beide partners ken je die post toe? a. Dat hangt ervan af, wie van hen beiden het bedrag betaalt. b. Aan Suzanne: de top van haar inkomen valt in het hoogste tarief. c. Aan beide partners de helft: zij zijn immers gehuwd, dan ben je automatisch fiscale partners en moet je alle aftrekposten eerlijk verdelen. 3. Er is op het ontvangen dividend al 15 % dividendbelasting ingehouden en aan de fiscus afgedragen. In welk kader is dit gebeurd? a. De INGbank is samengaan met de Postbank. Dat was van origine een overheidsinstelling. Die hielp de fiscus graag en dat geldt nog steeds voor deze bank. Daarom is dit alvast gebeurd. b. Dividendbelasting wordt geïnd via een zogenaamde voorheffing, te vergelijken met de heffing van Loonbelasting. De dividenduitkerende instantie houdt dus al dividendbelasting in en draagt deze af aan de fiscus. Bij de aangifte IB wordt het afgedragen bedrag verrekend bij te verrekenen bedragen (art. 9.1-b IB 2001). c. Het gaat hier kennelijk om een Aanmerkelijk Belang, daarvoor geldt namelijk een tarief van 15% (art en 4.6 IB 2001). 4. In hoeverre is het van belang aan welke van beide partners je de heffingsgrondslag voor BOX 3 toekent? a. Je kunt het best de gehele grondslag voor BOX 3 toekennen aan Max. Hij heeft namelijk het laagste inkomen en valt dus met de top van zijn inkomen in het laagte tarief. b. Voor BOX 3 geldt een vast tarief van 30%. Het maakt dus niet uit aan wie van beide partners je dit toekent (art IB 2001). c. Je moet de rendementsgrondslag voor BOX 3 zo over beide partners verdelen, dat Max 44,- moet bijbetalen, dit kleine bedrag wordt namelijk niet geïnd door de fiscus. Op deze manier bespaar je dus 44,- (art. 9.4 IB 2001 later bij ministeriële goedkeuring voor het jaar 2010 verhoogd tot 49,-). Neem nu de toelichting op de volgende pagina door en maak vervolgens opdracht / 13

13 TOELICHTING MC-VRAGEN Vraag 1: antwoord b is juist. De gift is aftrekbaar, maar er geldt wel een drempel (te weten: van 1% van het verzamelinkomen van beide partners) (art. 6.32, art. 6.33, 6.35, 6.39 IB 2001). Het gaat hier niet om een periodieke gift, die bij notariële akte (art IB) is vastgelegd, maar om een eenmalige gift, in dat geval is er sprake van deze drempel (art IB ). Vraag 2: antwoord b is juist. Suzannes inkomen is beduidend hoger dan dat van Max. De top van haar inkomen valt in het hoogste tarief. Je kunt dus het best haar de aftrekposten toekennen, die vallen dan (in elk geval gedeeltelijk) in het 52%-tarief. Vraag 3: antwoord b is juist. Zie art. 9.1-b IB Vraag 4: antwoord c is juist. Als je op de kleintjes wilt letten, kun je zo nog 44,- ( 49,-) besparen. Opmerking In principe is antwoord b natuurlijk ook waar: het maakt voor het tarief niet uit hoe je de post verdeelt, want het tarief ligt voor BOX 3 vast en is dus niet progressief, zoals in BOX 1. Echter: het cadeautje van 44,- ( 49,-) maakt het aantrekkelijk om toch strategisch te gaan schuiven met de rendementsgrondslag. 13 / 13

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010. Beantwoord navolgende vragen.

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010. Beantwoord navolgende vragen. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010 Beantwoord navolgende vragen. Vraag 1. Maarten (30, belastbaar inkomen in 2010 40.000) en Janine (29, belastbaar inkomen in 2010 35.000) staan bij de burgerlijke

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1)

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Basis

Addendum PE Plus Adviseur Basis Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Introductie Deze handleiding is voor alle ondernemers en zp ers in de creatieve industrie. In de laatste hoofdstukken van dit

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie