Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november Beantwoord navolgende vragen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010. Beantwoord navolgende vragen."

Transcriptie

1 Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010 Beantwoord navolgende vragen. Vraag 1. Maarten (30, belastbaar inkomen in ) en Janine (29, belastbaar inkomen in ) staan bij de burgerlijke stand ingeschreven als geregistreerde partners. Maartens broer Frederik (20, student fiscale economie, belastbaar inkomen in ) woont bij hen op kamers. Zij voeren gedrieën een huishouding en zijn alle drie op het betrokken adres ingeschreven bij de basisadministratie van de gemeente. Omdat Frederik geen belastbaar inkomen heeft, overwegen Maarten en Frederik fiscaal partnerschap aan te vragen om op deze manier de algemene heffingskorting aan Frederik te laten uitbetalen. Hoe luidt je advies aan Maarten en Frederik als je van dit plan hoort? a. Dat is inderdaad een goed idee, op deze manier kan Frederik de algemene heffingskorting uitbetaald krijgen. b. Dit is geen goed idee, Frederik is namelijk student en dan heeft deze constructie geen zin. c. Dit is geen goed idee, Frederik is namelijk jonger dan 27 jaar en dan kun je geen fiscaal partner zijn van je broer of zus. d. Dit is niet toegestaan, Maarten en Janine zijn namelijk geregistreerde partners, dus zijn zij ook fiscale partners (het fiscaal partnerschap tussen M. en F. is daardoor uitgesloten). Vraag 2. Saskia van der Meer (27 jaar, alleenstaand) heeft in 2010 een belastbaar inkomen van i.v.m. een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Voor welke heffingskortingen komt zij in aanmerking in het jaar 2010? a. Saskia heeft uitsluitend recht op de jonggehandicaptenkorting. b. Saskia heeft recht op de algemene heffingskorting en de jonggehandicaptenkorting. c. Saskia heeft recht op de alleenstaandenkorting en de jonggehandicaptenkorting. d. Saskia heeft uitsluitend recht op de algemene heffingskorting. Vraag 3. Harry (35) verhuist op 1 januari 2010 van Rotterdam naar Antwerpen, alwaar hij een fritestent gaat exploiteren. Harry heft al zijn spaar- en betaalrekeningen in Nederland op en verkoopt ook al zijn onroerend goed. Voorlopig houdt hij wel de Nederlandse nationaliteit. Welke uitspraak is van toepassing op Harry s situatie? a. De fiscus beschouwt Harry na zijn emigratie als buitenlands belastingplichtige: hij woont weliswaar niet in Nederland, maar hij blijft Nederlander. Harry kan overigens nog wel opteren voor de status van binnenlands belastingplichtige. b. De fiscus beschouwt Harry na zijn emigratie gewoon nog als binnenlands belastingplichtige: hij heeft immers de Nederlandse nationaliteit.

2 c. De fiscus beschouwt Harry noch als binnenlands, noch als buitenslands belastingplichtige, hij is immers niet meer in Nederland woonachtig, ook heeft hij geen bronnen van inkomen in Nederland. d. Na een emigratie blijf Harry nog twaalf jaar binnenlands belastingplichtig, na deze periode kan Harry zelf kiezen voor binnenlandse of buitenlandse belastingplicht. Vraag 4. De eigenwoningschuld kan worden berekend: a. door alle leningen waarvoor de eigen woning als onderpand dient, bij elkaar op te tellen. b. door alle hypothecaire leningen waarvoor de eigen woning als onderpand dient, bij elkaar op te tellen. c. door alle in verband met de aankoop of verbetering van de eigen woning afgesloten leningen op te tellen en daarvan de eventuele eigenwoningreserve af te trekken. d. door alle in verband met de aankoop of verbetering van de eigen woning afgesloten leningen op te tellen en daarvan de eventuele belastbare uitkering kapitaalverzekering af te trekken. Vraag 5. De heer en mevrouw Van Es kopen medio 2010 een eigen woning voor Zij hebben nog nooit eerder een eigen woning gehad en hebben dus ook geen eigenwoningreserve. Zij sluiten een hypotheek af van Zij maken de volgende kosten i.v.m. de aankoop: 1. overdrachtsbelasting (6 %) afsluitprovisie hypotheek 1% van taxatiekosten i.v.m. het afsluiten van de hypotheek notariskosten i.v.m. de transportakte van de woning notariskosten i.v.m. de hypotheekakte 350 Welke van de genoemde kosten kunnen ze in 2010 in mindering brengen op hun belastbaar inkomen? a. alle genoemde kosten zijn aftrekbaar. b. de kosten 2, 3 en 5 zijn aftrekbaar, de overige niet. c. de kosten bij 2, 3, 4 en 5 zijn aftrekbaar. d. de kosten 1 en 5 zijn aftrekbaar, de overige niet. Vraag 6. De heer en mevrouw Van Es (zie vorige vraag) sluiten meteen een kapitaalverzekering eigen woning af. Gedurende dertig jaar betalen zij elke maand premie. Dit is in totaal Na het derstigste jaar keert de verzekering uit. De eigenwoningschuld bedraagt In hoeverre is deze uitkering belast? a. Belast is b. Belast is Dat is het rentebestanddeel in c. Belast is blr1.1-fe~extra_oefen01_opga.doc pag. 2 / 6 versie: 4-nov-10 23:26:00

3 d. Belast is (het rentebestanddeel in ). Vraag 7. Marion (24) en David (28) wonen geheel 2010 samen. Marion bezit een bedrijfspand dat in het economisch verkeer waard is. Zij verhuurt dit pand aan de BV van David. Zij ontvangt hiervoor huur per jaar. Zij heeft in 2010 in totaal onkosten aan het pand (onroerendezaakbelasting, kosten opstalverzekering, reparatie lekkage dak). Hoe dient Marion dit vermogensbestanddeel in haar aangifte IB te behandelen? a. Marion dient in box op te geven als resultaat uit overige werkzaamheden (artt en 3.95 Wet IB). b. Marion dient in box op te geven als resultaat uit overige werkzaamheden (artt en 3.95 Wet IB). c. Marion dient deze op te nemen in de rendementsgrondslag van BOX 3. Ze betaalt aan belasting dus 30% van 4% van (artt en 5.2 Wet IB). d. De manier waarop dit vermogensbestanddeel behandeld moet worden, is afhankelijk van de vraag of Marion en David kiezen voor fiscaal partnerschap of niet. Vraag 8. Mieke Voorschoten bezit 3 % van de aandelen in BV De Pannengieterij. Haar vader bezit de resterende 97 %. In hoeverre valt het aandelenbezit van Mieke onder het aanmerkelijkbelangregime? a. Zij heeft een aanmerkelijk belang op basis van art. 4.6 Wet IB. b. Zij bezit minder dan 5%, dus hier is geen sprake van een aanmerkelijk belang (art. 4.6). c. Weliswaar heeft zij zelf in principe geen aanmerkelijk belang, maar op basis van de meetrekregeling valt haar bezit wel onder het AB-regime (art. 4.10). d. Weliswaar heeft zij zelf in principe geen aanmerkelijk belang, maar op basis van de meesleepregeling valt haar bezit wel onder het AB-regime (art. 4.9). Vraag 9. Mevrouw Van Steenbeek reist vijf keer per week per trein naar haar werk (afstand: 48 km. enkele reis). Zij ontvangt van haar werkgever per maand 50 tegemoetkoming in de kosten. Welk bedrag aan reisaftrek kan zij in mindering brengen op haar belastbaar inkomen? a b c Vraag 10. Susan (40; alleenstaand, belastbaar inkomen in box I , geen inkomen in box II of III) doneert in aan erkende goede doelen. Wat is het belastingvoordeel dat Susan door deze giften geniet? a. 52% van b. 42% van c. 52% van d. 42% van blr1.1-fe~extra_oefen01_opga.doc pag. 3 / 6 versie: 4-nov-10 23:26:00

4 Vraag 11. Bas in het Veld (8) heeft als freelancer een klein rolletje in de soap STGT en verdient daar in 2010 een belastbaar inkomen van mee. Wat geldt met betrekking tot de aangifte/de belastingheffing over deze inkomsten? a. Bas is minderjarig, dus deze inkomsten kunnen buiten de belastingheffing blijven (art Wet IB, art. 5.2 Wet IB). b. Bas verricht zelf deze freelance werkzaamheden. Hij is dus ook zelf belastingplichtig m.b.t. deze inkomsten (art Wet IB, art. 5.2 Wet IB). c. Bas is minderjarig, een van zijn ouders moet daarom dit inkomen in zijn/haar aangifte verwerken (art Wet IB). Wel mag de ouder de te betalen belastingsom weer op Bas verhalen (art Wet IB). d. Bas is minderjarig, een van zijn ouders moet daarom dit inkomen in zijn/haar aangifte verwerken (art Wet IB) en ook de verschuldigde belastingsom voldoen. Het is niet toegestaan dit bedrag op Bas te verhalen (art Wet IB). Vraag 12. Een inspecteur te Leeuwarden besliste onlangs dat een mevrouw die een opleiding tot heks had gevolgd, de kosten hiervan als "scholingskosten" in mindering mocht brengen op haar belastbaar inkomen. Welk argument zal de inspecteur tot zijn beslissing hebben gebracht? a. de kosten voor het volgen van onderwijs zijn altijd aftrekbaar, althans voor zover zij een bepaalde drempel overschrijden (art Wet IB). b. de kosten voor het volgen van onderwijs zijn altijd aftrekbaar, mits het gaat om collegeof schoolgeld, tentamengeld of uitgaven voor boeken en andere studiebenodigdheden (art Wet IB). c. de betrokken belastingplichtige had deze cursus gevolgd om haar mogelijkheden tot het verwerven van inkomen te vergroten (art Wet IB). d. de betrokken inspecteur wilde liever geen conflict met een heks. Vraag 13. Wat wordt verstaan onder "durfkapitaal" in de zin van de wet IB? a. Vermogen dat in riskante aandelenfondsen is belegd die als zodanig bij de fiscus bekend staan. b. Vermogen dat is geleend aan een startende ondernemer en dat als zodanig is gekwalificeerd door de fiscus. c. Vermogen dat deel uitmaakt van een aanmerkelijk belang. d. Elke achtergestelde lening die je verstrekt aan de onderneming van een familielid, mits je dat door de fiscus als "durfkapitaal" laat kwalificeren. Vraag 14. Wat zijn de voordelen van het verstrekken van een lening die gekwalificeerd is als "durfkapitaal"? a. Men komt in aanmerking voor een extra heffingskorting. b. Men is over dit vermogen, voor zover het onder een bepaalde grens blijft, geen belasting verschuldigd in box 3. blr1.1-fe~extra_oefen01_opga.doc pag. 4 / 6 versie: 4-nov-10 23:26:00

5 c. Indien de lening niet kan worden terugbetaald ten gevolge van een faillissement, kan men dit bedrag als persoonsgebonden aftrekpost in mindering brengen op het belastbaar inkomen. d. A, b en c zijn alle juist. Vraag 15. De heer De Wit (84, alleenstaand) heeft in 2010 een belastbaar inkomen in box 1 van slechts Gelukkig heeft hij wel een flink spaartegoed op de bank, namelijk (gemiddeld op jaarbasis). Hoeveel bedraagt zijn heffingvrij vermogen in 2010? a. Hij heeft in het geheel geen vrijstelling in box 3. b. Zijn vrijstelling in box 3 bedraagt (art. 5.5 Wet IB). c. Zijn vrijstelling in box 3 bedraagt (art. 5.5 Wet IB) plus ouderentoeslag (art. 5.6 Wet IB). d. Als 65+'er is hij in het geheel geen belasting verschuldigd over het inkomen in box 3. Vraag 16. Janine Smid (alleenstaand, 32) heeft in 2010 de volgende bezittingen: een beleggingsrekening met de volgende saldi: (op 1/1) en (op 31/12); een spaar-/betaalrekening met de volgende saldi: (op 1/1) en (op 31/12); schilderij van Herman Brood (waarde ). Zij heeft dit schilderij in 2004 gekocht voor Het is dus flink in waarde gestegen. Het hangt in haar woonkamer; een eigen woning met een WOZ-waarde van Hoeveel bedraagt de heffingsgrondslag in box 3 voor 2010? a b c d blr1.1-fe~extra_oefen01_opga.doc pag. 5 / 6 versie: 4-nov-10 23:26:00

6 CASUS Ard Nijhuis (belastbaar inkomen uit dienstbetrekking: 5.000) en Nienke Stevens (belastbaar inkomen uit dienstbetrekking: ) zijn sinds vorig jaar december getrouwd. Nienke doneert dit jaar eenmalig aan PLAN Nederland, een erkend goed doel. Ard volgt bij het Fiscaal Studiecentrum een studie voor Fiscaal Adviseur. Het collegegeld bedroeg dit jaar Verder gaf hij aan boeken uit. De reis- en verblijfkosten bedroegen Hij ontving hiervoor geen studiefinanciering. Ard en Nienke hebben geen verder inkomen in box 1, noch in box 2 of box 3. Vraag 17. In hoeverre maakt Ard (zie casus) gebruik van de algemene heffingskorting? a. Bij dit belastbaar inkomen benut Ard de algemene heffingskorting volledig. b. Bij dit belastbaar inkomen benut Ard de algemene heffingskorting niet volledig, maar hij kan het niet benutte deel laten uitbetalen (onder aftrek van de afbouwregeling ex art. 8.9 Wet IB), omdat hij en Nienke als getrouwd stel fiscaal partners zijn. c. Bij dit belastbaar inkomen benut Ard de algemene heffingskorting niet volledig, hij kan het niet benutte deel wel laten uitbetalen, mits het stel opteert voor fiscaal partnerschap. d. Dat is op grond van de hier verstrekte gegevens niet vast te stellen. Vraag 18. In hoeverre maakt Ard (zie casus) gebruik van de maximale arbeidskorting? a. Bij dit belastbaar inkomen benut Ard de maximale arbeidskorting volledig. b. Bij dit belastbaar inkomen benut Ard slechts een klein deel van de maximale arbeidskorting. c. Bij dit belastbaar inkomen benut Ard slechts een klein deel van de maximale arbeidskorting, maar hij kan het niet benutte deel laten uitbetalen, omdat hij en Nienke als getrouwd stel fiscaal partners zijn. d. Bij dit belastbaar inkomen benut Ard de arbeidskorting in het geheel niet. Vraag 19. Hoeveel belastingvoordeel levert de eenmalige gift aan PLAN Nederland (zie casus) op? a. 52 % van b. 52 % van c. 52 % van d. 52 % van Vraag 20. Hoeveel belastingvoordeel leveren de studiekosten maximaal (zie casus) op? a. 52% van b. 52% van c. 52% van d. Ard verdient zo weinig dat hij hoe dan ook geen belasting hoeft te betalen, een aftrekpost levert dus geen voordeel op. blr1.1-fe~extra_oefen01_opga.doc pag. 6 / 6 versie: 4-nov-10 23:26:00

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1)

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager.

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager. Voordat een consumptief krediet kan worden verstrekt, wordt de aanvraag bij de kredietverstrekker bekeken door een kredietbeoordelaar. D i e t o e t s t d e a a n v r a a g a a n d e acceptatienormen (

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie