Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar..."

Transcriptie

1 Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening... 4 Tarief in box Ouderentoeslag in box Ouderenkorting... 5 Aanslaggrens... 5 Deel van het jaar partner... 5 Slechts één eigen woning... 5 Invloed op drempels... 5 Verrekening dividendbelasting... 6 Dubbele vrijstelling in box 3 voor oude kapitaalverzekeringen... 6 Meewerkaftrek... 6 Meewerkbeloning... 6 Aanmerkelijk belang... 6 Teruggave heffingskortingen bij onvoldoende inkomen... 7 Copyright en Disclaimer... 10

2 Het fiscale partnerschap Geen enkele regeling in de belastingwetgeving kan het winnen van de partnerregeling als we het hebben over gecompliceerde wetgeving. De gevolgen van het partnerschap zijn zo vérstrekkend dat het voor een leek bijna niet meer te bevatten is. En voor ongehuwd samenwonenden is het helemaal moeilijk. Zij kunnen kiezen voor het partnerschap. Deze module zet de gevolgen van het partnerschap uiteen. In de overige modules die u heeft gekozen krijgt u de versie die is bestemd voor fiscale partners. Dat geldt niet alleen als u het hele jaar een fiscale partner heeft, maar ook als u een gedeelte van het jaar een fiscale partner heeft. Omdat deze module bijna uitsluitend uit tips bestaat en in zijn geheel bijzonder belangrijk is, hebben we geen kaders geplaatst. Wie zijn fiscale partners? Gehuwden U bent fiscaal partner van elkaar als u getrouwd bent. Het geregistreerde partnerschap wordt gelijkgesteld met het huwelijk. In deze gids noemen wij het geregistreerde partnerschap niet meer. Waar we het hebben over het huwelijk, bedoelen we daarmee ook het geregistreerde partnerschap. U bent elkaars fiscale partner vanaf de dag van de huwelijksvoltrekking. Als u dus op 31 december trouwt, bent u in dat jaar voor 1 dag elkaars fiscale partner. Als u vóór uw trouwdatum al ongehuwd samenwoonde kunt u voor die periode kiezen voor het fiscale partnerschap als u overigens ook aan de voorwaarden voldoet. Dat kan van belang zijn voor de teruggave van de heffingskortingen bij onvoldoende inkomen. Zie verderop. Hier is de plaats om even kort stil te staan bij de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Als u vóór de huwelijksvoltrekking niet naar de notaris gaat om huwelijksvoorwaarden te laten maken, bent u automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Het gehele vermogen van beide echtgenoten wordt dan gezamenlijk bezit. Dat wil zeggen dat de helft van uw vermogen van uw echtgenoot wordt en dat de helft van het vermogen van uw echtgenoot van u wordt. Het kan natuurlijk zijn dat u daar veel rijker, of veel armer van wordt. Het houdt tevens in dat alle schuldeisers van u beiden hun schuld kunnen verhalen op uw beider hele vermogen. Dit laatste is vooral riskant als een van u beiden een onderneming drijft met ondernemersrisico of van plan is om dat te gaan doen. Zeker als er dan ook nog een eigen woning is, is het beter om de privé zaken buiten het ondernemersrisico te houden. U kunt dat doen door voor het huwelijk bij de notaris huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Deze zijn er in vele soorten en maten. De meest vérstrekkende vorm is de algehele uitsluiting van goederen. Wat van ieder was ten tijde van de huwelijksvoltrekking blijft eigendom. En ook wat er tijdens het huwelijk wordt verkregen is uitsluitend eigendom van één van beiden, tenzij een zaak gezamenlijk wordt aangekocht. Huwelijksvoorwaarden kunnen ook tijdens het huwelijk worden gemaakt of opgeheven. U kunt op allerlei informatie vinden over dit onderwerp en ook op de website van het ministerie van justitie, onder familie en gezin staat wel het een en ander. Het fiscale partnerschap eindigt als u duurzaam gescheiden gaat leven of als een van beiden komt te overlijden. Er is sprake van duurzaam gescheiden leven als de gezamenlijke huishouding wordt verbroken en deze toestand door één van beiden als definitief wordt beschouwd. Een proefscheiding resulteert dus niet in fiscaal duurzaam gescheiden leven. 2

3 Als u vanaf de datum van huwelijksvoltrekking geen gezamenlijke huishouding voert en dat ook niet van plan bent, wordt u ook als duurzaam gescheiden beschouwd. Dat was vorig jaar nog anders, de belastingdienst stelde zich toen op het standpunt dat men alleen maar duurzaam gescheiden kan leven als er eerst een gezamenlijke huishouding is gevoerd. De fiscale rechter heeft daar korte metten mee gemaakt. U kunt als ongehuwde aangifte doen en dus bijvoorbeeld ook ieder een eigen woning aangeven. Ongehuwd samenwonenden Als u een gezamenlijke huishouding voert met een ander kunt u onder de volgende omstandigheden kiezen voor het fiscale partnerschap: - U voert gedurende minimaal zes maanden per jaar een gezamenlijke huishouding; - U staat gedurende die tijd op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister; - U bent beiden meerderjarig. Daarbij geldt nog het volgende: - Als in het vorige jaar de keuze voor het partnerschap is gemaakt, kan dat in dit jaar ook als de partner is overleden voordat de zesmaandstermijn is verstreken; - Er is geen partnerschap mogelijk tussen bloedverwanten in de eerste graad (ouders en kinderen), tenzij beiden op 1 januari 27 jaar of ouder zijn; - Er is alleen partnerschap met een buitenlands belastingplichtige mogelijk als deze kiest voor belastingheffing als binnenlands belastingplichtige. Er is sprake van het voeren van een gezamenlijke huishouding als er gezamenlijk wordt voorzien in huisvesting (dus een gezamenlijke woonkamer, badkamer, keuken en dergelijke), voeding en zo meer. Het hebben van een gezamenlijke huishoudpot wijst eveneens in de richting van een gezamenlijke huishouding. Het simpel delen van een huis is niet voldoende en ook bij (onder)verhuur is geen sprake van een gezamenlijke huishouding. U kunt slechts met één persoon tegelijk kiezen voor het fiscale partnerschap. U kunt de keuze voor het partnerschap maken bij een verzoek om een voorlopige teruggave of bij het doen van aangifte. Op het verzoek bij voorlopige teruggave kan altijd worden teruggekomen. Voor de keuze bij het doen van aangifte gelden bijzonderheden. Als u bij het doen van aangifte kiest voor het partnerschap kan daar volgens de wet niet op worden teruggekomen. De staatssecretaris heeft echter goedgekeurd dat u ook na het doen van aangifte de keuze voor het partnerschap kunt herzien als de inspecteur daar bij het opleggen van de aanslagen nog rekening mee kan houden. Als u bij het doen van aangifte niet heeft gekozen voor het fiscale partnerschap, dan kan dat altijd nog gebeuren bij gezamenlijk verzoek vóórdat de definitieve aanslag van een van u beiden onherroepelijk wordt (dus voordat de bezwaartermijn van deze definitieve aanslag is verstreken). U mag ieder jaar opnieuw kiezen of u wel of niet als fiscale partners wilt worden aangemerkt. En als u met meer dan één persoon samen voldoet aan de eisen van het partnerschap, bijvoorbeeld als u met drie of meer mensen een gezamenlijke huishouding voert, mag u ook ieder jaar een ander als fiscale partner kiezen. Meer partners in een jaar U kunt in een kalenderjaar meer dan één partner hebben. U kunt bijvoorbeeld in het eerste deel van het jaar meer dan zes maanden met iemand samenwonen en daarmee kiezen voor het fiscale partnerschap en in het tweede deel van het jaar trouwen. U heeft dan in het jaar twee partners. U kunt echter niet twee fiscale partners tegelijk hebben. 3

4 Gevolgen van het fiscale partnerschap Inkomenstoerekening Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, kunt u de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en het vermogen in box 3 naar willekeur over u beiden verdelen. Als uw partnerschap slechts een deel van het jaar heeft geduurd, mag u dat ook, als u ervoor kiest om het partnerschap naar het hele jaar uit te breiden. De posten die u mag verdelen zijn: - Inkomsten uit eigen woning - Inkomsten uit aanmerkelijk belang - Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen - Verliezen op beleggingen in durfkapitaal - Uitgaven voor levensonderhoud kinderen - Buitengewone uitgaven (ziektekosten e.d.) - Weekenduitgaven gehandicapten - Scholingsuitgaven - Uitgaven voor monumentenpanden - Giften - Vermogen in box 3. Als uw partner gedurende het jaar is overleden, mag u het partnerschap wel uitbreiden naar het hele jaar en de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen, maar het vermogen in box 3 mag niet verdeeld worden. Voor beiden moet op beide peildata (voor de overledene 1 januari en overlijdensdatum, voor de achterblijvende partner 1 januari en 31 december) het eigen vermogen worden aangegeven. U maakt de verdeling bij het doen van aangifte. U mag dat nog veranderen totdat de aanslag van u beiden definitief vaststaat. Dat is het geval als de bezwaartermijn (zes weken na dagtekening) van de definitieve aanslag is verstreken zonder dat u bezwaar heeft gemaakt, of als u bij de rechter bent geweest en niet meer verder kunt procederen. Zie het algemene deel voor meer details. En als de inspecteur een navorderingsaanslag oplegt (zie algemene deel) voor een gemeenschappelijke post, dan mag u alsnog een verdeling kiezen totdat de navorderingsaanslag definitief vaststaat. Als u een gemeenschappelijke post niet aangeeft, of door de verdeling wordt niet 100% aangegeven, dan wordt deze voor de helft aan u beiden toegerekend. Deze mogelijkheid om de betreffende inkomsten en aftrekposten te verdelen kunt u gebruiken om uw belastingdruk zo laag mogelijk te maken. Dat heeft niet alleen met het tarief te maken, maar met nog een heleboel andere zaken. Wij geven hier een overzicht. Tarief in box 1 In box 1 is een progressief tarief verschuldigd, dat wil zeggen dat het tarief stijgt naarmate uw inkomen hoger is. U kunt de tarieven vinden in het algemene deel. Aftrekposten hebben dus meer effect naarmate uw inkomen hoger is en u daardoor een hoger tarief betaalt. U heeft in box 1 een inkomen van Over de eerste betaalt u 5988 belasting. Over het restant van uw inkomen betaalt u 42%. Dat heet uw toptarief of 4

5 marginale tarief. Stel u heeft een aftrekpost van 1000, dan gaat dit van de top van uw inkomen af en u betaalt hierdoor 42% van deze 1000 minder belasting. U krijgt dus 420 terug. U heeft in box 1 een inkomen van Over de eerste betaalt u belasting. Over het restant van uw inkomen betaalt u 52%. Dat heet uw toptarief of marginale tarief. Stel u heeft een aftrekpost van 1000, dan gaat dit van de top van uw inkomen af en u betaalt hierdoor 52% van deze 1000 minder belasting. U krijgt dus 520 terug. Door aftrekposten toe te delen aan de partner met het hoogste inkomen in box 1, betaalt u zo weinig mogelijk belasting. Ouderentoeslag in box 3 Als u uw vermogen in box 3 moet aangeven en u bent aan het einde van het belastingjaar minimaal 65 jaar, dan heeft u recht op een extra toeslag op het heffingvrije vermogen als uw inkomen en uw vermogen beneden een bepaalde grens liggen. Schuiven met vermogen heeft voor de ouderenkorting geen zin want dat wordt bij fiscale partners bij elkaar geteld, maar schuiven met aftrekposten kan wel zin hebben. U kunt er dan wellicht voor zorgen dat uw inkomen beneden de inkomensgrens voor de ouderentoeslag ligt. Zie module Sparen en beleggen. Ouderenkorting Als u aan het einde van het belastingjaar minimaal 65 jaar oud bent, heeft u recht op de ouderenkorting als uw inkomen lager is dan U kunt wellicht met aftrekposten schuiven zodat u recht heeft op deze heffingskorting. Zie het algemene deel. Aanslaggrens U hoeft een aanslag niet te betalen als deze lager is dan 44. U kunt de hoogte van de aanslag beïnvloeden door te schuiven met gemeenschappelijke posten. Daardoor krijgt u het misschien voor elkaar om de aanslag van één van u beiden beneden deze grens te houden. Deel van het jaar partner Als het partnerschap slechts een deel van het jaar heeft geduurd, en u kiest niet voor uitbreiding naar het hele jaar, dan moet u beiden uw eigen inkomen, aftrekposten en vermogen in box 3 aangeven. Bij sommige posten wordt dan toch rekening gehouden met de fiscale partner. Dat komt dan ter plekke aan de orde. Slechts één eigen woning U kunt tijdens uw partnerschap slechts één eigen woning hebben. In het uitzonderlijke geval dat u beiden een hoofdverblijf heeft, moet u kiezen welke van beiden onder de eigenwoningregeling valt. De andere woning valt in box 3. Als u niet kiest (dus beide woningen in box 1 aangeeft), vallen beide woningen in box 3. Zie de module Eigen woning. Invloed op drempels In een aantal aftrekposten, zoals de buitengewone uitgaven en giften, zit een drempel. De kosten zijn dan slechts aftrekbaar voor zover ze hoger zijn dan deze drempel. Deze wordt afgemeten aan het drempelinkomen. Dat is het verzamelinkomen (inkomsten in alle boxen 5

6 samen, zie algemene deel) maar voordat de persoonsgebonden aftrekposten daarop in mindering zijn gebracht. Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft worden deze drempels berekend over uw gezamenlijke drempelinkomen. Dat betekent dat de aftrekpost waarschijnlijk lager is. Bij de verschillende onderdelen kunt u hierover meer informatie vinden. Verrekening dividendbelasting Op uitgekeerde dividenden wordt 15% dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting die u moet betalen en mag daarmee verrekend worden. Ontvangen dividend is op zichzelf niet belast, maar de aandelen waarop het dividend wordt uitgekeerd, moeten als vermogen in box 3 worden aangegeven. Maar zelfs als u vermogen te laag is om te moeten opgeven, mag u de dividendbelasting verrekenen. Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, mag u kiezen wie van u beiden deze dividendbelasting verrekent. U mag de verrekening ook over u beiden verdelen. Als u niet het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, moet degene die het dividend ontvangt de dividendbelasting verrekenen. Pas op: de verdeling van de dividendbelasting kan niet plaatsvinden in het scherm waarin alle overige posten worden verdeeld. De dividendbelasting moet worden opgegeven in het scherm Te verrekenen bedragen. Daar moet u direct al kiezen bij de dividendbelasting wordt verrekend. Dubbele vrijstelling in box 3 voor oude kapitaalverzekeringen Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór 15 september 1999 en waarvan nadien het verzekerde kapitaal niet is verhoogd en de looptijd niet verlengd, vallen in box 3, tenzij u zo n verzekering heeft gekoppeld aan de eigen woning, hetgeen in verband met de nadelen daarvan uiterst onwaarschijnlijk is. Tot 14 september 2029 geldt echter een vrijstelling in box 3 van Als u het hele jaar dezelfde partner heeft of kiest voor uitbreiding van het partnerschap naar het hele jaar, wordt deze vrijstelling zonder meer verdubbeld. Zie module Sparen en beleggen. Meewerkaftrek Als uw partner meewerkt in uw onderneming, heeft u recht op de meewerkaftrek als het daarvoor bestemde aantal uren wordt gehaald en de beloning voor die arbeid lager is dan Deze regeling geldt alleen voor uw fiscale partner en niet voor een huisgenoot met wie u geen fiscale partner bent. Zie de module Winst uit onderneming. Meewerkbeloning Als uw partner meewerkt in uw onderneming mag u een (zakelijke) beloning uitsluitend aftrekken als die meer bedraagt dan Als een niet-partner meewerkt in uw onderneming, is ook een lagere beloning aftrekbaar. Aanmerkelijk belang U heeft een aanmerkelijk belang als u (een optie op) 5% of meer van de aandelen in een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) bezit. Bij dit bezit moet u de aandelen van uw partner meerekenen. Het kan dus zijn dat u door het partnerschap een aanmerkelijk belang heeft, terwijl dat zonder het partnerschap niet het geval zou zijn. Als u ongehuwd samenwoont en u kiest voor het fiscale partnerschap, dan kan het zijn dat u een aanmerkelijk belang heeft met minder dan 5% van de aandelen (of een optie daarop). Als u dan het volgende jaar de keuze voor het partnerschap niet maakt, heeft u ineens geen 6

7 aanmerkelijk belang meer. Dat is een fictieve vervreemding waardoor u wellicht aanmerkelijk belangwinst maakt. Als u wilt kunt u de belasting over deze winst uitstellen totdat de aandelen worden verkocht. U kunt dat allemaal nalezen in de module Aanmerkelijk belang. Teruggave heffingskortingen bij onvoldoende inkomen In het algemene deel kunt u lezen dat uw belasting verminderd mag worden met de heffingskortingen. Als u geen of weinig belasting betaalt, kunnen niet alle heffingskortingen worden verrekend. U heeft een inkomen waarover u 1500 belasting verschuldigd bent. U kunt de algemene heffingskorting van 2007 (en eventuele andere heffingskortingen) niet geheel in mindering brengen op deze belasting. U hoeft weliswaar geen belasting te betalen, maar krijgt ook niet alle heffingskortingen terug. Er kan slechts 1500 heffingskorting worden verrekend met uw belasting. De overige 507 heffingskorting krijgt u niet terug. Als u gedurende minimaal zes maanden in een kalenderjaar een fiscale partner heeft, krijgt u het deel van de heffingskortingen dat niet op uw eigen belasting in mindering kan worden gebracht, van de belastingdienst uitbetaald als uw fiscale partner zoveel belasting betaalt (na aftrek van zijn eigen heffingskortingen) dat daar nog ruimte voor verrekening is. De uitbetaling van de algemene heffingskorting kan beperkt zijn. Zie het algemene deel van deze gids.het gaat om de volgende heffingskortingen: de algemene heffingskorting de arbeidskorting de inkomensafhankelijke combinatiekorting de ouderschapsverlofkorting de levensloopverlofkorting U heeft een inkomen waarover u 1500 belasting verschuldigd bent. U kunt de algemene heffingskorting van 2007 (en eventuele andere heffingskortingen) niet geheel in mindering brengen op deze belasting. U hoeft geen belasting te betalen. Uw fiscale partner betaalt na aftrek van zijn eigen heffingskortingen 2000 belasting. U krijgt de nog niet verrekende 507 terug van de belastingdienst. U heeft een inkomen waarover u 1500 belasting verschuldigd bent. U kunt de algemene heffingskorting van 2007 (en eventuele andere heffingskortingen) niet geheel in mindering brengen op deze belasting. U hoeft geen belasting te betalen. Uw fiscale partner betaalt na aftrek van zijn eigen heffingskortingen 200 belasting. U krijgt de nog niet verrekende 507 niet geheel terug van de belastingdienst, want uw partner betaalt maar 200 belasting. U krijgt dus 200 terug. De overige 307 bent u kwijt. Deze regeling geldt alleen als u gedurende minimaal zes maanden een fiscale partner heeft. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om uitbreiding van een partnerschap dat korter dan zes maanden duurt (dat is alleen mogelijk bij een huwelijk, voor het partnerschap van ongehuwden is een samenwoning van minimaal zes maanden vereist voor een partnerschap) 7

8 naar het hele jaar. Deze uitbreiding van het partnerschap is alleen van belang voor het verdelen van de gemeenschappelijke posten. U woont sinds 1 mei samen. U kiest voor het partnerschap. De minstverdiener heeft recht op teruggave van de heffingskortingen. U woont sinds 1 augustus samen. U heeft geen recht op teruggave van de heffingskortingen, want u kunt niet kiezen voor het fiscale partnerschap (u voert nog geen zes maanden een gezamenlijke huishouding). U bent op 1 augustus getrouwd. U bent fiscale partners vanaf die datum. Dat is echter geen zes maanden, dus u heeft geen recht op teruggave van de heffingskortingen. U bent op 1 augustus getrouwd. U bent fiscale partners vanaf die datum. Vóór uw huwelijk woonde u samen met uw echtgenoot vanaf 1 mei. Als u voor de periode 1 mei tot 1 augustus kiest voor het fiscale partnerschap, heeft de minstverdiener recht op teruggave van de heffingskortingen, u bent immers meer dan zes maanden elkaars fiscale partner. Over al deze zaken kunt u in de voor u belang zijnde modules nog meer informatie vinden. 8

9 Duurzaam gescheiden leven... 2 Fiscale partners... 2 Gehuwden... 2 Gevolgen... 4 Inkomenstoerekening... 4 Meer dan één... 3 Samenwonenden... 3 Gevolgen partnerschap Aanmerkelijk belang... 6 Aanslaggrens... 5 Drempels... 5 Één eigen woning... 5 Meewerkaftrek... 6 Meewerkbeloning... 6 Ouderenkorting... 5 Ouderentoeslag in box Tariefvoordeel... 4 Teruggave heffingskortingen... 7 Verrekening dividendbelasting... 6 Vrijstelling kapitaalverzekering box Gevolgen van het partnerschap... 4 Gezamenlijke huishouding... 3 Heffingskortingen teruggave... 7 Huishouding, gezamenlijke... 3 Huwelijk Fiscaal partnerschap... 2 Gemeenschap van goederen... 2 Huwelijksvoorwaarden... 2 Vermogensrechtelijk gevolgen... 2 Inkomenstoerekening fiscale partners... 4 Kiezen voor fiscaal partnerschap... 3 Meer partners in een jaar... 3 Overlijden en verdelen vermogen... 4 Partnerschap deel van het jaar... 5 Proefscheiding... 2 Samenwonen Fiscaal parternerschap... 3 Keuze fiscaal partnerschap... 3 Teruggave heffingskortingen... 7 Verdelen inkomen... 4 Verdelen inkomen partners... 4 Verdelen vermogen... 4 Verdelen vermogen bij overlijden... 4

10 Realisatie door: Copyright en Disclaimer Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Belastinggidsopmaat.nl. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop. Belastinggidsopmaat.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de in dit document getoonde informatie. Aan gegevens in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere documenten of websites. Afdrukken van dit document is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Wilt u de Belastinggids op Maat of een Special onder uw eigen label / bedrijfsnaam aanbieden? Neem contact met ons op via om de mogelijkheden te bespreken. Copyright Belastinggidsopmaat.nl, 2009, alle rechten voorbehouden 10

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling

2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen 1 Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie

1. Inkomstenbelasting/premie Tabellen IB/PH 1.1 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingplicht Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen. Binnenlandse belastingplichtigen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen FIN Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen 12 december 2007/Nr. CPP2007/2793M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling, Sector brieven &

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Z E E R B E L A N G R I J K

Z E E R B E L A N G R I J K Z E E R B E L A N G R I J K NIET correcte invulling van deze vragen kan leiden tot teveel betaling en/of boetes over de INKOMSTENBELASTING over 2011. Uw naam: (voorletters en naam) de heer / mevrouw E-mailadres:

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Mevrouw F. Nitoo Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 Aan de erven van Mevrouw F. Nitoo Utrecht, 28 januari 2017 Geachte mevrouw Nitoo, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017 Uw gegevens Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Echtgeno(o)te/partner Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Burgerlijke

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Practicumopdracht B FFEBLR0111

Practicumopdracht B FFEBLR0111 opleiding: FISCAAL RECHT EN ECONOMIE Practicumopdracht B FFEBLR0111 2011-2012 Inleiding Voor de module FFEBLR0111 moet je twee praktijkopdrachten maken. Deze tweede opdracht mag in groepjes van maximaal

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 I. Personalia MAN/VROUW Familienaam Voornamen Adres Geboorteplaats en -datum Legitimatiebewijs Nummer Legitimatiebewijs

Nadere informatie

TOELICHTING OP JE SAMENLEVINGSOVEREENKOMST EN TESTAMENTEN

TOELICHTING OP JE SAMENLEVINGSOVEREENKOMST EN TESTAMENTEN TOELICHTING OP JE SAMENLEVINGSOVEREENKOMST EN TESTAMENTEN Samenlevingsovereenkomst: Gemeenschappelijke huishouding In de overeenkomst staat vermeld dat je de kosten van de gemeenschappelijke huishouding

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 De heer P. Janusz Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 Relatiebeheerder: TAX SERVICE Datum: 9 november 2018 De heer P. Janusz Nieuw Vennep, 9 november 2018 Geachte heer Janusz, Ingevolge uw

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

WHITE PAPER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

WHITE PAPER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING WHITE PAPER AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Laatste update: 1-03-2019 HI! Wanneer je als freelancer aan de slag gaat, ben je verplicht om één keer per jaar je inkomstenbelasting aan te geven bij de Belastingdienst.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens L.S., Om uw aangifte Inkomstenbelasting 2018 zo goed en efficiënt mogelijk in te vullen verzoeken wij u onderstaande checklist na te gaan en de hierin vermelde gegevens (bij voorkeur kopieën daarvan) aan

Nadere informatie

Brondatum:

Brondatum: Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Brondatum: 26-04-2013 De keuzeregeling

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018

Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018 Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018 Checklist aanlevering gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018 ALGEMEEN Voor nieuwe klanten, waarvan ik nog geen NAW/BSN heb ontvangen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Vakblad Grensoverschrijdend Werken nr. 20, februari 2019 www.grensoverschrijdendwerken.nl Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam

Nadere informatie