INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING"

Transcriptie

1 INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding Goltstein programma

3 Inleiding In deze lessenreeks gaan we het hebben over de inkomstenbelasting. Tijdens jullie eindexamen kan er namelijk een vraag in het examen economie voorkomen dat jullie de te betalen inkomstenbelasting moeten gaan berekenen volgens een bepaalde casus. Om jullie hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn beginnen we in leerjaar 3 al met een aantal onderdelen daarvan. In jaar 4 ga je de gehele lijn in elkaar zetten met behulp van casussen om zo goed mogelijk voorbereid het centraal eindexamen economie in te gaan. Dit onderdeel valt onder de verrijkingsstof en is daarom wat pittiger dan andere stof die we het afgelopen jaar behandeld hebt. Door veel te oefenen en goed de lessen te volgen en de aantekeningen over te nemen die de docent op het bord schrijft kan je al een heel eind komen! De planning van de lessen ziet ongeveer zo uit: Les 1: Box 1 schrijventarief Les 2: Box 3 berekenen Les 3: Complete inkomstenbelasting (box 1 en 3) Les 4: Golstein programma boxenstelsel (tabblad belastingstelsel HAVO) In de eerste les beginnen we met een kleine introductie. Wat is de grote lijn van de inkomstenbelasting. Wij zoemen alleen in op box 1 en 3. Deze moet je ook kunnen voor je eindexamen. Je zult in deze serie ervaren waarom. Tevens gaan we kijken naar hoe box 1 berekent wordt. In de tweede les komen we heel even terug op wat we de vorige les hebben gedaan en gaan dan meteen door naar het berekenen van box 3. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat leer je daar. In les 3 proberen we het complete systeem te bekijken. Hoe ziet dat eruit. Welke stappen moet ik allemaal zetten om tot het eindresultaat te komen. Dit komt verder aan bod in leerjaar 4. We beginnen hier met een stukje theorie en gaan dan stap voor stap door de theorie heen. In leerjaar 4 krijg je een casus en daar moet je zelf de stappen zetten, hier zijn de stappen nog voor jullie aangegeven! In de laatste les gaan we achter de computer bezig met het simulatieprogramma van uitgeverij goltstein. Dit is op HAVO niveau geschreven, maar is heel goed behapbaar voor jullie, mits je natuurlijk goed hebt opgelet tijdens de lessen! Ik wens jullie veel succes tijdens deze lessenserie De docenten economie 3

4 Hoofdstuk 1 Box 1 Inkomen uit werk en woning Indeling Het belastingstelsel kent die soorten belastbare inkomens. Ieder inkomen is ondergebracht in een aparte box met ieder een eigen belastingtarief. Box 1: inkomen uit werk en woning De belangrijkste onderdelen van het inkomen uit werk en woning zijn: - loon, - pensioen, - sociale uitkeringen - eigenwoningforfait (bijtelpost) - resultaat uit overige werkzaamheden Van het inkomen mogen uitgaven in mindering worden gebracht voordat de belasting berekend wordt over het inkomen uit werk en woning (box 1) De belangrijkste aftrekposten zijn: - hypotheekrente aftrek - reisaftrek openbaar vervoer - kinderopvang Het tarief van box 1 varieert. Dit komt door het progressieve schrijventarief. Schijf Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belasting percentage Totaal schrijven 1e schijf % e schijf % e schijf % e schrijf % Tabel 1: tarieven box 1, Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang Er is sprake van aanmerkelijk belang als iemand 5% of meer van de aandelen van een BV of NV bezit. Dit zijn meestal de directeurgrootaandeelhouders. Het inkomen bestaat uit dividend en koerswinst. Met deze box gaan we in deze lessenreeks niets doen. Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen De meest voorkomende onderdelen zijn: - inkomen uit aandelen, obligaties en spaargeld, - onroerende zaken, bijvoorbeeld het bezit van een twee woning (de eerste woning valt onder box 1!) Het rendement van box 3 is 4% en de belasting over dat rendement is 30% 4

5 Opgave 1: Welke box werkt met een progressief belastingstelsel? Geef een toelichting. Opgave 2: Wat hoort in welke box? Kies uit: loon, 5% aandelen van BV, tweede woning, spaargeld, aandelen, eerste woning. Box 1: Box 2: Box 3: Opgave 3: De meeste mensen hebben niet met box te maken. Geef een toelichting. Voorbeeld schijventarief Jeffrey heeft een belastbaar inkomen van Hoeveel bedraagt de belasting uit box 1? Schijf 1 Deze zit helemaal vol (tot ) Schijf = x 0,42 = Je mag de bedragen naar jouw voordeel afronden naar beneden! Totaal Opgave 4: Bereken de inkomstenbelasting bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van: a b c Extra oefenen? Maak de opgaven uit het rekenboek paragraaf 7.1 (p.72-73). Hier ga je precies hetzelfde doen zoals je bij opgave 4 heb geoefend. Snap je het even niet, lees dan nog eens goed de uitleg hierboven of pak de uitlegpagina uit het rekenboek erbij. 5

6 Hoofdstuk 2 Box 3 Inkomen uit sparen en beleggen De belastingdienst gaat ervan uit dat je in box 3 een rendement hebt van 4%. Over dit veronderstelde rendement wordt 30% belasting geheven. Dit wordt de vermogensrendementsheffing genoemd. De gemiddelde waarde wordt berekend door de waarde aan het begin van het jaar en de waarde van het eind van het jaar op te tellen en te delen door 2. Waarde 1 januari + waarde 31 december 2 Van de waarde van de bezittingen mag je de schulden die je gemaakt hebt om de aandelen, obligaties, onroerende zaken te kopen in mindering brengen. Bovendien geldt per persoon een vrijstelling van euro. Wanneer je getrouwd bent heb je recht op 2 keer de vrijstelling. Goederen voor persoonlijk gebruik zoals boot, caravan, auto, inrichting van een huis tellen niet meer voor box 3. Voorbeeld A: Op 1 januari bedraagt de waarde van de aandelen en het saldo van het spaargeld is 578 euro. Op 31 december is de waarde van de aandelen gedaald tot euro en het saldo van het spaargeld bedraagt 736 euro. Bereken de gemiddelde waarde. Oplossing: {( ) + ( )} : 2 = euro Voorbeeld B: Joep, alleenstaand, heeft enige jaren geleden een hoofdprijs in een loterij gewonnen. Na een wereldreis gemaakt te hebben, heeft hij nu euro over. Van dit geld heeft hij een tweede huis gekocht van , de gemiddelde waarde van obligaties die hij heeft gekocht bedraagt euro en de rest heeft hij belegd in aandelen. Bereken voor Joep het inkomen uit sparen en beleggen. Waarde tweede woning en beleggingen Algemene vrijstelling Inkomende uit sparen en beleggen à 4% v = Vermogensrendementsheffing 30% v = euro Je mag bedragen in eigen voordeel naar beneden afronden 6

7 Nu gaan we eens stoeien met een aantal opgaven Opgave 1: Joost heeft in het begin van het jaar aandelen ter waarde van euro en een bedrag van euro op zijn spaarrekening. In de maand maart koopt Joost voor 540 euro aan aandelen en op 30 december koopt hij nog aandelen ter waarde van 3500 euro. a. Hoe groot is het belegd vermogen aan het begin van het jaar? b. Hoe groot is het belegd vermogen aan het eind van het jaar? c. Wat is de gemiddelde waarde? Opgave 2: Bereken de vermogensrendementsheffing die berekend wordt over het rendement uit sparen en beleggen, als het rendement is: a euro b euro c. 760 euro Opgave 3: Bereken het inkomen uit sparen en beleggen en de vermogensrendementsheffing. a. Ellen is getrouwd met Pim, Zij heeft belegd in aandelen en obligaties. Deze aandelen en obligaties hebben een gemiddelde waarde van euro. Zij heeft om de aandelen en obligaties te kunnen kopen geleend. b. André bezit een tweede woning ter waarde van euro en aandelen met een gemiddelde waarde van euro. André is getrouwd en heeft voor het kopen van het tweede huis een bedrag geleend van euro Extra oefenen? Maak de opgaven uit het rekenboek paragraaf 7.2 (p.74-75). Hier ga je precies hetzelfde doen zoals je bij opgave 3 heb geoefend. Snap je het even niet, lees dan nog eens goed de uitleg hierboven of pak de uitlegpagina uit het rekenboek erbij. 7

8 Hoofdstuk 3 Box 1 + Box 3 Het hele overzicht compleet In deze les gaan we eens even alles bij elkaar brengen wat we de afgelopen lessen hebben geleerd en daar laten we het bij. In leerjaar 4 gaan jullie verder met de casussen en ontdekken jullie nog meer, zorg er dus voor dat je ook deze les snapt! Om even een goed overzicht te krijgen staat hieronder een schema. Bestudeer dit schema eens aandachtig en beantwoord dan de vragen. Brutoloon Aftrekposten Bijtelposten + = Belastbaar inkomen werk en woning (box 1) à schrijventarief op toepassen Gemiddeld saldo Heffingsvrij bedrag = Belastbaar inkomen sparen en beleggen (box 3)à 4% en dan nog eens 30% Box 1 Box 3 + Heffingskortingen = Te betalen inkomstenbelasting Opgave 1: Kees had berekend dat hij over het afgelopen jaar in box belasting verschuldigd was. In box 3 kwam hij uit op 164 euro belasting. Kees heeft recht op een totale heffingskorting van 1960 euro. Hoeveel belasting moet Kees daadwerkelijk betalen over het afgelopen jaar? Opgave 2: Roel ziet op de jaaropgaaf van haar werkgever dat er vorig jaar 1657 euro aan loonheffing op haar loon is ingehouden. Als hij na afloop van dat jaar de inkomstenbelasting berekent, komt hij uit op een bedrag van 1589 euro. Krijg Roel nog geld terug of moet hij nog bijbetalen? Bereken het bedrag en schrijf erbij of het geld terug of bijbetalen wordt. Extra oefenen? Maak de opgaven uit het rekenboek paragraaf 7.3 (p.76-77). Hier ga je precies hetzelfde doen zoals je bij opgave 1 en 2 hebt geoefend. Snap je het even niet, lees dan nog eens goed de uitleg hierboven of pak de uitlegpagina uit het rekenboek erbij. 8

9 Vanaf volgend jaar gaan we bezig met een casus. Om dat te kunnen moet je nog wel even het belastbaar inkomen uit box 1 kunnen berekenen. Dit hebben we naar voren geschoven om jouw even te laten oefenen met het schrijventarief. Als we het schema er even bij pakken zien we het volgende: Brutoloon Aftrekposten Bijtelposten + = Belastbaar inkomen werk en woning (box 1) à schrijventarief op toepassen We hebben 1 bijtelpost, dat noemen we het eigen woningforfait. Bekijk eens het rekenvoorbeeld hieronder en de tabel die erbij vernoemd wordt. meer dan niet meer dan % ,20% ,35% ,45% ,60% ,30% van de waarde van de woning boven De WOZ-waarde van de eigen woning is: Het percentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent is: 0,60. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: x 0,006 = Opgave 3: Bereken het eigenwoningforfait als de woning voor de WOZ een waarde heeft van: a b c

10 Dan hebben we, naast bijtelposten, ook aftrekposten. Deze posten verlagen dus ons belastbaar inkomen uit werk en woning. Een van deze aftrekposten is de aftrekpost reiskosten openbaar vervoer. Afstand enkele reis meer dan niet meer dan 4 dagen of meer 0 km 10 km 0 10 km 15 km km 20 km km 30 km km 40 km km 50 km km 60 km km 70 km km 80 km km 90 km Maximaal af te trekken bedrag Ga je drie, twee of een dag per week met het openbaar vervoer naar je werk, dan is de aftrek: Drie dagen 75% van het aangegeven bedrag Twee dagen 50% van het aangegeven bedrag Een dag 25% van het aangegeven bedrag Opgave 4: Bereken de aftrekpost reiskosten openbaar vervoer a. enkele reisafstand 42 km, 4 dagen per week b. enkele reisafstand 100 km 5 dagen per week c. enkele reisafstand 9 km 5 dagen per week d. enkele reisafstand 61 km 2 dagen per week e. enkele reisafstand 12 km, 3 dagen per week 10

11 Hoofdstuk 4 Goltstein Herhaling box 1 In deze les gaan we bezig met het Excel programma van uitgeverij Goltstein. Start je computer op en open de map van Goltstein in de ELO. Zoek daar naar het bestand Goltstein Herverdelen.xls. 1. Open het bestand Goltstein Herverdelen.xls 2. Vul daar je versienummer in, dit is in dit geval het getal 1 3. Vul je naam in, die weet je al het goed is zelf. 4. En vul als laatst je klas in. 5. Sla het bestand op je eigen schijf op onder een zelfgekozen naam. GA DUS NIET HET ORGINELE BESTAND OPSLAAN!!!! 6. Ga naar het tabblad belastingstelsel HAVO en volg de aanwijzingen Ben je klaar met dit tabblad, laat het dan eerst door je docent controleren Na de controle sluit je het programma af en ga je bezig met leren voor het proefwerk. Veel succes met de toets! Laat je ook nog even een reactie achter bij jouw docent hoe wat jij vond van dit programma. Wij horen graag jouw mening hierover. Vraag de oefentoets aan je docent! 11

Lesbrief Laat geen geld liggen

Lesbrief Laat geen geld liggen Lesbrief Laat geen geld liggen IK WIST HET NIET DAT HET ZO MAKKELIJK WAS» HOE DOE JE AANGIFTE?» Laat geen geld liggen 1 Ik wist niet dat het zo makkelijk was! In de bijbehorende lesbrief lees je over het

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur

Examen VMBO-GL en TL. economie CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni Vaststellingsexemplaar Versie 13.30 17-6-2009-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 maandag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen.

Nadere informatie

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas

3 VMBO-BASIS. Naam. Klas ECONOMIE 3 VMBO-BASIS LEERWERKBOEK A Naam Klas P I N CODE 5e editie vmbo-basis 3A leerwerkboek Auteurs Jacques van der Linden Ben van Os Eindredacteur Leen Doorduin Noordhoff Uitgevers Groningen Omslagfoto:

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie