Handleiding Incura. Beheer financieel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Incura. Beheer financieel"

Transcriptie

1 Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44

2 Inhoud 1 Inleiding Beheer financieel Prestaties Prestatiecodes inactief zetten Grootboekrekeningen Betaalmethodes Verzekeringspakketten Praktijk is zelf verantwoordelijk voor opbouw van verzekeringspakketten-bestand Filtermogelijkheden in getoond overzicht Verzekeringspakketten Actief/Inactief maken Verzekeringspakket niet relevant maken Details van een verzekeringspakket BTW Tarifering Tarieflijsten per zorgverzekeraar bekend maken Tarieflijsten indelen per declarant Tarieflijsten indelen op patiëntniveau (zelfbetaler) Tarieven Kostenplaatsen Overige instellingen Samenhang tussen de instellingen Globale instellingen Externe software Financieel COV Praktijkinstellingen Tabblad Algmeen Tabblad Boekhouding Tabblad Facturering Tabblad Vecozo Certificaten Contact Zelfhulp en handleidingen Versie-informatie Incura Fysio Pagina 2 / 44

3 1 Inleiding Middels deze handleiding wordt duidelijk gemaakt wat binnen Incura beheerd moet worden om optimaal gebruik te kunnen maken van Incura Financieel. Praktijkproducten, grootboekrekeningen, betaalmethodes, verzekeringspakketten, BTW, tarifering en kostenplaatsen passeren de revue. Van ieder onderdeel wordt separaat benoemd of en hoe het door de gebruiker ingesteld moet worden. Het is de bedoeling dat de gebruiker met de admin-rechten deze instellingen verzorgt. Na het doorlopen van deze handleiding bent u als beheerder van uw eigen Incura-pakket bekend met de minimale condities die nodig zijn om naast de dossiervorming ook het financiële component op orde te krijgen. Centraal daarin staan het onderhoud van de tarieflijsten, de prestatiecodes en de samenstelling van verzekeringspakketten. Het is essentieel doordrongen te zijn van de betekenis die er achter de diverse instellingen schuil gaat. Zo krijgt u antwoord op vragen zoals bijvoorbeeld: Wat u aan de beheerszijde van Incura moet instellen om te kunnen factureren naar de patiënt of Vecozo. Welke grootboekrekeningen in Incura zijn opgenomen en welke grootboekrekeningen in Incura Boekhoudig terug te vinden zijn. Welke betaalmethodes in Incura worden gehanteerd. Hoe de verschillende verzekeringspakketten in Incura bekend worden gemaakt. Hoe u tarieflijsten kunt beheren. Hoe u een aparte tarieflijst maakt voor een behandelaar die andere tarieven hanteert. Hoe u een aparte tarieflijst maakt voor de patiënt (zelfbetaler). Hoe Zorgvergoedingen.com opgenomen is in Incura. Zodra u eenmaal de 'achterkant' van Incura hebt aangepast op uw praktijkwensen, zult u daarmee ook de basisvoorwaarde hebben ingesteld waarmee u kunt factureren richting de patiënt of Vecozo Incura Fysio Pagina 3 / 44

4 2 Beheer financieel De financiële stamgegevens vinden we aan de beheerzijde van Incura. Daar is het mogelijk een hoop zaken op uw voorkeuren aan te passen. Deze handleiding beperkt zich echter tot de financiële stamgegevens en de praktijkinstellingen. Overige mogelijkheden in dit segment van het programma worden hier niet besproken. Figuur 1: Route naar beheer Financieel. Ga voor het beheer van Incura Financieel vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel Incura Fysio Pagina 4 / 44

5 Figuur 2: Mappenstructuur Financieel Een nieuwe mappenstructuur ontvouwt zich in het nu volgende scherm waarop een zevental onderdelen zichtbaar zijn: 1. Prestaties. 2. Grootboekrekeningen. 3. Betaalmethodes. 4. Verzekeringspakketten. 5. BTW. 6. Tarifering. 7. Kostenplaatsen. Achter deze structuur gaat het gros van het inrichtwerk schuil dat nodig is om uw praktijk geschikt te maken voor het kunnen vastleggen van prestaties en het factureren naar onder meer Vecozo. In de volgende zeven paragraven wordt per onderwerp dieper ingegaan op ieder genoemd aspect en krijgt u tevens antwoord op de vraag of u in dat onderdeel instellingen moet wijzigen om financieel aan de slag te kunnen gaan. Sommige componenten worden namelijk door Winbase beheert, zodat uw interventie daarin niet nodig zal zijn. Desondanks lichten we ze even toe, om uw begrip van de materie te verhogen. 2.1 Prestaties U hoeft voor dit onderdeel enkel aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie indien u 2012 Incura Fysio Pagina 5 / 44

6 gebruik maakt van een prestatiecode die niet op onze standaardlijst voorkomt. Onder het stamgegeven Prestaties is een overzicht te zien van alle beschikbare prestaties. Alle prestaties worden eenmaal beschikbaar gesteld bij ingebruikname van de Financiële Module en behoeft geen vervollediging van uw kant. Mocht het desalniettemin wenselijk zijn om de bestaande codes aan te vullen of aan te passen, dan kan dit alleen voor codes met het zogenaamde eigenaarkenmerk Eigen. De codes met eigenaarkenmerk Standaard kunnen niet aangepast worden. Zij maken deel uit van de prestatiecodes die door Winbase worden onderhouden. Figuur 3: Filtermogelijkheden Praktijkproducten Figuur 3 laat zien hoe prestatiecodes kunnen worden gefilterd. De mogelijke filtering is op: 1. Zoekterm: door een zoekterm op te geven kan het aantal prestatiecodes worden ingeperkt. Alleen die prestatiecodes worden getoond waarbij de zoekterm in de omschrijving voorkomt. 2. Eenheid: geeft prestatiecodes op per eenheid behandeling, minuten of product. 3. Grootboekrekening: filtert de prestatiecodes per grootboekrekening. 4. Eigenaar: filtert op eigenaarkenmerk 'Standaard' of 'Eigen'. 5. Inactieve/actieve prestatiecodes: het in- of uitschakelen van dit vinkje bepaalt of er respectievelijk enkel inactief of actief gezette prestatiecodes in het overzicht worden getoond Incura Fysio Pagina 6 / 44

7 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten Het is mogelijk om prestatiecodes inactief te zetten die amper worden gebruikt, zodat ze geen vervuiling opleveren in uw overzichten wanneer er vanuit de patiëntdossiers naar beschikbare codes wordt gezocht. Klik hiertoe op de regel van de prestatiecode die u niet meer terug wenst te zien in het patiëntdossier of de in agenda en klik vervolgens op de knop Actief/Inactief (zie ook figuur 4). Figuur 4: Inactief zetten van praktijkproducten Als resultaat verdwijnt het vinkje in de kolom 'Actief'. U zult de betreffende prestatiecode niet langer aantreffen in de patiëntdossiers of de agenda. NB: scheelt er iets aan de prestatiecode waarmee moet worden gefactureerd en er valt aan de opgevoerde prestatiecodes binnen het patiëntdossier niets merkwaardigs te ontdekken, dan moet het antwoord in dit onderdeel van Incura worden gevonden. Het is in zo'n geval tevens mogelijk en bovendien aannemelijk dat de hier gevonden prestatiecode niet voorkomt op de tarieflijst van het verzekeringspakket van de patiënt. Voor meer informatie over dat onderdeel verwijzen wij u naar paragraaf 2.6 Tarifering Incura Fysio Pagina 7 / 44

8 2.2 Grootboekrekeningen U hoeft voor dit onderdeel niet noodzakelijk aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie. In het stamgegeven Grootboekrekeningen worden de grootboekrekeningen beheerd waarop vanuit Incura geboekt kan worden in de module Incura Boekhouding. In het Financiële Beheer van Incura worden uitsluitend de basisgegevens van de omzetrekeningen beheerd. Het gaat hier om de vaste range van rekeningnummers (80001 t/m 80998). De meer specifieke boekhoudkundige kenmerken vinden we terug in de Incura Boekhouding. Daarom wordt bedoeld: alle rekeningnummers buiten de hiervoor genoemde range. U heeft naar die rekeningnummers in Incura verder geen omkijken. De grootboekrekeningen buiten deze range worden geheel binnen Incura Boekhouding beheerd. Figuur 5: Grootboekrekeningen Om de beschikbare grootboekrekeningen te kunnen inzien gaat u vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel > Grootboekrekeningen. Het is, waar u dat wenst, mogelijk hier zelf eigen grootboekrekeningen te definiëren, maar voor het standaardgebruik van Incura Financieel is dit niet per se noodzakelijk Incura Fysio Pagina 8 / 44

9 2.3 Betaalmethodes U hoeft voor dit onderdeel niet noodzakelijk aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie. In het stamgegeven Betaalmethode wordt bijgehouden hoe een prestatie vanuit Incura wordt gefactureerd. Deze betaalmethodes worden eenmaal vanuit een standaard beschikbaar gesteld bij ingebruikname van de Financiële Module van Incura en kan verder niet worden aangepast. Het is wel mogelijk om eigen betaalmethodes toe te voegen. Het onderscheid zit hem in het eigenaarkenmerk Standaard of Eigen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een variant aan te maken voor een betaalmethode op rekening waarbij het betaaltermijn kan afwijken. Eveneens is het mogelijk om betaalmethodes te inactiveren welke men niet wenst te gebruiken bij facturatie. Figuur 6: Betaalmethodes Om een eigen betaalmethode aan te maken gaat u vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel > Betaalmethodes. Klik op de knop Nieuw. Vul in het scherm dat verschijnt in 1. Een korte Code waaraan de betaalmethode te herkennen valt. 2. Een Omschrijving. 3. Een Betaaltermijn in dagen. 4. Klik op de knop Bewaren Incura Fysio Pagina 9 / 44

10 2.4 Verzekeringspakketten Figuur 7: Betaalmethodes aanmaken Voor dit onderdeel is het van belang actief op de hoogte te blijven van wijzigingen in verzekeringspakketten teneinde deze tijdig door te voeren in de aanwezige verzekeringspakketten binnen uw Incura-systeem. We bevelen aan om eerst overtuigd te zijn van het huidige bestand aan verzekeringspakketten in dit segment van Incura alvorens u uw eerste facturatie opstart Praktijk is zelf verantwoordelijk voor opbouw van verzekeringspakketten-bestand Verzekeringsgegevens in Incura worden per pakket geregistreerd, zoals die o.a. door de COV worden aangereikt. Gevolg is onder meer dat de basisverzekering en aanvullende verzekeringen gescheiden in de dossiers worden weergegeven. Initieel zullen nog niet alle denkbare verzekeringspakketten in uw systeem aanwezig zijn. Dit bestand moet groeien op basis van de door u aangereikte informatie die u ontvangt via de patiënt of beter gezegd: Vecozo. er is géén centrale bron voor de lijst met geldige pakketten. Met andere woorden: elke praktijk verzorgt zelf de opbouw van een bestand met verzekeringspakketten. U moet dit zo zien dat wanneer uw normaal geen patiënten in uw praktijk heeft lopen die bijvoorbeeld via OOM zijn verzekerd en er dient zich toch opeens een patiënt aan met een verzekeringspakket bij die verzekeringsmaatschappij, dat u vanaf dat moment deze verzekeringsgegevens pas in Incura bekend zal maken. Eenmaal opgevoerd in uw bestand van 2012 Incura Fysio Pagina 10 / 44

11 beschikbare verzekeringspakketten is een latere aanvulling niet meer nodig. Eens opgenomen in het systeem, blijft opgenomen. Komt de volgende patiënt met eenzelfde verzekeringspakket naar u toe met zijn of haar zorgvraag, dan hoeft dit pakket niet langer bekend te worden gemaakt. Wat wel van belang is, is dat er geldige tarieflijsten aan de verschillende verzekeringspakketten hangen. Hoe dit in z'n werking gaat en wat u ervoor moet doen om die tariefinformatie op orde te krijgen leest u verderop in paragraaf 2.6 Tarifering Filtermogelijkheden in getoond overzicht Voor de reeds opgenomen verzekeringspakketten nemen we u mee naar de plaats in Incura waar deze pakketten worden onderhouden. Gaat u vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel > Verzekeringspakketten. Figuur 8: Verzekeringspakketten U komt terecht in een overzichtsscherm waar reeds een aantal pakketten zichtbaar kunnen zijn. Dit overzicht kent een aantal filtermogelijkheden: 1. Zoekterm: middels een vrij in te geven zoekterm kunt u het overzicht inperken. 2. Type: u heeft hier de keuze uit Basis en Aanvullend Incura Fysio Pagina 11 / 44

12 3. Alleen actieve pakketten: door hier voor Actief of Niet actief te kiezen krijgt u respectievelijk de beschikbare actieve pakketten te zijn of juist degene die u als 'Niet actief' heeft gemarkeerd. 4. Relevant: indien verzekeringspakketten als 'Niet relevant' bekend staan binnen het systeem dan wil dat vaak zeggen dat het pakket geen dekking geeft op de prestatiecodes binnen de fysiotherapie. Een bekend voorbeeld daarin zijn de tandartsverzekeringen. 5. Gevonden op zorgvergoedingen.com: deze optie is alleen beschikbaar indien u een abonnement op zorgvergoedingen.com heeft lopen. Er wordt dan gefilterd op pakketten die zijn verkregen door deze vanuit Zorgvergoedingen in te lezen. Om gebruik te mogen maken van die service is een abonnement op die dienst noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u daarvoor terecht op de gelijknamige website. 6. Relevant volgens Zorgvergoedingen.com: het overzicht dat u krijgt te zijn na het toepassen van dit filter zal een combinatie zijn van punten 4 en 5. Het is tevens mogelijk dat het initieel getoonde overzicht bij u nog leeg is. In dat geval kan het zijn dat u bij nog geen enkel patiëntdossier de COV heeft gedraaid Verzekeringspakketten Actief/Inactief maken Wanneer u bepaalde verzekeringspakketten niet langer terug wenst te zien in de patiëntdossiers kunt u gebruiken maken van de optie om een verzekeringspakket Inactief te zetten Incura Fysio Pagina 12 / 44

13 Figuur 9: Verzekeringspakketten inactief zetten U kunt dat doen door: 1. de verzekeringspakket/de verzekeringspakketten in het overzicht te selecteren door een vinkje te zetten in de kolom 'Selectie'. 2. Klik vervolgens op de knop 'Actief/Inactief' en de huidige selectie wordt inactief gemaakt. Als resultaat ziet u een vinkje verdwijnen bij de betreffende pakketten in de kolom 'Actief' Verzekeringspakket niet relevant maken In het geval dat een verzekeringspakket geen relevante vergoedingen bevat, omdat er geen prestaties vanuit de fysiotherapie worden vergoed, dan kunt u zo'n verzekeringspakket markeren als 'Niet relevant' Incura Fysio Pagina 13 / 44

14 Figuur 10: Verzekeringspakketten niet relevant zetten U kunt dat als volgt doen: 1. Klik het verzekeringspakket aan dat volgens u niet relevant is door een vinkje bij dat verzekeringspakket te zetten in de kolom 'Selectie'. 2. Klik vervolgens op de knop 'Maak selectie niet relevant'. Als resultaat ziet u een vinkje verdwijnen bij de betreffende pakketten in de kolom 'Relevante vergoedingen'. NB: Relevante vergoedingen uitsluiten gaat op voor overeenkomsten. Niet voor COV Details van een verzekeringspakket Ieder verzekeringspakket heeft zijn eigen kenmerken. Deze kunnen worden opgevraagd door het verzekeringspakket in het overzicht van verzekeringspakketten te selecteren en vervolgens te klikken op de knop 'Details'. Een detailscherm zoals getoond in figuur 11 verschijnt Incura Fysio Pagina 14 / 44

15 Figuur 11: Verzekeringspakket detailscherm In dit detailscherm is het enkel mogelijk wijzigingen aan te brengen in het kader 'Algemeen'. De polisinformatie is niet wijzigbaar. Laatstgenoemde informatie komt beschikbaar indien er een koppeling is met zorgvergoedingen.com. 2.5 BTW Traditioneel zijn de meeste fysiotherapiepraktijken niet BTW-plichtig. Indien die situatie ook op uw praktijk van toepassing is, kunt u deze paragraaf direct overslaan. Maakt uw praktijk wel gebruik van BTW dan kunt u binnen Incura enkel gebruik maken van de drie codes met het eigenaarkenmerk 'Standaard'. Eigen codes kunt u niet aanleggen (zie figuur 12) Incura Fysio Pagina 15 / 44

16 Figuur 12: BTW overzicht U kunt de getoonde codes enkel inactief zetten. Dit doet u door de BTW code in het overzicht te selecteren waarna u op de knop 'Actief/Inactief' kunt klikken. Het is ook mogelijk dit te doen vanuit het detailscherm van de BTW code (zie figuur 13) Incura Fysio Pagina 16 / 44

17 2.6 Tarifering Figuur 13: BTW detailscherm Voor dit onderdeel is het noodzakelijk om bij aanvang van het gebruik van Incura Financieel een aantal tarieflijsten in uw systeem bekend te maken van de zorgverzekeraars. Deze tarieflijsten aanmaken is op zichzelf niet bijster veel werk, maar ze moeten er wel even zijn voordat u kunt factureren. Het is tevens mogelijk dat deze handelingen door ons reeds tijdens de conversie zijn verricht. In dat geval is het meeste werk al gedaan, maar adviseren wij u evengoed volledig overtuigd te zijn van deze materie, zodat u zelf tarieflijsten kunt inbrengen of aanpassen wanneer dat nodig blijkt. Het onderdeel Tarifering bestaat uit twee onderdelen: Tarieflijsten Tarieven Het beste kan worden begonnen met het aanmaken van de tarieflijsten van de zorgverzekeraars. Deze zijn reeds beschikbaar en voorzien van de bijbehorende tarieven, maar moeten wel nog even in het systeem worden ingelezen. Dit inlezen heet binnen Incura 'doorvoeren'. U staat nu op het punt dit doorvoeren te beginnen. De meest logische volgorde van inrichting is: eerst de tarieflijsten per zorgverzekeraar bekend maken (paragraaf 2.6.1) dan de tarieflijsten indelen per declarant (paragraaf 2.6.2) 2012 Incura Fysio Pagina 17 / 44

18 tenslotte op patiëntniveau (paragraaf 2.6.3) Tarieflijsten per zorgverzekeraar bekend maken Ga in Incura vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Tarieflijsten. Het volgende overzicht verschijnt: Figuur 14: Tarifering overzichtscherm 1. Klik op de knop 'Doorvoeren'. 2. Een popup verschijnt waar de tarieflijsten van de zorgverzekeraars vanuit kunnen worden doorgevoerd Incura Fysio Pagina 18 / 44

19 Figuur 15: Popup doorvoeren van brontarieven 3. Selecteer een Zorgverzekeraar waarvan de tarieflijsten nog niet in Incura bekend zijn. Het beste is om gewoon de eerste te pakken en het lijstje in volgorde af te werken. Figuur 16: Kiezen van zorgverzekeraar 4. Kies vervolgens de zogenaamde brontarieven door uit het lijstje achter 'Bron tarieflijst' een selectie te maken Incura Fysio Pagina 19 / 44

20 Figuur 17: Kiezen van de bron tarieflijst 5. Nadat u een brontarief heeft gekozen wordt het concern bekend (zie achter 'Concern') en verschijnt er een voorstelwaarde voor de naam van deze lijst (zie achter 'Nieuwe lijst' één kopje lager). U heeft bij 'Nieuwe lijst' de mogelijkheid de naam te wijzigen, maar geadviseerd wordt om de getoonde naam te hanteren daar deze is voorzien van een Uzovi-code en de naam van de zorgverzekeraar. 6. Mochten er meerdere keuzes beschikbaar zijn in de lijst achter 'Bron tarieflijst' klikt u dan op het 'i'-icoontje ( ) achter 'Bron tarieflijst'. Een nieuwe popup verschijnt met daarin de tarieven die geldig zijn bij deze zorgverzekeraar per bron tarieflijst. Het feit dat er meerdere brontarieven zijn, dwingt u een keuze te maken. Figuur 18: Popup van een afzonderlijke brontarieflijst 7. Overtuig uzelf ervan dat dit de juiste tarieven zijn en sluit de popup weer door op de knop 'Terug' te klikken. Selecteer zo nodig een andere bron tarieflijst indien u van mening bent dat de gekozen lijst niet de correcte is. 8. Met de opties onder 'Geldigheid' doen we expres nog even niets. 9. Klik op knop 'Doorvoeren' wanneer u meent de juiste selecties te hebben gemaakt. Of klik op de knop 'Doorvoeren voor het gehele concern' indien u de gekozen tarieflijst voor alle zorgverzekeraars die onder deze hoofdverzekeraar vallen in één keer wil doorvoeren Incura Fysio Pagina 20 / 44

21 Zo'n situatie gaat bijvoorbeeld op voor het concern Achmea/Agis (zie ook figuur 19). Figuur 19: Selecties doorvoeren voor een geheel concern U bepaalt zelf voor welke zorgverzekeraars u de gekozen tarieflijst wilt laten gelden. Vink simpelweg de zorgverzekeraar uit waaraan u de lijst niet wenst toe te voegen om ze uit te sluiten van de toekenning van de brontarieflijst. 10. U keert niet automatisch terug naar het overzicht. Daarvoor moet u op de knop 'Terug' klikken. Eenmaal terug in het overzicht, zie u alle tarieflijsten die op het ogenblik in uw systeem bekend zijn. Figuur 20 geeft een indruk hoe dit overzicht eruit kan zien wanneer er reeds meerdere tarieflijsten zijn ingevoerd Incura Fysio Pagina 21 / 44

22 Figuur 20: Tarieflijsten Tarieflijsten indelen per declarant Wanneer u gewoon bent een afwijkend tarief te hanteren voor bepaalde behandelaars binnen uw praktijk, dan is het eveneens mogelijk om dat hier binnen het beheer van Incura in te stellen. Ga in Incura vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Tarieflijsten. 1. Klik opnieuw op de knop 'Doorvoeren' en volg alle stappen zoals beschreven in paragraaf Kies de tarieflijst bij de juiste zorgverzekeraar waarbij u de tarieven wilt laten afwijken voor een bepaalde behandelaar. Let op! Wacht in dit geval met het daadwerkelijk doorvoeren. Nu gaan we namelijk juist wel iets doen met de opties onder het kopje 'Geldigheid', in tegenstelling tot voorgenoemde paragaaf. 2. Kies nu achter 'Betreft declarant' de behandelaar binnen uw praktijk waarvoor u de tarieven wilt laten afwijken (zie figuur 21) Incura Fysio Pagina 22 / 44

23 Figuur 21: Tarieflijst doorvoeren voor een specifieke declarant 3. Stel indien wenselijk ook een 'Verzuimpercentage' in. 4. Klik op één van de twee knoppen om door te voeren. Afhankelijk van of dit op gaat voor het gehele zorgverzekeraarconcern kiest u hier enkel voor 'Doorvoeren' of juist voor 'Doorvoeren voor het gehele concern'. 5. Hiermee hebben we een tarieflijst ingesteld voor deze specifieke declarant, maar daarmee is de tarieflijst nog niet anders in tariefopbouw. Klik daarom op de knop 'Terug'. 6. Dubbelklik vervolgens de zojuist aangemaakte tarieflijst (zie figuur 22). Figuur 22: Overzichtscherm tarieflijsten, dubbelklik een tarieflijst 7. Het detailscherm van deze nieuwe tarieflijst wordt in het scherm getoond (zie figuur 23). U ziet onder het kopje 'Geldigheid' dat deze tarieflijst enkel geldt voor de gekozen declarant Incura Fysio Pagina 23 / 44

24 Figuur 23: Detailscherm tarieflijst met een specifieke declarant 8. Nu is het interessant te weten welke tarieven er voor deze tarieflijst zijn ingevoerd. Klik daartoe op de knop 'Toon tarieven'. 9. Hiermee komt u terecht in het overzichtscherm van de tarieven waar u ook had gekomen indien u de volgende route had gekozen: Dashboard > Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Tarieven. Echter, op dit overzicht is reeds een filter toegepast waardoor we zuiver de tarieven zien die geldig zijn voor de lijst die wij zojuist hebben aangemaakt voor die specifieke declarant. Paragraaf gaat dieper in op de algehele werking van dit overzicht scherm Incura Fysio Pagina 24 / 44

25 Figuur 24: Beheer tarieven voor declarant specifieke tarieflijst 10. Wij beperken ons voor nu op het kunnen aanpassen van enkele tarieven die we afwijkend willen laten zijn voor deze behandelaar. Klik daartoe op de knop 'Wijzigen'. 11. In het overzichtscherm zijn nu een aantal velden bewerkbaar gemaakt in de kolom 'Tarief' waardoor u daar gewenste tarieven kunt opgeven. 12. Klik op de knop 'Bewaren' zodra u klaar bent met het aanpassen van deze declarant specifieke tarieflijst Tarieflijsten indelen op patiëntniveau (zelfbetaler) Een aparte tarieflijst aanmaken voor uw zelfbetalers is eigenlijk heel eenvoudig. Feitelijk kopieert u enkel een bestaande lijst van een zorgverzekeraar die reeds in uw systeem is opgevoerd en past daar de tarieven aan naar eigen tariefwaarden gelijk aan hoe we dat ook voor de declarant specifieke lijsten hebben gedaan in paragraaf Ga in Incura vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Tarieflijsten. 1. Selecteer één van de tarieflijsten met debiteursoort Verzekeraar Incura Fysio Pagina 25 / 44

26 2. Klik op de knop 'Maak kopie' (zie figuur 25). Figuur 25: Kopieren van een tarieflijst 3. Een popup verschijnt met daarin de te kopiëren gegevens. Pas daarin de naam van de tarieflijst aan naar een naam waaraan u de tarieflijst voor zelfbetalers zult gaan herkennen. Houdt dit eenvoudig, kies bijvoorbeeld voor 'Zelfbetaler'. U kunt deze naam aanpassen achter 'Nieuwe lijst' onder het kopje 'Doorvoeren in eigen lijst'. Pas ook de begin- en einddatum aan onder het kopje 'Bereik' (zie figuur 26) Incura Fysio Pagina 26 / 44

27 Figuur 26: Popup om tarieflijsten te kopiëren 4. Klik op de knop 'Maak kopie' wanneer u tevreden bent met de opgegeven waarden. 5. Hiermee hebben we een tarieflijst ingesteld voor de patiënt als zelfbetaler, maar daarmee is de tarieflijst nog niet anders in tariefopbouw. Klik daarom op de knop 'Terug' Incura Fysio Pagina 27 / 44

28 6. Dubbelklik vervolgens de zojuist aangemaakte tarieflijst van de zelfbetaler(zie figuur 27). Figuur 27: Overzichtscherm tarieflijsten, dubbelklik een tarieflijst 7. Het detailscherm van deze nieuwe tarieflijst wordt in het scherm getoond (zie figuur 28). U ziet onder het kopje 'Geldigheid' dat deze tarieflijst enkel geldt voor de gekozen declarant. Figuur 28: Detailscherm tarieflijst ingesteld als zelfbetalerslijst 2012 Incura Fysio Pagina 28 / 44

29 8. Nu is het interessant te weten welke tarieven er voor deze tarieflijst zijn ingevoerd. Klik daartoe op de knop 'Toon tarieven'. 9. Hiermee komt u terecht in het overzichtscherm van de tarieven waar u ook had gekomen indien u de volgende route had gekozen: Dashboard > Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Tarieven. Echter, op dit overzicht is reeds een filter toegepast waardoor we zuiver de tarieven zien die geldig zijn voor de lijst die wij zojuist hebben aangemaakt voor de zelfbetalers. Paragraaf gaat dieper in op de algehele werking van dit overzicht scherm. Figuur 29: Beheer tarieven voor de zelfbetaler 10. Wij beperken ons voor nu op het kunnen aanpassen van enkele tarieven die we afwijkend willen laten zijn voor de patiënt indien de factuur naar de patiënt zelf gaat. Klik daartoe op de knop 'Wijzigen'. 11. In het overzichtscherm zijn nu een aantal velden bewerkbaar gemaakt in de kolom 'Tarief' waardoor u daar gewenste tarieven kunt opgeven. 12. Klik op de knop 'Bewaren' zodra u klaar bent met het aanpassen van de zelfbetaler tarieflijst Tarieven Voor een overzicht van de beschikbare tarieven en de mogelijkheid tot het aanpassen ervan nemen we u mee naar het tarievenoverzicht. Ga in Incura vanuit het Dashboard naar Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Tarieven. Een overzicht zoals getoond in figuur 30 verschijnt Incura Fysio Pagina 29 / 44

30 Figuur 30: Tarievenoverzicht scherm Figuur 30 laat zien hoe tarieven kunnen worden gefilterd. De mogelijke filtering is op: 1. Zoekterm: door een zoekterm op te geven kan het aantal tarieven worden ingeperkt. Alleen die tarieven worden getoond waarbij de zoekterm in de omschrijving voorkomt. 2. Tarieflijst: hiermee kan worden gezocht op tarieven die tot één specifieke lijst behoren. 3. Declarant: hiermee kunnen tarieven worden gevonden die door één specifieke behandelaar worden toegepast. 4. Debiteur: door te kiezen voor de optie 'Soort' zal het lijstje eronder de debiteursoorten 'Patiënt', 'Verzekeraar', 'Persoon' en 'Organisatie' tonen. Hiermee kan het overzichtscherm worden ingeperkt op tarieven die bij één van de genoemde categorieën is ingedeeld. Kiest u voor 'Specifiek' dan verandert het lijstje eronder in een zoekmogelijkheid waarbij u middels het vergrootglasicoontje naar specifieke debiteuren kunt zoeken. Een nieuwe popup verschijnt zodra u op het vergrootglas klikt met daarin opnieuw de mogelijkheid de zoekresultaten in te perken op debiteursoort. 5. Debiteur selectielijst: indien bij 'Debiteur' gekozen is voor 'Soort' moet deze regel eruit zien als een selectielijstje. Is er bij 'Debiteur' gekozen voor 'Specifiek' dan wordt de regel vervangen door een wit veld. Daarin kan niet worden getypt, maar door middel van het vergrootglasicoon dat erachter verschijnt kan er wel een uitgebreide selectie worden gedaan dat in het witte veld wordt overgenomen. Het eronder getoond overzicht van tarieven wordt automatisch op de selectie aangepast. 6. Toon inactieve tarieflijsten: deze optie zal, mits aangevinkt, ook de inactieve tarieflijsten tonen. 7. Periode: middels deze selectie kan het getoond overzicht worden gestuurd op de geldigheidsperiode van de beschikbare tarieven. Kiest u bijvoorbeeld voor 'Dit jaar' dan worden alleen de tarieven van dit jaar getoond. Kiest u daarvoor in de plaats echter voor een 2012 Incura Fysio Pagina 30 / 44

31 vrije selectie dan bent u vrij om in de twee velden eronder een eigen tijdspanne op te geven. De andere opties zijn 'Peildatum' en 'Vorig jaar'. 8. Datum van: in dit veld kan een begindatum worden opgegeven indien er bij de 'Periode' is gekozen voor 'Vrij' of 'Peildatum'. In de andere gevallen is dit veld grijs gestuurd en kan in laatst genoemde situatie niet worden aangepast. 9. Datum t/m: in dit veld kan alleen een einddatum worden opgegeven indien er bij de 'Periode' is gekozen voor 'Vrij'. In de andere gevallen is dit veld grijs gestuurd en kan dan niet worden aangepast. 10. Knop 'Nieuw': met deze knop kunt u nieuwe tarieven aanmaken. 11. Knop 'Wijzigen': met deze knop kunt u tarieven wijzigen. Hiervoor moet u wel eerst een tarief in het getoond overzicht selecteren. 12. Knop 'Annuleren': was u bezig met het wijzigen van een tarief, maar u ziet af van de gedane aanpassing, dan kunt u dit met de knop 'Annuleren' ongedaan maken. 13. Knop 'Details': door op deze knop te klikken opent het detailscherm van een tarief, indien u deze in de lijst heeft geselecteerd. 14. Knop 'Verwijderen': met deze knop kunt u een geselecteerd tarief verwijderen. 15. Navigatieopties: met deze knoppen kunt u door de getoonde resultaatpagina's van het overzichtscherm bladeren. 16. Knop 'Afdrukken: wilt u het getoond overzicht afdrukken, dan gebruikt u daarvoor deze knop. Let op: u drukt daarmee alleen de huidige pagina van het overzicht af dat op dit moment op uw scherm wordt getoond. 2.7 Kostenplaatsen U hoeft en kunt voor dit onderdeel nog geen aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie. In het stamgegeven Kostenplaatsen worden de kostenplaatsen beheerd die ter zijner tijd in het kader van de Incura Boekhouding kunnen worden ingezet. Op het ogenblik is het al wel mogelijk om nieuwe kostenplaatsen aan te maken, maar veel heeft u daar nu nog niet aan. Een koppeling met de elementen in de Boekhouding is nog niet aanwezig. Het overzichtscherm met kostenplaatsen kunt u vinden door vanuit het Dashboard te navigeren naar Stamgegevens > Financieel > Kostenplaatsen. U komt terecht in een overzicht gelijk aan hoe dat is weergegeven in figuur Incura Fysio Pagina 31 / 44

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 3 Factureren stap voor stap... 7 3.1

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren Handleiding Incura Jaarwerk Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren 2013 Incura Fysio Pagina 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Tarieven voor het nieuwe jaar doorvoeren... 4 2.1 Brontarieven... 5

Nadere informatie

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren Incura opstarten Extra gebruikers activeren 2010 Incura Pagina 1 / 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Medewerkers koppelen... 4 3 Rechten toekennen aan het gebruikersaccount... 6 4 Wachtwoord wijzigen... 9 4.1

Nadere informatie

1 Een factuur crediteren

1 Een factuur crediteren 1 Een factuur crediteren Waarom wilt u crediteren? U wilt crediteren omdat u ten onrechte teveel heeft gefactureerd aan uw klant. Wanneer gaat u een (deel van de) factuur crediteren? 1. Als de verzekeraar

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds)

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de contracten in Incura. Er wordt uitgelegd hoe u contracten aanmaakt per concern.

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt Handleiding Incura Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 31 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 2 Verzekeringen... 4 2.1 Nieuw verzekeringspakket

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer facturen

Handleiding Incura. Beheer facturen Handleiding Incura Beheer facturen 2010 Incura EPD Pagina 1 / 27 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Twee type facturen... 3 2 Opbouw Beheer facturen... 4 2.1 Navigatieopties... 5 2.2 Filters / zoekopties... 5

Nadere informatie

Handleiding Incura. Macro s aanmaken.

Handleiding Incura. Macro s aanmaken. Handleiding Incura Macro s aanmaken. 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Het begrip macro... 3 2 Macro s koppelen... 4 3 Macro s personaliseren.... 8 3.1 Een bestaande macro

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2010 Incura Pagina 1 / 19 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 2.1 Systeemcertificaat als randvoorwaarde...

Nadere informatie

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Handleiding: Invoeren tarieven Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de tarieven in Incura. We kennen onderscheid in tarieflijsten voor: GGZ

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Overzicht btw en omzet

Overzicht btw en omzet Overzicht btw en omzet Ondersteuning Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de RAAM helpdesk. Telefonisch: 088-946 22 73 Maandag tot en met donderdag van 09:00u tot 20:00u

Nadere informatie

Incura Fysio. Agenda

Incura Fysio. Agenda Incura Fysio Agenda 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 22 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Openen... 4 1.2 De agenda: het overzicht... 5 2 Agenda: de opties... 6 2.1 Agenda s tonen en afdrukken... 6 2.2 Agenda weergave...

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura Incura Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Internet Explorer versie controleren... 4 3 Incura website toevoegen aan

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities Handleiding: Facturatiecondities Inleiding Met deze handleiding heeft u een checklist in handen waarmee u controleert of in Incura alles is voorbereid om te

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Handleiding Jaarwerk

Handleiding Jaarwerk Handleiding Jaarwerk Wanneer te gebruiken? - Ná het afronden van de administratie (declaraties en boekhouding) 2010 - Ná het updaten naar versie 2.3.26.0 - Vóór het aanpassen van de tarieven 2011 en UZOVI

Nadere informatie

Handleiding Incura Incura Pro App activeren

Handleiding Incura Incura Pro App activeren Handleiding Incura Incura Pro App activeren 2010 Incura Pagina 1 / 8 Inhoud INLEIDING... 3 1 INCURA PRO APP INSTELLEN IN INCURA... 4 1.1 GEBRUIKERSBEHEER... 4 1.2 MEDEWERKERSTAMGEGEVENS... 5 2 INCURA PRO

Nadere informatie

Handleiding: Overzichten Volgnummer: 10, 24 september 2014, versie 3.4. Incura Handleiding. Overzichten

Handleiding: Overzichten Volgnummer: 10, 24 september 2014, versie 3.4. Incura Handleiding. Overzichten Incura Handleiding Overzichten Inleiding Middels deze handleiding proberen wij u begrip te geven van hoe in Incura gebruik kan worden gemaakt van de Overzicht. Tevens lopen wij met u enkele veel gevraagde

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet Handleiding Abakus Starten met Abakus Compleet 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus compleet voor het eerst opstarten... 4 Met welke gegevens log ik in op Abakus

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Incura. Incura Pro App activeren

Incura. Incura Pro App activeren Incura Incura Pro App activeren 2010 Incura Pagina 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Incura Pro App aanvragen... 4 3 Zelf de App instellen in Incura... 5 3.1 Incura Pro App activeren in Gebruikersbeheer...

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Een patiënt aanmelden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 19 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De eerste aanmelding... 4 De wizard aanmelding... 4 Stap 1: Zoek patiënt... 5 Stap

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Abakus compleet handleiding

Abakus compleet handleiding Abakus compleet handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer) 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden 2014 Incura Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe patiënten in Incura van een dossier

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Factoring. Handleiding (e)logobase

Factoring. Handleiding (e)logobase Handleiding (e)logobase Factoring 2013 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Algemene instellingen voor factoring... 3 2. Factoring instellen voor gehele administratie... 6 3. Factoring instellen

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG

Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 Incura Pagina 1 / 14 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Sjabloon kwaliteitsjaarverslag... 4 3 Overzichten kwaliteitsjaarverslag... 5 3.1 Type zorg... 5 3.2 Aanmeldingen...

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht Handleiding Incura Controle op verzekeringsrecht 2010 Incura Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Controle op verzekeringsrecht... 3 2 Het COV-scherm... 4 2.1 COV op diverse plaatsen oproepbaar...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Twinfield Handleiding

Twinfield Handleiding Twinfield Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 V1.0 Initiële opzet Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Instellingen

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Koppeling 4CIS InfoBase en Exact

Koppeling 4CIS InfoBase en Exact Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Koppeling 4CIS InfoBase en Exact Instellingen koppeling met Exact Overnemen van stamgegevens debiteuren en crediteuren Overnemen journaalposten

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Periodiek factureren van service contract regels

Periodiek factureren van service contract regels Periodiek factureren van service contract regels Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 2.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Handleiding Incura. Tekstverwerker en sjablonen.

Handleiding Incura. Tekstverwerker en sjablonen. Handleiding Incura Tekstverwerker en sjablonen. 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 32 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemene functionaliteit tekstverwerker.... 4 2.1 Tekstverwerker openen.... 4 2.2 Functies van

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie