Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1"

Transcriptie

1 Deel 1 basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1

2 Inhoudelijke structuur (basis) Instap Basisstof Diagnostisch moment Differentiatiedeel Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) Computer Werkboek Oriëntatie op leren en werken (Olw) Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 2

3 Instap (basis) Elk hoofdstuk begint met een Instap. Met behulp van die Instap kunnen leerlingen zich oriënteren op de inhoud van het nieuwe hoofdstuk. Op de linker bladzijde staan opdrachten die gewoon gemaakt kunnen worden. Op de rechter bladzijde vindt die oriëntatie plaats door middel van de computer. Er kan voor gekozen worden om of de linker of de rechter pagina te laten maken. Het is ook mogelijk om er een opdracht uit te halen, die aan de orde te stellen en dan afsluiten met een klassengesprek. Nieuwe leerstof komt er in de Instap niet aan de orde. Bij tijdgebrek kan de Instap ook overgeslagen worden. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 3

4 Basisstof (basis) Na de Instap komen vijf paragrafen basisstof waarin de leerstof van het hoofdstuk wordt behandeld. Een paragraaf bestaat uit twee pagina s, die gemiddeld één les kosten. De basisstof is geschikt voor zelfstandig werken. Het grootste gedeelte bestaat uit opdrachten. Verder staan er kleurvlakken in de basisparagrafen. In een rood kleurvlak staan zaken, die de leerlingen moeten kennen. In een blauw kleurvlak staan zaken die de leerlingen moeten kunnen. Zo n blauw kleurvlak is een Systematisch Probleem Aanpak (SPA). Een SPA begint altijd met een hoe-vraag. Bij bijna alle SPA s is een animatie gemaakt, die op de WiskDisk is te vinden. Een leerling kan daar thuis veel steun aan hebben. Bovendien staat na elke animatie een extra oefenopdracht op de WiskDisk. Bij sommige opdrachten staat een verwijzing naar een opdracht in de Extra oefening. Zo n opdracht kan direct na een opdracht uit de basisstof gemaakt worden. Het is ook mogelijk om de Extra oefeningen te maken nadat de basisstof is doorgewerkt. Een schaartje voor een opdracht verwijst naar het werkboek. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 4

5 Diagnostisch moment (basis) Na de basisstof volgen twee pagina s Samenvatting. Hier vinden de leerlingen een overzicht van de zaken die ze moeten kennen en kunnen. De Samenvatting kan als huiswerk worden opgegeven. Het Testbeeld is een toets, die gebruikt kan worden als voorbereiding op de repetitie. Om leerlingen ook thuis een controle-mogelijkheid te geven zijn de antwoorden van het Testbeeld in het werkboek opgenomen. Het Tussendoortje is bedoeld als een soort wiskundige recreatie. Het gaat daar om puzzelachtige opdrachten, die aansluiten bij het onderwerp van het hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 5

6 Differentiatiedeel (basis) Aan de hand van de resultaten van het Testbeeld kan een keuze gemaakt worden uit het differentiatiedeel, dat bestaat uit de onderdelen: Extra oefening, Gemengde opdrachten en Pluspagina s. Is het Testbeeld niet zo goed gemaakt, dan is het misschien beter om te kiezen voor Extra oefening. Dit tweetal bladzijden geeft een herkansing voor belangrijke vaardigheden uit de basisstof. De Gemengde opdrachten zijn bedoeld voor het oefenen in het inzicht. Ze zijn dan ook van een iets hoger niveau dan de Extra oefeningen. Deze paragraaf bevat geen nieuwe leerstof. Een onderdeel van de Gemengde opdrachten is ICT. De ICT kan gedaan worden onafhankelijk van de de andere opdrachten. De Pluspagina s bevatten de leerstof die nodig is voor aansluiting op deel 2 k(gt). Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 6

7 Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) (basis) Buiten de hoofdstukken komen ook wat grotere contexten aan bod in zogenaamde G.w.a. s. De eerste G.w.a. is Informatie ontcijferen. In deel 1B staat Op de kermis. Een G.w.a. kan in 2 lessen gemaakt worden. Op de laatste pagina staan 2 of 3 praktische opdrachten. Daar kan een keus uit gemaakt worden. Achterin het werkboek staat te lezen, hoe een praktische opdracht aangepakt kan worden. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 7

8 Computer (basis) Aan het eind van deel 1A en van deel 1B staat een computerpracticum. Zo kunnen leerlingen leren werken met het programma VU-Grafiek. Tabellen, formules en grafieken staan hier centraal. Elk computerpracticum kan in twee lessen gedaan worden. Deze twee practica vormen een goede ondergrond voor het vervolggebruik in de hogere leerjaren. Omdat VU-Grafiek ook op de WiskDisk staat kunnen de practica ook thuis doorgewerkt worden. Vooral bij gebrek aan computerruimten is dit een goed alternatief. De tweede bladzijde van de Instap is een oriëntatie op het hoofdstuk aan de hand van de computer. De applets en de andere programma s zijn allemaal op de WiskDisk te vinden. Daar staan ook alle programma s die nodig zijn om het laatste deel van de Gemengde opdrachten op de computer te kunnen doen. Van ieder Testbeeld vindt u een digitale versie op de WiskDisk. U kunt dus besluiten de stof digitaal te toetsen. U kunt het ook als extra toets gebruiken. Van bijna ieder blauw kleurvlak is een animatie gemaakt. Na elke animatie volgt een digitale toetsopdracht. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 8

9 Werkboek (basis) In het werkboek staan nog meer oefenopdrachten bij elk hoofdstuk. Als er voor een opdrachtnummer een + staat dan hoort die oefenopdracht bij de Pluspagina s. Hier zijn ook de knipbladen te vinden. De antwoorden van elk Testbeeld staan ook in dit werkboek. Achterin staan tips voor de aanpak van praktische opdrachten. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 9

10 Oriëntatie op leren en werken (Olw) (basis) De onderwerpen in deze Olw zijn nog niet ingedeeld naar de sectoren, waar later een keus uit gemaakt zal worden. In een Olw gaat het om wiskunde, die in beroepen voorkomt. De onderwerpen zijn: - een tegelvloer leggen - een advertentie zetten - breien - consultatiebureau arts Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 10

11 Dakpanconstructie (basis) Ieder hoofdstuk bevat twee pagina s verbreding of verdieping. Daarin staat de extra stof die een leerling gemaakt moet hebben als de overstap naar een hoger deel gemaakt wordt. In deze dakpanconstructie zijn de basisstof èn de plusparagrafen van deel 1 basis wat inhoud betreft vergelijkbaar met de basisstof van deel 1 kgt. Anders gezegd: de leerling die alle basisstof en alle plusparagrafen van deel 1 basis gedaan heeft kan in klas 2 verder gaan in deel 2 k(gt). Zie ook het serieoverzicht in de leerlingenboeken op pagina 2. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 11

12 Planning (basis) Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden Tempo bij 4 lesuren per week Tempo bij 3 lesuren per week Bezuinigen of inhalen Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 12

13 Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden (basis) De leerstof van klas 1 is verdeeld over deel 1A en deel 1B. Deel 1A heeft 8 hoofdstukken, een G.w.a. en een computerpracticum. Deel 1B heeft 7 hoofdstukken, een G.w.a., een computerpracticum en een Oriëntatie op leren en werken. In de gewone paragrafen vormen twee pagina s naast elkaar een eenheid. Een vuistregel voor het tempo is een gemiddelde van twee pagina s per les. De manier waarop u de boeken kunt doorwerken wordt onder andere bepaald door het aantal lesuren dat u per week aan wiskunde kunt besteden. In de volgende planning worden verschillende mogelijkheden onder elkaar gezet. Er is steeds uitgegaan van 35 normale schoolweken, inclusief de toetsing. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 13

14 Tempo bij 4 lesuren per week (basis) De Instap bestaat steeds uit twee onderdelen. Links een oriëntatie op het hoofdstuk aan de hand van opdrachten. Rechts een oriëntatie op het hoofdstuk op de computer. U kunt hieruit een keuze maken. Bovendien zijn de computeropdrachten ook thuis te maken met behulp van de WiskDisk. Daarom gaan we uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur Instap. Elke basisparagraaf zal gemiddeld 1 lesuur in beslag nemen. Na de basisstof kan er een halve les besteed worden aan de Samenvatting en het Testbeeld. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, Gemengde opdrachten of Plusparagraaf. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. Schematisch: - Instap basisstof 1 lesuur - Samenvatting + Testbeeld differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur + - totaal per hoofdstuk 8 lesuren De rest van de lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 14

15 Tempo bij 3 lesuren per week (basis) Bij 3 lesuren per week is er voor elk hoofdstuk 6 lesuren beschikbaar. In dat geval is het verstandig om uit te gaan van wat minimaal gedaan moet worden. Dat is de basisstof: daarvoor zijn 5 lesuren nodig. Samenvatting en Testbeeld kunt u opgeven als huiswerk. Dan is er nog een lesuur nodig voor de toets. En hebt u tijd over, dan kan een keus gemaakt worden uit Instap of ICT bij Gemengde opdrachten. Schematisch: - Instap facultatief - basisstof 5 lessen - Samenvatting + Testbeeld huiswerk - differentiatiedeel facultatief - afsluitende toets 1 lesuur + - totaal per hoofdstuk 6 lessen De resterende lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 15

16 Bezuinigen of inhalen (basis) In het geval van tijdgebrek kan het nodig zijn, om opdrachten over te slaan. Deze opdrachten kunt u per hoofdstuk vinden onder het kopje Bezuinigen. Het is voorts mogelijk, dat een leerling door ziekte is achter geraakt. Onder het kopje Inhalen staan de kernopdrachten genoemd, die door deze leerling zeker gemaakt moeten worden om de achterstand weg te werken. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 16

17 Beschrijving per hoofdstuk (basis) Deel a 1 Lijnen en cirkels 2 Verhoudingen 3 Plaatsbepalen 4 Breuken en kommagetallen 5 Omtrek en oppervlakte 6 Grafieken 7 Kijken naar ruimtefiguren 8 Regels ontdekken Deel b 9 Negatieve getallen 10 Inhoud 11 Formules 12 Hoeken 13 Vergelijken 14 Vlakke figuren 15 Formules en vergelijingen Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 17

18 1 Lijnen en cirkels (basis) Nieuwe begrippen Basis: vierkant, zijde, diagonaal, evenwijdig, loodrecht, straal en middelpunt van een cirkel Plus: kijklijn, afstand tussen twee evenwijdige lijnen WiskDisk In de Instap ICT Kleuren kunnen de leerlingen met het programma paint vlakvullingen kleuren. Het is een speelse kennismaking met het vak. In de Gemengde opdrachten ICT Figuren maken en opvullen kunnen leerlingen weer vlakvullingen kleuren, maar nu zijn de aangeboden figuren complexer dan in de instap. Tip Om leerlingen goed met de passer te leren werken, is oefenen heel belangrijk. U kunt leerlingen een vel tekenpapier geven. Daarop kunnen ze met de passer mooie (bloem)figuren maken. De tekeningen kunnen gebruikt worden om het lokaal te versieren. Ook het tekenen van evenwijdige lijnen en lijnen die loodrecht op elkaar staan kan veel extra oefening gebruiken. Dit kan binnen wiskundige vormen als rechthoek, vierkant en cirkel. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 20 24, 25 P-3 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 9, 11 15, 16 17, 19 21, 22, 23, 26, 27 P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 18

19 2 Verhoudingen (basis) Nieuwe begrippen Basis: verhouding, verhoudingstabel, schaal, rekenen in een verhoudingstabel Plus: wel of geen verhoudingstabel, rekenen via 1 in een verhoudingstabel WiskDisk In de Instap ICT Recepten maken leerlingen kennis met verhoudingen door naar recepten te kijken. De recepten zijn gemaakt in een Excel omgeving. Hiervoor is gekozen om leerlingen kennis te laten maken met Excel. Kinderen kunnen dit programma doen ook zonder dat zij enige kennis van Excel hebben. In de Gemengde opdrachten ICT Citroenijs gaat het over het omrekenen van hoeveelheden van de ingrediënten voor citroenijs. Tip Op de basisschool hebben leerlingen op verschillende manieren met verhoudingen en verhoudingstabellen gewerkt. In Moderne wiskunde worden verhoudingstabellen steeds als een belangrijk hulpmiddel gebruikt. Daarom is het belangrijk dat leerlingen bij berekeningen steeds verhoudingstabellen maken. Wanneer leerlingen het rekenen met verhoudingstabellen namelijk goed beheersen bewijst het in allerlei andere hoofdstukken zijn nut. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 11 17, 19 22, 25 P-6, P-11 1, 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10, 12 13, 14, 15, 16, 18 20, 21, 23, 24, 26 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 P-7, P-8, P-9, P-10 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 19

20 3 Plaatsbepalen (basis) Nieuwe begrippen Basis: plattegrond, assenstelsel, coördinaten, oorsprong, horizontale as, verticale as Plus: stapgrootte WiskDisk In de Instap ICT Texel gaan leerlingen plaatsen opzoeken op de kaart van Texel. Leerlingen kunnen op het scherm aflezen in welk vak een plaats ligt. In de Gemengde opdrachten ICT Amsterdam wordt met routes gewerkt. Leerlingen kunnen aflezen door welke vakken route gaan en hoe groot de afstand is tussen twee plaatsen. Tip Bij de introductie van plattegronden kan natuurlijk ook de plattegrond van eigen stad of omgeving gebruikt worden. Bij het tekenen in assenstelsels kunt u de leerlingen de opdracht geven om in een assenstelsel van bijvoorbeeld 10 bij 10 een (niet te moeilijke) tekening te maken. Laat ze de coördinaten daarna opschrijven van de punten die je moet verbinden om de tekening te maken. U kunt een leerling zijn tekening laten doorgeven aan de rest van de klas. Alle leerlingen tekenen weer een assenstelsel van 10 bij 10. De leerling van wie de tekening wordt doorgegeven leest hardop de coördinaten voor waarmee de tekening gemaakt kan worden. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-5, P-6 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15 16, 17, 18, 19 P-1, P-2, P-3, P-4 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 20

21 4 Breuken en kommagetallen (basis) Nieuwe begrippen Basis: breuk, kommagetal, afronden op één of twee cijfers achter de komma Plus: procenten, van breuken naar procenten WiskDisk In de Instap ICT Procenten ligt de nadruk op het schatten van procenten en het op volgorde ztten van kommagetallen. Door goed te schatten kunnen leerlingen een zo n hoog mogelijke score proberen te halen. In de Gemengde opdrachten ICT Procenten en op volgorde krijgen de leerlingen opdrachten die vergelijkbaar zijn met die in de instap maar nu een stapje moeilijker. Tip Laat de leerlingen bij de paragraaf over breuken en kommagetallen maatbekers of thermometers meebrengen en laat ze de verschillen in notering op deze voorwerpen vergelijken. Je zou de leerlingen de opdracht kunnen geven etiketten te verzamelen zoals bij opdracht 26. Laat de leerlingen controleren of de bedragen kloppen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 24 P-4, P-7 1, 2, 4, 5 6, 7, 9, 10, 11, 13 14, 15, 16, 17, 18 20, 21, 23, 25, 26 P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 21

22 5 Omtrek en oppervlakte (basis) Nieuwe begrippen Basis: handige maten, lengtematen, omtrek, oppervlakte Plus: oppervlaktematen, vierkante centimeter, vierkante meter WiskDisk In de Instap ICT Eilanden kunnen de leerlingen met behulp van een pijl om figuren en eilanden trekken. Door vlakken te vullen kunnen ze de oppervlakte van deze figuren en eilanden bepalen. Zo worden de begrippen omtrek en oppervlakte aanschouwelijk gemaakt. In de Gemengde opdrachten ICT Oppervlakte en omtrek wordt de relatie tussen de omtrek en oppervlakte van een aantal eilanden bekeken. Tip Bij de introductie van handige maten kunt u de leerlingen eerst een aantal maten laten noemen die ze kennen. Denk aan eigen lichaamslengte, gewicht enzovoort om vandaar uit naar algemenere maten te gaan. Op de WiskDisk vindt u programma s waarmee de leerlingen het omrekenen van lengtematen kunnen oefenen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-3, P-7 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22 P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 22

23 6 Grafieken (basis) Nieuwe begrippen Basis: grafieken, stijgen, dalen, constant, zaagtand Plus: verband WiskDisk In de Instap ICT Temperatuur wordt een weergrafiek bekeken. Begrippen als verticale as en coördinaten worden opgehaald. De leerlingen kunnen dit onderdeel zonder verdere kennis van VU-Grafiek maken. In de Gemengde opdrachten ICT Sierbestrating wordt het programma VU-Grafiek weer gebruikt. Nu wordt naast het aflezen uit een gegeven grafiek, ook twee gegeven grafieken vergeleken. Tip Laat de leerlingen hun groeiboekje van het consultatiebureau meenemen. Laat ze de grafieken tekenen van de groei van hun lichaamslengte of hun gewicht tussen 0 en 12 maanden. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-3 1, 2, 3 5, 6, 7 9, 10, 12 13, 14, 15 P-1, P-2, P-4 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 23

24 7 Kijken naar ruimtefiguren (basis) Nieuwe begrippen Basis: ruimtefiguren, grensvlak, ribbe, hoekpunt, balk, kubus, piramide, bouwplaat, aanzichten Plus: uitslag WiskDisk In de Instap ICT Kijken kunnen de leerlingen allerlei figuren op een tafel zetten. Deze tafel kan in verschillende richtingen gedraaid worden. Zo is het mogelijk om de figuren van allerlei kanten te bekijken. In de Gemengde opdrachten ICT Huisjes bouwen krijgen de leerlingen de opdracht om kubusbouwsels te maken. Tip Het is handig om een flink aantal houten kubusjes (van bijvoorbeeld 3 bij 3 bij 3) in het lokaal te hebben. Mogelijk kan de docent handvaardigheid of techniek hierbij behulpzaam zijn. Het verdient aanbeveling om de ruimtefiguren balk, kubus en piramide in het lokaal te hebben en de begrippen grensvlak, ribbe en hoekpunt aan de hand van deze ruimtefiguren veel te oefenen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , P-5 1, 2, 3, 5, 7 8, 9 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23 P-1, P-2, P-3, P-4 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 24

25 8 Regels ontdekken (basis) Nieuwe begrippen Basis: regel in woorden, rekenpijl, pijlenketting, IN-UIT-tabel Plus: een rekenpijl zoeken Nieuwe begrippen in de plus Rekenpijlen maken. WiskDisk In de Instap ICT Buitenlands geld kunnen leerlingen met behulp van de computer geld omrekenen. Het programma biedt ook de mogelijkheid om koersen te wijzigen, zodat leerlingen ook de meest actuele koersstanden kunnen invoeren. In de Gemengde opdrachten ICT Pijlenkettingen gaan de leerlingen aan het werk met een pijlenketting waarin de bewerkingen en getallen kunnen worden veranderd. Het programma berekent steeds het UIT-getal als er een IN-getal wordt gegeven. Tip U kunt een aantal extra oefeningen maken bij opdracht 11. Door gebruik te maken van het programma Pijlenkettingen op de WiskDisk kunt u de leerlingen hun antwoorden laten controleren. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-5 1, 2, 4 5, 7, 8, 9 10, 11, 12 14, 15, 16,18 P-1, P-2, P-3, P-4 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 25

26 9 Negatieve getallen (basis) Nieuwe begrippen Basis: getallenlijn, positief getal, negatief getal, kleiner dan, groter dan Plus: blokjes eruit WiskDisk In de Instap ICT Warme en koude blokjes gebruiken de leerlingen voor het eerst het programma van de heks. Bij De toverdrank 1 zien de leerlingen wat er gebeurt met de temperatuur in de ketel als je er warme of koude blokjes bijgooit. De thermometer in de ketel laat de eindtemperatuur steeds zien. In de Gemengde opdrachten ICT Tovervierkanten krijgen de leerlingen de opdracht om tovervierkanten af te maken. Het oefenen van het optellen van negatieve getallen wordt daarbij spelenderwijs geoefend. Tip U zou het hoofdstuk kunnen openen met een weerbericht uit een krant waar een aantal steden met hun temperaturen worden genoemd.(het liefst ook met negatieve temperaturen). Naar aanleiding daarvan kunt u de voorkennis van de leerling aftasten. De paragrafen 9.4 en 9.5 kunnen ook door de leerlingen met behulp van de computer worden gemaakt. Daarvoor kunt u ze het onderdeel De toverdrank 1 laten openen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 8 12, , P-2 1, 2, 3, 4, 5, 7 9, 10, 11, 13, 14, 16 17, 18, 19, 20 22, 23, 24, 26, 27, 28 30, 31, 33, 34, 35, 36 P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 26

27 10 Inhoud (basis) Nieuwe begrippen Basis: inhoud, kubieke centimeter (cm 3 ), kubieke decimeter (dm 3 ) Plus: liter WiskDisk In de Instap ICT Dozen vullen moeten leerlingen pakjes verslepen en plaatsen in een doos. De nadruk ligt op hoeveel pakjes kunnen er naast elkaar, hoeveel kunnen er achter elkaar en hoeveel passen er dan in totaal in de doos. De ICT Dozen vullen van de gemengde opdrachten bouwt voort op de ICT uit de instap. Nu wordt er niet alleen ingezoomd op hoeveel pakjes er achter elkaar en naast elkaar kunnen liggen maar kunnen er ook meerdere lagen op elkaar geplaatst worden. Tip Het verdient aanbeveling om zo veel mogelijk houten kubusjes van 1 cm 3 in het lokaal te hebben. Vooral bij de paragrafen 10.3 en 10.4 en de extra oefening kan dit aanschouwelijk materiaal zijn nut bewijzen. Ook een doorzichtig model van een dm 3 zou handig zijn. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 5 9, P-2, P-4 1, 3, 4, 6 7, 8, 10, 12 13, 14, 15, 16, 18 19, 21, 22, 23 P-1, P-3, P-5, P-6, P-7 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 27

28 11 Formules (basis) Nieuwe begrippen Basis: grafieken bij rekenpijlen, grafieken bij pijlenkettingen, formule Plus: formules maken WiskDisk In de Instap ICT Pijlenkettingen wordt teruggegrepen op het programma dat is gebruikt bij de gemengde opdrachten van hoofdstuk 8. Spelenderwijs wordt zo het werken met rekenpijlen en pijlenkettingen herhaald. In de Gemengde opdrachten ICT Formule in VU-Grafiek krijgen de leerlingen de opdracht om een formule in te voeren in VU-Grafiek. Zo leren ze een aantal mogelijkheden van dit programma kennen. Tip U zou na het maken van G-4 de leerlingen de opdracht kunnen geven de opdrachten 2 en 3 en de opdrachten 5 en 6 ook met VU-Grafiek te maken. Laat ze de rekenpijlen en pijlenkettingen eerst omzetten in formules. Daarna kunnen ze de formules invoeren in VU-Grafiek en er grafieken bij laten tekenen. De leerlingen kunnen zo controleren of de tekeningen in hun schrift goed zijn. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 15 P-4 2, 3 5, 6 7, 8, 9, 11 12, 14, 16 P-1, P-2, P-3, P-5 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 28

29 12 Hoeken (basis) Nieuwe begrippen Basis: hoek, hoekpunt, benen, rechte hoek, scherpe hoek, stompe hoek, graad Plus: koers, koershoek WiskDisk In de Instap ICT Kijken ligt de nadruk op kijklijnen. Door deze kijklijnen wordt een gebied ingesloten. De leerlingen ervaren dat als de kijklijnen een grotere hoek vormen je een groter deel ziet. Het woord hoek wordt hier nog niet genoemd. In de Gemengde opdrachten ICT Kijkhoeken en hoeken schatten wordt met de begrippen scherpe hoek, rechte hoek en stompe hoek gespeeld en geoefend. Daarnaast krijgen leerlingen de opdracht om een aantal hoeken zo goed mogelijk te schatten. De te schatten hoeken liggen tussen 0 en 180 graden. Hierbij kunnen ze punten scoren. Tip Laat de leerlingen in tweetallen werken aan de volgende opdracht: Op een wit vel tekenen beide leerlingen 10 hoeken. Daarna moeten ze deze tien hoeken opmeten en de antwoorden in potlood op de achterkant van het blad schrijven. Er mag niet bij elkaar gekeken worden. Vervolgens wisselen de leerlingen van blaadje. Ze proberen nu de grootte van de getekende hoeken te schatten en zetten hun schatting onder de hoek. Daarna gaan de leerlingen hun score bepalen door te controleren hoeveel de schatting van het juiste antwoord afligt. Elke afwijking levert een minpunt op. De leerling met de minste minpunten heeft gewonnen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 20 P-5 1, 3, 4 5, 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 19, 21, 22 P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 29

30 13 Vergelijken (basis) Nieuwe begrippen Basis: verband, dubbele tabel, vergelijken Plus: grafiek of tabel WiskDisk In de Instap ICT Temperatuur moeten de leerlingen de temperaturen van twee dagen vergelijken. Er wordt gebruik gemaakt van VU-Grafiek. Daarbij komen het invoeren van een tabel, het laten tekenen van de grafiek en het gebruik van de trace-functie aan de orde. In de Gemengde opdrachten ICT vergelijken met VU-Grafiek wordt er voortgebouwd op de inhoud van de ICT van de instap. Bij het vergelijken van twee grafieken wordt nu meer bekend verondersteld. Tip U zou de ICT van de gemengde opdrachten uit kunnen breiden door opdrachten als 17 en 18 of 19 tot en met 21 in VU-Grafiek in te voeren met behulp van formules. Ook opdracht 25 leent zicht hiervoor. Zo wordt de vaardigheid van het werken met formules binnen VU-Grafiek, die in hoofdstuk 11 aan de orde is geweest, ook onderhouden. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , P-2 1, 2, 3, 5 6, 7, 9, 10, 11 12, 13, 15, 16 19, 20, 21 22, 23, 24 P-1, P-3, P-4 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 30

31 14 Vlakke figuren (basis) Nieuwe begrippen Basis: spiegel-symmetrisch, symmetrie-as, gelijkzijdige driehoek, gestrekte hoek, volle hoek Plus: gelijkbenige driehoek, rechthoekige driehoek, ruit, vlieger, parallellogram WiskDisk In de Instap ICT Spiegelen worden symmetrische figuren geïntroduceerd als plaatjes waarbij door dubbelvouwen twee helften op elkaar passen. De leerling krijgt de opdracht om een aantal foutieve plaatjes zo te verbeteren, dat de twee helften precies op elkaar passen. Spelenderwijs worden ze zo vertrouwd gemaakt met het begrip symmetrie, zonder deze term te laten vallen. In de Gemengde opdrachten ICT Spiegelen in de gemengde opdrachten moeten de leerlingen zelf het spiegelbeeld maken bij een aantal gegeven figuren. Daarbij zullen ze net zoals in de ICT van de instap af en toe gebruik moeten maken van de functie waarmee je kunt draaien over 90 graden. Tip U zou als huiswerkopdracht de leerling zoveel mogelijk plaatjes kunnen laten verzamelen waarbij symmetrie een rol speelt. Denk daarbij aan plaatjes van verkeersborden, tapijten patronen in kleren, logo s enzovoort. De plaatjes kunnen gebruikt worden bij het zoeken van symmetrie-assen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook geordend worden naar het aantal symmetrieassen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 5 9, P-5, P-6 1, 2, 3, 6 7, 8, 11, 12, 13 14, 15, 16, 18, 19, 20 21, 22, 23, 25, 26 P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 31

32 15 Formules en vergelijkingen (basis) Nieuwe begrippen Basis: formule, omgekeerde rekenpijl, omgekeerde pijlenketting, terugrekenen Plus: vergelijking WiskDisk In de Instap ICT Pijlenkettingen worden getalspelletjes gespeeld met behulp van rekenpijlen en pijlenkettingen. Met het programma kunnen heel snel bewerkingen en getallen verandert worden. De leerling kan vervolgens getallen invoeren, het programma berekent dan de uitvoer. In de Gemengde opdrachten ICT VU-Grafiek gaan de leerlingen met VU-Grafiek aan het werk. Daarbij moeten ze tabellen invoeren en grafieken laten tekenen. Tenslotte worden de grafieken vergeleken. Tip De volgende opdracht zouden de leerlingen in tweetallen na opdracht 11 kunnen doen. Laat beide leerlingen op een blaadje nog een aantal van dit soort getalraadsels schrijven. Daarna worden de blaadjes gewisseld. Nu moet de leerling met behulp van een pijlenketting en een omgekeerde pijlenketting de antwoorden op de getalraadsels vinden. Stimuleer de leerlingen om zoveel mogelijk verschillende bewerkingen en volgordes in bewerkingen te gebruiken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 2, 4, 5 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 15 16, 17, 19 P-1, P-2, P-3 Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 32

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo gt/havo 1 Inhoudelijke structuur (gth) Instap

Nadere informatie

Deel 1 kader gemengd theoretisch

Deel 1 kader gemengd theoretisch Deel 1 kader gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo kader/gt 1 Inhoudelijke structuur (kgt) Instap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo basis inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 1 havo vwo 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding -

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo kader inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo basis 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij:

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij: Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur

Nadere informatie

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100 1 BK deel 1 Voorkennis 1 Aan de slag met wiskunde 6 1 Ruimtefiguren 8 1.1 Wiskundige ruimte guren 10 1.2 Vlakken, ribben en hoekpunten 14 1.3 Kubus en vierkant 17 1.4 Balk en rechthoek 24 1.5 Cilinder

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo kader inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo kader 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Meetkunde

Hoofdstuk 4: Meetkunde Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen Assenstelsel Lineair

Nadere informatie

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Plaatsbepalen Hoofdstuk 2 Grafieken en tabellen Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Informatieverwerking Hoofdstuk 5 Tekenen en rekenen Computer

Nadere informatie

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen Niveau 2F Lesinhouden Rekenen LES 1 Begintest LES 2 Getallen Handig optellen en aftrekken Handig vermenigvuldigen en delen Schattend rekenen Negatieve getallen optellen en aftrekken Decimale getallen vermenigvuldigen

Nadere informatie

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte 1 Tekenen in roosters Kern 1 Tegelvloeren Kern 2 Oppervlakte Kern 3 Het assenstelsel Kern 4 Rechthoeken 2 Rekenen Kern 1 De rekenmachine Kern 2 Voorrangsregels Kern 3 Afronden Kern 4 Afronden 3 Grafieken

Nadere informatie

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Hardware-eisen Minimumconfiguratie: Windows 98, Pentium 400 Mhz Processor, 32 Mb intern geheugen, schermresolutie 800x600 pixels,

Nadere informatie

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en):

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en): Wiskunde, LTP leerjaar 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 26 De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te interpreteren, en leert

Nadere informatie

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 Nederlands Hoofdstuk 1 en 2. Lezen Taal en woordenschat Grammatica en spelling Schrijfopdracht (zakelijke e-mail) Geldt voor alle niveaus. Engels Het eerste schoolexamen Engels

Nadere informatie

Deel 2A vmbo basis kader

Deel 2A vmbo basis kader Deel 2A vmbo basis kader De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie of vier lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken. De verkorte route kan gebruikt

Nadere informatie

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek.

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek. Bij het uitrekenen van een lengte, een oppervlakte of een inhoud moet je altijd het volgende opschrijven: de formule - de tussenstap - het antwoord - de eenheid. 1. rechthoek. Kenmerken: alle hoeken zijn

Nadere informatie

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun 9 editie KLAS: : NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS TELT ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 13

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 4 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL Inhoud GETALLENKENNIS 13 1 Getallen 13 2 Het decimale talstelsel 14 3 Breuken 16 Begrippen 16 Soorten breuken 16 Een breuk vereenvoudigen 17 4 Breuken, percenten, kommagetallen 18 Breuk omzetten in een

Nadere informatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deze mappen willen wegwijzers aanreiken om vanuit begrip en respect het beste te halen uit die leerlingen die de basis wiskundeleerstof uit

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Groep 7(eerste helft) Getalbegrip - Telrij tot en met 1 000 000 - Uitspraak en schrijfwijze van de getallen (800 000 en 0,8 miljoen) - De opbouw en positiewaarde

Nadere informatie

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB Deel 3 havo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Hoofdstuk 1 Rekenen Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 4 Machtsverbanden Hoofdstuk 5 Statistiek Hoofdstuk 6 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2 INHOUDSTAFEL inhoudstafel... 2 getallenkennis waarde van cijfers in een getal... 6 grote getallen... 7 rekentaal... 8 rekentaal deel 2... 9 soorten getallen... 9 rekentaal deel 3... 10 de ongelijke verdeling...

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal wiskunde Vaktaal wiskunde gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan

Nadere informatie

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk toets (lesuur) in rap cijfer Her rapport 1 Ruimtefiguren 1 s 1 1 1 2 Plaats bepalen 2 s 1 1 1 3 Rekenen 3 s 1 1 1 1 tm 4 4 Lijnen

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en WI/K/2 Basisvaardigheden Leervaardigheden in het WI/K/4 Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking, Geïntegreerde

Nadere informatie

JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10

JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10 JAARPLANNING ZO GEZEGD, ZO GEREKEND - 5 leerjaar pag. 1 / 10 Op basis van 5 wiskundelessen per week Week 44: herfstvakantie Week 52 en 1: Kerstvakantie Week 10: krokusverlof Week 15 en 16: Paasvakantie

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3 Schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand.

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

docentenhandleiding vmbo bk deel 1

docentenhandleiding vmbo bk deel 1 Docentenhandleiding algemeen Dit algemene deel bevat informatie over het gebruik van de docentenhandleiding en algemene informatie over de verschillende delen. Daarnaast is er ook een handleiding per hoofdstuk.

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Leerstofplanning. 3 vmbo-k

Leerstofplanning. 3 vmbo-k Leerstofplanning 3 vmbo-k Inhoud 3 vmbo-k deel 1 1 Kijken in ruimtefiguren Bij kaart: schaal, hemelsbreed en werkelijke afstand(vuistregels), hoogtelijnen op kaart, verticale doorsnede bij hoogtekaart,

Nadere informatie

Docentenhandleiding 1 vmbo kgt

Docentenhandleiding 1 vmbo kgt Docentenhandleiding algemeen Dit algemene deel bevat informatie over het gebruik van de docentenhandleiding en algemene informatie over de verschillende delen. Daarnaast is er ook een handleiding per hoofdstuk.

Nadere informatie

handleiding pagina s 434 tot Handleiding 1.2 Huistaken huistaak 12: bladzijde Werkboek

handleiding pagina s 434 tot Handleiding 1.2 Huistaken huistaak 12: bladzijde Werkboek week 13 les 5 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 434 tot 443 nuttige informatie 1 Handleiding 1.1 Kopieerbladen pagina s 374 en 375: vierhoeken pagina 376: eigenschappen van diagonalen in vierhoeken

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15 A. Schoolexamen derde leerjaar, 2013-2014 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand. 301B Algebraïsche verbanden en WI/K/4 * * * aanzichten

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

handleiding pagina s 965 tot Handleiding 1.2 Huistaken nihil 2 Werkboek 3 Posters 4 Scheurblokken bladzijden 117, 123, 129, 140 en Cd-rom

handleiding pagina s 965 tot Handleiding 1.2 Huistaken nihil 2 Werkboek 3 Posters 4 Scheurblokken bladzijden 117, 123, 129, 140 en Cd-rom week 32 les 2 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 95 tot 974 nuttige informatie 1 Handleiding 1.1 Kopieerbladen pagina 444: tangram pagina 754: puzzel geometrische figuren pagina 837: diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 B 2 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun 0 editie KLAS: : NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 206-207 EINDCIJFER KLAS TELT ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Extra oefeningen hoofdstuk 12: Omtrek - Oppervlakte - Inhoud

Extra oefeningen hoofdstuk 12: Omtrek - Oppervlakte - Inhoud Extra oefeningen hoofdstuk 12: Omtrek - Oppervlakte - Inhoud 1 Een optische illusie? Welk gebied heeft de grootste oppervlakte: het gele of het donkergroene? Doe eerst een schatting en maak daarna de nodige

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 3 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

pythagoras handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek pythagoras

pythagoras handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek pythagoras inhoudsopgave 1 de grote lijn applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek 1 de grote lijn hoofdlijn de zijlijn De oppervlakte van rechthoekige driehoeken. Van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3K TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Onthoudboekje rekenen

Onthoudboekje rekenen Onthoudboekje rekenen Inhoud 1. Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 100 000 Optellen (p. 4) Aftrekken (p. 4) Vermenigvuldigen (p. 5) Delen (p. 5) Deling met rest (p. 6) 2. Hoofdrekenen: kommagetallen

Nadere informatie

Niveauproef wiskunde voor AAV

Niveauproef wiskunde voor AAV Niveauproef wiskunde voor AAV Waarom? Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten. Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw De nieuwe 12 e editie In het voorjaar 2017 komt Noordhoff Uitgevers met de nieuwe 12 e editie Getal & Ruimte in de havo/vwo onderbouw! Productinformatie Lancering

Nadere informatie

MEETKUNDE 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN

MEETKUNDE 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN een rechte lijn A het punt A a de rechte a een kromme lijn of een kromme een gebroken lijn a A b a B het lijnstuk [AB] evenwijdige rechten a // b een plat oppervlak of een

Nadere informatie

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters

Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Deel 3 t.e.m. 11 van De Wiskanjers Zorg: Rekenmonsters Het is onze taak als leerkracht om ervoor te zorgen dat we onze kinderen zodanig ondersteunen en begeleiden dat ze voor moeilijke vakonderdelen hun

Nadere informatie

aantal evaluatielessen

aantal evaluatielessen Jaarplanning Rekensprong Plus Rekensprong Plus heeft voor elk leerjaar een eenduidig jaarwerkplan. Elk werkschriftje van Rekensprong Plus overspant een periode tussen twee schoolvakanties werkschrift a

Nadere informatie

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 REKENEN-WISKUNDE VERSLAG Samenstelling De BOVO-kwaliteitsgroep rekenen-wiskunde bestond uit: Sira Kamermans,

Nadere informatie

4 Jaarplan. 1 Leerplan

4 Jaarplan. 1 Leerplan Formule 1_Handleiding.indb 9 1/07/15 13:50 9 4 Jaarplan 1 Leerplan Het jaarplan is opgesteld volgens het leerplan VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/021. De nummers van de doelstellingen in het jaarplan verwijzen

Nadere informatie

MEETKUNDE 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN

MEETKUNDE 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN een rechte lijn A het punt A a de rechte a een kromme lijn of een kromme een gebroken lijn a A b a B het lijnstuk [AB] evenwijdige rechten a // b een plat oppervlak of een

Nadere informatie

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128 2BK1 2KGT1 Voorkennis 1 Meetkunde 6 1 Vlakke figuren 8 1.1 Namen van vlakke figuren 10 1.2 Driehoeken 15 1.3 Driehoeken tekenen 19 1.4 Vierhoeken 24 1.5 Hoeken berekenen in een vierhoek 30 1.6 Gemengde

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur

Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten

Nadere informatie

Gynzy Rekenen Werkbladen

Gynzy Rekenen Werkbladen Werkblad Getalbegrip 001 Getalbegrip 002 Meetkunde 001 Meetkunde 004 Meetkunde 005 Meetkunde 007 Meetkunde 009 Meetkunde 010 Meetkunde 011 Meetkunde 012 Meetkunde 016 Meetkunde 017 Meetkunde 018 Meetkunde

Nadere informatie

Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

Het metriek stelsel. Grootheden en eenheden.

Het metriek stelsel. Grootheden en eenheden. Het metriek stelsel. Metriek komt van meten. Bij het metriek stelsel gaat het om maten, zoals lengte, breedte, hoogte, maar ook om gewicht of inhoud. Er zijn verschillende maten die je moet kennen en die

Nadere informatie

STUDIEHANDLEDIG REKENEN

STUDIEHANDLEDIG REKENEN Naam Klas STUDIEHANDLEDIG REKENEN Opleiding Opleiding: Juridische Dienstverlening Cursusjaar: 2013-2014 Semester: 3 Schrijvers: M. Chaar / F. el Maaliti/ C. van Buul MBO College Zuid Europaboulevard 13

Nadere informatie

Handig met getallen 4 (HMG4), onderdeel Meetkunde

Handig met getallen 4 (HMG4), onderdeel Meetkunde Handig met getallen 4 (HMG4), onderdeel Meetkunde Erratum Meetkunde Je vindt hier de correcties voor Handig met getallen 4 (ISBN: 978 94 90681 005). Deze correcties zijn ook bedoeld voor het Rekenwerkboek

Nadere informatie

ruimte Handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek handleiding

ruimte Handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek handleiding Handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek 1 de grote lijn de zijlijn hoofdlijn Kennismaken met verschillende soorten

Nadere informatie

handleiding pagina s 1005 tot 1015 1 Handleiding 1.2 Huistaken nihil 2 Werkboek 3 Posters 4 Scheurblokken bladzijden 122, 147, 150 en 156 5 Cd-rom

handleiding pagina s 1005 tot 1015 1 Handleiding 1.2 Huistaken nihil 2 Werkboek 3 Posters 4 Scheurblokken bladzijden 122, 147, 150 en 156 5 Cd-rom week 32 les 2 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 1005 tot 1015 nuttige informatie 1 Handleiding 11 Kopieerbladen pagina 812: gelijkvormig / vervormen pagina 813: patronen pagina 814: kubus pagina

Nadere informatie

Docentenhandleiding algemeen

Docentenhandleiding algemeen Docentenhandleiding algemeen Dit algemene deel bevat informatie over het gebruik van de docentenhandleiding en algemene informatie over de verschillende delen. Daarnaast is er ook een handleiding per hoofdstuk.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - I OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - I OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2 OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter oppervlakte cirkel = π straal 2 inhoud prisma = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud kegel = 1 3 oppervlakte

Nadere informatie

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A LEERROUTE A PrO leerjaar 1 PrO leerjaar 2 TOT 1000 TOT 10000 Getallen tot 1000 samenstellen met bv geld * Notatie en uitspraak Getallen tot 1000 splitsen met bv geld * Tussen duizendtallen plaatsen op

Nadere informatie

WISKUNDE-ESTAFETTE Minuten voor 20 opgaven. Het totaal aantal te behalen punten is 500

WISKUNDE-ESTAFETTE Minuten voor 20 opgaven. Het totaal aantal te behalen punten is 500 WISKUNDE-ESTFETTE 2014 60 Minuten voor 20 opgaven. Het totaal aantal te behalen punten is 00 1 (20 punten) Gegeven zijn drie aan elkaar rakende cirkels met straal 1. Hoe groot is de (donkergrijze) oppervlakte

Nadere informatie

Informatie toetsweek 2, leerjaar 1 juni 2014

Informatie toetsweek 2, leerjaar 1 juni 2014 Informatie toetsweek 2, leerjaar 1 juni 2014 Hieronder staat waar de toetsen over zullen gaan en wat je mee moet nemen, lees dit goed en neem alles mee wat meegenomen moet worden. Wiskunde: Rekenmachine

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 2. Doelgroep Meten en Meetkunde 2. Omschrijving Meten en Meetkunde 2

Meten en Meetkunde 2. Doelgroep Meten en Meetkunde 2. Omschrijving Meten en Meetkunde 2 Meten en Meetkunde 2 Muiswerk Meten en Meetkunde 2 besteedt aandacht aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, en coördinaten. In niveau 2 komen de

Nadere informatie

REKENEN. Les Probleemoplossend Rekenen. Hoofdstuk 13 -

REKENEN. Les Probleemoplossend Rekenen. Hoofdstuk 13 - REKENEN Les 2.3.7 Probleemoplossend Rekenen Hoofdstuk 13 - VANDAAG Studiewijzer Terugblik Probleemoplossend Rekenen Tijd om te oefenen Opgaven Proefexamen STUDIEWIJZER 2.3.2 Lengte en Oppervlakte 2.3.3

Nadere informatie

2. Antwoorden meetkunde

2. Antwoorden meetkunde 2. Antwoorden meetkunde In dit hoofdstuk zijn de antwoorden op de opgaven over Meetkunde opgenomen. Ze zijn kort en bondig per paragraaf gerangschikt. Dat betekent dat de antwoorden geen uitgebreide uitleg

Nadere informatie

handleiding pagina s 241 tot Handleiding 1.1 Kopieerbladen pagina 59: wandelplannen pagina 60: grondplannen constructies 2 Werkboek

handleiding pagina s 241 tot Handleiding 1.1 Kopieerbladen pagina 59: wandelplannen pagina 60: grondplannen constructies 2 Werkboek week 8 les 5 toets en foutenanalyse handleiding pagina s 2 tot 29 nuttige informatie Handleiding. Kopieerbladen pagina 59: wandelplannen pagina 60: grondplannen constructies.2 Huistaken huistaak 5: bladzijde

Nadere informatie

wiskunde CSE GL en TL

wiskunde CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten

Nadere informatie