Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch"

Transcriptie

1 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 1

2 Inhoudelijke structuur (kgt) Opstap Basisstof Diagnostisch moment Differentiatiedeel Plus hoofdstuk Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) Computer Werkboek Oriëntatie op leren en werken (Olw) Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 2

3 Opstap (kgt) In klas 1 begon elk hoofdstuk met een Instap. Hierin werd georiënteerd op het nieuwe hoofdstuk. Vanaf klas 2 is de Instap vervangen door een Opstap. Hierin wordt kennis die voor een nieuw hoofdstuk noodzakelijk is opgehaald. Elk hoofdstuk begint met een Opstap. Op de linker bladzijde staan opdrachten die gewoon gemaakt kunnen worden. Op de rechter bladzijde vindt u opdrachten waarin voorkennis opgehaald kan worden door middel van de computer. Er kan voor gekozen worden om of de linker of de rechter pagina te laten maken. Het is ook mogelijk de benodigde voorkennis klassikaal aan de orde te stellen en dan af te sluiten met een klassengesprek. Bij tijdgebrek kan de Opstap ook overgeslagen worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 3

4 Basisstof (kgt) Na de Opstap komen meestal vijf paragrafen met basisstof. Dit geldt niet bij de hoofdstukken 3 en 10. Hoofdstuk 3 kent zes basisparagrafen en hoofdstuk 10 heeft er maar vier. In deze basisparagrafen wordt de leerstof van een hoofdstuk behandeld. Een paragraaf bestaat uit twee pagina s, die gemiddeld één les kosten. De basisstof is geschikt voor zelfstandig werken. Het grootste gedeelte bestaat uit opdrachten. Verder staan er kleurvlakken in de basisparagrafen. In een rood kleurvlak staan zaken, die de leerlingen moeten kennen. In een blauw kleurvlak staan zaken die de leerlingen moeten kunnen. Zo n blauw kleurvlak is een Systematisch Probleem Aanpak (SPA). Een SPA begint altijd met een hoe-vraag. Bij bijna alle SPA s is een animatie gemaakt, die op de WiskDisk is te vinden. Een leerling kan daar thuis veel steun aan hebben. Bovendien staat na elke animatie een extra oefenopdracht op de WiskDisk. Bij sommige opdrachten staat een verwijzing naar een opdracht in de Extra oefening. Zo n opdracht kan direct na een opdracht uit de basisstof gemaakt worden. Het is ook mogelijk om de Extra oefeningen te maken nadat de basisstof is doorgewerkt. Een schaartje voor een opdracht verwijst naar het werkboek. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 4

5 Diagnostisch moment (kgt) Na de basisstof volgen twee pagina s Samenvatting. Hier vinden de leerlingen een overzicht van de zaken die ze moeten kennen en kunnen. De Samenvatting kan als huiswerk worden opgegeven. Het Testbeeld is een toets, die gebruikt kan worden als voorbereiding op de repetitie. Om leerlingen ook thuis een controle mogelijkheid te geven zijn de antwoorden van het Testbeeld in het werkboek opgenomen. Op de WiskDisk kunt u een digitale versie van elk Testbeeld vinden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 5

6 Differentiatiedeel (kgt) Aan de hand van de resultaten van het Testbeeld kan een keuze gemaakt worden uit het differentiatiedeel, dat bestaat uit de onderdelen: Extra oefening, Gemengde opdrachten en Pluspagina s. Is het Testbeeld niet zo goed gemaakt, dan is het misschien beter om te kiezen voor Extra oefening. Deze twee bladzijden geven de leerling een herkansing om belangrijke vaardigheden uit de basisstof nogmaals te oefenen. De Gemengde opdrachten zijn bedoeld voor het oefenen in het inzicht. Ze zijn dan ook van een iets hoger niveau dan de Extra oefeningen. Deze paragraaf bevat geen nieuwe leerstof. Een onderdeel van de Gemengde opdrachten is ICT. De ICT kan gedaan worden onafhankelijk van de andere opdrachten. De Pluspagina s bevatten de leerstof die nodig is voor aansluiting op deel 3 vmbo gt. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 6

7 Plus hoofdstuk (kgt) In het deel 2B vmbo kgt is een plus hoofdstuk opgenomen. Dit hoofdstuk gaat over Allerlei verbanden. Leerlingen die in het derde jaar het vmbo 3gt niveau willen gaan volgen zullen naast alle plusparagrafen ook dit hoofdstuk moeten doorwerken om een goede aansluiting te houden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 7

8 Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) (kgt) Buiten de hoofdstukken komen ook wat grotere contexten aan bod in zogenaamde G.w.a. s. De eerste G.w.a. Schiphol vindt u in deel 2A. In deel 2B staan twee G.w.a. s te weten: Marokko en Het weer. Een G.w.a. kan in 2 lessen gemaakt worden. Op de laatste pagina staan 2 of 3 praktische opdrachten. Daar kan een keus uit gemaakt worden. Achterin het werkboek staat te lezen, hoe een praktische opdracht aangepakt kan worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 8

9 Computer (kgt) Na de hoofdstukken 4 en +1 staat een computerpracticum. Zo kunnen leerlingen leren werken met de programma s VU-Statistiek en VU-Grafiek. Bij VU-Statistiek staat het onderzoeken en het invoeren van gegevens centraal. Bij VU-grafiek gaat het over rechte lijnen en worden formules vergeleken en gezocht. Elk computerpracticum kan in twee lessen gedaan worden. Deze twee practica vormen een goede ondergrond voor het vervolggebruik in de hogere leerjaren. Omdat zowel VU-Statistiek als VU-Grafiek op de WiskDisk staat kunnen de practica ook thuis doorgewerkt worden. Vooral bij gebrek aan computerruimten is dit een goed alternatief. De tweede bladzijde van de Opstap is een voorbereiding op het hoofdstuk aan de hand van de computer. De applets en de andere programma s zijn allemaal op de WiskDisk te vinden. Daar staan ook alle programma s die nodig zijn om het laatste deel van de Gemengde opdrachten op de computer te kunnen doen. Van ieder Testbeeld vindt u een digitale versie op de WiskDisk. U kunt dus besluiten de stof digitaal te toetsen. U kunt het ook als extra toets gebruiken. Van bijna ieder blauw kleurvlak is een animatie gemaakt. Na elke animatie volgt een digitale toetsopdracht. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 9

10 Werkboek (kgt) In het werkboek staan nog meer oefenopdrachten bij elk hoofdstuk. Als er voor een opdrachtnummer een + staat dan hoort die oefenopdracht bij de Pluspagina s. In het werkboek zijn ook de knipbladen te vinden. De antwoorden van elk Testbeeld staan ook in dit werkboek. Achterin staan tips voor de aanpak van praktische opdrachten. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 10

11 Oriëntatie op leren en werken (Olw) (kgt) In deel 2A vindt u de Olw. De Olw is ingedeeld naar de sectoren waaruit de leerlingen aan het eind van het jaar een keuze moeten maken. Bij de sector techniek gaat het over Een huis bouwen, bij de sector economie staat Het motel centraal, bij de sector zorg en welzijn gaat het over een Gezondheidscentrum, bij de sector agrarisch tenslotte wordt Een nieuwe wijk bekeken. Elke sector beslaat vier pagina s. Op elke vierde pagina staat op het eind een praktische opdracht. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 11

12 Dakpanconstructie (kgt) Ieder hoofdstuk bevat twee pagina s verbreding of verdieping. Daarin staat de extra stof die een leerling gemaakt moet hebben als de overstap naar een hoger deel gemaakt wordt. In deze dakpanconstructie zijn de basisstof èn de plusparagrafen en de inhoud van het plus hoofdstuk van deel 2 k/gt wat inhoud betreft vergelijkbaar met de basisstof van deel 2 gt/h. Anders gezegd: de leerling die alle basisstof en alle plusparagrafen en het plus hoofdstuk van deel 2 k/gt gedaan heeft kan in klas 3 verder gaan in deel 3 vmbo gt. Zie ook het serieoverzicht in de leerlingenboeken op pagina 2. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 12

13 Planning (kgt) Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden Tempo bij 4 lesuren per week Tempo bij 3 lesuren per week Bezuinigen of inhalen Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 13

14 Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden (kgt) De leerstof van klas 2 is verdeeld over deel 2A en deel 2B. Deel 2A heeft 6 hoofdstukken, een G.w.a., één computerpracticum en een Oriëntatie op leren en werken. Deel 2B heeft ook 6 hoofdstukken, daarnaast één plus hoofdstuk, één computerpracticum en twee G.w.a s. In de gewone paragrafen vormen twee pagina s naast elkaar een eenheid. Een vuistregel voor het tempo is een gemiddelde van twee pagina s per les. De manier waarop u de boeken kunt doorwerken wordt onder andere bepaald door het aantal lesuren dat u per week aan wiskunde kunt besteden. In de volgende planning worden verschillende mogelijkheden onder elkaar gezet. Er is steeds uitgegaan van 35 normale schoolweken, inclusief de toetsing. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 14

15 Tempo bij 4 lesuren per week (kgt) De Opstap bestaat steeds uit twee onderdelen. Links een voorbereiding op het hoofdstuk aan de hand van opdrachten. Rechts een voorbereiding op het hoofdstuk op de computer. U kunt hieruit een keuze maken. Bovendien zijn de computeropdrachten ook thuis te maken met behulp van de WiskDisk. Daarom gaan we uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur Opstap. Elke basisparagraaf zal gemiddeld 1 lesuur in beslag nemen. Na de basisstof kan er een les besteed worden aan de Samenvatting en het Testbeeld. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, Gemengde opdrachten of Plusparagraaf. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. Schematisch: 1 - Opstap 2 lesuur - basisstof 5 lesuur - Samenvatting + Testbeeld 1 lesuur - differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 8 1 lesuren 2 De rest van de lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. De leerlingen die in het derde jaar verder gaan op het vmbo gt niveau kunnen deze overige lessen voor een deel besteden aan het hoofdstuk + 1 Allerlei verbanden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 15

16 Tempo bij 3 lesuren per week (kgt) Bij 3 lesuren per week heeft u ongeveer 7 1 lesuren per hoofdstuk ter beschikking. We gaan 2 uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur voor de Opstap. Voor de basisstof: moet u rekenen op 5 lesuren. Samenvatting en Testbeeld kunt u opgeven als huiswerk. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, Gemengde opdrachten of Plusparagraaf. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. 1 - Opstap 2 lesuur - basisstof 5 lessen - Samenvatting + Testbeeld facultatief - differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 7 1 lesuren 2 De resterende lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. De leerlingen die in het derde jaar verder gaan op het vmbo gt niveau kunnen deze overige lessen voor een deel besteden aan het hoofdstuk + 1 Allerlei verbanden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 16

17 Bezuinigen of inhalen (kgt) In het geval van tijdgebrek kan het nodig zijn, om opdrachten over te slaan. Deze opdrachten kunt u per hoofdstuk vinden onder het kopje Bezuinigen. Het is voorts mogelijk, dat een leerling door ziekte is achter geraakt. Onder het kopje Inhalen staan de kernopdrachten genoemd, die door deze leerling zeker gemaakt moeten worden om de achterstand weg te werken. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 17

18 Beschrijving per hoofdstuk (kgt) Deel 2A 1 Getallen 2 Formules 3 Oppervlakte en omtrek 4 Statistiek 5 Vergroten 6 Formules en vergelijkingen Deel 2B 7 De stelling van Pythagoras 8 Verhoudingen 9 Lineaire formules 10 Inhoud 11 Vergelijkingen 12 Doorsneden +1 Allerleiverbanden Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 18

19 Nieuwe begrippen Basis: kwadraten, wortel, afronden. Plus: macht, grondtal, exponent. 1 Getallen (kgt) WiskDisk Opstap: In ICT De heks wordt het werken met warme en koude blokjes herhaald. Met behulp van dit programma wordt het optellen met negatieve en positieve getallen weer geoefend. Gemengd: In ICT Getallenfabriek krijgen de leerlingen de opdracht om steeds met vier getallen zo te rekenen, dat ze zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaald getal komen. Tip Het is belangrijk om extra aandacht aan de rekenmachine te besteden. Mochten er verschillende rekenmachines in gebruik zijn in de klas, dan is het raadzaam om het uitlezen van grote getallen en het werken met machten op de verschillende rekenmachines te laten zien en te oefenen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 5 8, 12 18, 20, 27 29, 35 37, 43 P-2 2, 3, 4, 6, 7 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 19, 21, 22, 23, 24, 25 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 38, 39, 40, 41, 42 P-1, P-3, P-4, P-5, P-7 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 19

20 2 Formules (kgt) Nieuwe begrippen Basis: zaagtand, stapgrootte, pijlenketting, formule. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Pijlenkettingen gaan de leerlingen werken met het programma Algebrapijlen. Op deze manier wordt het begrip pijlenketting herhaald. Ook het maken van een pijlenketting bij een situatie komt aan de orde. Gemengd: Met het programma Pijlenkettingen en grafieken kunnen de leerlingen bij pijlenkettingen tabellen laten maken en vervolgens ook de grafiek die erbij hoort op het scherm laten verschijnen. Verder kan de stapgrootte op de verticale as worden veranderd. De leerlingen krijgen de opdracht om steeds de meest geschikte stapgrootte voor de verticale as te zoeken. Tip Bij paragraaf 2.2 zou u op zoek kunnen gaan naar assenstelsels in kranten en tijdschriften. Hierbij kunt u dan vragen stellen over de stapgrootte op de verticale en horizontale as. Het is in ieder geval zinvol om extra aandacht aan stapgrootte en zaagtand te besteden, omdat dit nogal eens mis gaat. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-3 1, 2, 4, 5 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 17, 19, 20, 21 22, 23, 25 P-1, P-2, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 20

21 3 Oppervlakte en omtrek (kgt) Nieuwe begrippen Basis: basis, hoogte, oppervlakte van de driehoek, parallellogram, oppervlakte van een parallellogram, middellijn, diameter, omtrek van een cirkel, oppervlakte van een cirkel. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Roostervierkantje gaan leerlingen met behulp van de computer oppervlaktes van figuren met roostervierkantjes berekenen. Gemengd: In ICT Oppervlakte gaan de leerlingen oppervlaktes berekenen met behulp van de methode van het inlijsten. Tip Opdracht 25 zou u kunnen uitbreiden door de leerlingen zelf een één eurocent, twee eurocent, vijf eurocent en vijftig eurocent munt te laten opmeten en te laten controleren of de rekenpijl ook steeds klopt voor deze munten. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 35 P-6 1, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15, 17, 18 19, 20, 21, 22 24, 25, 26, 27, 29 31, 32, 33, 34, 36 P-1, P-2, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 21

22 4 Statistiek (kgt) Nieuwe begrippen Basis: beelddiagram, cirkeldiagram, sectoren, staafdiagram, lijndiagram,turftabel, steelbladdiagram, gemiddelde, frequentie, frequentietabel, modus, klasse, klassenindeling, klassenbreedte, modale klasse. Plus: verhoudingstabel. WiskDisk Opstap: In ICT Aantal leerlingen wordt gekeken naar cirkeldiagrammen. Het aflezen van zo n cirkeldiagram staat daarbij centraal. Gemengd: In ICT Statistiek met Excel worden binnen het programma Excel statische gegevens ingevoerd en bekeken en leren de leerlingen de eerste beginselen van het gebruik van Excel kennen. Tip Het onderwerp Statistiek leent zich uitstekend om allerlei statistische onderzoekjes te doen binnen de klas. Lengte van leerlingen, schoenmaten van leerlingen enzovoort. Met de gegevens kunnen allerlei diagrammen gemaakt worden. Ook is het mogelijk om hier het werken met VU-statistiek bij te betrekken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-1 1, 2, 3, 5, 6 7, 9, 10, 11 12, 13, 15, 16, 18 19, 21, 22, 23, 24 25, 26, 28, 29, 30 P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 22

23 5 Vergroten (kgt) Nieuwe begrippen Basis: vergroten, factor, factor groter dan 1, factor tussen 0 en 1, schaal. Plus: oppervlaktevergroting WiskDisk Opstap:In ICT Figuren groter maken wordt met behulp van het programma Excel een figuur veranderd. De leerlingen doen zo ervaring op met de verschillende effecten die er ontstaan als je een figuur breder of hoger maakt. Ook wordt er gekeken naar het effect op de vorm. Gemengd: In ICT Uitrekken en vergroten wordt het effect op de oppervlakte van een verbreding of verhoging van een foto bekeken. Aan de hand van voorbeelden met foto s wordt de vraag beantwoord of er sprake is van een vergroting. Is dit het geval, dan wordt ook de factor gevraagd. Tip Leerlingen vinden het vaak lastig om te werken met schaal en schaalberekeningen. Misschien kunt u bij dit onderwerp samenwerking zoeken met de aardrijkskunde sectie om meer met plattegronden en schaal te kunnen oefenen. Bij paragraaf 5.2 en 5.3 zou u als extra oefening een aantal aansprekende foto s of platen onder de kopieermachine kunnen vergroten of verkleinen. Laat de leerlingen vervolgens de vergrotingsfactor zoeken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-6, P-7 1, 2, 4, 5 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 15 16, 17, 18, 19, 21 22, 23, 24, 26, 27 P-1, P-2, P-3, P-5, P-8 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 23

24 6 Formules en vergelijkingen (kgt) Nieuwe begrippen Basis: vergelijking, oplossing. Plus: - WiskDisk Opstap: In ICT Formules invoeren gaan de leerlingen bij een aantal formules grafieken tekenen. Daarbij zien ze hoe de grafieken veranderen als je de assen aanpast. Ook het aflezen van een snijpunt met behulp van de trace toets komt in deze opdrachten voor. Gemengd: In ICT Bordjes leggen krijgen de leerlingen een aantal vergelijkingen op te lossen. Dit moeten ze doen door bordjes op de juiste plaats te leggen. De vergelijking en de oplossing moeten ze steeds in hun schrift noteren. Tip Bij paragraaf 6.3 zou u de leerlingen ook op de computer kunnen laten werken. Ze kunnen dan werken met het programma Pijlenkettingen. Dit programma is te vinden bij de opstap van hoofdstuk 11. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuiningen inhalen , 27 P-3, P-5 1, 2, 3, 5 6, 7, 8, 10 11, 12, 14 15, 16, 19, 20, 21 22, 23, 25, 26, 28 P-1, P-2, P-4, P-6 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 24

25 7 De stelling van Pythagoras (kgt) Nieuwe begrippen Basis: rechthoekszijden, langste zijde, stelling van Pythagoras, schets. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Ingesloten driehoeken gaan de leerlingen driehoeken insluiten met behulp van vierkanten. Hierdoor doen ze de ervaring op dat in sommige gevallen zo n driehoek rechthoekig wordt. Gemengd: In ICT Driehoeken en Pythagoras wordt er voortgebouwd op de ervaring, die opgedaan is in het computerprogramma van de opstap. Nu wordt er ingezoomd op het recht-, scherp-, of stomphoekig zijn van de ingesloten driehoek. Tip Het kan handig zijn om de opdrachten 9 en 10 te kunnen laten zien op het bord. Maak daartoe de figuren op stevig karton en zorg dat ze met een plakbandje aan de achterkant op het bord bevestigd kunnen worden. Dit kunt u ook doen als u tijd moet winnen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 30 P-6 2, 3, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12 13, 14, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 24, 25 26, 28, 29, 31, 32 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 25

26 8 Verhoudingen (kgt) Nieuwe begrippen Basis: verhoudingstabel. Plus: BTW WiskDisk Opstap: In ICT Op volgorde gaan de leerlingen het op volgorde zetten van decimale getallen, breuken en procenten herhalen. Gemengd: In ICT Een deel en schatten krijgen de leerlingen de opdracht om met een schuifmaat een deel aan te geven. Daarnaast moeten ze bij allerlei sommen een schatting maken. Het is de bedoeling dat ze in een bepaalde tijd een zo n hoog mogelijke score halen. Tip U zou de leerlingen de opdracht kunnen geven om folders van supermarkten mee te nemen. Laat ze daarna opdrachten maken met behulp van deze folders. Denk aan afgeprijsde artikelen of het vergelijken van twee prijzen zoals bij opdracht 10 en 11. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , P-2, P-8 1, 2, 3, 4 6, 8, 9, 11, 12 13, 14, 15, 16, 18 19, 20, 21, 22, 26 27, 28, 30, 31, 33 P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 P-7 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 26

27 9 Lineaire formules (kgt) Nieuwe begrippen Basis: lineaire grafieken, lineaire formule, hellingsgetal, stijgende rechte lijn, dalende rechte lijn, horizontale lijn, startgetal, evenwijdig. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Grafieken worden bij pijlenkettingen eerst tabellen gemaakt en daarna worden deze verbonden met een assenstelsel waarin dan de grafiek te voorschijn komt die bij de tabel hoort. Er wordt gekeken naar het effect van het veranderen van de pijlenketting op de grafiek. Gemengd: In ICT Bollen schieten en VU-grafiek ligt de nadruk op lineaire en niet lineaire grafieken en het hellingsgetal. Tip Een aantal van de opdrachten uit paragraaf 9.5 lenen zich ervoor om ze door de leerlingen in VU-grafiek te laten uitwerken. Ook kunt u ze gemaakte opdrachten laten controleren met behulp van dit programma. Denk aan opdrachten als 25 en 26. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-1 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 10, 11, 13, 14 15, 16, 17, 18, 20 21, 23, 24, 25, 26 P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 27

28 10 Inhoud (kgt) Nieuwe begrippen Basis: grondvlak, cilinder, prisma, inhoud prisma. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Oppervlakte en inhoud wordt het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek, driehoek, cirkel en een parallellogram herhaald Gemengd: In ICT Tekenkubus worden door lijnen te maken binnen een kubus allerlei ruimtefiguren gecreëerd. Verder krijgt het berekenen van de inhoud van prisma s aandacht. Tip Het verdient aanbeveling om zo veel mogelijk verschillende soorten prisma s voor handen te hebben. Denk aan verpakkingen in die vorm. Misschien kunt u daarnaast door de techniek docent enkele houten prisma s laten verzagen tot gelijke plakken. Dit kan zijn nut bewijzen bij de introductie van het prisma in paragraaf Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 17 21, 25 P-5 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 13 15, 16, 18, 19 20, 22, 23, 24 P-1, P-2, P-3, P-4 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 28

29 11 Vergelijkingen (kgt) Nieuwe begrippen Basis: vergelijking oplossen, links en rechts hetzelfde doen. Plus: korter schrijven, omslagpunt. WiskDisk Opstap: In ICT Vergelijkingen oplossen gaan de leerlingen met behulp van de omgekeerde pijlenketting en bordjes vergelijkingen oplossen. Gemengd: In ICT Met de balans gebruiken de leerlingen bij het oplossen van vergelijkingen de balansmethode. Tip De paragrafen 11.4 en 11.5 zou u door de leerlingen kunnen laten controleren op de computer. Laat de leerlingen daarvoor het programma Balans openen. Dit programma is te vinden onder de paragraaf Gemengde opdrachten. Nu kunnen de leerlingen zelf de vergelijkingen invoeren en met de balansmethode uitwerken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 29 P-6 1, 2, 3, 4 5, 7, 8, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 18 19, 20, 21, 22, 24 27, 28, 30, 31 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 29

30 12 Doorsneden (kgt) Nieuwe begrippen Basis: doorsnede, evenwijdig. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Doorsnijden gaan de leerlingen met behulp van het programma Tekenkubus zaagvlakken tekenen. Die zaagvlakken hebben vaak bekende vormen, als rechthoekig, driehoekig enzovoort. Ook krijgen de leerlingen de opdracht om zaagsneden te maken met een bepaalde vorm Gemengd: In ICT Doorsneden krijgen leerlingen de opdracht om allerlei doorsneden in een kubus te maken. Dit is met behulp van de computer veel gemakkelijker te doen dan op papier. Omdat de kubus in allerlei richtingen is te draaien, kunnen de leerlingen goed zien of vier getekende lijnen in hetzelfde vlak liggen. Tip Misschien kunt u bij dit hoofdstuk samenwerking zoeken met de biologie sectie, omdat ook bij dit vak het tekenen van doorsneden van diverse dingen aan de orde komt. Bij 12.5 kan het handig zijn om een schaalmodel van de kist te maken met karton en ook het tussenschot. Voor leerlingen die moeite hebben met ruimtelijk inzicht kan het verhelderend werken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , P-2 1, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10, 12 13, 14, 15, 16, 18 19, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 30 P-1, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 30

31 +1 Allerlei verbanden (kgt) Nieuwe begrippen Basis: lineair verband, kwadratische formule, parabool, wortelformules. WiskDisk Opstap: Een plus hoofdstuk bevat geen opstap en dus ook geen ICT bij de opstap. Gemengd: Een plus hoofdstuk bevat geen gemengde opdrachten. Tip Dit plus hoofdstuk in het deel 2B vmbo kgt is voor een groot deel vergelijkbaar met hoofdstuk 11 Verbanden uit deel 2B vmbo gt/havo. U zou er voor kunnen kiezen om de ICT uit dit deel door de leerlingen te laten maken. Hiervoor moet u het programma VU-Grafiek gebruiken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 21, 22, 24, 25 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 31

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo basis inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo kader inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1

Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1 Deel 1 basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1 Inhoudelijke structuur (basis) Instap Basisstof Diagnostisch

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij:

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij: Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo basis 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo gt/havo 1 Inhoudelijke structuur (gth) Instap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Deel 1 kader gemengd theoretisch

Deel 1 kader gemengd theoretisch Deel 1 kader gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo kader/gt 1 Inhoudelijke structuur (kgt) Instap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo kader inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo kader 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte 1 Tekenen in roosters Kern 1 Tegelvloeren Kern 2 Oppervlakte Kern 3 Het assenstelsel Kern 4 Rechthoeken 2 Rekenen Kern 1 De rekenmachine Kern 2 Voorrangsregels Kern 3 Afronden Kern 4 Afronden 3 Grafieken

Nadere informatie

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128 2BK1 2KGT1 Voorkennis 1 Meetkunde 6 1 Vlakke figuren 8 1.1 Namen van vlakke figuren 10 1.2 Driehoeken 15 1.3 Driehoeken tekenen 19 1.4 Vierhoeken 24 1.5 Hoeken berekenen in een vierhoek 30 1.6 Gemengde

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo

Nadere informatie

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Hoofdstuk 1 Rekenen Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 4 Machtsverbanden Hoofdstuk 5 Statistiek Hoofdstuk 6 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 1 havo vwo 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB Deel 3 havo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100 1 BK deel 1 Voorkennis 1 Aan de slag met wiskunde 6 1 Ruimtefiguren 8 1.1 Wiskundige ruimte guren 10 1.2 Vlakken, ribben en hoekpunten 14 1.3 Kubus en vierkant 17 1.4 Balk en rechthoek 24 1.5 Cilinder

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Leerstofplanning. 3 vmbo-k

Leerstofplanning. 3 vmbo-k Leerstofplanning 3 vmbo-k Inhoud 3 vmbo-k deel 1 1 Kijken in ruimtefiguren Bij kaart: schaal, hemelsbreed en werkelijke afstand(vuistregels), hoogtelijnen op kaart, verticale doorsnede bij hoogtekaart,

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 3 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk toets (lesuur) in rap cijfer Her rapport 1 Ruimtefiguren 1 s 1 1 1 2 Plaats bepalen 2 s 1 1 1 3 Rekenen 3 s 1 1 1 1 tm 4 4 Lijnen

Nadere informatie

De 10 e editie havo-vwo OB

De 10 e editie havo-vwo OB De 10 e editie havo-vwo OB Presentatie havo/vwo onderbouw 10 e editie 1 HAVO/VWO 1 VWO 2 HAVO 2 HAVO/VWO 2 VWO De delen 10 e editie onderbouw 3 HAVO deel 1 3 HAVO deel 2 3 VWO deel 1 3 VWO deel 2 Presentatie

Nadere informatie

Docentenhandleiding havo deel 3 CB. Docentenhandleiding Netwerk 3e editie. deel 3B havo

Docentenhandleiding havo deel 3 CB. Docentenhandleiding Netwerk 3e editie. deel 3B havo Docentenhandleiding Netwerk 3e editie deel 3B havo 0 Hoofdstuk 7 Verschillende verbanden Beginniveau Al eerder hebben de leerlingen kennis gemaakt met lineaire, kwadratische en exponentiële verbanden.

Nadere informatie

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen Niveau 2F Lesinhouden Rekenen LES 1 Begintest LES 2 Getallen Handig optellen en aftrekken Handig vermenigvuldigen en delen Schattend rekenen Negatieve getallen optellen en aftrekken Decimale getallen vermenigvuldigen

Nadere informatie

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en):

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en): Wiskunde, LTP leerjaar 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 26 De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te interpreteren, en leert

Nadere informatie

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5 STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5 Nederlands Hoofdstuk 1 en 2. Lezen Taalverzorging en woordenschat Grammatica en spelling Schrijfopdracht (artikel) Groene boekje (lessen 19 t/m 27) Geldt voor alle niveaus. Engels

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Docentenhandleiding havo vwo deel 2

Docentenhandleiding havo vwo deel 2 Deel 2 hv De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen ten

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 4 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

Deel 2A vmbo basis kader

Deel 2A vmbo basis kader Deel 2A vmbo basis kader De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie of vier lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken. De verkorte route kan gebruikt

Nadere informatie

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Statistiek Hoofdstuk 5 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 B 2 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Plaatsbepalen Hoofdstuk 2 Grafieken en tabellen Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Informatieverwerking Hoofdstuk 5 Tekenen en rekenen Computer

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3 Schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand.

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp: Kwadraten en Wortels H1 19 De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen.

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3K TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf Checklist 3 HAVO wiskunde klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de

Nadere informatie

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Eindtermen wiskunde TL en GL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en schatten Meetkunde WI/K/7

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

dochandl4vmbo_gt_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv

dochandl4vmbo_gt_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Hoofdstuk 1 Rekenen Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 4 Machtsverbanden Hoofdstuk 5 Statistiek Hoofdstuk 6 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk 7 Verschillende

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en WI/K/2 Basisvaardigheden Leervaardigheden in het WI/K/4 Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking, Geïntegreerde

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal wiskunde Vaktaal wiskunde gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan

Nadere informatie

Docentenhandleiding vwo deel 2

Docentenhandleiding vwo deel 2 Deel 2 vwo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen

Nadere informatie

PTO WISKUNDE Leerjaar : 1 Leerweg : basis Methode : Getal & Ruimte 10de editie 1 vmbo bk

PTO WISKUNDE Leerjaar : 1 Leerweg : basis Methode : Getal & Ruimte 10de editie 1 vmbo bk Leerjaar : 1 Leerweg : basis 1 vmbo bk 1 Ruimtefiguren 2 s 1 3 2 Plaats bepalen 4 s 1 3 3 deelcijfer 5 s 1 1 3 Rekenen 6 s 1 3 4 deelcijfer 7 s 2 1 4 Lijnen en hoeken 8 s 2 3 5 Negatieve getallen 10 s

Nadere informatie

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t Welk verband zie ik tussen de gegeven informatie en wat er gevraagd wordt? Wat heb ik nodig? Heb ik de gegevens uit de tekst gehaald? Welke

Nadere informatie

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 Nederlands Hoofdstuk 1 en 2. Lezen Taal en woordenschat Grammatica en spelling Schrijfopdracht (zakelijke e-mail) Geldt voor alle niveaus. Engels Het eerste schoolexamen Engels

Nadere informatie

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Hardware-eisen Minimumconfiguratie: Windows 98, Pentium 400 Mhz Processor, 32 Mb intern geheugen, schermresolutie 800x600 pixels,

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 havo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 207-208 P Perio en datum SE C Co van T B bron KENNEN

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15 A. Schoolexamen derde leerjaar, 2013-2014 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand. 301B Algebraïsche verbanden en WI/K/4 * * * aanzichten

Nadere informatie

Docentenhandleiding vmbo gth deel 2

Docentenhandleiding vmbo gth deel 2 Deel 2 vmbo gth De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen

Nadere informatie

Niveauproef wiskunde voor AAV

Niveauproef wiskunde voor AAV Niveauproef wiskunde voor AAV Waarom? Voor wiskunde zijn er in AAV 3 modules: je legt een niveauproef af, zodat je op het juiste niveau kan starten. Er is de basismodule voor wie de rekenvaardigheden moet

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 5 e 5,00 e 3,70 e 6,58 5 e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 e 3,9) 5 e 5,00 3 e 5, 5 e 5,00 e 0,8 5 e,7 V-a 6 3 5 36 9 5 7 b 9 (5 ) 5 9 (5 ) 5 9 5 c 0 3 6 5 000

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 = e 5,00 e 3,70 e,58 = e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 + e 3,9) = e 5,00 3 e 5, = e 5,00 e 0,8 = e,7 V-a 3 = 3 9 = 7 b 9 (5 ) = 9 (5 ) = 9 = c 0 3 = 000 3 =

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16 Wiskunde Het schoolexamen in het vierde leerjaar (2015-2016) wordt ook toegepast binnen de locatie Statenkwartier. Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Kader Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw De nieuwe 12 e editie In het voorjaar 2017 komt Noordhoff Uitgevers met de nieuwe 12 e editie Getal & Ruimte in de havo/vwo onderbouw! Productinformatie Lancering

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a De formules a = en s= t 8 zijn lineaire formules. Bij tael A hoort een lineair verand omdat de toename in de onderste rij steeds + is. Bij tael B hoort geen

Nadere informatie

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 code eenheid vorm duur kansen Moderne wiskunde 9e editie deel 3 GT 90 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur

Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur Examen VMBO-GL en TL 2008 wiskunde CSE GL en TL tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Meetkunde

Hoofdstuk 4: Meetkunde Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen Assenstelsel Lineair

Nadere informatie

Deel 3 vwo. Docentenhandleiding vwo deel 3 TvB

Deel 3 vwo. Docentenhandleiding vwo deel 3 TvB Deel 3 vwo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

Rekenonderwijs op SG Newton

Rekenonderwijs op SG Newton Rekenonderwijs op SG Newton 1.0 Uitgangspunt en doel... 1 2.0 Rekenles en extra les rekenen in lessentabel... 1 3.0 De uitvoering... 1 4.0 Overlegstructuur... 1 5.0 Inhoud... 2 6.0 Leermiddelen... 2 7.0

Nadere informatie

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek.

1. rechthoek. 2. vierkant. 3. driehoek. Bij het uitrekenen van een lengte, een oppervlakte of een inhoud moet je altijd het volgende opschrijven: de formule - de tussenstap - het antwoord - de eenheid. 1. rechthoek. Kenmerken: alle hoeken zijn

Nadere informatie

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 1. a. Teken in één assenstelsel de grafieken bij de formules y = 4x - 3 en y = 7 - x b. Bereken de coördinaten van het snijpunt c. Teken in hetzelfde assenstelsel de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - I OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2

Eindexamen wiskunde vmbo gl/tl 2008 - I OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter. oppervlakte cirkel = π straal 2 OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter oppervlakte cirkel = π straal 2 inhoud prisma = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud kegel = 1 3 oppervlakte

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - Basis B-a 5x + 6 7x + e 4x + 6 x + 6 x + 3x + 6 4 x 3x 5 x 4 : dus x x 5 : 3 dus x 5 b 9x + 0 34 + x f 8x + 5x + 38 8x + 0 34 3x + 38 8x 4 3x 6 x 4 : 8 dus x 3 x 6 : 3 dus x c 4x + 9 7x

Nadere informatie

Bij alle verbanden geldt dat je, als je een negatief getal in een formule invult, je altijd haakjes om dat getal moet zetten.

Bij alle verbanden geldt dat je, als je een negatief getal in een formule invult, je altijd haakjes om dat getal moet zetten. Theorie lineair verband Bij alle verbanden geldt dat je, als je een negatief getal in een formule invult, je altijd haakjes om dat getal moet zetten. In het dagelijks leven wordt vaak gebruik gemaakt van

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp Lineaire verbanden H1 20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen 26 De leerling leert te

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Tussendoelen in MathPlus

Tussendoelen in MathPlus MALMBERG UITGEVERIJ B.V. Tussendoelen in MathPlus Versie 1 Inhoud Tussendoelen onderbouw in MathPlus... 2 Tabel tussendoelen... 2 1HVG... 7 Domein Rekenen... 7 Domein Meten en tekenen... 9 Domein Grafieken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

pythagoras handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek pythagoras

pythagoras handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek pythagoras inhoudsopgave 1 de grote lijn applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek 1 de grote lijn hoofdlijn de zijlijn De oppervlakte van rechthoekige driehoeken. Van een

Nadere informatie

wiskunde CSE GL en TL

wiskunde CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten

Nadere informatie

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen In welke volgorde moet ik uitwerken? */@ Welke (reken)regels moet ik hier gebruiken? */@ Welke algemene vorm hoort erbij? ** Hoe ziet de bijbehorende grafiek

Nadere informatie

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16 Wiskunde Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Theoretische en Gemengde leerweg Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand 301T

Nadere informatie

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf Checklist 3 HAVO wiskunde klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Etra oefening - Basis B-a h( ) = 000 00 = 00 h( 7 ) = 000 00 7 = 0 h(, ) = 000 00, = 70 000 00t = 00 00t = 00 t = B-a Invullen van geeft f ( ) = + 0 = +, maar de

Nadere informatie

DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO

DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO Leerlingmateriaal 1. Doel van de praktische opdracht Het doel van deze praktische opdracht is om de theorie uit je boek te verbinden met de data

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR /2017. eenheid

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR /2017. eenheid PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR 3 2016/2017 Vak Wiskunde Leerweg BB 1 Rekenen, meten en schatten - H1 Procenten 1 WI/K/2/5 2 Meetkunde - H2 Meetkunde 1 1 WI/K/6 3 Algebraïsche verbanden -

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 6 Etra oefening - Basis B-a 0 y 9 8 8 9 b y = + y 8 0 6 8 0 6 O 8 c Zie de tekening hierboven. De symmetrieas is de y-as. d De coördinaten van de top zijn (0, ). B-a r = ( s+ )( s + ) e h= ( + i)( i +

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - asis -1a Van trap 1 is de hellingshoek 17. Van trap is de hellingshoek 14. Van trap 1 is het hellingsgetal 60 = 0,. 00 Van trap is het hellingsgetal 0 = 0,. 10 c De tekening hiernaast

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Etra oefening - Basis B-a 0 y 9 8 8 9 b y y = + 8 0 6 8 0 6 O 8 c Zie de tekening hierboven. De symmetrieas is de y-as. d De coördinaten van de top zijn (0, ). B-a g = 7 ( a+ ) a + 7 g = 7 a+ 0 b w= 9n(

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL Inhoud GETALLENKENNIS 13 1 Getallen 13 2 Het decimale talstelsel 14 3 Breuken 16 Begrippen 16 Soorten breuken 16 Een breuk vereenvoudigen 17 4 Breuken, percenten, kommagetallen 18 Breuk omzetten in een

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

REKENTOETS VMBO BB/KB/GL/TL

REKENTOETS VMBO BB/KB/GL/TL Wijziging op 19-01-2016 bij punt 4 Dyslexie of dyscalculie: de aangepaste rekentoets ER duurt 120 minuten in plaats van 150 minuten. Wijziging op 04-02-2016 bij punt 3: de rekentoets duurt 90 minuten in

Nadere informatie

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen....

HAVO 4 wiskunde A. Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... HAVO 4 wiskunde A Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.... 1. rekenregels en verhoudingen Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen. Ik ken de rekenregel breuk Ik kan

Nadere informatie