Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch"

Transcriptie

1 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 1

2 Inhoudelijke structuur (kgt) Opstap Basisstof Diagnostisch moment Differentiatiedeel Plus hoofdstuk Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) Computer Werkboek Oriëntatie op leren en werken (Olw) Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 2

3 Opstap (kgt) In klas 1 begon elk hoofdstuk met een Instap. Hierin werd georiënteerd op het nieuwe hoofdstuk. Vanaf klas 2 is de Instap vervangen door een Opstap. Hierin wordt kennis die voor een nieuw hoofdstuk noodzakelijk is opgehaald. Elk hoofdstuk begint met een Opstap. Op de linker bladzijde staan opdrachten die gewoon gemaakt kunnen worden. Op de rechter bladzijde vindt u opdrachten waarin voorkennis opgehaald kan worden door middel van de computer. Er kan voor gekozen worden om of de linker of de rechter pagina te laten maken. Het is ook mogelijk de benodigde voorkennis klassikaal aan de orde te stellen en dan af te sluiten met een klassengesprek. Bij tijdgebrek kan de Opstap ook overgeslagen worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 3

4 Basisstof (kgt) Na de Opstap komen meestal vijf paragrafen met basisstof. Dit geldt niet bij de hoofdstukken 3 en 10. Hoofdstuk 3 kent zes basisparagrafen en hoofdstuk 10 heeft er maar vier. In deze basisparagrafen wordt de leerstof van een hoofdstuk behandeld. Een paragraaf bestaat uit twee pagina s, die gemiddeld één les kosten. De basisstof is geschikt voor zelfstandig werken. Het grootste gedeelte bestaat uit opdrachten. Verder staan er kleurvlakken in de basisparagrafen. In een rood kleurvlak staan zaken, die de leerlingen moeten kennen. In een blauw kleurvlak staan zaken die de leerlingen moeten kunnen. Zo n blauw kleurvlak is een Systematisch Probleem Aanpak (SPA). Een SPA begint altijd met een hoe-vraag. Bij bijna alle SPA s is een animatie gemaakt, die op de WiskDisk is te vinden. Een leerling kan daar thuis veel steun aan hebben. Bovendien staat na elke animatie een extra oefenopdracht op de WiskDisk. Bij sommige opdrachten staat een verwijzing naar een opdracht in de Extra oefening. Zo n opdracht kan direct na een opdracht uit de basisstof gemaakt worden. Het is ook mogelijk om de Extra oefeningen te maken nadat de basisstof is doorgewerkt. Een schaartje voor een opdracht verwijst naar het werkboek. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 4

5 Diagnostisch moment (kgt) Na de basisstof volgen twee pagina s Samenvatting. Hier vinden de leerlingen een overzicht van de zaken die ze moeten kennen en kunnen. De Samenvatting kan als huiswerk worden opgegeven. Het Testbeeld is een toets, die gebruikt kan worden als voorbereiding op de repetitie. Om leerlingen ook thuis een controle mogelijkheid te geven zijn de antwoorden van het Testbeeld in het werkboek opgenomen. Op de WiskDisk kunt u een digitale versie van elk Testbeeld vinden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 5

6 Differentiatiedeel (kgt) Aan de hand van de resultaten van het Testbeeld kan een keuze gemaakt worden uit het differentiatiedeel, dat bestaat uit de onderdelen: Extra oefening, Gemengde opdrachten en Pluspagina s. Is het Testbeeld niet zo goed gemaakt, dan is het misschien beter om te kiezen voor Extra oefening. Deze twee bladzijden geven de leerling een herkansing om belangrijke vaardigheden uit de basisstof nogmaals te oefenen. De Gemengde opdrachten zijn bedoeld voor het oefenen in het inzicht. Ze zijn dan ook van een iets hoger niveau dan de Extra oefeningen. Deze paragraaf bevat geen nieuwe leerstof. Een onderdeel van de Gemengde opdrachten is ICT. De ICT kan gedaan worden onafhankelijk van de andere opdrachten. De Pluspagina s bevatten de leerstof die nodig is voor aansluiting op deel 3 vmbo gt. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 6

7 Plus hoofdstuk (kgt) In het deel 2B vmbo kgt is een plus hoofdstuk opgenomen. Dit hoofdstuk gaat over Allerlei verbanden. Leerlingen die in het derde jaar het vmbo 3gt niveau willen gaan volgen zullen naast alle plusparagrafen ook dit hoofdstuk moeten doorwerken om een goede aansluiting te houden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 7

8 Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) (kgt) Buiten de hoofdstukken komen ook wat grotere contexten aan bod in zogenaamde G.w.a. s. De eerste G.w.a. Schiphol vindt u in deel 2A. In deel 2B staan twee G.w.a. s te weten: Marokko en Het weer. Een G.w.a. kan in 2 lessen gemaakt worden. Op de laatste pagina staan 2 of 3 praktische opdrachten. Daar kan een keus uit gemaakt worden. Achterin het werkboek staat te lezen, hoe een praktische opdracht aangepakt kan worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 8

9 Computer (kgt) Na de hoofdstukken 4 en +1 staat een computerpracticum. Zo kunnen leerlingen leren werken met de programma s VU-Statistiek en VU-Grafiek. Bij VU-Statistiek staat het onderzoeken en het invoeren van gegevens centraal. Bij VU-grafiek gaat het over rechte lijnen en worden formules vergeleken en gezocht. Elk computerpracticum kan in twee lessen gedaan worden. Deze twee practica vormen een goede ondergrond voor het vervolggebruik in de hogere leerjaren. Omdat zowel VU-Statistiek als VU-Grafiek op de WiskDisk staat kunnen de practica ook thuis doorgewerkt worden. Vooral bij gebrek aan computerruimten is dit een goed alternatief. De tweede bladzijde van de Opstap is een voorbereiding op het hoofdstuk aan de hand van de computer. De applets en de andere programma s zijn allemaal op de WiskDisk te vinden. Daar staan ook alle programma s die nodig zijn om het laatste deel van de Gemengde opdrachten op de computer te kunnen doen. Van ieder Testbeeld vindt u een digitale versie op de WiskDisk. U kunt dus besluiten de stof digitaal te toetsen. U kunt het ook als extra toets gebruiken. Van bijna ieder blauw kleurvlak is een animatie gemaakt. Na elke animatie volgt een digitale toetsopdracht. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 9

10 Werkboek (kgt) In het werkboek staan nog meer oefenopdrachten bij elk hoofdstuk. Als er voor een opdrachtnummer een + staat dan hoort die oefenopdracht bij de Pluspagina s. In het werkboek zijn ook de knipbladen te vinden. De antwoorden van elk Testbeeld staan ook in dit werkboek. Achterin staan tips voor de aanpak van praktische opdrachten. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 10

11 Oriëntatie op leren en werken (Olw) (kgt) In deel 2A vindt u de Olw. De Olw is ingedeeld naar de sectoren waaruit de leerlingen aan het eind van het jaar een keuze moeten maken. Bij de sector techniek gaat het over Een huis bouwen, bij de sector economie staat Het motel centraal, bij de sector zorg en welzijn gaat het over een Gezondheidscentrum, bij de sector agrarisch tenslotte wordt Een nieuwe wijk bekeken. Elke sector beslaat vier pagina s. Op elke vierde pagina staat op het eind een praktische opdracht. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 11

12 Dakpanconstructie (kgt) Ieder hoofdstuk bevat twee pagina s verbreding of verdieping. Daarin staat de extra stof die een leerling gemaakt moet hebben als de overstap naar een hoger deel gemaakt wordt. In deze dakpanconstructie zijn de basisstof èn de plusparagrafen en de inhoud van het plus hoofdstuk van deel 2 k/gt wat inhoud betreft vergelijkbaar met de basisstof van deel 2 gt/h. Anders gezegd: de leerling die alle basisstof en alle plusparagrafen en het plus hoofdstuk van deel 2 k/gt gedaan heeft kan in klas 3 verder gaan in deel 3 vmbo gt. Zie ook het serieoverzicht in de leerlingenboeken op pagina 2. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 12

13 Planning (kgt) Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden Tempo bij 4 lesuren per week Tempo bij 3 lesuren per week Bezuinigen of inhalen Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 13

14 Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden (kgt) De leerstof van klas 2 is verdeeld over deel 2A en deel 2B. Deel 2A heeft 6 hoofdstukken, een G.w.a., één computerpracticum en een Oriëntatie op leren en werken. Deel 2B heeft ook 6 hoofdstukken, daarnaast één plus hoofdstuk, één computerpracticum en twee G.w.a s. In de gewone paragrafen vormen twee pagina s naast elkaar een eenheid. Een vuistregel voor het tempo is een gemiddelde van twee pagina s per les. De manier waarop u de boeken kunt doorwerken wordt onder andere bepaald door het aantal lesuren dat u per week aan wiskunde kunt besteden. In de volgende planning worden verschillende mogelijkheden onder elkaar gezet. Er is steeds uitgegaan van 35 normale schoolweken, inclusief de toetsing. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 14

15 Tempo bij 4 lesuren per week (kgt) De Opstap bestaat steeds uit twee onderdelen. Links een voorbereiding op het hoofdstuk aan de hand van opdrachten. Rechts een voorbereiding op het hoofdstuk op de computer. U kunt hieruit een keuze maken. Bovendien zijn de computeropdrachten ook thuis te maken met behulp van de WiskDisk. Daarom gaan we uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur Opstap. Elke basisparagraaf zal gemiddeld 1 lesuur in beslag nemen. Na de basisstof kan er een les besteed worden aan de Samenvatting en het Testbeeld. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, Gemengde opdrachten of Plusparagraaf. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. Schematisch: 1 - Opstap 2 lesuur - basisstof 5 lesuur - Samenvatting + Testbeeld 1 lesuur - differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 8 1 lesuren 2 De rest van de lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. De leerlingen die in het derde jaar verder gaan op het vmbo gt niveau kunnen deze overige lessen voor een deel besteden aan het hoofdstuk + 1 Allerlei verbanden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 15

16 Tempo bij 3 lesuren per week (kgt) Bij 3 lesuren per week heeft u ongeveer 7 1 lesuren per hoofdstuk ter beschikking. We gaan 2 uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur voor de Opstap. Voor de basisstof: moet u rekenen op 5 lesuren. Samenvatting en Testbeeld kunt u opgeven als huiswerk. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, Gemengde opdrachten of Plusparagraaf. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. 1 - Opstap 2 lesuur - basisstof 5 lessen - Samenvatting + Testbeeld facultatief - differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 7 1 lesuren 2 De resterende lessen kunt u besteden aan de andere onderdelen en aan de oefenopdrachten. De leerlingen die in het derde jaar verder gaan op het vmbo gt niveau kunnen deze overige lessen voor een deel besteden aan het hoofdstuk + 1 Allerlei verbanden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 16

17 Bezuinigen of inhalen (kgt) In het geval van tijdgebrek kan het nodig zijn, om opdrachten over te slaan. Deze opdrachten kunt u per hoofdstuk vinden onder het kopje Bezuinigen. Het is voorts mogelijk, dat een leerling door ziekte is achter geraakt. Onder het kopje Inhalen staan de kernopdrachten genoemd, die door deze leerling zeker gemaakt moeten worden om de achterstand weg te werken. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 17

18 Beschrijving per hoofdstuk (kgt) Deel 2A 1 Getallen 2 Formules 3 Oppervlakte en omtrek 4 Statistiek 5 Vergroten 6 Formules en vergelijkingen Deel 2B 7 De stelling van Pythagoras 8 Verhoudingen 9 Lineaire formules 10 Inhoud 11 Vergelijkingen 12 Doorsneden +1 Allerleiverbanden Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 18

19 Nieuwe begrippen Basis: kwadraten, wortel, afronden. Plus: macht, grondtal, exponent. 1 Getallen (kgt) WiskDisk Opstap: In ICT De heks wordt het werken met warme en koude blokjes herhaald. Met behulp van dit programma wordt het optellen met negatieve en positieve getallen weer geoefend. Gemengd: In ICT Getallenfabriek krijgen de leerlingen de opdracht om steeds met vier getallen zo te rekenen, dat ze zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaald getal komen. Tip Het is belangrijk om extra aandacht aan de rekenmachine te besteden. Mochten er verschillende rekenmachines in gebruik zijn in de klas, dan is het raadzaam om het uitlezen van grote getallen en het werken met machten op de verschillende rekenmachines te laten zien en te oefenen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 5 8, 12 18, 20, 27 29, 35 37, 43 P-2 2, 3, 4, 6, 7 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 19, 21, 22, 23, 24, 25 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 38, 39, 40, 41, 42 P-1, P-3, P-4, P-5, P-7 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 19

20 2 Formules (kgt) Nieuwe begrippen Basis: zaagtand, stapgrootte, pijlenketting, formule. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Pijlenkettingen gaan de leerlingen werken met het programma Algebrapijlen. Op deze manier wordt het begrip pijlenketting herhaald. Ook het maken van een pijlenketting bij een situatie komt aan de orde. Gemengd: Met het programma Pijlenkettingen en grafieken kunnen de leerlingen bij pijlenkettingen tabellen laten maken en vervolgens ook de grafiek die erbij hoort op het scherm laten verschijnen. Verder kan de stapgrootte op de verticale as worden veranderd. De leerlingen krijgen de opdracht om steeds de meest geschikte stapgrootte voor de verticale as te zoeken. Tip Bij paragraaf 2.2 zou u op zoek kunnen gaan naar assenstelsels in kranten en tijdschriften. Hierbij kunt u dan vragen stellen over de stapgrootte op de verticale en horizontale as. Het is in ieder geval zinvol om extra aandacht aan stapgrootte en zaagtand te besteden, omdat dit nogal eens mis gaat. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-3 1, 2, 4, 5 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 17, 19, 20, 21 22, 23, 25 P-1, P-2, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 20

21 3 Oppervlakte en omtrek (kgt) Nieuwe begrippen Basis: basis, hoogte, oppervlakte van de driehoek, parallellogram, oppervlakte van een parallellogram, middellijn, diameter, omtrek van een cirkel, oppervlakte van een cirkel. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Roostervierkantje gaan leerlingen met behulp van de computer oppervlaktes van figuren met roostervierkantjes berekenen. Gemengd: In ICT Oppervlakte gaan de leerlingen oppervlaktes berekenen met behulp van de methode van het inlijsten. Tip Opdracht 25 zou u kunnen uitbreiden door de leerlingen zelf een één eurocent, twee eurocent, vijf eurocent en vijftig eurocent munt te laten opmeten en te laten controleren of de rekenpijl ook steeds klopt voor deze munten. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 35 P-6 1, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15, 17, 18 19, 20, 21, 22 24, 25, 26, 27, 29 31, 32, 33, 34, 36 P-1, P-2, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 21

22 4 Statistiek (kgt) Nieuwe begrippen Basis: beelddiagram, cirkeldiagram, sectoren, staafdiagram, lijndiagram,turftabel, steelbladdiagram, gemiddelde, frequentie, frequentietabel, modus, klasse, klassenindeling, klassenbreedte, modale klasse. Plus: verhoudingstabel. WiskDisk Opstap: In ICT Aantal leerlingen wordt gekeken naar cirkeldiagrammen. Het aflezen van zo n cirkeldiagram staat daarbij centraal. Gemengd: In ICT Statistiek met Excel worden binnen het programma Excel statische gegevens ingevoerd en bekeken en leren de leerlingen de eerste beginselen van het gebruik van Excel kennen. Tip Het onderwerp Statistiek leent zich uitstekend om allerlei statistische onderzoekjes te doen binnen de klas. Lengte van leerlingen, schoenmaten van leerlingen enzovoort. Met de gegevens kunnen allerlei diagrammen gemaakt worden. Ook is het mogelijk om hier het werken met VU-statistiek bij te betrekken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-1 1, 2, 3, 5, 6 7, 9, 10, 11 12, 13, 15, 16, 18 19, 21, 22, 23, 24 25, 26, 28, 29, 30 P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 22

23 5 Vergroten (kgt) Nieuwe begrippen Basis: vergroten, factor, factor groter dan 1, factor tussen 0 en 1, schaal. Plus: oppervlaktevergroting WiskDisk Opstap:In ICT Figuren groter maken wordt met behulp van het programma Excel een figuur veranderd. De leerlingen doen zo ervaring op met de verschillende effecten die er ontstaan als je een figuur breder of hoger maakt. Ook wordt er gekeken naar het effect op de vorm. Gemengd: In ICT Uitrekken en vergroten wordt het effect op de oppervlakte van een verbreding of verhoging van een foto bekeken. Aan de hand van voorbeelden met foto s wordt de vraag beantwoord of er sprake is van een vergroting. Is dit het geval, dan wordt ook de factor gevraagd. Tip Leerlingen vinden het vaak lastig om te werken met schaal en schaalberekeningen. Misschien kunt u bij dit onderwerp samenwerking zoeken met de aardrijkskunde sectie om meer met plattegronden en schaal te kunnen oefenen. Bij paragraaf 5.2 en 5.3 zou u als extra oefening een aantal aansprekende foto s of platen onder de kopieermachine kunnen vergroten of verkleinen. Laat de leerlingen vervolgens de vergrotingsfactor zoeken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-6, P-7 1, 2, 4, 5 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 15 16, 17, 18, 19, 21 22, 23, 24, 26, 27 P-1, P-2, P-3, P-5, P-8 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 23

24 6 Formules en vergelijkingen (kgt) Nieuwe begrippen Basis: vergelijking, oplossing. Plus: - WiskDisk Opstap: In ICT Formules invoeren gaan de leerlingen bij een aantal formules grafieken tekenen. Daarbij zien ze hoe de grafieken veranderen als je de assen aanpast. Ook het aflezen van een snijpunt met behulp van de trace toets komt in deze opdrachten voor. Gemengd: In ICT Bordjes leggen krijgen de leerlingen een aantal vergelijkingen op te lossen. Dit moeten ze doen door bordjes op de juiste plaats te leggen. De vergelijking en de oplossing moeten ze steeds in hun schrift noteren. Tip Bij paragraaf 6.3 zou u de leerlingen ook op de computer kunnen laten werken. Ze kunnen dan werken met het programma Pijlenkettingen. Dit programma is te vinden bij de opstap van hoofdstuk 11. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuiningen inhalen , 27 P-3, P-5 1, 2, 3, 5 6, 7, 8, 10 11, 12, 14 15, 16, 19, 20, 21 22, 23, 25, 26, 28 P-1, P-2, P-4, P-6 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 24

25 7 De stelling van Pythagoras (kgt) Nieuwe begrippen Basis: rechthoekszijden, langste zijde, stelling van Pythagoras, schets. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Ingesloten driehoeken gaan de leerlingen driehoeken insluiten met behulp van vierkanten. Hierdoor doen ze de ervaring op dat in sommige gevallen zo n driehoek rechthoekig wordt. Gemengd: In ICT Driehoeken en Pythagoras wordt er voortgebouwd op de ervaring, die opgedaan is in het computerprogramma van de opstap. Nu wordt er ingezoomd op het recht-, scherp-, of stomphoekig zijn van de ingesloten driehoek. Tip Het kan handig zijn om de opdrachten 9 en 10 te kunnen laten zien op het bord. Maak daartoe de figuren op stevig karton en zorg dat ze met een plakbandje aan de achterkant op het bord bevestigd kunnen worden. Dit kunt u ook doen als u tijd moet winnen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 30 P-6 2, 3, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12 13, 14, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 24, 25 26, 28, 29, 31, 32 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 25

26 8 Verhoudingen (kgt) Nieuwe begrippen Basis: verhoudingstabel. Plus: BTW WiskDisk Opstap: In ICT Op volgorde gaan de leerlingen het op volgorde zetten van decimale getallen, breuken en procenten herhalen. Gemengd: In ICT Een deel en schatten krijgen de leerlingen de opdracht om met een schuifmaat een deel aan te geven. Daarnaast moeten ze bij allerlei sommen een schatting maken. Het is de bedoeling dat ze in een bepaalde tijd een zo n hoog mogelijke score halen. Tip U zou de leerlingen de opdracht kunnen geven om folders van supermarkten mee te nemen. Laat ze daarna opdrachten maken met behulp van deze folders. Denk aan afgeprijsde artikelen of het vergelijken van twee prijzen zoals bij opdracht 10 en 11. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , P-2, P-8 1, 2, 3, 4 6, 8, 9, 11, 12 13, 14, 15, 16, 18 19, 20, 21, 22, 26 27, 28, 30, 31, 33 P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 P-7 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 26

27 9 Lineaire formules (kgt) Nieuwe begrippen Basis: lineaire grafieken, lineaire formule, hellingsgetal, stijgende rechte lijn, dalende rechte lijn, horizontale lijn, startgetal, evenwijdig. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Grafieken worden bij pijlenkettingen eerst tabellen gemaakt en daarna worden deze verbonden met een assenstelsel waarin dan de grafiek te voorschijn komt die bij de tabel hoort. Er wordt gekeken naar het effect van het veranderen van de pijlenketting op de grafiek. Gemengd: In ICT Bollen schieten en VU-grafiek ligt de nadruk op lineaire en niet lineaire grafieken en het hellingsgetal. Tip Een aantal van de opdrachten uit paragraaf 9.5 lenen zich ervoor om ze door de leerlingen in VU-grafiek te laten uitwerken. Ook kunt u ze gemaakte opdrachten laten controleren met behulp van dit programma. Denk aan opdrachten als 25 en 26. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen P-1 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 10, 11, 13, 14 15, 16, 17, 18, 20 21, 23, 24, 25, 26 P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 27

28 10 Inhoud (kgt) Nieuwe begrippen Basis: grondvlak, cilinder, prisma, inhoud prisma. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Oppervlakte en inhoud wordt het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek, driehoek, cirkel en een parallellogram herhaald Gemengd: In ICT Tekenkubus worden door lijnen te maken binnen een kubus allerlei ruimtefiguren gecreëerd. Verder krijgt het berekenen van de inhoud van prisma s aandacht. Tip Het verdient aanbeveling om zo veel mogelijk verschillende soorten prisma s voor handen te hebben. Denk aan verpakkingen in die vorm. Misschien kunt u daarnaast door de techniek docent enkele houten prisma s laten verzagen tot gelijke plakken. Dit kan zijn nut bewijzen bij de introductie van het prisma in paragraaf Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 17 21, 25 P-5 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 13 15, 16, 18, 19 20, 22, 23, 24 P-1, P-2, P-3, P-4 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 28

29 11 Vergelijkingen (kgt) Nieuwe begrippen Basis: vergelijking oplossen, links en rechts hetzelfde doen. Plus: korter schrijven, omslagpunt. WiskDisk Opstap: In ICT Vergelijkingen oplossen gaan de leerlingen met behulp van de omgekeerde pijlenketting en bordjes vergelijkingen oplossen. Gemengd: In ICT Met de balans gebruiken de leerlingen bij het oplossen van vergelijkingen de balansmethode. Tip De paragrafen 11.4 en 11.5 zou u door de leerlingen kunnen laten controleren op de computer. Laat de leerlingen daarvoor het programma Balans openen. Dit programma is te vinden onder de paragraaf Gemengde opdrachten. Nu kunnen de leerlingen zelf de vergelijkingen invoeren en met de balansmethode uitwerken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 29 P-6 1, 2, 3, 4 5, 7, 8, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 18 19, 20, 21, 22, 24 27, 28, 30, 31 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 29

30 12 Doorsneden (kgt) Nieuwe begrippen Basis: doorsnede, evenwijdig. Plus: -. WiskDisk Opstap: In ICT Doorsnijden gaan de leerlingen met behulp van het programma Tekenkubus zaagvlakken tekenen. Die zaagvlakken hebben vaak bekende vormen, als rechthoekig, driehoekig enzovoort. Ook krijgen de leerlingen de opdracht om zaagsneden te maken met een bepaalde vorm Gemengd: In ICT Doorsneden krijgen leerlingen de opdracht om allerlei doorsneden in een kubus te maken. Dit is met behulp van de computer veel gemakkelijker te doen dan op papier. Omdat de kubus in allerlei richtingen is te draaien, kunnen de leerlingen goed zien of vier getekende lijnen in hetzelfde vlak liggen. Tip Misschien kunt u bij dit hoofdstuk samenwerking zoeken met de biologie sectie, omdat ook bij dit vak het tekenen van doorsneden van diverse dingen aan de orde komt. Bij 12.5 kan het handig zijn om een schaalmodel van de kist te maken met karton en ook het tussenschot. Voor leerlingen die moeite hebben met ruimtelijk inzicht kan het verhelderend werken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , P-2 1, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10, 12 13, 14, 15, 16, 18 19, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 30 P-1, P-3, P-4, P-5 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 30

31 +1 Allerlei verbanden (kgt) Nieuwe begrippen Basis: lineair verband, kwadratische formule, parabool, wortelformules. WiskDisk Opstap: Een plus hoofdstuk bevat geen opstap en dus ook geen ICT bij de opstap. Gemengd: Een plus hoofdstuk bevat geen gemengde opdrachten. Tip Dit plus hoofdstuk in het deel 2B vmbo kgt is voor een groot deel vergelijkbaar met hoofdstuk 11 Verbanden uit deel 2B vmbo gt/havo. U zou er voor kunnen kiezen om de ICT uit dit deel door de leerlingen te laten maken. Hiervoor moet u het programma VU-Grafiek gebruiken. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 21, 22, 24, 25 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vmbo kader gt 31

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Statistiek Hoofdstuk 5 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

CONCEPTSYLLABUS REKENEN 2F EN 3F VO EN MBO VOOR VELDRAADPLEGING MAART 2015. Versie 1.3

CONCEPTSYLLABUS REKENEN 2F EN 3F VO EN MBO VOOR VELDRAADPLEGING MAART 2015. Versie 1.3 CONCEPTSYLLABUS REKENEN 2F EN 3F VO EN MBO VOOR VELDRAADPLEGING MAART 2015 Versie 1.3 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Over deze syllabus... 3 1.2 Van vier syllabi naar één... 3 1.3 Gebruikte begrippen... 3

Nadere informatie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Wiskunde

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Wiskunde Vakinformatie Staatsexamen mavo Wiskunde 2004 2004 WISKUNDE Het examen wiskunde staatsexamen mavo-c en mavo-d bestaat uit een centraal (schriftelijk) examen en een mondeling examen. Het examenprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

LESSTOF. Meten en Meetkunde 2

LESSTOF. Meten en Meetkunde 2 LESSTOF Meten en Meetkunde 2 Lesstof Meten en Meetkunde 2 2 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 10 Lesstof Meten en Meetkunde 2 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma

Nadere informatie

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen Verantwoording en 1F-routeboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: eerste en tweede leerjaar BASISVORMING Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w Leerplannummer: 2006/005 (vervangt 97169) Nummer inspectie: 2006 / 5 // 1 /

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Doorlopende leerlijnen voor het vak wiskunde Handleiding voor docenten Voortgezet onderwijs Doorlopende leerlijnen Opstroommodules van vmbo naar

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen In opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

mei 2011 / magazine bij Getal & Ruimte

mei 2011 / magazine bij Getal & Ruimte mei 2011 / magazine bij Getal & Ruimte Rekenen op je iphone + Rekenruimte, de nieuwe app bij Getal & Ruimte + De verplichte rekentoets komt eraan! + Herziening rekenboeken + Pilot computerexamen vmbo-kb

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs

Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs .. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs Een kleine analyse van het wiskunde onderwijs binnen twee generaties. door Liesbeth van der Plas-Eskes 1 Rekenvaardigheid in verband met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon Inhoudsopgave 1.0 Statistiek 4 1.1 Verschillen tussen groepen 6 1.2 Data in beeld 12 1.3 Computerpracticum 22 1.4 Onderzoek 1 / Spiekbriefje 24 1.5 Samenvatting paragraaf 1.1 t/m 1.4 25 1.6 Verschillen

Nadere informatie

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN bij verbetertrajecten ARTIKEL Rekenbeleid Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde Inleiding Streven naar hogere leeropbrengsten Schoolteams zijn niet altijd

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Machteld Schölvinck Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen

Nadere informatie

rekenen-wiskunde 10-14

rekenen-wiskunde 10-14 rekenen-wiskunde 10-14 Minor Ruud de Ruud Moor de Centrum Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Blok 1 Vakinhoud 5 Inleiding vakinhoud 7 1

Nadere informatie

Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5

Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5 Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5 PPON-reeks nummer 51 Balans van het rekenwiskundeonderwijs aan het

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

>>> Ik en Geld. Docentenhandleiding VMBO

>>> Ik en Geld. Docentenhandleiding VMBO >>> Ik en Geld Docentenhandleiding VMBO Voorwoord Jongeren krijgen steeds meer geld te besteden en hun financiële verantwoordelijkheid neemt toe. Het is daarom belangrijk dat ze de benodigde kennis en

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie