Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo gemengd theoretisch"

Transcriptie

1 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 1

2 Inhoudelijke structuur Opstap Basisstof Diagnostisch moment Differentiatiedeel Examenoefening Vervangende ICT-paragrafen Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) Oriëntatie op leren en werken (O.l.w.) Computer Werkboek Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 2

3 Opstap In klas 1 begon elk hoofdstuk met een Instap. Hierin werd georiënteerd op het nieuwe hoofdstuk. Vanaf klas 2 is de Instap vervangen door een Opstap. Hierin wordt kennis die voor een nieuw hoofdstuk noodzakelijk is opgehaald. Elk hoofdstuk begint met zo n Opstap. Op de linker bladzijde staan opdrachten die gewoon gemaakt kunnen worden. Op de rechter bladzijde vindt u opdrachten waarin voorkennis opgehaald kan worden door middel van de computer. Er kan voor gekozen worden om of de linker of de rechter bladzijde te laten maken. Het is ook mogelijk de benodigde voorkennis klassikaal aan de orde te stellen en af te sluiten met een klassengesprek. Bij tijdgebrek kan de Opstap ook overgeslagen worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 3

4 Basisstof Na de Opstap komen vijf of zes paragrafen basisstof waarin de leerstof van het hoofdstuk wordt behandeld. Een paragraaf bestaat uit twee bladzijden, die samen gemiddeld één les kosten. De basisstof is geschikt voor zelfstandig werken. Het grootste gedeelte bestaat uit opdrachten. Verder staan er kleurvlakken in de basisparagrafen. In een rood kleurvlak staan zaken, die de leerlingen moeten kennen. In een blauw kleurvlak staan zaken die de leerlingen moeten kunnen. Zo n blauw kleurvlak is een Systematisch Probleem Aanpak (SPA). Een SPA begint altijd met een hoe-vraag. Bij bijna alle SPA s is een animatie gemaakt, die op de WiskDisk is te vinden. Een leerling kan daar thuis veel steun aan hebben. Bij sommige opdrachten staat een verwijzing naar een opdracht in de Extra oefening. Zo n opdracht kan direct na een opdracht uit de basisstof gemaakt worden. Het is ook mogelijk om de Extra oefeningen te maken nadat de basisstof is doorgewerkt. Een schaartje voor een opdracht verwijst naar het werkboek. Een oranje gemarkeerd woord met een paginanummer in de kantlijn verwijst naar de samenvatting van voorgaande delen. Leerlingen kunnen daar informatie vinden die zij nodig hebben. In de meeste hoofdstukken staat aan het eind van de basisstof een ICT - paragraaf. Deze paragraaf vervangt één of twee van de voorgaande basisparagrafen. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 4

5 Diagnostisch moment Na de basisstof volgen twee pagina s Samenvatting. Hier vinden de leerlingen een overzicht van de zaken die ze moeten kennen en kunnen. De Samenvatting kan als huiswerk worden opgegeven. Het Testbeeld is een toets, die gebruikt kan worden als voorbereiding op de repetitie. Om leerlingen ook thuis een controlemogelijkheid te geven zijn de uitwerkingen van het Testbeeld in het werkboek opgenomen. Op de WiskDisk staat van elk Testbeeld een digitale versie. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 5

6 Differentiatiedeel Aan de hand van de resultaten van het Testbeeld kan een keuze gemaakt worden uit het differentiatiedeel, dat bestaat uit de onderdelen Extra oefening en Gemengde opdrachten. Is het Testbeeld niet zo goed gemaakt, dan is het misschien beter om te kiezen voor Extra oefening. Dit tweetal bladzijden geeft een herkansing voor belangrijke vaardigheden uit de basisstof. De bladzijden Gemengde opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen die het testbeeld goed afsluiten. Ze zijn van een iets hoger niveau dan de Basisstof. Deze paragraaf bevat geen nieuwe leerstof. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 6

7 Examenoefening Nieuw in de delen van klas drie zijn de bladzijden Examenoefening. Na elke twee hoofdstukken staan twee bladzijden. Elke bladzijde heeft een thema. In deze opdrachten wordt leerstof van voorgaande hoofdstukken gecombineerd en wordt gewerkt naar het examenniveau. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 7

8 Vervangende ICT-paragrafen In bijna alle hoofdstukken staat aan het eind van de basisstof een vervangende ICT-paragraaf. Onder de titel van deze paragrafen kunt u lezen welke reguliere paragrafen uit de basisstof door deze ICT-paragraaf vervangen worden. Als u leerlingen deze paragraaf laat maken, kunt u de betreffende paragrafen uit de basisstof dus overslaan. Eventueel kunt u deze ICT-paragraaf ook gebruiken als ondersteuning van de aangegeven reguliere paragra(a)f(en). Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 8

9 Geïntegreerde wiskundige activiteit (G.w.a.) Buiten de hoofdstukken komen ook wat grotere contexten aan bod in zogenaamde G.w.a. s. In deel 3A staat de G.w.a. Statistisch onderzoek en in deel 3B staat Survival. Een G.w.a. kan in 2 lessen gemaakt worden. Op de laatste bladzijde van een G.w.a. staan 2 of 3 praktische opdrachten. Daar kan een keus uit gemaakt worden. Achterin het werkboek staat te lezen, hoe een praktische opdracht aangepakt kan worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 9

10 Oriëntatie op leren en werken (O.l.w.) De O.l.w. van klas 3 gt is ingedeeld in de sectoren: techniek, economie, zorg en welzijn en agrarisch. In elke sector wordt een beroep bekeken. In de O.l.w. gaat het om wiskunde die in die beroepen voorkomt. De beroepen die aan de orde komen zijn: -Onderhoudsmonteur (techniek) -Receptioniste (economie) -Verpleegkundige (zorg en welzijn) -Veehouder (agrarisch) Aan het eind van de O.l.w. kan de leerling kiezen uit en aan het werk met Praktische opdrachten. Achterin het werkboek staat te lezen, hoe een praktische opdracht aangepakt kan worden. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 10

11 Computer Na hoofdstuk 6 van deel 3A staat een computerpracticum. Dit practicum is een verdieping van het programma VU-Statistiek. Het computerpracticum kan in twee lessen gedaan worden. Omdat het programma VU-Statistiek ook op de WiskDisk staat, kan het practicum ook thuis doorgewerkt worden. Vooral bij gebrek aan computerruimten is dit een goed alternatief. De ICT-bladzijde van de Opstap is een voorbereiding op het hoofdstuk aan de hand van de computer. De applets en de andere programma s zijn allemaal op de WiskDisk te vinden. Daar staan ook alle programma s die nodig zijn om de ICT-paragraaf in de Basisstof op de computer te kunnen doen. Van ieder Testbeeld vindt u een digitale versie op de WiskDisk. U kunt dus besluiten de stof digitaal te toetsen. U kunt het ook als extra toets gebruiken. Van bijna ieder blauw kleurvlak is een animatie gemaakt. Na elke animatie volgen één of twee digitale verwerkingsopdrachten. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 11

12 Werkboek In het werkboek staan oefenopdrachten bij elk hoofdstuk. De uitwerkingen van elk Testbeeld staan ook in dit werkboek. De uitwerkingen van de oefenopdrachten vindt u in het antwoordenboek. In het werkboek zijn de knipbladen bij de hoofdstukken te vinden. Achterin staan tips voor de aanpak van praktische opdrachten. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 12

13 Dakpanconstructie Na klas 2 bestaat er geen dakpanconstructie meer. Deel 3gt bereidt leerlingen voor op het VMBO-GL en TL examen. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 13

14 Planning Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden Tempo bij 3 lesuren per week Tempo bij 4 lesuren per week Bezuinigen of inhalen Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 14

15 Tempo waarin de boeken doorgewerkt kunnen worden De leerstof van klas 3 is verdeeld over deel 3A en deel 3B. Deel 3A heeft zes hoofdstukken, een G.w.a., een computerpracticum en zes bladzijden examenoefening. Deel 3B heeft zes hoofdstukken, een G.w.a, een O.l.w. en zes bladzijden examenoefening. In de gewone paragrafen vormen twee bladzijden naast elkaar een eenheid. Een vuistregel voor het tempo is een gemiddelde van twee bladzijden per les. De manier waarop u de boeken kunt doorwerken wordt onder andere bepaald door het aantal lesuren dat u per week aan wiskunde kunt besteden. In de planning Tempo bij 3 lesuren per week worden verschillende mogelijkheden onder elkaar gezet. Er is steeds uitgegaan van 36 normale schoolweken, inclusief toetsing. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 15

16 Tempo bij 3 lesuren per week De Opstap bestaat steeds uit twee onderdelen. Op de linker bladzijde staan opdrachten die gewoon gemaakt kunnen worden. Op de rechter bladzijde vindt u opdrachten waarin voorkennis opgehaald kan worden door middel van de computer. U kunt hieruit een keuze maken. De computeropdrachten zijn ook thuis te maken met behulp van de WiskDisk. Daarom gaan we uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur voor de Opstap. Elke basisparagraaf zal gemiddeld 1 lesuur in beslag nemen. Na de basisstof kan er een halve les besteed worden aan de Samenvatting en het Testbeeld. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, of Gemengde opdrachten. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. Schematisch: - Opstap basisstof 5 lesuur - Samenvatting + Testbeeld differentiatiedeel 1 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 8 lesuren Er wordt uitgegaan van 36 lesweken in een schooljaar (inclusief tijd voor toetsing). Aantal beschikbare lessen 36 3 = 108 Nodig voor de hoofdstukken 12 8 = 96 Met de rest van de lessen kunt u een keuze maken uit, Examenoefening, O.l.w., G.w.a en Computerpracticum. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 16

17 Tempo bij 4 lesuren per week De Opstap bestaat steeds uit twee onderdelen. Op de linker bladzijde staan opdrachten die gewoon gemaakt kunnen worden. Op de rechter bladzijde vindt u opdrachten waarin voorkennis opgehaald kan worden door middel van de computer. U kunt hieruit een keuze maken. De computeropdrachten zijn ook thuis te maken met behulp van de WiskDisk. Daarom gaan we uit van een gemiddelde besteding van een half lesuur voor de Opstap. Elke basisparagraaf zal gemiddeld 1 lesuur in beslag nemen. Na de basisstof kan er een halve les besteed worden aan de Samenvatting en het Testbeeld. Daarna kunnen de leerlingen één lesuur aan de slag met het differentiatiedeel: Extra oefening, of Gemengde opdrachten. Tenslotte hebt u nog een lesuur nodig voor de afsluitende toets. Schematisch: - Opstap 1 lesuur - basisstof 5 lesuur - Samenvatting + Testbeeld 1 lesuur - differentiatiedeel 2 lesuur - afsluitende toets 1 lesuur totaal per hoofdstuk 10 lesuren Er wordt uitgegaan van 36 lesweken in een schooljaar (inclusief tijd voor toetsing). Aantal beschikbare lessen 36 4 = 144 Nodig voor de hoofdstukken = 120 Met de rest van de lessen kunt u een keuze maken uit, Examenoefening, O.l.w., G.w.a. en Computerpracticum. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 17

18 Bezuinigen of inhalen In het geval van tijdgebrek kan het nodig zijn, om opdrachten over te slaan. Deze opdrachten kunt u per hoofdstuk vinden onder het kopje Bezuinigen. Het is voorts mogelijk, dat een leerling door ziekte is achter geraakt. Onder het kopje Inhalen staan de kernopdrachten genoemd, die door deze leerling zeker gemaakt moeten worden om de achterstand weg te werken. Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 18

19 Beschrijving per hoofdstuk Deel 3A gt 1 Plaatsbepalen 2 Verbanden en grafieken 3 Statistiek 4 Rekenen met formules 5 Kijken en redeneren 6 Rekenen met procenten Deel 3B gt 7 Vergelijkingen oplossen 8 Hellingen en tangens 9 Schattend rekenen 10 Graaf en tabel 11 Oppervlakte en inhoud 12 Grafieken Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 19

20 1 Plaatsbepalen Nieuwe begrippen Een plaats bepalen met behulp van twee koershoeken, een plaats bepalen met behulp van drie gegevens: afstand, richting en hoogte, een plaats in de ruimte vastleggen met drie coördinaten, diagonaalvlak, lichaamsdiagonaal, de lengte van een lichaamsdiagonaal berekenen. WiskDisk Opstap met de computer: In het programma Nederland wordt het werken met coördinaten in het platte vlak herhaald. De hoekmeter kan gebruikt worden, als het programma Koershoeken in NL geopend wordt. Zo kunnen koershoeken en afstanden afgelezen worden tussen twee plaatsen in Nederland. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt de reguliere paragrafen 1.4 en 1.5. Gebruikt worden de programma s Coördinaten in de ruimte en Doorzien. Tip Sommige leerlingen hebben er baat bij, als er enkele draadmodellen van een kubus en een balk in de klas aanwezig zijn. In een plexiglas fotokubus kan met een kartonnetje duidelijk worden wat nu eigenlijk een diagonaalvlak is. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 4, 5, 8, 9, 10 13, 14, 15 17, 18 21, 22, 23, 25 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 20

21 2 Verbanden en grafieken Nieuwe begrippen Formules voor verticale en horizontale lijnen, grafieken die ook links van de verticale as doorlopen, parabool, top. WiskDisk Opstap met de computer: Met VU-Grafiek worden lineaire, kwadratische en wortelgrafieken nog eens onderzocht. Met Parab1 worden parabolen met elkaar vergeleken. ICT-paragraaf: Deze vervangt de reguliere paragrafen 2.4 en 2.5. Met VU-Grafiek en allerlei aparte bestanden worden wortelverbanden en omgekeerd evenredige verbanden doorgenomen. Tip Bij paragraaf 2.2 kun je een huiswerk opdracht laten maken (na opdracht 7), waarbij t = 0 niet hoort bij 12 uur s nachts, maar bij 12 uur s middags. De temperaturen moeten op het hele uur gemeten worden en in een tabel worden gezet. Stel een begintijd vast en een eindtijd. De leerlingen komen er zelf wel achter, dat de verticale as misschien verlengd moet worden. Een aardige opdracht om in tweetallen te doen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 39 2, 3, 4, 5, 6 7, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 22, 23, 24, 26 27, 28, 29, 30, 31 34, 35, 36, 37, 38 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 21

22 3 Statistiek Nieuwe begrippen Hoekberekening in een sectordiagram, schattingen in een grafiek van tussenliggende waarden, modale klasse, bevolkingspiramides, spreidingsbreedte, mediaan, stapeldiagram. WiskDisk Opstap met computer: In VU-Statistiek werken de leerlingen met een bestand van leerlingen. Op die manier krijgen ze een goede inleiding op statistiek. ICT-paragraaf: De ICT-paragraaf vervangt de reguliere paragraaf 3.4 Er wordt gewerkt met het programma VU-Statistiek. Tip VU-Statistiek heeft een aantal simulaties, die leerlingen vaak leuk vinden om te doen. Klik in het hoofdmenu Simulaties aan. Vooral aan de linkerkant staan aardige programma s. Kies bijvoorbeeld voor Roken. U kunt vragen stellen in de zin van: Vergelijk de groep vrouwen die 1 pakje per dag roken met de groep vrouwen, die niet roken. Hoe oud wordt de ene groep gemiddeld ouder dan de andere groep? Voorts kunt u de groepen laten variëren, zowel bij mannen als bij vrouwen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 3, 4, 5, 7 9, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 24, 25 26, 27, 29 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 22

23 4 Rekenen met formules Nieuwe begrippen Somtabel en somformule, gelijksoortige termen, verschiltabel en verschilformule, haakjes gebruiken, de vermenigvuldigpunt loslaten, gelijkwaardigheid van twee formules, twee formules combineren. WiskDisk Opstap met computer: In VU-Grafiek kun je bij een lineaire grafiek een juiste formule zoeken. Je gebruikt het startgetal en het hellingsgetal. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt de reguliere paragraaf 4.3. Tip Bij bijvoorbeeld opdracht 19 kunt u op het bord of de overheadprojector vrij snel van de gele rechthoek komen op de vermenigvuldigtabel, een keerteken toevoegen en een paar lijnen weg vegen en de tabel staat er. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen e t/m 5h - 21f t/m j 27 en 28 rechts - 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 23, 24, 25, 26, 27 en 28 links 29, 30, 31, 32, 33, 34 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 23

24 5 Kijken en redeneren Nieuwe begrippen Zijaanzicht, vergroten en evenwijdigheid, gelijkvormigheid, aanzichten, bovenaanzicht bepalen met behulp van twee zijaanzichten. WiskDisk Opstap met de computer: Met Kijken naar ruimtefiguren kunnen de leerlingen allerlei aanzichten met elkaar vergelijken. Tip Het komt bij het maken van de opdrachten uit 5.5 en 5.6 voor, dat leerlingen de gegeven aanzichten verkeerd neerleggen. Ze leggen de uitgeknipte aanzichten dan 180 graden gedraaid om een eiland. Het is goed om er vooraf nog even op te wijzen, dat de figuurtjes altijd naar het eiland toe moeten wijzen. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 13 14, 15, 17, 18 19, 20, 21, 22 25, 26 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 24

25 6 Rekenen met procenten Nieuwe begrippen Inclusief en exclusief BTW, factor en percentage, rente op rente, kleine en grote getallen in de wetenschappelijke notatie. WiskDisk Opstap met de computer: Verschillende bewerkingen met verhoudingstabellen worden opgehaald en uitgediept in het programma Verhoudingstabel. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt de reguliere paragraaf 6.4. Er wordt gewerkt Excel-bestanden, waarmee naar het effect van rente op rente wordt gekeken. Een groot deel van de formules moet zelf worden ingevoerd en gekopieerd. Tip Stel je voor: Napoleon had een goede tuinman, Jean Leblanc. Napoleon zette een gouden muntstuk op de bank tegen 5% rente. Dat was in het jaar Hij beloofde dat uiteindelijk de opbrengst plus rente voor Leblanc zou zijn. Leblanc vond het maar een hoop poeha en besteedde er verder geen aandacht aan. In 2004 onderzocht een notaris deze bankrekening. Er was nog maar één erfgenaam: Pierre Leblanc. Werd Pierre miljonair of niet? (Het gouden muntstuk was in 1807 zo n 8 euro waard.) Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 7 13, , 40 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 10, 11, 12, 14, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 25

26 7 Vergelijkingen oplossen Nieuwe begrippen Oplossen kwadratische vergelijking, oplossing vinden door inklemmen, inklemmen met een dubbele tabel. WiskDisk Opstap: In ICT Vergelijkingen oplossen kunnen op de computer vergelijkingen met behulp van pijlenkettingen worden opgelost. In deze paragraaf wordt ook het programma Balans gebruikt. Hiermee kunnen vergelijkingen (met aan beide zijden van het gelijkteken een onbekende) worden opgelost. Met dit programma is het resultaat van links en rechts hetzelfde doen goed zichtbaar. Met het programma kunnen ook zelf vergelijkingen worden ingevoerd. Deze vergelijkingen kunnen dan bijvoorbeeld door de buurman worden opgelost. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt paragraaf 7.5. Met VU-Grafiek kan inklemmen nauwkeurig en snel, een groot voordeel van de ICT. Dit inklemmen kan door middel van inzoomen en met behulp van de dubbele tabel. Het is belangrijk dat leerlingen inklemmen met een tabel beheersen. Tip Er is voor gekozen ook kwadratische vergelijkingen met terugpijlen (omgekeerde pijlen) op te lossen. Onder de heenpijl met x 2 komen dan twee terugpijlen... en... Het is belangrijk hier voldoende aandacht aan te besteden, want leerlingen vergeten dat er vaak nog een tweede oplossing is. In de opdrachten 6, T-1 en E-2 komen vergelijkingen met onbekenden aan beide zijden van het =-teken voor. Hier kan het computerprogramma Balans van het Freudenthal Instituut gebruikt worden. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 6 13, 14 18, , 2, 3, 5, 7 8, 9, 10, 11, 12 15, 16, 17, 19, 20 22, 23, 24, 26 27, 28, 29 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 26

27 8 Hellingen en tangens Nieuwe begrippen Iso-hoogtelijn, tangens, hellingshoek, aanliggende en overstaande rechthoekzijde, hoek berekenen, zijde berekenen. WiskDisk Opstap: Aan de hand van de applet Kerktoren verkennen leerlingen de relatie tussen afstand en hoek. Ze zien dan dat twee keer zo ver weg niet automatisch een twee keer zo kleine hoek betekent. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt paragraaf 8.2. Met de applet Kerktoren wordt het begrip tangens ingevoerd en worden berekeningen met de tangens gemaakt. Ook is er duidelijk aandacht voor het gebruik van de rekenmachine. Tip 10 Om BC te bereken bij tan 12 = BC weten leerlingen vaak niet hoe ze dat moeten doen. Moet je nou vermenigvuldigen of delen en hoe. Het is handig om bij zulke berekeningen steeds aan 2 = te denken. Wat moet je nu doen om de 3 te vinden? Juist 6 : 2, om BC te vinden moet je 6 3 dus 10 : tan 12 berekenen. Als een leerling hier voldoende aan herinnerd wordt, lopen deze opdrachten veel beter. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 17 21, 24, 26 32, 33 1, 2, 3 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 18 19, 20, 22, 23, 25 27, 28, 29, 30, 31 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 27

28 9 Schattend rekenen Nieuwe begrippen Schatten, afronden, mooi afronden, informatie verzamelen, stappen opschrijven, aanname. WiskDisk Opstap: Het programma Excel wordt gebruikt om met behulp van referentiematen afmetingen van voorwerpen te schatten. Het programma Schatten wordt gebruikt om zo nauwkeurig mogelijk een schatting bij een berekening te maken. Tot slot wordt met het programma Inhoudsmaten het metriek stelsel opgehaald. ICT-paragraaf: Dit hoofdstuk heeft geen ICT-paragraaf. Tip Om tot een goede schatting te komen is de aanname vaak erg belangrijk. Het is daarom verstandig hier extra aandacht aan te besteden. Het is erg leuk om leerlingen als opdracht mee te geven zelf een opdracht over schatten te maken. Ze moeten dan zelf één of meerdere aannames bedenken en de oplossing van de opdracht uitschrijven. De volgende les kunnen de opdrachten onderling uitgewisseld worden. Dit kan leiden tot aardige discussies over schatten. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 5 11, , 4, 6 7, 8, 9, 10 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20 22, 23, 24, 25 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 28

29 10 Graaf en tabel Nieuwe begrippen Graaf, knooppunt, weg, afstandstabel, gelijke grafen, gerichte graaf, directe wegentabel, verbindingstabel, boomdiagram. WiskDisk Opstap: Aan de hand van een spoorkaart van Nederland wordt het begrip graaf voorbereid. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt paragraaf In het programma VU-Statistiek kunnen heel goed boomdiagrammen worden gemaakt. Tip Op de openingsbladzijde staat een plattegrond van de metrolijnen in Berlijn. Plattegronden van metrolijnen, zoals die van Parijs, Londen en Berlijn, kunnen heel goed gebruikt worden om het hoofdstuk in te leiden. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , 20 23, 25 1, 2, 3, 4 6, 7, 9, 10 12, 13, 14 15, 16, 17, 19 21, 22, 24 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 29

30 11 Oppervlakte en inhoud Nieuwe begrippen Hoogtelijn, oppervlakte van een balk, oppervlakte van een cilinder, inhoud van een piramide, vergrotingsfactor. WiskDisk Opstap: Het programma Roostervierkantjes wordt gebruikt om met inlijsten het berekenen van oppervlakten op te halen. Het programma Oppervlakte driehoek in een rooster laat leerlingen eerst het kleurvlak over oppervlakte zien, hierna volgen verwerkingsopdrachten. Met het bestand Inhoud berekenen kunnen leerlingen kennis over het berekenen van inhoud op verschillende niveaus ophalen. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt paragraaf Voor deze paragraaf wordt het nieuwe programma Doorzien gebruikt. Leerlingen leren met dit programma om te gaan en zien, dat bij inhoudsvergrotingen met de macht 3 gewerkt moet worden. Tip Als introductie op de oppervlakte van een cilinder (paragraaf 11.3) kunt u iedere leerling een blikje geven met de opdracht om van dit blikje een papieren versie te maken. De leerling moet hierbij zelf de maten opmeten en bedenken hoe je nauwkeurig de maten van de zijkant van het blikje kunt vinden. Om de inhoud van de piramide aanschouwelijk te maken, kan van karton een kubus en zes piramides die precies in de kubus passen, gemaakt worden. Dit geeft een aanleiding om in te gaan op het getal 3 in de formule voor de inhoud van de piramide. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , 21 23, , 4, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 18, 19, 20 22, 24, 25, 26 28, 29, 30, 31, 32, 33 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 30

31 12 Grafieken Nieuwe begrippen Somgrafiek, verschilgrafiek, periode, periodieke grafiek, evenwichtsstand, amplitude, frequentie. WiskDisk Opstap: Met het programma VU-Grafiek worden grafieken, formules en tabellen herhaald. ICT-paragraaf: Deze paragraaf vervangt paragraaf 12.2 en VU-Grafiek wordt gebruikt om inzicht in het maken van som- en verschilgrafieken te krijgen. Tip De applet Grafieken van het Wisweb (Freudenthal Instituut) biedt verrijking bij dit hoofdstuk. Op internet zijn de geboorte- en sterftecijfers van de eigen woonplaats meestal wel te vinden. Hiermee kunnen heel goed verschilgrafieken toegelicht worden. Bezuinigen of inhalen paragraaf bezuinigen inhalen , , , 3, 4 6, 7, 8 10, 11, 13 15, 16, 18 19, 20 21, 22 Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo gt 31

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo kader Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo kader inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo kader 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo basis. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo basis inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 16 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij:

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo gemengd theoretisch. Docentenhandleiding bij: Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo gemengd theoretisch inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21

Moderne wiskunde. Deel 4 vmbo kader. Docentenhandleiding bij: inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 4 vmbo kader inhoudelijke structuur 2 dakpanconstructie 17 planning 18 beschrijving per hoofdstuk 21 Wolters-Noordhoff bv 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis

Moderne wiskunde. Deel 3 vmbo basis Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Deel 3 vmbo basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vmbo basis 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 kader / gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding -

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne Wiskunde, docentenhandleiding - klas

Nadere informatie

Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1

Deel 1 basis. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk. Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1 Deel 1 basis inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo basis 1 Inhoudelijke structuur (basis) Instap Basisstof Diagnostisch

Nadere informatie

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Deel 1 gemengd theoretisch / havo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo gt/havo 1 Inhoudelijke structuur (gth) Instap

Nadere informatie

Deel 1 kader gemengd theoretisch

Deel 1 kader gemengd theoretisch Deel 1 kader gemengd theoretisch inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde docentenhandleiding klas 1 vmbo kader/gt 1 Inhoudelijke structuur (kgt) Instap

Nadere informatie

Leerstofplanning. 3 vmbo-k

Leerstofplanning. 3 vmbo-k Leerstofplanning 3 vmbo-k Inhoud 3 vmbo-k deel 1 1 Kijken in ruimtefiguren Bij kaart: schaal, hemelsbreed en werkelijke afstand(vuistregels), hoogtelijnen op kaart, verticale doorsnede bij hoogtekaart,

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 code eenheid vorm duur kansen Moderne wiskunde 9e editie deel 3 GT 90 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3 Schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand.

Nadere informatie

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB

Deel 3 havo. Docentenhandleiding havo deel 3 CB Deel 3 havo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Eindtermen wiskunde TL en GL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en schatten Meetkunde WI/K/7

Nadere informatie

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16 Wiskunde Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Theoretische en Gemengde leerweg Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand 301T

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16 Wiskunde Het schoolexamen in het vierde leerjaar (2015-2016) wordt ook toegepast binnen de locatie Statenkwartier. Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Kader Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 4 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo. inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 1 Deel 1 havo vwo inhoudelijke structuur dakpanconstructie planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 1 havo vwo 1 Inhoudelijke

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15

PTA wiskunde BBL - Kijkduin Statenkwartier - cohort 13-14-15 A. Schoolexamen derde leerjaar, 2013-2014 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand. 301B Algebraïsche verbanden en WI/K/4 * * * aanzichten

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk.

Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Proefwerk 60 min 3 Ja Schriftelijk. Kennemer College Beroepsgericht Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2017 2018 Wiskunde 3 Basis Periode Wat moet je kennen en kunnen? (deel)taken Toets-vorm Duur Weging Herkan sing Wijze van

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking,

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 3 Deel 3 havo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 3 havo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100

Inhoud. 1 Ruimtefiguren 8. 4 Lijnen en hoeken 148. 2 Plaats bepalen 60. 5 Negatieve getallen 198. 3 Rekenen 100 1 BK deel 1 Voorkennis 1 Aan de slag met wiskunde 6 1 Ruimtefiguren 8 1.1 Wiskundige ruimte guren 10 1.2 Vlakken, ribben en hoekpunten 14 1.3 Kubus en vierkant 17 1.4 Balk en rechthoek 24 1.5 Cilinder

Nadere informatie

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf Checklist 3 HAVO wiskunde klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 207-208 P Perio en datum SE C Co van T B bron KENNEN

Nadere informatie

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en):

Novum, wiskunde LTP leerjaar 1. Wiskunde, LTP leerjaar 1. Vak: Wiskunde Leerjaar: 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 Kerndoel(en): Wiskunde, LTP leerjaar 1 Onderwerp: In de Ruimte H1 26 De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan afbeeldingen te maken en deze te interpreteren, en leert

Nadere informatie

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv

dochandl4vmbo_kader_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv Deel 4 vmbo kader Inhoud deel 4 Hoofdstuk 1 Rekenen Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 4 Machtsverbanden Hoofdstuk 5 Statistiek Hoofdstuk 6 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

Docentenhandleiding havo deel 3 CB. Docentenhandleiding Netwerk 3e editie. deel 3B havo

Docentenhandleiding havo deel 3 CB. Docentenhandleiding Netwerk 3e editie. deel 3B havo Docentenhandleiding Netwerk 3e editie deel 3B havo 0 Hoofdstuk 7 Verschillende verbanden Beginniveau Al eerder hebben de leerlingen kennis gemaakt met lineaire, kwadratische en exponentiële verbanden.

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 kader docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B vmbo kader Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Statistiek Hoofdstuk 5 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk

Nadere informatie

De 10 e editie havo-vwo OB

De 10 e editie havo-vwo OB De 10 e editie havo-vwo OB Presentatie havo/vwo onderbouw 10 e editie 1 HAVO/VWO 1 VWO 2 HAVO 2 HAVO/VWO 2 VWO De delen 10 e editie onderbouw 3 HAVO deel 1 3 HAVO deel 2 3 VWO deel 1 3 VWO deel 2 Presentatie

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3K TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128

3 Pythagoras 90. 4 Statistiek 128 2BK1 2KGT1 Voorkennis 1 Meetkunde 6 1 Vlakke figuren 8 1.1 Namen van vlakke figuren 10 1.2 Driehoeken 15 1.3 Driehoeken tekenen 19 1.4 Vierhoeken 24 1.5 Hoeken berekenen in een vierhoek 30 1.6 Gemengde

Nadere informatie

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B

Netwerk 3 basis docentenhandleiding. Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis. Inhoud deel 3A. Inhoud deel 3B Docentenhandleiding deel 3A en 3B basis Inhoud deel 3A Hoofdstuk 1 Plaatsbepalen Hoofdstuk 2 Grafieken en tabellen Hoofdstuk 3 Rekenen Hoofdstuk 4 Informatieverwerking Hoofdstuk 5 Tekenen en rekenen Computer

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Meetkunde

Hoofdstuk 4: Meetkunde Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Meetkunde Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen Assenstelsel Lineair

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 3 B 2 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2013 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Domein A: Inzicht en handelen

Domein A: Inzicht en handelen Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Preambule Domein A is een overkoepeld domein dat altijd in combinatie met de andere domeinen wordt toegepast (of getoetst). In domein A wordt benoemd: Vaktaal: het

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp Lineaire verbanden H1 20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen 26 De leerling leert te

Nadere informatie

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen Niveau 2F Lesinhouden Rekenen LES 1 Begintest LES 2 Getallen Handig optellen en aftrekken Handig vermenigvuldigen en delen Schattend rekenen Negatieve getallen optellen en aftrekken Decimale getallen vermenigvuldigen

Nadere informatie

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Tussendoelen wiskunde onderbouw vo vmbo Domein A: Inzicht en handelen Subdomein A1: Vaktaal wiskunde 1. vmbo passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken voor het ordenen van het eigen denken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde

Nadere informatie

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf

klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf Checklist 3 HAVO wiskunde klas 3 havo Checklist HAVO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en WI/K/2 Basisvaardigheden Leervaardigheden in het WI/K/4 Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking, Geïntegreerde

Nadere informatie

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte

7 Hoeken. Kern 3 Hoeken. 1 Tekenen in roosters. Kern 2 Hoeken meten Kern 3 Hoeken tekenen Kern 4 Kijkhoeken. Kern 1 Tegelvloeren. Kern 3 Oppervlakte 1 Tekenen in roosters Kern 1 Tegelvloeren Kern 2 Oppervlakte Kern 3 Het assenstelsel Kern 4 Rechthoeken 2 Rekenen Kern 1 De rekenmachine Kern 2 Voorrangsregels Kern 3 Afronden Kern 4 Afronden 3 Grafieken

Nadere informatie

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 1 Nederlands Hoofdstuk 1 en 2. Lezen Taal en woordenschat Grammatica en spelling Schrijfopdracht (zakelijke e-mail) Geldt voor alle niveaus. Engels Het eerste schoolexamen Engels

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Docentenhandleiding havo vwo deel 2

Docentenhandleiding havo vwo deel 2 Deel 2 hv De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen ten

Nadere informatie

klas 3 wiskunde Wi BASIS

klas 3 wiskunde Wi BASIS examenar: 2017 schoolar: 2015-2016 klas 3 BASIS moderne wiskunde 3-basis 9e editie hfdst leerstofomschrijving eind toet soort tijd periode weging cijfer herk. 1 Plaatsbepalen K6 1 s 1 1 1 2 Grafieken K4

Nadere informatie

Deel 2A vmbo basis kader

Deel 2A vmbo basis kader Deel 2A vmbo basis kader De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie of vier lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken. De verkorte route kan gebruikt

Nadere informatie

Prinsentuin Oudenbosch PTA schooljaar K S 30 minuten Cijfer 1 N. K S 50 minuten Cijfer 2 J. K S 50 minuten Cijfer 2 J

Prinsentuin Oudenbosch PTA schooljaar K S 30 minuten Cijfer 1 N. K S 50 minuten Cijfer 2 J. K S 50 minuten Cijfer 2 J Prinsentuin Oudenbosch PTA schooljaar 2015-2017 Vak: Wiskunde Leermethode: Moderne wiskunde 9 e editie 3A+3B vmbo kader / 4A+4B vmbo kader 8 juni 2015 Leerweg: Kaderberoepsgerichte leerweg Periode Toets

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp: Kwadraten en Wortels H1 19 De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen.

Nadere informatie

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 1. a. Teken in één assenstelsel de grafieken bij de formules y = 4x - 3 en y = 7 - x b. Bereken de coördinaten van het snijpunt c. Teken in hetzelfde assenstelsel de

Nadere informatie

dochandl4vmbo_gt_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv

dochandl4vmbo_gt_netwerk3e.doc Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Wolters-Noordhoff bv Deel 4 vmbo gt Inhoud deel 4 Hoofdstuk 1 Rekenen Hoofdstuk 2 Lineaire verbanden Hoofdstuk 3 Vlakke meetkunde Hoofdstuk 4 Machtsverbanden Hoofdstuk 5 Statistiek Hoofdstuk 6 Ruimtemeetkunde Hoofdstuk 7 Verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde

Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Titel Moderne wiskunde onderbouw en vmbo (8e editie) Vak/onderwerp wiskunde Hardware-eisen Minimumconfiguratie: Windows 98, Pentium 400 Mhz Processor, 32 Mb intern geheugen, schermresolutie 800x600 pixels,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun 9 editie KLAS: : 4 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS TELT ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee

SE 2 T4 Hf Rekenen. Het kunnen rekenen met snelheid en wi/ ST 50 1 Nee PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 4 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Deel 3 vwo. Docentenhandleiding vwo deel 3 TvB

Deel 3 vwo. Docentenhandleiding vwo deel 3 TvB Deel 3 vwo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof van tien hoofdstukken door te werken, eventueel met de verkorte

Nadere informatie

VAK : : Wiskunde METHODE : Moderne Wiskunde 9de editie KLAS: : 4 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X 50 MINUTEN PER WEEK STUDIEJAAR :

VAK : : Wiskunde METHODE : Moderne Wiskunde 9de editie KLAS: : 4 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X 50 MINUTEN PER WEEK STUDIEJAAR : PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun 9 editie KLAS: : 4 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 207-208 P Perio en datum SE C Co van T

Nadere informatie

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping

Onderwijsbehoeften: - Korte instructie - Afhankelijk van de resultaten Test jezelf toevoegen Toepassing en Verdieping Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Wiskunde Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Docentenhandleiding vwo deel 2

Docentenhandleiding vwo deel 2 Deel 2 vwo De hoeveelheid leerstof is gebaseerd op drie lesuren per week. Met drie lesuren is het in ieder geval mogelijk om de basisstof door te werken, eventueel met de verkorte route. Veranderingen

Nadere informatie

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5

STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5 STOF VOOR SCHOOLEXAMEN 5 Nederlands Hoofdstuk 1 en 2. Lezen Taalverzorging en woordenschat Grammatica en spelling Schrijfopdracht (artikel) Groene boekje (lessen 19 t/m 27) Geldt voor alle niveaus. Engels

Nadere informatie

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE

PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk WISKUNDE PTO VMBO 2015-2016 1e klas B Methode Getal & Ruimte 10de editie 1vmbo bk toets (lesuur) in rap cijfer Her rapport 1 Ruimtefiguren 1 s 1 1 1 2 Plaats bepalen 2 s 1 1 1 3 Rekenen 3 s 1 1 1 1 tm 4 4 Lijnen

Nadere informatie

Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl

Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl Tussendoelen havo en examenprogramma wiskunde-tl In deze bijlage staan alle inhoudelijke tussendoelen voor de onderbouw havo met hun specificaties. Bij elke specificatie wordt vermeld of ze deel uitmaakt

Nadere informatie

klas 3 vwo Checklist VWO klas 3.pdf

klas 3 vwo Checklist VWO klas 3.pdf Checklist 3 VWO wiskunde klas 3 vwo Checklist VWO klas 3.pdf 1. Hoofdstuk 1 - lineaire problemen Ik weet dat de formule y = a x + b hoort bij de grafiek hiernaast. Ik kan bij een lineaire formule de grafiek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw

Getal & Ruimte 12 e editie. havo/vwo onderbouw Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw De nieuwe 12 e editie In het voorjaar 2017 komt Noordhoff Uitgevers met de nieuwe 12 e editie Getal & Ruimte in de havo/vwo onderbouw! Productinformatie Lancering

Nadere informatie

ruimte Handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek handleiding

ruimte Handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek handleiding Handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek 1 de grote lijn de zijlijn hoofdlijn Kennismaken met verschillende soorten

Nadere informatie

Practicum hoogtemeting 3 e klas havo/vwo

Practicum hoogtemeting 3 e klas havo/vwo Deel (benaderbaar object) Om de hoogte van een bepaald object te berekenen hebben we geleerd dat je dat kunt doen als je in staat bent om een rechthoekige driehoek te bedenken waarvan je één zijde kunt

Nadere informatie

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl )

Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) Tussendoelen Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde ( bb kb gl/tl ) vmbo = Basis Inzicht en handelen Vaktaal wiskunde Vaktaal wiskunde gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

Tussendoelen in MathPlus

Tussendoelen in MathPlus MALMBERG UITGEVERIJ B.V. Tussendoelen in MathPlus Versie 1 Inhoud Tussendoelen onderbouw in MathPlus... 2 Tabel tussendoelen... 2 1HVG... 7 Domein Rekenen... 7 Domein Meten en tekenen... 9 Domein Grafieken

Nadere informatie

Bijlage 11 - Toetsenmateriaal

Bijlage 11 - Toetsenmateriaal Bijlage - Toetsenmateriaal Toets Module In de eerste module worden de getallen behandeld: - Natuurlijke getallen en talstelsels - Gemiddelde - mediaan - Getallenas en assenstelsel - Gehele getallen met

Nadere informatie

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Ik weet hoe je met procenten moet rekenen: procenten en breuken, percentage berekenen, toename en afname in procenten, rekenen met groeifactoren.

Nadere informatie

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2

inhoudsopgave januari 2005 handleiding algebra 2 handleiding algebra inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De grote lijn 3 Bespreking per paragraaf 1 Routes in een rooster 4 2 Oppervlakte in een rooster 4 3 Producten 4 4 Onderzoek 5 Tijdpad 9 Materialen voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Wiskun METHODE : Morne Wiskun 0 editie KLAS: : 4 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 206-20 EINDCIJFER KLAS TELT ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - asis -1a Van trap 1 is de hellingshoek 17. Van trap is de hellingshoek 14. Van trap 1 is het hellingsgetal 60 = 0,. 00 Van trap is het hellingsgetal 0 = 0,. 10 c De tekening hiernaast

Nadere informatie

2.1 Gelijkvormige driehoeken[1]

2.1 Gelijkvormige driehoeken[1] 2.1 Gelijkvormige driehoeken[1] 5 25 50 100 25 125 250 x Hierboven staat een verhoudingstabel. Kruiselings vermenigvuldigen van de getallen geeft: 5 x 125 = 25 x 25 (= 625) 5 x 250 = 25 x 50 (= 1250) 25

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 1 dinsdag 20 mei uur

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 1 dinsdag 20 mei uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B1,2 Dit examen bestaat uit 18 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t

META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t META-kaart domein - Exponentieel verband havo4 wiskunde A H=bxg^t Welk verband zie ik tussen de gegeven informatie en wat er gevraagd wordt? Wat heb ik nodig? Heb ik de gegevens uit de tekst gehaald? Welke

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a Als x 5 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 1 3 5,6 5 67, m. b De lengte is 1 meter, de totale breedte is 5 1 x meter, dus voor de oppervlakte geldt A 5 1(5 1 x).

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 LEERJAAR 3

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 LEERJAAR 3 Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 LEERJAAR 3 Vak: Wiskunde Sector/afdeling: Techniek / Economie / Zorg en Welzijn Leer Leerweg: Basisberoepsgericht METHODE: Moderne wiskunde 3 vmbo basis 9

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 5 e 5,00 e 3,70 e 6,58 5 e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 e 3,9) 5 e 5,00 3 e 5, 5 e 5,00 e 0,8 5 e,7 V-a 6 3 5 36 9 5 7 b 9 (5 ) 5 9 (5 ) 5 9 5 c 0 3 6 5 000

Nadere informatie

Colofon. Dit is een uitgave van: Philips Human Resources Benelux / Jet-Net Gebouw VB-12 Postbus 80003 5600 JZ Eindhoven

Colofon. Dit is een uitgave van: Philips Human Resources Benelux / Jet-Net Gebouw VB-12 Postbus 80003 5600 JZ Eindhoven Straatverlichting, wat kost dat L 30 30 30 x x een wiskundeproject voor 4 havo/vwo Colofon Dit is een uitgave van: Philips Human Resources Benelux / Jet-Net Gebouw VB- Postbus 80003 600 JZ Eindhoven Uitgave:

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000

Nadere informatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie

Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deel 12 en 13 van De Wiskanjers Zorg: Curriculumdifferentiatie Deze mappen willen wegwijzers aanreiken om vanuit begrip en respect het beste te halen uit die leerlingen die de basis wiskundeleerstof uit

Nadere informatie

EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4. Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites

EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4. Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites EXAMENBOEKJE 2014 2015 BB4 Met o.a.: Tips en trucs Stofomschrijving Handige sites EINDEXAMEN NEDERLANDS BB4 Te leren stof: Bij de voorbereiding van dit examen is oefenen erg belangrijk om de stof te leren.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - Basis B-a 5x + 6 7x + e 4x + 6 x + 6 x + 3x + 6 4 x 3x 5 x 4 : dus x x 5 : 3 dus x 5 b 9x + 0 34 + x f 8x + 5x + 38 8x + 0 34 3x + 38 8x 4 3x 6 x 4 : 8 dus x 3 x 6 : 3 dus x c 4x + 9 7x

Nadere informatie

Inleiding goniometrie

Inleiding goniometrie Inleiding goniometrie We bekijken de volgende twee hellingen: 1 2 Duidelijk is dat de tweede helling steiler is dan de eerste helling. Ook zien we dat hellingshoek 2 groter is dan hellingshoek 1. Er bestaat

Nadere informatie

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3

Meten en Meetkunde 3. Doelgroep Meten en Meetkunde 3. Omschrijving Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 Meten en Meetkunde 3 besteedt aandacht aan het onderhouden en uitbreiden van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, oppervlaktes en inhouden, coördinaten en assenstelsels,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a De formules a = en s= t 8 zijn lineaire formules. Bij tael A hoort een lineair verand omdat de toename in de onderste rij steeds + is. Bij tael B hoort geen

Nadere informatie

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL

DE basis WISKUNDE VOOR DE LAGERE SCHOOL Inhoud GETALLENKENNIS 13 1 Getallen 13 2 Het decimale talstelsel 14 3 Breuken 16 Begrippen 16 Soorten breuken 16 Een breuk vereenvoudigen 17 4 Breuken, percenten, kommagetallen 18 Breuk omzetten in een

Nadere informatie